zaterdag 24 augustus 2013

Dreigende Nieuwe Amerikaanse Terreur 2Syrian army finds chemical agents as US navy expands presence in regionNOS Propaganda


'Druk op Obama neemt toe'? Vanuit de hele wereld?  Nee. De druk komt  vooral van de kant van politici uit de VS en Europa, de oude koloniale machten die het westerse militair industrieel complex steunen en die de afgelopen decennium zo'n grote chaos hebben veroorzaakt in het Midden Oosten. En dan nu die propaganda voor nog meer geweld. 


'Druk op Obama neemt toe'? De wereld kent toch de Verenigde Naties. Waarom zou het Amerikaanse militair industrieel complex de orde in de wereld moeten handhaven? Daar hebben we toch de VN voor? Het is weer eens een helder voorbeeld van de wijze waarop de westerse mainstream media denken over het internationaal recht en de internationale orde. Is Obama 's wereld's hoogste instantie? En wie heeft hem dat gemaakt?  De wereldgemeenschap? Beste collega's van de NOS, denk toch eens een keer na voordat jullie propaganda verspreiden. Doe eerst je huiswerk. Laat je niet weer gebruiken zoals voorafgaand aan de illegale inval in Irak en in Libie die in totale chaos zijn geeindigd. Lees dit eens: Full text:  Ideal Illusions & Human Rights van de Amerikaanse hoogleraar James Peck.

http://www.stanvanhoucke.net/audioblog/pivot/entry.php?id=45#body

Beste collega's, stel je zelf de vraag eens waarom de Amerikanen en de Israeli's ongestraft fosfor konden inzetten in Fallujah en Gaza en niemand, inclusief jullie niet, militair ingrijpen eisten en nu wel. Stel jezelf de vraag welke partij je zou moeten helpen tijdens een burgeroorlog.
    

Druk op Obama neemt toe

Demonstranten voor het Witte Huis roepen Obama op Syrië te helpen
Demonstranten voor het Witte Huis roepen Obama op Syrië te helpen


AFP
De druk op president Obama om te handelen in het Syrië-conflict neemt toe. Hij zal snel een standpunt moeten innemen nu bondgenoten Frankrijk en Groot-Brittannië zeggen ervan uit te gaan dat het Syrische regime woensdag inderdaad een gifgasaanval uitvoerde.
De Franse buitenlandminister Fabius, op bezoek in het Palestijnse Ramallah, legde vandaag onomwonden de schuld bij Assad. "Alle informatie die we hebben wijst erop dat er een gifgasaanval heeft plaatsgevonden en dat het Assad-regime die heeft uitgevoerd."
Fabius dringt aan op een sterke internationale reactie, al zei hij er niet bij wat die zou moeten inhouden.

VN-inspecteurs 

Gisteren zei de Britse minister Hague ook al dat dat Assad waarschijnlijk achter de aanval zit. "Sommigen denken aan een complot van de rebellen, maar de kans daarop is bijzonder klein."
Vandaag kwam VN-topvrouw Kane aan in Damascus om Assad over te halen een onderzoek toe te staan. Inspecteurs zijn al in het land om eerdere gevallen van mogelijk gifgasgebruik te onderzoeken.
Obama overlegt vandaag met zijn belangrijkste adviseurs over de situatie in Syrië. Hij heeft het Pentagon gevraagd alle militaire opties uit te werken, maar de inzet van grondtroepen is uitgesloten.
Een handjevol demonstranten voor het Witte Huis? Druk neemt toe? De onbeschaamde propaganda terwijl niemand in het Westen nog weet wie de gifgas heeft ingezet. Helemaal absurd is Fabius die de Palestijnse president wil dwingen de Israelische terreur te accepteren en nu ineens -- vanwege 'humanitaire overwegingen' -- geweld tegen Syrie wil inzetten. De gekte is totaal.Groen Links Steunt Militair Industrieel Complex

Na alle chaos die het Westen in het Midden Oosten heeft veroorzaakt. Links heeft geen alternatief meer. Let op, dit is GroenLinks die zogenaamd uit humanitaire overwegingen van mening is dat het westerse militair industrieel complex met maximaal geweld moet optreden. Kijk uit voor dit slag fanatici.
GL: ingrijpen Syrië onvermijdelijk

Bram van Ojik
Bram van OjikANP
Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Van Ojik is de fase van diplomatieke oplossingen voor Syrië voorbij. Hij gaat ervan uit dat er van buitenaf wordt ingegrepen in het Arabische land, waar al twee jaar een burgeroorlog heerst.
"We moeten er op voorbereid zijn dat geweldopties aan de orde zijn. En ik denk dat we daar zelfs niet meer aan ontkomen'', zei Van Ojik in het radioprogramma TROS Kamerbreed. Volgens de fractievoorzitter draait de discussie over Syrië de komende weken om de vraag hoe er wordt ingegrepen, wie er ingrijpt en wat het mandaat is.

Rode lijn 

"Ik denk dat Obama niet terug kan'', legt Van Ojik uit. "Obama heeft gezegd: dit is de rode lijn. Als we daar overheen gaan, dan zullen we andere dingen gaan doen.''
Vorig jaar augustus waarschuwde de Amerikaanse president Syrië geen chemische of biologische wapens te gebruiken. Als dergelijke wapens op grote schaal zouden worden verplaatst of ingezet, zou voor de VS "een rode lijn" worden gepasseerd.

Militair ingrijpen 

Een mogelijk militair ingrijpen is dichterbij gekomen na de aanval van woensdag op een buitenwijk van Damascus.
Het lijkt erop dat de aanval is uitgevoerd door het Syrische leger en dat daarbij gifgas is gebruikt.

Dynamo


Dynamo amazing trick on Lindsay Lohan


Dreigende Nieuwe Amerikaanse Terreur

Na de gruwelijke Amerikaanse terreur in Vietnam, Irak, Afghanistan en Libie bericht de westerse mainstream media met een vanzelfsprekendheid over dreigend geweld die ronduit verbijsterend is. Met welk recht dreigt de VS met een overmaat van geweld om in het Midden Oosten in te grijpen? Vooralsnog niet volgens het internationaal recht. Vanwaar die vanzelfsprekendheid van de journalistieke lakeien?


Oorlogsschepen VS naderen Syrië

24/08/13, 10:08  − bron: AP

VN-vertegenwoordiger Angela Kane in Syrië

© afp. De USS Ramage.
Amerikaanse oorlogsschepen trekken dichter naar Syrië toe nu president Obama het Pentagon opdracht heeft gegeven de militaire opties te bekijken voor de Verenigde Staten in Syrië. De berichten dat Syrië chemische wapens tegen burgers heeft ingezet zijn de reden dat deze stap wordt genomen, zei de Amerikaanse minister van defensie Chuck Hagel.

Aukje van Roessel en De GroeneAukje van Roessel? Minister Asscher 'Moedig'?

Is De Groene Amsterdammer een goed weekblad? De mij verder onbekende opiniemaakster Aukje van Roessel schrijft deze week in een commentaar in De Groene:

Minister Asscher steekt terecht zijn nek uit

En stelt dat

het moedig [is] te noemen dat minister Asscher de negatieve gevolgen van het vrij werkverkeer op de politieke agenda wil krijgen, in Brussel en daarmee dan ook in Den Haag.

Waarom het vergeefse verzoek om een cosmetische verandering aan te brengen om het failliete neoliberale beleid overeind te houden ‘moedig’ is, blijft onduidelijk. 'Zijn nek uitsteken' betekent een risico lopen. Welk risico loopt minister Asscher zolang hij het neoliberale bezuinigingsbeleid blijft uitvoeren? Het enige dat hieruit duidelijk wordt is dat in de Nederlandse media kritisch links niet meer bestaat. Er is alleen nog maar mainstream, zelfs bij een voormalig links weekblad als De Groene Amsterdammer. En dit, in tegenstelling tot de grote cultuurlanden waar wel degelijk linkse journalisten de ruimte krijgen om kritische beschouwingen te geven en alternatieven aan te dragen, van bijvoorbeeld Amy Goodman van het Amerikaanse Democracy Now! tot Seumas Milne bij de Britse Guardian, om slechts twee van hen te noemen. Hoe is het te verklaren dat Nederland geen linkse media meer bezit?

Waarom mevrouw Van Roessel geacht wordt een ter zake kundig ‘commentaar’ te kunnen geven is wel duidelijk, ze verwoordt namelijk, net als de hele polder mainstream, de neoliberale tijdgeest door bijvoorbeeld te beweren dat ‘het vrij werkverkeer, een van de pijlers van de EU,’ ondermeer geleid heeft ‘tot groei, bloei en welvaart,’ zonder erbij te vermelden dat de deregulering en privatisering de oorzaak zijn geweest van niet alleen het ‘outsourcen’ van werk naar de lage lonen landen, waardoor westerse werknemers nu moeten concurreren met Derde Wereldbewoners, maar ook tot de financiele en economische crises en het grootscheeps verdwijnen van vaste banen zodat de sociale zekerheid van werknemers nu drastisch is uitgehold. Aukje van Roessel beseft wel dat

buitenlandse werknemers hier tegen een veel lager loon kunnen werken, soms zelfs een loon dat lager is dan het hier geldende minimumloon. Nederlandse bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs of schoonmakers kunnen daar niet tegenop concurreren: van een dergelijk laag inkomen kunnen ze hier niet rondkomen, terwijl hun collega’s uit Polen of straks Roemenië dat in hun eigen, goedkopere land wel kunnen,

maar verzwijgt tegelijkertijd te vermelden dat dit op grote schaal gebeurt door het outsourcen van arbeid dat juist dankzij het neoliberale beleid van PVDA en VVD al vele jaren gebeurd. Maar zolang dit onzichtbaar blijft, en bijvoorbeeld vrouwen ver weg in sweatshops in Azie voor een hongerloon de westerse producten produceren, is er kennelijk niets aan de hand. Pas wanneer het te zichtbaar wordt omdat het zich te dicht bij huis voltrekt, pas dan is het ‘moedig’ om de lage lonen slaven buiten de deur te houden. Pas dan komen voor de sociaaldemocraten als Aukje van Roessel

een aantal sociale verworvenheden onder druk waarvoor in Nederland lang is gestreden en onderhandeld.

Waar is kritisch links in Nederland? Weet u het? Eén ding is wel bekend: De Groene Amsterdammer is in handen gekomen van yuppen die net als elders in de polder het failliete neoliberale systeem overeind proberen te houden.
Minister Asscher die zijn neoliberale baas 'moedig' voorstelt aan het Nederlandse volk.

vrijdag 23 augustus 2013

Henk Hofland en De Groene


'het vredestichtende westen' in actie in Irak.

Ik hoorde iemand vanavond verklaren dat De Groene Amsterdammer een goed blad was. Ik vernam het met enige verbazing. Maar omdat ik weet dat de Nederlandse intelligentsia niet verder komt dan wat navelstaren was mijn verbazing snel voorbij. De poldermens wil bevestigd worden in zijn eigen onnozelheid. Pagina 7 van De Groene nummer 29. Henk Hofland, de nestor van de Nederlandse mainstream opiniemakers, schrijft letterlijk over 'het vredestichtende Westen' dat door 'populististisch alarmisme' niet meer zoals vroeger in Vietnam en naderhand in Afghanistan en Irak nu met een maximum aan geweld in Syrie ongestoord miljoenen slachtoffers kan maken. Iemand die nu nog durft te schrijven dat het Westen 'vredestichtend' is, toont publiekelijk dat hij een gevaarlijke dwaas is. En degenen die hem onweersproken een platform geven zijn zo mogelijk nog dwazer en gevaarlijker. Dit voor degene die De Groene Amsterdammer prees.


My Lai. Oorlogsmidaad van het 'vredestichtende Westen.'

In 1999 werd Henk Hofland uitgeroepen tot Nederlands journalist van de twintigste eeuw. Dit onthult meer over Nederland dan over Henk Hofland.

Het wordt steeds stiller en leger rondom mij. Een jaar of tien geleden besloot ik om niet meer voor mijn eigen generatie te schrijven, maar voor de generatie van degenen die na mij komen. Als een chroniqueur van mijn krankzinnige tijd, zodat duidelijk zal zijn dat er wel degelijk mensen waren die niet meegezogen werden in de massale krankzinnigheid.

Arab Spring? 6

Een jaar geleden stelde ik de vraag of er daadwerkelijk sprake was van een Arab Spring:


Egypt Full Circle: Mubarak release rubbishes 2 yrs of revolution


Dirk Wiersma

Ik heb net het fotoboek Afterglow. Impressions of Age and Wear van Dirk Wiersma gekocht. Schitterend.


http://www.afterglowthebook.com/nl/


Bij boekhandel Pantheon, vlakbij het Waterlooplein, in de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt is een tentoonstelling van Wiersma's werk te bezichtigen.NRC Geschiedschrijving

Dit is geschiedschrijving op zijn NRC's:

In de afgelopen twaalf jaar drukte hij nadrukkelijk zijn stempel op The Big Apple. De criminaliteit daalde spectaculair en hij probeerde de stad gezonder te maken met een rookverbod in openbare ruimtes en het verbannen van grote bekers frisdrank, maar ook door te stimuleren dat meer mensen de fiets pakken. Met het aanpakken van armoede was hij minder succesvol: aan het eind van 2011 leefde meer dan een vijfde van de New Yorkers onder de armoedegrens; 50.000 inwoners, onder wie 20.000 kinderen, zijn dakloos.


Verzwegen wordt dat Bloomberg burgemeester werd dankzij het feit dat hij als miljardair het meeste geld voor zijn verkiezingscampagne kon uittrekken. 

Deze neoliberale rijke die 'nadrukkelijk zijn stempel op' New York drukte, zorgde ervoor dat zijn beleid eindigde in een schrikbarend toegenomen aantal armen, een feit dat door de NRC wordt verkocht als 'minder succesvol,' maar dus toch nog wel 'succesvol.' Dezelfde kwalificatie geldt voor het feit dat '50.000 inwoners, onder wie 20.000 kinderen' dakloos zijn geworden of bleven onder zijn bewind. Daarentegen is Bloomberg zelf geenszins armer geworden, dankzij het neoliberale bewind van   Bush junior en Obama. Overigens verzweeg de NRC dat bovendien 'a quarter' van de New Yorkers net boven de armoedegrens leeft en dat

'These figures will rise, the report added, especially if federal spending declines, as expected.'

'we moeten blijkbaar bijna de helft van de bevolking van NYC als 'minimumlijder' kwalificeren. Prachtig resultaat, toch?'

aldus één van de reacties op het artikel. Bijna de helft van de bevolking is dus arm in de stad die twaalf jaar lang door een miljardair is geleid. Als dit geen bewijs is van hoe het neoliberalisme werkt dan weet ik het niet meer. En dan kan de grote geschiedschrijver Geert Mak wel met veel lof in zijn Reizen zonder John schrijven  over 

de tradities waarin Amerika groots kan zijn: een warm hart, een diep gevoel voor rechtvaardigheid... altijd klaarstaan voor de buren,

de werkelijkheid is fundamenteel anders.Smithsonian MagazineAugust 22, 2013

These Patterns Move, But It’s All an Illusion


Optical art by Gianni Sarcone
Focus on the ball at the center of the image above. The scene appears to vibrate. If you move your head slightly forward and backward, the color fields of the rosette appear to pulsate.
Scientists have several theories about how our eyes and brain collaborate to create the illusion of movement—although the precise neural mechanics remain unknown. Still, what we do know makes it possible for artists such as myself to design visual pranks.
This vibrating rosette combines several illusory effects. To begin with, when we fixate on a pattern, it momentarily remains on our retinas as an after-image. One theory is that small, involuntary eye movements cause this ghost image to overlap with the image on the page. The result is what’s called a moiré effect: similar, repetitive patterns merged together at slightly different angles, creating a rippling effect. I enhanced this effect by adding two high-contrast colors, blue and yellow.

This pattern, with a skull in the center, appears to pulsate. By Gianni Sarcone.
Also, when we approach an object, our brain normally makes adjustments so that the object’s size and brightness appear to remain constant. But when you move your head back and forth, the alternating dark and light patterns in my rosette seem to change in both size and brightness. One possible explanation is that our visual system cannot bring the blurred boundaries within the image into focus, and our brain cannot adjust.
Seeing is believing—except when the mind can be tricked into believing what it sees.

In this illusion, the yellow lines seem to waver. By Gianni Sarcone.

As your eyes pass over this design, the pink hearts appear to shift diagonally in opposite directions. The large blue heart pulsates. By Gianni Sarcone.

The concentric circles, here, appear to spin. By Gianni Sarcone.

In this pattern, the colored dots seem to flicker. By Gianni Sarcone.


Read more: http://blogs.smithsonianmag.com/artscience/2013/08/each-of-these-patterns-move-but-its-all-an-illusion/#ixzz2cnQQGF7z 
Follow us: @SmithsonianMag on Twitter
Read more: http://blogs.smithsonianmag.com/artscience/2013/08/each-of-these-patterns-move-but-its-all-an-illusion/#ixzz2cnQQGF7z 
Follow us: @SmithsonianMag on Twitter

Minister Asscher's Toneelstukje 8


Vorige week berichtte de Volkskrant:


De Europese Unie moet nieuwe regels maken om de uitwassen van het vrije verkeer van werknemers aan te pakken. De volksverhuizing vanuit Oost-Europa naar het Westen heeft een 'ontregelend effect op armere en minder hoogopgeleide burgers in rijkere EU-landen'. Hun werk en inkomen worden bedreigd door nieuwkomers, die veel lagere lonen gewend zijn en de welvaartsstaat nog niet goed kennen. Dit schrijven minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en de Engelse publicist David Goodhart in een ingezonden stuk in de Volkskrant en de Britse krant The Independent.

Dit verzoek is vergeefs omdat het indruist tegen 

een van de belangrijkste pijlers van het Europese beleid: het vrije verkeer van personen en goederen. 

zoals de HP terecht opmerkt. Het enige effect is dat 

Asscher met zijn buitenlandersstandpunt Wilder en PVV [helpt]


Het verzoek is bovendien zinloos omdat het een cosmetische verandering betreft die ervoor moet zorgen dat  het hele neoliberale bouwwerk in stand blijft en erop gericht is de PVDA politieke winst te bezorgen. En dat is van doorslaggevend belang voor regenten als Lodewijk Asscher en Diederik Samson die overal een politiek slaatje uit proberen te slaan. De inmiddels gescheiden van zijn gezin levende Samson gebruikte tijdens de laatste Kamerverkiezing in een reclamespot zelfs 'zijn gehandicapte dochter om stemmen te trekken.' Het grote probleem voor de PVDA is hoe sociaaldemocraten geloofwaardig kunnen blijven terwijl ze het failliete neoliberale systeem proberen te redden. In het kader van flexibilisering van de arbeid is de situatie als volgt:


In de huidige economie is er minder werk te verrichten en zijn er minder vacatures voor vaste banen. Dit komt mede doordat grote organisaties steeds meer overstappen naar een hybride, of wel fuzzy model, waarbij klussen worden geklaard door zelfstandig professionals die voor langere of kortere periode worden ingehuurd.
De huidige trend is dat opdrachtgevers vissen in de grote pool zelfstandigen zonder dat daar een vacature aan te pas komt.

http://www.blogit.nl/op-de-arbeidsmarkt-is-angst-geen-goede-raadgever

De rijken profiteren van het neoliberalisme terwijl de positie van de werknemers almaar verslechtert. Met andere woorden: hoe kan de PVDA het neoliberalisme blijven legitimeren zonder straks als politieke partij weggevaagd te worden? Alleen door cosmetische veranderingen en politieke propaganda. Hoe anders kan de partij met haar leuze 'Nederland. Sterker & Socialer' de miljardenbezuinigingen op de bevolking en miljardensubsidies aan de banken nog rechtvaardigen? Net als overal in het Westen geldt dat

The elites were widely seen to have failed and been discredited, even as they sought to use economic breakdown to shrink the state and reorder society in the interests of those who had triggered it. Much of that was common to the US and across Europe, where the scale of the eurozone crisis exposed the failure of the European establishment's model, even as its imposition of destructive austerity turned a democratic deficit into a crisis of democracy,

aldus Seuma Milne in The Revenge of History. The Battle for the 21st Century.


Het laatste blijkt ondermeer uit het feit dat:


'PvdA zou ook zonder VVD zo hard bezuinigen'
Uitspraak Dijsselbloem in strijd met verkiezingsbelofte PvdA.
http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/22479_pvda_zou_ook_zonder_vvd_zo_hard_bezuinigen/

Er is geen ware democratie. De financiele en economische crises heeft de al jarenlang durende crisis van het hele politieke systeem opnieuw duidelijk gemaakt. De politici hebben daarvoor geen oplossing, vanwege het simpele gegeven dat hun eigen gecorrumpeerde houding en gebrek aan verbeeldingskracht nu juist de belangrijkste problemen zijn. En dat terwijl de mensheid op dit moment wordt geconfronteerd met wereldwijde vraagstukken die door het neoliberalisme met sneltreinvaart worden verergerd. 

Both the economic and ecological crisis demand social ownership, public intervention and a fundamental shift of wealth and power,

zoveel is wel duidelijk voor iedereen met een greintje verstand. Maar ondertussen heeft 'the left no systematic alternative to offer.' De kreet: 'Doe mee met de PVDA. Ontdekt wat jij kunt doen!' is niet meer dan een holle frase van politici die zodra de stemmen zijn geteld hun verkiezingsbeloftes schaamteloos schenden. Niet alleen het neoliberalisme is failliet, maar ook de westerse parlementaire democratie die het neoliberalisme vergeefs probeert te redden. Het enige dat de buitenstaanders permanent zien is een deerniswekkende combinatie van hypocrisie en onnozelheid. Dat gaat net zo lang goed tot het niet meer goed gaat. Veel meer valt er niet over te zeggen. 

Voetbal Commentator

  https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7210642350975393792/ stan van houcke heeft dit als repost geplaatst Marcel Van Silfh...