woensdag 15 augustus 2012

Syrie 67


Date: 15 augustus 2012 14:36:31 GMT+02:00

Subject: Guardian- Syria: West loses confidence in SNC


The Guardian:  "Rising concern that an increasingly sectarian civil war could spread across the region, combined with reports of brutality by some opposition groups, and evidence that the best-organised and best-funded rebel groups are disproportionately Salafist (militant Sunni fundamentalists), has triggered an urgent policy change in western capitals." 
http://www.guardian.co.uk/world/2012/aug/13/syria-opposition-groups-national-council 

Waardigheid 10


Beste Stan,

ik bespeur niet zo veel verschil van inzicht tussen U en mij.
Ook ik vind het jammer dat oude schilderachtige culturen worden vervangen door de eenheidsworst die ons wereldwijd wordt verkocht.
Maar keer U dan tegen de onnodige Globalisatie, niet tegen de slachtoffers er van.
Veel van wat wij nastreven en leuk vinden heeft te maken met het bouwen van een mooi prieeltje. De prieelvogel toont daarmee dat hij goede genen heeft en probeert zo het vrouwtje te overtuigen dat paring met hem het beste is.

In het Walcheren van de jaren 50 tooide je dan een boerenpaard en probeerde je bij het ringsteken van de concurrenten te winnen.

In een geglobaliseerde wereld koop je de kleding die in jouw subcultuur hoog staat aangeschreven of een dure auto. Niet omdat die beter is, maar omdat die spullen aantonen dat je goede genen hebt ( goede smaak en geld).

Vroeger noemden we dat 'statussymbolen'.

We hebben nog altijd de vrijheid om met een paard aan het ringsteken mee te doen, maar weinig jongelui kiezen daar nog voor. Ze rijden liever in een mooie auto. Waarom is dat nu persë erger?
Dat ringsteken hebben ze ook door hun cultuur geleerd. Dat hebben ze ook niet zelf bedacht.'
Jan Verheul adviseert mij het volgende:'keer U dan tegen de onnodige Globalisatie, niet tegen de slachtoffers er van.
Veel van wat wij nastreven en leuk vinden heeft te maken met het bouwen van een mooi prieeltje. De prieelvogel toont daarmee dat hij goede genen heeft en probeert zo het vrouwtje te overtuigen dat paring met hem het beste is.'

Hier is sprake van een aantal onjuiste aannames, te beginnen met het begrip 'slachtoffer.' De betreffende Chinese vrouw is geen 'slachtoffer,' maar maakt van anderen slachtoffers, te weten de mensen die het mogelijk maken dat zij met al dan niet illegaal gefabriceerde merkartikelen een geleende identiteit kan handhaven. De ware slachtoffers zijn de vrouwen in de Derde Wereld die in sweatshops onder erbarmelijke omstandigheden voor een dollar per dag de consumptie-artikelen van deze Chinese vrouw produceren. Het lot van de uitgebuiten seksegenoten interesseert haar geen bal. Wat dat betreft lijkt ze als twee druppels water op een doorsnee westerse consument. Vervolgens is er nog de categorie slachtoffers onder wie ik mijzelf reken. Ik word overal ter wereld bijna het hele jaar door geconfronteerd met lelijke mensen met al even lelijke wensen, met identiteitsloze zombies die hun verpletterende stempel op de publieke ruimte drukken. Omdat in een massamaatschappij de massa de norm is, wordt elke smaak, elk niveau verlaagd tot het allerlaagste gemiddelde. Het is steeds moeilijker de herrie en wansmaak van de massa te ontsnappen. En daar komt nu de voorhoede bij van maar liefst 1,2 miljard Chinese potentiele consumenten. En tenslotte is de natuur het 'slachtoffer' geworden van de onverzadigbare consumptiementaliteit. Alles wordt vernietigd om bijvoorbeeld die Chinese vrouw met een Segway door Rome te laten toeren op zoek naar de nieuwste modesnufjes die haar moderne identiteit, of beter het wanstaltige gebrek daaraan, vorm te kunnen geven. Ik hoop, Jan Verheul, dat je beseft dat niet zij 'slachtoffer' is, behalve dan van haar eigen onnozelheid en egoisme, maar dat juist anderen door haar tot 'slachtoffer' worden gemaakt. Het zal haar worst zijn wat ze aanricht, zolang ze maar haar oppervlakkige rolletje kan blijven spelen. Wat betreft dat prieel-gedoe. Jan Verheul, jij gaat -- gelijk een doctrinaire Calvinist -- ervan uit dat de mens gedetermineerd is, niet door een monotheistische God maar door de natuur die jij allerlei eeuwig onveranderlijke wetmatigheden toedicht. Dat is een geloof waar feiten geen rol in kunnen spelen. Maar let op, net zoals het gedrag van de meerderheid wordt bepaald door deze 'wetmatigheden,' blijft er altijd een zeker aantal mensen over van wie het gedrag niet door God, de natuur of de propaganda wordt afgedwongen. Zij zijn de unieke individualisten die je overal ter wereld aantreft in alle sociale lagen, vaak op het moment dat je ze het minst verwacht. Individuen die weigeren in het gareel te lopen en die niet voldoen aan de geloofsartikelen waarmee jij aankomt, betreffende genetisch voorbestemd prieel-gedrag. Jan Verheul, bij jou komt het allemaal neer op de geslachtsdaad, om het maar eens plat te stellen. En zo is in jouw wereldbeeld de schitterendste literatuur en de prachtigste beeldende kunst niets anders dan een verlengstuk van de pik. Die opvatting betekent een enorme verschraling van het bewustzijn en is het product van de eendimensionale technologische cultuur die vanuit de Verlichting is ontaardt in een neoliberale ideologie die geheel in dienst staat van de huidige macht. Uiteindelijk is hier sprake van een desastreuze bewustzijnsvernauwing. Dit simplisme is niet in staat een orgasme te bereiken. Het blijft onbevredigd en daarmee onverzadigbaar. Vandaar dat Johnny van Doorn dichtte: 'KOM TOCH EENS KLAAR KLOOTZAK!' Het is de enige echte oplossing voor dit verschraald mens- en wereldbeeld. De rest, over die genen en zo, leidt allemaal van de hoofdzaak af. De massamens kan niet klaar komen, lichamelijk niet en ook niet geestelijk, dat is het ware probleem. 


zondag 12 augustus 2012

Waardigheid 9

'Jan Verheul heeft een nieuwe reactie op uw bericht "Waardigheid 8" achtergelaten: 

Beste Stan, 
Mogen we afspreken dat ik inderdaad niet weet of het meisje op de Segway gelukkig is met haar leventje, en dat jij dat evenmin weet, maar dat ze minstens de indruk geeft wèl gelukkig te zijn. En dat ze op een Segway rijdt komt volgens mij omdat er geen andere merken zijn. Niet omdat ze merk-geil is, zoals jij schrijft. 

U beweert dat het mij niet interesseert of ze gelukkig is, maar daar slaat U de plank mis: het is het geluk van 'de mensheid' waar ik mij voor inzet. Dat geluk wordt door onze Zionistische vrienden met rasse schreden kapot gemaakt: Amerika naar de ballen. Europa onder de knoet van de bankiers, en het Midden Oosten wordt land na land in puin gelegd, precies zoals ze in 2003 al van plan waren: http://tiny.cc/i8mriw . En ze kunnen dit alleen maar doen omdat ze heel precies weten hoe propaganda werkt, zoals jij dat ook heel precies weet. 

Dus had jeongelijk. Het geluk van dat meisje interesseert me in hoge mate. ( Waarbij dat meisje staat voor: 'de naïeve consument'. 'De gewone man'. )

Natuurlijk is de mens een kudde-dier. Natuurlijk is het zijn omgeving die bepaalt wat hij mooi en de moeite waard vindt. Maar de elite is geen haar beter hoor: ook zij worden geleefd door enkelingen die wèl door hebben hoe de hazen lopen. Kijk maar eens wat er van uw mooie 'kunst' terechtgekomen is, beste Stan: http://tiny.cc/ohiwiw

Ik ben het met U eens dat het fijn is als mensen dicht bij zichzelf blijven en op latere leeftijd een heerlijke authenticiteit vertonen. Maar originaliteit en creativiteit zijn slechts in bepaalde mate nuttig voor een samenleving. Als iedereen origineel en creatief zou zijn, dan zou de groep als geheel moeilijk bij elkaar te houden zijn. 
Yuri Slezkine beschrijft in 'The Jewish Century" dat joden en zigeuners en nog enkele groepen als een soort service-providers in diaspora tussen andere volken leven. In zo'n groep is een hoge mate van originaliteit en creativiteit wel mogelijk. Hun speciale eigenschappen zijn dan precies waar de gastheer behoefte aan heeft. 
Het is niet voor niets dat Israel ophield te bestaan en de joden er voor kozen in diaspora te gaan.(http://stanvanhoucke.blogspot.co.nz/2010/05/ron-en-rosa-van-der-wieken.html ) 
Al die kikkers zijn niet gemakkelijk in een kruiwagen te houden: de staat valt uiteen. 

Het is dus niet zo wijs om te schrijven dat al die mensen die hun leven laten bepalen door de modes en de hypes, minder mens zijn. Stan geeft de indruk dat hij op hen neer kijkt. Ik heb die behoefte niet. Het is zoals het is. 

Die jongens van de Frankfurter Schule trapten mijns inziens wel een enorme open deur in toen ze zeiden dat mensen zich als een kudde gedroegen. Het is bijna en gotspe dat juist zìj het kudde-gedrag van de mensen hebben gemobiliseerd om de gevestigde machten- de WASP's- te ondermijnen. Ik heb het meegemaakt. Ons werd aangeleerd dat wie 'out dropte' en 'om turnde' de hoogste graad van creativiteit en individualsme bereikt had. We gingen ons 'en masse' tegen de gevestigde orde verzetten! En wee diegene die niet mee deed. Dan denk ik aan Monty Python: in koor..."We are all individuals".

Tot zover. Vriendelijke groet, Jan Verheul.' Ik citeer Verheul:

'Mogen we afspreken dat ik inderdaad niet weet of het meisje op de Segway gelukkig is met haar leventje, en dat jij dat evenmin weet, maar dat ze minstens de indruk geeft wèl gelukkig te zijn. En dat ze op een Segway rijdt komt volgens mij omdat er geen andere merken zijn. Niet omdat ze merk-geil is, zoals jij schrijft.'

Verheul, terecht dat jij toegeeft dat je eerdere bewering als zou de Chinese vrouw gelukkig zijn volkomen onterecht is geweest. Zonder na te denken beweerde je iets. Zoals ik je al heb proberen uit te leggen imiteert zij het gedrag van mensen uit een andere cultuur. Die Segway heeft daar niets mee te maken, daar begon jij over. De Segway staat voor een bepaald geconditioneerd gedrag. Ik heb in dit verband niet beweert dat ze 'merk-geil' is. Ze kent de naam niet eens. Die dingen stonden op vitale toeristenpunten waar ze langs kwam. Zelfs de meeste Nederlanders kennen het merk Segway niet. Maar wel Gucci, Vuitton,    Prada, Armani, etc, etc. Daar ging het om. Die merken staan voor een bepaald mens- en wereldbeeld dat kunstmatig geschapen en in stand wordt gehouden. Daar speelt het begrip 'geluk' geen enkele rol van betekenis in, zoals jij meent. Het is een kwestie van 'marketing, branding, packaging,' verder niets. In een identiteitsloze wereld met identiteitsloze mensen worden de meeste mensen gedreven door het zoeken naar een identiteit die ze kunnen kopen. Ik kom hierop terug.

Nazi Crimes of the Self Proclaimed Jewish State

  https://x.com/ShaykhSulaiman/status/1801917313551339642 Sulaiman Ahmed @ShaykhSulaiman NEVER FORGET WHAT THEY DID 11:59 a.m. · 15 jun. 202...