zaterdag 28 november 2009

Obama 127

Obama’s Muddle Path in Afghanistan

By Matthew Rothschild, November 25, 2009

Barack Obama is about to make a tragic blunder.

By all accounts, he’s going to escalate the war in Afghanistan by sending about 30,000 more troops there.

After all the months of deliberations, he’s decided to do what he usually does, which is to split the difference, acquiesce, and go along with the Establishment folks he’s surrounded himself with.

Bold in rhetoric, Obama has proven, time and again, to be weak in substance.

But on this one, few people should be surprised.

Because he trapped himself in Afghanistan back during his Presidential campaign.

Worried that his anti-Iraq War stance might paint him as a dove, he quickly blurred the picture by saying that he favored Bush’s war in Afghanistan.

Now it’s his war.

But we shouldn’t fool ourselves that 30,000 troops will allow the United States to, as Obama put it, “finish the job.”

It would take at least ten times that number to have a decent chance of vanquishing the Taliban and controlling the whole country as an all-out occupier. But at an enormous cost in U.S. and Afghan lives, and in U.S. tax dollars.

So Obama has chosen not a middle path, but a muddle path, and that one is costly, too: an additional $30 billion a year, hundreds more U.S. soldiers killed and wounded, upwards of a thousand more Afghan civilians likely to die every year. With no end in sight.

We are told by “humanitarian” proponents of the war that we need to be there to prevent the Taliban from taking over again and reimposing its hideous oppression of women. But Malaila Joya, the leading feminist in Afghanistan, urges the United States to withdraw its troops. “It’s easier to fight one enemy than two,” she says. Right now, those who want democracy and human rights in Afghanistan, she says, are fighting two enemies: the Taliban and the United States. What’s more, the Taliban is growing more popular because it is seen as the most visible group taking on the foreign occupiers. If the United States were to leave, she argues, it would expose the Taliban as the reactionary force that it is, and allow the people of Afghanistan a chance to fight for their own freedom. She also points out the women are not faring very well in Afghanistan right now under Karzai.

But let’s be clear. The United States did not enter Afghanistan for humanitarian reasons, and it’s not staying in Afghanistan for humanitarian reasons.

Nor is it staying there primarily to defeat Al Qaeda, which is ensconced in Pakistan, not Afghanistan.

It’s staying in Afghanistan because that country is centrally located between Iran and China.

It’s staying in Afghanistan so that Pakistan doesn’t install a government in Kabul that is hostile to India and that would enflame Pakistani-Indian enmities.

And it’s staying in Afghanistan to help bring oil and natural gas from the Central Asian republics to port in Pakistan.

“Increasingly, Afghanistan will assume its historical role as a land-bridge between South and Central Asia, connecting these two vital regions,” states the U.S. National Security Strategy of 2006. “Central Asia is an enduring priority for our foreign policy. . . . In the region as a whole, the elements of our larger strategy meet, and we must pursue those elements simultaneously: promoting effective democracies and the expansion of free-market reforms, diversifying global sources of energy, and enhancing security and winning the War on Terror.”

And Barack Obama is staying in Afghanistan for the same reason Lyndon Johnson stayed in Vietnam: He doesn’t want to concede defeat.

It’s a choice that will come back to haunt Obama, as it did LBJ.

Zie: http://www.progressive.org/wx112509.html

Yochanan Visser als Crimineel 3


Yochanan Visser met JNF-petje.
'Yochanan Visser is a Dutch-language analyst for the Israel Facts Group (www.israelfacts.eu), a European media watchdog organization, as well as manager of Israel Facts Monitorgroup and www. israelfacts. eu. He lives in Efrat, Israel.'


We weten nu dat Yochanan Visser iemand is die het internationaal recht schendt door op gestolen land van de Palestijnen te leven. Desondanks meent Yochanan, wat zoveel betekent als God's Genade, een variant van waarschijnlijk zijn echte naam: Jan, dat hij in staat is onafhankelijk te berichten over zijn zionistische heilstaat. Ik ben altijd heel voorzichtig als de vos de passie preekt, of als een kleptomaan begint te roepen dat het schande is om hem dief te noemen. Enfin, de brutalen hebben de halve wereld, en de andere helft heeft het nakijken. Hoe dan ook:


Beste meneer Yochanan Visser,

Ik heb u inmiddels twee emails gestuurd met het verzoek mij als journalist en schrijver antwoord te geven op de vraag: op grond waarvan meent u dat u het internationaal recht mag schenden? De vraag is simpel, maar gezien het feit dat u vooralsnog blijft zwijgen, is het antwoord kennelijk moeilijk, zo niet onmogelijk. Ik vrees toch dat u die vraag ooit eens zal moeten beantwoorden, al was het maar omdat uw dochter Leah dezelfde leugenachtigheid ten aanzien van mijn en dijn ten toon spreidt wanneer ik op haar Hyves-site kijk: http://leahleh.hyves.nl/blog/


Dat is niet goed. De tien geboden zijn een een oude en beproefde richtlijn voor een fatsoenlijk leven. Ik citeer vier van de geboden in die hier van toepassing zijn:

6. Gij zult niet doodslaan.

8. Gij zult niet stelen.

9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.


In feite spreekt het allemaal voor zich. De regels die Mozes van zijn God op de berg Sinai kreeg, zijn er niet voor niets, ze verzekeren een basis voor een fatsoenlijk bestaan. Gij zult niet stelen, dus ook niet het land van de Palestijnen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, dus ook geen propaganda maken voor een ideologie die terreur pleegt tegen de Palestijnse burgerbevolking. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is, dus ook niet de waterbronnen, de boomgaarden en het land van de Palestijnen. En dan tenslotte: Gij zult niet doodslaan, dus ook niet de meer dan 300 Palestijnse kinderen die in december en januari j.l. werden vermoord door Israelische militairen. Dat is in strijd met het zesde gebod, zeker als we weten dat die moorden het resultaat waren van de door zionistische leiders en hoge Israelische militairen publiekelijk beleden strategie van het ‘disproportioneel geweld’. Terreur dus die werd gesteund door rechtvaardigingen van mensen zoals u Yochanan Visser.

Dit is allemaal al erg genoeg, maar nog gruwelijker is het dat u uw dochter Leah heeft besmet met uw waanzin, wanneer ze op haar Hyves-site het volgende schrijft:


baroech dayan ha emet (gezegend is hij die over de waarheid oordeelt)

16 okt, 14:44

met diepe droevenis en de grootste pijn , woede en verdriet bevestigen wij het nieuws dat de VN het Goldstone rapport heeft goedgekeurd en dat er Israelische leiders onterecht vervolgd zullen worden ....... " and i think to myself , what a "wonderfull " world "


Zie: http://leahleh.hyves.nl/blog/


Letwel, Yochanan Visser, uw dochter heeft dus geen diepe droevenis en de grootste pijn , woede en verdriet ‘ over het feit dat onafhankelijke onderzoekers, of die nu joods of niet joods zijn, hebben geconstateerd dat in naam van onder andere haarzelf de Israelische strijdkrachten op grote schaal oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Nee, uw dochter heeft ‘‘diepe droevenis en de grootste pijn , woede en verdriet ‘ over het feit dat de wereldgemeenschap van oordeel is dat de daders, of dit nu Palestijnen of Joden zijn, zich dienen te verantwoorden voor een onafhankelijke rechtbank. Met andere woorden: ze accepteert het feit dat meer dan 300 Palestijnse kinderen en jongeren van haar leeftijd werden vermoord, zoals Duitse kinderen tijdens de nazi-tijd accepteerden dat hun Joodse klasgenoten ineens werden gedeporteerd. Waar komt uw dochter’s haat vandaan, Yochanan Visser? En waar komt uw haat vandaan? Wat hebben die vermoorde Palestijnse kinderen u aangedaan?


In afwachting van uw antwoorden,

Stan van Houcke

Journalist/schrijver

Amsterdam

vrijdag 27 november 2009

De ABN Gangsters

De banksters van ABN en andere gangsters zijn weer bezig geweest met zwendel en bedrog. Ze moeten Pieter Storms met een breekijzer erop afsturen. De NRC bericht:
Hoge Raad: banken fout bij beursgang World Online

Gepubliceerd: 27 november 2009 11:17 | Gewijzigd: 27 november 2009 14:11

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 27 nov. Banken ABN Amro en Goldman Sachs hebben misleidende informatie verstrekt tijdens de beursintroductie van World Online, in maart 2000. Dat heeft de Hoge Raad vanmorgen bepaald.
Archieffoto van Nina Storms-Vleeschdraager.   Foto Rien Zilvold
Archieffoto van Nina Storms-Vleeschdraager.
Foto Rien Zilvold

Na een juridische procedure van acht jaar hebben gedupeerde beleggers in internetbedrijf World Online gelijk gekregen. De Hoge Raad verwerpt het beroep dat beide banken en World Online hadden aangespannen. Volgens Vereniging Effectenbezitters (VEB) staat de weg nu vrij voor een schadevergoeding van enkele miljarden euro’s.

De beursintroductie van World Online vond plaats op het hoogtepunt van de internethausse, eind jaren negentig. ABN Amro en Goldman Sachs begeleidden de beursgang. Het aandeel van de internetprovider opende op ruim 50 euro, maar halveerde binnen twee weken tijd, om vervolgens in december 2000 onder de 10 euro te eindigen.

Achteraf bleek dat bestuursvoorzitter Nina Brink, tegenwoordig Nina Storms-Vleeschdrager, haar eigen aandelen in World Online al voor de beursintroductie verkocht had tegen een veel lagere prijs. Volgens VEB hebben beleggers gezamenlijk een bedrag van 2,3 miljard euro verloren. In 2001 daagde de VEB daarom Brink en de banken voor de rechter. Er volgde een lange juridische strijd tussen de beleggers en de banken.

Het besluit van de Hoge Raad bevestigt dat er in de World Online-prospectus misleidende informatie stond, onder meer over de vermeende successen van Nina Brink. Ook zou Brink vlak voor de beursgang „een verkeerde indruk gewekt hebben” over haar aandelenbezit in World Online. De banken hadden dit moeten corrigeren, vindt de rechter.

ABN Amro heeft volgens de Hoge Raad op de eerste beursdag een misleidende openingskoers bewerkstelligd. ABN Amro en Goldman Sachs haddende ronkende persberichten moeten corrigeren die World Online rondstuurde, over allianties die in feite weinig voorstelden. Dat schiep een te rooskleurig beeld van het bedrijf, aldus de Hoge Raad


En zo helpt de ene gangster de andere gangsters. Na de boel geflest te hebben, ging een deel van het geld naar Israel:

Tijdens een ceremoniële plechtigheid ontving Nina onlangs het eredoctoraat van de Ben-Gurion Universiteit in de Israëlische stad Bersheeva. Brink steunt deze universiteit financieel door middel van het 'Brink Fund of Excellence'. Volgens een woordvoerder van de universiteit komt het vaak voor dat personen die een universiteit financieel steunen eredoctoraten ontvangen. Niet alleen de Nederlandse, die onlangs nog op televisie werd geportretteerd door Rik Felderhof, kreeg de doctorstitel maar onder anderen ook de Amerikanen Edgar M. Bronfman en Richard D. Klausner, de Fransman prof. Alain Finkielkraut en de Israëli Benny Landa en Sasson Somekh. De universiteit meldde onder meer datBrink als lid een bijdrage heeft geleverd aan een adviesraad, die het Nederlandse kabinet bijstaat op het terrein van informatietechnologie. Verder wordt zij geroemd als ondernemer.

Wel wilde de kersverse 'doctor Nina' gisteren kwijt dat zij eind deze maand in eigen beheer het boek, 'Perceptie en conceptie' uitgeeft, waarbij prof. Rob Kamerling, hoogleraar Belastingrecht aan Nijenrode, haar heeft geholpen.

http://www.ninabrink.info/

De Pro Israel Lobby 159

Via Sonja:

Stichting Visie voor Israël verleent hulp aan IDF

vrijdag 27 november 2009 21:09 door VolkskrantWatch

Wat zou doen wanneer u ontdekte dat uw gulle gift niet bij de vermelde arme schoolkinderen terechtkwam, maar bij soldaten van een land in het Midden-Oosten?


Het zogeheten 'goede doel' (ANBI-status) Stichting Visie voor Israël (Stegeren) is de Nederlandse tak van het evangelische/messiaanse Vision for Israel (Jeruzalem) van het Amerikaanse muzikale echtpaar Barry en Batya Segal, die het hulpproject The Joseph Storehouse runnen. Daarnaast hebben ze een online shop met christelijke, joodse en Israelische prullaria - ook uit de bezette gebieden. Op de home page wordt u op het hart gedrukt dat u er iets moet kopen omdat Israël "still at war" is. Een onderdeel van de 'goede werken' van Visie voor Israël is het uitdelen van rugzakken met inhoud aan de kinderen van arme gezinnen, "Actie Rugzakken" geheten. Op de website lezen we dat rugzakken met inhoud aan schoolkinderen worden uitgedeeld, en dat u voor 20 euro zo'n rugzak kunt doneren.

Zo kunt u bijdragen: Met een gift van 20,= € kunnen we een eerstejaars leerling een Israëlische rugzak met het benodigde beginnermateriaal schenken. U kunt vandaag een, tien of wel honderd kinderen gelukkig maken! Hartelijk dank namens de armste en behoeftigste kinderen in Israël!

Maar in de nieuwsbrief van Visie voor Israël (juni 2009) staat beschreven hoe er ook rugzakken worden uitgedeeld aan "de ware helden", namelijk de "eenzame" soldaten van het IDF (Israeli Defense Force) oftewel. het Israelische bezettingsleger:

Toen we onlangs de trekkers rugzakken met alle noodzakelijke inhoud uitdeelden aan de eenzame soldaten, moesten we blijven denken aan deze individuen die zich vrijwillig aanmelden om werkelijk te gaan dienen en deel te zijn van het IDF. Ze deden dit op eigen initiatief, families achterlatend en een cruciale beslissing nemend in hun levens. De ontmoeting met Michael die uit de USA was geïmmigreerd, en Jeremy die uit Afrika kwam, waarbij we hun leven leerden kennen was ontroerend. Jeremy had beide ouders verloren; ze kwamen om bij een verkeersongeluk in Afrika. Michael besloot te verhuizen naar Israël en het land en volk te verdedigen. Voor ons zijn dit de ware helden van tegenwoordig, ervoor te kiezen hun leven te veranderen en het te geven voor de toekomst van Israël. We waren enorm vereerd om zulk warm welkom te krijgen van deze soldaten toen we tijd met hen deelden. Als we onze armen zover zouden kunnen uitstrekken zouden we ze allen omhelzen. Vanwege de militaire operatie “Cast Lead” in januari, zijn we overgegaan meer dan ooit eerder te geven, en de leveringen in diverse plaatsen en gebieden bereikten een recordhoeveelheid in onze geschiedenis. Gedurende het eerste kwartaal van dit jaar, bedroeg ons geven in welzijn en special projecten ongeveer 612,000 NIS, (€ 140.000), exclusief onze giften aan medische noodhulp en middelen. (Nieuwsbrief juni 2009, pdf)

Tevens zorgt The Joseph Storehouse ervoor dat IDF-soldaten gratis artikelen mogen komen uitzoeken en zelfs de hele inrichting van hun woning. Voor slechts 20 euro kunt u een IDF-soldaat een steuntje in de rug geven. Opdat hij zijn taak naar behoren kan blijven uitvoeren? Zijn taak, de bezetting van de Westoever en de blokkade van Gaza. De bescherming van de illegale nederzettingen, het faciliteren van illegale acties, en het uitvoeren en beschermen van mensenrechtenschendingen. Om maar wat te noemen. Volgens de Stichting Visie voor Israël zijn deze soldaten van de Israëlische bezettingsmacht echter "de ware helden". In de nieuwsbrief staan ook enkele foto's met de oprichters Barry en Batya Segal en dankbare IDF-soldaten met hun rugzakken:

En op de website van Visions for Israel:

Omdat op de website van de Stichting Visie voor Israël staat dat zij geen onderscheid maken tussen "het joodse als het arabische bevolkingsdeel", maar dit nergens duidelijk wordt op de website, en Palestijnen of bezetting al helemaal niet bestaan, ben ik maar eens in de pen geklommen.

Geachte medewerker, Ik lees vandaag in De Stentor dat uw stichting de armen in Israël helpt "ongeacht geloof of afkomst". Op uw website kan ik daar echter niets over terugvinden, behalve die ene opmerking. Wel dat u "het Huis van Israël" wil helpen, maar daar vallen de Israëlische Arabieren natuurlijk niet onder, want het betreft een bijbelse term. Daarnaast staan uw nieuwsberichten vol met met zionistische en demoniserende berichten. Kunt u mij dat eens uitleggen, en voorbeelden (feiten) van uw hulp aan moslims geven?

Peter Nissen

Ik kreeg snel antwoord van Peter Nissen (zie foto, RKK), directeur/voorzitter van Visie voor Israël. Dit is dezelfde Peter Nissen (professor P.J. Nissen) die hoogleraar Cultuurgeschiedenis van het christendom aan universiteit Tilburg is. Daarom verbaasde zijn antwoord mij hogelijk:

Drie opmerkingen: Visie voor Israël helpt "ongeacht geloof of afkomst". De nieuwsberichten zijn citaten van Israëlische dagbladen en geven de exacte waarheid weer puur ter informatie. St Visie voor Israël is dus niet zionistisch of demoniserend. Dit is de waarheid en behoeft verder geen uitleg of bewijsvoering.

Met vriendelijke groeten,

P.J. Nissen www.visievoorisrael.org

Wanneer dit het antwoord is van een hoogleraar, dan is het treurig gesteld met het niveau onze universiteiten.

Voor 20 euro helpt u Peter Nissen's 'visie voor Israël' - enkele voorbeelden:

Visie voor israel

Visions for israel

Peter Nissen tilburg

The Joseph Storehouse

Visie voor israel

Stichting Visie voor israel

Hoogleraar Nissen Tilburg

Misschien zoudt u het eens willen proberen, of wilt u bezwaar maken tegen het feit dat een christelijke charitatieve instelling het IDF, oftewel de Israëlische bezetting, ondersteunt?

Visie voor Israël/Peter Nissen: info@visievoorisrael.org

Dit bericht maakt deel uit van de groep(en)
Irak 282


Een interessant bericht nu de rol van premier Balkenende wordt onderzocht bij het besluit van de Nederlandse regering destijds om aan deze illegale oorlog mee te doen.

Iraq invasion was of questionable legitimacy, says British diplomat

Sir Jeremy Greenstock tells inquiry that war 'did not have backing of great majority' of UN states

Sir Jeremy Greenstock: Described invasion of Iraq as being of 'questionable legitimacy'. Photograph: Shaun Curry/AFP/Getty Images

The invasion of Iraq was legal but of "questionable legitimacy" because the US and UK had failed to persuade other countries of the need for war, the then-British ambassador to the UN told the Chilcot inquiry today.

Sir Jeremy Greenstock said: "I regard our participation in the military action in Iraq in March 2003 as legal but of questionable legitimacy in that it did not have the democratically observable backing of the great majority of [UN] member states, or even perhaps of the majority of people inside the UK."

Earlier, Greenstock told the inquiry that he had threatened to resign if the UN security council failed to pass a resolution on Iraq in the lead-up to the invasion.

He and others in the British delegation to the UN believed a resolution was "essential if any military action was to be regarded as internationally legitimate".

The diplomat also said he had put pressure on the government to give greater consideration to delaying the invasion until October 2003, but that the "momentum for earlier action in the United States was much too strong for us to counter".

The UN security council approved resolution 1441 on 8 November 2002, paving the way for the return of weapons inspectors to Iraq.

But Britain and the US were unable to get a second resolution directly authorising war after they had argued that Saddam Hussein was not cooperating with inspectors and was playing for time.

The lack of a second resolution led critics of military action to argue that the invasion was illegal under international law – a claim the British government has always denied.

Before the first resolution, there were differences between Washington and its team of diplomats at the UN assembly in New York.

That resulted in a complex set of negotiations between the British and American delegations at the UN, George Bush's administration in Washington, and the British government over what the resolution might say and how to ensure that it was passed.

Greenstock said he would have been "most uncomfortable" with UK military participation in the invasion of Iraq happening without a resolution.

"I myself warned the Foreign Office in October [2002] that I might have to consider my own position if that was the way things went," he said.

In a written statement to the inquiry and responses to questions at the hearing in London today, he also criticised Washington's belligerence.

"The UK's attempt to reconstitute a consensus had only a slim prospect of success, made slimmer by the recognition by anyone else following events closely that the United States was not proactively supportive of the UK's efforts and seemed to be preparing for conflict whatever the UK decided to do," he said.

"These noises off were decidedly unhelpful to what I was trying to do [at the UN] in New York."

He said the US push towards war hampered efforts to achieve a second resolution.

"It seemed to me that the option of invading Iraq in, say, October 2003 deserved much greater consideration," he added.

"But the momentum for earlier action in the United States was much too strong for us to counter.

"The prime minister's arguments for more time, as I observed them from New York, appeared to win two weeks or so of delay, but no more.

"The second resolution as we designed it for March 2003 might have taken on a different shape and character on a different timing."

Questioned by the inquiry panel, Greenstock said he had been kept in the dark about private discussions taking place between Tony Blair and Bush.

He said he realised there had been a shift in thinking following the two leaders' meeting at Bush's ranch in Texas in April 2002.

"It wasn't until the Crawford meeting of 2002 that I realised the UK was being drawn into quite a different discussion. That discussion was not totally visible to me," he said.

"I was not being politically naive, but I was not being politically informed either."

Zie: http://www.readersupportednews.org/off-site-news-section/45-iraq/411-iraq-invasion-of-questionable-legitimacy-says-british-diplomat

Klimaatverandering 152Er is recentelijk weer ophef ontstaan over de juistheid van de voorspellingen over de klimaatverandering. Ik kan daar niets zinnigs over zeggen, aangezien niet duidelijk wordt wat nu precies onjuist is aan de voorspelling van de overgrote meerderheid van de wetenschappers in de hele wereld. Ik wil het daar ook niet over hebben. Wat mij veel meer interesseert is de geweldige inbreuk die de mensheid sinds het begin van de industriele revolutie heeft gemaakt op de flora en fauna, iets dat niet ontkend kan worden door wie dan ook met een geheime politieke agenda. De veel geprezen en gelauwerde Amerikaanse entomoloog E.O. Wilson schrijft in het werkelijk prachtig boekje The Creation. An Appeal to Save Life on Earth het volgende:

'Living nature is nothing more than the commonality of organisms in the wild state and the physical and chemical equilibrium their species generate through interaction with one another. But it is also nothing less than that commonality and equilibrium. The power of living Nature lies in sustainability through complexity. Destabilize it by degrading it to a simpler state, as we seem bent on doing, and the result could be catastrophic. The organisms most affected are likely to be the largest and most complex, including human beings.'


Yochanan Visser als Crimineel 2
Dit is Yochanan Visser met een JNF-petje op. Een onvervalst Noordoostpolderhoofd in het Midden Oosten met een hoofddeksel van het Joods Nationaal Fonds. De zionist Visser, die op gezette tijden in de Volkskrant publiceert, heeft een actiegroep die zich tooit met de fraaie naam: 'Israel Facts: monitorgroep Nederlandse media over Israël.' Maar de volgende feiten verzwijgt deze activist die in Efrat, een illegale Joodse kolonie op de Westbank woont:

In 1950 werd in Israel een wet aangenomen waardoor uiteindelijk de 'Joodse staat' 92 procent van het land in handen kreeg. Land dat voor het allergrootste deel in bezit was van de Palestijnen werd met een simpele handtekening het onvervreemdbare eigendom van de joden wereldwijd. 'Het uiteindelijke resultaat van deze wet in combinatie met latere wetten is dat niet-Joden nooit land kunnen kopen, huren of er op mogen werken.' Zie: http://www.eajg.nl/index.asp?navitemid=118&type=3&item=2346

92 procent dus terwijl bij het uitroepen van de staat Israel in 1948 de Joden niet meer dan 6 procent van het land bezaten. Meer dan 475 Palestijnse steden en dorpen lagen op het grondgebied dat de Joodse staat van de Verenigde Naties had gekregen, waardoor honderdduizenden oorspronkelijke bewoners zonder inspraak te hebben gehad, ineens vielen onder de heerschappij van mensen die de voorafgaande decennia in Palestina waren neergestreken.

De advocaat Mohammed Zeidan, algemeen directeur van de Arab Association for Human Rights, een Palestijns-Israelische mensenrechtenorganisatie die in 1988 werd opgericht en gevestigd is in Nazareth in Galilea, verklaarde in 2007 het volgende tegenover een gezelschap Nederlandse juristen:

'Op dit moment is 17 procent van het Israelische territorium door de staat aan het Joods Nationaal Fonds (JNF) gegeven. Het Joods Nationaal Fonds is statutair verplicht om in dienst te staan van louter en alleen joden. Met andere woorden: het JNF is statutair en dus wettelijk verplicht om te discrimineren, het mag niet in dienst staan van niet-joden. Welnu, wij hebben geen problemen met joodse organisaties, maar wel met joodse organisaties die feitelijk met staatsbezit discrimineren tegen niet-joodse Israëlische burgers. Dat land zou ten goede moeten komen aan alle ingezetenen en niet alleen aan de joodse. Die 17 procent is dus niet langer meer eigendom van de staat, maar joods bezit geworden. Als er op dat land woningen worden gebouwd dan is het ons niet-joden bij wet verboden om die huizen te kopen. Met andere woorden: wij mogen niet op 17 procent van ons eigen land wonen. En dat percentage blijft stijgen. In bepaalde wijken van bijvoorbeeld Tel Aviv mogen Palestijnen niet wonen omdat het joods bezit is. Stelt u voor dat er in Nederland een organisatie actief is die land bezit waarop joden niet mogen wonen, dan zou de hele wereld er terecht schande van spreken. Maar hier in Israël is deze vorm van racisme wettelijk geregeld en niemand protesteert daartegen. Een joodse inwoner van Amsterdam of New York heeft het recht om hier overal een woning te kopen. Een Palestijnse inwoner van Israël niet. Sterker nog: de niet-joodse ingezetenen van de staat Israël kunnen geen gebruik maken van rechten die joodse ingezetenen van landen als bijvoorbeeld Nederland en de Verenigde Staten wel hebben, niet alleen in hun eigen landen, maar ook in Israël. Ook dit toont aan dat het joodse karakter van de staat discriminerend is tegenover 1 op de 5 inwoners van Israël.Dit is wat Salman Abu Sitta tegen mij zei: Israël heeft na zestig jaar nog steeds niet bepaald waar zijn grenzen liggen om de simpele reden dat het nog steeds zo veel mogelijk Palestijns land wil veroveren.’

De bejaarde dr. Salman H. Abu Sitta, voormalig lid van de Palestijnse Nationale Raad werd op negenjarige leeftijd samen met zijn familie uit Beir al-Sabe’ verdreven, het huidige Beersheba. Hij eindigde zijn studie weg- en waterbouwkunde aan de Universiteit van Londen en is vooral bekend door zijn decennialange onderzoek naar de Palestijnse Nakba, de etnische zuivering van 1948, en het documenteren van de zionistische verwoesting van Palestijnse dorpen en cultuur in het huidige Israël. Dr. Abu Sitta is een alom gerespecteerd deskundige op dit gebied en heeft er uitgebreid over gepubliceerd.

Over een van zijn boeken zei hij:

'Mijn atlas van Palestina met alle verwoeste Palestijnse plaatsen en heiligdommen is een antwoord op de politiek van Ben-Goerion en de zijnen. Onmiddellijk na de massale verdrijving riep hij 24 deskundigen op het gebied van het Oude Testament en de archeologie bijeen om elk zichtbaar spoor van het historische Palestina uit te wissen. Een officiële ‘‘Namen Commissie’’ kreeg de opdracht het land “Hebreeuws te maken”, Arabische namen moesten worden vervangen door Hebreeuwse. Het Joods Nationaal Fonds speelde daarbij een cruciale rol, omdat het de opdracht kreeg pijnboombossen aan te leggen op plaatsen waar Palestijnse dorpen hadden gestaan. Op die manier werden het puin en de fundamenten aan het oog onttrokken. Bovendien moesten er nieuwe verhalen over deze plaatsen komen die het bestaan van Palestijnse gemeenschappen ontkende. De Israëlische historicus Ilan Pappe beschrijft in The Ethnic Cleansing of Palestine hoe het JNF “op zijn officiële website trots verkondigt dat deze bossen en parken aangelegd werden op ‘schrale en woestijnachtige gebieden’ en dat ‘Israëls bossen en parken hier niet altijd waren. De eerste Joodse kolonisten in het land, aan het eind van de 19e eeuw, vonden een verlaten land zonder enige schaduw.’ Maar ‘op veel van de JNF-locaties duiken de bustans op – de fruittuinen die de Palestijnse boeren om hun boerderij aanlegden - als een van de vele wonderen die het JNF de avontuurlijke bezoeker in het vooruitzicht stelt. Deze duidelijk zichtbare overblijfselen van Palestijnse dorpen worden vermeld als intrinsiek onderdeel van de natuur en haar fantastische geheimen. Op een van de locaties worden zowaar de terrassen die u daar bijna overal kunt aantreffen beschreven als trotse creaties van het JNF. Sommige ervan werden in feite over de originele heen opnieuw aangelegd, en dateren van eeuwen vóór de zionistische machtsovername. Palestijnse bustans worden aldus toegeschreven aan de natuur en de geschiedenis van Palestina wordt teruggebracht tot een Bijbels en Talmoedisch verleden. Dat is ook het lot van een van de bekendste dorpen, Ein ez Zaytun.” Vermeldenswaard aan Ein ez Zaytun is dat het in mei 1948 etnisch gezuiverd werd, waarbij 37 jonge mannen, die gevangen waren genomen door soldaten van de linkse Palmach, standrechtelijk vermoord werden. De JNF vermeldt Ein ez Zaytun op deze manier: “Ein Zeitun is een van de meest aantrekkelijke locaties geworden binnen het recreatiepark, aangezien het grote picknicktafels en ruime parkeerplaatsen voor gehandicapten bezit. Het ligt op de plaats waar eens de nederzetting Ein Zeitun stond, waar Joden sinds het tijdperk van de middeleeuwen tot de 18e eeuw leefden. Er waren vier mislukte [Joodse] kolonisatiepogingen. De parkeerplaats heeft biologische toiletten en speelplaatsen. Naast de parkeerplaats staat een monument ter herdenking aan de soldaten die in de Zesdaagse Oorlog vielen.” Ilan Pappe wijst er op dat het Joods Nationaal Fonds hier “Op een fantasierijke manier geschiedenis en toeristische tips vermengt, waarbij de tekst de Israëlische collectieve herinnering uitwist aan de Palestijnse gemeenschap, die door Joodse troepen binnen een paar uur werd weggevaagd.” Dat het JNF bij deze misdaden was betrokken blijkt ook uit de dagboekaantekeningen van Ben-Goerion, waarin hij expliciet schrijft dat zijn etnisch zuiveringsbeleid “met steun van het Joods Nationaal Fonds” uitgevoerd moest worden. Ben-Goerion en zijn zionistische aanhang wilde niet alleen de Palestijnen verdrijven, maar ook elke herinnering aan hen uitwissen. Daarom heb ik tien jaar van mijn leven besteed aan het samenstellen van deze atlas. 1300 steden en dorpen zijn weer op de kaart gezet, zoals ze waren, 10.5000 karakteristieke objecten, zoals heiligdommen en civiele bouwwerken, zijn aan de vergetelheid onttrokken, 18.000 locaties hebben hun naam teruggekregen. Het meest ironische is misschien wel het feit dat alle Israëlische universiteiten een exemplaar hebben gekocht. De atlas is om de herinnering levend te houden, ook onder de inmiddels derdegeneratievluchtelingen, een atlas is de identiteitskaart van een land, het geboortebewijs. We hebben ook een gids gemaakt, The Return Journey, met daarin de locaties van alle al dan niet verwoeste dorpen, met hun gemeentegrenzen en al. We hebben ook uitgezocht welke gebieden van de staat zijn en welke van het Joods Nationaal Fonds, een particuliere instelling die 13 procent van het land bezit, 2500 vierkante kilometer grond die alleen aan Joden mag worden verpacht. We hebben dit bestudeerd omdat het JNF kantoren heeft in 50 landen waar ze zich voordoet als een liefdadigheidsinstelling, terwijl het dit niet is. Het Joods Nationaal Fonds is actief betrokken geweest bij oorlogsmisdaden in Palestina. Het heeft huizen in de gezuiverde Palestijnse dorpen laten vernietigen, het heeft de Haganah, het linkse zionistische leger, dorpen aangewezen om te ontruimen omdat dat paste in de plannen van het JNF voor dit gebied. Het Joods Nationaal Fonds bezit in strijd met het internationaal recht het land van 372 Palestijnse dorpen die in 1948 etnisch gezuiverd werden, de rechtmatige eigenaren vormen meer dan de helft van de officieel bij de Verenigde Naties geregistreerde Palestijnse vluchtelingen. Volgens de VN kent het JNF een lange geschiedenis van discriminatie tegen Palestijnse Israëli’s, en in strijd met de Vierde Geneefse Conventie breidt het fonds zijn activiteiten direct en indirect uit tot bezet gebied. Deze verwerpelijke politiek wordt mogelijk gemaakt door voor de belasting aftrekbare donaties uit landen waar dezelfde illegale praktijken bij wet verboden zijn. De VN-Commissie voor Economische, Sociale en Culturele Rechten stelt dat ondanks zijn discriminerende statuten het Joods Nationaal Fonds in Israël regeringsfuncties uitoefent en de VN stelt de legaliteit van deze praktijken nu ter discussie. In Schotland, Canada en Australië worden juridische procedures voorbereid tegen het JNF omdat het discriminerend en racistisch te werk gaat. Ik zeg dit met enige nadruk, aangezien het fonds in veel landen geregistreerd staat als een landelijke organisatie. Het is daarom gebonden aan de wetten van het land waar het ingeschreven staat. Het is van groot belang voor ons vluchtelingen dat het JNF juridisch ter verantwoording wordt geroepen. Discriminatie en racisme mogen dan wel bij wet geaccepteerd zijn in Israël, maar zijn niet toegestaan in democratische rechtstaten. Die verbieden niet alleen om op basis van religie te discrimineren, maar ook om land illegaal in bezit te nemen en om deel te nemen aan oorlogsmisdaden. Het spreekt voor zich dat de Palestijnen het zouden toejuichen als bijvoorbeeld Nederlandse burgers de Nederlandse afdeling van het Joods Nationaal Fonds voor de rechter brengt om het te dwingen zich aan het nationaal en internationaal recht te houden. In elk geval zal het de nodige publiciteit opleveren, die noodzakelijk is om mensen te informeren over het voortdurende onrecht.'

Aldus dr. Abu Sitta. Ik heb dan ook een vraag aan Yochanan Visser, de Nederlands/Israelische propagandist die het internationaal recht schendt door in een Joodse kolonie in bezet gebied te leven, en daar ongetwijfeld als aannemer zijn geld verdient.

Geachte Yochanan Visser: Waarom maakt u reclame voor een instelling die het internationaal recht schendt, en waarom geeft u niet de feiten over deze joodse instantie? Bovendien: waarom schendt u het internationaal recht?

In afwachting van uw antwoord,
Stan van Houcke
Journalist/schrijver
Amsterdam


Nazi Crimes of the Self Proclaimed Jewish State

  https://x.com/ShaykhSulaiman/status/1801917313551339642 Sulaiman Ahmed @ShaykhSulaiman NEVER FORGET WHAT THEY DID 11:59 a.m. · 15 jun. 202...