zaterdag 17 december 2005

Duizend Jaar Landmijnen


Tachtig procent van de slachtoffers van landmijnen is burger. De prijs van een landmijn kan drie dollar zijn. Het opsporen en onschadelijk maken van een landmijn kan 1000 dollar kosten. De Verenigde Staten weigert de UN Inhumane Weapons Convention te tekenen. Hoogleraar Mensenrechten Rebecca Wallace schrijft in haar boek 'International Law': 'International efforts have concentrated on tackling the devastating effects of landmines. It is estimated that 25.000 people are maimed or killed by a landmine each year; most are civilian women and children working and playing in fields. Some 100 million mines lie buried or hidden in over 62 countries and remain virtually undetectable because they contain no metal. The United Nations has estimated that present landmine areas would take 1000 years to clear, which does not take into account areas currently being mined.'

De Propaganda van Trouw


Edwin Koopman is een journalist met een missie. En zijn missie is de wereld waarschuwen voor het socialisme in Latijns Amerika. Zo schreef hij onder andere een boek over de repressie van het Castro-regime. Afgelopen donderdag schreef hij een artikel in Trouw onder de kop: 'Hugo Chávez, de nieuwe Castro.' Het begint als volgt: 'Een paar jaar geleden was hij nog gewoon de president van de Venezolaanse armen. Nu is hij de held van links in heel Latijns-Amerika: Hugo Chávez. Zapatistas, Sandinistas en vele andere Latijns-Amerikaanse tegenbewegingen bejubelen zijn luidruchtig gepresenteerde hulp aan het volk, en zijn ondiplomatieke taal tegen de Verenigde Staten. De Venezolaanse hoofdstad Caracas is het vrolijke trefpunt geworden van sympathisanten van de nieuwe revolutionair van links… Hier begon met Chávez’ verkiezing in 1998 de zogeheten Bolivariaanse revolutie, genoemd naar Simon Bolívar, die in de negentiende eeuw de Spanjaarden eruit gooide. Sindsdien vormt Chávez Venezuela stap voor stap om tot een socialistische staat, met een staatsgeleide economie, militairen op vrijwel alle sleutelposities, maar met een redelijke inachtneming van de democratische regels. „Als Christus nu zou leven, zou hij socialist zijn”, herhaalt Chávez regelmatig… Op presidentiële toppen steelt Chávez de show met nieuwe ideeën voor regionale samenwerking. Toverwoord is ''integratie'', naar socialistisch model wel te verstaan.' En dat laatste is voor Edwin Koopman een uitermate verdacht verschijnsel in een land waar de corrupte oligarchie bijna 80 procent van de rijkdommen bezit. Het is niet zozeer wat deze correspondent schrijft, maar vooral wat hij weglaat. Hij is slim genoeg om zijn mening niet al te duidelijk te ventileren, maar toch verraadt hij zich keer op keer in de details, in de toevoegingen 'wel te verstaan,' de kwalificaties, de tendentieuze adjectieven, die her en der door de tekst gestrooid zijn. Hij kan Chavez niet betichten een dictator te zijn, in tegenstelling tot veel van de door de VS gesteunde stromannen en daarom schrijft Koopman 'met een redelijke inachtneming van de democratische regels.' Wat hij met redelijk bedoelt laat hij in het midden, het gaat hierbij om de suggestie niet om het feit. Daarom voegt hij er ook niet aan toe dat in 2002 de tegenstanders van Chavez 'de democratische regels' geenszins in acht nemen en een door de CIA gesteunde militaire coup organiseerden. Die staatsgreep mislukte doordat de miljoenen armen in het land onmiddellijk de straat opgingen om het herstel van de democratie te eisen. Een coup die 41 doden en honderden gewonden veroorzaakte. Deze aanslag op de democratie laat Edwin Koopman onvermeld, want het ondermijnt zijn betoog. En dat betoog gaat als volgt verder: 'Chávez komt met regionale oliemaatschappijen, een Latijns-Amerikaanse televisiezender, een gemeenschappelijk ruimtevaartbeleid, militaire samenwerking en een Latijns-Amerikaanse centrale bank, om „niet langer afhankelijk te zijn van westerse banken”… Maar Chávez investeert niet alleen in de betrekkingen met andere landen. Ook met revolutionaire bewegingen heeft hij uitstekende banden aangeknoopt. Voor de bonte beweging van Latijns-Amerikaanse andersglobalisten, landloze boeren, studenten, Indianen en iedereen die is teleurgesteld in de markteconomie en de traditionele politieke partijen, is Chávez de verlosser. „Zij zien hem als de continuering van de historische tegenbewegingen in Latijns-Amerika, in de traditie van het socialisme van Salvador Allende in Chili, Torrijos in Panama, de Sandinisten in Nicaragua”, zegt Romero,' een hoogleraar internationale betrekkingen. En dat laatste zint de Nederlandse correpondent niet. Er kan maar 1 verlosser zijn en die heet Jezus Christus, en stierf voor de Trouwlezers aan het kruis op Golgotha. En dus moet - nu we op dit punt zijn aanbeland - de politieke integriteit van Chavez worden aangetast. Dat doet Koopman aldus: '"We weten dat hij nauwe banden heeft met de guerrillagroepen in Colombia'', aldus Mario Carratú, jarenlang de hoogste officier van de Venezolaanse marine. ''We kennen ook de band tussen Fidel Castro, de Colombiaanse guerrillagroepering Farc en Hugo Chávez. Er is geen twijfel mogelijk dat er militaire hulp in geld en wapens gaat naar radicale groepen'', zegt Carratú. Hij doelt op de werkloze ''piqueteros'' in Argentinië, indianenorganisaties in Ecuador, de Beweging van Landlozen in Brazilië en de cocaboeren in Bolivia. Bezorgd wijst Carratú op de recente bestelling door Venezuela van 100000 kalasjnikovs in Rusland, „veel meer dan er Venezolaanse strijdkrachten zijn.'' Wie is deze bezorgde informant dat hij als betrouwbare bron kan dienen voor vergaande beschuldigingen? Vice-admiraal Mario Ivan Carratu was jarenlang militair attache in Washington, werd beschuldigd op de achtergrond een rol te hebben gespeeld bij de mislukte staatsgreep en was vertrouweling van de afgezette Venezulaanse president Carlos Andres Perez, die naderhand wegens corruptie tot twee jaar huisarrest werd veroordeeld. Maar dat meldt onze Nederlandse correspondent allemaal niet. Verder dan een handjevol verdachtmakingen aan het adres van Chavez komt hij niet en dat beseft Koopman ook. Daarom komt hij pas aan het eind met zijn piece de resistance die speciaal voor de onwetende lezers van de christelijke krant vet worden afgedrukt: 'Venezuela wil leren van islamitische djihad. Van de Iraakse opstandelingen denkt de Venezolaanse defensieleiding veel te kunnen leren. De ’ophanden zijnde invasie door de Verenigde Staten’ van het linkse Venezuela wordt tot op het hoogste niveau serieus genomen. Eerder dit jaar bestelden de Venezolaanse strijdkrachten 30000 exemplaren van het boek ’De periferische oorlog en de Revolutionaire Islam. Oorsprong, regels en ethiek van de asymmetrische oorlog’. Dit 256 pagina’s dikke werk van de Spaanse politicoloog Jorge Verstrynge beschrijft, analyseert en verheerlijkt de guerrillatactieken die momenteel worden toegepast door islamitische strijders tegen de Amerikanen in het Midden-Oosten, als de ultieme strijdmethode tegen een overmachtige vijand. De speciale uitgave voor het Venezolaanse leger – met tien bij zes centimeter een waar broekzakformaat – is sinds kort verplichte literatuur voor alle Venezolaanse officieren, opdat ze weten wat te doen als de Amerikanen komen.' Gezien het feit dat de VS sinds het begin van de Monroeleer al eeuwenlang gewelddadig ingrijpt in Latijns Amerika zodra het denkt dat zijn belangen worden bedreigd, is het niet verbazend dat Chavez zich alvast voorbereid op terreur van Washington. Maar deze historische feiten heeft de correspondent nu juist bewust verzwegen. In plaats daarvan probeert hij te suggereren dat er een verband bestaat tussen de terreur van het islamitisch fundamentalisme en een democratisch gekozen Latijns Amerikaanse politicus. http://www.trouw.nl/deverdieping/overigeartikelen/article84641.ece/Hugo+Ch%E1vez%2C+de+nieuwe+Castro Zoals gezegd: Edwin Koopman is een journalist met een missie. Maar hij vergeet 1 ding. Voordat de moordenaars aan de slag kunnen, moeten eerst de geesten rijp gemaakt worden. Zonder propaganda is een moderne oorlog, het hedendaags terrorisme, niet mogelijk. Dat zagen we in Nazi-Duitsland en recentelijk nog in de Verenigde Staten, waar de grote kranten nu publiekelijk toegeven dat ze door de Bush-bende gebruikt zijn voor een oorlog in Irak. Een oorlog om olie, dezelfde vitale grondstof waarover Venezuela ruimschoots beschikt. En daar draait het uiteindelijk ook allemaal om. Maar ook hierover zwijgt onze correpondent. Ideologen trekken zich niets van de feiten aan. Zij dienen niet de mens maar de macht.

vrijdag 16 december 2005

Wat is Nieuws?

Marlise Simons van de New York Times emailde me het volgende filmpje: http://www.robinsloan.com/epic/ Zonder comentaar geef ik het door. Indien u er gedachten over heeft, reageer dan svp. 'In the year 2014 The New York Times has gone offline. The fourth estate's fortunes have waned. What happened to the news? And what is EPIC?'

CIA Activiteiten 2

Voor het geval u het vergeten mocht zijn: hier is een documentaire te zien over de misdaden van de CIA die uit naam van de democratie zijn gepleegd. Aan het woord komen voormalige CIA-agenten over onder andere de terreur van deze Amerikaanse inlichtingendienst. 'Secrets of the CIA.' http://video.google.com/videoplay?docid=-8085945499556832271&q=CIA

Maureen Dowd

De vlijmscherpe Maureen Dowd schreef onlangs in haar column: 'Never ask a guy who's in a bubble if he's in a bubble. He can't answer. 'Cause he's in a bubble.But the NBC anchor Brian Williams gamely gave it a shot, showing the president the Newsweek cover picturing him trapped in a bubble."This says you're in a bubble," Brian told W. "You have a very small circle of advisers now. Is that true? Do you feel in a bubble?""No, I don't feel in a bubble," Bubble Boy replied, unable to see the bubble because he's in it. "I feel like I'm getting really good advice from very capable people and that people from all walks of life have informed me and informed those who advise me." He added, "I'm very aware of what's going on."He swiftly contradicted himself by admitting that "this is the first time I'm seeing this magazine" - his version of his dad's Newsweek "Wimp Factor" cover - and that he doesn't read newsmagazines. The anchor and the anchorite spent a few anodyne moments probing the depths of what it's like to be president. "I just talked to the president-elect of Honduras," W. said. "A lot of my job is foreign policy, and I spend an enormous amount of time with leaders from other countries." Brian struggled to learn whether W. read anything except one-page memos. Talking about his mom, Bubble Boy returned to the idea of the bubble: "If I'm in a bubble, well, if there is such thing as a bubble, she's the one who can penetrate it.""I'll tell the guys at Newsweek," the anchor said impishly.'
http://topics.nytimes.com/top/opinion/editorialsandoped/
oped/columnists/maureendowd/?inline=nyt-per

Geheime Cellen 9


Na 30 jaar voor de L.A. Times te hebben gewerkt werd Robert Scheer onlangs door de uitgever ontslagen vanwege zijn kritiek op de Bush-gang. Sindskort is zijn column te lezen in Truthdig, een onafhankelijk Amerikaans Web Tijdschrift dat als leidraad heeft A. J. Liebling's adagium: 'Freedom of the press is guaranteed only to those who own one.' Dit keer schrijft Scheer over: 'The Wonderful World of Outsourced Torture. That must be why the CIA failed in its interrogation of an alleged high-ranking Al Qaeda official back in January 2002 to prove the connection between Osama bin Laden and Saddam Hussein. Hey, no biggie, they just turned the captive, a Libyan named Ibn al-Shaykh al-Libi, over to Egypt’s inquisitors, who miraculously transformed him into a virtual spokesman for the Bush administration’s case for invading Iraq. Virtual, because he was shipped back to disappear in the Guantanamo Gulag, but his false witness was trumpeted by then-Secretary of State Colin Powell, Vice President Dick Cheney and the president, who stated on the eve of the congressional vote that authorized the Iraq invasion: “We’ve learned that Iraq has trained Al Qaeda members in bomb-making and poisons and gases.” What Bush did not say was that eight months earlier, the Defense Intelligence Agency, the top coordinating agency in such matters, concluded that al-Libi’s testimony was totally bogus.'
http://www.truthdig.com/eartotheground/item/20051214outsourcing_torture/

De Nederlandse Journalistiek


De vrouw op de onderste foto vindt onder andere de man op de bovenste foto 'stijf, kleinburgerlijk en truttig.' Oordeelt u aan de hand van de portretjes zelf maar. Links een open, avontuurlijk gelaat, rechts een gesloten boekshoudershoofd. De vrouw is Freya van den Bossche, de socialistische vice-premier van Belgie, de man is onze christelijke premier Jan Pieter Balkenende. Afgelopen woensdag besteedde NOVA aandacht aan de opmerkingen van mevrouw Van den Bossche, maar de programmamakers kwamen niet verder dan het geheel als een vormkwestie te presenteren. Presentatrice Clairy Polak ging niet inhoudelijk in op de Belgische commentaar. En dat terwijl Freya van den Bossche eerder al inhoudelijk kritiek op de Nederlandse politici had gespuit. Na de laatste Kamerverkiezingen schreef ze het echec van de paarse socialisten toe aan de kloof tussen kiezers en gekozenen. 'Als op 1 mei een debat wordt georganiseerd, waarbij Kok en Melkert aanwezig zijn, dan is het eerste dat zij doen naar de foyer lopen van de zaal zodat zij niet in het publiek zouden moeten plaatsnemen op 1 mei als sociaaldemocraten. Dan denk ik: je vraagt erom dat de mensen zich onbegrepen voelen en ver van jou af komen te staan.' Op haar gespeelde guitig bedoelde, tongue in cheek-toontje interviewde Polak vervolgens Siegfried Bracke, die als de 'Ferry Mingelen van Belgie' werd aangekondigd, maar zich goddank niet als zodanig gedroeg. Ook Bracke sprak van 'een stijf imago' en zei desgevraagd dat Nederlandse parlementsleden 'zelden spreken zoals je mensen in een cafe in Nederland hoort spreken. Ze hebben een bepaald jargon en ook een bepaald toontje.' Voor de goede verstaander was duidelijk dat Bracke weliswaar over de vorm sprak, maar tussen de regels door kritiek had op de inhoud. Het ontging de presentatrice van NOVA volledig. Veel journalisten beseffen niet dat wil er sprake zijn van een volwassen functionerende democratie de taal dan moet aansluiten op de werkelijkheid van het dagelijkse leven. Niet dat een politicus plat en ordinair moet gaan spreken, zoals vooral christelijke en liberale parlementsleden menen, geenszins, ze moeten ophouden in een jargon te spreken die alleen bedoeld is om de werkelijkheid te negeren of te vervormen. Die Newspeak moet verdwijnen voor een echt debat, voor een ware gedachtenuitwisseling mogelijk is. Iedereen weet wanneer en hoe vaak Nederlandse politici de kluit belazeren. Alleen de politici zelf lijken niet te weten hoe erg ze onze woorden hebben verkracht en uitgehold tot er een merkwaardige mechanische, liefdeloze, karakterloze, zielloze, dode taal is overgebleven. Een taal die de stijfheid, truttigheid en kleinburgerlijkheid verraadt van stijve, truttige en kleinburgerlijke politici. Het feit dat deze mensen in ons land aan de macht zijn, komt ook door de pers, door journalisten als Clairy Polak en Ferry Mingelen om maar eens bij NOVA te blijven. Ze spelen het spelletje mee, vinden het allang prachtig als ze aan de tafel van de macht mogen aanschuiven. Alleen al hun behaagzieke hoofden, hun cynisch alles badinerende toontje illustreren dit. Na de verrassende opkomst van Fortuyn bleven ze zitten, terwijl ze toch die omwenteling niet hadden voorzien en niet wisten wat ze ermee aanmoesten omdat ze de hele dag te dicht op dat pleintje in Den Haag zitten en niet weten wat er in de maatschappij gebeurt. Daarom beseft Clairy Polak ook totaal niet dat de kritiek vanuit het buitenland inhoudelijke kritiek is. Hoe moet ze dat weten? En als ze vertelt dat Freya van den Bossche het bezuinigingsbeleid van de Nederlandse regering hekelt dan weet ze vervolgens niet wat ze met die opmerking aanmoet. Alles is voor haar een vormkwestie geworden. En dus stelt ze geen vraag over de inhoudelijke kritiek, maar over de vorm. Ze kan domweg niet anders.

Sacha de Boer 3


In het NOS-Journaal van acht uur zei gisteravond nieuwslezeres Sacha de Boer het volgende: 'Uitspraken van president Poetin over maatregelen tegen buitenlandse banken hebben geen gevolgen voor de Nederlandse banken die actief zijn in Rusland,' zoals een dag eerder het Journaal nog had gesuggereerd. Een suggestie die leidde tot mevrouw De Boer's opmerking dat dit besluit van de Russische president 'wel vragen [oproept] over het democratisch gehalte.' Want zodra het bedrijfsleven aan banden wordt gelegd, is dit voor een doorsnee 'objectieve' nieuwslezeres in dit handelsland een aanslag op de democratie. Gisteren moest dit bericht worden gerectificeerd. Weliswaar mogen 'in Rusland banken alleen met een Russische licentie werken,' maar godzijdank hebben 'Nederlandse banken zoals ING en ABN/Amro zo'n licentie.' Ondertussen zag de kijker hoe fijn het is dat er banken zijn, want een Rus(?) met een Amerikaans jack trekt uit een geldautomaat op straat zomaar een stapeltje biljetten. Ditmaal gaf de nieuwslezeres niet haar mening over het democratisch gehalte van Poetin. De Russische president hoort er voor haar kennelijk helemaal weer bij, want de Nederlandse banken kunnen ongestoord blijven streven naar maximale winsten in een land waar volgens sommige onderzoeken sinds de komst van de democratie 40 procent van de bevolking onder de armoedegrens leeft, de gemiddelde levensverwachting van de man gedaald is naar 58 jaar, het gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking lager is dan dat van 1978 toen men nog onder de communisten leefde en de kindersterfte drie keer zo hoog is als in Nederland. Ik zou in alle neutraliteit zeggen dat dit allemaal 'wel vragen oproept over het gehalte van de democratie.' Maar daarover horen we Sacha de Boer niet. Ze weet het waarschijnlijk niet eens. Het probleem is dat nieuwslezers en nieuwslezeressen in Nederland vaak geen gedegen journalistieke vooropleiding hebben genoten, en niet gepokt en gemazeld zijn in het vak. Dat geldt zeker voor Sacha de Boer. Ze is gekozen vanwege haar hoofd, niet voor niets behoort ze tot de categorie 'tvbabes.' http://tvbabes.com/sacha.html Ze oogt prettig en dat vindt de hoofdredactie van het NOS-Journaal kennelijk het belangrijkst. In Nederland kennen we niet de angelsaksische journalistieke traditie, die voorschrijft dat iemand eerst zijn of haar strepen moet hebben verdiend voordat hij of zij in beeld verschijnt, al was het maar om te voorkomen dat men zulke journalistieke blunders maakt als Sacha de Boer.

Irak 4
Dankzij bezuinigingen op sociale uitkeringen, gezondheidszorg, volkshuisvesting en onderwijs is er altijd genoeg geld voor oorlogsvoering, honderden miljarden. Yahoo Nieuws berichtte: 'WASHINGTON - The Pentagon is in the early stages of drafting a wartime request for up to $100 billion more for Iraq and Afghanistan. Lawmakers say, a figure that would push spending related to the wars toward a staggering half-trillion dollars. Reps. Bill Young, R-Fla., the chairman of the House appropriations defense panel, and John Murtha, D-Pa., the senior Democrat on that subcommittee, say the military has informally told them it wants $80 billion to $100 billion in a war-spending package that the White House is expected to send Congress next year. That would be in addition to $50 billion Congress is about to give the Pentagon before lawmakers adjourn for the year for operations in Iraq for the beginning of 2006. Military commanders expect that pot to last through May. Since the Sept. 11, 2001, terrorist attacks, Congress has approved more than $300 billion for Iraq and Afghanistan, including military operations, reconstruction, embassy security and foreign aid, as well as other costs related to the war on terrorism, according to the Congressional Research Service, which writes reports for Congress.' Zie: http://news.yahoo.com/s/ap/20051213/ap_on_go_co/iraq_war_costs Hoeveel miljoenen heeft het kabinet Balkenende uitgetrokken voor het militair avontuur in Afghanistan? Waar komt dat geld vandaag in een bezuinigingstijd?

donderdag 15 december 2005

Een Onvoorstelbaar Raadsel


Dit is een doodgewone winkelstraat, de ene kant op en de andere kant op, in een doodgewoon dorp waar doodgewone mensen op een doodgewone doordeweekse dag hun doodgewone boodschappen doen. Noordwijk verschilt in niets van al die dorpen in de hele wereld waar mensen proberen met zomin mogelijk kleerscheuren zoveel mogelijk gelukkig te worden. Ze zullen allen eens sterven en dan zal hun nageslacht doodgewoon verder gaan met in wezen dezelfde doodgewone dingen. Hier leven we dan middenin een oneindigheid van tijd en ruimte, waarvan we de oorsprong niet weten en al evenmin de afloop. Al die miljarden mensen rondom ons met dezelfde hoop en verlangen, angst en verbijstering. Zoals de kosmos is opgebouwd zo ziet het atoom eruit. En uiteindelijk begrijpen we er niets van en blijft alles een mysterie. Darwin heeft niets verklaard, hij heeft alleen beschreven. Alles lijkt doodnormaal, maar kijk nog eens, daar lopen we door een onvoorstelbaar raadsel en worden oud en verdwijnen uit zicht. En altijd weer ademt het universum onverstoorbaar door. Doodgewoon, alsof er niets aan de hand is.

Irak 3


Voordat we de berichtgeving over de Irakese verkiezingen van de half ingevoerde Nederlandse pers over ons heen krijgen, is het altijd goed eerst nog even de buitenlandse media te raadplegen die in tegenstelling tot de Nederlandse pers permanent een eigen correspondent in oorlogsgebied hebben. 'The Independent newspaper of London has published a series of statistics to mark what has happened in the 1,000 days since then:
· Zero weapons of mass destruction have been found.
· At least 30,000 Iraqi civilians have died so far though some studies put the toll over 100,000.
· 66 journalists have been killed.
· 183,000 British and American troops remain in Iraq.
· Over 2,300 U.S. and coalition troops have been killed.
· At least 16,000 U.S. troops have been wounded in action.
· $200 billion has already been spent by the U.S. And news reports today indicate the total cost of the Iraq and Afghan wars could top half a trillion dollars.
· Between 60% and 80% of Iraqis still strongly oppose the presence of U.S. troops in their country.
· 67% of Iraqis feel less secure because of the occupation.
· There are currently an average of 90 attacks staged each day by the Iraqi resistance.
· 8% of Iraq’s children are suffering acute malnutrition.' Democracy Now interviewde Robert Fisk over Irak: http://www.democracynow.org/article.pl?sid=05/12/14/154243 En de Asia Times heeft een achtergrond artikel met citaten als deze: 'The favorite Anglo-American election candidate supposedly capable of pulling it all off is once again Allawi - a truculent secular Shi'ite who was once a Ba'athist (he has kept the good connections) before he became anti-Saddam and a US intelligence asset. The White House may forget it, but Iraqis don't; Allawi gave the go-ahead for the American leveling of Fallujah and the American bombing of holy Najaf in 2004. A few days ago he was bombarded with shoes and chased away from the Imam Ali shrine in Najaf. British Prime Minister Tony Blair supports him and considers him "the best hope" for Iraq. Pentagon analysts agree, as one of them told The New Yorker's Seymour Hersh that "he would allow us to keep Special Forces operations inside Iraq ... mission accomplished. A coup for Bush."'
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/GL15Ak03.html

Onzichtbare Kinderen

De New York Times bericht over 'onzichtbare' kinderen: 'Unicef Warns of the Increased Vulnerability of Poor Children. Hundreds of millions of children - orphans, the homeless, child brides, soldiers and refugees among them - suffer from extreme forms of discrimination and exploitation that often are not addressed by mainstream development programs, according to a report released yesterday by the United Nations Children's Fund, known as Unicef.
"Children in these very specific situations need a light shined on them and on the obstacles that prevent them from benefiting from development in general," Elizabeth Gibbons, chief of global policy for Unicef, said in an interview. Right from birth, more than 50 million children a year - over half the children born in all developing countries, except China - are not registered or provided with a legal identity, a missing link that can make it difficult later in life for them to get a job, a passport, a bank account or the opportunity to exercise the right to vote, the report says.'
http://www.nytimes.com/2005/12/15/international/15unicef.html?adxnnl=1&adxnnlx=1134661896-hKHmALk12TnkzQUrhRCXwA

Verstandelijk Beperkte Kunst?Kan men aan een beeldend kunstwerk zien of de maker een verstandelijke beperking heeft, of zoals dat in de volksmond heet gek is, geestelijk gehandicapt? Ik denk in de meeste gevallen niet. Ik kon het ook niet zien vanochtend toen ik in het Scheepvaarthuis in Amsterdam door zalen vol schitterende kunstwerken liep van mensen met een verstandelijke beperking. Schilderijen en drie dimensionale kunstwerken bijeengebracht door de Stichting K4 die 'zich ten doel [stelt] de ontplooiing en de emancipatie te bevorderen van kunstenaars met een verstandelijke handicap. Tweejaarlijks wordt de Nationale Kunstprijsvraag K4-Award uitgereikt om deze kunstenaars te stimuleren. Uit het hele land is werk ingezameld en vervolgens gejureerd door onafhankelijke kunst-deskundigen,' aldus de stichting zelf in een catalogus van de tentoongestelde werken. Hier heb ik drie werken afgebeeld: twee van Harry Oostveen op de onderste foto, getiteld 'Man uit een ander Land' van waterverf en 'Vrouwen uit Afrika' van oliepastelkrijt en ecoline. En op de bovenste foto een acryl/pentekening van Ylonka Jaspers die als titel heeft: 'Ontdekking dat dieren ook autistisch kunnen zijn.' In de catalogus staat de volgende tekst erbij: 'Het werk van Ylonka Jaspers dat een eervolle vermelding kreeg is heel bijzonder. Het vertelt het ontroerende verhaal van iemand die er tot haar grote vreugde achter komt dat andere wezens op deze aarde met dezelfde innerlijke gevoelens en behoeftes leven... het is heel interessant de ontwikkeling te volgen die ze in de twee tussenliggende jaren in haar werk heeft doorgemaakt. Ze vertelt gaandeweg steeds meer over zichzelf en hoe ze de wereld ervaart. Er straalt een sterke betrokkenheid bij eenzame wezens van haar werk af die deze keer het sterkst overkomt in deze gele tekening met dieren waar middenin een silhouet van een vrouw is geplaatst. De tekening moet bijna met een vergrootglas bekeken worden vanwege alle mooie details in zwarte inkt.' Ik moet er bijzeggen dat in werkelijkheid de tekening immens veel mooier is dan hier op de foto is afgebeeld. Alleen al hiervoor is een bezoek aan het Scheepvaartmuseum de moeite waard. Blijft over de vraag waarom men aan een beeldend kunstwerk niet kan zien dat de maker ervan verstandelijk beperkt is. De tentoonstelling zet het hele begrip verstandelijk beperkt, geestelijke gehandicapt, gek, hoe men het ook noemen mag, op losse schroeven. Er is een gebied waar verstand niet meer de boventooon voert, waar de mens zich vrij en direct kan uiten. Een grenzeloos gebied waar tijd en ruimte niet telt, noch ras, kleur, afkomst, geaardheid, waar men niemand kwetst, integendeel, waar de mens de ander iets geeft. Wat betekent dit voor ons dagelijks leven? Meer over de Stichting Kunstkollektief K4: www.stichtingk4.nl

Sacha de Boer 2

In het NOS Journaal van acht uur gisteravond kregen de kijkers op de valreep, na het weerbericht, nog even het laatste belangrijke nieuws uit Rusland, want volgens nieuwslezeres Sacha de Boer had president Poetin 'zojuist verklaard de buitenlandse banken in zijn land flinke beperkingen te willen opleggen.' Peter d'Hamecourt, correpondent te Moskou, vertelde vervolgens: 'de banken zouden volgens Poetin oneerlijke concurrentie vormen voor het zwakke Russische banksysteem. En Rusland heeft volgens Poetin te weinig controle op de financiele activiteiten van de buitenlandse banken in het licht van de strijd tegen het internationaal terrorisme.' De correspondent meldde nog dat de ABN/Amro, de ING en de Rabobank 'prominent' in Rusland aanwezig zijn. Dit alles was voldoende voor mevrouw De Boer om te concluderen dat het besluit van de Russische president 'wel vragen [oproept] over het democratisch gehalte.' Ze vertelde er niet bij waarom ze tot deze kwalificatie kwam. Kennelijk gaat ze ervanuit dat wanneer de nagenoeg onbeperkte macht van de vrije markt aan banden wordt gelegd dit een schending is van de democratie. En op een bepaalde manier heeft de nieuwslezeres gelijk: voor de neoliberalen die, in hun jacht op maximale winsten, niet belemmerd willen worden door wat dan ook is dit een aanslag op de democratie van de vrije markt. Dezelfde democratie die de kloof tussen arm en rijk in de wereld almaar groter maakt. Na haar bewering moest ik denken aan dat schitterende geschiedenisboek 'The Enduring Vision, A History of the American People' een standaardwerk voor Amerikaanse studenten. Daarin stellen keurige Amerikaanse hoogleraren: 'Many a wealthy employer has conveniently forgotten that economic exploitation can extinguish freedom as effectively as political tyranny or military force.' En vervolgens schrijven ze over de 'arrogance, injustice, callous blindness to suffering,' in de Amerikaanse geschiedenis. http://college.hmco.com/history/us/boyer/enduring_vision/4e/students/ In Rusland leeft volgens de officiele cijfers eenkwart van de bevolking onder de armoedegrens, het gemiddeld inkomen is er eenderde van dat in Nederland. Alles volgens de officiele cijfers, in werkelijkheid is de situatie veel slechter. Ik kan me voorstellen dat de 'robber barons' daar aan banden worden gelegd, net zoals sommige Amerikaanse presidenten dit - uiteindelijk vergeefs - in de negentiende en begin twintigste eeuw probeerden te doen. Banken zijn geen filantropische instellingen, integendeel, het management zal alles doen om maximale winsten te bereiken. Banken worden niet democratisch gecontroleerd en trekken zich, als het erop aankomt, niets aan van democratische rechtsbeginselen. Banken functioneren net zo goed in een dictatuur als in een democratie. Het kapitalisme staat niet garant voor democratie. Ruim twee eeuwen geleden verklaarde Thomas Jefferson, de opsteller van de Amerikaanse Onafhankelijkheids Verklaring en latere president: ‘Ik hoop dat wij de opkomst zullen belemmeren van de aristocratie van onze rijke ondernemingen, die nu al onze regering voor een machtsstrijd durven uit te dagen en de wetten van ons land trotseren.’ Dit soort feiten weet de nieuwslezers Sacha de Boer kennelijk niet. Maar waarom geeft ze dan toch haar mening die niet is gestoeld op kennis van zaken? Ik vrees dat ze zichzelf steeds belangrijker begint te vinden. Televisie vernietigt het zelfbeeld van mensen.

Geheime Cellen 8


Belmarsh Gevangenis in de buurt van Londen, ook wel het Britse Guantanamo Bay genoemd. Vandaag bericht de Independent: 'Enemies of the state? Police fail even to question men held as a terror threat. Suspected of plotting terror, a group of men have been held for four years but never charged. Now, in their first testimonies, they reveal the authorities have not even questioned them since their arrests. Four men deprived of their liberty for four years on suspicion of being international terrorists disclose today that they have not once been questioned by police or security services since being arrested. The four, who were among 16 suspects detained without trial under post-11 September terror legislation, later overturned by the law lords, give harrowing accounts of the treatment they have suffered. All are now under virtual house arrest. Although three face deportation, The Independent has learnt that there is no prospect of the men ever being questioned over the offences they are alleged to have committed. In interviews with Amnesty International, the four - three Algerians and a Palestinian - say their detentions have harmed their physical and mental health. They also complain that their treatment has had a devastating impact on their wives and families.'
http://news.independent.co.uk/uk/legal/article333258.ece

Westers Terrorisme 5

Dit is het resultaat van een Amerikaanse beschieting van een Irakese stad. Langzaam maar zeker beginnen vooraanstaande Europese kranten te schrijven over de medeplichtigheid van Europa voor de Westerse terreur daar. Dit artikel stond in de Berliner Zeitung: 'Bush and Company: Shooting Western World in the Foot?The terrorism against Western societies cannot result in victory for the perpetrators, but the so-called war on terror can be lost offhandedly by the West itself. To no small degree, this prospect has been helped by U.S. President George W. Bush's decision to declare war on Islamist terror on the one hand and the decision to makes the laws of war inapplicable to terrorists on the other. Never before has an American administration cut such a swathe in the field of international law – an unlawful war of aggression was legitimized and confessions extracted through torture were deemed admissible in courts of law. And never before has an American administration fought a no-holds-barred battle, one without any rules - for democracy - that has turned so many democracies into accomplices.But instead of openly declaring their complicity, European governments have silently aided and abetted. This does not refer to tolerating secret CIA-agent flights in European airspace - though it is good to know that CIA agents are still unbridled in their movements. Rather, the complicity began with the knowledge that these agents were accompanying suspected terrorists on their way to European and non-European torture chambers. The justifiable suspicion exists that European governments not only knew of the torture, but that they also benefited from the coerced testimony so gathered.' Zie:
http://www.informationclearinghouse.info/article11298.htm Of in het Duits:
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/meinung/506715.html

Westers Terrorisme 4Dit zijn foto's van het huidige Irak. Dit is in naam van ons gedaan. Het Westen zal in de komende jaren een hoge prijs hiervoor moeten betalen. De Amerikaanse publicist Tom Engelhardt, redacteur van The Nation Institute schrijft over de welhaast apocalyptische verwoestingen: 'A glance at the history of American war tells us air power is as American as apple pie and that Americans were dreaming of cities destroyed from the air long before anyone had the ability to do so. As H. Bruce Franklin tells us in his book War Stars, The Superweapon and the American Imagination, as early as 1881, a former naval officer, Park Benjamin wrote a short story called "The End of New York" that caused a sensation. In it the city was left in ruins by a Spanish naval bombardment. By 1921, air-power visionary Billy Mitchell was already flying mock sorties over New York and other East coast cities, "pulverizing" them in "raids" sensationalized in the press, to publicize the need for an independent air force. ("The sun rose today on a city whose tallest tower lay scattered in crumbled bits…" began the New York Herald after Mitchell's "raid" on New York City, a line that should still send small shudders through us all and remind us how much the sensational of the previous century has become the accepted of our world.) ... It would seem hard to forget that the "invasion" of Iraq began from the air -- as much a demonstration of power meant for viewers around the world as for Saddam Hussein and his followers. Who could forget those cameras strategically placed on the balconies of Baghdad hotels for the shock-and-awe son-et-lumière show -- dramatic explosions in the night (with everything but a score to go with it). Does no one remember Air Force claims that air power alone could win wars? In all the articles now being written about our overextended ground forces, does no one want to write about how the military is trying to fill the urban gap with air power?' Zie: http://www.tomdispatch.com/index.mhtml?pid=2047

woensdag 14 december 2005

Plaatselijke Helden


Terwijl de armoede in Nederland almaar toeneemt, verscheen afgelopen zaterdag het Volkskrant Magazine met een speciale advertentiebijlage geheten 'Local Heroes.' Op de voorplaat twee visboeren met een grote zwaardvis in hun armen en een tekstje: 'Verse vis bij Fishes,' want voor onze provinciale plaatselijke helden blijft het Engels toonaangevend, dan tel je pas echt mee. Natuurlijk stond ook Oger erin, want daar laat ook de Amsterdamse onderwereld zich graag een krijtstreeppak aanmeten voordat ze in hun Hummer weer naar huis karren. Voor de betere kitsch kunt u terecht bij Odette Welvaars Interieurs, Antiquites & Decoration (pagina 8). Pagina 9 voor furniture bij de wat oenig kijkende Rob Bos Otten. Pagina 12: Strida 'de nieuwe vorm van mobiliteit,' en chopperbikes. Twee pagina's verder: Cornelis Johannes 'vintage en nieuw interieur.' Oude interieurs verkoopt hij niet. Pagina 19 'Nolita Interior Produkts,' en pagina 23 mag u zeker niet ongelezen voorbij gaan. Daar staat hij dan onze Jan-Kees de Nijs van Hajenius, heette vroeger Jan of Kees, maar nu Jan Kees en hij is niet langer meer sigarenboer, maar shopmanager die Bugatti Humidors verkoopt van 3500 euro. Het gaat maar door. Pagina 29: Salon de Lingerie verkoopt stijlvolle en verleidelijke onderbroeken en bustehouders. Een beetje zielig zijn alleen de vier verkoopsters die de leeftijd van verleidelijkheid reeds gepasseerd zijn en dan ook een beetje lullig klein afgebeeld zijn naast een groot lekker ding in het zwart. Houdt u er wel rekening mee dat de zaak 'maandag tijdelijk gesloten is,' tot het lingerieseizoen weer voluit aanbreekt. Dan 'vintage horloges' van Toeja de Vries en Roel van den Haak en Home Fidelity High End Hi-Fi en Conscious Dreams Kokopelli Fuel for Body en Mind. Tafelcultuur van Fleur de Lys voor de Hummerbezitters die nog niet goed overweg kunnen met mes en vork en Hike and Ride om in een of ander zwartgeld oord van een berg te glijden en op de achterflap Frank's Smoke House. Hoogtepunt van al deze hebbedingetjes voor mensen die zich te pletter vervelen, vond ik toch de hier afgebeelde Oesterhandschoen, want 'alleen gekken en dwazen nemen een oester zonder deze handschoen te grazen! Voor de prijs hoeft u het niet te laten: 102 euro inclusief BTW, u aangeboden door Julius Jaspers die op de foto net zo dik is als een vette Hongaarse kerst-karper. Kortom, het was een hele verrassing die Volkskrant-bijlage zo in deze donkere dagen voor Kerst. Dank je wel redactie. En jullie weten, hoe meer reclame des te meer krantenpagina's jullie mogen volschrijven, want anders blijf je met van die lege lappen wit papier zitten en dat is geen gezicht. En zo is iedereen tevreden. Wilt u het allemaal nog eens nalezen, belt u dan de Volkskrant redactie of kijk bij www.localheroes.org

Israel's Extremisme 6


Al Jazeera bericht: 'Israel’s Defense Minister Shaul Mofaz approved the construction of about 300 new settlement homes in the West Bank, despite a call by the “roadmap” peace plan to freeze settlement expansion, Reuters reported.
A Defense Ministry official said the new houses will be built in Maale Adumim, the largest Israeli settlement in the West Bank.The official also said that Mofaz approved preparatory steps for expanding two isolated settlements, Bracha and Nokdim.The U.S.-backed “roadmap” peace plan demands Israel to halt all settlement activity in the occupied territories, and calls for the creation of an independent Palestinian state alongside a secure Israel. However, Israel claims that it needs to expand existing settlements in the West Bank to accommodate the “natural growth” of settlement populations. About 450,000 Jewish settlers live in some 120 settlements in the West Bank, including East Jerusalem. All Israeli settlements are considered illegal under international law.' De diefstal van Palestijns land is een van de redenen van het toenemend internationaal verzet tegen Israel en de Westerse landen die 'de joodse natie' militair, economisch en politiek steunen. Zie:
http://www.aljazeera.com/cgi-bin/news_service/middle_east_full_story.asp?service_id=10331

Israel's Extremisme 5


Extremisme creëert extremisme, en de ene extremist schept de andere. Nu Israel op een gewelddadige confrontatie uit is met Iran probeert de Iraanse president zoveel mogelijk steun te verwerven in met name de Derde Wereld. Het nieuws agentschap Bloomberg bericht: 'Iran's Leader Ahmadinejad Dismisses Nazi Holocaust as `Myth.' Iranian President Mahmoud Ahmadinejad questioned the reality of the Nazi Holocaust, calling it a ``myth'' fabricated by the West, and told Europe, the U.S. or Canada they should shelter a Jewish state on their soil. The West has ``fabricated a myth under the name 'Massacre of the Jews,' and they hold it higher than God himself, religion itself and the prophets themselves,'' Iran's leader told thousands of supporters in the south-eastern Sistan-Baluchestan province, state television showed in a live broadcast. ``If you say and insist it's true that you killed 6 million Jews in crematoria during World War II, then why should the Palestinians pay for that?'' Ahmadinejad asked. ``Our proposal is that you give a piece of your land in Europe, the U.S., Canada or Alaska. If you do that, the Iranian people will no longer protest against you.''
This is the strongest anti-Israeli public comment by Ahmadinejad since he took office in August. The Iranian president drew international condemnation on Oct. 26 after saying that Israel should be ``wiped off the map.'' On Dec. 8, he prompted another outcry when he said Europe should host Israel on its soil. Some 6 million Jews were killed by the Nazis until Germany's defeat in the 1939-1945 war.' http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=10000087&sid=aSx4wMhMQ4ks&refer=top_world_news

Martelen 3


Als u tijd heeft vanavond: 'Newsnight stages "War Crimes Trial." With ongoing controversy surrounding the conduct of the war in Iraq and the treatment of terror suspects in the wider "War on Terror", Newsnight is to stage a special programme entitled: "The Allies on Trial." Allegations about the allies' conduct of war in Iraq, counter-insurgency measures and claims of torture in the "War on Terror" - plus the use of "extraordinary rendition" by the US - continue to surface. Jeremy Paxman will chair a special programme exploring whether the allies are guilty of war crimes. The programme, to be broadcast on Wednesday, 14 December will take the form of a trial, with advocates arguing the case for the prosecution and defence with the help of witness and expert testimony.' Voor meer informatie: http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/newsnight/4507010.stm De buitenlandse media besteden steeds meer aandacht aan de Westerse schendingen van de mensenrechten en het oorlogsrecht. Daardoor zijn de politici gedwongen er aandacht aan te besteden. Nu Nederland nog.

Amerikaanse Verliezen 3

'The Power and Interest News Report (PINR) is an independent organization that utilizes open source intelligence to provide conflict analysis services in the context of international relations. PINR approaches a subject based upon the powers and interests involved, leaving the moral judgments to the reader.' Al vijf maanden geleden waarschuwde deze Amerikaanse organisatie voor het volgende: 'As Washington continues its struggle to defeat the insurgency in Iraq, support for the intervention from the American population is diminishing, placing pressure on the Bush administration to begin to withdraw troops from the conflict. The intervention in Iraq suffers from similar failures that led to America's troop withdrawal from Vietnam in 1973. In both instances, the prolonged failure to quell an indigenous insurgency resulted in an unacceptable loss to the American public of troops and resources. As the intervention in Vietnam dragged on without nearing victory, calls for the withdrawal of U.S. troops became so deafening that it finally resulted in a pullout of U.S. forces, resulting in a permanent loss of American influence in the country. In Iraq, the American population's support for the intervention has dropped, and calls for withdrawal are growing in Congress. Unless Washington is able to turn the tables on Iraq's insurgent force -- a highly unlikely scenario -- it will be forced to limit its involvement in the conflict.' Het PINR voegde eraan toe: 'A U.S. withdrawal could also lead to a civil war in Iraq among the country's Sunni Kurds, Sunni Arabs and Shi'a Arabs. Such a disturbance could spill over into the rest of the region and threaten the world's energy supplies, a development that would damage the economies of all oil dependent countries.' Inmiddels is door de Westerse interventie de chaos in Irak en Afghanistan compleet. Zie:
http://www.pinr.com/report.php?ac=view_report&report_id=328

CIA Vluchten 3

De Nederlandse regering heeft Nederlandse militairen naar Afghanistan gestuurd om de Amerikanen te helpen bij het opsporen van mensen die volgens onze bondgenoot van terrorisme worden verdacht. Nederland kan die beschuldigingen niet controleren. Nederland kan ook niet controleren wat er precies met de opgepakte mensen gebeurt. Wat de Nederlandse regering wel weet is dat er gemarteld is door de Amerikanen en dat mensen in geheime cellen verdwijnen. De Nederlandse regering wil nog meer troepen naar Irak sturen en is daarmee medeverantwoordelijk voor de schendingen van de mensenrechten en van het oorlogsrecht. De Nederlandse regering kan daarvoor vervolgd worden, aldus het SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel. Wat is de rol van alle andere parlementsleden in Den Haag? Hoe alert zijn die? Vandaag bericht de Guardian: 'Investigator links Europe's spy agencies to CIA flights. CIA prisoners in Europe were apparently abducted and moved between countries illegally, possibly with the aid of national secret services who did not tell their governments, according to the first official report on the so-called "renditions" scandal. Dick Marty, a Swiss senator investigating allegations of secret CIA prisons for the Council of Europe, said that he did not think the US was still holding prisoners in Europe, but had probably moved them to north Africa last month.'
http://www.guardian.co.uk/frontpage/story/0,16518,1666925,00.html

CIA Vluchten 2

Dit is een Britse militair in actie tegen een Irakese gevangene. De Britse regering lijkt intussen meer te weten over martelen en CIA vluchten dan ze zegt te weten. Vanochtend bericht de Independent: 'Tony Blair and Jack Straw, the Foreign Secretary, were under pressure last night to refute convincingly claims that Britain has been complicit in alleged use of CIA planes to take suspected terrorists for torture in secret camps abroad. Sir Menzies Campbell, the Liberal Democrat deputy leader, has accused the Government of conducting a "hear no evil, see no evil" policy on renditions, after repeated denials that Britain is colluding in transporting prisoners to countries where torture is reputedly widespread. But there are signs that the Government's attempt to keep free of the controversy are becoming untenable, amid calls from MPs, human rights groups and European bodies for an in-depth investigation.' In elk geval controleren de Britse politici hun regering in deze affaire. Nu maar kijken de komende week hoe de Nederlandse parlementsleden hun controlerende taak opvatten nu de regering Balkenende nog meer militairen naar Afghanistan wil sturen. Mischien gaan dit keer mensenrechten een doorslaggevend argument vormen. Je weet maar nooit. Zie voor het hele artikel: http://news.independent.co.uk/uk/politics/article333047.ece

dinsdag 13 december 2005

Israel's Extremisme 4

Woorden zijn net als porcelein, breekbaar. En als ze gebroken zijn verliezen ze hun oorspronkelijke betekenis. Dan kan men moorddadig geweld verkopen als een klus die geklaard moet worden. Vandaag schreef een Telegraaf-redacteur in zijn krant onder de kop 'Aanval op Iran zware klus,' over het dreigement van Israel om Iran te bombarderen. Het dreigen met schending van het internationaal recht door Israelische extremisten wordt gepresenteerd als 'een zware klus.' Zo worden de lezers geestelijk rijp gemaakt voor het aanstaande geweld. Stel nu dat Iran Israel had bedreigd met bombarderen, had er dan in De Telegraaf gestaan: 'Aanval op Israel een zware klus?' Geen sprake van, dan had er iets gestaan als 'Iraans terrorisme,' of 'Iraans antisemitisme.' Maar nu onze vooruitgeschoven post in het Midden Oosten een islamtisich land bedreigt, wordt het voorgesteld als iets acceptabels, als een weliswaar 'zware' maar toch noodzakelijke 'klus,' want zoals de redacteur concludeert: 'een ding is duidelijk: Israel wil niet dat vrede straks alleen gewaarborgd wordt door het afschrikwekkende vooruitzicht dat een conflict slechts wederzijdse vernietiging betekent, zoals tijdens de Koude Oorlog.' En hij heeft gelijk: Israel wil in staat blijven de enige te zijn die met massavernietigingswapens buurvolkeren kan chanteren. Maar dat nu vermeldt de redacteur niet. Het enige onjuiste woord in zijn zin is 'vrede', want vrede bestaat niet zonder rechtvaardigheid. Israel wil ook niet de vrede bewaren, maar de status quo waarop de Israelische hegemonie berust. Misschien is het land enige generatieslang in staat die hegemonie met veel bloedig geweld te handhaven, misschien... maar er zal een dag aanbreken dat het overwicht zal eindigen. Niemand weet wanneer dit zal gebeuren, maar dat het zal gebeuren ligt in de natuurlijke orde der dingen. Aan alles komt een eind, zo leert de geschiedenis. Daarom zou de Westerse wereld Israel moeten dwingen zich te matigen in plaats van te steunen in zijn extremisme. Dat zijn we verplicht, gezien onze eigen geschiedenis.

Wereld Handels Organisatie
Ik kreeg een email van Globalisering.com, 'het centrale Nederlandstalige portaal voor nieuws en achtergronden over globalisering en de gevolgen daarvan voor samenlevingen ver weg en dichtbij.De berichtgeving wordt verzorgd door de redactie van het tijdschrift onzeWereld.De eerste videobrief van LokaalMondiaal bij de WTO-top in Hong Kong is binnen. Klik op de link. In Hong Kong gaat vandaag de WTO top van start. Handelsministers van 149 landen hebben 6 dagen om over nieuwe handelsregels te beslissen. In deze zogenaamde Doha Ontwikkelingsronde gaat het vooral om gunstige handelsregels voor ontwikkelingslanden. Zij zouden in staat gesteld moeten worden om ook te kunnen profiteren van de wereldhandel. Ondertussen demonstreren duizenden mensen buiten de hekken van het conferentiecentrum. De demonstranten eisen de Westerse landen hun markten openen voor producten uit ontwikkelingslanden en dat zij veel verder moeten gaan in het afschaffen van hun landbouwsubsidies, dan zij nu voorstellen. Dit is nodig om de armoede in deze landen aan te pakken, vinden zij. De VS en EU verwijten elkaar te weinig te doen om aan deze eis tegemoet te komen. De onderhandelingen zitten vast en het is maar zeer de vraag of de landen eruit gaan komen. Een akkoord aanstaande zondag lijkt vooralsnog ver weg.' Zie: http://www.globalisering.com/index.php?page=&articleId=217

De Smerigste Ondernemingen


Het veel geprezen onafhankelijke 'Alternet' publiceert een lijst van veertien van de smerigste ondernemingen: 'On issues like war crimes, torture, toxic dumping and stifling freedom of speech, corporations like Coca Cola, Chevron and Philip Morris are way out ahead of the rest. Corporations carry out some of the most horrific human rights abuses of modern times, but it is increasingly difficult to hold them to account. Economic globalization and the rise of transnational corporate power have created a favorable climate for corporate human rights abusers, which are governed principally by the codes of supply and demand and show genuine loyalty only to their stockholders.' Zie: http://www.alternet.org/story/29337/

CIA Activiteiten


In het vrijzinnige 'American Prospect' schrijft Laura Rozen, deskundige op het gebied van de Amerikaanse buitenlandse politiek, over de duistere kongsi van corrupte politici, zakenmensen en de CIA: 'Black Contracts. In this Prospect exclusive, a reporter sheds light on the murky world of CIA contracts and the Duke Cunningham investigation. We know about the hundreds of millions of dollars in defense contracts that former congressman Randy “Duke” Cunningham, using his position on the House Appropriations defense subcommittee, helped steer to individuals who had given him bribes. We also have reported about allegations that he used his position on the House Permanent Select Committee on Intelligence to help some of the same individuals who had offered him bribes to secure intelligence-community contracts. And it’s perhaps not surprising that the chair of the House Intelligence committee, Peter Hoekstra (R-MI), has said he intends to launch a full-fledged investigation into any possible corruption of the committee.' http://www.prospect.org/web/page.ww?section=root&name=ViewWeb&articleId=10719

Irak 2


Vandaag brengt de Independent een analyse van 1000 dagen oorlog in Irak. Enkele citaten: 'There is no sign that the election for the 275-member Iraqi parliament this Thursday will end the fighting. The Sunni Arabs, the core of the insurrection, will vote for the first time, but there is no talk of a ceasefire. A leaflet issued by one resistance group in Baghdad yesterday encouraged its followers to vote but warned: "The fighting will continue with the infidels and their followers." (...) People in Baghdad and the centre of Iraq lived in perpetual terror of suicide bombers, kidnappers, Iraqi army and US troops. The roads to the capital were all cut by insurgents or bandits. Better-off Iraqis, fearful of kidnappers who preyed on their children, fled to Jordan, Syria and Egypt. In the face of Sunni Arab attack, the US relied more and more on the two other great Iraqi communities. The Shia make up 60 per cent of the population and the Kurds 20 per cent. Some Iraqi leaders had an acute perception of the American dilemma in Iraq. "Let them try to run the country without us and they will see what trouble they will be in," said a Kurdish leader in the summer of 2003. "Then they will come running to us for our help."' Zie voor het hele artikel: http://news.independent.co.uk/world/middle_east/article332812.ece

At Your Service 3!


Naar aanleiding van de uitzending van Peter R. de Vries over de verloren diskettes met geheime informatie betreffende Pim Fortuyn, de held van rechts Nederland, pluk ik wat teksten van internet omdat ik de uitzending zelf niet heb gezien en de massamedia niet precies vermelden wat de misdaadverslaggever over de inhoud ervan heeft verteld. Het is weer het typisch Nederlandse verschijnsel in de journalistiek dat er veel over de vorm en nagenoeg niets over de inhoud wordt gemeld, met als gevolg de onvermijdelijke babylonische spraakverwarring, waarbij uiteindelijk niemand meer weet waar het om ging. Dit is is wat op internet vond: 'De diskettes bevatten ''zeer compromitterende informatie'' over ''seksuele escapades'' van Fortuyn met 'minderjarige Marokkaanse jongetjes', zo liet De Vries weten. "Je moet die Marokkaanse jongetjes eerst neuken en dan het land uit sodemieteren", was een uitspraak van Fortuyn. Medewerkers van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zouden overigens niet alleen Fortuyn en diens partijgenoten hebben onderzocht. Zo werd de milieubeweging geïnfiltreerd, werden lokale bestuurders gevolgd en vooraanstaande politici onder de loep genomen. Eén van de documenten op de schijfjes was genoemd 'de vuile was van D66'. Ook oud-PvdA-politici werden onderzocht. In de uitzending zei De Vries dat een informant aan de RID uitvoerig meldde over seksbijeenkomsten in darkrooms, waaraan Fortuyn samen met een lokale PvdA-politicus aan meedeed. De bron vertelde de RID verder dat minderjarige drugsverslaafde Marokkaanse jongens daarbij hun seksuele diensten aanboden in ruil voor drugs.' De Regionale Inlichtingendienst (RID) vond de informatie van de informant belangrijk genoeg om het door te spelen aan de AIVD. Ik heb geen reden om onmiddellijk te twijfelen aan de juistheid van de informatie. Met andere woorden, de man die bijna premier van Nederland werd stond bij de Inlichtingendiensten bekend als iemand die minderjarige Marokkaanse jongeren misbruikte. En die lieten zich betalen met drugs. Dat waren genoeg redenen om verder onderzoek te doen en om Fortuyn voor verhoor aan te houden. Dat is niet gebeurd. Waarom niet? Om hem later te kunnen chanteren? Dat is geen al te vreemde gedachte. De Nederlandse inlichtingendienst deed dit met Willem Aantjes. Jarenlang wisten de binnenlandse veiligheidsdienst, destijds nog de BVD geheten, en vooraanstaande christelijke politici dat Aantjes zich tijdens de oorlog aangemeld had bij de Germaansche SS. Pas toen hij als fractievoorzitter van het CDA naar links was opgeschoven en zich tegen de kruisraketten uitsprak en voorstelde om de Bergrede te gebruiken als richtsnoer voor politiek handelen, was hij onbruikbaar geworden voor het establishment en werd hij ineens aan het kruis genageld door zijn dubieus verleden openbaar te maken. Vlak voor de laatste Kamerverkiezingen speelde de mega-order voor de Joint Strike Fighter. Mocht Fortuyn het in zijn eigenzinnige hoofd hebben gehaald om tegen de miljarden-aankoop te stemmen, dan had de AIVD over een overtuigend argument beschikt om hem nog eens goed over zijn besluit na te laten denken. Zover is het niet gekomen. Naar verluidt heeft Fortuyn zich in het weekeinde voor zijn dood laten overtuigen door een delegatie onder leiding van de toenmalige Amerikaanse ambassadeur. Zoals bekend voltrekken dit soort belangrijke zaken zich in een democratie nooit in de openbaarheid. In elk geval weten nu 1,4 miljoen van mijn landgenoten wel op wie ze precies hebben gestemd.

Amerikaanse Verliezen 2

Via Information Clearing House kunt u een propagandafilm zien van het verzet in Irak, waarin duidelijk wordt hoe kwetsbaar de Amerikaanse soldaten zijn. 'Juma: Iraqi Resistance Propaganda Video. Juma, An Iraqi Sniper is said to be responsible for the deaths of over 100 U.S. military personnel. WARNING This video shows the reality and horror of war and should only be viewed by a mature audience.' Zie: http://www.informationclearinghouse.info/article11282.htm

Wereldwijd Onrecht

De Britse Independent berichtte gisteren: 'Rich nations refuse to let go of subsidies as WTO talks near. After millions of air miles, countless secret meetings, forests of reports and one failed summit, ministers from 150 countries are facing the prospect of failure in their attempt to free world trade and drag millions of people out of extreme poverty. Ministers from the member countries of the World Trade Organisation are flying to Hong Kong for a high-profile meeting, opening tomorrow, that was meant to spell out the details of a trade deal aimed at lifting the prosperity of the world's poorest countries. Some 3,000 people marched through the city yesterday holding banners reading "Down with WTO". A total of 10,000 protesters are expected and 9,000 Hong Kong police are on standby.' http://news.independent.co.uk/world/politics/article332532.ece

Amerikaanse Verliezen

Uit Information Clearing House over de Amerikaanse verliezen in Irak en Afghanistan: 'A group of seven House Democrats wrote President Bush this week, accusing the Pentagon of underreporting casualties in Iraq. It's a shocking charge. The letter writers argue that Pentagon casualty reports show only a sliver of the injuries, mostly physical ones from bombs or bullets. But war doesn't work like that, the Democrats declare, adding that the reports skip a horrible panoply of accidents, illness, disease and mental trauma. "We are concerned that that the figures that were released to the public by your administration do not accurately represent the true toll that this war has taken on the American people," the group wrote Bush on Dec. 7. The Dems are right. Pentagon casualty reports show 2,390 service members dead from Iraq and Afghanistan and over 16,000 wounded. By far the vast majority of the wounded and dead are from Iraq. But by Dec. 8, 2005, the military had evacuated another 25,289 service members from Iraq and Afghanistan for injuries or illnesses not caused directly by enemy bullets or bombs, according to the U.S. Transportation Command. That statistic includes everything from serious injuries in Humvee wrecks or other accidents to more routine illnesses that could be unrelated to field battles.' Zie: http://www.informationclearinghouse.info/article11287.htm of
http://www.salon.com/news/feature/2005/12/10/casualties/index_np.html

George W. BushDe onafhankelijke politieke nieuws site Capitol Hill Blue komt met een opmerkelijk bericht: 'Bush on the Constitution: ''It's just a goddamned piece of paper.'' Last month, Republican Congressional leaders filed into the Oval Office to meet with President George W. Bush and talk about renewing the controversial USA Patriot Act.Several provisions of the act, passed in the shell shocked period immediately following the 9/11 terrorist attacks, caused enough anger that liberal groups like the American Civil Liberties Union had joined forces with prominent conservatives like Phyllis Schlafly and Bob Barr to oppose renewal.GOP leaders told Bush that his hardcore push to renew the more onerous provisions of the act could further alienate conservatives still mad at the President from his botched attempt to nominate White House Counsel Harriet Miers to the Supreme Court. “I don’t give a goddamn,” Bush retorted. “I’m the President and the Commander-in-Chief. Do it my way.” “Mr. President,” one aide in the meeting said. “There is a valid case that the provisions in this law undermine the Constitution.” “Stop throwing the Constitution in my face,” Bush screamed back. “It’s just a goddamned piece of paper!”I’ve talked to three people present for the meeting that day and they all confirm that the President of the United States called the Constitution “a goddamned piece of paper.”'
http://www.capitolhillblue.com/artman/publish/article_7779.shtml

Klimaatverandering 7

De Britse Observer berichtte gisteren: 'US retreats at climate change talks 'Obstructive' White House stung by criticism of its stance as 157 nations extend the Kyoto agreement. The White House was forced into a U-turn on climate change yesterday after appearing to misjudge critically the international and domestic mood on its efforts to tackle global warming.
After American delegates walked out of the United Nations climate change conference in Montreal over the wording of a draft statement calling for international co-operation on the issue, they signed a revised version after making only 'trivial' changes. The move came as 157 other countries agreed separately to extend the Kyoto international agreement aimed at reducing greenhouse gas emissions. The US has not joined Kyoto, so it was not involved in the talks on its future.'
http://observer.guardian.co.uk/international/story/0,6903,1664657,00.html of
http://www.commondreams.org/headlines05/1211-01.htm

maandag 12 december 2005

Propaganda 3

Common Dreams 'bericht vandaag: The media center in Fayetteville, N.C., would be the envy of any global communications company. In state of the art studios, producers prepare the daily mix of music and news for the group's radio stations or spots for friendly television outlets. Writers putting out newspapers and magazines in Baghdad and Kabul converse via teleconferences. Mobile trailers with high-tech gear are parked outside, ready for the next crisis.
The center is not part of a news organization, but a military operation, and those writers and producers are soldiers. The 1,200-strong psychological operations unit based at Fort Bragg turns out what its officers call "truthful messages" to support the United States government's objectives, though its commander acknowledges that those stories are one-sided and their American sponsorship is hidden. "We call our stuff information and the enemy's propaganda," said Col. Jack N. Summe, then the commander of the Fourth Psychological Operations Group, during a tour in June. Even in the Pentagon, "some public affairs professionals see us unfavorably," and inaccurately, he said, as "lying, dirty tricksters."'
http://www.commondreams.org/headlines05/1211-03.htm

Klimaatverandering 6


De Washington Post vatte de uitkomst van de VN-klimaattop in Montreal aldus samen: 'Despite the Bush administration's adamant resistance, nearly every industrialized nation agreed early Saturday to engage in talks aimed at producing a new set of binding limits on greenhouse gas emissions that would take effect beginning in 2012. In a separate accord, a broader coalition of nearly 200 nations -- including the United States -- agreed to a much more modest "open and nonbinding" dialogue that would not lead to any "new commitments" to reduce carbon dioxide emissions associated with climate change. The outcome of Saturday's negotiations -- which nearly collapsed at the eleventh hour after Russia and the United States raised separate objections -- underscored the promise and limits of international talks aimed at confronting one of the world's most far-reaching problems. The results also showed that foreign negotiators have concluded they must press ahead without the Bush administration's assent on the assumption that a burgeoning grass-roots movement will eventually bring the United States back to the negotiating table.' Zie:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/12/10/AR2005121001405.html?referrer=email&referrer=email Welk land vormt nu een gevaar voor de wereld?

Israel's Extremisme 3


Mordechai Vanunu verbleef achttien jaar in een Israelische gevangenis waarvan meer dan elf jaar in eenzame opsluiting omdat hij wereldkundig had gemaakt dat zijn land nucleaire wapens bezat. Hoewel hij zijn straf heeft uitgezeten, blijft de Israelische regering hem het leven moeilijk maken. Zie: http://www.vanunu.freeserve.co.uk/ Meer over hem en de Israelische kernwapens kunt u zien in een BBC-documentaire. Zie: 'Israel's Secret Weapon. Broadcast on BBC Two on Monday, 17 March, 2003. This film is the story of the bomb, Vanunu and Israel's wall of silence.' http://www.informationclearinghouse.info/article6558.htm

Israel's Extremisme 2
De BBC berichtte afgelopen zaterdag: 'The government has been accused of covering up the sale of 20 tonnes of heavy water to Israel for its nuclear programme in the early 1950s. The BBC's Newsnight says fresh evidence shows the UK knew the ingredient it sold to Norway would be subsequently sold on to Israel for nuclear weapons. Government officials insist they knew nothing of Israel's nuclear ambitions or Norway's intentions. The Foreign Office has declined to comment, amid calls for an inquiry.' http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4515708.stm De Westerse hypocrisie is onbeperkt. Nu eens kijken welke stappen de Europese regeringen zullen nemen tegen het extremisme van de Israelische regering nu die openlijk Iran dreigen te bombarderen omdat dit land volgens hen bezig is een nucleair wapen te ontwikkelen. Israel bezit naar verluidt nucleaire, chemische en biologische wapens.

Propaganda 2


De Amerikaanse hoogleraar Gary Leupp schrijft in Counter Punch over de betrokkenheid van de massamedia bij propaganda: 'From Creating Realities to Refusing Questions. White House Liars on the Defensive. In those heady months building up to the War-Based-on-Lies, New York Times columnist Ron Suskind made some remarks about then-White House Communications Director Karen Hughes. These bothered the administration. So a senior official (Karl Rove?) took Suskind to task, and as Suskind recounted later in an October 17, 2004 NYT piece, mocked him for being "in what we call the reality-based community." These are people, the official elaborated, who "believe that solutions emerge from your judicious study of discernible reality." The bullying Bush insider warned against such belief, dismissing it as naïve: "That's not the way the world really works anymore," he declared. "We're an empire now, and when we act, we create our own reality. And while you're studying that reality, we'll act again, creating other new realities, which you can study too, and that's how things will sort out. We're history's actors ... and you, all of you, will be left to just study what we do."' http://www.counterpunch.com/leupp12092005.html

Martelen 2


Naomi Klein schrijft in The Guardian van afgelopen zaterdag: 'The US has used torture for decades. All that's new is the openness about it By ignoring past abuses, opponents of torture are in danger of pushing it back into the shadows instead of abolishing it. It was the "Mission Accomplished" of George Bush's second term, and an announcement of that magnitude called for a suitably dramatic location. But what was the right backdrop for the infamous "We do not torture" declaration? With characteristic audacity, the Bush team settled on downtown Panama City. It was certainly bold. An hour and a half's drive from where Bush stood, the US military ran the notorious School of the Americas from 1946 to 1984, a sinister educational institution that, if it had a motto, might have been "We do torture". It is here in Panama, and later at the school's new location in Fort Benning, Georgia, where the roots of the current torture scandals can be found. According to declassified training manuals, SOA students - military and police officers from across the hemisphere - were instructed in many of the same "coercive interrogation" techniques that have since gone to Guantánamo and Abu Ghraib: early morning capture to maximise shock, immediate hooding and blindfolding, forced nudity, sensory deprivation, sensory overload, sleep and food "manipulation", humiliation, extreme temperatures, isolation, stress positions - and worse. In 1996 President Clinton's Intelligence Oversight Board admitted that US-produced training materials condoned "execution of guerrillas, extortion, physical abuse, coercion and false imprisonment".' Zie: http://www.guardian.co.uk/usa/story/0,12271,1664174,00.html Of:
http://www.informationclearinghouse.info/article11271.htm

Irak

In het decembernummer van The Atlantic schrijft Nir Rosen, die zestien maanden in het Irak onder Amerikaanse bezetting verbleef: 'At some point—whether sooner or later—U.S. troops will leave Iraq. I have spent much of the occupation reporting from Baghdad, Kirkuk, Mosul, Fallujah, and elsewhere in the country, and I can tell you that a growing majority of Iraqis would like it to be sooner. As the occupation wears on, more and more Iraqis chafe at its failure to provide stability or even electricity, and they have grown to hate the explosions, gunfire, and constant war, and also the daily annoyances: having to wait hours in traffic because the Americans have closed off half the city; having to sit in that traffic behind a U.S. military vehicle pointing its weapons at them; having to endure constant searches and arrests.' Zie
http://www.theatlantic.com/doc/200512/iraq-withdrawal. Of: http://www.informationclearinghouse.info/article11273.htm

Martin Simek 3

‘Blijf je verbazen’ is het advies dat de luisteraars aan het eind van het radioprogramma 'Simek ’s Nachts' krijgen te horen. Toen hij zelf in het NPS-programma ‘Kunststof’ werd geinterviewd, gaf hij als devies: ‘Wel richten, niet schieten ofwel met doppertjes naar ’n olifant gooien.’ Maar tijdens het vraaggesprek met Mohammed Jabri hield hij zich aan geen van beide, en hielp hij eigenhandig zijn zorgvuldig opgebouwde imago in 1 klap om zeep door tegen zijn gast te zeggen: ‘‘Ik vind het jammer dat ik niet in Marokko ben, want dan zou ik je op je bek slaan.’ Vorig jaar zond de RVU ‘een Multimediale achtdelige serie van Martin Simek’ uit ‘waarin topsporters die deelnemen aan de Olympische Spelen centraal staan. Deze kampioenen richten hun leven in rondom hun sport. Wat beweegt hen? Simek doorgrondt op zijn eigen bekende wijze de drijfveren van solistische winnaars en probeert een brug te slaan tussen onze wereld en die van topsporters,' aldus de RVU-website. Martin Simek zelf lichtte zijn drijfveer om deze programma’s te maken als volgt toe: “De RVU is geen sportomroep maar een educatieve omroep. En toch wil ik een programma met sporters maken.Waarom? We leven in een sterk competitieve maatschappij. Het huidige maatschappelijke leven is dan ook niet toevalligerwijs doorspekt met sporttermen. Mensen zijn ‘winners’ of ‘losers’. Op iedere werkplek komen we ‘spelbrekers’ tegen die een vijand zijn van de ‘teamgeest’, die weer zo hard nodig is om te "scoren,"' aldus Simek. En dat is denk ik het hele verhaal van de man die als tennis speler nooit de top behaalde. Hij wil scoren en een winnaar zijn, ten koste van alles en iedereen en zijn gasten spelen daarbij een secundaire rol. Maar dat kan hij natuurlijk nooit publiekelijk zeggen, dus speelt hij de rol van invoelende, sympathieke, emotionele buitenstaander, zodat zijn machismo niet opvalt. Er is nog iets. Simek kwam naar Nederland ten tijde van de Koude Oorlog, toen ieder balletdanseresje, schrijver, sporter uit het Oostblok met open armen werd ontvangen als held van het vrije woord. Het maakte niet uit wie het was, totaan de grootste Karpatenkop was hier welkom omdat hij of zij als bewijs werd gezien dat ‘The West is the Best.’ Daarvan maakte Simek handig gebruik. Met zijn gecultiveerde brabbeltaaltje dat sommigen vertederend vinden en anderen grappig speelt hij de sympathieke buitenstaander die er toch helemaal bijhoort. Maar Mohammed Jabri is van Marokkaanse afkomst. En Marokkanen zijn niet populair, een deel van het Nederlandse volk kan hen missen als kiespijn. Ze werden getolereeerd zolang ze onzichtbare gastarbeiders bleven. Maar die situatie is drastisch veranderd nu hun kinderen ineens zichtbaar zijn geworden doordat ze geschoold zijn en concurreren op een krimpende arbeidsmarkt. In tegenstelling tot Simek wil de vloeiend Nederlands sprekende Jabri niet behagen om erbij te horen. Hij wil provoceren, uit trots vecht hij tegen de hypocrisie van de Nederlandse samenleving. Uit het interview met Jabri bleek hoe stereotiep Simek over deze groep Nederlanders denkt. Hij ziet ze als achterlijk en liet dat ook horen in de uitzending. Hij ziet ze als “spelbrekers” die ‘een vijand zijn van de “teamgeest” die weer zo hard nodig is’ voor Simek om te “scoren.” En doordat Jabri te intelligent voor hem bleek om te kunnen scoren, begon hij te schieten met grof geschut. Want voor Simek gaat elk interview in wezen over hemzelf, het moet hem bevestigen in wie hij is. Lukt dat niet dan voelt hij dat als een vernietigende aanslag op zijn persoonlijkheid. En dat is voor hem onverdraaglijk. Het hele gesprek was een botsing tussen twee wereldbeelden, die van de man die de strijd aangaat en zo respect wil afdwingen en die van de man die koste wat kost wil behagen om geaccepteerd te worden. En toen Mohammed Jabri tenslotte Simek's rol ter discussie stelde, ontplofte de interviewer. Blijf je verbazen! Simek heeft helemaal gelijk.

Voetbal Commentator

  https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7210642350975393792/ stan van houcke heeft dit als repost geplaatst Marcel Van Silfh...