zaterdag 10 oktober 2009

Obama 107

Facebook DIGG

Nobel Prize for Promises?

by: Howard Zinn, t r u t h o u t | Op-Ed

Nobel Peace Prize winners.
(Photo: Wikimedia Commons)

    I was dismayed when I heard Obama was given the Nobel Peace Prize. A shock, really, to think that a president carrying on wars in two countries and launching military action in a third country (Pakistan), would be given a peace prize. But then I recalled that Woodrow Wilson, Theodore Roosevelt and Henry Kissinger had all received Nobel Peace Prizes. The Nobel Committee is famous for its superficial estimates and for its susceptibility to rhetoric and empty gestures, while ignoring blatant violations of world peace.

    Yes, Wilson gets credit for the League of Nations - that ineffectual body which did nothing to prevent war. But he also bombarded the Mexican coast, sent troops to occupy Haiti and the Dominican Republic and brought the US into the slaughterhouse of Europe in the first World War - surely, among stupid and deadly wars, at the top of the list.

    Sure, Theodore Roosevelt brokered a peace between Japan and Russia. But he was a lover of war, who participated in the US conquest of Cuba, pretending to liberate it from Spain while fastening US chains around that tiny island. And as president he presided over the bloody war to subjugate the Filipinos, even congratulating a US general who had just massacred 600 helpless villagers in the Phillipines. The Committee did not give the Nobel Prize to Mark Twain, who denounced Roosevelt and criticized the war, nor to William James, leader of the anti-imperialist league.

    Oh yes, the Committee saw fit to give a peace prize to Henry Kissinger, because he signed the final agreement ending the war in Vietnam, of which he had been one of the architects. Kissinger, who obsequiously went along with Nixon's expansion of the war with the bombing of peasant villages in Vietnam, Laos and Cambodia. Kissinger, who matches the definition of a war criminal very accurately, was given a peace prize!

    People should not be given a peace prize on the basis of promises they have made (as with Obama, an eloquent maker of promises) but on the basis of actual accomplishments towards ending war. Obama has continued deadly, inhuman military action in Iraq, Afghanistan and Pakistan.

    The Nobel Peace Committee should retire, and turn over its huge funds to some international peace organization which is not awed by stardom and rhetoric, and which has some understanding of history.

    --------

    Howard Zinn is a historian, playwright and social activist, and has received the Thomas Merton Award, the Eugene V. Debs Award, the Upton Sinclair Award and the Lannan Literary Award. He is perhaps best known for "A People's History of the United States."

»

vrijdag 9 oktober 2009

Bas Belder en zijn god


Bas Belder


Maandag 28 september stuurde ik dit bericht aan een gezelschap Nederlandse europarlementariers:


'maandag, september 28, 2009

De Israelische Terreur 951

Ik kreeg dit bericht:

Anoniem heeft een nieuwe reactie op uw bericht "De Israelische Terreur 949" achtergelaten:

De SGP is voorzitter van de commissie Irael geworden in het Europees parlement.
Kunnen zij een scheiding maken tussen god en internationaal recht?

En inderdaad:

Bas Belder (SGP) is Voorzitter EP-delegatie voor de betrekkingen met Israël

Zie: http://radio.tros.nl/?page=detail&p=37838&type=blogs&col=right&userPage=kamerbreed

Het officiele standpunt van de christen fundamentalisten van de SGP ten aanzien van 'de joodse staat' is het volgende:

Israël

De SGP is solidair met het Joodse volk en de staat Israël...

Voor de SGP is solidariteit met het Joodse volk onopgeefbaar. In het verlengde daarvan, zetten we ons in voor een veilig bestaan van de staat Israël op het grondgebied dat het volk door God is toegewezen. Die solidariteit hebben we tot uitdrukking gebracht in artikel 29b van ons Program van Beginselen:

“Gods hand leidt het wereldgebeuren, en daarmee ook het ontstaan, voortbestaan en verdwijnen van volken. Israël, als volk van het oude verbond, neemt daarbij een bijzondere plaats in: de Joden zijn de “beminden om der vaderen wil”, die door de HEERE hun land toebedeeld kregen, zoals beschreven is in het Oude Testament. De meest wezenlijke belofte van het genadeverbond is, dat Christus de Enige Naam tot zaligheid is voor Jood en heiden.

Zie: http://www.sgp.nl/Page/nctrue/sp685/letter=I/standid=1809/index.html


Tegelijkertijd is het officiele standpunt van de christen fundamentalisten met betrekking tot een miljoen Nederlanders die islamiet is en de meer dan 13 miljoen islamieten in Europa het volgende:

De SGP ziet de islam als een godsdienst die de stabiliteit van onze democratie en maatschappij in gevaar brengt. De invloed van deze godsdienst, die mensen van het heil afvoert, moet daarom tegengegaan worden.

Zie: http://www.sgp.nl/Page/nctrue/sp685/letter=I/standid=1816/index.html

Voor alle duidelijkheid: christen fundamentalisten geloven dat er maar 1 god is en dat is hun god, met andere woorden: christen fundamentalisten van de SGP beschouwen ook het jodendom als een dwaalleer, zoals onder andere uit deze zin blijkt: De meest wezenlijke belofte van het genadeverbond is, dat Christus de Enige Naam tot zaligheid is voor Jood en heiden.

Kortom, het Europese parlement heeft als voorzitter van de commissie die de Europese politiek tegenover Israel uitstippelt een man benoemd die rotsvast gelooft dat 'de staat Israël op het grondgebied' is gevestigd 'dat het volk door God is toegewezen'. Met andere woorden: dat het internationaal recht ondergeschikt is aan de wil van hun god, en dat de democratie daar geen verandering in kan brengen.

Het feit dat een SGP-er namens de Europese Unie een belangrijke stempel kan drukken op de politieke koers van Europa ten aanzien van 'het uitverkoren volk in het beloofde land' getuigt hoe corrupt en failliet de westerse parlementaire democratie is geworden. We leven in een totalitaire tijd. De parlementaire democratie is een farce geworden. We staan aan de vooravond van een nieuw fascisme.'


Zie: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2009/09/de-israelische-terreur-951.html


Dat stuurde ik een dag of tien geleden aan:

thijs.berman@europarl.europa.eu

marije.cornelissen@europarl.europa.eu

dennis.dejong@europarl.europa.eu

petervandalen@christenunie.nl

bastiaan.belder@europarl.europa.eu

hans.vanbaalen@europarl.europa.eu

wim.vandecamp@europarl.europa.eu

louis.bontes@europarl.europa.eu

Belangrijke informatie lijkt me vooral ook nadat Sonja het volgende hieraan had toegevoegd:

'Sonja zei

"Als de Messias komt, zal er echt vrede zijn" 2006: "Met zijn onverstoorbare humor weet Hamburger de lachers op zijn hand te krijgen. "Sabotage", mompelt hij als zijn microfoon tot drie keer toe staakt. Het grote applaus is voor Belder, die het optreden van de PLO na de akkoorden van Oslo onder vuur neemt en laat weten niet rouwig te zijn om het uitblijven van de komst van een Palestijnse "schurkenstaat."

Het hele debat kan hier bekeken worden.

“My political message is clear”, [Belder] said. “European institutions should not collaborate, on the ground of their own principles, with mortal enemies of the Jewish people and the Jewish state of Israel. Unfortunately, other totally wrong signals from Europe are not missing, for they don’t take the radical Islamist rejection of the Jewish state seriously.” (2007, bron)

Bas Belder heeft speciaal voor Christenen voor Israel twee artikeltjes geschreven. De bij deze stichting kunt u onder meer voor 115 euro een jood uit de Oekraïne of Ethiopië kopen, waarna deze op het vliegtuig naar Ben Goerion kan worden gezet, alwaar een gedeelte van hen de nederzettingen op de West Bank opvult. waarom Belder sympathiseert met deze stichting? Ik citeer van hun website ten tijde van de aanval op Gaza:

“We treuren over de verschrikkelijke verwoesting van de steden in de Gazastrook en de afschuwelijke menselijke tragedies die daar gebeuren, maar de verantwoordelijkheid voor dit lijden en dood is rechtstreeks neer te leggen bij de Hamas-leiding. Deze misleide mensen denken dat hun god, Allah hen de overwinning zal schenken, maar zijn opgenomen in een gevecht met de ware God van Abraham, Izaäk en Jacob. Een gevecht die ze nooit zullen winnen.”

“Ondertussen laten hulporganisaties in het gebied weer zien waar ze staan. Zij klagen steen en been dat Israël een humanitaire ramp veroorzaakt, terwijl iedereen weet dat Hamas de aanvoer van hulpgoederen belemmert omdat zo’n humanitaire crisis in haar voordeel is. Een Joodse vrachtwagenchauffeur van Nederlandse origine klaagt dat er meer dan genoeg goederen zijn, alleen dat ze niet worden verspreid en dat Israël doorgaat met de toevoer meer vanwege de publieke opinie dan vanwege de werkelijke noodzaak.”

“Chaos in Gaza. Wie Abram zegent, zal zelf gezegend worden. Wat zou er een vrede, een sjalom losbreken als de kinderen van Abram door de Arabieren gezegend zouden worden, als zij zouden aanvaarden dat dit land van Israëls God is en niet toebehoort aan welke andere god dan ook.”

“In die zin is het conflict in Gaza onderdeel van een veel grotere strijd. Het is een onderdeel van het offensief van de tegenstander van God die niet wil dat Zijn rijk en Zijn vrede komt.”

8:07 PM'

Iedere democraat weet dat een man die in politieke zaken zijn god als hoogste autoriteit ziet, en niet het internationaal recht, niet geschikt is om voorzitter te zijn van een Europese commissie. Desondanks heb ik nog steeds van de overgrote meerderheid van onze volksvertegenwoordigers in het europarlement die ik aansprak geen reactie mogen ontvangen, zelfs niet eens een bericht van ontvangst. Toch ben ik een journalist en heb over de Israelische terreur een bijna 400 pagina's dik boek geschreven. Maar zelfs dit is niet voldoende voor de meesten van onze parlementsleden om het burgerlijk fatsoen op te brengen een reactie te geven. Dat wat betreft hun democratische opvattingen.

De enige die reageerde was de SP-Europarlementarier Dennis de Jong:

Beste Stan,Dit is natuurlijk maar een deel van het verhaal. Het EP heeft ook een delegatie die zich bezighoudt met Palestina. Daar zit de fractie van Verenigd Links vrij sterk in. Binnen het EP is het volgens mij traditie dat de delegatie Israël het voor Israël opneemt en de delegatie Palestina voor de Palestijnen. Hoewel het EP sinds de verkiezingen een rechtser gezicht heeft gekregen, blijf ik optimistisch dat we over Israël wel degelijk een andere geluid kunnen laten horen dan dat van de SGP. Ik zal me daar in ieder geval voor inzetten.Met vr. groet,


Dennis de Jong


Delegatieleider SP in het EP

Ik vermoed dat wanneer Dennis de Jong schrijft: 'Binnen het EP is het volgens mij traditie dat de delegatie Israël het voor Israël opneemt en de delegatie Palestina voor de Palestijnen' hij niet beseft dat dit het vraagstuk niet is. Wat ik als Europeaan van democraten verwacht is dat ze het internationaal recht respecteren en dus geen man benoemen die lak heeft aan het internationaal recht omdat zijn god hem iets anders heeft ingefluisterd.

Mijn verzoek aan de lezers is nu om de Nederlandse europarlementariers te wijzen op hun verantwoordelijkheid en te eisen dat Bas Belder aftreedt als voorzitter. Dat is toch het minste dat deze volksvertegenwoordigers zouden moeten doen, als ze tenminste in de democratische rechtstaat geloven.

Trees Zbidat-Kosterman

Uitpers nummer 113
Op zoek naar de vernietigde Palestijnse dorpen in Israël

door Trees Zbidat-Kosterman

De laatste jaren heeft mijn echtgenoot een beetje een bizarre hobby ontwikkeld, en ik ga er zo af en toe in mee, omdat het een interessante hobby is, waar ik zo af en toe erg depri van kan worden. Het heet, vernietigde dorpen spotten.

Zoals iedereen zo onderhand wel weet zijn er in 1948 meer dan 500 Palestijnse dorpen in wat nu Israël heet ontvolkt, en vele zijn daarna min of meer met de grond gelijk gemaakt. Vandaag de dag, in 2009, zijn er op het oog weinig sporen van deze dorpen meer te vinden. Ik zeg op het oog, want als je wat verder kijkt, en een beetje weet wat er achter het Israëlische landschap verborgen zit, dan zijn deze sporen heel makkelijk terug te vinden.

Gedurende 63 jaar heeft de Israëlische staat er alles aan gedaan om deze sporen uit te wissen. Zo zijn er op vele plekken waar ooit een Palestijns dorp was, bossen geplant met dennen en pijnappelbomen. Deze groeien snel en kunnen dus ook van alles snel bedekken.
Zie: http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2479

Van vele plekken waar ooit een dorp was, en nu alleen nog wat ruines resten, is een toeristische attractie gemaakt waar entree betaald moet worden, uiteraard zonder te verwijzen naar het feit dat hier ooit, nog niet zo lang geleden, een Arabische gemeenschap geleefd heeft.

De mensen die hier ooit gewoond hebben leven nu als interne vluchteling in een van de Palestijns-Arabische dorpen in Israël, waar ze Arabische Israëliers genoemd worden. Of men leeft, na 63 jaar, ergens in een vluchtelingenkamp in een van de Arabische buurlanden, zoals de mensen uit de dorpen in het noorden nu in vluchtelingen kampen in Libanon en Syrië zitten, de Palestijnen uit de dorpen in het centrum van Israël in vluchtelingenkampen op de Westelijke Jordaanoever of in Jordanië, en de Palestijnse vluchtelingen uit het zuiden veelal in Gaza in vluchtelingenkampen verblijven.

Het Palestijnse vluchtelingenprobleem is het langslopende vluchtelingenprobleem met, wat zich tot op de dag van vandaag afspeelt, geen oplossing in zicht.

Over deze periode, deze zwarte bladzijde in de Palestijnse (en Israëlische) geschiedenis, wordt vandaag de dag nog veel te veel gezwegen. Zeker binnen Israël, waar het gebracht wordt alsof deze mensen, driekwart van de destijds aanwezige Palestijnse bevolking, zo’n 750.000 mensen, uit zichzelf vertrokken zijn en daarmee hun recht op terugkeer opgegeven hebben.

Maar als je goed om je heen kijk, dan zijn er nog overal sporen te vinden van wat ooit geweest is.

Als je grote cactushagen ziet opduiken in het landschap, dan kan je ervan verzekerd zijn dat hier ooit een Palestijns/Arabische leefgemeenschap was. De cactushagen werden in het verleden gebruikt als afscheiding tussen huizen en weiden. Ook vijgenbomen in het wild zijn een indicatie dat er ooit mensen gewoond hebben. In vroeger tijden was het zomerfruit de cactusvrucht of sabra, vijgen en druiven, die allemaal dicht bij huis geplant en geoogst werden.

Wij hebben er een sport van gemaakt om te zoeken naar de locaties waar ooit de dorpen geweest zijn, en dan kom je de meest mooie, bizarre, treurige dingen tegen. Zo gingen we 2 maanden geleden op zoek naar het vernietigde dorp Kawkab al Hawa, wat letterlijk betekent "Planeet in de lucht". We hadden wel eens van de naam gehoord, maar waren er nooit geweest. Toen we daar aankwamen bleek het een van de mooiste plekjes te zijn die ik ooit gezien had. Kawkab al Hawa ligt hoog op een heuvel in Galilea. Het is dichtbij Baysan. In 1948 was het een klein dorpje met zo’n 350 inwoners. Vanuit het dorp heb je een adembenemend uitzicht op Jordanië, dat aan de andere kant van de heuvel ligt. Het dorp werd door 2 natuurlijke bronnen van water voorzien. Dichtbij het dorp is een kruisvaardersfort, dat nu tot toeristische attractie gebombardeerd is. Kawkab al Hawa werd op 16 mei 1948 bezet door de Golani Brigade, een onderdeel van het Israëlische leger. Men heeft de meeste huizen laten staan, maar in September 1948 was de verdrijving van de bevolking van Kawkab al Hawa compleet en er is nooit meer iemand teruggekomen.

We hebben een aangetrouwd familielid dat geboren is in het dorp Amqa, dicht bij Akko. Hij was 3 jaar toen zijn familie verdreven werd, en hij is sinds die tijd nooit meer teruggeweest. Kasem, zoals mijn zwager heet, en zijn familie hebben nog steeds veel land op de plek waar ooit Amqa was. Zij leven nu als interne vluchteling in het dorp Abu Snan. Ze hebben nooit compensatie gehad voor de grond die van hen gestolen is. We zijn met Kasem naar de plek gegaan waar hij geboren is, het was een hele zoektocht, hoewel het maar 10 minuten rijden van Abu Snan is.

Toen we daar aankwamen bleek er een kibboets te zijn op de plek waar ooit het dorp was. Huizen met rode daken, en een verwijzing op borden naar de jemenitische joodse gemeenschap. Dit betekent dat de meeste mensen die er nu wonen oorspronkelijk uit Jemen komen. Je ziet nog wat oude gebouwen van voor 1948 die gebruikt worden als opslagplaats voor van alles. Deze gebouwen herken je aan de grote vierkante witte stenen waarvan ze gebouwd zijn.Ook zijn er nog 2 grote waterreservoirs van voor 1948, die ook nu nog gebruikt worden.


Amqa was een relatief groot dorp met een bevolking van bijna 1500 inwoners, moslims en druzen. Het werd bezet op 10 juli 1948. Na de bezetting zijn de meeste mensen verdreven, een paar druzen-families leven nu nog op de grond van Amqa. De meeste huizen van het dorp zijn met de grond gelijk gemaakt. En de moskee staat er nog. Naar die moskee gingen we op zoek. We zijn een paar keer door de kibboets gereden, maar konden niets vinden. Totdat we van de weg afgingen en na 100 meter zagen we de oude moskee opdoemen. Een prachtig gebouw, maar helemaal verwaarloosd en overwoekerd met doornstruiken. Onze zwager Kasem werd helemaal emotioneel. Hij had van zijn ouders gehoord dat hun huis naast de moskee stond. Toen we dan ook een berg witte stenen vonden die duidelijk ooit eens aan een huis toebehoord hadden, wist hij gelijk dat die van hun huis, het huis waar hij geboren was, waren. Ik heb er een paar mooie foto’s van gemaakt.

Wat mij verbaasd is dat niemand die in de kibboets woont zich afvraagt aan wie die moskee ooit heeft toebehoord? Of waar de mensen naar toe zijn die hier ooit, eeuwenlang lang, gewoond hebben?

Maar onze zoektocht was nog niet over. Na ons emotionele bezoek aan Amqa wilden we ook nog op zoek naar overblijfselen van het dorp Kuwaykat. Ik had er nog nooit van gehoord. Dit bleek het buurdorp geweest te zijn van Amqa, dus het kon niet ver weg zijn. En inderdaad, na 5 minuten rijden waren we waar ooit Kuwaykat is geweest. Nadat we van de weg afgingen zagen we op de heuvel, door de bomen heen iets wat leek op stenen. We zijn toen de heuvel opgeklommen, en opeens stonden we daar op de begraafplaats van Kuwaykat. Een compleet geïsoleerde plek, geen spoor van leven, alleen die tientallen graven. Op sommige stenen kan je nog lezen wie er begraven ligt met het jaartal waarin ze gestorven zijn. Een steen geeft aan dat de persoon die daar begraven ligt gestorven is in het jaar 1359 van de hijra, wat in onze jaartelling ergens in de 20ste eeuw moet zijn. Maar van de meeste graven lijkt het alsof de namen er met opzet vanaf geschuurd zijn.Het was een bizarre belevenis om daar rond te lopen op die plek, zo stil, maar tegelijkertijd zo veelbetekenend en een zo duidelijke aanwezigheid van de mensen die hier ooit geleefd hebben en gestorven zijn. Kuwaykat werd bezet op 10 juli 1948 door de Sheva en Carmeli brigades, een onderdeel van het Israëlische leger dat destijds van dorp naar dorp ging om de inwoners te verjagen.


Alle ruim 1200 bewoners van Kuwaykat zijn verdreven, en nooit meer teruggekomen. Alleen de begraafplaats is er nog als een stille getuige van het leven wat hier ooit geweest is.

De laatste 15 jaar is de Naqba een algemeen geaccepteerde term geworden die staat voor de verdrijving van het Palestijnse volk uit wat nu Israël is. Als Israël op 15 mei de onafhankelijkheidsdag viert, gaat de Palestijnse bevolking, nazaten van hen die in 1948 gebleven zijn en die nu binnen de grenzen van Israël wonen, plaatsen bezoeken waar ooit een Palestijns dorp is geweest. Dit vooral om niet te vergeten en de volgende generaties deze historische informatie door te geven. De laatste tijd is er een discussie gaande in het Israëlische parlement om het commemoreren van de Naqba strafbaar te stellen, omdat dit propaganda tegen de Joodse staat zou zijn en een bedreiging voor het bestaan van de Joodse staat.

Sinds 2007 mocht de Naqba genoemd worden in de boekjes op de Arabische scholen in Israël. Dit was destijds besloten door Yuli Tamir de toenmalige minister van onderwijs. Maar vandaag, 22 juli, heeft het parlement besloten om deze term weer uit de schoolboeken te halen, daar het ongepast is om over de oprichting van de Joodse staat te spreken als zijnde een "catastrofe" (Naqba).

Ook op andere manieren probeert het Israëlische parlement de herinnering aan de Naqba de kop in te drukken. Een wet om iedereen die meedoet aan een Naqba-herdenking, 3 jaar gevangenisstraf te geven is er net niet doorgekomen. Maar een andere wet om iedereen die iets met de Naqba-commemoratie te maken heeft uit te sluiten van staatsfondsen is een week geleden aangenomen. Dat zou kunnen betekenen dat de Arabische gemeentes in Israël, waarvan de burgemeesters of andere bestuurders vaak meedoen aan deze Naqba-evenementen, geen fondsen meer krijgen voor scholen of andere dingen waar een gemeente verantwoordelijk voor is.

Maar ik ben ervan overtuigd, men kan proberen om de geschiedenis te verdraaien, te vervormen of te ontkennen, de spoken uit het verleden zijn overal aanwezig, en zullen er altijd blijven.

(Uitpers, nr. 113, 11de jg., oktober 2009)

Bronnen :

www.palestineremembered.com hier kan je alle namen va n de palestijnse dorpen vinden die er ooit geweest zijn en nog zijn met allerlei details zoals hoeveel mensen er woonden, wanneer ze vernietigd zijn, door wie etc.

http://www.nakbainhebrew.org/index.php?lang=english oftewel Zochrot.

Zochrot is een Israëlische organizatie die probeert om meer bewustzijn te kweken over de Naqba

In Israël

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1102099.html Artikel over het verwijderen van de term Naqba uit Israëlische schoolboeken.

Boeken :

The ethnic cleansing of palestine (ook vertaald in het nederlands) door Ilan Pape.

Expulsion of the Palestinians door Nur Masalha

Zie: http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2479

Stop Riwal 3

zaterdag, oktober 27, 2007

CIDI Bestuurslid schendt Internationaal Recht 6


Het VVD-Kamerlid Hans van Baalen toen er voor hem nog veel te lachen was in Israel ten tijde van de terreur bombardementen van de Israelische luchtmacht en artillerie op Zuid Libanon in de zomer van 2006.
Rechts ziet u het CIDI-bestuurlid Doron Livnat wiens bedrijf bouwt aan de volgens het Internationaal Gerechtshof in Den Haag illegale muur op de door Israel bezette Westbank. Ondanks dat Livnat het internationaal recht schendt, vindt het CIDI dit geen enkel probleem, want alles dat goed is voor Israel vindt deze propaganda club ook goed. Nadat United Civilians for Peace hier aan aandacht had besteedt, trachtte het CIDI deze humanitaire organisatie verdacht te maken in de hoop dat ze hun subsidie verliezen. Het is een oude en beproefde techniek van de zionisten wereldwijd.


Haaretz bericht:

'Last update - 02:14 26/10/2007
Report: Dutch gov't funding anti-Israeli organization
By Cnaan Liphshiz, Haaretz Correspondent

The Dutch government is funding an anti-Israeli organization whose speakers advocate Iran's right to posses nuclear weapons, a Hague-based pro-Zionist lobby group stated Thursday in a report that it sent to the Netherlands foreign ministry. The scathing report that the Center for Information and Documentation Israel (CIDI) prepared of United Civilians for Peace (UCP) was written by Yonatan Bar-On, a Dutch-born historian from the Haifa area. After reading the report, parliament member Hans van Baalen from the second largest opposition party, the VVD, reportedly wrote Foreign Minister Maxime Verhagen a letter demanding the government cease funding for the organization. According to Bar-On's report, the government gives UCP 500,000 euros annually.
Advertisement
"UCP is one-sided and biased," Bar-On told Haaretz. "By saying that the Netherlands should engage in dialogue 'with all parties,' it is calling for speaking to Hamas, which runs contrary to the Hague's foreign policy. And that would have been fine, if it weren't for the fact that the Dutch government is paying for this group's actions." Bar-On said UCP had confirmed to him that it receives half a million euros per annum from the government.'

http://www.haaretz.com/hasen/spages/917224.html

Haaretz is een Israelische kwaliteitskrant, die - terecht - het CIDI een 'pro-Zionistische lobby groep' noemt. Het is dan ook wonderlijk dat in Nederland het CIDI telkens weer wordt aangekondigd als het Centrum Informatie Documentatie Israel, en dat deze zionistische lobbygroep telkens weer door de commerciele massamedia wordt uitgenodigd in de hoedanigheid van onafhankelijke informatiebron. Nooit zult u een Nederlandse journalist het CIDI horen of zien aankondigen als een 'pro-Zionist lobby group' zoals Haaretz wel doet.
Opmerkelijk is dat in de ogen van deze zionistische lobbygroep het oproepen tot een dialoog een halsmisdaad is. Dat dit geldt voor de Israelische beleidspalers is allerminst verwonderlijk, die willen geen echte dialoog maar zoveel mogelijk Palestijns land stelen, dat evenwel de Nederlanders die voor het CIDI werken een dialoog afwijzen, is op zijn minst opmerkelijk. In Nederland is het zoeken van een dialoog een normaal verschijnsel. Vandaar dat het standpunt van het UCP hier niet als opruiend wordt gezien. Het CIDI kiest niet voor dialoog maar voor een confrontatie, die natuurlijk door Israel zal worden gewonnen, want de Israeli's bezitten domweg meer wapens om tegen burgers in te zeten dan de Palestijnen. Het Palestijns terrorisme wordt door het CIDI terecht veroordeeld, net zoals het UCP dit veroordeeld. Het CIDI veroordeeld daarentegen het Israelisch terrorisme niet. En dat doet het UCP wel. Terecht ook. In tegenstelling tot het CIDI, is UCP geen zionistische lobbygroep, maar een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie.

Voor alle duidelijkheid: het CIDI wordt betaald om propaganda te maken voor 'de joodse natie,' inclusief de Israelische schendingen van het internationaal recht. Voor de rechten van de Palestijnse Israeli's, eenvijfde van de bevolking, komt het CIDI niet op. Het feit dat de Palestijnse Israeli's door de Israelische staat als tweederangs burgers worden behandeld, vindt het CIDI kennelijk niet verwerpelijk. Ik heb het CIDI ook nooit horen pleiten voor het recht op terugkeer van de ongeveer 400.000 Palestijnse Israeli's naar hun dorpen, waaruit ze in 1948 verdreven werden, etnisch gezuiverd door zionistische milities. Het CIDI meet met twee maten, ook zodra het Israelische ingezetenen aangaat. Het CIDI wekt sterk de indruk racistische uitgangspunten te hanteren, hun optreden wekt de suggestie dat een joods leven van meer waarde is dan een Palestijns. Het zou op zijn minst journalistiek fatsoenlijk zijn als het CIDI hier nu eens serieus op aan gesproken wordt. Te lang is deze zionistische lobby groep behandeld alsof het een onafhankelijke, zelfs wetenschappelijke, decente organisatie is.

We hebben te maken met betaalde lobbyisten, die elke kritiek op Israel op elke manier onderuit proberen te halen. Daar worden de CIDI-medewerkers ook voor betaald. Het CIDI heeft zich dan ook nog nooit onomwonden gedistantieerd van de lange reeks terreurdaden van de Israelische Strijdkrachten tegen de Palestijnse burgerbevolking.

United Civilians for Peace heeft aldus gereageerd:

PERSBERICHT UCP: UCP zet zich in voor rechtvaardigheid en vrede
25 oktober 2007
In een recent rapport verwijt het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) United Civilians for Peace (UCP) eenzijdige politieke agitatie tegen Israël en een polariserende invloed in het publieke debat. Volgens UCP zijn de beschuldigingen van de onderzoekers en opdrachtgever CIDI op foutieve informatie gebaseerd, onterecht en misleidend.

De verwijten in het CIDI-rapport zijn niet nieuw. Al eerder hebben ministers van buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking opheldering gegeven over activiteiten van UCP, waarbij telkens werd vastgesteld dat UCP opereert binnen het verstrekte mandaat. Niets wat UCP doet of bepleit is in strijd met het buitenlands- en ontwikkelingsbeleid van de Nederlandse regering. UCP spoort de Nederlandse regering juist aan om haar eigen standpunten en verplichtingen ten aanzien van het Israëlisch-Palestijnse conflict te vertalen in effectiever en geloofwaardiger beleid.

UCP erkent het bestaansrecht van beide volkeren en bepleit een oplossing die in overeenstemming met het internationale recht is. Alleen een oplossing op basis van het internationale recht kan tot vrede, respect voor de mensenrechten en duurzame ontwikkeling leiden.

Geregeld heeft UCP kritiek op illegaal beleid van de Israëlische regering, in het bijzonder de grootschalige kolonisatie en de bouw op bezet Palestijns land van de door het Internationaal Gerechtshof veroordeelde muur. Voor dit beleid is Israël door de internationale gemeenschap keer op keer veroordeeld, maar vrijwel nooit, ook niet door de Nederlandse regering, aansprakelijk gehouden – een belangrijke reden voor het voortduren en escaleren van het conflict.

Tegelijkertijd schenkt UCP aandacht aan Palestijnse mensenrechtenschendingen. Recent schreef de organisatie Al Haq in opdracht van UCP een kritisch rapport over het Palestijnse mensenrechtengedrag tijdens en na de machtsovername van Hamas in de Gazastrook (te downloaden via www.unitedcivilians.nl).

UCP is een initiatief van Cordaid, ICCO, IKV PaxChristi en Oxfam Novib, vier organisaties die een centrale plaats in het maatschappelijke middenveld innemen. Sinds 2001 zet UCP zich specifiek in voor een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. UCP is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een initiatief dat midden in de samenleving staat en dat vitale informatie over het Israëlisch-Palestijnse conflict aan politiek en samenleving beschikbaar stelt. Diverse Israëlische organisaties en Een Ander Joods Geluid (EAJG) zijn belangrijke samenwerkingspartners van UCP.'Als u meer wilt weten hoe zionistische lobby groepen als het CIDI opereren, dan kunt u hier terecht: http://electronicintifada.net/v2/article4255.shtml En:
http://electronicintifada.net/v2/article4835.shtml
Nu we toch bezig zijn: zou iemand van de immer wakkere Nederlandse parlementaire pers de volksvertegenwoordiger Hans van Baalen kunnen vragen of hij voorafgaand aan een begrotingsbehandeling wel eens gebeld is door de Israelische ambassade? Ik bedoel, nadat hij de portefeuille van Geert Wilders had overgenomen. Toen ik laatst in Den Haag was, hoorde ik dat Wilders voorafgaand aan belangrijke besluiten betreffende het Midden Oosten altijd eerst even langs de Israelische ambassade ging om vooraf overleg te plegen. Het is interessant voor de kiezers te weten of deze informatie juist is. Het is bekend dat de AIVD heeft laten uitlekken dat Wilders wel heel vaak bij de Israelische ambassade langsging. Ik vraag dit speciaal omdat ik nu zie dat ook Van Baalen ineens tegen dialoog is en wil dat de subsidie aan UCP wordt ingetrokken. Er moet natuurlijk niet de indruk ontstaan dat Van Baalen andere belangen dient dan de Nederlandse, nietwaar. Wilders kan dat doen, zijn partij is niet te goeder trouw, maar de VVD, de partij voor de veel geprezen Vrijheid en Democratie? Ik betwijfel het.

woensdag, september 12, 2007

CIDI Bestuurslid schendt Internationaal Recht 5


Rechts op de foto het CIDI bestuurlid dat onbelemmerd het internationaal recht schendt.

Het CIDI, is geen onafhankelijk instituut voor informatie en documentatie over Israel, maar een pro-Israel lobbygroep dat betaald wordt om propaganda te maken voor onder andere de expansionistische politiek van de 'joodse natie' en daarmee voor de dagelijkse terreur tegen de Palestijnse burgerbevolking. Dat Israel al vanaf zijn oprichting de Palestijnen terroriseert via etnische zuiveringen en terreur wordt daarbij genegeerd door deze lobbygroep. Sinds kort weten we nu ook dat het CIDI indirect betrokken is bij het steunen van illegale activiteiten. Het bedrijf van een bestuurlid van deze propaganda-instelling voor Israel is, met goedkeuring van het CIDI, betrokken bij de bouw van de - volgens het Internationaal Gerechtshof - illegale muur.
In 2005 schreven Jeff Handmaker van het Institute of Social Studies in Den Haag en Ineke Boerefijn, universitair hoofddocent van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten van de Universiteit Utrecht, in het gezaghebbende Nederlands Juristenblad:
'Naar aanleiding van een verzoek van de Algemene Vergadering van Verenigde Naties bracht het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een jaar geleden, op 9 juli 2004, een opzienbarend Advies uit. Deze uitspraak van het voornaamste internationale hof ter wereld gaat over de juridische consequenties van de bouw van een muur (door de Israëlische Regering 'hek' genoemd, het Hof hanteert consequent de term 'muur') in de (Palestijnse) bezette gebieden door de staat Israël.
Het Advies van het Internationaal Gerechtshof was in veel opzichten belangrijk. Hoewel het Advies zelf niet bindend is, is het de meest gezaghebbende uitspraak over de inhoud en toepassing van het internationale recht over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Overigens heeft het Hof geen nieuwe verplichtingen geformuleerd, maar de bestaande verplichtingen bevestigd.
De cruciale punten die uit het Advies van het Hof naar voren komen zijn de volgende. De Westelijke Jordaanoever en Gaza, inclusief Oost Jeruzalem, zijn bezette gebieden volgens het internationaal recht. Israël is de bezettende macht en oefent juridisch gezag uit over de gebieden. Daaruit vloeien verplichtingen voort voor wat betreft de naleving van mensenrechtenverdragen. Ook stelde het Hof dat de Israëlische nederzettingen een schending van het internationaal recht vormen. Tot slot, de Israëlische praktijken zijn in strijd met verplichtingen onder internationale mensenrechtenverdragen en het internationale humanitaire recht; een voorbeeld is de praktijk van het Israëlische leger van huizenvernietiging als collectieve straf.
Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de bouw van de muur en de nederzettingen illegaal zijn. Het Hof stelde dat Israël niet alleen meteen moet stoppen met de bouw van beide, maar ze
1
ook moet ontmantelen. Daarnaast moet Israël de Palestijnen, die schade hebben geleden als gevolg van de bouw van de muur, compenseren.
Het Hof heeft verder verklaard dat Israël moet stoppen met de schending van het internationale recht, inclusief de schendingen van mensenrechten en humanitair recht tegen Palestijnen in de Bezette Gebieden.
Het Advies ging ook in op schendingen van mensenrechten door militante Palestijnse groeperingen, waartegen Israël zich volgens het Hof mag verdedigen. Het Hof maakte echter duidelijk dat de reacties van Israël, in het bijzonder de plaats van de muur ver in de Palestijnse gebieden, en de schendingen door de Israëlische militairen onder internationaal recht niet waren gerechtvaardigd.
De verplichtingen van Israël waren niet het enige waar het Hof uitspraken over deed. De overgrote meerderheid van het Hof concludeerde dat andere staten verplicht waren de illegale situatie die Israël heeft gecreëerd niet te erkennen, en Israël geen financiële steun te verlenen bij het in stand houden van de illegaal gebouwde muur. Volgens het Hof hebben Staten die partij zijn bij de Conventies van Genève van 1949 en bij het Handvest van de Verenigde Naties (waaronder Nederland) de verplichting de naleving door Israël van deze verdragen te verzekeren.
Internationale mensenrechtenorganisaties, zoals Amnesty International, wijzen er al jaren op dat de Israëlische praktijken in de Bezette Gebieden in strijd zijn met internationale mensenrechtenverdragen. In het Advies wordt nu dezelfde conclusie getrokken.
De reactie van de internationale gemeenschap is er een van een oorverdovende stilte. Terwijl lidstaten in de Verenigde Naties de Israëlische schendingen continu naar voren hebben gebracht, hebben machtige regeringen enkel protesten achter gesloten deuren geuit.'
Kortom, ook het meewerken aan de bouw van een illegale muur is in strijd met het internationaal recht. Desonsdanks weigert het CIDI en Nederlandse politici de uitspraak van het hoogste rechtscollege in de wereld te respecteren. Het bedrijf van het CIDI-bestuurlid wordt niet verboden mee te helpen aan de bouw van de illegale muur en daarmee de verdere diefstal van Palestijns land. Leest u het volgende:
'Rol Nederlands bedrijf bij muur Israël ongewenst'
De Pers, 19 juni 2007
Gepubliceerd: dinsdag 19 juni 2007 16:43Update: dinsdag 19 juni 2007 16:52
De Nederlandse regering acht het 'ongewenst' dat het Nederlandse kraanverhuurbedrijf Riwal nog altijd meebouwt aan de Israëlische muur rond de Westelijke Jordaanoever.
De mensenrechtenorganisatie B'Tselem stelde maandag dat Riwal dat nog doet. Een verbod op medewerking aan de bouw is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken niet mogelijk.
Riwal verhuurt vier hoogwerkers aan Israëlische bedrijven, laat Buitenlandse Zaken weten. Daarna houdt de verantwoordelijkheid volgens een woordvoerder van het ministerie in principe op. Wel heeft Riwal vorig jaar al het nadrukkelijke verzoek aan de huurders gedaan om de hoogwerkers niet te gebruiken voor de bouw van een muur op Palestijns grondgebied.
Buitenlandse Zaken stelt erop te vertrouwen dat Riwal zal hameren op naleving van dat verzoek, conform eerdere toezeggingen. Anders zou zo'n voorwaarde volgens de woordvoerder bijvoorbeeld in verhuurvoorwaarden moeten worden opgenomen.
De Israëlische vestiging van Riwal kreeg vorig jaar het 'verzoek' niet meer aan het project mee te werken. "Naar mijn weten geldt dit verzoek nog altijd", zei een woordvoerder van Riwal maandag. Het interne verzoek zou nog altijd van kracht zijn. De Israëlische vestiging die de naam Riwal draagt, is eigendom van het Nederlandse Lima Holding.
Het bedrijf kwam vorig jaar zomer in opspraak omdat het meewerkte aan de bouw van de bijna tien meter hoge barrière. De barrière ligt voor het grootste deel op Palestijns grondgebied. Het Internationale Gerechtshof in Den Haag oordeelde in 2004 dat de muur illegaal is.
Het Nederlands Instituut Palestina/Israël (Nipi) roept naar aanleiding van de berichtgeving het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi) op zich te distantiëren van bestuurslid Doron Livnat. Hij is mede-eigenaar van Lima Holding. Volgens het Nipi is hij daarom nauw betrokken bij de bouw van de door hen gehekelde muur.
Cidi-directeur Ronny Naftaniel laat in een reactie weten dat hij het werk van Livnat bij Lima Holding als privézaak ziet. Ook wijst hij op de officiële reactie van Riwal vorig jaar, waarin werd gesteld dat de verhuur van de hoogwerkers als commerciële opdracht wordt gezien en dat het bedrijf geen verantwoording draagt voor wat er vervolgens met de machines wordt gedaan. "Straks roept iemand nog dat het Cidi de muur bouwt."
Zie: http://www.depers.nl/binnenland/74023/Rol-Riwal-muur-Israël-ongewenst.html
En dit artikel:

Dutch FM urges Rotterdam company to end role in construction of West Bank fence
By Cnaan Liphshiz
Ha’aretz Online, 9 July 2007

Dutch Foreign Minister Maxime Verhagen recently called on a construction equipment company from the Rotterdam area, Riwal, to terminate its involvement in the construction of the West Bank separation fence. "I expect Riwal to stop providing cranes for the wall's construction. I hope this will be the last we hear of it, but the government will keep a close watch on the matter," Verhagen said late last month. In a separate statement, the Dutch Foreign Ministry branded the company's actions "undesirable," citing the 2004 ruling by the Hague-based International Court of Justice that the fence is illegal.Riwal's involvement in the construction of the fence is not a new development. Last year, the company agreed to end its supply of equipment, following a request by the Dutch Foreign Ministry. But the issue resurfaced last month after United Civilians for Peace (UCP), an organization promoting peace in the Middle East, provided evidence that Riwal was still providing heavy machinery for the construction work. Riwal's spokesman argued that the company has no control over how its products are used, a comment which led the Dutch Foreign Ministry to suggest that the company introduce stipulations in its contracts to cover such eventualities.Dutch politician and former United Nations envoy in Sudan Jan Pronk told Haaretz that Verhagen's statement had "political significance." Dr. Manfred Gerstenfeld, an expert on The Netherlands and senior official at the Jerusalem Center for Public Affairs, said that the statement corresponded with "the Hague's interventionist attitude toward Israel."But UCP has also accused the Dutch government of not taking sufficient steps to hold Israel to account for its actions. "The Hague often affords Israel unlimited backing despite serious violations of international law. We hope Verhagen's recent statement is more than lip service," Martin Siepermann of UCP told Haaretz. "The government should pursue the matter independently instead of merely responding to our queries, as it has done so far."UCP has continued to pursue the matter, irking pro-Israel organizations in The Netherlands by revealing two weeks ago that one of Riwal's owners, Doron Livnat, is a member of the board for a prominent Dutch pro-Israel organization, Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI.)'
De vraag is niet waarom het CIDI het internationaal recht niet respecteert, want dat is duidelijk. Voor deze betaalde lobbygroep staat Israel al zestig jaar lang boven de wet, vandaar ook alle leugens, halve waarheden en verdraaiingen. Dus dat is niet verwonderlijk. De vraag is: waarom respecteren Nederlandse politici, met de huidige regering van socialisten en christenen voorop, het recht niet? Waarom mag Israel wel etnisch zuiveren en land blijven stelen van de Palestijnen en het internationaal recht blijven schenden en andere landen niet? Misschien kan 1 van mijn collega's van de parlementaire pers deze vraag eens stellen aan de politiek verantwoordelijken. Waarom niet? Of wachten mijn immer wakkere collega's liever tot het te laat is?
Is het u ook opgevallen dat de Nederlandse commerciele massamedia over de hier beschreven feiten angstvallig zwijgen? Terwijl de Israelische kwaliteitskrant Haaretz wel hierover schrijft! Waarom zijn ze niet onafhankelijk? De goede oplossing wordt beloond!!!

Stop Riwal 2

United Civilians for Peace bericht:

Dossier Riwal
Hieronder vindt u het dossier over Riwal, een Nederlands kraanverhuurbedrijf gevestigd in Dordrecht, dat in 2006 en 2007 betrokken was bij de bouw van de illegale muur, die de Israëlische regering op de bezette Westelijke Jordaanoever bouwt.

In september 2009 is een kraan van Riwal weer gesignaleerd in de Westelijke Jordaanoever. Dit keer werkte het mee aan de bouw van een nieuw industriepark in de nederzetting Ariel.

Kritiek op hulp Dordts bedrijf aan Israël, Simone Korkus, Algemeen Dagblad, 26 september 2009
Maatschappelijk verantwoord onderdrukken, Simone Korkus, De Groene Amsterdammer, 7 oktober 2009

Achtergrond
Rapport profundo: Riwal en de Israëlische afscheidingsmuur, 12 september 2006. Naar aanleiding van de uitzending van Netwerk (zie hieronder) heeft UCP door Profundo een onderzoek laten instellen naar de betrokkenheid van het Nederlandse kraanverhuurbedrijf Riwal bij de bouw van de muur.
Uitzending Netwerk. Op 3 juli 2006 besteedde het tv-programma Netwerk aandacht aan de illegale afscheidingsmuur die door Israël gebouwd wordt op de bezette Westelijke Jordaanoever. In deze reportage kwam een mobiele kraan in beeld die wordt ingezet bij de bouw van de muur. Deze kraan droeg het logo van de Nederlandse firma Riwal uit Dordrecht.

Still uit de uitzending van Netwerk.
Beantwoording kamervragen van PvdA-kamerlid Koenders over de betrokkenheid van Riwal bij de bouw van de Israëlische barrière, 4 september 2006.

Relevante nieuwsartikelen

Haaretz: 'Dutch gov't warns company to stop work on W. Bank fence', 9 juli 2007
Nieuwsitem radio Rijnmond, (te zien via Real Player), 8 juli 2007
Radio Rijnmond heeft een nieuwsartikel en een dossier over Riwal gepubliceerd, 8 juli 2007
Persbericht NIPI: CIDI-bestuurslid betrokken bij bouw illegale muur Israël, 19 juni 2007
Digitale Trouw: 'Rol Nederlands bedrijf bij muur Israël ongewenst', 19 juni 2007
Volkskrant: 'Riwal steunt illegale muur', waarin PvdA kamerlid Martijn van Dam pleit voor een onderzoek, 19 juni 2007
RTV Rijnmond: Riwal blijft betrokken bij afscheiding, 18 juni 2007
Zibb.nl: UCP: Nederlands bedrijf werkt aan Israëlische muur, 18 juni 2007
Persbericht UCP: Nederlands bedrijf Riwal bouwt nog steeds aan illegale Israëlische muur, 18 juni 2007
Nieuwsbericht Het Financieele Dagblad: Nederlands bedrijf bouwt aan illegale Muur, 16 september 2006
Nieuws
04.09.2007 - Verhagen: "Medewerking van Nederlands bedrijf aan uitbreiding van checkpoints is niet de geëigende weg"
12.07.2007 - Open brief van UCP aan Riwal, het Nederlandse bedrijf dat betrokken is bij de bouw van de illegale muur
Zie: http://unitedcivilians.nl/nl/doc.phtml?p=Riwal

Stop Riwal

De Groene Amsterdammer bericht:

Maatschappelijk verantwoord onderdrukken
Hoogwerkers versus mensenrechten in Israël

In de joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever is een soort juridisch niemandsland ontstaan. Dat trekt bedrijven aan. Een Nederlandse firma is nauw betrokken bij het schenden van mensenrechten.DOOR SIMONE KORKUS

Reageer op dit artikel

ARIEL, WESTELIJKE JORDAANOEVER – Op de groene heuvels langs snelweg 5 op de Westelijke Jordaanoever ligt de joodse nederzetting Ariel. De rode pannendaken van de eengezinswoningen steken fel af tegen de azuurblauwe lucht. Dertig jaar geleden werd deze forensennederzetting, zo’n tien kilometer achter de afscheidingsmuur, uit de grond gestampt; zij telt nu twintigduizend settlers. Achter de ijzeren toegangspoort met een bewaker die zorgvuldig iedere bezoeker checkt – Palestijnen worden niet toegelaten – verrijst een comfortabele wereld met rustige langgerekte asfaltwegen, supermarkten, scholen, woonblokken – keurig vierkant met speelpleinen voor de kinderen en parkeerhavens voor ouders – een zwembad en een universiteit. De werkstad Tel Aviv is slechts vijftien autominuten verwijderd en de prijzen van huizen zijn redelijk. Voor wie zijn werkkring naast de deur zoekt, is er het moderne industriegebied van Ariel met zo’n 110 fabrieken. Een tweede industriepark, ‘Ariel West’, met een terrein van zo’n twintig hectare is in aanbouw en zal werk bieden aan tweeduizend werknemers. Op het eerste gezicht een perfecte locatie voor Israëlische yuppies en gezinnen met kinderen.
Kennelijk is de bouw en instandhouding van Ariel en de andere 160 joodse kolonies ook een interessante business. Onlangs keurde de Israëlische minister van Defensie Barak de bouw van nog eens 455 nieuwe eenheden goed. De nederzettingen worden grotendeels gefinancierd door de overheid, die nog eens een slordige tweeënhalf miljard sjekel (een half miljard euro) betaalt voor extra kosten per jaar aan aannemers, producenten en toeleveranciers – aldus de Israëlische krant Ha’aretz.


Een van die toeleveranciers is het Nederlandse bedrijf Riwal. Materieel van deze Dordtse kranenverhuurder werd onlangs door een medewerkster van de Israëlische vrouwenvredesorganisatie The Coalition of Women for Peace in Ariel gesignaleerd. Diverse hoogwerkers van Riwal waren druk bezig om in het nieuwe industriepark van de nederzetting fabrieksgebouwen op te zetten. In 2006 kwam Riwal al in opspraak nadat bij toeval werd ontdekt dat het bedrijf via zijn Israëlische vestiging – Riwal Israel – materieel verhuurde voor de bouw van de Israëlische afscheidingsmuur. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag bestempelt die afscheiding als illegaal. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Bot noemde de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij de bouw van die muur en activiteiten die in strijd zijn met de richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, ongewenst.


De relatie tussen Riwal Nederland en Riwal Israel was in eerste instantie door holdingconstructies onduidelijk, maar een in opdracht van de vredesorganisatie UCP door Profundis uitgevoerd onderzoek bracht aan het licht dat de Nederlandse holding Lima BV uit Spijkenisse – de eigenaar van Riwal Israel – en de Nederlandse Riwal-groep in dezelfde handen zijn, namelijk van Dick Schalekamp en Prodelta Holding, dat weer toebehoort aan de Israëliër Doron Livnat. Livnat is een telg uit een invloedrijke Israëlische transportfamilie en lid van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël). In een rapportage van RTV Rijnmond in juli 2006 erkende Riwal zijn betrokkenheid. Het beloofde de activiteiten te staken, maar werd een jaar later door minister Verhagen op de vingers getikt omdat bleek dat de Riwal-kranen nog steeds aan de muur werkten.

Lees verder: http://www.groene.nl/2009/41/Maatschappelijk_verantwoord_onderdrukken

donderdag 8 oktober 2009

Arie Slob van de ChristenUnie 2


Naar aanleiding van dit bericht:


Hogere celstraf voor krakers bepleit

De celstraf voor kraken moet maximaal een jaar worden, en twee jaar als een kraker zich ook schuldig maakt aan geweld. Dit stellen CDA, VVD en ChristenUnie voor in een gewijzigde versie van hun initiatiefwet tegen kraken, waarover de Tweede Kamer vandaag opnieuw debatteert.

emailde Anzi dit:

Men blijft van andermans eigendom af, aldus Slob


Welnu, ik vrees dat Slob in de hel terechtkomt. Tenminste als we uitgaan van Matteus hoofdstuk 25:


41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.

42 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;

43 Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht.

44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?

45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.

46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

Nu de vraag: waar beste volksvertegenwoordiger Slob is uw barmhartigheid? Uw evangelisch geloof?

Mag ik u wijzen op de slechte werken die uw god straks zal opsommen voordat u naar de diepste hel wordt gestuurd:

Uw god zal u erop wijzen dat u het naakte kapitalisme onvoorwaardelijk heeft gesteund. Met andere woorden, het systeem van stelen, moorden, woekeren, wreedheden, onteren, kwaadsspreken en doodslag. Dit Arie Slob, zijn de zeven werken die uw god mishagen, de wereld schade doen en de duivel plezieren. Beste Arie ik veroordeel je tot eeuwige verbanning naar de hel. Volgende patient.

Maarten Schinkel van de NRC 22


Maarten Schinkel,

Hogere belangen dan de waarheid. Uiterst treffend geformuleerd, want de commerciele journalistiek is er niet om de waarheid bloot te leggen, maar om hogere belangen te dienen, die van de macht, zoals ook de priesters in voorbije tijden dat deden, de poortwachters dus die de massa bijbrachten wat waar was en wat niet, wie belangrijk was en wie niet, wie gehoorzaamd moest worden en wie niet. Net zoals commerciele journalisten tegenwoordig doen, in een nieuwe vorm maar met een onveranderde inhoud: zalig zijn de onwetenden, gehoorzaam de macht. Maar ooit breekt de Reformatie uit, zodra de zingeving van het systeem is uitgewerkt, wanneer teveel mensen zien hoe gecorrumpeerd het oorspronkelijke idee is geworden. Of in de door de NRC geciteerde woorden van de Britse toneelschrijver David Hare: 'Als je maar niet gaat schrijven dat bankiers shit zijn,' zegt een bankier, 'want dat vindt het publiek al, dus dat zou saai zijn.' En gelijk heeft hij, iedereen weet dat het systeem corrupt is, wat journalisten als jij, Maarten, ook mogen schrijven. Vandaar dat de Reformatie op den duur onvermijdelijk is. Maar, let op. De Reformatie wordt altijd weer gevolgd door een Contra-Reformatie, met een eigen inquisitie en brandstapels, tot ook dat niet meer werkt. En dan wordt het iedereen tegen iedereen, een tijd van overgang, totale chaos. Nu is de vraag voor een journalist: welke kant kies je? De kant van de Contra-Reformatie of de kant van de Reformatie? Een tussenweg is er niet. Kies je de kant van de Contra-Reformatie dan weet je in elk geval zeker dat je houding in barok eindigt, in vorm zonder inhoud, die tenslotte de historische gang van zaken niet kan stoppen. Kies je daarentegen de kant van de Reformatie dan zul je je eigen verantwoordelijkheid moeten nemen, en de nieuwe chaos moeten accepteren. Tegelijkertijd weet je zeker dat je de ondergaande zon niet kan stoppen, maar wel kunt beschrijven, zoals Kierkegaard stelde. Hoelang is de consumptiemaatschappij nog houdbaar?

Maarten Schinkel van de NRC 21


Maarten Schinkel,

de centrale vraag is of de bankiers, the banksters zoals de Amerikanen ze noemen, ooit konden verliezen. Mijn antwoord is nee, om de volgende reden. De bankiers wisten vanaf het allereerste begin dat ze vele malen meer uitleenden dan ze financieel konden verantwoorden. Liepen alle banken daardoor een risico? Nee, want de slimste spelers op dit veld wisten dat wanneer het pokerspel werkelijk gevaarlijk zou worden, ze bij de staat konden aankloppen. Dus, toen de grootste spelers meenden dat het gevaar ontstond dat de luchtbel tenslotte zou ontploffen, belden ze de diverse regeringen en vertelden hen het volgende:
'Wij hebben zoals jullie weten van je eigen centrale banken dat wij de boel al deze jaren hebben geflest door meer uit te lenen dan we hebben. We hebben een virtueel spel gespeeld en jullie wisten dat. Sterker nog: jullie hebben dat door deregulering en privatisering juist mogelijk gemaakt, jullie hebben alle controle op ons gespeculeer uit handen gegeven. Welnu, beste regeringen, jullie hebben geen andere keuze dan dit failliete systeem tot het bittere einde toe mee te spelen. Het enige alternatief is dat jullie het kapitalisme laten ontploffen. En dat willen jullie niet. Kortom, jullie kunnen niets anders dan ons miljarden geven zodat we het failliete systeem nog even overeind houden. Dus laten we er geen doekjes om winden. Betalen!' En dus deden de regeringen dat. Minister Bos bijvoorbeeld gaf zonder wie dan ook in de volksvertegenwoordiging te raadplegen miljarden aan nog niet verkregen belastinggeld om zo dit pokerspel overeind te houden. En het parlement accepteerde dat, inclusief de zogeheten oppositie.

En wat deden die andere controleurs van de macht, onze collega's, Maarten? Wel, laat ik 1 van hen citeren, de VPRO-journalist Chris Kijne. Die vatte het vorig jaar als volgt samen: 'had u tot voor kort gedacht dat een minister van Financien er mee weg zou komen wanneer hij tegen de Kamer zei: "Nee, natuurlijk heb ik u vorige week, toen ik op het punt stond de grootste ingreep in de economie te doen die een minister van financien ooit heeft gedaan, niet de waarheid verteld. En als ik volgende week een nog grotere ingreep ga doen, vertel ik het u weer niet.'' Is toch gebeurd. Gaat over democratie. En het vreemdste is: we vinden allemaal nog dat Bos gelijk heeft ook. Voor ons journalisten was het natuurlijk niet nieuw dat Wouter Bos ons niet altijd de waarheid vertelde. Wel is het nieuw dat ik op dit moment even niet meer weet of ik wel even hard als vroeger mijn best moet doen om hem die waarheid te laten vertellen. Of er inderdaad niet even een hoger belang is dan "de waarheid, niets dan de waarheid."'
Zie: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2008/10/chris-kijne-van-de-vpro.html

Hogere belangen dan de waarheid. Dat wisten de banksters al vanaf het allereerste begin. Voor hen was het altijd al een winwin-situatie. Het is allemaal toneel, Maarten en jij bent de boodschapper. Een jaar nadat de kredietcrisis was begonnen, was je gedwongen dit te schrijven: 'Begin jaren negentig keek het Westen meewarig naar Albanië, dat zijn hermetische socialisme achter zich liet. De Albanese bevolking bracht zijn spaargeld massaal naar piramidefondsen die torenhoge rentes beloofden. Ze was behoorlijk onder de indruk van deze zegening van het pas ontdekte kapitalisme: gratis geld, wie had dat gedacht? Toen het systeem vervolgens instortte raakte Albanië in een diepe crisis. De bevolking had hardhandig kennis gemaakt met een systeem dat het niet begreep. In zekere zin geldt dat op dit moment ook voor de westerse burger, die geen idee heeft van zijn eigen financiële systeem.' Hou daarom op jezelf en je publiek te bedriegen. Het kapitalisme is per definitie een piramidefonds, de zwendel is geen uitwas, het is de kern van dit dodelijke spel. Wordt volwassen Maarten.

"No reason to get excited," the thief, he kindly spoke,
"There are many here among us who feel that life is but a joke.
But you and I, we've been through that, and this is not our fate,
So let us not talk falsely now, the hour is getting late."

Nazi Crimes of the Self Proclaimed Jewish State

  https://x.com/ShaykhSulaiman/status/1801917313551339642 Sulaiman Ahmed @ShaykhSulaiman NEVER FORGET WHAT THEY DID 11:59 a.m. · 15 jun. 202...