zaterdag 4 februari 2006

Nederland en Afghanistan 37

De man op dit vliegende tapijtje heeft nog steeds de regie in handen. Wat verkocht werd als 'een strijd tegen het terrorisme' is uitgelopen op een vele miljarden verslindende oorlog om de hegemonie over de olie. Let ook op de taal van onze beleidsbepalers. Henk Kamp, minister van Defensie spreekt in navolging van de Amerikanen over een 'robuust mandaat.' Stoere taal van bange mensen. Henk Kamp opnieuw: 'Waar nodig delen we klappen uit, maar alleen als ons werk wordt gefrustreerd.' Ons werk is het opsporen van de nog steeds onvindbare Osama en zijn Taliban kornuiten. Het uitdelen van klappen uit frustratie kost veel geld. Alleen al in Afghanistan besteedt onze Amerikaanse bondgenoot 18.000 dollar per minuut, veel meer dan een arme in de VS in een heel jaar bijeen weet te scharrelen. De Los Angeles Times bericht: 'Iraq war is costing $100,000 per minute. WASHINGTON — The White House said Thursday that it plans to ask Congress for an additional $70 billion to pay for the wars in Iraq and Afghanistan, driving the cost of military operations in the two countries to $120 billion this year, the highest ever. Most of the new money would pay for the war in Iraq, which has cost an estimated $250 billion since the U.S. invasion in March 2003. The additional spending, along with other war funding the Bush administration will seek separately in its regular budget next week, would push the price tag for combat and nation-building since Sept. 11, 2001, to nearly a half-trillion dollars, approaching the inflation-adjusted cost of the 13-year Vietnam War. The cost of military operations in 2006 is $35 billion higher than what Congress had estimated a few months ago that the Defense Department would need this year. The higher costs are occurring even as the Pentagon is planning to reduce troop levels in Iraq in coming months, reflecting the continuing wear and damage to military equipment in desert combat, the need to upgrade protection for U.S. troops and the effort to train and equip Iraqi forces. No large-scale reconstruction projects are included in the spending, officials said. Currently, the Defense Department says it is spending about $4.5 billion a month on the conflict in Iraq, or about $100,000 per minute. Current spending in Afghanistan is about $800 million a month, or about $18,000 per minute. The rising costs contrast with projections before the war. Former White House economic adviser Lawrence Lindsey predicted in late 2002 that the war would cost between $100 billion and $200 billion, drawing administration ire for offering such high estimates and eventually resigning his post.' Lees verder: http://seattletimes.nwsource.com/html/politics/2002780385_spending03.html Volgende week wordt bekend dat president Bush het komende jaar 439 miljard dollar aan defensie wil besteden, een stijging van bijna 5 procent. In dit bedrag is niet meegerekend 120 miljard dollar die dit jaar naar de oorlog in Irak en Afghanistan gaat. Intussen heeft de Amerikaanse Senaat een belastingverlaging van 70 miljard dollar goedgekeurd, een dag nadat de senatoren drastische bezuinigingen hadden voorgesteld op gezondheidszorg, sociale uitkeringen en onderwijs. Het geld voor oorlogsvoering moet ergens vandaan komen. Luister naar: http://www.democracynow.org/article.pl?sid=06/02/03/154214 Al langere tijd komt het belastinggeld dat de regering Bush aan oorlog spendeert uit bezuinigingen op onderwijs, gezondheidszorg, volkshuivesting, ziekenzorg en sociale uitkeringen. De meerderheid van onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer steunt dit misdadig beleid door nog meer troepen te sturen naar Afghanistan. Overigens zonder zich goed te hebben laten voorlichten. De kosten van dit militair avontuur loopt in de honderden miljoenen. Hoeveel is niet precies bekend. Bijkomende kosten zijn niet berekend. Wel is bekend dat dit geld ergens vandaan moet komen. Ben benieuwd op wie en wat er verder nog bezuinigd gaat worden door de christenen, de liberalen en nu ook de sociaal-democraten van Wouter Bos.

Propaganda 6Dit zijn de arme zwarten van New Orleans. 1 op de 5 kinderen in de Verenigde Staten gaat hongerig naar bed. Meer dan 40 miljoen Amerikanen heeft geen ziektekostenverzekering en ongeveer evenveel Amerikanen leven onder de armoedegrens in 'the land of the free,' waar 1 procent van allerrijksten 40 procent van 's lands rijkdommen in bezit heeft. U zult zelden van een Nederlandse correspondent in de Verenigde Staten deze cijfers krijgen. Daarentegen schrijft men wel de propaganda van de Amerikaanse autoriteiten klakkeloos over, zoals de correspondent van NRC/Handelsblad die vandaag bericht: 'Werkloosheid VS in vijf jaar niet zo laag. Door onze correspondent. New York, 4 febr. De Amerikaanse werkloosheid is vorige maand gedaald tot het laagste niveau in bijna vijf jaar. Het ministerie van Werkgelegenheid heeft gisteren bekendgemaakt dat de werkloosheid daalde tot 4,7 procent. In de Verenigde Staten kwamen er 193.000 banen bij. Wall Street reageerde negatief op de cijfers. De Dow Jones-index daalde met 0,4 procent. Volgens analisten brengt de krappere arbeidsmarkt een opwaartse druk op lonen en prijzen met zich mee. Beleggers vrezen dat de centrale banken de rente verder verhogen. Zo kan de Federal Reserve (Fed) de inflatie beteugelen, maar wordt de economie afgeremd. Het vorige laagste punt voor de werkloosheid werd bereikt in juli 2001 met 4,6 procent. Een ander signaal dat de arbeidsmarkt krapper is, zijn de gestegen lonen. Die namen in januari toe met 3,3 procent, de grootste stijging in de afgelopen drie jaar. Volgens het ministerie is het gemiddelde uurloon nu 16,41 dollar (13,65 euro). Het federale minimumloon bedraagt 5,25 dollar. Enkele staten hebben hun minimum verhoogd, omdat ze denken dat het federale loon te laag is. De werkloosheid is het hoogst in de door orkaan Katrina getroffen staten Louisiana (6,4 procent) en Mississippi (9,9 procent). Ook in de noordelijke staat Michigan is de werkloosheid hoger dan gemiddeld. Deze staat is de vestigingsplaats voor een groot deel van de noodlijdende autosector. Op Hawaii is de werkloosheid het laagst: 2,7 procent. „We hebben veel overwonnen”, is de reactie van president Bush. „Ik denk dat we dat te danken hebben aan de sterke ondernemende geest van Amerika.” De meerderheid van de Amerikanen zegt overigens negatief te zijn over het economische beleid van Bush.' Zie: http://www.nrc.nl/economie/article209554.ece Hoe zou het toch komen dat zowel de bankiers als de bevolking zo negatief zijn over de economische heldendaden van de regering Bush? Dat verklaart onze correpondent van 'de kwaliteitskrant' niet. Hij verzuimt ook te vermelden dat de economische situatie in de VS alles behalve rooskleurig is. Zo schreef onlangs Paul Craig Roberts, die onder president Reagan een hoge positie op het ministerie van Financien bekleedde: 'The US has become a rogue nation.Least of all did President Bush tell any truth about the economy. He talked about economic growth rates without acknowledging that they result from eating the seed corn and do not produce jobs with a living wage for Americans. He touted a low rate of unemployment and did not admit that the figure is false because it does not count millions of discouraged workers who have dropped out of the work force.Americans did not hear from Bush that a new Wal-Mart just opened on Chicago's city boundary and 25,000 people applied for 325 jobs (Chicago Sun-Times, Jan. 26), or that 11,000 people applied for a few Wal-Mart jobs in Oakland, California. Obviously, employment is far from full.Neither did Bush tell Americans any of the dire facts reported by economist Charles McMillion in the January 19 issue of Manufacturing & Technology News: During Bush's presidency the US has experienced the slowest job creation on record (going back to 1939). During the past five years private business has added only 958,000 net new jobs to the economy, while the government sector has added 1.1 million jobs. Moreover, as many of the jobs are not for a full work week, "the country ended 2005 with fewer private sector hours worked than it had in January 2001."' Lees verder: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2006/02/het-failliete-amerika-5.html Maar geen woord hierover van de NRC-correspondent in de VS. Die is te lui om zelf op zoek te gaan naar de feiten. Het overschrijven van het persbericht van de regering Bush is voor hem voldoende. Vroeger waren burgers volledig afhankelijk van dit soort journalisten, maar dankzij internet godzijdank niet meer. We weten nu beter. Voor de propagandisten wordt het steeds moeilijker hun propaganda onweersproken te publiceren.

De Oorlogsstaat 6

De Amerikaanse oorlogsstaat blijft in staat van oorlog. Het kan ook niet anders, de Verenigde Staten is moreel en financieel failliet, het kan alleen met wapens concurreren, meer dan de helft van alle Amerikaanse wapenexporten gaat naar landen die volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken niet democratisch zijn. Tegelijkertijd gaat ongeveer de helft van de federale begroting direct of indirect naar wat officieel 'de nationale veiligheid' heet. De Washington Post bericht: 'Ability to Wage 'Long War' Is Key To Pentagon Plan. Conventional Tactics De-Emphasized. The Pentagon, readying for what it calls a "long war," yesterday laid out a new 20-year defense strategy that envisions U.S. troops deployed, often clandestinely, in dozens of countries at once to fight terrorism and other nontraditional threats. Major initiatives include a 15 percent boost in the number of elite U.S. troops known as Special Operations Forces, a near-doubling of the capacity of unmanned aerial drones to gather intelligence, a $1.5 billion investment to counter a biological attack, and the creation of special teams to find, track and defuse nuclear bombs and other catastrophic weapons. China is singled out as having "the greatest potential to compete militarily with the United States," and the strategy in response calls for accelerating the fielding of a new Air Force long-range strike force, as well as for building undersea warfare capabilities. The latest top-level reassessment of strategy, or Quadrennial Defense Review (QDR), is the first to fully take stock of the starkly expanded missions of the U.S. military -- both in fighting wars abroad and defending the homeland -- since the Sept. 11, 2001, terrorist attacks.' Lees verder: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/02/03/AR2006020301853.html Of http://www.truthout.org/docs_2006/020406Z.shtml

vrijdag 3 februari 2006

Nederland en Afghanistan 36Boris Dittrich is afgetreden na het taktische spel van de PVDA. Overigens een politiek spel over de ruggen van de Nederlandse militairen en Afghaanse bevolking. 'In de NOVA-uitzending van 10 januari 2006 zei drs. Bert Koenders, buitenlandwoordvoerder van de sociaal democraten dat de centrale vraag bij het besluit om nog meer Nederlandse troepen naar Afghanistan te sturen: ´´Kun je echt met 1300 militairen in een provincie waar het slechter gaat dan twee jaar geleden , waar de bestaande strategie van het Westen mislukt is een deuk in een pakje boter slaan?´´ Een belangrijke vraag vond hij zelf, ook gezien het feit dat ´´de militaire inlichtingendienst heeft gezegd: eigenlijk moet je het niet doen, want het is zo gevaarlijk.´´´ Zie: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2006/01/nederland-en-afghanistan-21.html Kennelijk kan nu ineens het Nederlandse leger in Afghanistan 'een deuk slaan in een pakje boter.' Daar zijn Koenders en zijn sociaaldemocratische kameraden heilig van overtuigd sinds zij begin deze week het verhaal hoorden van de 'deskundigen' die de Kamerleden kwamen overtuigen dat ze voor het sturen van troepen naar Afghanistan moesten stemmen. En omdat van alle 'deskundigen' die door de volksvertegenwoordigers waren uitgenodigd maar liefst 90 procent voor het sturen van militairen was, is het niet verwonderlijk dat de PVDA collectief zwichtte voor zoveel 'deskundige' informatie. Blijft alleen de vraag over waarom onze parlementariers, inclusief de PVDA kamerleden, zoveel voorstemmers hadden uitgenodigd. En nu maar afwachten hoeveel deuken er in de boter zullen worden geslagen en door wie.

Nederland en Afghanistan 35


De Amerikaan John Perkins schrijft in zijn boek 'Confessions of an Economic Hit Man: 'Economic hit men (EHMs) are highly paid professionals who cheat countries around the globe out of trillions of dollars. They funnel money from the World Bank, the U.S. Agency for International Development (USAID), and other foreign "aid" organisations into the coffers of huge corporations and the pockets of a few weathy families who control the planet's natural resources. Their tools include fraudulent financial reports, rigged elections, payoffs, extortion, sex, and murder. They play a game as old as empire, but one that has taken on new and terrifying dimensions during this time of globalization. I should know; I was an EHM. I wrote that in 1982, as the beginning of a book with the working title, 'Conscience of an Economic Hit Man. The book was dedicated to the presidents of two countries, men who had been my clients, whom I respected and thought of as kindred spirits - Jaime Roldos, president of Ecuador, and Omar Torrijos, president of Panama. Both had just died in fiery crashes. Their deaths were not accidental. They were assasinated because they opposed that fraternity of corporate, government, and banking heads whose goal is global empire. We EHMs failed to bring Roldos and Torrijos around, and the other type of hit men, the CIA-sanctioned jackals who were always right behind us, stepped in.' Toen ik in de jaren negentig voor de VPRO radio door de wereld reisde kwam ik deze economische hitmen regelmatig tegen, in Oezbekistan, in Mongolie, later in Mauretanie, keurig in het pak gestoken jonge kerels, Amerikanen vaak, maar ook Europeanen onder wie Nederlanders. Ze struinden de pas geopende markten af op zoek naar nieuwe klanten die ze namens banken of grote concerns konden beroven. Nu vindt u deze mensen in Irak en Afghanistan, waar wij militair helpen dit roofbouw-systeem in stand te houden. Natuurlijk wordt deze terreur met allerlei verheven praatjes verkocht, maar ondertussen spreken de feiten voor zich. 'The income ratio of the one-fifth of the world's population in the wealthiest countries to the one-fifth in the poorest went from 30 to 1 in 1960 to 74 to 1 in 1995.' Een van de neoconservatieven die de regering Bush ervan overtuigde dat Irak moest worden bezet, de Amerikaanse voormalige staatssecretaris van Defensie Paul Wolfowitz, is de nieuwe directeur van de Wereldbank geworden. De afgelopen veertig jaar is de kloof tussen arm en rijk in de wereld verdubbeld. Dat zijn de feiten, de rest is politieke propaganda. Maar deze informatie zult u niet van NOVA of van al die andere nieuwsrubrieken vernemen. Ze kijken wel uit. Lees ook: 'President Carter: "We did not need to go into Iraq. We went in there under false pretenses"' Zie: http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0602/01/lkl.02.html Of http://www.informationclearinghouse.info/article11761.htm

Nederland en Afghanistan 34Politici bouwen kastelen van woorden en achter de dikke muren van die woorden wanen ze zich veilig. Ze leven in een verbale werkelijkheid die vaak niets te maken heeft met de realiteit van alledag. Ze dromen zich een wereld en daar leven ze in, als kinderen. Het probleem is dat zonder leugen en bedrog die schijnwerkelijkheid niet kan bestaan en dat uiteindelijk de grote-mensen-wereld ineens van buitenaf met geweld inbreekt. Eind augustus 2003 schreef het PVDA-Kamerlid Klaas de Vries op zijn website: 'Bij het debat over Irak blijkt op het laatste nippertje dat premier Balkenende van Tony Blair geheime stukken mocht inzien, waarvan hij de inhoud niet mocht bespreken met zijn ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. "Doodnormaal", zegt De Hoop Scheffer, "het was for-your-eyes-only informatie."' Inmiddels is De Hoop Scheffer door de Amerikanen beloond met de hoogste post bij de NAVO en weten we nu dat de geheime stukken van Blair op vervalste informatie berusten. In de Verenigde Staten word president Bush fel aangevallen op het feit dat hij het Amerikaanse volk bedroog en in het Verenigd Koninkrijk wordt premier Blair ter verantwoording geroepen. Alleen in Nederland hebben de volksvertegenwoordigers minister president Balkenende nooit verantwoordelijk gesteld voor het geven van valse informatie aan kabinet en parlement. Op grond van die valse informatie werden militairen naar Irak gestuurd. En ook nu speelt bij het sturen van nog meer militairen naar Afghanistan onjuiste informatie een belangrijke rol. 90 procent van de 'deskundigen' die het parlement hoorde was voor het zenden van nog meer troepen. Wat men zocht was niet informatie maar een rechtvaardiging om onze liegende en bedriegende bondgenoten, de VS en het Verenigd Koninkrijk, in hun oorlog om olie te kunnen steunen. Een rechtvaardiging waarachter de politici zich kunnen verschuilen zodra het straks fout mocht gaan. Net als de journalisten die de opkomst van het fenomeen Fortuyn niet voorzagen en bleven zitten, blijven ook de politiek verantwoordelijken onder alle omstandigheden op het pluche geplakt zitten. NOVA sprak na het slotdebat in de Kamer over het zenden van nog meer troepen met de historicus Arend Jan Boekestijn, die zich in 2003 onsterfelijk belachelijk maakte door van de daken te schreeuwen dat Saddam Hoessein massavernietigingswapens bezat en dus onmiddellijk uit de weg geruimd moest worden. In de angelsaksische journalistiek wordt zo'n malloot afgebrand en niet meer uitgenodigd, maar hier maakt dat allemaal niets uit. Bij NOVA kun je altijd nog weer als 'deskundige' worden opgevoerd om de kijkers onzin te vertellen. Het kijkvee doet er ook niet toe, dat kun je van alles op de mouw spelden. Ondertussen doen de buitenlandse journalisten hun werk. Channel 4 bericht: 'The White House memo. Revealed: Bush and Blair discussed using American Spyplane in UN colours to lure Saddam into war. >>Watch the report >>Watch Menzies Campbell reaction >>White House Meeting Memo Special Report Channel 4 News tonight reveals extraordinary details of George Bush and Tony Blair's pre-war meeting in January 2003 at which they discussed plans to begin military action on March 10th 2003, irrespective of whether the United Nations had passed a new resolution authorising the use of force. Channel 4 News has seen minutes from that meeting, which took place in the White House on 31 January 2003. The two leaders discussed the possibility of securing further UN support, but President Bush made it clear that he had already decided to go to war. The details are contained in a new version of the book 'Lawless World' written by a leading British human rights lawyer, Philippe Sands QC. President Bush said that:"The US would put its full weight behind efforts to get another resolution and would 'twist arms' and 'even threaten'. But he had to say that if ultimately we failed, military action would follow anyway.''Prime Minister Blair responded that he was: "solidly with the President and ready to do whatever it took to disarm Saddam." But Mr Blair said that: "a second Security Council resolution would provide an insurance policy against the unexpected, and international cover, including with the Arabs." Mr Sands' book says that the meeting focused on the need to identify evidence that Saddam had committed a material breach of his obligations under the existing UN Resolution 1441. There was concern that insufficient evidence had been unearthed by the UN inspection team, led by Dr Hans Blix. Other options were considered. President Bush said: "The US was thinking of flying U2 reconnaissance aircraft with fighter cover over Iraq, painted in UN colours. If Saddam fired on them, he would be in breach."He went on: "It was also possible that a defector could be brought out who would give a public presentation about Saddams WMD, and there was also a small possibility that Saddam would be assassinated."' Lees verder: http://www.channel4.com/news/special-reports/special-reports-storypage.jsp?id=1661 Of
http://www.truthout.org/docs_2006/020206R.shtml

donderdag 2 februari 2006

Het failliete Amerika 9

Een van de redenen waarom Nederlandse militairen in Afghanistan de taken van de Amerikanen moeten overnemen is domweg het feit dat de Amerikaanse overheid failliet is en bovendien niet genoeg soldaten kan werven. De situatie begint zo nijpend te worden dat nu ook misdadigers worden geronseld voor het leger. Salon. Com bericht: 'Out of jail, into the Army. Facing an enlistment crisis, the Army is granting "waivers" to an increasingly high percentage of recruits with criminal records -- and trying to hide it.

We're transforming our military. The things I look for are the following: morale, retention, and recruitment. And retention is high, recruitment is meeting goals, and people are feeling strong about the mission.
-- George W. Bush, in a Jan. 26 press conference.

According to statistics provided to Salon by the office of the assistant secretary of defense for public affairs, the Army said that 17 percent (21,880 new soldiers) of its 2005 recruits were admitted under waivers. Put another way, more soldiers than are in an entire infantry division entered the Army in 2005 without meeting normal standards. This use of waivers represents a 42 percent increase since the pre-Iraq year of 2000. (All annual figures used in this article are based on the government's fiscal year, which runs from Oct. 1 to Sept. 30. So fiscal year 2006 began Oct. 1, 2005.) In fact, even the already high rate of 17 percent underestimates the use of waivers, as the Pentagon combined the Army's figures with the lower ones for reserve forces to dilute the apparent percentage. Equally significant is the Army's currently liberal use of "moral waivers," which are issued to recruits who have committed what are loosely defined as criminal offenses. Officially, the Pentagon states that most waivers issued on moral grounds are for minor infractions like traffic tickets. Yet documents obtained by Salon show that many of the offenses are more serious and include drunken driving and domestic abuse. Last year, 37 percent of the Army's waivers (about 8,000 soldiers) were based on moral grounds. Like waivers as a whole, these waivers are proliferating -- they're 32 percent higher than in the prewar year of 2000. As a result, the odds are going up that the soldiers fighting and taking the casualties in Iraq entered the Army with a criminal record.' Lees verder: http://www.salon.com/news/feature/2006/02/02/waivers/ Of
http://www.truthout.org/docs_2006/020206F.shtml En dit criminele systeem wordt direct gesteund door de meerderheid van de Nederlandse volksvertegenwoordigers, nu die meerderheid beslist heeft nog meer militairen naar oorlogsgebied te sturen.

11 september 2001 (2)

Hitler verklaarde ooit eens dat als een leugen groot genoeg was en vaak genoeg herhaald werd deze uiteindelijk als de waarheid zou worden geaccepteerd. Zo gaat het ook met grote complotten. De officiele versie van de aanslagen van 11 september 2001 is dat een complot van arabische terroristen deze misdaad mogelijk heeft gemaakt. Maar steeds meer mensen in de Verenigde Staten en ook daarbuiten beginnen aan die officiele versie van de werkelijkheid te twijfelen. Sommigen van hen vermoeden zelfs dat er een geheel ander complot hiervoor verantwoordelijk was. Welke complotdenkers hebben gelijk? Als u naar de foto hierboven kijkt, dan ziet u dat het bovenste gedeelte van 1 van de Twin Towers schuin omvalt en toch zakt ineens de hele toren loodrecht ineen. Hoe kan dat? Kijkt u nog eens naar het filmfragment, dan ziet u het nog beter: http://911research.wtc7.net/wtc/analysis/collapses/shattering.html Wonderlijk, niet? Misschien nog opmerkelijker is dat een groep vooraanstaande autoriteiten zich nu tegen de officiele versie keren. 'An influential group of prominent experts and scholars have joined together alleging that senior government officials have covered up crucial facts about what really happened on 9/11. The members of this new non-partisan association, "Scholars for 9/11 Truth" (S9/11T), are convinced their research proves the current administration has been dishonest with the nation about events in New York and Washington, D.C.These experts contend that books and articles by members and associates have established that the World Trade Center was almost certainly brought down by controlled demolitions and that the available relevant evidence casts grave doubt on the official story about the attack on the Pentagon. They believe that the government not only permitted 9/11 to occur but may even have orchestrated these events to facilitate its political agenda.The society includes U.S. and international faculty and students of history, science, military affairs, psychology, and even philosophy. According to its spokesmen, S9/11T represents a concerted effort to uphold the standards of truth and justice and to strengthen democracy in this nation, which has taken a terrible hit in the aftermath of 9/11, when "everything changed." Its function is to bring scientific rigor to the study of 9/11 phenomena.The members of this group are dedicated to exposing falsehoods and to revealing truths behind 9/11, "letting the chips fall where they may." The evidence has become sufficiently strong that they are speaking out. They are actively devoting themselves to reporting the results of their research to the public by means of lectures, articles, and other venues.The society includes numerous notable professors and scholars, including:• Morgan Reynolds, Texas A & M Professor Emeritus of Economics, former Chief Economist for the Department of Labor for President George W. Bush, and former Director of the Criminal Justice Center at the National Center for Policy Analysis• Steven E. Jones, Professor of Physics, Brigham Young University, co-chair of S9/11T and the creator of its home page and its forum• Robert M. Bowman, former Director of the U.S. "Star Wars" Space Defense Program in both Republican and Democratic administrations, a former senior Air Force Colonel with 101 combat missions, who is also a Catholic Archbishop• Lloyd DeMause, Director of The Institute for Psychohistory, President of the International Psychohistorical Association and Editor of The Journal of Psychohistory• James H. Fetzer, Distinguished McKnight University Professor of Philosophy at the University of Minnesota, Duluth, author or editor of more than 20 books and co-chair of S9/11T• Andreas Von Buelow, former assistant German defense minister, director of the German Secret Service, minister for research and technology, and member of Parliament for 25 years.' Lees verder: http://prweb.com/releases/2006/1/prweb338782.htm Een interview met 1 van deze autoriteiten, Bob Bowman, voormalig kolonel van de Amerikaanse luchtmacht kunt u hier lezen: http://home.planet.nl/~houck006/bowman.html Of hier beluisteren: http://www.vpro.nl/programma/madiwodo/afleveringen/14609116/ Wat is de waarheid, en wie bepaalt die waarheid? Wie bepaalt wie gelijk heeft en wie niet. U zelf of de commerciele journalistiek die slechts 1 versie van de werkelijkheid geeft? Overigens, hier kunt u een uitgebreide documentaire zien over de ongerijmdheden in de officiele verklaring van de aanslagen op 11 september 2001: https://secure.reopen911.org/freedvd.php

Het failliete Amerika 8

Hoe staat 't er economisch voor met 'the land of the free, home of the brave?' Paul Craig Roberts, staatssecretaris Financien onder Reagan schrijft in Information Clearing House: 'The US has become a rogue nation. The state of the union is disastrous. By its naked aggression, bullying, illegal spying on Americans, and illegal torture and detentions, the Bush administration has demonstrated American contempt for the Geneva Convention, for human life and dignity, and for the civil liberties of its own citizens. Increasingly, the US is isolated in the world, having to resort to bribery and threats to impose its diktats. No country any longer looks to America for moral leadership. The US has become a rogue nation.Least of all did President Bush tell any truth about the economy. He talked about economic growth rates without acknowledging that they result from eating the seed corn and do not produce jobs with a living wage for Americans. He touted a low rate of unemployment and did not admit that the figure is false because it does not count millions of discouraged workers who have dropped out of the work force.Americans did not hear from Bush that a new Wal-Mart just opened on Chicago's city boundary and 25,000 people applied for 325 jobs (Chicago Sun-Times, Jan. 26), or that 11,000 people applied for a few Wal-Mart jobs in Oakland, California. Obviously, employment is far from full.Neither did Bush tell Americans any of the dire facts reported by economist Charles McMillion in the January 19 issue of Manufacturing & Technology News: During Bush's presidency the US has experienced the slowest job creation on record (going back to 1939). During the past five years private business has added only 958,000 net new jobs to the economy, while the government sector has added 1.1 million jobs. Moreover, as many of the jobs are not for a full work week, "the country ended 2005 with fewer private sector hours worked than it had in January 2001."' Lees verder: http://www.informationclearinghouse.info/article11746.htm

De Dollar Hegemonie 3

Dit keer is Iran aan de beurt, want de dollar begint te wankelen en de oliewinsten van de Westerse concerns moeten blijven stijgen. 'Exxon Mobil Corp. reported a 27 percent rise in fourth-quarter earnings earlier this week. Shell's full-year earnings rose 37 percent to $25.3 billion while sales rose 12 percent to $379.0 billion. The earnings were the largest ever for a British or Dutch company, but are likely to be passed by Britain's BP PLC next week. Shell's new CEO Jeroen van der Veer tried to emphasize the positive in the results, citing "record cash and earnings" for the full year and "success in exploration and gaining access to new resources."' http://www.forbes.com/work/feeds/ap/2006/02/02/ap2495065.html Ondertussen analyseert Mike Whitney in Information Clearing House de ware achtergronden van het conflict met Iran: 'Those who doubt that the Bush-Cheney-Rumsfeld team will attack Iran, while so conspicuously overextended in Iraq, are ignoring the subtleties of the administration’s Middle East strategy. Bush has no intention of occupying Iran. Rather, the goal is to destroy major weapons-sites, destabilize the regime, and occupy a sliver of land on the Iraqi border that contains 90% of Iran’s oil wealth. Ultimately, Washington will aim to replace the Mullahs with American-friendly clients who can police their own people and fabricate the appearance of representative government. But, that will have to wait. For now, the administration must prevent the incipient Iran bourse (oil-exchange) from opening in March and precipitating a global sell-off of the debt-ridden dollar. There have many fine articles written about the proposed “euro-based” bourse and the devastating effects it will have on the greenback. The best of these are “Petrodollar Warfare: Oil, Iraq and the Future of the Dollar” by William R. Clark, and “The Proposed Oil Bourse” by Krassimir Petrov, Ph.D. The bottom line on the bourse is this; the dollar is underwritten by a national debt that now exceeds $8 trillion dollars and trade deficits that surpass $600 billion per year. That means that the greenback is the greatest swindle in the history of mankind. It’s utterly worthless. The only thing that keeps the dollar afloat is that oil is traded exclusively in greenbacks rather than some other currency. If Iran is able to smash that monopoly by trading in petro-euros then the world’s central banks will dump the greenback overnight, sending markets crashing and the US economy into a downward spiral. The Bush administration has no intention of allowing that to take place. In fact, as the tax-cuts and the budget deficits indicate, the Bush cabal fully intends to perpetuate the system that trades worthless dollars for valuable commodities, labor, and resources. As long as the oil market is married to the dollar, this system of global indentured servitude will continue. Battle Plans. The Bush administration’s attention has shifted to a small province in southwestern Iran that is unknown to most Americans. Never the less, Khuzestan will become the next front in the war on terror and the lynchpin for prevailing in the global resource war. If the Bush administration can sweep into the region (under the pretext disarming Iran’s nuclear weapons programs) and put Iran’s prodigious oil wealth under US control, the dream of monopolizing Middle East oil will have been achieved.' Lees verder: http://www.informationclearinghouse.info/article11743.htm Een gewelddadig optreden zal de crisis in het Midden Oosten alleen nog maar vergroten. Zouden de socialisten, liberalen en christenen die nog meer militairen naar Afghanistan willen sturen hierbij hebben stilgestaan? Allemaal vragen die we deze volksvertegenwoordigers straks kunnen stellen.

World Social Forum 3De World Social Forum is weer afgelopen. Common Dreams bericht: 'World Social Forum: It All Boils Down to Politics. CARACAS -"As Aristotle said, everything is politics," Brazilian presidential secretary Luiz Dulci stated at the World Social Forum (WSF) in Venezuela, referring to the debate on the politicisation of the global civil society gathering. The discussion of whether the WSF should remain a space for mere reflection and protest or should begin to design campaigns for concrete action began at the fifth edition of the annual gathering, held in its birthplace: the southern Brazilian city of Porto Alegre. Venezuelan President Hugo Chávez called on the Assembly of Social Movements, a coalition of 300 organisations and networks that is active within the framework of the WSF, to "draw up strategies of power in an offensive to build a better world." Earlier, in a rally organised by the global Vía Campesina network, Chávez had stated that he hoped that the WSF would not become simply a forum for "revolutionary tourism."' Lees verder: http://www.commondreams.org/headlines06/0201-03.htm

Cindy SheehanHier wordt Cindy Sheehan, moeder van een soldaat die in Irak om het leven kwam, op een hardhandige wijze afgevoerd uit de omgeving waar president Bush zijn 'troonrede' zou uitspreken, omdat zij een T-shirt droeg met de tekst: '2245 Dead. How many More?' Na haar aanhouding zei ze tegen de dienstdoende agent dat haar zoon in Irak was gestorven: 'That's when the enormity of my loss hit me. I have lost my son. I have lost my First Amendment rights. I have lost the country that I love. Where did America go? I started crying in pain. What did Casey die for? What did the 2244 other brave young Americans die for? What are tens of thousands of them over there in harm's way for still? For this? I can't even wear a shirt that has the number of troops on it that George Bush and his arrogant and ignorant policies are responsible for killing.' Lees verder:
http://www.commondreams.org/headlines06/0201-01.htm

Nederland en Afghanistan 32Dit is een Amerikaanse soldaat in Vietnam met het restant van een Vietnamees. Welke beelden spoken na al die jaren nog steeds door het hoofd van deze overlevende? Want eens komen die beelden. Het besluit anderen oorlog te laten voeren kunnen politici nemen na veel of weinig woorden. Maar zelf hoeven ze niet te strijden, daar zijn ze ook meestal te laf voor. De Independent bericht: 'The federal Veterans Affairs (VA) department revealed last week that up to a third of US troops returning from Iraq or Afghanistan - about 40,000 - suffer mental health problems. It is to spend an extra $29m (£16.3m) on troops who have PTSD. Days ago, The Independent reported the suicide of another veteran of the Iraq war, Doug Barber, a National Guardsman who took his life after struggling with his experiences of the war after he returned to civilian life.' Lees verder:
http://news.independent.co.uk/world/americas/article342643.ece Zijn al die extra kosten ook besproken nu onze stoere politici nog meer militairen naar Afghanistan willen sturen?

Amnesty Prijs naar Israelische Filmmaker

Gisteravond was ik in Rotterdam bij de uitreiking van de Amnesty International-Doen Award 2006. De documentaire 'Avenge But One Of My Two Eyes' van Avi Mograbi, een Israelische filmmaker en vredesactivist, was de winnaar van deze prestigieuze prijs. Zijn documentaire is een schitterend maar keihard verslag van de dagelijkse terreur van het Israelisch militair optreden in Palestijns gebied. Door middel van de Israelische verheerlijking van de mythe van Massada, waarbij joodse extremisten collectieve zelfmoord verkozen boven onderwerping aan de Romeinen en de verheerlijking van het verhaal van Samson die zelfmoord pleegde om zijn vijanden mee de dood in te nemen laat Mograbi zien wat de motieven zijn van Palestijnen die een zelfmoordaanslag plegen. Toen deze documentaire in Cannes werd vertoond was dit de begeleidende tekst: 'From the myths of Samson and Massada, the younger Israeli generations learn that death is preferable to domination.Today, as the second Intifada is raging, the Palestinians are constantly humiliated by the Israeli army and peasants are kept from ploughing their fields, children on their way back from school are stranded at checkpoints for hours, an old woman can't even go back home. Exhausted, these people voice their anger and despair just as the Jews did with the Romans or Samson with the Philistines. Israeli filmmaker Avi Mograbi still believes in the power of dialogue, with besieged Palestinians, and with omnipresent Israeli army officials. Samson called to the Lord and said: "Lord, God, remember me and strengthen me, only this once. So that I may avenge but one of my two eyes, avenge upon the Philistines. What does he ask for? Who does he turn to, and what does he ask for?-Samson turns to God and asks him to give him strength, even though he's not a Nazirite anymore, he asks him to make him strong one more time, so he can take revenge on the Philistines. Presented out of competition, the documentary Avenge But One of My Two Eyes by Avi Mograbi, who has come to Cannes for the first time, plunges us into the thick of the Israeli-Palestinian conflict. With the second intifada raging and the Palestinians in greater frustration and despair than ever, Mograbi places his faith in the power of dialogue, with the Palestinians besieged and the Israeli army everywhere. To sustain his argument, the director raises the legends of Samson & Delilah and Massada, which taught early Zionists that death is preferable to surrender. This film was born of Avi Mograbi's intention to reconsider the story of Masada, the fortress emblematic of the Jewish Zealots' uprising against Roman occupation in the 1st century AD, in a new light, by transposing the action to today's breaking news stories. Mograbi explains: "You have to be aware that we Israelis have always been brought up so as to regard Zealots as heroes and freedom fighters that we should identify with... But historian Josephus Flavius in the book 'The War of the Jews' told an altogether different story: the Zealots of Masada are described as murderers, robbers, bandits and extreme nationalists - and definitely not as people to look up to. So I thought it was important to retell the story of Masada. Besides, the fact that the Zealots committed suicide also reflected on today's Palestinian suicide bombers."' Toen ik zijn documentaire gezien had realiseerde ik me opnieuw hoe onrechtvaardig het is dat de Europese Unie nu dreigt het hele Palestijnse volk te straffen omdat men in hun wanhoop massaal op Hamas heeft gestemd. En dat terwijl de Israelische tereur door het Westen niet gestraft wordt, maar beloond wordt met speciale economische voordelen.

Nederland en Afghanistan 31

De Nederlandse commerciele pers. Toen ik drie jaar geleden voor het VPRO-radioprogramma Madiwodo naar Irak wilde afreizen om vanuit dat land te rapporteren over de op handen zijnde Amerikaanse inval kreeg ik van mijn hoofdredacteur te horen dat ik van hem geen toestemming kreeg omdat de verzekeringskosten te hoog waren. De kosten van een verzekering zijn in Nederland sindsdien een journalistiek criterium om al dan niet een gebeurtenis van nabij te verslaan. Hoewel buitenlandse journalisten Uruzgan wel doorkruisen doen - op Arnold Karskens na - Nederlandse journalisten dit niet. Veel te laat willen ze ineens onder begeleiding er door heen. De NRC bericht: 'Nederlandse media geweerd uit Uruzgan. Het is voor Nederlandse journalisten vrijwel onmogelijk toestemming te krijgen de Afghaanse provincie Uruzgan te bezoeken. De veiligheidssituatie in de zuidelijke provincie is te slecht om er op eigen gelegenheid heen te reizen, en het Amerikaanse leger weigert Nederlandse pers mee te nemen naar Uruzgan. Voor elke vorm van reizen in Afghanistan is toestemming nodig van de ‘Coalition Forces’. In de praktijk zijn dat de Amerikaanse militairen. NOVA-verslaggever Willem Lust had hulporganisatie Cordaid bereid gevonden hem per helikopter mee te nemen naar Uruzgan. ,,Maar plotseling gaven de Amerikanen geen toestemming”, vertelt hoofdredacteur John de Zwart van NOVA. „We hebben gehoord dat het Nederlandse ministerie van Defensie het heeft belemmerd.” Dit wordt door het ministerie van Defensie ontkend. Volkskrant-journalist Stieven Ramdharie had aanvankelijk toestemming om met de Amerikanen mee te gaan, maar die is ingetrokken. Buitenlandredacteur Cor Speksnijder van de Volkskrant: ,,We weten niet of het de Amerikanen zijn of de Nederlandse regering die hierachter zit. We zijn het spoor bijster.” De enige die in het gebied is geweest is oorlogsjournalist Arnold Karskens van het weekblad Nieuwe Revu. Hij maakte een korte reportage voor NOVA, en zei in die uitzending met vijftig man bewaking rond te hebben moeten lopen, omdat de situatie daar te onveilig was. Hij was op eigen gelegenheid gegaan, geholpen door zijn ,,contacten.” Philip de Wit, voor NRC Handelsblad nu in Kabul, bevestigt de gevaarlijke situatie. ,,Hulporganisaties hebben chauffeurs uit de regio zelf. Zelfs voor Afghanen uit andere streken van het land is het te gevaarlijk in Uruzgan.” De Wit heeft een aanvraag ingediend bij het Amerikaanse leger in Kabul om ingelijfd (embedded) mee te mogen naar Uruzgan. Morgen beslist de Tweede Kamer over de Uruzgan-missie.' Zie: http://www.nrc.nl/binnenland/article206225.ece Mocht de minister onverhoopt gevraagd worden of het Nederlandse leger heeft bepaald dat journalisten er niet mogen kijken dan zal de minister keurig antwoorden dat dit niet waar is. En zo is ook het verbod van het Nederlandse leger een journalistiek criterium geworden.

Nederland en Afghanistan 30


Dit is de journalist Pim van Galen met op de achtergrond zijn werkterrein, politiek Den Haag. Even vooraf: journalistiek is in de juiste bewoordingen de juiste vraag stellen. In Nederland is de journalistiek in de commerciele massamedia een travestie aan het worden van wat eens een vak was. Afgelopen maandag zag ik hoe Pim van Galen van NOVA's 'Den Haag Vandaag' ergens rond dat pleintje in Den Haag stond te stuntelen. Naar aanleiding van het kamerdebat over nog meer troepen naar Afghanistan zei hij tegen Jeroen Pauw: 'Het was opvallend Jeroen, en de kamerleden zijn ook niet erg blij met die beeldvorming, dat 90 procent van de deskundigen hier gewoon voor is... onevenwichtig dus, veel voorstanders.' Wekenlang had Pim zich kunnen voorbereiden op dit debat en had dus - als hij zijn huiswerk goed had gedaan - de kijkers kunnen informeren over wat nu precies de ware redenen zijn waarom 90 procent van de uitgenodigde deskundigen voor waren en slechts tien procent tegen. Want inderdaad 'opvallend' en inderdaad een 'onevenwichtige' keuze van onze volksvertegenwoordigers, een keuze die straks mensenlevens kan kosten. Maar nee, wij kijkers kregen geen nauwgezette verklaring voor deze 'onevenwichtige' keuze. Kennelijk vond Pim het niet relevant om het ons te vertellen, en ook Jeroen niet, wiens hoofd en presentatiestijl mij het onrustbarende gevoel geven dat het hem allemaal worst zal zijn. Nog wonderlijker was Van Galen's terloopse opmerking dat 'de kamerleden ook niet erg blij [zijn] met die beeldvorming.' Met andere woorden: het gaat hier om beeldvorming. Het maakt dus niet uit dat er een 'onevenwichtige' keuze is gemaakt, maar wel dat 'de kamerleden ook niet erg blij [ zijn] met die beeldvorming.' Het gaat Pim en zijn kamerleden dus niet om de inhoud maar om de vorm, 'die beeldvorming.' Ook de journalistiek is allemaal public relations en marketing geworden: hoe verkoop ik een product, of dat nu wollen muts is of een oorlog, het maakt niets meer uit, zolang men met zijn produkt maar goed overkomt, zolang de beeldvorming maar een beetje lekker oogt. Pim sprak ook nog over 'robuust beveiligd,' waarmee hij letterlijk de taal van de macht overnam, de eufemismen, de kwalificaties en soepele adjectieven, de propaganda, de taal van de minister en de NAVO en al die anderen 'deskundigen' die bij deze machtspolitiek belang hebben. Zie: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2006/01/nederland-en-afghanistan-24.html Daarom zult u Pim en Jeroen niet snel van uw beeldscherm zien verdwijnen, ze hebben bewezen dat ze betrouwbare boodschappenjongens zijn, die met een combinatie van domheid en luiheid de handel van anderen kunnen verkopen. Net zolang tot een zware terroristische aanslag of een economische crisis iedereen wakker schudt en onze parlementaire pers - net als tijdens de opkomst van Pim Fortuyn - alleen maar verbijsterd kan toekijken hoe de werkelijkheid zich ontvouwt. Pim en Jeroen verzuimden tijdens hun tv-optreden ook veel fundamentelere vraagstukken op te werpen met betrekking tot het sturen van militairen om oorlog te voeren. Die vinden ze kennelijk te moeilijk of irrelevant of - erger nog - misschien kunnen ze eenvoudigweg geen andere vragen bedenken. Welke die vragen zijn kunt u hier lezen: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2006/01/nederland-en-afghanistan-25.html De uitzending van NOVA is hier te zien: http://www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=archief.zoekopdatum&datum=30-01-2006

Nederland en Afghanistan 29Common Dreams heeft een bericht overgenomen van het persagentschap Inter Press Service: 'Remaking USAID for a Permanent War on Terror? OAKLAND, California - In a series of developments -- some more publicized than others -- the United States Agency for International Development, or USAID, has been undergoing a transformation that will more closely align its activities with the State Department and the Pentagon. These changes could threaten the agency's original emphasis of concentrating on long-term social and economic assistance projects, and steer it toward greater involvement in more immediate political and military concerns, such as Pres. George W. Bush's war on terror. On Jan. 18, the Bush administration nominated Randall Tobias to serve both as the nation's first director of foreign assistance and as the head of USAID, the principal government agency that administers economic and humanitarian assistance worldwide. The new position at the State Department will oversee all U.S. foreign aid programs. (Tobias is slated to replace Andrew Natsios, the former head of USAID who recently resigned for a teaching post at Georgetown University.)' Lees verder: http://www.commondreams.org/headlines06/0128-03.htm Dit is inderdaad 1 van de centrale vragen: wordt de oorlogsvoering betaalt door ontwikkelingshulp? Die vraag geldt ook voor Nederland. Weet u bijvoorbeeld hoeveel het militair avontuur in Afghanistan gaat kosten en waar dat geld ineens vandaan komt? Waarom is hierover niet uitgebreid en stelselmatig bericht door onze immer wakkere commercile massamedia?

woensdag 1 februari 2006

Rotterdams Film Festival


Ik ben enkele dagen in de Maasstad om het Internationaal Film Festival Rotterdam te bezoeken. Zag gisteren twee goede films. De eerste was ' When Light Behaves Differently Towards Time,' van de Nederlandse regisseur Jan Willem van Dam. Een poetische film met schitterende opnamen in de Kaukasus gebergte. Een politieman reist door Georgie op zoek naar boeven of eigenlijk op zoek naar zichzelf en naar zijn land dat de omwenteling van de Rozenrevolutie achter de rug heeft. De tweede film is van de Amerikaanse Kelly Reichardt en heet ' Old Joy.' Ook hier zijn de hoofdrolspelers op zoek naar zichzelf. Het gaat over het einde van een tijdperk. In antwoord op mijn vraag: welk tijdperk, antwoordde Kelly : ' Het einde van de Amerikaanse Droom. Het neoliberalisme heeft op zoveel fronten gewonnen dat we domweg plat geslagen zijn.' Een gevoel dat men de afgelopen jaren bij meer Amerikaanse progressieve intellectuelen aantreft. Binnenkort zal ik een interview met haar op deze weblog zetten. Vanochtend vroeg even naar NOS-Journaal en RTL4 Nieuws gekeken. De RTL-correspondent in de VS had de State of the Union beter begrepen dan de redactie van het NOS-Journaal. Hij zei dat alleen al de jaarlijkse rente op de gigantische buitenlandse schuld van de Verenigde Staten hoger is dan de geldverslindende oorlog in Irak. En daar gaat het ook precies om bij het bepalen van het buitenlands beleid van het imperium. Vandaar dat president Bush nu ineens voor milieubescherming lijkt te zijn en voor maatregelen om de VS minder afhankelijk te maken van olie-importen. Dat verklaart ook waarom ineens CNN en de Washington Post over de gevaren van de klimaatverandering berichten. Het Amerikaans establishment heeft door dat het niet langer meer op de oude voet kan doorgaan en dus moet de bevolking voor de nieuwe realiteit klaar gestoomd worden.

maandag 30 januari 2006

Deir Yassin

Hier liggen bewoners van het Palestijnse dorp Deir Yassin die op 9 april 1948, aan de vooravond van de Israelische Onafhankelijkheidsverklaring, door joodse terroristen werden vermoord. In totaal werden, volgens de New York Times, 254 Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen afgeslacht. Deir Yassin is een begrip voor zowel de Palestijnen als voor de joods-Israelis. http://www.deiryassin.org/index1.html Menachem Begin, de leider van de Irgoen, een van de terroristische bendes verantwoordelijk voor dit bloedbad, werd later premier van Israel. Na Deir Yassin verklaarde hij trots: '"We created terror among the Arabs and all the villages around. In one blow, we changed the strategic situation... Arabs throughout the country, induced to believe wild tales of "Irgun butchery," were seized with limitless panic and started to flee for their lives. This mass flight soon developed into a maddened, uncontrollable stampede. The political and economic significance of this development can hardly be overestimated.' De Israelische historicus Benny Morris beschrijft in 'The Birth of the Palestinian Refugee Problem' hoe tenminste 700.000 Palestijnen voor de etnische zuiveringen moesten vluchten. Al meer dan een halve eeuw weigert Israel deze vluchtelingen te laten terugkeren, ondanks het uitdrukkelijk verzoek van de Verenigde Naties. Bovendien weigert de staat Israel de vluchtelingen te compenseren voor hun geroofde land en bezittingen. Vijf jaar geleden schreef de Amerikaanse wetenschapper Norman G. Finkelstein, wiens ouders de concentratiekampen wisten te overleven, in zijn boek 'The Holocaust Industry': 'When Israel first entered into negotiations with Germany for reparations after the war, historian Ilan Pappe reports, Foreign Minister (van Israel svh) Moshe Sharett proposed transferring a part to Palestinian refugees, "in order to rectify what has been called the small injustice (the Palestinian tragedy), caused by the more terrible one (the Holocaust)." Nothing ever came of the proposal. A prominent Israeli academic has suggested using some of the funds from the Swiss banks and German firms for the "compensation of Palestinian Arab refugees.'' Given that almost all survivors of the Nazi Holocaust have already passed away, this would seem to be a sensible propasal.' Dit mag volgens Finkelstein dan wel een 'zinnig voorstel' zijn, ondanks de miljarden die Israel ontving is er geen cent naar de Palestijnen gegaan. Net als verraad kleurt onrecht de toekomst. Ik schrijf dit omdat vanochtend de Volkskrant het volgende bericht: 'JERUZALEM -Israël en de internationale gemeenschap voeren de druk op Hamas snel hoog op om de Palestijnse islamisten ertoe te bewegen de staat Israël te erkennen en de wapens neer te leggen. Stapt Hamas in de regering, dan staan de Palestijnen diplomatieke en financiële boycots te wachten. Met mogelijk een bankroet van de Palestijnse Autoriteit tot gevolg… De Duitse bondskanselier Merkel, zondag aangekomen voor een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden, heeft zich aangesloten bij de voorwaarden van Olmert.' Met andere woorden: de nakomelingen van de daders en slachtoffers van de Holocaust dreigen met een boycot van het Palestijnse volk voor hun verzet tegen het voortdurende Israelische onrecht, want nog steeds worden de nederzettingen uitgebreid en steelt 'de joodse natie' Palestijns land. Israel wordt hiervoor niet geboycot, integendeel zelfs, Israel heeft een speciale voordelige handelsovereenkomst met de Europese Unie. Wij Westerlingen, nakomelingen van het Christelijke Avondland waar de Holocaust plaatsvond, mogen dit misschien wel redelijk vinden, maar in een groot deel van de wereld beschouwt men dit als onrechtvaardig, het meten met twee maten. Het Westen heeft nooit voorgesteld om Israel economische te boycotten, ook niet toen de joods-Israelische bevolking terroristen als Begin, Shamir en Sharon aan de macht hielp. Dat Sharon als premier op de Westbank doorging met zijn expansionistische politiek van 'seize the hilltops' was ook geen reden Israel te dwingen om zich aan internationaal recht te houden. En ook de Israelische terreur in de bezette gebieden werd nooit afgestraft. Zie: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2006/01/ariel-sharon-2_06.html Ooit zei een Israelische vriend van me, Toma Sic, dat het Westerse antisemitisme zich niet langer meer richt op de joden, maar op die andere semitische tak, de arabieren. Vrede zonder rechtvaardigheid bestaat niet. Trauma's verdwijnen niet automatisch. Net als Auschwitz wordt ook Deir Yassin niet vergeten. Zie ook: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2006/01/robert-fisk-5.html

State of the UnionNa zoveel jaren geweld van de Bush-regering is de vraag wat 's werelds machtigste organisatie van plan is de komende tijd te gaan doen. Tom Engelhardt schrijft aan de vooravond van de presidentiele troonrede: 'The State of Disunion. Gorilla Empire? This Tuesday, the presidential State of the Union Address rolls around yet again. Only four Januaries have passed since the President used a State of the Union Address to brand Iran, Iraq, and North Korea -- the first two then bitter enemies, the third completely unrelated to either of them and on the other side of the planet -- as a World-War-II-style "axis of evil." It was the first great State of Disunion deception of the Bush administration's regal reign or error. Only three Januaries ago came the second. The President stood before Congress and pronounced those sixteen little words on his bum's rush to war with Iraq: "The British government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa." How time flies. Now, thanks to the decision to terrify and manipulate Congress and the American people into this administration's much desired, unprovoked invasion of Iraq (and everything that followed from it), almost two-thirds of that "axis of evil" -- Iran and southern Iraq as well as the newly elected government in Baghdad's Green Zone -- have become something like an "axis" of two democratically elected, theocratic Shiite powers; while the third member of that putative axis is now a genuine, no-holds-barred nuclear "axis" of one. In the meantime, those sixteen words morphed into another kind of administration catastrophe -- the Joseph Wilson op-ed on Saddam's missing Niger uranium; the conspiracy inside the administration to smear Wilson; the outing of his CIA agent/wife, Valerie Plame; the coming into being of the Plame case; and the appointment of a dogged prosecutor, Patrick Fitzgerald, as Special Couns! el to investigate an administration which prided itself on controlling everything in its path but couldn't, in the end, control the career officials in the Justice Department who managed to make the appointment. Now, sixteen words, so many secret meetings, leaks, smears, lies, obfuscations, obstructions, baroque press briefings, and plots later, Fitzgerald works doggedly in the wings, the bureaucracy's avenging angel in its war with this administration. Having lopped off the Vice President's good right arm, I. Lewis ("Scooter") Libby, Fitzgerald seems to be preparing to take out the President's "brain," Karl Rove and then check the landscape for other candidates. Now, here we are, at the President's fifth State of the Union Address. Last year, of course, he brought forward his -- lucky for us all -- DOA social security overhaul. "Fixing" social security was what he called it, but putting in the fix on that classic safety-net program might better have caught the spirit of the moment -- or, if you want to get the full picture, just imagine the hurricane Katrina rescue effort applied to the world of retirement. This year, Richard W. Stevenson of the New York Times writes, the President will focus on health care (hold your hats), spending restraint (every speech needs a laugh line), illegal immigration, and "the nation's international economic competitiveness" (okay, two laugh lines).' Lees verder: http://www.tomdispatch.com/index.mhtml?pid=54078

zondag 29 januari 2006

Klimaatverandering 16

Na jarenlang er nauwelijks tot geen serieuze aandacht aan te hebben besteed, ontdekt - na CNN - nu ook de Washington Post dat er een klimaatverandering gaande is met verregaande consequenties voor de mensheid: 'Debate on Climate Shifts to Issue of Irreparable Change. Some Experts on Global Warming Foresee 'Tipping Point' When It Is Too Late to Act. Now that most scientists agree human activity is causing Earth to warm, the central debate has shifted to whether climate change is progressing so rapidly that, within decades, humans may be helpless to slow or reverse the trend. This "tipping point" scenario has begun to consume many prominent researchers in the United States and abroad, because the answer could determine how drastically countries need to reduce their greenhouse gas emissions in the coming years. While scientists remain uncertain when such a point might occur, many say it is urgent that policymakers cut global carbon dioxide emissions in half over the next 50 years or risk the triggering of changes that would be irreversible.' Lees verder: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/01/28/AR2006012801021.html?referrer=email&referrer=email Nu de Nederlandse commerciele massamedia nog. Na meer dan dertig jaar ervaring in de Nederlandse journalistiek voorspel ik blind dat ze binnenkort schaamteloos weer aandacht aan het milieu zullen besteden, in navolging van hun grote broer Amerika. En dan zal ook het opportunistische GroenLinks het milieu weer hoog op hun agenda zetten. In het 'kiezersonderzoek' dat ze de VPRO-Gids lezers zonden, stond het trendy 'integratie minderheden' bovenaan gevolgd door onder andere 'internationaal veiligheidsbeleid' en 'veiligheid op straat' en pas ergens na het midden verscheen 'natuur en milieu' als thema die voor de kiezer het meest belangrijk zou kunnen zijn. Zie ook: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2006/01/klimaatverandering-11.html

Het failliete Amerika 7
De reden dat de NAVO nu de oorlog in het Midden Oosten zal moeten overnemen is dat de Verenigde Staten economisch en militair failliet is.Yahoo News bericht: 'Study: Army Stretched to Breaking Point. WASHINGTON - Stretched by frequent troop rotations to Iraq and Afghanistan, the Army has become a "thin green line" that could snap unless relief comes soon, according to a study for the Pentagon. Andrew Krepinevich, a retired Army officer who wrote the report under a Pentagon contract, concluded that the Army cannot sustain the pace of troop deployments to Iraq long enough to break the back of the insurgency. He also suggested that the Pentagon's decision, announced in December, to begin reducing the force in Iraq this year was driven in part by a realization that the Army was overextended. As evidence, Krepinevich points to the Army's 2005 recruiting slump — missing its recruiting goal for the first time since 1999 — and its decision to offer much bigger enlistment bonuses and other incentives. "You really begin to wonder just how much stress and strain there is on the Army, how much longer it can continue," he said in an interview. He added that the Army is still a highly effective fighting force and is implementing a plan that will expand the number of combat brigades available for rotations to Iraq and Afghanistan.The 136-page report represents a more sobering picture of the Army's condition than military officials offer in public. While not released publicly, a copy of the report was provided in response to an Associated Press inquiry.' Lees verder: http://news.yahoo.com/s/ap/20060124/ap_on_go_ca_st_pe/army_breaking_point Of:
http://www.truthout.org/docs_2006/012506A.shtml

Iran 9Al Jazeera bericht: 'Iran to fire missiles if attacked Iran will launch medium-range missiles if attacked, a military leader said, accusing Britain and the United States of arming rebels as international pressure mounts on Tehran over its nuclear plans. Yahya Rahim Safavi, commander in chief of the Revolutionary Guard, told state television on Saturday: "If we come under a military attack, we will respond with our very effective missile defence." Western states suspect Iran of secretly aiming to build a nuclear bomb. Tehran insists its nuclear facilities are intended to produce only electricity. The United States and Israel have said they will prefer to solve the stand-off through diplomacy but have not ruled out a military strike. Military experts reckon the Revolutionary Guard's Shahab-3 missiles have a range of 2000km, meaning Israel, US bases in the Gulf and foreign troops in Iraq lie within their range.' Lees verder: http://english.aljazeera.net/NR/exeres/883BC2D7-C21B-4F93-96E6-2EE162FD2B8E.htm

Stop the War!

Weer een getraumatiseerde generatie die een oorlog voor de rijken uitvocht. 'When you are used up, where do you go soldier?' zingt Robert Cray. De video-opname van deze song kunt u hier bekijken: http://afsc.org/iraq/cray/video-wmv.htm Ondertussen bericht Yahoo News: 'Iraq war leaves mental scars for civilians, US troops alike. Iraq war is reaping a fierce psychological toll, exposing a mental health crisis inside Iraq, and searing hundreds of thousands of US troops with combat trauma, experts warned… a wide variety of ailments can be expected in a nation stifled by decades of tyranny, foreign occupation and three years of post-Saddam violence.
"It is a very easy for a lot of people to lose hope with ongoing violence and ongoing intimidation. Iraqi citizens were also devalued and targeted by the Iraqi regime," said Dr Husam Alathari, medical director of the INOVA Center for Addiction Treatment Services and a consultant to the Iraqi Ministry of Health. US soldiers returning home from tours in Iraq, meanwhile are initially showing a higher incidence of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) than in other American conflicts. Around 317,000 veterans who received a primary or secondary diagnosis of PTSD were treated at medical centers run by the US Department of Veterans Affairs in 2005.
Around a third have had a subsequent diagnosis of a mental health disorder, said Dr Antonette Zeiss, the department's Deputy Chief Consultant for Mental Health. "It is higher than initial rates in previous wars," said Zeiss, adding that part of the rise may be due to a vigorous effort by the department to find out what help veterans' need. There are more women veterans from the Iraq war -- around 13 percent -- than in other conflicts, reflecting the need for more research into PTSD. Veterans are also typically older, with many from reserve and National Guard units, rather than the young, conscript soldiers in their teens and early 20s who fought the Vietnam War. Many veterans, who would have died from their wounds in earlier conflicts, survived through speedy access to medical treatment -- but are coming home maimed in body and mind, prompting new mental disorders, Zeiss said.' Lees verder:
http://news.yahoo.com/s/afp/20060127/hl_afp/usiraqwarhealth_060127192100 Zie voor verzet tegen de oorlog ook: http://dahrjamailiraq.com/weblog/archives/dispatches/000354.php

Robert Fisk 5

De expansionistische politiek van de democratische staat Israel en de terreur van de bezetting hebben Hamas aan de macht gebracht. Zo werkt een democratie. De ene democratie sanctioneert het veroveren van andermans land, de andere democratie verzet zich daar tegen, uiteindelijk met wapens. Dat is allemaal niet wonderlijk. Het enige wonderlijke is dat Westerse opiniemakers zich daarover verwonderen. Maar dit terzijde. De vraag is: hoe nu verder? Information Clearing House heeft een artikel uit de Independent van Robert Fisk overgenomen. De Midden-Oosten correspondent schrijft: 'The problem with democracy. And now, horror of horrors, the Palestinians have elected the wrong party to power. -- -- Oh no, not more democracy again! Didn't we award this to those Algerians in 1990? And didn't they reward us with that nice gift of an Islamist government - and then they so benevolently cancelled the second round of elections? Thank goodness for that!True, the Afghans elected a round of representatives, albeit that they included some warlords and murderers. But then the Iraqis last year elected the Dawa party to power in Baghdad, which was responsible - let us not speak this in Washington - for most of the kidnappings of Westerners in Beirut in the 1980s, the car bombing of the (late) Emir and the US and French embassies in Kuwait.And now, horror of horrors, the Palestinians have elected the wrong party to power. They were supposed to have given their support to the friendly, pro-Western, corrupt, absolutely pro-American Fatah, which had promised to "control" them, rather than to Hamas, which said they would represent them. And, bingo, they have chosen the wrong party again.Result: 76 out of 132 seats. That just about does it. God damn that democracy. What are we to do with people who don't vote the way they should?' Lees verder:
http://www.informationclearinghouse.info/article11694.htm

Het failliete Amerika 6


NewsMax. Com bericht: 'Economist Magazine Warns 'Danger Time' for U.S. This week's edition of The Economist magazine offers an ominous warning for the U.S economy. "Danger Time for America" - the respected global weekly magazine states, depicting a cover drawing of Federal Reserve Chairman Alan Greenspan passing a stick of dynamite labeled the "The Economy." The Economist is not given to alarmist warnings. But the magazine believes the U.S. economy is in for a rocky road beginning this year, and challenges economic optimists' recent sunny predictions regarding the U.S. financial picture. The Economist report mirrors the analysis that has been offered by the Financial Intelligence Report, a publication of NewsMax and MoneyNews. The FIR has been warning investors for some time of the potential economic chaos that Federal Reserve Chairman Greenspan is about to drop on the American economy.' Zie: http://www.newsmax.com/adv/economist/

Nazi Crimes of the Self Proclaimed Jewish State

  https://x.com/ShaykhSulaiman/status/1801917313551339642 Sulaiman Ahmed @ShaykhSulaiman NEVER FORGET WHAT THEY DID 11:59 a.m. · 15 jun. 202...