zaterdag 28 april 2012

Dirk-Jan van Baar. Praatjesmaker. 2


Sonja wees me op het volgende opiniestuk in de Volkskrant:

 ‘'Europa moet zijn ongemak niet op Israël projecteren'’
OPINIE - Dirk-Jan van Baar − 28/04/12, 12:03

VK OPINIE Als er al één kernprobleem in het Midden-Oosten is, is het de suïcidale politiek van de Palestijnen, schrijft historicus Dirk-Jan van Baar. En voor oplossing van de problemen hoeft Israël niet op Europa te rekenen.

Dit schreef ik twee jaar geleden over de auteur van deze mening, the one and only Dirk-Jan van Baar:


'MAANDAG 1 FEBRUARI 2010
Dirk-Jan van Baar. Praatjesmaker.
U kijkt nu naar het gelaat van Dirk-Jan van Baar. Voor degenen die Dirk-Jan niet kennen, Van Baar is een historicus die in de toekomst kan kijken. Dat is heel knap, bijna onmogelijk zou je denken, zeker als men weet dat Dirk-Jan het volgende schreef in de Volkskrant van 16 december 2008: 'JPB heeft niets te vrezen van Irak-onderzoek... Op grond van wat we nu weten, lijkt het er veel op dat de Nederlandse opstelling inzake Irak voorbeeldig was, zeker in vergelijking met de blunders uit de jaren negentig. Geen westerse regering heeft zo bekwaam langs alle klippen gelaveerd.' Zo, die zit. Dirk-Jan is een praatjesmaker, en praatjesmakers zijn graag geziene gasten in Nederlandse programma's die zich als serieus presenteren.

Aangezien mijn historisch archief goed is bijgehouden weet ik dat Dirk-Jan in het programma Buitenhof op 17 oktober 2004 het volgende verklaarde:

"Advocaat van de Duivel
Dirk-Jan van Baar
Je moet wel een briljant advocaat zijn om nu een goed woordje te doen voor George W. Bush, de Amerikaanse president die door de meeste Europeanen als een stuk onbenul wordt gezien. En dan laden advocaten ook nog de verdenking op zich recht te praten wat krom is. Toch denk ik dat de wereld beter af is met George Bush dan met John Kerry, de zoveelste kloon van John F. Kennedy. Even voor wie het vergeten is: de oorlog in Vietnam is onder de Democratische presidenten Kennedy en Johnson begonnen en geëscaleerd. Het is mij een raadsel hoe Kerry president denkt te worden door aan een trauma van veertig jaar geleden te herinneren.
Maar op 2 november gaat het niet over Kerry, maar over Bush. Waarom zou een man die de rest van de wereld op de zenuwen werkt en een ontspoorde oorlog is begonnen, het voordeel van de twijfel moeten worden gegund?
Allereerst is het goed dat Amerika zich niet door de VN heeft laten ringeloren en eindelijk het bewind van Saddam Hoessein heeft verdreven. Saddam en zonen waren niet blijvend in quarantaine te houden. Te veel landen, waaronder Frankrijk, waren weer tot zaken doen bereid. Het is een diplomatieke doorbraak dat Amerika het Franse veto niet langer erkent.
Verder zie ik wel degelijk een strategisch verband tussen Irak en ‘911’. Op die fatale dag is Amerika aangevallen door terroristen uit het hart van de Arabische wereld. De ‘War on Terror’ heeft alleen zin als de Arabische wereld structureel wordt opgeschud en de eigen crisis onder ogen gaat zien. Dan is het logisch om met de grootste beerput – Irak dus - te beginnen. Natuurlijk is Irak een avontuur, maar Bush heeft een experiment aangedurfd dat nodig eens moest worden geprobeerd. De chaos van nu biedt kansen voor iets beters, terwijl de critici van de Irakoorlog aan een status-quo bleven vasthouden die na ‘911’ niet meer levensvatbaar was.
De officiële reden voor de oorlog, Saddams vermeende bezit van massavernietigingswapens, bleek op verkeerde informatie te berusten. Maar die wetenschap achteraf danken we aan het feit dat er in Irak is ingegrepen. Irak was voor iedereen een zwart gat, en we zien nu dagelijks wat voor obscurantistische krachten daar actief zijn. Dankzij Bush wordt onze onwetendheid opnieuw in kaart gebracht.
Voordeel is ook dat Bush een cowboy is, niet het slechtste soort om op schurken te jagen. Dat Bush dit desnoods op eigen houtje doet, is prettig voor ons, dan hoeven wij het niet te doen.
Anders dan vader Bush in 1992, heeft zoon Bush nog geen oorlog gewonnen, waardoor het nog te vroeg is om de president weg te stemmen. Halverwege een oorlog van leider wisselen is een slecht idee. Laat George Bush zijn karwei afmaken, dat geeft Amerika de kans om over vier jaar met Hillary Clinton een echte en misschien ook betere advocaat in het Witte Huis te kiezen."
Ondanks of beter nog juist dankzij zijn hoog onbenulligheidsgehalte krijgt Dirk-Jan van Baar nu de kans bij de Volkskrant met hetzelfde onbenullige resultaat. Dat kan in Nederland, poldermodel.

Revolt! 3

Deze korte documentaire toont aan dat de bezuinigingspolitiek van ook de Nederlandse regering, gesteund door D'66 en GroenLinks, niet tot werkgelegenheid en een eerlijke verdeling leidt, maar tot nog 
meer steun aan de rijken.

Heist: Who Stole the American Dream?
A new, groundbreaking feature documentary about the roots of the American economic crisis, and the continuing assault on working and middle class people in the United States. "Heist" boldly reveals the crumbling structure of the U.S. economy - the result of four decades of deregulation, massive job outsourcing, and tax policies favoring mega-corporations and wealthy elites.
Through expert testimony, investigative filmmaking and key archival footage, "Heist" unfolds critical historical background, beginning with the dismantling of FDR's New Deal, uncovering the ideological influence of the infamous Powell Memo and the Heritage Foundation's Mandate for Leadership on government reform, and traces both Republican and Democratic allegiance to big business.
After detailing how the economy has been derailed, "Heist" offers a robust Take Action section with real world solutions and up-to-the-minute footage from the current Occupy Wall Street movement - an essential primer for everyday Americans to participate in the restoration of economic fairness and our democracy.
A movie with its pulse on the most urgent issues of our time, "Heist" aspires to spark national dialogue, champion solutions and encourage audiences to engage with one another to understand how we might create a fair, sustainable economy. 
"For those who have not paid attention to 'the man behind the curtain,' or those who have swallowed The Matrix's Blue Pill, "Heist" is an absolute must-see."
—D. Schwartz, cine source
"America's situation is so grave that merely restorative actions are required before any needed structural changes can be made. In the end, it's up to us to do something once we leave screenings of Heist."
—Steven Mikulan, Frying Pan News
'the film provides a crisp, succinct answer to a question that nags most Americans: What the hell happened?"
—Chuck Bowen, Slant Magazine
Heist..."has the virtue of taking the long view of a crisis that recent films like “Inside Job” and “Too Big to Fail” have only sketchily explored. It makes a strong case that government regulation of business is essential for democracy to flourish."
—Stephen Holden, New York Times
"A persuasive case for the swift reinstatement of watchdog laws to prevent bailed-out Wall Street from turning the America Dream into a neverending nightmare for folks on Main Street."
—Kam Williams, aalbc.com and Sly Fox Film Reviews
"… Heist is well timed as a one-stop summary of reasons for ordinary Americans to be furious at our financial systems. Its last third turns from compiling past outrages to encouraging activism, making this snappy, solid docu an ideal candidate for savvy distribs to jump on immediately. With grassroots marketing, pic could ride the wave of burgeoning Occupy Wall Street-related protests as a ready-made primer."
—Dennis Harvey, Variety
HEIST: Who Stole the American Dream? is dedicated to the 99% and the Occupy Wall Street movement, who are dedicated to restoring democracy.


John Pilger 49

'You Are All Suspects Now. What Are You Going to Do About It?
Saturday, 28 April 2012 08:01By John Pilger, Truthout | News Analysis
You are all potential terrorists. It matters not that you live in Britain, the United States, Australia or the Middle East. Citizenship is effectively abolished. Turn on your computer and the US Department of Homeland Security's National Operations Center may monitor whether you are typing not merely "al-Qaeda," but "exercise," "drill," "wave," "initiative" and "organization": all proscribed words. The British government's announcement that it intends to spy on every email and phone call is old hat. The satellite vacuum cleaner known as Echelon has been doing this for years. What has changed is that a state of permanent war has been launched by the United States and a police state is consuming Western democracy.
What are you going to do about it?
In Britain, on instructions from the CIA, secret courts are to deal with "terror suspects." Habeas Corpus is dying. The European Court of Human Rights has ruled that five men, including three British citizens, can be extradited to the US even though none except one has been charged with a crime. All have been imprisoned for years under the 2003 US/UK Extradition Treaty which was signed one month after the criminal invasion of Iraq. The European Court had condemned the treaty as likely to lead to "cruel and unusual punishment." One of the men, Babar Ahmad, was awarded 63,000 pounds compensation for 73 recorded injuries he sustained in the custody of the Metropolitan Police. Sexual abuse, the signature of fascism, was high on the list. Another man is a schizophrenic, who has suffered a complete mental collapse and is in Broadmoor secure hospital; another is a suicide risk. To the Land of the Free they go - along with young Richard O'Dwyer, who faces ten years in shackles and an orange jump suit because he allegedly infringed US copyright on the Internet.
As the law is politicized and Americanized, these travesties are not untypical. In upholding the conviction of a London university student, Mohammed Gul, for disseminating "terrorism" on the Internet, appeal court judges in London ruled that "acts ... against the armed forces of a state anywhere in the world which sought to influence a government and were made for political purposes" were now crimes. Call to the dock Thomas Paine, Aung San Suu Kyi, Nelson Mandela.
What are you going to do about it?
The prognosis is clear now: the malignancy that Norman Mailer called "pre fascist" has metastasized. The US Attorney General, Eric Holder, defends the "right" of his government to assassinate American citizens. Israel, the protégé, is allowed to aim its nukes at nukeless Iran. In this looking glass world, the lying is panoramic. The massacre of 17 Afghan civilians on 11 March, including at least nine children and four women, is attributed to a "rogue" American soldier. The "authenticity" of this was vouched by President Obama himself, who had "seen a video" and regarded it as "conclusive proof." An independent Afghan parliamentary investigation produced eyewitnesses who give detailed evidence of as many as 20 soldiers, aided by a helicopter, ravaging their villages, killing and raping: a standard, if marginally more murderous, US Special Forces "night raid."
Take away the videogame technology of killing - America's contribution to modernity - and the behavior is traditional. Immersed in comic-book righteousness, poorly or brutally trained, frequently racist, obese and led by a corrupt officer class, American forces transfer the homicide of home to faraway places whose impoverished struggles they cannot comprehend. A nation founded on the genocide of the native population never quite kicks the habit. Vietnam was "Indian country" and its "slits" and "gooks" were to be "blown away.
The blowing away of hundreds of mostly women and children in the Vietnamese village of My Lai in 1968 was also a "rogue" incident and, profanely, an "American tragedy" (the cover headline of Newsweek). Only one of 26 men prosecuted was convicted and he was let go by President Richard Nixon. My Lai is in Quang Ngai Province where, as I learned as a reporter, an estimated 50,000 people were killed by American troops, mostly in what they called "free fire zones." This was the model of modern warfare: industrial murder.
Like Iraq and Libya, Afghanistan is a theme park for the beneficiaries of America's new permanent war: NATO, the armaments and high-tech companies, the media and a "security" industry whose lucrative contamination is a contagion on everyday life. The conquest or "pacification" of territory is unimportant. What matters is the pacification of you, the cultivation of your indifference.
What are you going to do about it?
The descent into totalitarianism has landmarks. Any day now, the Supreme Court in London will decide whether WikiLeaks' editor, Julian Assange, is to be extradited to Sweden. Should this final appeal fail, the facilitator of truth-telling on an epic scale, who is charged with no crime, faces solitary confinement and interrogation on ludicrous sex allegations. Thanks to a secret deal between the US and Sweden, he can be "rendered" to the American gulag at any time. In his own country, Australia, Prime Minister Julia Gillard has conspired with those in Washington she calls her "true mates" to ensure her innocent fellow citizen is fitted for his orange jump suit just in case he should make it home. In February, her government wrote a "WikiLeaks Amendment" to the extradition treaty between Australia and the US that makes it easier for her "mates" to get their hands on him. She has even given them the power of approval over Freedom of Information searches - so that the world outside can be lied to, as is customary.
What are you going to do about it?

Chris Kijne van de VPRO 21


In zijn stukje over de kredietcrisis en de consequenties ervan schrijft Krijne aan de hand van enkele krantenstukjes en televisie-interviewtjes ondermeer het volgende:

‘Er zijn heel veel schreeuwers  en blaters en kwakers met een mening – ik heb er ook wel eens één - maar de kern van de zaak is dat er de afgelopen decennia een financieel systeem is ontstaan dat zo groot is, en zo ondoorgrondelijk en zo losgezongen van de werkelijke economie, dat niemand meer kan inschatten hoe het in elkaar zit.’


Dat de bewering over ondoorgrondelijkheid van het financiele systeem onjuist is heb ik in enkele vorige commentaren proberen duidelijk te maken. Daar gaat het me nu ook niet om. De vraag is wie Kijne bedoelt met ‘heel veel schreeuwerds en blaters en kwakers met een mening’? Eén ervan is hijzelf, zo geeft hij aan. En gelijk heeft Chris Kijne, want hij was de journalist die eerder stelde na het bedrog van minister Bos 'even niet meer’ te weten ‘of ik wel even hard als vroeger mijn best moet doen om hem die waarheid te laten vertellen. Of er inderdaad niet even een hoger belang is dan ''de waarheid, niets dan de waarheid'',' maar die wel ondoordachte opinies bleef verspreiden. Wie zou hij bedoelen met die ‘heel veel schreeuwerds  en blaters en kwakers met een mening’? Dus ‘heel veel,’ dat is me nogal een groep. Zou hij doelen op zijn collega’s over wie hij eerder schreef: ‘Voor ons journalisten was het natuurlijk niet nieuw dat Wouter Bos ons niet altijd de waarheid vertelde,’  en die vervolgens niets tot op de bodem uitzochten? Nee, die bedoelt Kijne niet, want voor hen was 'het natuurlijk niet nieuw dat Wouter Bos' hen en ons bedroog. Die collega's van Kijne zijn 'natuurlijk' geinformeerd, en behoren dus niet tot de meute 'schreeuwers  en blaters en kwakers met een mening.’ Nee, onze half geinformeerde televisiejournalist Kijne die twijfelt aan het nut van wat hij noemt 'de waarheid, niets dan de waarheid' heeft het over een journalist als ik, die aan de hand van feiten scherpe kritiek uitoefent op zijn journalistiek corrupte houding, die overigens niet uniek is. Hoewel ik Kijne herhaaldelijk heb verzocht om publiekelijk met mij in discussie te gaan over zijn journalistieke opvattingen, en dus over het feit dat hij bereid is om zijn publiek onvolledig dan wel foutief in te lichten, weigert hij te reageren. Maar mijn kritiek treft hem wel, zo weet ik, hij ergert zich er te pletter aan. En via de band probeert hij zich nu alsnog vrij te pleiten. Vergeefs, wat mij betreft, want Chris Kijne, jouw mentaliteit is die van een opportunist die de ene keer stelt dat de journalistiek moet zwijgen omdat er ‘even een hoger belang’ kan zijn dan 'de waarheid, niets dan de waarheid,' en de andere keer beweert dat de journalist ‘nauwgezet, langdurig en onbevooroordeeld onderzoek’ moet ‘doen naar een wereld die zo groot en belangrijk is geworden  dat hij inmiddels bijvoorbeeld de economie van de hele Eurozone in zijn greep heeft.’

Leg jouw publiek nu eindelijk eens uit waar jouw opportunisme precies op gebaseerd is zodat jouw publiek weet met wie het te maken heeft. Dan wordt misschien duidelijk wanneer je -- met evenveel overtuiging -- de koopman speelt en wanneer de dominee. Tegenover één van je broodheren verklaarde je eens:

‘Ik ben de zoon van een dominee en de VPRO is natuurlijk een domineesomroep.’


In hoeverre speelt jouw protestants-christelijke achtergrond mee? Ik kom hierop terug. 

Revolt! 2


European, US Austerity Drive is Suicidal: Nobel Economist Stiglitz

'The Occupy movement has been very successful in bringing those ideas to the forefront of political discussion.'

- Common Dreams staff
Europe is headed down the same path that most Republicans -- and many Democrats -- are suggesting for the US: reductions in the public sector, cuts in benefits, slashing investments in infrastructure and education.
Austerity is suicidal public policy warns US economist Joseph Stiglitz.Nobel Prize-winning U.S. economistJoseph Stiglitz speaking in Vienna, Austria Thursday night said that it's a suicidal path for Europe -- and that such a policy has never worked in any large country.
Youth unemployment in Spain has been at 50 percent since the crisis in 2008 with “no hope of things getting better anytime soon,” said Stiglitz, who is a professor for economics at Columbia University. “What you are doing is destroying the human capital, you are creating alienated young people.”
In an interview earlier this week in The European, Stiglitz said, "When you look at America, you have to concede that we have failed. Most Americans today are worse off than they were fifteen years ago. A full-time worker in the US is worse off today than he or she was 44 years ago. That is astounding – half a century of stagnation. The economic system is not delivering. It does not matter whether a few people at the top benefitted tremendously – when the majority of citizens are not better off, the economic system is not working."
* * *
Reuters is reporting:
VIENNA - Europe's attempt to save its way back to health is tantamount to economic suicide that could wreck the euro currency block, Nobel Prize-winning U.S. economist Joseph Stiglitz said, calling for the continent to focus instead on fostering growth.
"I think Europe is headed to a suicide...There has never been any successful austerity program in any large country," the former World Bank economist told a panel discussion in Vienna late on Thursday. [...]
He urged rich European countries like Germany to invest more in infrastructure, education and technology, arguing that "the returns on those investments are an order of magnitude greater than the cost of capital".
Insisting on cutting debt and deficits as the way to shore up confidence in euro zone countries - as agreed by the currency bloc's leaders late last year - could end up having the opposite impact, Stiglitz said.
"What they have agreed to do last December is a recipe to make sure that (the euro zone) dies as we know it," he said, although he imagined a "core euro" shared among a handful of countries with the strongest economies could survive.
"I hope...the debate will be what are the things we can do to promote growth rather than how do we strangle each other together."
* * *
From The European interview:
When you look at America, you have to concede that we have failed. Most Americans today are worse off than they were fifteen years ago. A full-time worker in the US is worse off today than he or she was 44 years ago. That is astounding – half a century of stagnation. The economic system is not delivering. It does not matter whether a few people at the top benefitted tremendously – when the majority of citizens are not better off, the economic system is not working. [...]
"The economic system is not delivering. It does not matter whether a few people at the top benefitted tremendously – when the majority of citizens are not better off, the economic system is not working."The countries that are doing very well in Europe are the Scandinavian countries. Denmark is different from Sweden, Sweden is different from Norway – but they all have strong social protection and they are all growing. The argument that the response to the current crisis has to be a lessening of social protection is really an argument by the 1% to say: “We have to grab a bigger share of the pie.” But if the majority of people don’t benefit from the economic pie, the system is a failure. I don’t want to talk about GDP anymore, I want to talk about what is happening to most citizens. [...]
Yes, the Occupy movement has been very successful in bringing those ideas to the forefront of political discussion. I wrote an article for Vanity Fair in 2011 – “Of the 1%, by the 1%, for the 1%” – that really resonated with a lot of people because it spoke to our worries. Protests like the ones at Occupy Wall Street are only successful when they pick up on these shared concerns. There was one newspaper article that described the rough police tactics in Oakland. They interviewed many people, including police officers, who said: “I agree with the protesters.” If you ask about the message, the overwhelming response has been supportive, and the big concern has been that the Occupy movement hasn’t been effective enough in getting that message across. [...]
Let me put it this way: Some people criticize by saying that we have become too focused on inequality and are not concerned enough about opportunity. But in the United States, we are also the country with the biggest inequality of opportunity. Most Americans understand that fraud political processes play in fraud outcomes. But we don’t know how to break into that system. Our Supreme Court was appointed by moneyed interests and – not surprisingly – concluded that moneyed interests had unrestricted influence on politics. In the short run, we are exacerbating the influence of money, with negative consequences for the economy and for society.

Watch CNN's investigation into a UN aid truck that was hit by Israeli forces

  https://www.cnn.com/videos/ world/2024/02/20/israel-gaza- un-aid-trucks-investigation- polglase-intl-ldn-vpx.cnn https://edition.cnn.com/ ...