zaterdag 1 maart 2014

De Oekraïne 17
'The sovereign independence' of de Oekraïne? Die heeft het Westen al langere tijd geschonden door de nazi's in de Oekraine te steunen. 'Fuck the European Union,' zei een hoge Amerikaanse diplomaat, toen ze sprak over wie de VS in de Oekraïense regering zou plaatsen. De NATO zal niets doen, het heeft meegewerkt aan het ten val brengen van een democratisch gekozen Oekraïense regering, wat de mainstream opiniemakers en praatjesmakers in de Nederlandse politiek ook mogen zeggen. Laten we in elk geval ophouden politieke steun aan de Oekraïense nazi's geven, die nu door West Europese nazi's worden bijgestaan.

De Oekraïne 8

There are No Neo-Nazis in Ukraine. And the Obama Administration does not support Fascists

Global Research, February 24, 2014

Svoboda is a Neo-Nazi Party, Ukraine’s fourth biggest party holding 36 seats out of 450 in parliament.
They’re also part of the Alliance of European National Movements along with the BNP and Jobbik.
Svoboda is supported directly by Washington.
This is Svoboda, the Neo-Nazi group that is doing the fighting in Ukraine.
Update February 24. The BBC headlines read: “We are putting our hopes in a new generation of politicians” amidst unconfirmed reports that an arrest warrant has been issued for the democratically elected president.
Speaker of the Parliament Oleksandr Turchynov who allegedly issued the arrest warrant directed against President Viktor Yanukovych stated “We must move towards a national government by Tuesday”. That government, were it to be formed, would be integrated by Svoboda.
Scroll down to meet the “new generation of politicians” supported and financed by the Obama administration.Svoboda’s Oleh Tyahnybok doing their party salute when re-elected their leader.
http://www.mmo-champion.com/threads/1444332-Ukraine/page3
http://www.businessinsider.com/john-mccain-meets-oleh-tyahnybok-in-ukraine-2013-12

John McCain with leader of the Neo-Nazi Svoboda Party (right)
John McCain Oleh Tyahnybok
Ukraine protests - links to the far right? (Reuters)
John McCain with leader of the Neo-Nazi Svoboda Party (right) Business Insider, Business Trip to Kiev
Neo-Nazis and far-right protesters in Ukraine
“The far-right in Ukraine are acting as the vanguard of a protest movement that is being reported as pro-democracy.
The situation on the ground is not as simple as pro-EU and trade versus pro-Putin and Russian hegemony in the region.”
Neo-Nazi thugs at the forefront of Ukrainian protests
Source: The Red Phoenix
December 2013
Reuters / Gleb Garanich
Russia Today. Ukrainian Neo-Nazi skinheads
Civilisation Ukrainian-Style: Vandalising the Memorials to the Soldiers of the Anti-Hitler Coalition
Reunion of SS and UPA Nazi collaborators and their supporters in 2006 in the Ukraine.
http://02varvara.wordpress.com/2008/11/28/civilisation-ukrainian-style-vandalising-the-memorials-to-the-soldiers-of-the-anti-hitler-coalition/

traitors by others. Some of those fighters served under or cooperated with the Nazis, seeing a chance to overthrow the Soviet regime, while others fought both the Red Army and the Nazis.
December, McCain and the leader of Svoboda, the Neo-Nazi party

ukraine protests
“Here protesters clash with riot police, one carries a homemade shield painted with a white power symbol and the numbers 14 and 88.
These numbers are common neo-Nazi slogans;with 14 standing for David Lane’s slogan (We must secure the existence of our people and a future for White Children) and 88 as code for HH, or Heil Hitler.”
ukraine flag burning
Patriots burn flags, while white power flags are flown throughout the crowd
http://www.sott.net/article/272680-Ukraines-fascist-Neo-Nazi-color-revolution-backed-by-US
Ukrainian Skinheads, The Times, 2006 Rally

Neonazis in Kyiv are ready for the battle.

Neo-Nazi thugs at the forefront of Ukrainian protests
Activists in the western Ukrainian city of Lviv wearing uniforms of the former Ukrainian Insurgent Army (known as UPA, from its Ukrainian language initials) marched in a large scale event in the city center today.
The Svoboda leader also refers to the Nazi Stephan Bandera in the interview: “You must, as Stephan Bandera once said, “reach every Ukrainian” (see below to understand the significance of this statement).
Svoboda’s Oleh Tyahnybok at a ceremony in 2009, celebrating Stephan Bandera, Nazi ally during the WWII, whose organization massacred Jews and Poles, now rehabilitated in Ukraine as “a patriot” and “national hero”.
People holding UPA (horizontal red and black) and Svoboda (3 yellow fingers on blue) flags march through Kyiv to the honor of the Nazi ally, Bandera.

Svoboda march together with UPA and other nationalists to the memory of Nazi ally, Stepan Bandera, Kyiv 2011.
http://revolution-news.com/ukrainian-euromaidan-solution-putin-just-another-fascist-political-coup/

October 2011, torchlight procession in Kyiv, devoted to birthday of Stepan Bandera, the leader of the Organisation of Ukrainian Nationalists, and also to all OUN-UPA fighters. The march was organised by the ‘Svoboda’ Pan-Ukrainian Association.
Images compiled by Michel Chossudovsky
Copyright © 2014 Global Research


De Oekraïne 4

"Fuck the EU," Victoria "REGIME CHANGE" Nuland exposed


"F**k the EU," Victoria Nuland allegedly said in a recent phone call with US ambassador to Kiev Geoffrey Pyatt, as the two were discussing a deal to end the crisis in Ukraine. 
http://rt.com/news/nuland-phone-chat-...Ron heeft een nieuwe reactie op uw bericht "De Oekraïne" achtergelaten:
http://www.youtube.com/watch?v=qv7qy7jot30 

vrijdag 28 februari 2014

De Mainstream Pers 154


Volgens anonieme Russische bronnen die Geert Mak in zijn bestseller In Europa opvoerde, toont

Cosmopolitan de Russinnen nieuwe rolmodellen: ongebonden vrouwen, goed opgeleid, werkend, in staat om de genoegens van de postmoderne samenleving ten volle uit te buiten. Het zijn de overwinnaars van de mannen…  Cosmopolitan toont een complete andere levensstijl, met moderne en open verhoudingen tussen mannen en vrouwen, chefs en ondergeschikten.

Mak laat Derk Sauer, de uitgever van de Russische uitgave van het glossy tijdschrift,  onweersproken het volgende beweren: 

Dit blad leerde de mensen om hun individualiteit weer uit te dragen. Het was hun gids voor het nieuwe leven.

Mak suggereert dat de westerse neoliberale ideologie een bevrijding van de Russen heeft betekend. De Russische Cosmopolitan als 'gids' voor de vrouwen, de Russische Playboy als 'gids' voor de mannen, en wordt de Amerikaanse Droom overal ter wereld omarmd, tenminste als men Mak's beschrijving voor zoete koek slikt:

Grote aantallen wereldleiders, huidige en toekomstige, hebben er eindeloos in werkgroepen en collegezalen gediscussieerd, en zijn diep beïnvloed door de Amerikaanse normen en waarden. De Amerikaanse soft power is is dan ook… nog altijd sterk aanwezig… Soft power is, in de kern, de overtuigingskracht van een staat, de kracht om het debat naar zich toe te trekken, om de agenda van de wereldpolitiek te bepalen. Het land fungeerde, zeker in Europa, decennialang als ordebewaker en politieagent – om maar te zwijgen van alle hulp die het uitdeelde. En nog steeds zijnde de Verenigde Staten het anker van het hele Atlantische deel van de wereld in de ruimste zin van het woord. Het is nog altijd de 'standaardmacht,'

aldus de mainstream auteur in zijn Reizen zonder John, maar ook hier geldt dat de werkelijkheid gecompliceerder is dan de simplistische voorstelling van zaken van de gebrekkig geïnformeerde Mak die meer schrijft dan hij kan lezen en kan ervaren. Binnen tien jaar twee boeken schrijven over de geschiedenis en cultuur van Europa én van de VS, in totaal meer dan 1600 pagina's, kan zelfs een gerenommeerd historicus uit een groot cultuurland niet, laat staan een journalist uit de polder. In tegenstelling tot Mak's Readers Digest-versie van de Verenigde Staten concluderen goed geïnformeerde Amerikaanse intellectuelen als Mike Lofgren over de situatie in hun land iets geheel anders. In het essay The 'Deep State' - How Much Does It Explain? schreef Lofgren in februari 2014:

When the contradictions within a ruling ideology are pushed too far, factionalism appears and that ideology begins slowly to crumble. Corporate oligarchs such as the Koch brothers are no longer entirely happy with the faux-populist political front group they helped fund and groom. Silicon Valley, for all the Ayn Rand-like tendencies of its major players, its offshoring strategies and its further exacerbation of income inequality, is now lobbying Congress to restrain the NSA, a core component of the Deep State. Some tech firms are moving to encrypt their data. High tech corporations and governments alike seek dominance over people though collection of personal data, but the corporations are jumping ship now that adverse public reaction to the NSA scandals threatens their profits.

The outcome of all these developments is uncertain. The Deep State, based on the twin pillars of national security imperative and corporate hegemony, has until recently seemed unshakable and the latest events may only be a temporary perturbation in its trajectory. But history has a way of toppling the altars of the mighty. While the two great materialist and determinist ideologies of the twentieth century, Marxism and the Washington Consensus, successively decreed that the dictatorship of the proletariat and the dictatorship of the market were inevitable, the future is actually indeterminate. It may be that deep economic and social currents create the framework of history, but those currents can be channeled, eddied, or even reversed by circumstance, chance and human agency. We have only to reflect upon defunct glacial despotisms such as the USSR or East Germany to realize that nothing is forever.

Throughout history, state systems with outsized pretensions to power have reacted to their environments in two ways. The first strategy, reflecting the ossification of its ruling elites, consists of repeating that nothing is wrong, that the status quo reflects the nation’s unique good fortune in being favored by God and that those calling for change are merely subversive troublemakers. As the French ancien régime, the Romanov dynasty and the Habsburg emperors discovered, the strategy works splendidly for a while, particularly if one has a talent for dismissing unpleasant facts. The final results, however, are likely to be thoroughly disappointing.

The second strategy is one embraced to varying degrees and with differing goals, by figures of such contrasting personalities as Mustafa Kemal Atatürk, Franklin D. Roosevelt, Charles de Gaulle and Deng Xiaoping. They were certainly not revolutionaries by temperament; if anything, their natures were conservative. But they understood that the political cultures in which they lived were fossilized and incapable of adapting to the times. In their drive to reform and modernize the political systems they inherited, their first obstacles to overcome were the outworn myths that encrusted the thinking of the elites of their time.

As the United States confronts its future after experiencing two failed wars, a precarious economy and $17 trillion in accumulated debt, the national punditry has split into two camps. The first, the declinists, sees a broken, dysfunctional political system incapable of reform and an economy soon to be overtaken by China. The second, the reformers, offers a profusion of nostrums to turn the nation around: public financing of elections to sever the artery of money between the corporate components of the Deep State and financially dependent elected officials, government “insourcing” to reverse the tide of outsourcing of government functions and the conflicts of interest that it creates, a tax policy that values human labor over financial manipulation and a trade policy that favors exporting manufactured goods over exporting investment capital.

All of that is necessary, but not sufficient. The Snowden revelations (the impact of which have been surprisingly strong), the derailed drive for military intervention in Syria and a fractious Congress, whose dysfunction has begun to be a serious inconvenience to the Deep State, show that there is now a deep but as yet inchoate hunger for change. What America lacks is a figure with the serene self-confidence to tell us that the twin idols of national security and corporate power are outworn dogmas that have nothing more to offer us. Thus disenthralled, the people themselves will unravel the Deep State with surprising speed.


Derk Sauer's Playboy Lifestyle op zijn Russisch in een land waar als gevolg van de ineenstorting van de Sovjet Unie 40 procent van de bevolking onder de armoedegrens leeft, de gemiddelde levensverwachting van de man is gedaald naar 58 jaar, het gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking lager is dan dat van 1978 toen men nog onder de communisten leefde en de kindersterfte nu drie keer zo hoog is als in Nederland.


Ik wil het volgende fragment uit Geert Mak's, door autoriteiten de hemel in geprezen, boek In Europa niet onweersproken voorbij laten gaan: 

Cosmopolitan toont een complete andere levensstijl, met moderne en open verhoudingen tussen… chefs en ondergeschikten… Dit blad leerde de mensen om hun individualiteit weer uit te dragen. Het was hun gids voor het nieuwe leven.

Cosmopolitan is een typisch westers reclame-tijdschrift dat mode en trends presenteert die het consumptie-systeem draaiende moeten houden. Dit kan alleen door de individualiteit van de consument te vernietigen. Hoewel het individualisme almaar wordt verheerlijkt, dwingen de mainstream-media tegelijkertijd massa-gedrag af. Het conformisme van opiniemakers als Geert Mak en Derk Sauer is evenwel zo diep geïnternaliseerd dat ze zich er niet van bewust lijken. Al eerder heb ik gewezen op het feit dat in 1924 de Amerikaanse publicist Samuel Strauss de kapitalistische noodzaak in een massamaatschappij als volgt formuleerde:  

Formerly the task was to supply the things that men wanted; the new necessity is to make men want the things which machinery must turn out if this civilization is not to perish... the problem before us today is not how to produce the goods, but how to produce the customers.

Niet veel later verwoordde Paul Mazur, bankier van de Lehman Brothers, de grondregels van de op handen zijnde consumptiecultuur:

We must shift America from a needs to a desires-culture. People must be trained to desire, to want new things, even before the old have been entirely consumed. [...] Man's desires must overshadow his needs.

Via het jaarlijks spenderen van honderden miljarden aan reclame weet het kapitalisme al langere tijd hoe het 'klanten' moet 'produceren,' zodat vandaag de dag 'een complete andere levensstijl' is ontstaan die precies het tegenovergestelde is van de vrijheid van het individu zich te kleden of zich te gedragen zoals hij of zij zelf goed dunkt. Als gevolg van de overal aanwezige reclame en de propaganda van de overal opduikende opiniemakers weet de consument hoe hij zich moet kleden, hoe hij moet denken, en hoe hij dient te handelen. Hem en haar wordt ondertussen verteld dat juist het imitatie-gedrag individualisme en vrijheid toont. En wat betreft de 'moderne en open verhoudingen tussen' wat Mak en Sauer noemen 'chefs en ondergeschikten,' daarmee bedoelen beide 'linkse' miljonairs niets anders dan de neoliberale 'flexibilisering' van de arbeid en de 'baanloze groei' die de werkloosheid evenals de inkomensverschillen doet toenemen, terwijl de arbeidsverhoudingen weer aantoonbaar klassiek autoritair worden. Nu zou men kunnen denken dat zowel Mak als Sauer niet precies weten hoe de wereld in elkaar zit. Maar aangezien ik deze collega's van zeer nabij ken weet ik dat die gedachte op niets is gebaseerd. Beide 'linkse' kameraden van me weten maar al te goed hoe de machtsverhoudingen zijn, maar aangezien geld en aanzien voor hen de doorslaggevende motieven zijn, zijn ze bereid te liegen en te bedriegen, net zo lang tot de meerderheid het niet meer pikt. Mak en Sauer worden ondanks hun morele corruptie in het land van het poldermodel bewonderd. Ze vertegenwoordigen de mainstream-mentaliteit en omdat de gewone mens zich in hen herkend zijn ze uitgegroeid tot bekende Nederlanders en passen ze naadloos in het rijtje Yolanthe Sneijder-Cabau over wie ik vanmiddag in 'Grand Café  Hotel  De Brink' in Dwingeloo las dat zij tegenover het glossy tijdschrift Linda. had opgemerkt: 'Wes en ik hebben het geluk dat we wat te besteden hebben.' En waar dit soort lui hun geld aan besteden was enkele pagina's verder te zien: een zwarte stretch kanten onderbroek van 200 euro, waar een Derde Wereld moeder drie maanden van moet zien te overleven. Om de huidige 'individualiteit weer uit te dragen' moet de modale yuppy een fors bedrag uit trekken.

Waar Mak en Sauer in al hun progressiviteit over zwijgen is dat deze hersenloze rijkdom obsceen is geworden. In Meme wars. The Creative Destruction Of Neoclassical Economy werpen de samenstellers van het boek de volgende vraag op:

What does it mean to be free? Should the right to emit greenhouse gases be shared equally by all people on Earth? This universal one-standard-for-all idea is called the 'per capita principle' and it could be the only fair way to drastically reduce CO2 emissions and avoid irreversible climate catastrophe. Applying this principle would allow each of the planet's seven billion people an annual emissions quota of 2.8 tons of CO2. That's harsh news for North Americans and Australians who emit 20 tons of CO2 per person each year. Citizens of the United Kingdom, Japan and Spain won't be happy either: They pump out 9 tons annually. Yet all of Central America, South America, India and Africa are comfortably below the 2.8 ton quota. We in the West bear the moral culpability for the ecological crisis because it is our disproportionate emissions that are driving climate change. Will we have the self-discipline and spiritual fortitude to accept responsibility, live differently and shrink our ecological footprints, or will we continue to take the freedom to consume to apocalyptic proportions?

Als we afgaan op de woorden van Geert Mak en Derk Sauer dan zal er geen eind komen aan 'the freedom to consume to apocalyptic proportions.' Sauer bijvoorbeeld is te druk bezig miljoenen binnen te slepen met de uitgave van glossy tijdschriften die de consumptie heilstaat propageren. Midden jaren negentig van twintigste eeuw, toen de Russische mafia steeds machtiger werd, konden de lezers van Derk Sauer's Russische krant The Moscow News het volgende lezen:

The Yuppies Are Coming! This group of hipsters are among a chosen few who are defying Moscow's stacked-up odds: shortages, downward mobility and a nihilistic outlook. A new breed of Moscow youth like money, want a better life for themselves and are fending off the system which chokes so much of their city... 'I like to make money,' said 25-year-old Sterligov, founder of the Russian Millionaire's Club, who also earns hard currency. 'And money makes money.'


De Sauertjes uit het Mafiose Rusland die binnen tien jaar vele tientallen miljoenen opstreken met het verspreiden van het kapitalistische 'individualisme' en de neoliberale 'vrijheid' om zich ten koste van de ander te verrijken. Zij met de eeuwige cocktail in haar hand, hij met een scheef zittend vlinderdasje. Derk zelf drinkt geen alcohol, daarom weet hij altijd wat de immer dronken Russen de avond tevoren hem hadden toevertrouwd.

Zowel Sauer in zijn publicaties als Geert Mak in zijn boek In Europa doen het voorkomen alsof een avant garde van non-conformisten is opgestaan in het post-communistische corrupte Rusland. Dit peleton bohémiens 'leerde' van fashion-magazines als Sauer's Cosmopolitan ‘om hun individualiteit weer uit te dragen,’ en hun ‘lifestyle uit te drukken.’ Deze voorhoede van ‘hipsters’ zou niet worden gedreven door een ‘nihilistic outlook,’ maar door ‘money,’ hetgeen voor de overtuigde neoliberaal een uiterst nobel streven is. Sauer en Mak koppelen deze drijfveer aan ‘nieuwe rolmodellen: ongebonden vrouwen, goed opgeleid, werkend, in staat om de genoegens van de postmoderne samenleving ten volle uit te buiten,' om nog eens een glorieus citaat uit het zo geprezen meesterwerk In Europa te plukken.

'Yuppies' dus, die juichend de verrukkingen van de neoliberale cultuur omarmen, zo constateren met grote tevredenheid onze multimiljonairs Sauer en Mak om daarmee aan te geven hoe bevrijdend in hun ogen het westerse neoliberale kapitalisme werkt. Lijnrecht tegenover deze opvatting staat de kritische analyse van de Britse auteur John Berger, die in 2002 opnieuw de vraag stelde die de westerse intelligentsia al tenminste een eeuw lang bezig houdt, namelijk: 'Where Are We?' Berger schreef in zijn essaybundel Hold Everything Dear. Dispatches On Survival And Resistance:

Consumerist ideology, which has become the most powerful and invasive on the planet, sets out to persuade us that pain is an accident, something that we can insure against. This is the logical basis for the ideology's pitilessness. 

Everyone knows of course, that pain is endemic to life, and wants to forget this or revitalize it. 

Vandaar de ideologie van 'hoop' en 'vrije markt,' en neoliberaal 'individualisme' die Sauer en Mak uitdragen, en die hen geen windeieren oplevert. Mak waarschuwt dan ook met klem tegen het dichtgooien van de deur naar de Europese Unie aangezien:

de EU een markt [is] van bijna een half miljard mensen met de hoogste gemiddelde levensstandaard ter wereld. Alleen al voor Nederland is de Unie goed voor tweederde van onze totale export, eenvijfde van het nationale product. We hebben nu een open toegang tot die markt.

Geert Mak probeert ook zijn Duitse lezers ervan te doordringen dat 'Gerade jetzt brauchen wir ein starkes Europa.' Dat wil zeggen een neoliberaal Europa dat het onmogelijk maakt dat 'Jorwerd,' waaruit Mak werd verdreven door zijn buurboer, zonder 'Brussel' kan bestaan, zoals hij overal en aan iedereen laat weten. In het Makkiaanse denken staat 'Bijna een half miljard' consumenten voor economische groei, en materiële groei betekent vanzelfsprekend welvaart en welvaart betekent zonder meer geluk, en de 'vrijheid' om jaarlijks drie keer zoveel CO2 de lucht in te pompen dan de natuur kan verdragen. Om het systeem van Mak en Sauer in stand te houden en om deze 'linkse' opiniemakers gelukkig te houden  zullen de consequenties van de klimaatverandering nog desastreuzer zijn voor allereerst de armsten op aarde en tenslotte voor iedereen. 'Gerade jetzt' is bekend geworden dat

Europa doet forse stap terug in klimaatbeleidGroenLinks-europarlementariër Eickhout noemt dat bedrog. 'Dit is zwaar teleurstellend.' Greenpeace vindt dat de Commissie 'de burgers en hun kinderen berooft van een schoon milieu'.

Nogmaals John Berger:

I write in a night of shame. By shame I do not mean individual guilt. Shame, as I'm coming to understand it, is a species feeling which, in the long run, corrodes the capacity for hope and prevents us looking far ahead. We look down at our feet, thinking only of the next small step.

People everywhere -- under very different conditions -- are asking themselves -- where are we? The question is historical not geographical. What are we living through? Where are we being taken? What have we lost? How to continue without a plausible vision of the future? Why have we lost any view of what is beyond a lifetime? 

The well-heeled experts answer: Globalization. Post-Modernism. Communications Revolution. Economic Liberalism. The terms are tautological and evasive. To the anguished question of Where are we? the experts murmur: Nowhere! 

Might it not be better to see and declare that we are living through the most tyrannical -- because the most pervasive -- chaos that has ever existed? It's not easy to grasp the nature of the tyranny, for its power structure (ranging from the 200 largest multinational corporations to the Pentagon) is interlocking and diffuse, dictatorial yet anonymous, ubiquitous yet placeless. It tyrannizes from offshore -- not only in terms of fiscal law, but in terms of any political control beyond its own. Its aim to delocalize the entire world. It's ideological strategy -- besides which Bin Laden's is a fairy tale -- is to undermine the extent so that everything collapses into its special version of the virtual, from the realm of which -- and this is the tyranny's credo -- there will be a never-ending source of profit.

De doorsnee westerling verkeert in een 'nowhere' en hij gedraagt zich als een 'nobody.' Verantwoording kent hij niet en wil hij ook niet. En dus kunnen de Makken en Sauers gewoon doorgaan met hun corruptie. Who cares? Tot nu toe durven ze niet te reageren op de mijn kritiek. Ze weten namelijk dat ze een discussie daarover niet kunnen winnen. En voor hen gaat het alleen over winnen en verliezen, waarbij voor hen de gouden regel geldt: 'Winner Takes All.' En dus zijn ze te laf om op mijn kritiek in te gaan. Meer later.


De Makjes uit het poldermodel land. Hij een babbeltje hier en daar, zo nu en dan even lachen en de 'gids voor het nieuwe leven,' ook al met een vlinderdasje, plukt de vruchten van het neoliberale bestel. Net als Sauer is Mak 'links.' In plaats van zich te verdiepen in wat er daadwerkelijk in hoe het huidige geopolitieke machtspel tussen oost en west verloopt, blijft hij als betaalde propagandist hameren op de leuze 'Geen Jorwerd zonder Brussel.' Mak beseft totaal niet welke realpolitik er momenteel gevoerd wordt. Hieronder een fragment uit een artikel van Mike Whitney, een goed geïnformeerde Amerikaanse bron, nu de spanning tussen de VS en Rusland oploopt en Europa tussen beide grootmachten klem komt te zitten:


As you probably know by now, Obama and Co. have ousted Ukraine’s democratically-elected president, Viktor Yanukovych, with the help of ultra-right, paramilitary, neo-Nazi gangs who seized and burned government offices, killed riot police, and spread mayhem and terror across the country. These are America’s new allies in the Great Game, the grand plan to “pivot to Asia” by pushing further eastward, toppling peaceful governments, securing vital pipeline corridors, accessing scarce oil and natural gas reserves and dismantling the Russian Federation consistent with the strategy proposed by geopolitical mastermind, Zbigniew Brzezinski. Brzezinski’s magnum opus–”The Grand Chessboard: American Primacy and it’s Geostrategic Imperatives” has become the Mein Kampf for aspiring western imperialists. It provides the basic blueprint for establishing US military-political-economic hegemony in the century’s most promising and prosperous region, Asia. In an article in Foreign Affairs Brzezinski laid out his ideas about neutralizing Russia by splitting the country into smaller parts, thus, allowing the US to maintain its dominant role in the region without threat of challenge or interference. Here’s an excerpt from the article:
“Given (Russia’s) size and diversity, a decentralized political system and free-market economics would be most likely to unleash the creative potential of the Russian people and Russia’s vast natural resources. A loosely confederated Russia — composed of a European Russia, a Siberian Republic, and a Far Eastern Republic — would also find it easier to cultivate closer economic relations with its neighbors. Each of the confederated entitles would be able to tap its local creative potential, stifled for centuries by Moscow’s heavy bureaucratic hand. In turn, a decentralized Russia would be less susceptible to imperial mobilization.” (Zbigniew Brzezinski,“A Geostrategy for Eurasia”)
http://www.informationclearinghouse.info/article37790.htm 

De Oekraïne 16

The Coup in Ukraine: Obama’s Dumbest Plan Yet

By Mike Whitney

“Washington and Brussels … used a Nazi coup, carried out by insurgents, terrorists and politicians of Euromaidan to serve the geopolitical interests of the West.” — Natalia Vitrenko, The Progressive Socialist Party of Ukraine
February 28, 2014 "Information Clearing House - "Counterpunch" -  The United States helped defeat Nazism in World War 2. Obama helped bring it back.
As you probably know by now, Obama and Co. have ousted Ukraine’s democratically-elected president, Viktor Yanukovych, with the help of ultra-right, paramilitary, neo-Nazi gangs who seized and burned government offices, killed riot police, and spread mayhem and terror across the country. These are America’s new allies in the Great Game, the grand plan to “pivot to Asia” by pushing further eastward, toppling peaceful governments, securing vital pipeline corridors, accessing scarce oil and natural gas reserves and dismantling the Russian Federation consistent with the strategy proposed by geopolitical mastermind, Zbigniew Brzezinski. Brzezinski’s magnum opus–”The Grand Chessboard: American Primacy and it’s Geostrategic Imperatives” has become the Mein Kampf for aspiring western imperialists. It provides the basic blueprint for establishing US military-political-economic hegemony in the century’s most promising and prosperous region, Asia. In an article in Foreign Affairs Brzezinski laid out his ideas about neutralizing Russia by splitting the country into smaller parts, thus, allowing the US to maintain its dominant role in the region without threat of challenge or interference. Here’s an excerpt from the article:
“Given (Russia’s) size and diversity, a decentralized political system and free-market economics would be most likely to unleash the creative potential of the Russian people and Russia’s vast natural resources. A loosely confederated Russia — composed of a European Russia, a Siberian Republic, and a Far Eastern Republic — would also find it easier to cultivate closer economic relations with its neighbors. Each of the confederated entitles would be able to tap its local creative potential, stifled for centuries by Moscow’s heavy bureaucratic hand. In turn, a decentralized Russia would be less susceptible to imperial mobilization.” (Zbigniew Brzezinski,“A Geostrategy for Eurasia”)
Moscow is keenly aware of Washington’s divide and conquer strategy, but has downplayed the issue in order to avoid a confrontation. The US-backed coup in Ukraine means that that option is no longer feasible. Russia will have to respond to a provocation that threatens both its security and vital interests. Early reports suggest that Putin has already mobilized troops to the East and –according to Reuters “put fighter jets along its western borders on combat alert.” Here’s more from Reuters:
“The United States says any Russian military action would be a grave mistake. But Russia’s foreign ministry said in a statement that Moscow would defend the rights of its compatriots and react without compromise to any violation of those rights.” (Reuters)
There’s going to be a confrontation, it’s just a matter of whether the fighting will escalate or not.
In order to topple Yanukovych, the US had to tacitly support fanatical groups of neo-Nazi thugs and anti-Semites. And, even though “Interim Ukrainian President Oleksander Tuchynov has pledged to do everything in his power to protect the country’s Jewish community”; reports on the ground are not so encouraging. Here’s an excerpt from a statement by Natalia Vitrenko, of The Progressive Socialist Party of Ukraine that suggests the situation is much worse than what is being reported in the news:
“Across the country… People are being beaten and stoned, while undesirable members of the Verkhovna Rada of Ukraine are subject to mass intimidation and local officials see their families and children targeted by death threats if they do not support the installation of this new political power. The new Ukrainian authorities are massively burning the offices of political parties they do not like, and have publicly announced the threat of criminal prosecution and prohibition of political parties and public organizations that do not share the ideology and goals of the new regime.” (“USA and EU Are Erecting a Nazi Regime on Ukrainian Territory”, Natalia Vitrenko)
Earlier in the week, Israeli newspaper Haaretz reported that a Ukranian synagogue had been firebombed although the “Molotov cocktails struck the synagogue’s exterior stone walls and caused little damage”.
Another article in Haaretz referred to recent developments as “the new dilemma for Jews in Ukraine”. Here’s an excerpt from the article:
“The greatest worry now is not the uptick in anti-Semitic incidents but the major presence of ultra-nationalist movements, especially the prominence of the Svoboda party and Pravy Sektor (right sector) members among the demonstrators. Many of them are calling their political opponents “Zhids” and flying flags with neo-Nazi symbols. There have also been reports, from reliable sources, of these movements distributing freshly translated editions of Mein Kampf and the Protocols of the Elders of Zion in Independence Square.” (“Anti-Semitism, though a real threat, is being used by the Kremlin as a political football”, Haaretz)
Then there’s this, from Dr. Inna Rogatchi in Arutz Sheva:
“There is no secret concerning the real political agenda and programs of ultra-nationalist parties in Ukraine – there is nothing close to European values and goals there. One just should open existing documents and hear what the representatives of those parties proclaim daily. They are sharply anti-European, and highly racist. They have nothing to do with the values and practices of the civilized world…
Ukrainian Jewry is facing a real and serious threat….To empower the openly neo-Nazi movements in Europe by ignoring the threat they pose is an utterly risky business. People should not have to pay a terrible price – again – for the meekness and indifference of their leaders. As Ukraine today has become the tragic show-case for all of Europe with regards to breeding and allowing race-hatred to become a violent and uncontrollable force, it is impertive to handle the situation there in accordance with existing international law and norms of civilization.” (“Tea With Neo-Nazis: The Violent Nationalism in Ukraine“, Arutz Sheva)
Here’s a little more background on the topic by progressive analyst Stephen Lendmen from a February 25 post titled “New York Times: Supporting US Imperial Lawlessness”:
“Washington openly backs fascist Svoboda party leader Oleh Tyahnybok…In 2004, Tyahnybok was expelled from former President Viktor Yushchenko’s parliamentary faction. He was condemned for urging Ukrainians to fight against a “Muscovite-Jewish mafia.”
In 2005, he denounced “criminal activities” of “organized Jewry.” He outrageously claimed they plan “genocide” against Ukrainians.”…
Tyahnybok extremism didn’t deter Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs Victoria Nuland. On February 6, she met openly with him and other anti-government leaders.
In early January, 15,000 ultranationalists held a torchlight march through Kiev. They did so to honor Nazi-era collaborator/mass murderer Stepan Bandera. Some wore uniforms a Wehrmacht Ukrainian division used in WW II. Others chanted “Ukraine above all” and “Bandera, come and bring order.” (Steve Lendman blog)
Of course, the US media has downplayed the fascistic-neo-Nazi “ethnic purity” element of the Ukrainian coup in order to focus on– what they think — are more “positive themes”, like the knocking down of statues of Lenin or banning Communist party members from participating in Parliament. As far as the media is concerned, these are all signs of progress.
Ukraine is gradually succumbing to the loving embrace of the New World Order where it will serve as another profit-generating cog in Wall Street’s wheel. That’s the theory, at least. It hasn’t occurred to the boneheads at the New York Times or Washington Post that Ukraine is rapidly descending into Mad Max-type anarchy which could spill over its borders into neighboring countries triggering violent conflagrations, social upheaval, regional instability or–god-help-us– WW3. The MSM sees nothing but silver linings as if everything was going according to plan. All of Eurasia, the Middle East and beyond are being pacified and integrated into one world government overseen by the unitary executive who defers to no one but the corporations and financial institutions who control the levers of power behind imperial shoji-screen. What could go wrong?
Naturally, Russia is worried about developments in Ukraine, but is unsure how to react. Here’s how Russian PM Dmitry Medvedev summed it up the other day:
“We do not understand what is going on there. A real threat to our interests (exists) and to the lives and health of our citizens. Strictly speaking, today there is no one there to communicate with … If you think that people in black masks waving Kalashnikovs (represent) a government, then it will be difficult for us to work with such a government.”
Clearly, Moscow is confused and worried. No one expects the world’s only superpower to behave this irrationally, to hop-scotch across the planet creating one failed state after another, fomenting revolt, breeding hatred, and spreading misery wherever it goes. At present, the Obama team is operating at full-throttle trying to topple regimes in Syria, Venezuela, Ukraine, and god-knows where else. At the same time, failed operations in Afghanistan, Iraq and Libya have left all three countries in dire straights, ruled by regional warlords and armed militias. Medvedev has every right to be concerned.
Who wouldn’t be? The US has gone off the rails, stark raving mad. The architecture for global security has collapsed while the basic principals of international law have been jettisoned. The rampaging US juggernaut lurches from one violent confrontation to the next without rhyme or reason, destroying everything in its path, forcing millions to flee their own countries, and pushing the world closer to the abyss. Isn’t that reason enough to be concerned?
Now Obama has thrown-in with the Nazis. It’s just the icing on the cake.
Check out this blurb from Max Blumenthal’s latest titled “Is the U.S. Backing Neo-Nazis in Ukraine?”:
“Right Sector is a shadowy syndicate of self-described ‘autonomous nationalists’ identified by their skinhead style of dress, ascetic lifestyle, and fascination with street violence. Armed with riot shields and clubs, the group’s cadres have manned the front lines of the Euromaidan battles this month, filling the air with their signature chant: ‘Ukraine above all!’ In a recent Right Sector propaganda video the group promised to fight ‘against degeneration and totalitarian liberalism, for traditional national morality and family values.’
With Svoboda linked to a constellation of international neo-fascist parties through the Alliance of European National Movements, Right Sector is promising to lead its army of aimless, disillusioned young men on “a great European Reconquest.” (“Is the U.S. Backing Neo-Nazis in Ukraine?—Exposing troubling ties in the U.S. to overt Nazi and fascist protesters in Ukraine“, Max Blumenthal, AlterNet)
“Family values”? Where have we heard that before?
It’s clear, that Obama and his brainiac advisors think they have a handle on this thing and can train this den of vipers to click their heels and follow Washington’s directives, but it sounds like a bad bet to me. These are hard-core, died-in-the-wool, Nazi-extremists. They won’t be bought-off, co-opted or intimidated. They have an agenda and they aim to pursue that agenda to their last, dying breath.

Of all the dumb plans Washington has come up with in the couple years, this is the dumbest.

MIKE WHITNEY lives in Washington state. He is a contributor to Hopeless: Barack Obama and the Politics of Illusion (AK Press). Hopeless is also available in a Kindle edition. He can be reached at fergiewhitney@msn.com.

Max Blumenthal: Evils Of the IDF