zaterdag 13 december 2008

De Israelische Terreur 482'UN official calls Israel "apartheid" state
President of UN General Assembly urges Israel to be recognized as an apartheid state
VIDEO: http://tinyurl.com/66musj

The president of the UN General Assembly, Miguel d'Escoto, has referred to Israel as an apartheid state.
Phyllis Bennis analyses the significance of this identification as compared to South African apartheid and the popular resistance struggles worldwide that helped end it.
Isreali apartheid is built into a system of roads walls, and fences which create segregation of Palestinians and Jews both inside the West Bank and between the West Bank and Israel.
Gazan Palestinians are separated from Israel and West Bank Palestinians by the siege imposed by Israel after the election of Hamas.
Bennis analyses the validity of the term "apartheid" in the case of Israel and the proposed peace plan many Arab states have presented as a possible solution.
Phyllis Bennis is a senior analyst at the Institute for Policy Studies in Washington DC. She is the author of Before and After: US Foreign Policy and the September 11 Crisis and Challenging Empire: How People, Governments, and the UN Defy US Power. Her newest book is Understanding the US-Iran Crisis: A Primer.''
Hier kunt u naar een lezing van Phyllis Bennis luisteren over Iran: http://www.stanvanhoucke.net/audioblog/pivot/entry.php?id=40#body

De Bush Bende 52

'Bush's Farewell Hallelujah Chorus
Saturday 13 December 2008
by: Michael Winship, t r u t h o u t Perspective


President George W. Bush at the unveiling of his official portrait in Philadelphia. In his "legacy" tour before leaving office, Bush is giving interview upon interview of his administration's "major accomplishments." (Photo: Reuters)
With all the interviews President Bush has been giving out lately, you'd think he has a new movie coming out for Christmas.
ABC, NBC, National Review, Middle East Broadcasting, the Real Clear Politics Web site - even a talk with The Washington Post's NASCAR expert. For a fellow who's sometimes gone for months without a press conference, suddenly, the president's a regular chatterbox, spreading the word in these final days that his eight years in office really, really weren't all that bad. Honest.
Regrets, he's had a few. But only a few. Or so he told ABC's Charlie Gibson: "I think I was unprepared for war ... In other words, I didn't anticipate war. Presidents - one of the things about the modern presidency is that the unexpected will happen."
But of course he anticipated the war. He and Cheney and the neo-con biker gang had been gunning for an invasion of Iraq long before 9/11. Not that Gibson followed up and asked about that.
This is a president, you'll recall, who once said he couldn't think of any mistakes he's made. Instead, he regrets what he sees as the blunders of the intelligence community, not himself. "The biggest regret of all the presidency has to have been the intelligence failure in Iraq," he said to Gibson. "A lot of people put their reputations on the line and said the weapons of mass destruction is [sic] a reason to remove Saddam Hussein. It wasn't just people in my administration; a lot of members in Congress, prior to my arrival in Washington, DC, during the debate on Iraq, a lot of leaders of nations around the world were all looking at the same intelligence. And, you know, that's not a do-over, but I wish the intelligence had been different, I guess."
Truth is, as far as intelligence goes, the president heard what people thought he wanted to hear, shaped it to his purpose, turned his agents loose to scatter rumors and hearsay on the Sunday talk shows, and bullied a frightened Congress into compliance. He stirred up fears of smoking guns and mushroom clouds where there were none.
Nor was he ready to take the rap for the financial meltdown, even though he said he was sorry people were losing their jobs and savings. As he explained to ABC's Gibson, "You know, I'm the president during this period of time, but I think when the history of this period is written, people will realize a lot of the decisions that were made on Wall Street took place over a decade or so, before I arrived in president, during I arrived in president."
Odd syntax aside, point taken. Many of the seeds of economic woe were planted by lax oversight and deregulation during Bill Clinton's watch (and Ronald Reagan's and that of the president's father). But whatever happened to, "The buck stops here?"
This legacy tour - few dare call it victory loop - is all part of a strategy, The Washington Post reported, devised two months ago at a meeting in the White House, when White House counselor Ed Gillespie "began meeting with agency heads as part of an effort aimed at compiling the major accomplishments of the Bush administration."
The Los Angeles Times got hold of two pages of positive talking points that have been sent out to officials so they can be included in speeches and interviews. According to the Times, the memo states that the president "'kept the American people safe' after the September 11 terrorist attacks, lifted the economy after 2001 through tax cuts, curbed AIDS in Africa and maintained 'the honor and the dignity of his office.'"
Would that the mainstream media would open up the questioning to the rest of us. For one, Mr. President, did you value abject loyalty over know-how and wisdom? Mother Jones magazine reports that recently Republican Sen. George Voinovich asked the Government Accountability Office (GAO) for questions to ask Barack Obama's political nominees. He got back more than he bargained for - a 150-page list of issues left undealt with during the Bush years.'

Hirsi Ali 27


Jaren geleden zei Hirsi Magan/Ali op de Nederlandse televisie: 'In ’86 was ikzelf ook een fundamentalist, in Kenia. Ik was lid van de Islamitische Broederschap,' en ze voegde daar tijdens een bijeenkomst in de Rode Hoed naderhand aan toe: ‘In 1989 vond ik de fatwa tegen Salman Rushdie nog vanzelfsprekend. Ik was ook een radicaal.’


De enige zinnige conclusie die we kunnen trekken is deze: wat een mazzel dat de toenmalige moslim fundamentaliste mevrouw Magan/Ali haar zin destijds niet heeft gekregen, want dan had Salman Rushdie later niet voor haar belangen kunnen opkomen. Hoe ironisch het leven kan zijn. Nu maar hopen dat ze ook in de toekomst haar zin niet krijgt. De vrouw is een fundamentaliste van nature, het is een karaktertrekje.

Eerder al schreef ik over Magan/Ali: 'Was ze eerst een fervent voorstander van het vermoorden van een auteur vanwege zijn gedachtegoed, ruim een decennium later benoemde ze zichzelf als volgt: ‘Ik ben een extremistische aanhanger van de vrijheid van meningsuiting.’ Ze zei dit in een rechtvaardiging van het overigens niet bestaande 'recht om te krenken.' Dit extremisme leidde tot allerlei absurde hersenspinsels, zoals haar voorstel om bij sollicitaties moslims eruit te lichten en apart te screenen op politieke overtuigingen, hetgeen een breuk is met het principe van de rechtstaat dat iedere burger gelijk is voor de wet. In een open brief in Trouw zette Hans Wiegel in diezelfde tijd zijn partijgenoot Magan/Ali elegant op haar nummer door haar de voorgeschiedenis uit te leggen van de Nederlandse vrijheid van onderwijs. Hij eindigde zijn brief met ''een welgemeend advies: Niet op de persoon spelen, geen wiggen drijven, niet zo fanatiek, respect voor andersdenkenden en verdraagzaamheid: zo kunnen wij onze Nederlandse samenleving versterken en een toekomst bieden.'' Maar dat advies negeerde mevrouw Magan/Ali en vertrok naar de VS om haar boodschap verder te verspreiden.' Waar ze nu onbeschermd rondloopt net als 300 miljoen anderen, die in de Verenigde Staten leven.
Sindsdien vernemen we steeds minder van haar, en is de integratie niet langer het onderwerp bij uitstek voor hysterische reacties. Nog even zagen enkele reactionaire Franse intellectuelen haar als de Jeanne d'Arc van de Verlichting, maar ook zij zijn weer in slaap gevallen of realiseren zich beschaamd dat ze zich voor een karretje hebben laten spannen. Mevrouw Ali zelf werkt nu bij een Amerikaanse neoconservatieve denktank, waarvan de medewerkers de VS een uitzichtloze oorlog binnen hebben gesluisd, een oorlog die de VS failliet heeft gemaakt en van het Midden-Oosten een chaos.

Hirsi Ali 26


In de NRC-bijlage Opinie & Debat schrijft de Amerikaan Russell Shorto: 'Hirsi Ali ... had na haar komst in Nederland Voltaire, Rousseau en Freud gelezen en had zich afgekeerd van haar geloof - van elk geloof.'
Dit nu is volstrekt onjuist. Uit betrouwbare bron weet ik dat Hirsi Magan/Ali ook na haar komst in Nederland niet vertrouwd was met het Verlichtingsdenken. Integendeel zelfs, zoals ik eerder al uitgebreid heb beschreven.
Dinsdag, 24 juni 24, 2008 schreef ik op deze weblog:
'Dit schreef ik in december 2006:"Twee jaar geleden liet Magan/Ali zonder enige ironie weten dat ze de meer dan 1 miljard islamieten op aarde de korte weg naar de Verlichting gaat wijzen. Tegenover de NRC verklaarde ze: ''Ik ben vooral bezig met een boek, getiteld Shortcut to Enlightenment. Ik wil moslims de korte weg wijzen naar de Verlichting.'' Ze vertelde het zonder enige zelfrelativering of een greintje scepsis. De NRC presenteerde het als voorpaginanieuws onder de kop ''Ayaan Hirsi Ali: Ik ga me absoluut niet aanpassen.'' Hoe ze zich op deze grote taak heeft voorbereid valt op te maken uit een wonderlijk en flinterdun pamflet getiteld ''Verlichtingsfundamentalisme?'' dat met de onvergetelijke zin begint: ''Lieve Ayaan, Toen het nog aan was tussen ons en we afgelopen zomer een reis maakten door de Verenigde Staten, had je twee dikke boeken in je koffer, die je beide wilde lezen tijdens de luttele veertien dagen welke we samen konden doorbrengen.'' Dankzij dit aandoenlijke puberproza, geschreven door professor dr.mr. Herman Philipse, zie je het allemaal als het ware voor je: een volksvertegenwoordigster slepend met een koffer waarin twee dikke pillen zitten, samen meer dan 1800 pagina's, die haar snel moeten bijspijkeren over wat Verlichting nu eigenlijk precies is. Professor Philipse rekende voor haar en de lezer uit dat ze ruim 128 pagina's per dag had moeten doornemen wilde ze de boeken uitlezen. Aan het einde van de 14 dagen durende trip was ze niet verder gekomen dan in totaal 120 bladzijden. Geen ruim 128 maar nog geen 9 bladzijden per dag. Ongeveer zes procent van wat ze had willen lezen, dus het schoot niet op. En dat terwijl ze zichzelf ''opsloot in de Public Library in New York terwijl ik met mijn kinderen het Empire State Building beklom.''
Enfin, alle islamieten ter wereld moeten maar afwachten of hun toekomstige Verlichtingsprofete genoeg over haar onderwerp heeft gelezen om een goede Shortcut te kunnen schrijven. Vooralsnog lijkt het of dat wat ze weet halfverteerde, niet doorleefde kennis is. Ze schijnt maar niet te willen beseffen dat de joodse holocaust een westers fenomeen is, voortkomend uit de christelijke en verlichte westerse beschaving. Twee jaar voor zijn dood sprak de auteur Frans Kellendonk over ''het interbellum met de ideologieën die allemaal voortkomen uit het Verlichtingsdenken, zowel het liberalisme, als het socialisme, als het fascisme – we doen net of het fascisme een enorme aberratie van onze geschiedenis is, maar dat is allemaal niet waar, het is evenzeer een tak van het Verlichtingsdenken als welke andere ideologie dan ook.'' Toen ik vroeg waarom antwoordde hij: ''Ja, het is een geloof – wat is het eigenlijk, sociaal Darwinisme, het is niet zo heel eenvoudig om een definitie van fascisme te geven, maar in ieder geval een geloof in het recht van de sterkste. Dat is de wetenschappelijke kant ervan. Maar wat ik zeggen wou, is dat al die ideologieën in ieder geval op een gegeven moment zijn gaan functioneren als substituten voor de oude christelijke geloofsovertuiging. In de manier waarop ze beleden zijn, de Verlichtingsidealen, stemmen ze zeker overeen met wat wij onder geloof verstaan.'' En ook het verabsoluteren? vroeg ik. ''Ja, niet alleen in de religie vind je dat, maar evenzeer in de wetenschap, in de filosofie vooral.'' Net als elke bekeerling is Magan/Ali roomser dan de paus geworden. En met een handvol leuzen en wat simpele oplossingen probeert ze telkens weer in de schijnwerpers te komen. In een klein provinciaals land als Nederland is dat niet moeilijk, veel ingewikkelder is het om in de Verenigde Staten blijvend op te vallen." Lees verder: http://stanvanhoucke.blogspot.com/search?q=shortcut+to+enlightenment
We zijn inmiddels weer anderhalf jaar verder en nog steeds heeft de moslimwereld het zonder Hirsi Magan/Ali’s Shortcut to Enlightenment moeten doen. De vraag is of ze zich nu helemaal heeft ingelezen in haar onderwerp en zo ja of ze het werk van de eerste grote blanke Europese Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant goed heeft bestudeerd. Zo ja, dan weet ze dat deze auteur van “What is the Enlightenment” rond 1784 het volgende schreef: “The Negroes of Africa have by nature no feeling that rises above the trifling. Mr. [David] Hume challenges anyone to cite a single example in which a Negro has shown talents, and asserts that among the hundreds of thousands of blacks who are transported elsewhere from their countries, although many of them have even been set free, still not a single one was ever found who presented anything great in art or science or any other praiseworthy quality, even though among the whites some continually rise aloft from the lowest rabble and through superior gifts earn respect in the world. So fundamental is the difference between these two races of man, and it appears to be as great in regard to mental capacities as in color,” aldus een van de meest gerespecteerde westerse wijsgeren, de belangrijkste woordvoerder van de westerse Verlichtingsideologie. Zou het Hirsi Magan/Ali aan het twijfelen hebben gebracht over de superioriteit van de door haar zonder enige reserves bejubelde westerse cultuur? Het is natuurlijk nooit leuk om te worden afgeschilderd als een domme aap door een verheven blanke intellectueel die je tegenover anderen als voorbeeld wilt stellen van iemand met inzicht en beschaving. Het zou kunnen dat ze is gaan twijfelen, maar misschien is de reden dat ze nog geen ghostwriter heeft gevonden, want zoals bekend, Hirsi Magan/Ali heeft geen enkel boek zelf geschreven en ook geen enkele belangrijke toespraak. Maar dan nog: hoe zal ze Kant inpassen in haar propaganda voor het westers mens- en wereldbeeld?'Zie: http://stanvanhoucke.blogspot.com/search?q=HERMAN+PHILIPSE

Kortom, de bewering van Russell Shorto is niet op feiten gebaseerd. Shorto heeft wel gelijk wat betreft zijn visie dat mevrouw Ali even radicaal is als haar tegenstanders, de religieuze fundamentalisten. Al eerder schreef ik over Magan/Ali: 'Was ze eerst een fervent voorstander van het vermoorden van een auteur vanwege zijn gedachtegoed, ruim een decennium later benoemde ze zichzelf als volgt: ''Ik ben een extremistische aanhanger van de vrijheid van meningsuiting.'' Ze zei dit in een rechtvaardiging van het overigens niet bestaande 'recht om te krenken.' Dit extremisme leidde tot allerlei absurde hersenspinsels, zoals haar voorstel om bij sollicitaties moslims eruit te lichten en apart te screenen op politieke overtuigingen, hetgeen een breuk is met het principe van de rechtstaat dat iedere burger gelijk is voor de wet.'

Hirsi Magan/Ali is van het ene extremisme in het andere gevallen. Het extremisme is karaktertrek van haar. Het is een hele opluchting dat ook anderen dit inzien. Helaas zijn dit voor de meerderheid kosmopolitische buitenlanders, de provinciale Hollanders geloven nog steeds in haar.

Muhammad Yunus


'INTERVIEW WITH NOBEL LAUREATE MUHAMMAD YUNUS
''Capitalism Has Degenerated into a Casino''

The market itself with its lack of adequate regulation. Today's capitalism has degenerated into a casino. The financial markets are propelled by greed. Speculation has reached catastrophic proportions… For a long time, the main priorities have been the maximization of profits and rapid growth -- but that focus has led to the current situation. Each day, we have to look to see if there is potentially harmful growth somewhere. If we find there is, then we need to react immediately. If something grows unnaturally quickly, then we have to stop it. Why don’t companies all pay into a fund that buys up securities that have become too risky? I can even imagine a business model for such a program… Finance and the real economy have to be connected. In the US, the financial system has completely split off from the real economy. Castles were built in the sky, and suddenly people realized that these castles don't exist at all. That was the point at which the financial system collapsed… it has become clear that Adam Smith's "invisible hand" which supposedly solves all the market's problems doesn't exist. This "invisible hand" has completely disappeared in the last few days. What we are experiencing is a dramatic failure of the markets.'

De Israelische Terreur 481


Ondanks het feit dat er genoeg joodse Nederlanders en joodse Israeli's protesteren tegen de terreur die uit hun naam wordt begaan tegen de Palestijnse burgerbevolking in onder andere Gaza, zijn de Nederlandse rabbijnen verdacht stil. Of hun geloof is inhoudsloos geworden of zijzelf zijn hun moraliteit kwijt. Ik moest daaraan denken toen ik dit las:

'"Letter to British Chief Rabbi Jonathan Sacks."
http://tinyurl.com/6lankv

Dear Chief Rabbi
12 December 2008
I listened to your 'thought for the day' on [BBC Radio 4’s] "Today"
[programme] today (below*).
I go along with your message except I do not look for eventual greatness in children but the warmth and light of humanity in them.
I know that you give support to Israel but I have not heard you chastising its leaders. You say "Judaism is a child-centred religion". And so it should be but how does that belief and practice sit with these words of Ms Livni who competes with [Binyamin] Netanyahu in racism and blood curdling? The other day she was wishing an invasion of Gaza.
"My solution for maintaining a Jewish and democratic state of Israel is to have two distinct national entities," she told a group of secondary school students in Tel Aviv in remarks broadcast by army radio.
"And among other things I will also be able to approach the Palestinian residents of Israel, those whom we call Arab Israelis, and tell them: 'your national aspirations lie elsewhere.'" Livni.
How does this love for the child fit with the Warsaw ghetto that is Gaza, except there are 1.5 million Palestinians (or Arabs as they are called in
Israel) whereas there were 400,000 Jews in the Warsaw ghetto?
After a good deal of preliminary communication, 16 doctors and other health workers presented themselves at the Erez gate on 18 November. We were to spend three days there, teaching and learning under the auspices of the charity I founded [http://www.doveanddolphin.co.uk/news_detail.asp?ID=166] (a case picked
out) The IOF [Israeli Occupation Forces] deemed that our purposes were "not directly humanitarian" and we were refused entry. An unlawful occupation army is the arbiter of humanitarian purpose. Sixty per cent of the population of Gaza are children, i.e. 18 and below. We were not allowed as humans to help any of those children "grow to fill the space". Instead, the entity which you support has deliberately and cruelly imprisoned them and caused their stunting – for many, literally.
I am sure you are a good man, Rabbi Sacks, beneath the words. Please speak and act for ALL CHILDREN.
For truth, reason and justice
David Halpin MB BS FRCS'
Zie: http://dhalpin.infoaction.org.uk/

'*Thought for the Day,
BBC Radio 4
12 December 2008
Chief Rabbi Dr Jonathan Sacks
Amidst all the encircling gloom, I've found myself lifted by some extraordinary moments with Britain's children these past few days. On Wednesday there were the Children of Courage awards, recognising some of the young heroes of today.
The seven year old who cares for his mother with multiple sclerosis. The ten year old who raises money to send gifts to British soldiers in the Middle East.
Two girls who supported their sister in her battle with leukemia. They had a marvelous day, meeting the prime minister and television stars and receiving their award in Westminster Abbey from Prince Harry.
On Wednesday afternoon the Archbishop of Canterbury and I met some of the schoolchildren with whom we'd been on a visit to Auschwitz a couple of weeks ago. We wanted to hear what they felt after they'd had time to reflect. And I was moved by the depth of their commitment to fight prejudice and hate. Earlier this week I met with a twelve year old girl just coming up to her bat mitzvah, our Jewish coming of age ceremony, who'd asked all her family and friends not to give her presents but to send the money to a charity instead, something I'm encountering more and more in our community.
And as we search for renewable sources of energy I wonder if we haven't missed the one closest to hand: the energy generated by high ideals, especially among the young.
Children grow to fill the space we create for them, and if it's big, they grow tall. But if we turn them into mini consumers, we rob them of the chance of greatness, and I've not yet met a child not capable of greatness if given the opportunity and encouragement.
I do a lot of public speaking, and people sometimes ask me who taught me. The answer is simple. I went to a Christian school with a lot of Jewish pupils but no Jewish teachers. So we had to run the Jewish assembly ourselves, and that's how I learned as a teenager how to speak in public, because somebody gave me the chance. It was best piece of education I ever had.
My earliest memories are of putting the bells on the Torah scroll in the synagogue, asking the Passover questions, lighting the chanukah candles.
Judaism stayed young because it made heroes of the young. The best present we can give our children is the chance to do something great. It's a gift that will last a lifetime and transform their lives.'
Misschien moeten mensen van goede wil een open brief schrijven aan de Nederlandse rabbijnen. Immers, burgers in Nederland zouden niet accepteren dat ze net zo behandeld worden als Palestijnse burgers. En de Nederlandse rabbijnen zijn allereerst Nederlandse burgers. Dus waarom zwijgen ze over Gaza? De jonge generatie rabbijnen wordt sinds kort in Nederland opgeleid, en net zoals christenen en islamieten aan te spreken zijn op hun geloof zijn joodse gelovigen aan te spreken op hun geloof. Ze hebben het verschil geleerd tussen goed en kwaad, zoals uit onderstaand bericht blijkt.
'WO 27 aug 2008 11.34
Eerste Nederlandse rabbijnen gewijd
Vanmiddag zullen de eerste cursisten van de Joods-Liberale rabbijnenopleiding hun rabbinale bevoegdheid ontvangen tijdens een plechtige ceremonie in Den Haag. Zij zullen de eerste in Nederland opgeleide rabbijnen zijn. De groep bestaat voornamelijk uit vrouwen.In 2003 begon het Levisson instituut met het aanbieden van de opleiding. Dit was een grote stap voor de Joodse gemeenschap in Nederland aangezien rabbijnen in het verleden in het buitenland opgeleid moesten worden. Rabbijn David Lilienthal, decaan van het instituut, geeft toe dat het een risicovolle onderneming was. "In het begin wisten we niet of het zou lukken, maar in ieder geval zouden we belangrijke kennis overdragen".'

vrijdag 12 december 2008

Chef Staf Rahm Emanuel 23

De pro-Israel lobbyist en zoon van een joodse terrorist, Rahm Emanuel chef-staf van Obama, is nu al in moeilijkheden:

Rahm Emanuel Gave Blagojevich List Of 'Acceptable' Senate Candidates:
Report


The Huffington Post December 12, 2008 09:55 AM

President-elect Barack Obama's chief of staff Rahm Emanuel had direct conversations with Gov. Rod Blagojevich about Obama's replacement in the US Senate, FOX News Chicago reports.
Citing "a source familiar with the investigation," Fox says that Emanuel had "multiple conversations" with Blagojevich and his chief of staff John Harris, who was also arrested Tuesday on federal corruption charges, about the seat and that they we're "likely recorded and in FBI possession."
Fox's source said that Emanuel gave the governor's office a list of "candidates that would be acceptable to President-elect Barack Obama" but no "quid pro quo" or "dealmaking" is suspected.
Meanwhile, an angry Emanuel says he won't go to work because of the media stakeout. He told an ABC News cameraman that has received death threats:
The President-elect's chief of staff, Rahm Emanuel, said today he won't go to the Chicago Presidential transition offices in order to avoid reporters seeking to ask him whether he had contact with Illinois Governor Rod Blagojevich about the Senate seat vacated by Barack Obama's election.
Emanuel appeared "beet-red," according to an ABC News cameraman who was invited inside by Emmanuel to use his bathroom this morning.
"I'm getting regular death threats. You've put my home address on national television. I'm pissed at the networks. You've intruded too much, " Emanuel said, according to the cameraman.
Emanuel has refused to comment as to whether he is the un-named Presidential advisor cited in the FBI affidavit filed in the Blagojevich case. "You're wasting your time," Emanuel told a Chicago Sun-Times reporter yesterday. "I'm not going to say a word to you. I'm going to do this with my children. Don't do that. I'm a father. I have two kids. I'm not going to do it."
Lees verder: http://www.huffingtonpost.com/2008/12/12/rahm-emanuel-gave-blagoje_n_150517.html

De God van Nederland


Wordt deze informatie breed gebracht door de Nederlandse commerciele massamedia? Nee. Waarom niet? Omdat de commerciele journalistiek dit bericht niet relevant genoeg acht. Waarom niet? Omdat handel handel is, en handel staat boven de wet. En let u nu eens op al die vrome christenen in onze regering, ik bedoel vooral ook degenen die op zondag niet werken omdat de tien geboden dit verbiedt. Moorden mag wel, ook op zondag, want dat levert geld op, en voor de ware christen is de God van het Geld altijd nog belangrijker dan hun luchtgod.

'Persbericht Campagne tegen Wapenhandel
Nederland blijft belangrijke draaischijf internationale wapenhandel
Publicatie nieuwste wapenexportgegevens verschenen
Groningen/Amsterdam, 12 december 2008 –
Nederland blijft een van ’s werelds grootste wapenexporterende landen en levert aan conflictgebieden of landen waar amper sprake is van democratie. Grootschalige uitvoer vindt plaats naar bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, Egypte, India, Oman en Pakistan. Daarnaast staat Nederland wapendoorvoer toe naar landen als Equatoriaal Guinee, Jordanië, Indonesië en Israël, zo blijkt uit de vandaag verschenen ‘Analyse Nederlandse wapenexportvergunningen 2007’ van de Campagne tegen Wapenhandel. Dit jaarverslag van de Nederlandse wapenhandel in internationaal perspectief beschrijft de vooraanstaande positie van Nederland en licht toe naar welke landen Nederland wapens exporteert. Naast een zeer omvangrijke marineorder uit Oman ter waarde van ruim 100 miljoen euro, springt ook de uitvoer naar Pakistan van nachtzichtapparatuur ter waarde van ruim 20 miljoen euro in het oog. In het verlengde van de oorlog in Afghanistan meent de Nederlandse regering mee te moeten doen aan de grootschalige bewapening van het politiek bijzonder instabiele Pakistan. Tegelijk leverde Nederland vorig jaar voor een vergelijkbaar bedrag militair materieel aan buurland en aartsrivaal India. Ook besteedt het rapport ruime aandacht aan de belangrijke functie van Nederland als doorvoerland van wapens. Schiphol wordt ook steeds meer een knooppunt in Amerikaanse wapentransporten van en naar Irak en Afghanistan, mede tengevolge van de privatisering van militaire transporten. Nederland legt wapenvrachten op weg naar spanningsgebieden en ontwikkelingslanden geen strobreed in de weg, zolang die afkomstig zijn uit EU of NAVO lidstaten. Dit ondanks grote interpretatieverschillen onder bondgenoten over wat acceptabele bestemmingen zijn.Met het goeddeels wegvallen van controle op militaire goederen aan de Europese binnengrenzen geeft Nederland bovendien een essentieel deel van haar exportcontrolebevoegdheden uit handen. De ‘Analyse Nederlandse wapenexportvergunningen 2007’ kan gratis worden gedownload op http://www.stopwapenhandel.org/ '

Iran 240


'Obama's atomic umbrella: U.S. nuclear strike if Iran nukes Israel
By Aluf Benn, Haaretz Correspondent
Tags: Iran, Nuclear, Barack Obama
U.S. President-elect Barack Obama's administration will offer Israel a "nuclear umbrella" against the threat of a nuclear attack by Iran, a well-placed American source said earlier this week. The source, who is close to the new administration, said the U.S. will declare that an attack on Israel by Tehran would result in a devastating U.S. nuclear response against Iran. But America's nuclear guarantee to Israel could also be interpreted as a sign the U.S. believes Iran will eventually acquire nuclear arms. Secretary of state-designate Hillary Clinton had raised the idea of a nuclear guarantee to Israel during her campaign for the Democratic Party's nomination for the presidency. During a debate with Obama in April, Clinton said that Israel and Arab countries must be given "deterrent backing." She added, "Iran must know that an attack on Israel will draw a massive response."

Clinton also proposed that the American nuclear umbrella be extended to other countries in the region, like Saudi Arabia and the Gulf States, if they agree to relinquish their own nuclear ambitions. According to the same source, the nuclear guarantee would be backed by a new and improved Israeli anti-ballistic missile system. The Bush administration took the first step by deploying an early-warning radar system in the Negev, which hones the ability to detect Iranian ballistic missiles. Obama said this week that he would negotiate with Iran and would offer economic incentives for Tehran to relinquish its nuclear program. He warned that if Iran refused the deal, he would act to intensify sanctions against the Islamic Republic. Granting Israel a nuclear guarantee essentially suggests the U.S. is willing to come to terms with a nuclear Iran. For its part, Israel opposes any such development and similar opposition was voiced by officials in the outgoing Bush administration.'

Rob Oudkerk


Een vriend van me zag gisteravond in een van die showprogramma's op tv Neerlands bekendste hoerenloper, het PVDA oud-Kamerlid Rob Oudkerk, bij de opening van de miljonair fair voorbij schuiven. Oudkerk reageerde op de demonstranten achter een hoog hek met de opmerking dat dit een feestje was, daarmee suggererend dat de demonstranten hem en alle andere feestvierders met rust moest laten en zich om iets serieus druk moesten maken. Ik vond onze nationale hoerenloper wel op zijn plaats in dit gezelschap. Al draagt een aap een gouden ring etc.

Paul Brill van de Volkskrant 23


In het hoofdstuk 'The New Propaganda' in zijn boek Propaganda schreef Edward Bernays, de grondlegger van de PR-industrie, in 1928 het volgende: 'For economic power tends to draw after it political power; and the history of the industrial revolution shows how that power passed from the king and the aristocracy to the bourgeoisie. Universal suffrage and universal schooling reinforced this tendency, and at last even the bourgeoisie stood in fear of the common people. For the masses promised to become king.'

En dat nu beschouwden Bernays en zijn opdrachtgevers in de politiek en het bedrijfsleven als een groot gevaar. De emancipatie van de 'mindere klassen' moest koste wat kost gestopt worden, om de simpele reden dat in een 'democratie de doorsnee mens' niet weet wat goed voor hem of haar is. Dat weet alleen een kleine selecte elite, die het geld en macht in handen heeft. En waarom wist die elite wel wat goed was voor de massa? Welnu, omdat die elite geld en macht had, en omdat geld en macht de allerhoogste waarden zijn in het kapitalisme, zo simpel. En dus moeten journalisten de massa duidelijk maken dat de bestaande orde, de meest rationele is, de meest logische, zoals de priesters vroeger de massa duidelijk maakte dat de machtsverhoudingen op aarde een weerspiegeling waren van de machtsverhoudingen in de hemel. Elk systeem heeft een rechtvaardiging nodig. Dat die kapitalistische orde al meer dan een eeuw geweld op wereldschaal veroorzaakt, de chaos vergroot en in feite een permanente staat van oorlog is met mens en natuur moet verdoezeld worden. De journalist van de commerciele massamedia mag om het gewenste beeld op te roepen gebruik maken van leugens, halve waarheden, en tendentieuze beelden. Alles is geheiligd.

Een voorbeeld is het interview van Paul Brill, opiniemaker van de Volkskrant, met de Israelische historicus Benny Morris. Zo laat Brill de historicus onweersproken beweren dat de Iraanse sjiiieten kunnen 'rekenen op de nodige sympathie in de gehele islamitische wereld, waar het land wordt gezien als een nuttig tegenwicht voor, of misschien zelfs het beste wapen tegen, Israel.' Brill en Morris verzwijgen dat er al meer dan een millennium een wezenlijk conflict bestaat tussen soennieten en sjiieten. Brill en Morris verzwijgen eveneens dat er nog geen kwarteeuw geleden een oorlog woedde tussen de soennieten en sjiieten, nadat de troepen van Saddam Hoessein, financieel gesteund dooor de Saudi Arabie en de oliestaten langs de Perzische golf en de VS, Iran hadden aangevallen. Een oorlog die meer dan een miljoen doden veroorzaakte, en waarvan -in de woorden van Henry Kissinger- 'het uiteindelijke Amerikaanse belang… is dat beide partijen zullen verliezen.'

Desondanks doen Brill en Morris het voorkomen alsof meer dan 1 miljard soennitische burgers op aarde de sjiieten zien als voorhoede in de strijd tegen Israel. Dit stigmatiseren van een grote groep mensen lijkt op dat wat de nazi's deden met de joden, waarbij de slachtoffers bepaalde drijfveren werden toegeschreven die onlosmakelijk verbonden waren met hun afkomst.

Het begint met woorden die beelden oproepen en dan kan het moorden beginnen. Zo werkt propaganda. En het is succesvol, zoals we uit de geschiedenis weten. Herhaal een leugen of een halve waarheid maar lang genoeg en de mensen geloven erin. Maak de burger bang en hij gehoorzaamt.

Bill Durodie, directeur van het ‘International Centre for Security Analysis’ van het Londense Kings College verklaarde in The Power of Nightmares – The Politics of Fear, een driedelige televisiedocumentaire van de BBC: ‘In een maatschappij die nergens in geloofd wordt angst het enige agendapunt… en een maatschappij die in niets geloofd wordt vooral bang gemaakt door mensen die in van alles geloven,’ daarbij doelend op fanatici. En het maakt niet uit of dit nu westerse politici en intellectuelen zijn of islamitische fundamentalisten, belangrijker is het gegeven dat hun macht niet zozeer de eigen kracht aantoont maar eerder ‘hoe erg wij (burgers svh) geïsoleerd en versplinterd zijn geraakt,’ aldus Durodie.The Power of Nightmares wordt met de volgende tekst ingeluid:'In het verleden beloofden politici een betere wereld te scheppen. Ze hadden verschillende manieren om dit tot stand te brengen, maar hun macht en autoriteit kwam voort uit de optimistische visie die ze hun aanhangers boden. Die dromen zijn niet uitgekomen en vandaag de dag hebben de mensen hun geloof in ideologieën verloren. In toenemende mate worden politici slechts gezien als managers van het openbare leven. Maar nu hebben ze een nieuwe rol ontdekt die hun macht en autoriteit herstelt. In plaats van het verschaffen van dromen beloven politici ons nu te beschermen tegen het leven. Ze zeggen dat ze ons zullen redden van verschrikkelijke gevaren die we niet kunnen zien en niet begrijpen. En het grootste gevaar van alles is internationaal terrorisme, een machtig en sinister netwerk, de slapende cellen in landen verspreid over de wereld. Een dreiging die bestreden moet worden door een oorlog tegen terreur. Maar een groot deel van deze dreiging is een verzinsel dat overdreven en vertekend is door politici. Het is een duister waandenkbeeld dat zich onweersproken verspreid onder regeringen in de gehele wereld, veiligheidsdiensten en de internationale media. Dit is een serie films over hoe en waarom deze fantasie was gecreëerd en wie er het meest van profiteerde. Centraal in het verhaal staan twee groepen, de Amerikaanse neoconservatieven en de radicale islam. Beide waren idealisten die voortkwamen uit het falen van de liberale droom om een betere wereld op te bouwen en beide hadden een in hoge mate vergelijkbare verklaring van wat deze mislukking had veroorzaakt. Deze twee groepen hebben de wereld veranderd, maar niet op de manier die ze beoogden. Samen schiepen ze het huidige nachtmerrieachtige visioen van een in het geheim georganiseerd kwaad dat de wereld bedreigt. Een fantasie die - zo ontdekten de politici - hun macht en autoriteit in een gedesillusioneerd tijdperk herstelde. En degenen met de ergste angsten werden het machtigst.' Adam Curtis, de BBC-producer van The Power of Nightmares stelt dat: ‘Al Qaida as an organisation does not exist… With the American invasion that group had been destroyed, killed or scattered. What was left was the idea. And the real danger was the way this idea could inspire groups and individuals around the world, who had no relationship to each other. In looking for an organisation the Americans and British were chasing a phantom enemy and missing the real threat.’ Bill Durodie zet uiteen dat: ‘We project our own worst fears and what we see is a phantasy that is being created.’ Adam Curtis: ‘What the British and American governments have done is both distort and exaggerate the real nature of the threat… No one questions this phantasy because increasingly it is serving the interests of so many people.' De conclusie van The Power of Nightmares is: ‘The fear will not last. And just as the dream that politicians once promised turned out to be illusions so too will the nightmare. And than our politicians will have to face the fact that they have no vision, either good or bad to offer us any longer.’ Het wezenlijke probleem zit evenwel dieper. 'In a society that believes in nothing, fear becomes the only agenda and a society that believes in nothing is particularly frightened by people who believe in anything. But that is a measure of how much we have become isolated and atomised rather than their inherent strength.' Zie: http://www.archive.org/details/ThePowerOfNightmares

De commerciele massamedia spelen in dit proces een cruciale rol, zo laat The Power of Nightmares zien. Zonder de massamedia zou de macht van de elite niet bestaan. Paul Brill weet dat en speelt als opiniemaker de rol van lakei die in dienst staat van de macht. Hij verdient er zijn boord mee. Vergeet het niet als u weer een stukje van hem leest. Zijn hetze tegen Iran is voor hem zelf consequentieloos, anderen dragen straks de consequenties, want zoals bekend: woorden zijn niet vrijblijvend. Een moderne oorlog is niet mogelijk zonder propaganda.

donderdag 11 december 2008

Het Neoliberale Geloof 298

'8 really, really scary predictions
http://money.cnn.com/galleries/2008/fortune/0812/gallery.market_gurus.fortune/index.html
Dw 4,000. Food shortages. A bubble in Treasury notes. Fortune spoke to eight of the market's sharpest thinkers and what they had to say about the future is frightening.
Known as Dr. Doom, the NYU economics professor saw the mortgage-related meltdown coming.
We are in the middle of a very severe recession that's going to continue through all of 2009 - the worst U.S. recession in the past 50 years. It's the bursting of a huge leveraged-up credit bubble. There's no going back, and there is no bottom to it. It was excessive in everything from subprime to prime, from credit cards to student loans, from corporate bonds to muni bonds. You name it. And it's all reversing right now in a very, very massive way. At this point it's not just a U.S. recession. All of the advanced economies are at the beginning of a hard landing. And emerging markets, beginning with China, are in a severe slowdown. So we're having a global recession and it's becoming worse.
Things are going to be awful for everyday people. U.S. GDP growth is going to be negative through the end of 2009. And the recovery in 2010 and 2011, if there is one, is going to be so weak - with a growth rate of 1% to 1.5%
- that it's going to feel like a recession. I see the unemployment rate peaking at around 9% by 2010. The value of homes has already fallen 25%. In my view, home prices are going to fall by another 15% before bottoming out in 2010.
For the next 12 months I would stay away from risky assets. I would stay away from the stock market. I would stay away from commodities. I would stay away from credit, both high-yield and high-grade. I would stay in cash or cashlike instruments such as short-term or longer-term government bonds.
It's better to stay in things with low returns rather than to lose 50% of your wealth. You should preserve capital. It'll be hard and challenging enough. I wish I could be more cheerful, but I was right a year ago, and I think I'll be right this year too.'

Paul Brill van de Volkskrant 22


Eind oktober 2008 schreef de Volkskrant adjunct-hoofdredacteur Arie Elshout in zijn krant:

'De banaliteit van een bezetting
We zijn amper een dag in Israël of een VN-man laat ons in zijn verduisterde kantoor iets zien waardoor we volledig uit het veld geslagen worden.Chaos, mompelt mijn reisgenoot, en hoewel er uiterlijk niet veel aan hem te merken valt, weet ik dat hij zich onpasselijk moet voelen door het lichtbeeld op de wand.Hij is iemand die zijn dossiers obsessief strak in het gelid op het bureau heeft liggen en denkt elk probleem beheersbaar te kunnen maken door het op te schrijven en in een plastic mapje te stoppen. Maar tegen deze obsceniteit is zijn zucht naar orde, regelmaat en overzicht niet bestand.We zien op de muur een wirwar van lijnen, vlakken en stippen. Ze staan voor Palestijnse steden en dorpen, Joodse nederzettingen, controleposten, betonnen muren, ijzeren hekken, wachttorens, tunnels, greppels en blokkades. Allemaal krioelt het dwars door elkaar heen; het een zit het andere in de weg. Het lijkt een drip painting van Jackson Pollock, maar het is een kaart van de Westelijke Jordaanoever.Probeer bij de aanblik daarvan maar eens moed te houden. Wij zien in het VN-kantoor even niet hoe uit deze kluwen ooit een levensvatbare, homogene Palestijnse staat kan verrijzen. Zonder zo’n staat geen tweestatenoplossing, en zonder zo’n oplossing geen einde aan het Israëlisch-Palestijnse conflict.Niet alleen is het de kaart die ontmoedigt, ook de context van waaruit we haar bekijken.'

Naar aanleiding van deze ontboezeming schreef ik: ''Een betere illustratie van het feit dat de opeenvolgende Volkskrant-correspondenten in Israel hun werk niet gedaan hebben en propaganda hebben bedreven, blijkt uit de simpele woorden van de VK adjunct-hoofdredacteur Arie Elshout die 'volledig uit het veld geslagen' was na 'amper een dag in Israël' te zijn geweest. In maar 1 dag ziet hij de werkelijkheid die kennelijk in al die stukken van de Volkskrant-correspondenten niet beschreven werd, anders kan Elshout niet 'volledig uit het veld geslagen worden.' Er is maar 1 conclusie mogelijk. De huidige correspondent, Alex Burghoorn, die ook optreedt voor de volgens Haaretz 'pro-Israelische lobbygroep' het CIDI, dient ogenblikkelijk vervangen te worden door een onafhankelijke journalist die niet door een ideologische bril naar de werkelijkheid kijkt.''

En dit geldt in gelijke mate voor Paul Brill, opiniemaker van de Volkskrant, die zich telkens weer opstelt als een pro-Israel propagandist. Twee maanden na de onthullende woorden van zijn adjunct-hoofdredacteur liet Brill de extremistische Israelische historicus Benny Morris onweersproken het volgende beweren: ''Ik ben voor een vredesverdrag met de Palestijnen, waarbij zij hun eigen staat krijgen. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat zij ermee instemmen. Want die staat hadden ze al in 2000 kunnen hebben.'
Een aperte leugen die door Brill in stand wordt gehouden. Nu de werkelijkheid die Brill en Morris verzwijgen. Dit is wat de belangrijkste Israelische onderhandelaar in 2000 in Camp David, Shlomo Ben-Ami, naderhand zei: 'if I were a Palestinian I would have rejected Camp David, as well.'
Lees verder: http://www.democracynow.org/2006/2/14/
fmr_israeli_foreign_minister_shlomo_ben

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat zelfs de adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant verbijsterd is zodra hij met de werkelijkheid van het Palestijns-Israelisch conflict geconfronteerd wordt. Zijn ondergeschikten bedrijven propaganda, waardoor er een foutief beeld is ontstaan en in stand wordt gehouden.

En ook Brill werkt samen met het CIDI. Voordat Morris naar Nederland kwam, belde het CIDI met bevriende journalisten dat er werk aan de winkel was, er moest weer een propagandistisch stukje worden geschreven waarin Israel als de bedreigde partij werd afgeschilderd en Iran als grote vijand van het Westen. Niet mij belde het CIDI, ik ben te kritisch, nee, het CIDI belde Paul Brill en die draafde ook meteen op. Zo'n buitenkansje om propaganda te maken, om de opinie van anderen te vormen, liet hij zich niet ontglippen.

En u moet eens op de werkwijze van Paul Brill letten. Hij gaat op dezelfde wijze te werk als Edward Bernays, de grondlegger van de PR-propaganda. Als die piano's moest verkopen, dan prees hij geen piano's aan, maar kamers waar muziek gespeeld kon worden. En was die kamer er eenmaal dan kwam als vanzelf de eigenaar van de kamer op het idee om een piano aan te schaffen. Let u vooral goed op hoe Paul Brill oorlogen verkoopt. Die prijst hij niet direct, maar indirect aan. De tereur verbergt hij achter mooie woorden en begrippen. Hij beschrijft eerst de grote gevaren die dreigen en als vanzelf komt u als lezer op het idee dat we ons met geweld preventief hiertegen moeten gaan verdedigen. Dat kost mensenlevens, niet die van ons, maar van anderen. Van burgers in Israel en de regio. Maar dat maakt Brill niets uit. Hij verdient zijn geld met het maken van opinies. De consequenties daarvan moeten anderen maar dragen.
Een moderne oorlog is per definitie gericht tegen de burgerbevolking. Dit zei Ehud Olmert op 21 september van dit jaar: 'De Libanese oorlog zal de geschiedenis ingaan als de eerste oorlog waarin het militair leiderschap begreep dat klassieke oorlogsvoering achterhaald is… Maar de ware les is… dat in hedendaagse oorlogen het thuisfront het front is, het thuisfront is bij de strijd betrokken.’

Dat interesseert Brill niet. Die woont ergens rustig met zijn familie in Nederland. Sneuvelen moeten anderen. Paul Brill is de stem van de immoraliteit.

Paul Brill van de Volkskrant 21


Het probleem van mijn milieu, de goed geschoolde blanke middenklasse, is dat veel van hen niet werkelijk in de democratie geloven. Vandaar dat er tegenwoordig zoveel 'opiniemakers' in de commerciele massamedia rondlopen die de massa vertellen wat de massa moet denken en voelen. Het opiniemaken is een vak geworden, een goed betaalde fulltime job. De opiniemakers moeten voorkomen dat de gewone mens zelf een opinie ontwikkelt. Opinies zijn de smeerolie van het systeem, hoe eigenzinniger de opinie hoe slechter de machine draait, de juiste opinies zijn van doorslaggevend belang voor de elite. Dat begreep al in de achttiende eeuw de Schotse filosoof Davide Hume. Noam Chomsky schreef over hem: 'in considering his First Principles of Government, he expressed his puzzlement over ''the easiness with which the many are governed by the few" and "the implicit submission with which the men resign their own sentiments and passions to those of their rulers". "When we enquire by what means this wonder is brought about", Hume concluded, "we shall find, that as Force is always on the side of the governed, the governors have nothing to support them but opinion. It is therefore, on opinion only that government is founded; and this maxim extends to the most despotic and most military governments, as well as to the most free and most popular.'''

Opinies dus. Daarover schreef de grondlegger van de public relations-industrie, Edward Bernays, in de jaren twintig: 'We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our idea's suggested, largely by men we have never heard of.' Deze onzichtbare heersers vormden volgens hem een heroische elite, die koel de zaak bijeen hielden, en daarbij 'de chaos organiseerden' zoals God in de eerste 6 dagen deed. 'It is they who pull the wires which control the public mind, who harness old social forces and contrive new ways to bind and guide the world.'

Zoals we evenwel aan het geval Paul Brill kunnen zien, worden 'opiniemakers' regelmatig juist niet gedreven door rationele overwegingen, maar door persoonlijke frustraties en rancunes. Vandaar dat opiniemakers in de moderne massamaatschappij levensgevaarlijk kunnen zijn. Ze liegen, draaien, verzwijgen en allemaal om hun benarde kijk op de wereld te verkopen als logica. Stel uzelf telkens de vraag: waarom is deze meneer of mevrouw een 'opiniemaker'? Wat maakt hem of haar geschikt om dag in dag uit opinies te maken?

De Volkskrant 69

Volkskrantwatch bericht: 'Terwijl Erica Terpstra een handtekening zet in haar boek 'Help, ik val af!', en het bedrijf Prodimed daar flink aan zal verdienen, ook dankzij de Volkskrant, sterft er elders op de wereld een kind, onnodig, puur aan gebrek. Elke drie seconden. 26,500 per dag. Bijna 10 miljoen per jaar. Meer dan anderhalf keer de Holocaust. Per jaar. Alleen aan kinderen.'

Paul Brill van de Volkskrant 20


Woensdag 12 november van dit jaar publiceerde de Volkskrant een interview met de Israelische historicus Benny Morris, onder meer bekend door zijn gedocumenteerde beschrijving van de etnische zuivering van Palestina in 1948, waarbij tenminste 750.000 Palestijnse burgers voorgoed werden verdreven. En ook bekend vanwege deze uitspraak: 'Ik denk dat [Ben-Goerion] in 1948 een ernstige historische fout maakte. Hoewel hij het demografische vraagstuk begreep en de noodzaak van het vestigen van een joodse straat zonder een grote Arabische minderheid, werd hij tijdens de oorlog bang. Op het laatst aarzelde hij… Ik weet dat dit de Arabieren en de ruimdenkenden en de politiek correcte types verbijsterd. Maar mijn gevoel is dat deze plaats rustiger zou zijn en minder lijden zou kennen als de zaak eens en voor altijd opgelost was geweest… Als aan het eind van het liedje mistroostig blijkt te zijn voor de joden dan zal dit zijn omdat Ben Goerion de verplaatsing in 1948 niet voltooide. Omdat hij een groot en veranderlijke demografische reserve op de Westbank en Gaza en binnen Israël zelf achterliet.' Kortom, ook de laatste 150.000 Palestijnen hadden in 1948 verdreven moeten worden om een etnisch zuivere 'Joodse staat' mogelijk te maken.

Welnu, deze Morris wordt door de interviewer, de Volkskrant-opiniemaker Paul Brill, gepresenteerd als een gematigde intellectueel, die waarschuwt voor het - in de ogen van Morris en Brill - grote gevaar van Iran. Wat maakt Morris nu volgens Brill gematigd? Het antwoord is simpel: 'Ik ben ervoor dat Israel 98 procent van de Westoever teruggeeft.' Met andere woorden, Morris is gematigd omdat hij zich voor 98 procent neerlegt bij het internationaal recht en de resoluties van de Verenigde Naties. Iedereen dus die de wet wil gehoorzamen, zou gematigd zijn, volgens Brill dan. Het is een opmerkelijk criterium dat hij niet verder toelicht, klinkklare nonsens dus. Aan de uitspraak van Morris hierboven over totale etnische zuivering blijkt dat we te maken hebben met een extremist. En deze extremist vervolgt met de volgende opmerking: 'Ik ben voor een vredesverdrag met de Palestijnen, waarbij zij hun eigen staat krijgen. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat zij ermee instemmen. Want die staat hadden ze al in 2000 kunnen hebben.'

Nu de werkelijkheid die Brill en Morris verzwijgen. Dit is wat de belangrijkste Israelische onderhandelaar in 2000 in Camp David, Shlomo Ben-Ami, naderhand zei: 'if I were a Palestinian I would have rejected Camp David, as well.'

fmr_israeli_foreign_minister_shlomo_ben

Ben-Ami, oud-minister van Buitenlandse Zaken van Israel, geeft een heel ander beeld dan het propagandabeeld van Brill, die zichzelf definieerde als 'minder dan een halfjood.' In het boek Treacherous Alliance, the secret dealings of Israel, Iran, and the US van professor Trista Parsi noteert de schrijver de uitspraak van Ben-Ami 'that the Bush administration - like Israel - has been more interested in fighting ''evil'' than in pursuing conflict resolution. A US-Iran dialogue is absolutely necessary, Ben-Ami argued, even though it would lead to serious compromises for Washington and Tel Aviv, such as recognizing Iran's regional importance.' Ook daarover zwijgen Morris en Brill, het past niet in het propagandabeeld dat moet leiden tot een oorlog tegen Iran.

Shlomo Ben-Ami verklaarde tevens dat de Oslo Akkoorden: ‘were founded on a neo-colonialist basis, on a life of dependence of one on the other, forever.’ Zie: http://stanvanhoucke.blogspot.com/search?q=shlomo+ben+ami

Kortom, Brill is een pro-Israel propagandist, die een Israelische hisrtoricus met extremistische opvattingen gebruikt om de geesten in Nederland rijp te maken voor nog meer geweld in het Midden-Oosten. De uiteindelijke drijfveer is simpel: Brill kampt met een identiteitsprobleem, zoals u in eerdere stukken over hem op deze weblog heeft kunnen lezen. En daarvoor misbruikt hij de journalistiek.

De Volkskrant 68

Let u eens op het provincialisme van de Volkskrant. Dit is de 'ochtendnieuwsbrief' van de krant. 10 onderwerpen, waarvan 8 Nederlandse. Zo ziet de wereld van de Volkskrant eruit, meer dan 6 miljard mensen en 16 miljoen daarvan leven binnen de Nederlandse grenzen.

Huisarts levert vaker foute verklaring Huisartsen laten zich steeds vaker onder druk zetten door hun patiënten om onterechte geneeskundige verklaringen af te geven. Deze verklaringen gaan vaak over incest of mishandelingen.
Huis steunt reddingsplan auto-industrie Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag ingestemd met een reddingsplan van 15 miljard dollar (11,6 miljard euro) voor de drie grote Amerikaanse autofabrikanten....
‘Geef huizenkoper meer vertrouwen’ Vastgoedwetenschappers zijn verdeeld over de beste maatregelen die de regering zou kunnen treffen om de huizenmarkt weer op gang te helpen.
Balkenende: bezuiningen niet uitgesloten Premier Balkenende sluit ‘onorthodoxe maatregelen’ als bezuinigingen niet uit. Dit om te voorkomen dat het begrotingstekort de komende jaren te ver oploopt.
Potemkin in vele gedaanten Regisseur Sergei Eisenstein wilde dat er elke tien jaar nieuwe muziek zou worden gemaakt bij zijn zwijgende film Pantserkruiser Potemkin.
Risico babysterfte in Nederland zeer hoog Het risico op babysterfte is nergens in West-Europa zo hoog als in Nederland. Zowel met sterfte tijdens de zwangerschap als kort na de geboorte steekt Nederland ongunstig af.
Veel mis bij kliniek waar patiënt overleed Bij het Sociaal Psychiatrisch Dienstencentrum (SPDC) Oost in Amsterdam, waar in september een 47-jarige patiënt overleed in een isoleercel, was van alles mis.
Welles-nietes rond Bos en onderzoek naar ‘Irak’ Heeft Wouter Bos tijdens de kabinetsformatie wel of niet geknokt voor een parlementair onderzoek naar de Irak-oorlog? Die vraag blijft de PvdA-leider achtervolgen....
Erica durft nu een legging aan Ze heeft zelfs twee weken geleden een legging met luipaardmotief durven kopen. ‘Stel je voor. Ik... in een legging. Ik zal hem alleen thuis dragen’, belooft Erica Terpstra (65)....
‘ING met Postbank is iets nieuws’ De vertrouwde Postbank verdwijnt, maar fusiepartner ING denkt dat de klanten blijven...
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld voor e-mail diensten van de Volkskrant. Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, of wilt u zich aanmelden voor andere nieuwsbrieven, ga dan naar http://messagent.pcm.nl/optiext/GetMessage4jsp.asp?ID=8q_GXZ9sS8tMS69o888l.

De Israelische Terreur 480


'Dayton: New PA forces are the most capable ever

Dec. 11, 2008 David Horovitz, THE JERUSALEM POST

Keith Dayton, the US army general who is overseeing the training in Jordan of the Palestinian Authority's National Security Force for the West Bank, has praised the new recruits as "the most capable Palestinian security forces that have ever been fielded here," and firmly played down the notion that they might one day come to turn their weapons on Israel.

In a rare interview, marking the third anniversary of his arrival here to head the United States Security Coordinator (USSC) hierarchy, Dayton told The Jerusalem Post that the trainees are taught over and again that "you are not here to learn how to fight against the Israeli occupation."
Their focus, rather, he said, is "totally on the lawless elements within Palestinian society."

Unlike many Middle East envoys, who fly in and out, Dayton has spent the three years on the ground here, maintaining thorough oversight of the American-funded training programs, which are carried out by the Jordanians.

Several hundred graduates have already been deployed in the West Bank, notably in Jenin and Hebron, and several hundred more are in the middle of training programs. The ultimate goal, said Dayton, is for the deployment of seven battalions of the NSF.

The three-star general, a 38-year army veteran who was formerly the US defense attaché in Russia, led the search for weapons of mass destruction in Iraq and served as the US army's chief strategic planner, said there were "long-term" plans for two battalions of the NSF to deploy in Gaza as well. But he said there was no likelihood of this at present, and that he had no answer to the question of how Gaza might be revived under the control of Mahmoud Abbas.

Dayton stressed that the training program he oversees began only after Hamas came to power in Gaza in a coup in June 2007. "We had no responsibility for training anyone in Gaza," he said.

But he spoke in defense of the Palestinian Authority security forces who fought there at the time. They "lost 250 dead," he noted. "These aren't people that just simply, immediately raised their hands and surrendered. I know this. It took five days. One could say, 'Well, they overran them in five days.'
Baloney. They were clearly outgunned and still they stood their ground for five days... So this wasn't the surrender that is often portrayed."

What the failure in Gaza had shown, he said, "was that the Palestinian security forces need to be organized, well led, well trained, responsible to a civilian authority."

Hence, he said, the PA's embrace of the idea "of sending their young men to Jordan" for proper training, as a critical element of future statehood and to prevent "something like June 2007 from occurring again."

Dayton repeatedly stressed in the interview that none of his work here - which also includes training courses for senior Palestinian leaders and various infrastructure projects - would harm Israel's security. Indeed, the reverse was true, he said.

Organizing competent Palestinian security forces, within the framework of President George W. Bush's vision of two states living side by side in peace and security, he said, was intended to enable "improved law and order in the territories, increased safety and security for the Palestinian people, and improved security for Israel."

He went on: "Nothing I or my team do here will jeopardize the security interests of the State of Israel. Period. Full stop. We won't do it. It's not what we do as Americans."'
Lees verder: http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1228728147345&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

Het Neoliberale Geloof 297January 2009 Issue

Behind the debate over remaking US financial policy will be a debate over who's to blame. It's crucial to get the history right, writes a Nobel-laureate economist, identifying five key mistakes - under Reagan, Clinton and Bush II - and one national delusion.
There will come a moment when the most urgent threats posed by the credit crisis have eased and the larger task before us will be to chart a direction for the economic steps ahead. This will be a dangerous moment. Behind the debates over future policy is a debate over history - a debate over the causes of our current situation. The battle for the past will determine the battle for the present. So it's crucial to get the history straight.
What were the critical decisions that led to the crisis? Mistakes were made at every fork in the road - we had what engineers call a "system failure," when not a single decision but a cascade of decisions produce a tragic result. Let's look at five key moments.
No. 1: Firing the Chairman
In 1987 the Reagan administration decided to remove Paul Volcker as chairman of the Federal Reserve Board and appoint Alan Greenspan in his place. Volcker had done what central bankers are supposed to do. On his watch, inflation had been brought down from more than 11 percent to under 4 percent. In the world of central banking, that should have earned him a grade of A+++ and assured his re-appointment. But Volcker also understood that financial markets need to be regulated. Reagan wanted someone who did not believe any such thing, and he found him in a devotee of the objectivist philosopher and free-market zealot Ayn Rand.
Greenspan played a double role. The Fed controls the money spigot, and in the early years of this decade, he turned it on full force. But the Fed is also a regulator. If you appoint an anti-regulator as your enforcer, you know what kind of enforcement you'll get. A flood of liquidity combined with the failed levees of regulation proved disastrous.
Greenspan presided over not one but two financial bubbles. After the high-tech bubble popped, in 2000-2001, he helped inflate the housing bubble. The first responsibility of a central bank should be to maintain the stability of the financial system. If banks lend on the basis of artificially high asset prices, the result can be a meltdown - as we are seeing now, and as Greenspan should have known. He had many of the tools he needed to cope with the situation. To deal with the high-tech bubble, he could have increased margin requirements (the amount of cash people need to put down to buy stock). To deflate the housing bubble, he could have curbed predatory lending to low-income households and prohibited other insidious practices (the no-documentation - or "liar" - loans, the interest-only loans, and so on). This would have gone a long way toward protecting us. If he didn't have the tools, he could have gone to Congress and asked for them.
Of course, the current problems with our financial system are not solely the result of bad lending. The banks have made mega-bets with one another through complicated instruments such as derivatives, credit-default swaps, and so forth. With these, one party pays another if certain events happen - for instance, if Bear Stearns goes bankrupt, or if the dollar soars. These instruments were originally created to help manage risk - but they can also be used to gamble. Thus, if you felt confident that the dollar was going to fall, you could make a big bet accordingly, and if the dollar indeed fell, your profits would soar. The problem is that, with this complicated intertwining of bets of great magnitude, no one could be sure of the financial position of anyone else - or even of one's own position. Not surprisingly, the credit markets froze.
Here too Greenspan played a role. When I was chairman of the Council of Economic Advisers, during the Clinton administration, I served on a committee of all the major federal financial regulators, a group that included Greenspan and Treasury Secretary Robert Rubin. Even then, it was clear that derivatives posed a danger. We didn't put it as memorably as Warren Buffett - who saw derivatives as "financial weapons of mass destruction" - but we took his point. And yet, for all the risk, the deregulators in charge of the financial system - at the Fed, at the Securities and Exchange Commission, and elsewhere - decided to do nothing, worried that any action might interfere with "innovation" in the financial system. But innovation, like "change," has no inherent value. It can be bad (the "liar" loans are a good example) as well as good.
No. 2: Tearing Down the Walls
The deregulation philosophy would pay unwelcome dividends for years to come. In November 1999, Congress repealed the Glass-Steagall Act - the culmination of a $300 million lobbying effort by the banking and financial-services industries, and spearheaded in Congress by Senator Phil Gramm. Glass-Steagall had long separated commercial banks (which lend money) and investment banks (which organize the sale of bonds and equities); it had been enacted in the aftermath of the Great Depression and was meant to curb the excesses of that era, including grave conflicts of interest. For instance, without separation, if a company whose shares had been issued by an investment bank, with its strong endorsement, got into trouble, wouldn't its commercial arm, if it had one, feel pressure to lend it money, perhaps unwisely? An ensuing spiral of bad judgment is not hard to foresee. I had opposed repeal of Glass-Steagall. The proponents said, in effect, Trust us: we will create Chinese walls to make sure that the problems of the past do not recur. As an economist, I certainly possessed a healthy degree of trust, trust in the power of economic incentives to bend human behavior toward self-interest - toward short-term self-interest, at any rate, rather than Tocqueville's "self interest rightly understood."
The most important consequence of the repeal of Glass-Steagall was indirect - it lay in the way repeal changed an entire culture. Commercial banks are not supposed to be high-risk ventures; they are supposed to manage other people's money very conservatively. It is with this understanding that the government agrees to pick up the tab should they fail. Investment banks, on the other hand, have traditionally managed rich people's money - people who can take bigger risks in order to get bigger returns. When repeal of Glass-Steagall brought investment and commercial banks together, the investment-bank culture came out on top. There was a demand for the kind of high returns that could be obtained only through high leverage and big risktaking.'

De Commerciele Massamedia 166


Een lezer verwees me naar een leuk bericht op Zapruder:

'Paddobestrijding.nl is een hoax / reageer
Door arie Tell-a-Friend
Je wist het al? Gefeliciteerd, je bent slimmer dan de gemiddelde Nederlander. Natuurlijk bestaat de Paddobestrijding niet. Een simpele whois query van dit domein toont als contactgegevens MushMush VOF, oftewel http://www.mushmush.nl/, ons bedrijf dat tot 1 december paddokweeksets maakte.
Dode dieren in de tuin? Gif dat 70 cm diep in de bodem wordt gespoten? Je buren aangeven bij de politie? Een beetje over-the-top dachten wij, maar blijkbaar geloofwaardig genoeg om Spits en de NOS voor de gek te houden. Wij hadden niet gerekend op dit ongekende succes. We hebben overigens nul serieuze aanvragen gehad. Nederlanders zijn dus wel gek, maar niet zó gek.
De lijst van verboden paddenstoelen is trouwens wel degelijk de officiële lijst met verboden soorten en land- en tuineigenaren zijn formeel echt in overtreding van de Opiumwet. Een tiental van de verboden soorten komen algemeen voor in Nederland in tuinen, bossen, parken en grasvelden. Dat de officiële lijst een groot aantal soorten bevat die geen werkzame stoffen bevatten is niet onze grap, maar een slechte grap van Minister Klink.
Toen we op vrijdag 28 november hoorden dat we het kort geding verloren hadden, hebben we een domein gereserveerd en heel hard aan onze duim gezogen. En daar is deze site uit geboren. Een paar rare plaatjes van internet, wat leuke tekstjes, een prepaid simkaartje en de Paddobestrijding was geboren.
Op donderdag 4 december werden we gebeld door een verslaggeefster van de Spits die een stukje wilde schrijven. Het artikel dat op 5 december op hun voorpagina verscheen leidde tot een radioverslag met NOS Headlines en ‘s avonds nog tot een interview bij jongerenzender FunX. Ook de Utrechtse School voor Journalistiek heeft ons live op hun radiozender geïnterviewd.'

woensdag 10 december 2008

Obama 67

Even voor de fans van Obama:
"Government is not reason. It is not eloquence. It is a force, like fire: a dangerous servant and a terrible master." George Washington.

Klimaatverandering 138

Let nu op Obama. Gaat hij de milieuvernietiging adequaat bestrijden? Ik gok van niet.


A top UN climate expert has called the latest round of climate talks a failure. (Photo: AFP)
Poznan, Poland - The United States and other rich nations must pledge by the end of next year specific targets for cutting greenhouse gas emissions by 2020 to win agreement on a U.N. climate pact, the UN's top climate official said on Tuesday.
Some analysts say that President-elect Barack Obama may not be ready to set formal emissions targets for 2020 within a year, and that economic recession could delay an end-2009 deadline by 190 nations for agreement on a new UN global warming pact.
"We have to have numbers on the table from industrialized countries (by the end of 2009) otherwise the other dominoes won't fall," Yvo de Boer, head of the U.N. Climate Change Secretariat said during December 1-12 talks on global warming.
Poor nations such as China and India would not sign up for more action to slow their rising emissions, mainly from burning fossil fuels, without leadership from the rich, he told a news conference during U.N. talks of 11,000 delegates in Poznan.
And he gave a one-word answer - "Yes" - when asked if he would rate the negotiations a failure if they set no 2020 greenhouse cuts for rich nations to succeed 2012 goals set by the existing Kyoto Protocol.
A U.N. official said de Boer's remarks covered the United States, even though President George W. Bush kept the country out of Kyoto. Bush said Kyoto was too costly and wrongly excluded 2012 targets for developing nations.
But de Boer also cautioned against too much ambition for a new global deal due to be agreed in Copenhagen next year, saying that many details of a new pact could be worked out later.
Risk Nothing
"We should be careful not to reach too far and achieve nothing," he said. Targets for rich nations, clarity on aid for the poor and institutions were essential in Copenhagen.
The talks in Poznan, Poland, are reviewing progress toward the new pact meant to be agreed in Copenhagen in 2009, half-way through a two-year push launched in Bali, Indonesia, a year ago.
Obama said last month that he aims to cut U.S. emissions, running almost 17 percent above 1990 levels in 2007, back to 1990 levels by 2020 as part of a fight to avert more heatwaves, disease, water shortages and rising seas.
But it is unclear if Obama would have to get the Senate's blessing before making a commitment as part of an international treaty. With the economic crisis, U.S. domestic climate laws are unlikely to be in place by late 2009, analysts say.'

Irak 265

The US invasion of Iraq caused irreparable damage to historic sites in Babylon. (Photo: British Museum)
Hoe de Amerikanen zich schaarden in de rij barbaren van Djenghis Kahn en Timoer Lenk:


Babylon, Iraq - Fragments of bricks, engraved with cuneiform characters thousands of years old, lie mixed with the rubble and sandbags left by the US military on the ancient site of Babylon in Iraq.
In this place, one of the cradles of civilisation, US troops in 2003-2004 built embankments, dug ditches and spread gravel to hold the fuel reservoirs needed to supply the heliport of Camp Alpha.
Today, archaeologists say a year of terracing work and 18 months of military presence, with tanks and helicopters, have caused irreparable damage. The Americans remained five months in Babylon and then handed over to the Poles who pulled out 16 months later.
Hands on hips, and wearing a seemingly permanent air of dismay, Maithem Hamza, director of the - totally empty - museum on the site, points to the soil: "Look at this land, it is packed with remnants. They filled their bags with them."
He pushes with his foot a fragment of raw brick, with cuneiform inscriptions plainly visible. To one side of it, on soil filthy with fuel oil, lies the broken door of a Hummer, the US army's light vehicle.
Undoubtedly the palace built on the site and on an artificial hill in 1993 by then-president Saddam Hussein drew the US military to Babylon during its invasion in March 2003.
The palace, like elsewhere in Iraq, was requisitioned as a military headquarters.
On one wall, near the door of the monumental entrance, a black stencil proclaims: "Building No.1". Further on, adorning a warehouse wall, graffiti reads: "Miss you, Smoothy!."
From April 2003 to June 2004, huge gravelled avenues were gouged out around the ruins of the palaces of Nebuchadnezzer in order to set up prefabricated buildings which became home to up to 2,000 troops.
The heliport is only some 300 metres (yards) from the remains of the north palace, and according to Maithem Hamza, vibration from the aircraft caused the base of the temple of Ninmah - rebuilt by Saddam in the 1980s - to collapse.
In a report published in 2005, experts from the British Museum confirmed that damage visible on nine of the dragon casts on the temple's Door of Ishtar, and those on the cobbles of the processional way, were due to vibration caused by the passage of heavy machinery.
"That which is broken is broken... We will try to repair what we can," said Maryam Omran Mussa, director of the site, speaking in her office near the entrance to the site which has been closed to the public since 2003.
"Many of the relics were buried near the surface. Vibration from tanks and lorries caused irreversible damage, that's for real... From the start, we told the Americans (their actions) were a mistake. I wrote letters...
"They finally understood, and left, but it took time."
British Museum curator John Curtis was one of the first to sound the alarm over the ancient site.
"They understood when photographs started to be published on the World Wide Web, particularly aerial photographs showing the extent of the military camp there," he said.
"It's only because of that that the military authorities of the coalition started to be very nervous and decided that they had to leave."
In the face of the protests, terracing and building work was interrupted in June 2004, six months before the troops left.
In its defence, the US military argued that if its presence there certainly had caused damage, it had also protected the site from looters who were running riot during the first weeks of the occupation.
Questioned in 2006 in a programme on the BBC, Marine Colonel John Coleman accepted the principle of an apology to the director of the Iraqi antiquities department.
"If it makes him feel good, I can certainly give him one," he said.'

Obama 66'Looking back on Barack Obama's first post-election interview with "60 Minutes," no one should be surprised that he admitted he's reading about Franklin D. Roosevelt's first hundred days in office. In fact, the president-elect - evidently taking no chances - is reportedly reading two books: Jonathan Alter's The Defining Moment: FDR's Hundred Days and the Triumph of Hope and Jean Edward Smith's FDR. As he told "Sixty Minutes," his administration will emulate FDR's "willingness to try things and experiment... If something doesn't work, [we're] gonna try something else until [we] find something that does." That's one reason Obama, like FDR, has claimed that he wants advisors who will offer him a wide variety of viewpoints.
Not too wide, however. In his first hundred days, Roosevelt made it clear that he - like Obama - considered himself a reformer, but distinctly not a radical. He certainly didn't intend to use the economic crisis of 1932 to create a society of full economic equality and social justice. He just wanted to make sure that every American had at least a bare minimum of economic security.
FDR's overriding goal was, in reality, to head off movements for fundamental change. As he wrote privately before he became president, it was "time for the country to become fairly radical," but only "for a generation" - because "history shows that where this occurs occasionally, nations are saved from revolution."
"There will be a gain throughout our country of communistic thought," Roosevelt also warned, "unless we can keep democracy up to its old ideals and its original purposes." Years later, he would boast that his greatest achievement was saving the capitalist system.
Obama ended his "Sixty Minutes" interview on a similar note: "Our basic principle that this is a free market system and that that has worked for us, that it creates innovation and risk taking, I think that's a principle that we've gotta hold to." Though he talks about the benefits of "spreading the wealth around," like his famous predecessor, he most certainly doesn't want to spread it too fast or too far, nor does his team of economic advisers.
But the president-elect may be reading the wrong history. Perhaps, instead of reading about Roosevelt's first hundred days, he should read Chapter 16 of Smith's FDR, which describes how growing political pressure kept Roosevelt looking over his left shoulder. By 1934, new labor organizations like the Congress of Industrial Organizations, charismatic leaders like Louisiana's Governor Huey Long, and social innovators like California physician Francis Townsend were offering concrete plans to spread the wealth far faster and wider than Roosevelt's New Deal ever would. Continuing economic catastrophe, fused with the mood of hope and change that he himself had stirred up, gave rise to the threat that the president might be unseated if he did not move leftwards.'

Watch CNN's investigation into a UN aid truck that was hit by Israeli forces

  https://www.cnn.com/videos/ world/2024/02/20/israel-gaza- un-aid-trucks-investigation- polglase-intl-ldn-vpx.cnn https://edition.cnn.com/ ...