zondag 5 oktober 2008

Daan de WitIk het net het recent verschenen boek De Volgende Oorlog. De aanval op Iran: een voorbeschouwing gelezen van de journalist Daan de Wit. Een gedegen journalistiek werk gebaseerd op maar liefst 1500 bronnen, waarin Daan het volgende stelt:

' Deze titel lijkt uit te gaan van de onvermijdelijkheid van een oorlog tegen Iran. Onvermijdelijk is hij niet, maar dit boek toont aan dat de kans dat nog voor de volgende Amerikaanse president wordt beëdigd een oorlog tegen Iran zal worden begonnen, groter is dan dat er een diplomatieke oplossing voor het conflict zal worden gevonden.Belangrijker misschien nog dan de vraag of de oorlog al dan niet zal losbarsten, is de mate waarin de feiten aantonen hoever de Verenigde Staten en zijn bondgenoten, met name Israël, al gevorderd zijn in het voorbereiden van deze volgende oorlog. Na Afghanistan en Irak wordt opnieuw een oorlog opgebouwd waar wij - als Nederlanders, Europeanen, wereldburgers - straks in zullen worden meegesleurd. Aan de hand van rapporten, artikelen en uitspraken van vooraanstaande analisten en direct betrokkenen wordt in dit boek de opbouw naar de volgende oorlog beschreven. De volgende oorlog is een onmisbaar naslagwerk voor eenieder die de actuele verslaggeving rond de kwestie Iran in de juiste context wil plaatsen. -Het boek is te koop of te bestellen via de boekwinkels, maar is ook online verkrijgbaar, bijvoorbeeld via Bol.com.'

Hoewel ik twijfel of de Amerikaanse elite deze oorlog zal toestaan, kan ik er volledig naast zitten. In elk geval heeft Daan de Wit een uiterst interessant boek geschreven dat veel verheldert over de Amerikaanse politiek en de rol die Iran daarin speelt. Warm aanbevolen voor mensen die geinteresseerd zijn in het Midden Oosten.

Zie ook: http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/1673.html

Geen opmerkingen:

US Used NZ Spies to Spy on Third Countries

Exclusive: They Spy with Their Little Eye January 18, 2019  •  13 Comments Bewaren   The Five Eyes, a part of what the NSA calls...