zaterdag 21 januari 2006

Onze Eigen Oorlogsmisdadigers

We worden geleid door potentiele oorlogsmisdadigers, door pathologische gevallen, door krankzinnigen. De NRC bericht: 'Het dreigement van de Franse president Jacques Chirac om zo nodig kernwapens te gebruiken tegen landen die dreigen met terroristische acties of het gebruik van massavernietigingswapens heeft zowel lof als kritiek geoogst. Voor de Europese Unie zijn Chiracs opmerkingen een „puur Franse aangelegenheid”. Hoewel Chirac het kernwapen beschouwt als een onderdeel van de Franse én de Europese verdediging, stelt een woordvoeder van buitenlandcoördinator Javier Solana: „Europa heeft geen kernwapens, en dus ook geen kernwapenbeleid..." De Frankfurter Allgemeine Zeitung ziet Chiracs opmerking ook als een waarschuwing aan Iran. „Het is een signaal aan Teheran dat niet alleen Amerika maar ook Europa het nucleaire programma van Iran hoog opneemt, zeer hoog zelfs.” The Financial Times schrijft juist dat er „bepaald een nadeel aan kleeft om hoog op te geven van het nut van kernwapens”, als Frankijk en andere erkende kernmachten „landen als Noord-Korea en Iran juist willen ontmoedigen om atoombommen te maken”.' Lees verder:
http://www.nrc.nl/buitenland/article133116.ece De Franse president is een krankzinnige en ook de journalisten die het dreigement van Chirac als een serieus politiek pressiemiddel zien zijn krankzinnig. Ze kunnen niet nadenken. Terroristen zullen niet afgeschrikt worden, of ze nu in een criminele regering zitten of in een niet gouvernementelele criminele organisatie. Integendeel zelfs, de terroristen zijn er nu van overtuigd dat het Westen kernwapens zal gebruiken zodra de tijd rijp is, dus waarom zouden zij die nucleaire bommen niet eerder inzetten? Bovendien, het kenmerk van terroristen is nu juist dat ze in tegenstelling tot ons niet bang zijn voor de dood en ook niet voor de dood van de mensen voor wie ze zeggen te strijden. Integendeel, ze verkiezen juist de dood, het martelaarschap. Chriac's woorden zijn volstrekt contraproductief. En sinds wanneer gaan onze Europese politici ervan uit dat Iran ooit zal overwegen kernwapens te gebruiken? Waarop is dat gebaseerd? In werkelijkheid heeft alleen onze christelijke bondgenoot, de Verenigde Staten, kernwapens ingezet en heeft alleen onze bondgenoot Israel daadwerkelijk met het gebruik van kernwapens gedreigd. Zie: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2005/12/trouw-misschien-wel.html We zijn weer helemaal terug bij af, bij de oude NAVO-doctrine uit de Koude Oorlog toen de mensheid gegijzeld werd door de Mutual Assured Destruction (MAD), de wederzijds verzekerde vernietiging waarbij onze Westerse politici bereid waren al het leven op aarde te laten vernietigen als de vijand ons massaal zou aanvallen. MAD, kranzinnig. En we betalen onze kranzinnigen ook nog eens om kranzinnig te zijn. Dat is pas echt krankzinnig. Het enige effect van het dreigement van de Franse president is dat het de Iraanse regering nog eens duidelijk heeft gemaakt hoe belangrijk het is kernwapens te bezitten. Men kan dan namelijk ongestoord iedereen bedreigen. Dat is dan ook de voornaamste reden dat Iran nucleaire wapens wil. Waarom zouden Israel, Pakistan en India het monopolie op chantage in de regio moeten bezitten, is daarbij de gedachtegang. In feite verraadt Chirac's dreigement de geest van een terrorist, want terrorisme zal met terrorisme worden beantwoord.

vrijdag 20 januari 2006

Cochabamba

Een paar jaar geleden kwam ik voor de ingang van het kantoorgebouw van de Wereldbank in Washington bewoners uit het Boliviaanse Cochabamba tegen die protesteerden tegen de privatisering van het drinkwater in hun stad waardoor dat water voor gewone mensen onbetaalbaar zou worden. Vandaag kreeg ik een email van Theo Roncken van Groen Gras. 'Groen Gras is een electronische nieuwsbrief van een Noorderling in het Zuiden die tracht het grote en schijnbaar onbereikbare te koppelen aan gebeurtenissen uit het dagelijks leven. Gestart in 1985 als geillustreerde verhalen uit Nicaragua, komt Groen Gras in deze dagen uit Bolivia. Bolivianen winnen tweede slag in de wateroorlog. Theo Roncken, Acción Andina – Bolivia. Cochabamba. Op de vooravond van de beëdiging van vakbondsleider Evo Morales als de nieuwe president van het Zuidamerikaanse land Bolivia, roept de ‘Coordinadora del Agua’ een tweede overwinning van de lokale bevolking op de multinationals Bechtel en Abengoa uit. Woordvoerders van beide bedrijven ondertekenen vandaag een verdrag met de Boliviaanse overheid waarmee zij hun schadeclaim van 50 miljoen Amerikaanse dollars intrekken. De Coordinadora, een platform van plaatselijke vakbonden en bewonersgroepen, kanaliseerde zes jaar geleden de strijd van de Bolivianen tegen de privatisering van de watervoorziening van Cochabamba, de derde stad van het land. Bechtel (VS) en Abengoa (Spanje), hoofdaandeelhouders van het waterbedrijf ‘Aguas del Tunari’, hadden destijds als nieuwe eigenaars de waterprijzen met gemiddeld 50% opgeschroefd. Hun politiek trof met name de arme bevolking in en rondom de stad. De prijsverhoging leidde in april 2000 tot een volksopstand waarin tienduizenden Bolivianen grote delen van Cochabamba blokkeerden. De toenmalige regering probeerde de protesten met geweld te onderdrukken. Toen de 17 jarige Victor Hugo Daza door een politiekogel werd gedood ging de bevolking over tot de bezetting van overheidsgebouwen, en zag Aguas del Tunari zich uiteindelijk gedwongen het land te verlaten. Anderhalf jaar later dienden de eigenaars van Aguas del Tunari een schadeclaim van 50 miljoen Amerikaanse dollars in tegen de Boliviaanse overheid. Woordvoerders van Bechtel gaven onlangs toe dat Aguas del Tunari tijdens haar aanwezigheid in Bolivia in totaal niet meer dan 1 miljoen dollars heeft geinvesteerd. Het bedrag van de schadeclaim was vastgesteld op basis van de verwachte winsten over een tijdsbestek van 40 jaar. De claim tegen Bolivia werd ingediend bij het ICSID, een arbitrage-mechanisme van de Wereldbank, en viel terug op een verdrag ter bescherming van buitenlandse investeringen (BIT) tussen Bolivia en Nederland. Ondanks dat Aguas del Tunari tijdens haar corporatieve leven in werkelijkheid geen cent uit Nederland heeft mogen ontvangen, staat dit waterbedrijf wel ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel, en maakte voor haar schadeclaim dientengevolge gebruik van de formele rechten van een Nederlands bedrijf. Bechtel en Abengoa rekenden echter niet op de hardnekkigheid van de Boliviaanse bevolking. In overleg met groepen uit Nederland, de VS en Spanje ondernam het platform van de Coordinadora een lange reeks van initiatieven tegen de schadeclaim. Meer dan 300 organisaties uit 43 landen onderschreven een petitie aan de Wereldbank waarin zij om publieke deelname en medezeggenschap over de rechtzaak verzochten. Activisten in San Francisco, Washington en Barcelona organiseerden protesten bij hoofdkantoren van aandeelhouders Bechtel en Abengoa. De kantoorlocatie van Aguas del Tunari in Amsterdam -in werkelijkheid niet meer dan een postbus-, werd omgedoopt tot ‘Victor Hugo Daza’ straat, in nagedachtenis van de slachtoffers van de wateroorlog. Met name woordvoerders van Bechtel lieten merken niet gediend te zijn van zoveel negatieve publiciteit. In juni 2005 gaven zij publiekelijk te kennen over de schadeclaim aan Bolivia te willen onderhandelen. Dit leidde uiteindelijk tot de ondertekening, vandaag 19 januari, van een overnameverdrag dat alle aandelen van Bechtel en Abengoa voor het symbolische bedrag van 2 Bolivianos (20 Eurocent) aan de Boliviaanse staat toe doet komen. En zo wint de Boliviaanse bevolking, met de steun van actiegroepen over de hele wereld, ook deze tweede slag in de oorlog tegen de privatisering van haar water.' Lees verder: www.democracyctr.org En: www.noticias.nl

Einde Olie Tijdperk

Jeremy Leggett is een van de grootste deskundigen in de wereld op het gebied van aardolie. Hij is hoogleraar, was adviseur van de grootste oliemaatschappijen en auteur van het onthullende boek 'The Carbon War,' over het einde van het olietijdperk. In de Independent schrijft hij een uiterst verontrustend artikel over de uitputting van de oliebronnen: 'Soaring fuel prices, rumours of winter power cuts, panic over the gas supply from Russia, abrupt changes to forecasts of crude output... Is something sinister going on? Yes, says former oil man Jeremy Leggett, and it's time to face the fact that the supplies we so depend on are going to run out... We have allowed oil to become vital to virtually everything we do. Ninety per cent of all our transportation, whether by land, air or sea, is fuelled by oil. Ninety-five per cent of all goods in shops involve the use of oil. Ninety-five per cent of all our food products require oil use. Just to farm a single cow and deliver it to market requires six barrels of oil, enough to drive a car from New York to Los Angeles. The world consumes more than 80 million barrels of oil a day, 29 billion barrels a year, at the time of writing. This figure is rising fast, as it has done for decades. The almost universal expectation is that it will keep doing so for years to come. The US government assumes that global demand will grow to around 120 million barrels a day, 43 billion barrels a year, by 2025. Few question the feasibility of this requirement, or the oil industry's ability to meet it. They should, because the oil industry won't come close to producing 120 million barrels a day; nor, for reasons that I will discuss later, is there any prospect of the shortfall being taken up by gas. In other words, the most basic of the foundations of our assumptions of future economic wellbeing is rotten. Our society is in a state of collective denial that has no precedent in history, in terms of its scale and implications. Of the current global demand for oil, America consumes a quarter. Because domestic oil production has been falling steadily for 35 years, with demand rising equally steadily, America's relative share is set to grow, and with it her imports of oil. Of America's current daily consumption of 20 million barrels, 5 million are imported from the Middle East, where almost two-thirds of the world's oil reserves lie in a region of especially intense and long-lived conflicts. Every day, 15 million barrels pass in tankers through the narrow Straits of Hormuz, in the troubled waters between Saudi Arabia and Iran. The US government could wipe out the need for all their 5 million barrels, and staunch the flow of much blood in the process, by requiring its domestic automobile industry to increase the fuel efficiency of autos and light trucks by a mere 2.7 miles per gallon. But instead it allows General Motors and the rest to build ever more oil-profligate vehicles. Some sports utility vehicles (SUVs) average just four miles per gallon. The SUV market share in the US was 2 per cent in 1975. By 2003 it was 24 per cent. In consequence, average US vehicle fuel efficiency fell between 1987 and 2001, from 26.2 to 24.4 miles per gallon. This at a time when other countries were producing cars capable of up to 60 miles per gallon.' Lees verder: http://news.independent.co.uk/environment/article339928.ece

Milieu Verwoesting ChinaHet progressieve 'In These Times' bericht over de grootscheepse milieu verwoesting in China: 'A burgeoning Chinese environmental movement tries to stem the devastation wrought by the country's massive economic transformation.
Beijing - In November, much of China watched in horror as work crews struggled to contain a benzene spill that polluted the northeastern Songhua River and disrupted drinking water supplies to about 12 million people in the region for more than a week. But even those watching the event unfold on TV from the comfort of their homes in Beijing weren't entirely safe from the effects of China's increasing environmental decay. China's capital is one of the most polluted in the world and lung cancer is now the number one cause of death here, according to China's own State Environmental Protection Administration (SEPA). A thick cloud of sulfur envelops the city most evenings and a recent picture taken from NASA's Terra satellite showed the entire city covered by a nearly opaque band of gray smog. With more and more people suddenly finding themselves directly affected by endemic pollution, public awareness of and anger over China's deteriorating environment is growing. And so is their willingness to take risks and do something about it, despite the strictures on organized political activity in this authoritarian state.' Lees verder:
http://www.inthesetimes.com/site/main/article/2465/ Of http://www.truthout.org/issues_06/011906EB.shtml

Israel's Extremisme 9De Jerusalem Post bericht: 'IAF pilots have completed their mission training and fighter jets have been prepared for an Israeli attack on Iran, the British Sunday Times reported. The article reported that "the elite 69 strategic F-15 I squadron" had been equipped with weapons that will be tested in combat for the first time, and that two missile submarines were on standby: one in the Persian Gulf and the second in Haifa Bay. The Times also said that special IDF forces would be helicoptered into Iran to take out targets that could not be destroyed in an air strike. Iran's nuclear facilities, according to the newspaper report, are widely dispersed at some 40 underground sites throughout Iran, which would make any attack by Israel - or any other nation - exponentially more difficult that Israel's successful attack on Iraq's Osirak nuclear reactor in 1981.' http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1136361083662&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull Of
http://www.truthout.org/docs_2006/011906Q.shtml

John Wayne en Bush Jr.

In een essay over schijn en werkelijkheid in de Verenigde Staten schrijft Tom Engelhardt over de tijd en groep waaruit president Bush junior voortkomt: 'As it turns out, though, there was a third category of young men in those years -- those who essentially steered clear of the Vietnam experience, who, as our Vice President put it inelegantly but accurately, had "other priorities in the '60s." Critics have sometimes spoken of such Bush administration figures as "chickenhawks" for their lack of war experience. But this is actually inaccurate. They were warriors of a sort -- screen warriors. They had an abundance of combat experience because, unlike their peers, they never left the confines of those movie theaters, where American war was always glorious, our military men always out on some frontier, and the Indians, or their modern equivalents, always falling by their scores before our might as the cavalry bugle sounded or the Marine Hymn welled up. By avoiding becoming either the warriors or the anti-warriors of the Vietnam era, they managed to remain quite deeply embedded in centuries of triumphalist frontier mythology. They were, in a sense, the Peter Pans of American war play.' Lees verder: http://www.tomdispatch.com/

Israel's Extremisme 8Gisteren berichtte CNN het volgende: 'Syria backs Iran on nuclear plans. DAMASCUS, Syria (AP) -- Syria on Thursday backed ally Iran in its confrontation with the West over its nuclear program, saying critics have provided no convincing argument to deny Tehran the technology.The Syrian support came at a summit of the nation's two presidents to coordinate policies and consolidate their alliance under the shadow of U.S. pressure and the threat of international sanctions against both.' Zie: http://edition.cnn.com/2006/WORLD/meast/01/19/syria.iran.assad.ap/index.html Zojuist berichtte de BBC World Service dat de Israelische minister van Defensie verklaart er zeker van te zijn dat buurland Syrie betrokken was bij de planning van de zelfmoordaanslag gisteren in Tel Aviv en dat Iran deze terroristische aanslag heeft gefinancierd. Israel heeft Iran al bedreigd met bombardementen van de nucleaire installaties daar. En zo wordt de wereld voorbereid op nog meer Israelisch extremisme. http://www.bbc.co.uk/worldservice/index.shtml Let nu goed op onze massamedia! Opletten of ze iets vertellen over de geheime agenda, het draaiboek etc.

Irak 18Het onafhankelijke Amerikaanse 'Political Gateway' bericht: 'US Army raises enlistment age to 40. WASHINGTON- The US Army said Wednesday it has raised its maximum enlistment age from 35 to 40 years old and is doubling signing up bonuses to a high of 40,000 dollars. The measures are the latest in a series of steps the army has taken over the past year to offset a slump in recruiting as it faces ongoing campaigns in Iraq and Afghanistan. The army failed to hit its recruiting goal of 80,000 new recruits in fiscal 2005. Recruiting figures have since improved but the the war in Iraq has made it difficult to meet the demand for fresh soldiers.' Lees verder:
http://www.politicalgateway.com/news/read.html?id=5975

De Dollar Hegemonie 2


De ware dreiging voor de Verenigde Staten is niet Iran's nucleaire activiteiten maar oliebetalingen. De Amerikaanse econoom Krassimir Petrov schrijft een verhelderend artikel daarover: 'The Iranian government has finally developed the ultimate "nuclear" weapon that can swiftly destroy the financial system underpinning the American Empire. That weapon is the Iranian Oil Bourse slated to open in March 2006. It will be based on a euro-oil-trading mechanism that naturally implies payment for oil in Euro. In economic terms, this represents a much greater threat to the hegemony of the dollar than Saddam's, because it will allow anyone willing either to buy or to sell oil for Euro to transact on the exchange, thus circumventing the U.S. dollar altogether. If so, then it is likely that almost everyone will eagerly adopt this euro oil system: The Europeans will not have to buy and hold dollars in order to secure their payment for oil, but would instead pay with their own currencies. The adoption of the euro for oil transactions will provide the European currency with a reserve status that will benefit the European at the expense of the Americans. The Chinese and the Japanese will be especially eager to adopt the new exchange, because it will allow them to drastically lower their enormous dollar reserves and diversify with Euros, thus protecting themselves against the depreciation of the dollar. One portion of their dollars they will still want to hold onto; a second portion of their dollar holdings they may decide to dump outright; a third portion of their dollars they will decide to use up for future payments without replenishing those dollar holdings, but building up instead their euro reserves. The Russians have inherent economic interest in adopting the Euro - the bulk of their trade is with European countries, with oil-exporting countries, with China, and with Japan. Adoption of the Euro will immediately take care of the first two blocs, and will over time facilitate trade with China and Japan. Also, the Russians seemingly detest holding depreciating dollars, for they have recently found a new religion with gold. Russians have also revived their nationalism, and if embracing the Euro will stab the Americans, they will gladly do it and smugly watch the Americans bleed. The Arab oil-exporting countries will eagerly adopt the Euro as a means of diversifying against rising mountains of depreciating dollars. Just like the Russians, their trade is mostly with European countries, and therefore will prefer the European currency both for its stability and for avoiding currency risk, not to mention their jihad against the Infidel Enemy.' Lees verder: http://www.gold-eagle.com/editorials_05/petrov011606.html Of: http://www.informationclearinghouse.info/article11613.htm

donderdag 19 januari 2006

Democratisch OpportunismeLe Monde publiceert een artikel over democratisch opportunisme: 'The promotion of democracy advocated by George W. Bush makes for some unexpected emulators. The latest is Hafez Al-Assad's former right-hand man, Abdel Halim Khaddam, who, after faithfully serving the Syrian dictator for close to thirty years, brought the latter's son to power before breaking off with him. Accused of high treason and in refuge in Paris, he denounces Bachar Al-Assad's involvement in the assassination of former Lebanese Prime Minister Rafic Hariri. His accusation alone will not suffice to bring down the Syrian regime, but in the event that should happen, Abdel Halim Khaddam is signaling to Westerners in general and Americans in particular that he is prepared to play relief. With the intention of distancing himself from the crimes of his former protector, Abdel Halim Khaddam sanctimoniously explains that his powers were limited to diplomacy and that domestic repression was consequently alien to him. He will have more difficulty evading the influence he exerted since the 1970s on Syria's policy in Lebanon. Nonetheless, he can hope to pull off the illusion. In the countries of Central and Eastern Europe, former Communist Party cadres have also converted themselves into zealous democrats, under the colors of social democracy, even of "bourgeois" parties. Since familiarity with the mechanisms of power remains appreciable during transition periods, these more or less sincere conversions create some doubt all the same about the depth of certain changes. These countries' integration into the European Union and NATO is at least a guarantee against backsliding.' Lees verder: In het Frans: http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-731496,0.html Of in het Engels:
http://www.truthout.org/docs_2006/011706H.shtml

Irak 17
Het onafhankelijke Salon.Com bericht: 'As the country's energy nightmare continues, US troops are using nearly 40 times more fuel per day than the average, increasingly angry Iraqi. We know that the Bush administration was flat wrong about weapons of mass destruction in Iraq. And now, nearly three years after the beginning of the war, it's also clear that top Bush officials were just as delusional about Iraq's energy business and how critical the energy sector would be to achieving security and stability in Iraq. Continuing failure with this vital part of the reconstruction is costing the United States - and the Iraqi people - very dearly. During the run-up to the war, the Bush administration denied that oil was a factor in its desire to oust Saddam Hussein from power: Defense Secretary Donald Rumsfeld, during a November 2002 interview with CBS News' Steve Kroft, declared that the approaching U.S. invasion had "nothing to do with oil, literally nothing to do with oil." But four months later, as U.S. troops seized Iraq's oil infrastructure and closed in on Baghdad, then-Deputy Defense Secretary Paul Wolfowitz (now the president of the World Bank) made it clear that Iraq's oil was going to save American taxpayers a lot of money. Wolfowitz told Congress on March 27, 2003, that the U.S. was "dealing with a country that can really finance its own reconstruction, and relatively soon." He added that Iraq's oil revenues could "bring between $50 billion and $100 billion over the course of the next two or three years."' Lees verder: http://www.salon.com/news/feature/2006/01/17/iraq_oil/index_np.html Of:
http://www.truthout.org/docs_2006/011706F.shtml Zie voor olie als drijfveer voor de bezetting van Irak: 'Oorlog om Olie' http://home.planet.nl/~houck006/artikelen.html

Artsen zonder Grenzen

Voor de Nederlandse Strijdkrachten die zo graag een kapotte samenleving willen helpen opbouwen is hier een lijst van Artsen zonder Grenzen met tien voorbeelden van landen waaraan nauwelijks iemand aandacht besteed. Met aanvullende informatie: http://www.doctorswithoutborders.org
/publications /reports/2006/top10flash/top10.html

De Toekomst?Zo tekende vriend en collega Mattias Ylstra mij eens tijdens een rondreis door de Kaukasus. Maar dit terzijde. Luistert u hier eens naar. De toekomst? Of is het al zo ver voor bepaalde concerns? http://www.adcritic.com/interactive/view.php?id=5927

Hans Jansen van 'Na Auschwitz'De bijbel is een schitterend boek met stichtende verhalen die men beter niet al te letterlijk moet opvatten. Want wat te denken van bijvoorbeeld Zacharia hoofdstuk 14 waarin de gelovige leest: 'Maar dit zal de ramp zijn, waarmee Jahwe al de volken zal slaan, die tegen Jeruzalem zijn opgetrokken: hij zal hun vlees doen wegteren, terwijl ze nog op hun voeten staan; hun ogen zullen in de kassen wegteren en hun tong zal wegteren in hun mond.' Of Ezechiel hoofdstuk 38: 'Ik straf hem met pest en dood; regen en hagel, vuur en zwavel laat ik neerkomen op hem, op zijn troepen en al zijn bondgenoten.' De oud-testamentische God der Wrake kan vreselijk te keer gaan en trouwens ook de nieuw-testamentische God der Liefde als men de Apocalyps van Johannes erop naslaat. Een verstandig mens vat die bijbelteksten dan ook op als metaforen voor goed en kwaad en niet letterlijk. Maar niet iedereen is even verstandig. Zo vertelde de voormalige B-filmster Ronald Reagan tijdens de presidentsverkiezingen in 1980: 'We may be the generation that sees Armageddon.' Volgens de New York Times verklaarde Reagan tegenover een groep joodse bezoekers: 'Israel is the only stable democracy we can rely on as a spot where Armageddon could come.' Een uitspraak die de Amerikaanse auteur Gore Vidal deed opmerken dat 'apparently, the god of Ezekiel has a thing about the necessity of stable democratic elections prior to sorting out the Elect just beforen the Bang.' Ook de wedergeboren christen George W. Bush heeft opmerkelijke door de bijbel geinspireerde geloofsopvatingen. Tegen Palestijnse diplomaten zei hij: 'I'm driven with a mission from God. God would tell me, "George, go and fight those terrorists in Afghanistan." And I did, and then God would tell me, "George, go and end the tyranny in Iraq …" And I did. And now, again, I feel God's words coming to me, "Go get the Palestinians their state and get the Israelis their security, and get peace in the Middle East." And by God I'm gonna do it.' George ziet zich als een gezant van de luchtgod, een gezant die een missie heeft: 'We are in a conflict between good and evil. And America will call evil by its name.' Vandaar dat volgens hem de mensheid of voor Amerika is of voor de terroristen, een tussenweg bestaat niet. Datzelfde extremisme bezitten Nederlandse christelijke fundamentalisten van 'Appèl Kerk en Israel.' Ze zijn een eigen club begonnen nadat de synode van de Samen Op Weg Kerken 'absoluut onvoldoende en inhoudelijk onder de maat getuigenis aflegt van haar verbondenheid met Israel.' Ace van Writer's Blog maakte me attent op het feit dat deze organisatie aanstaande maandag in de Amsterdamse Rode Hoed 'de officiële presentatie van en een symposium over het boek van prof. Dr. Hans Jansen' heeft georganiseerd onder de titel: 'Van Jodenhaat naar zelfmoordterrorisme. Islamisering van Europees antisemitisme in het Midden-Oosten.' Waamee de suggestie wordt gewekt dat legitiem verzet tegen de Israelische terreur uitmondt in zelfmoordterrorisme, wat een vorm van jodenhaat zou zijn. Antisemitisme gebruikt men wijselijk niet, aangezien de Palestijnen ook een semitisch volk zijn. Deze professor Dr. Jansen is een opmerkelijk man zo lees ik in het christelijk dagblad Trouw: 'Hans Jansen: protestants theoloog ’na Auschwitz’. Dr. J.G.B. Jansen (1931), eerst rk priester, nu protestants theoloog. Doceerde van 1990-2001 geschiedenis van christelijke literatuur over jodendom en Joden aan de Vrije Universiteit te Brussel. Sinds 2002 geeft hij aan het Simon Wiesenthal Instituut te Brussel colleges over de islamisering en globalisering van de Europese jodenhaat en over de plaats van het jodendom in de grote filosofische systemen. Hij publiceerde ’Christelijke theologie na Auschwitz’ (drie delen, 1980-1985) en ’De zwijgende paus? Protest van Pius XII en zijn medewerkers tegen de jodenvervolging in Europa’ (deel 1, 2000; deel 2, 2003).' Deze protestantse theoloog na Auschwitz wordt - het zal niemand verbazen - in Trouw uitgebreid aan het woord gelaten. Leest u het zelf maar: http://www.trouw.nl/deverdieping/religie_filosofie/
article131407.ece/Interview+/+Arabische+wereld+leerde+jodenhaat+van+het+Westen Dr. Hans Jansen mag van Trouw niet verward worden met de arabist Hans Jansen van de Universiteit van Leiden. Volgens Trouw biedt de Belgische Hans Jansen maandag zijn boek ’Van Jodenhaat naar zelfmoordterrorisme’ aan aan de onvermijdelijke Ayaan Hirsi Ali. In elk geval levert dat gratis reclame op.

NetwerkenDit is Uzi Dayan, generaal-majoor buiten dienst, oud Nationale Veiligheids Adviseur van Sharon, en momenteel president van de Zionistische Raad in Israel, een organisatie die zich ten doel stelt het versterken van het 'zionistische fundament van de Israelische samenleving en het versterken van zijn Joods-Zionistische karakter.' http://www.jafi.org.il/iefund/projects.asp?id=425 Een nogal vaag omschreven doel dat in de praktijk erop neerkomt dat 'de joodse natie' zoveel mogelijk Palestijns land in bezit neemt. Vandaar dat Uzi Dayan ook voor het annexeren van een deel van de Westbank is voor joodse kolonisten. http://www.aljazeerah.info/News%20archives/2005%20News%20Archives/September/21%20n/Uzi%20Dayan%20Wants%2028%20Palestinian%20Towns%20Annexed%20to%20Israel,%20IOF%20Complete%20Evacuation%20of%2025%20Out%20of%20162%20Israeli%20Illegal%20Settlements.htm Uzi's streven om de joden naar hun 'beloofde land' te laten terugkeren, wordt gedeeld door 'christelijke zionisten' die er rotsvast van overtuigd zijn dat 'het uitverkoren volk' naar Israel terugmoet om daar in 'de Laatste Dagen de Joodse Tempel' op de Koepelberg weer op te bouwen. Zo staat het immers in hun bijbel. Pas als alle joden zijn teruggekeerd kan eindelijk de Apocalyps van Johannes zich voltrekken waarbij alle vijanden van de christelijke god, inclusief joden die zich niet bekeerd hebben tot 'het ware geloof,' in 1 klap vernietigd zullen worden om op die manier het vredesrijk van de messias mogelijk te maken. Het is een wondelijke zelfs primitieve geloofsopvatting, maar toch: het staat allemaal in de bijbel en dat is zoals elke overtuigde NCRV-medewerker weet 'God's onfeilbaar woord.' Nu zijn we waar we zijn moeten: gisteravond verscheen in de Netwerk-aflevering van de NCRV Sharon's voormalige veiligheidsadviseur Uzi Dayan om ons te waarschuwen voor Iran, want 'als Iran eenmaal kernwapens kan maken, komen die ook snel in handen van terroristen,' zo liet de Israelische correspondent van Netwerk, Adi Tal, de generaal-majoor buiten dienst onweersproken en zonder enig bewijs verklaren. Uzi pleitte vervolgens voor een onmiddellijk gewelddadig ingrijpen. Het item begon met een muezzin die de gelovigen opriep meteen gevolgd door het geluid en beeld van een afgevuurde raket. De stemming was gezet. We moesten uitkijken voor de dreiging van 'het islam-fascisme,' dat nu ook nog eens de beschikking heeft over raketten die 'niet alleen Israel maar ook delen van Europa' kunnen bereiken, zo waarschuwde Paul Bremer de derde die voor de Bush-regering werkte. De voormalige Amerikaanse proconsul van Irak kennen we vooral als de man onder wiens bewind Irak in een chaos veranderde en die de slachtoffers in Irak ziet als onderdeel van 'the price we pay for civilization, for a world that refuses to tolerate terrorism and genocide and weapons of mass destruction.' Massavernietigingswapens die men vervolgens niet vond in Irak. Kortom, alweer geen onafhankelijke bron die desalniettemin onweersproken propaganda kon maken. Volgens Bremer zou 'als Iran kernwapens krijgt het machtsevenwicht in de regio ingrijpend veranderen... Als dit regime kernwapens krijgt dan zal dat de geopolitieke situatie van het Midden-Oosten wezenlijk veranderen.' Dat laatste klopt. En daar is de Verenigde Staten fel op tegen, want dat zou betekenen dat Israel niet langer meer de hegemonie in deze regio bezit en namens het Westen er de dienst uitmaakt. De extremisten onder de zionisten zouden bijvoorbeeld niet langer meer ongestoord Palestijns land kunnen annexeren. Maar over dit alles geen woord en de Israelische correpondent vertelde er ook niet bij dat zijn land zelf een kernmacht is, die in het verleden gedreigd heeft die wapens daadwerkelijk in te zetten. Lees verder: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2005/12/trouw-misschien-wel.html Voor de uitzending van Netwerk zie: http://www.netwerk.tv/index.jsp?p=items&r=deze_week&a=210333

woensdag 18 januari 2006

Martelen 15
De mensenrechten organisatie Human Rights Watch beschuldigt de Bush regering van martelen: 'WASHINGTON (Reuters) - A human rights group said on Wednesday that torture and other abuses committed by the United States in its war on terrorism have damaged American credibility and hurt the global human rights cause. In a survey of world conditions, U.S.-based Human Rights Watch said Washington should appoint a special prosecutor and Congress should set up an independent panel to investigate U.S. abuses. The annual report covered rights developments in more than 70 countries. "The U.S. government's use and defense of torture and inhumane treatment played the largest role in undermining Washington's ability to promote human rights," said Kenneth Roth, executive director of Human Rights Watch. President George W. Bush's administration has come under heavy criticism from rights groups at home and abroad, and from many foreign governments, over how it has handled the interrogation and detention of suspects in the war on terrorism Washington launched after the September 11 attacks…. The 532-page report said efforts by U.S. officials in 2005 to defend inhumane interrogation methods or seek exemptions from planned anti-torture legislation showed the "U.S. government's embrace of torture and inhumane treatment began at the top." "Fighting terrorism is central to the human rights cause," Roth said in an introductory essay. "But using illegal tactics against alleged terrorists is both wrong and counterproductive." Human Rights Watch said the United States faced accusations of hypocrisy as it tackled 2005 troubles such as the massacre of hundreds of demonstrators in Uzbekistan, ethnic cleansing in Darfur, Sudan and severe repression in countries such as Myanmar, North Korea, Turkmenistan, China and Zimbabwe. "Even when the administration spoke out in defense of human rights or acted commendably, its initiatives made less headway as a result of the credibility gap," the report said. It said the credibility gap was reflected in muted U.S. criticism of abuses in Egypt, Russia and Saudi Arabia.' Lees verder:
http://today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=topNews&storyID=2006-01-18T150237Z_01_N17343274_RTRUKOC_0_US-RIGHTS-REPORT.xml&archived=False Of ga naar site Human Rights Watch: http://www.hrw.org/english/docs/2006/01/13/global12428.htm

Nederland en Afghanistan 26De bekende Amerikaanse columnist Robert Scheer schrijft in Truthdig: '“Al Qaeda is quickly changing and we are not,” warned Timothy J. Roemer, a member of the bipartisan 9/11 Commission appointed by President Bush, last month. “Al Qaeda is highly dynamic and we are not. Al Qaeda is highly imaginative and we are not.” Yet, in his speeches, Bush clings to the notion that the battle against terrorism is going well because, according to his spin, we have been able to eliminate it in Afghanistan and are now destroying the last vestiges of this scourge in Iraq. On his visit to Kabul last month, Defense Secretary Donald Rumsfeld elaborated on this absurdity by declaring bloody, backward Afghanistan as a “model” of progress in the War on Terror - even as he admitted that “Iraq is several years behind.” Rumsfeld’s claim of progress was treated as ridiculous by Afghan security officials interviewed in a BBC survey of opinion following the defense secretary’s visit. “We are very worried now,” one senior police official told the BBC. “The Taliban and Al Qaeda are getting more threatening.” Last Sunday, U.S. sources claimed to have targeted Osama’s second-in-command with the bombing of a village on the Pakistan side of the border with Afghanistan. But, as is so often the case when applying air power to non-military targets, the corpses left in the debris of a devastated village did not include the intended target. In the aftermath, American flags were once again burning in the region as anti-American protests swept Pakistan.' Lees verder: http://www.truthdig.com/report/item/20060118_meanwhile_back_in_afghanistan/ Dat De Hoop Scheffer door de Amerikanen werd uitgekozen als secretaris-generaal van de NAVO, betekent nog niet dat de Nederlandse kiezer het kabinet Balkenende zijn gang moet laten gaan.

Nederland en Afghanistan 25


Dit zijn Nederlandse militairen in Afghanistan, die namens u de in opium handelende krijgsheren aan de macht houden. Gezien de waarschuwing van de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO (zie vorige blog) moeten we onszelf enkele principiele vragen stellen voordat we stapje voor stapje door de Verenigde Staten verder in een oorlog worden gezogen. Voor de hand liggende vragen, die niet door onze politici en ook niet door onze immer wakkere parlementaire pers worden gesteld. Allereerst: Moet de NAVO een offensieve militaire organisatie worden die onder leiding van de Verenigde Staten overal ter wereld gewelddadig gaat ingrijpen, zodra Amerikaanse dan wel Westerse economische belangen worden bedreigd? Zo ja, zijn wij burgers bereid om het risico te lopen dat terroristische aanslagen binnen Europa onvermijdelijk gaan toenemen, als reactie op ons militair optreden elders? In een moderne oorlog is de frontlinie overal. Bovendien zijn in een moderne oorlog negen van de tien slachtoffers burgers. http://home.planet.nl/~houck006/democratisering.pdf Volgende vraag: zijn wij Europese burgers bereid om zo'n langdurige en vooral uitzichtloze oorlog te financieren? Met andere woorden: zijn wij net als de Amerikanen bereid te accepteren dat de oorlog betaald wordt uit bezuinigingen op gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, sociale uitkeringen etc? Het geld moet ergens vandaan komen. Zo ja, dan is er geen vuiltje aan de lucht en kunnen we onze troepen naar Afghanistan sturen. Zo nee, dan moet u nu toch echt in beweging komen. Eens kijken hoe lang het gaat duren voor de Nederlandse pers dit beseft. Het gaat hier niet om mannetjes en vrouwtjes op dat pleintje in Den Haag, het gaat om u. Een Amerikaanse Nobelprijswinnaar en een Amerikaanse voormalige staatsscretaris van Handel schreven onlangs over de kosten van de oorlog in de betreffende regio: 'Even more fundamentally, there is the question of whether we needed to spend the money at all. Thinking back to the months before the war, there were few reasons to invade quickly, and many to go slow. The Bush policy of threatened force had pressured Iraq into allowing the U.N. inspectors back into the country. The inspectors said they required a few months to complete their work. Several of our closest allies, including France and Germany, were urging the U.S. to await the outcome of the inspections. There were, as we now know, conflicting intelligence reports.Had we waited, the value of the information we would have learned from the inspectors would arguably have saved the nation at least $1 trillion — enough money to fix Social Security for the next 75 years twice over.' Voor hen is het nu te laat, voor ons nog niet. Zie: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2006/01/het-failliete-amerika.html

Nederland en Afghanistan 24
De BBC World Service berichtte zojuist dat de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO heeft gewaarschuwd dat de Britse troepen die de Amerikanen in Zuid Afghanistan gaan vervangen, zullen worden geconfronteerd met een 'gewelddadige opstand van al-Qaida en Taliban militanten.' De NAVO moet zich voorbereiden op 'counter-insurgency missions' en deze missies maken 'een sterke en robuuste strijdmacht' noodzakelijk, aldus de ambassadeur. Dat woord 'robuust' komt niet ineens uit de lucht vallen. Minister Kamp heeft het al herhaaldelijk gebruikt. Onderling spreken politici met elkaar af hoe ze een product, hun beleid, gaan verkopen. Op welke manier en zelfs ook in welke bewoordingen. Het woord is 'robuust' dus, het is een eufemisme, waarachter oorlog schuilgaat. Oorlog, moord, stervende burgers, bijkomende schade, bloed, veel bloed, intens verdriet. Let op hoe vaak onze robuuste militairen robuust gaan optreden tegen robuuste militanten van de robuuste al-Qaida en al even robuuste Taliban. Zo, dat woord is er nu in geramd. Het wordt knokken in Afghanistan volgens de Amerikanen, en ze hebben het er ook naar gemaakt. Nu mogen de NAVO-bondgenoten de rotzooi opruimen. Verdomd robuust is dat. Robuust, het lijkt heel wat, het bekt ook lekker. Van Dale: 'robuust: sterk, krachtig, stevig gebouwd; een robuuste gezondheid.' We gaan straks lekker robuust te keer in Afghanistan. En misschien gaat straks al-Qaida ook hier in Nederland een beetje robuust te werk. Per slot van rekening zijn we, als Nederland gaat, in staat van oorlog. Of we dat nu willen of niet. Hier kunt u het BBC bericht beluisteren: fragmenten/broadband/Afghanistan http://webdisk.planet.nl/houck006/default.aspx

Benjamin FranklinGisteren was het precies driehonderd jaar geleden dat de staatsman, filosoof, diplomaat, uitvinder, zakenman Benjamin Franklin in Boston werd geboren. Franklin was betrokken bij het opstellen van de Amerikaanse Onafhankelijkheids Verklaring. Hoe actueel zijn opvattingen waren moge blijken uit de volgende uitspraak: 'Those who give up essential liberties for temporary safety deserve neither liberty nor safety.' De Amerikanen hebben altijd een gecompliceerde relatie gehad met het begrip vrijheid. De Franse graaf Alexis de Tocqueville schreef in 1840 na een reis door de Verenigde Staten: 'A nation which asks nothing of its government but the maintenance of order is already a slave at heart, - the slave of its own well-being, awaiting but the hand that will bind it.'

dinsdag 17 januari 2006

Het failliete Amerika 4

LINDA BILMES, is een voormalige Amerikaanse staatssecretaris van Handel. JOSEPH STIGLITZ is hoogleraar aan de Columbia University. In 2001 kreeg hij de Nobelprijs in de economie. Dit tweetal schrijft in de Los Angeles Times: 'LAST WEEK, at the annual meeting of the American Economic Assn., we presented a new estimate for the likely cost of the war in Iraq. We suggested that the final bill will be much higher than previously reckoned — between $1 trillion and $2 trillion, depending primarily on how much longer our troops stay. Putting that into perspective, the highest-grossing movie of all time, "Titanic," earned $1.8 billion worldwide — about half the cost the U.S. incurs in Iraq every week.Like the iceberg that hit the Titanic, the full costs of the war are still largely hidden below the surface. Our calculations include not just the money for combat operations but also the costs the government will have to pay for years to come. These include lifetime healthcare and disability benefits for returning veterans and special round-the-clock medical attention for many of the 16,300 Americans who already have been seriously wounded. We also count the increased cost of replacing military hardware because the war is using up equipment at three to five times the peacetime rate. In addition, the military must pay large reenlistment bonuses and offer higher benefits to reenlist reluctant soldiers. On top of this, because we finance the war by borrowing more money (mostly from abroad), there is a rising interest cost on the extra debt.' Lees verder:
http://www.latimes.com/news/opinion/commentary/la-oe-bilmes17jan17,0,7038018.story?coll=la-news-comment-opinions Of: http://www.truthout.org/docs_2006/011706L.shtml Voor de huidige kosten van de oorlog in Irak zie: http://nationalpriorities.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=182

Hany Abu Assad 2


NRC Bericht: 'De film Paradise Now van de Nederlands-Palestijnse regisseur Hany Abu-Assad en de Nederlandse producent Bero Beyer van Augustus Film is vannacht in Los Angeles bekroond met een Golden Globe voor de beste niet-Engelstalige film. In zijn dankwoord zei de regisseur de prijs op te vatten als erkenning voor het feit dat de Palestijnen ,,onvoorwaardelijk recht hebben op vrijheid en gelijkheid”. Paradise Now gaat over de laatste dagen van twee Palestijnen die een zelfmoordaanslag voorbereiden. In een telefonische reactie vanuit Los Angeles zei producent en co-scenarist Beyer twee uur na de uitreiking dat Abu-Assad en hij elkaar grijnzend stonden aan te staren in ongeloof. Vanaf het moment dat de gelegenheidspresentatrice, Sex in the City-actrice Sarah Jessica Parker zei: ,,and the winner is Paradise Now from Palestine”, barstte volgens Beyer een circus los. Hij betrad met Abu-Assad samen het podium. Prijzen voor beste film gaan doorgaans naar de producent, maar Beyer vond het gepaster dat Abu Assad de Globe in ontvangst nam. ,,Juist bij deze film is het beter dat niet de kaaskop, maar de Palestijn daar staat.”' Zie: http://www.nrc.nl/kunst/article130420.ece Een uitgebreid interview met Hany Abu Assad over de film Paradise Now kunt u via deze link beluisteren: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2005/12/hany-abu-assad.html

Arundhati RoyHet verzet tegen de neoliberale agressie neemt toe. Common Dreams bericht: 'Celebrated writer Arundhati Roy on Saturday refused to accept the prestigious Sahitya Akademi Award in protest against the Indian Government toeing the US line by “violently and ruthlessly pursuing policies of brutalisation of industrial workers, increasing militarisation and economic neo-liberalisation”.The jury of Sahitya Akademi last week chose her book, The Algebra of Infinite Justice, a collection of political essays, for the 2005 literary award. “I have a great deal of respect for the Sahitya Akademi, for the members of this year's Jury and for many of the writers who have received these awards in the past. But to register my protest and reaffirm my disagreement — indeed my absolute disgust — with these policies of the Indian Government, I must refuse to accept the 2005 Sahtiya Akademi Award”, Arundhati said in a statement here. “These essays written between 1998 and 2001 are deeply critical of some of the major policies of the Indian State”, she said. The main area of her disgreement included the government policies of constructing big dams, persuing nuclear weapons, increasing militarisation and economic liberalisation. Even today this government “shows a continuing commitment to these polices and is clearly prepared to implement them ruthlessly and violently,” whatever the cost, she said.' Lees verder:
http://www.commondreams.org/headlines06/0116-01.htm

De Dollar


De Engelse editie van de Pravda bericht: 'The dollar may fall this March. America's foreign debt currently standing at $8,184 trillion will hit
the debt ceiling as early as February-March 2006. The United States is heading to financial crisis at top speed. That is correct, America will default on its foreign debt sooner or later if
the actual trends remain unchanged. Consequently, the whole dollar-based world (including savings in U.S. currency) may crumble. In actuality, the public have grown tired of numerous forecasts regarding an imminent collapse of the U.S. economy. The picture looks pretty grim this time around. Several factors will have an extremely detrimental effect on the dollar, according to U.S. Secretary of the Treasury John Snow who forwarded a letter full of ominous predictions to 21 members of U.S. Congress. The letter was made public after the markets had been closed for Christmas and New Year's holidays - a rather appropriate precautionary move in terms of the international foreign exchange market, which is extremely sensitive to any sound produced by U.S. bureaucrats. In his letter, Snow predicts a crisis in February this year. Citing U.S. government forecasts, Snow believes that America's foreign debt currently standing at $8,184 trillion will hit the debt ceiling as early as February-March 2006. For decades the White House has been borrowing money to cover expenditures that exceeded the real economic growth rates. As a result, the U.S. public debt currently totals to $8.1 trillion, a huge figure compared to the U.S. GDP that is slightly above $11 trillion.' Misschien ten overvloede: a trillion is 1 biljoen, oftewel een miljoen maal een miljoen. Lees verder: http://english.pravda.ru/world/20/91/368/16741_dollar.html

De Zwendel van Dr. Mensah
Ik kreeg net dit email: 'Dear Friend, I want you to patiently read this offer that will surely benefit both of us. My name is Garry Robert Mensah. I am a work in Ghana gold coast and a native of kumasi in Ghana. I got a good piece of information about you from one of my acquired directories during my search for a trust-worthy and honest person who can handle this confidential business with me. Through the smuggling and selling of Gold from Ghana to England, I was able to make $10m USD cash. The money is currently deposited with a bank in Ghana, as I cannot go to the bank because I deposited it with the name of foriegner for security reasons. Now I want to withdraw this fund from the bank for proper investment like real eastate, tourism industry etc. This is why I decided to contact you. I want to present you as my foreign partner whose name was used to make this deposit so that I can withdraw my fund out of the bank in your name and transfer it to you, where you will receive it and keep it until I come over to meet with you in your country. All plans and arrangements on how to move the cash from the bank to your nominated bank account in your country has been properly put in place. For assisting and also helping me in investing the money in a business that will bring quick and good profits, you will benefit a reasonable part of the total money.
Please reply this message as soon as you read it to let me know your mind on this proposition. Send me your private phone, fax and mobile phone numbers as you reply this message. Once I am convinced that you are totally willing to cooperate with me on this assignment, I will let you know how to go about this. Note that this proposal is a top secret and should be kept confidential at all time. While I hope to hear from you.Please also respond back to my alternative email, garryrobert@takemail.com Best regards, Dr. Garry Robert Mensah.' Het meest hilarische aan dit soort emails van mijn 'dear friend, dr. Garry Robert Mensah' is dat er nog steeds mensen zijn die in deze zwendel trappen, waarmee opnieuw bewezen wordt hoe hebzucht iemands ondergang kan worden.

De VPRO


Ik heb vele jaren lang met veel plezier bij de VPRO gewerkt met leuke collega's. De programma's werden altijd vanuit een persoonlijke betrokkenheid gemaakt en vanuit de gedachte dat juist die programma's en geen andere gemaakt moesten worden. Daarin lijkt nu een omslag te komen, want de VPRO vraagt nu wat de klant wil horen en zien. Deze omroep is net als elk instituut marktgericht geworden: U vraagt, wij draaien. Wanneer u deze link aantikt http://www.watwiltu.nl/vpro/frames.asp krijgt u het volgende bericht: 'Hartelijk welkom bij het relatieonderzoek van de VPRO. De VPRO wil via deze vragenlijst een helder beeld krijgen van uw verwachtingen van en ervaringen met de VPRO. Op basis van uw informatie kunnen wij in de toekomst onze producten, diensten en dienstverlening beter afstemmen op úw persoonlijke wensen en verwachtingen. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Wij vragen u dan ook vriendelijk de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is opgebouwd uit een aantal onderdelen:Het eerste deel gaat in op de VPRO als vereniging Vervolgens komen de activiteiten en producten van de VPRO aan bod Daarna volgen enkele vragen over de VPRO Gids Het laatste deel gaat kort in op uw persoonlijke situatie Indien u het antwoord op een vraag niet weet of u heeft geen mening daarover, laat dan het antwoord (de antwoorden) blanco. Wij wensen u veel succes met het invullen van de vragenlijst en danken u hartelijk voor uw medewerking. Hans van Dalfsen hoofdredacteur VPRO Gids N.B. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet ter beschikking gesteld aan derden.' Wanneer u de vragenlijst hebt ingevuld krijgt u dit bericht: 'Relatieonderzoek VPRO. Uw antwoorden zijn verwerkt! Hartelijk dank voor uw medewerking aan deze vragenlijst. Vanaf nu weten wij veel meer over wat u wilt!' Zelfs bij de VPRO is nu de neoliberale ideologie doorgedrongen, alles wordt marketing en public relations. Jammer, maar het was onvermijdelijk.

Martin Luther KingGisteren was het Martin Luther King Day in de VS, de dag waarop de voorvechter voor gelijke rechten en voor vrede wordt herdacht. Democracy Now zond King's toespraak uit waarin hij zich fel tegen de oorlog in Vietnam uitsprak. Een toespraak die gezien de oorlog in Irak nog even actueel is. 'By 1967, King had become the country's most prominent opponent of the Vietnam War, and a staunch critic of overall U.S. foreign policy, which he deemed militaristic. In his "Beyond Vietnam" speech delivered at New York's Riverside Church on April 4, 1967 -- a year to the day before he was murdered -- King called the United States "the greatest purveyor of violence in the world today." Time magazine called the speech "demagogic slander that sounded like a script for Radio Hanoi," and the Washington Post declared that King had "diminished his usefulness to his cause, his country, his people."' De toespraak kunt u hier beluisteren.
http://www.informationclearinghouse.info/article2564.htm

Nederland en Afghanistan 23De Britse kwaliteitskrant de Independent bericht: 'Remember Afghanistan? Insurgents bring suicide terror to country . A suicide bomber yesterday rode into town, killing at least 20 in the deadliest insurgent attack since the US invasion. More than 1,600 were killed in 2005, and the murder rate is rising. The rule of law has collapsed. The government is trapped in its own fortified compound in the capital. Soon, Britain will commit another 3,500 troops to a dangerous mission with no clear goals or exit strategy... The new Taliban are deploying tactics that have torn Iraq to shreds, and Afghanistan is seeing a surge in the previously unknown practice of suicide bombings ­ 25 in four months. This is seen as the reintroduction of al-Qa'ida into Afghanistan ­ a devastating example of how over-extending the "war on terror" into Iraq is rebounding on the West with vengeance. Tony Blair declared after the overthrow of the Taliban and the retreat of Osama bin Laden and al-Qa'ida that "this time we will not walk away" , a reference to how Afghanistan was allowed to sink into its cycle of destruction after the West had used and then abandoned the country in the Cold War against the Soviets.' Lees verder: http://news.independent.co.uk/world/asia/article339090.ece

Israelisch Expansionisme 2

Op de foto ziet u een voorbeeld van het dagelijkse terreur van het Israelische leger op de Westbank. Dr. James Zogby is president van het Arab American Institute. www.aaiusa.org In Truthout schrijft hij: 'Sharon's Last Act, Palestine's Last Chance. The situation unfolding in Gaza and the West Bank is, in some significant ways, an inevitable consequence of factors beyond the control of the Palestinians. The lawlessness, the intra-Palestinian violence, and the general social unrest were all predictable. When any society has been subjected to prolonged repression and deprivation, it usually reacts with violence, first directed against the perceived source of the oppression. Only in later stages, after this repressive situation has been sustained over a long period of time, does the violence turn inward in self-destructive and antisocial behavior. In large measure, of course, Israel bears significant responsibility for this tragedy. Their relentless public relations machinery is working overtime in an effort to absolve them of any blame. What is taking place, they argue, is evidence of the violent nature of Palestinian society and provides reason enough for Israel to separate itself and protect itself from these people. But Israel cannot escape its paternity for this situation. What is unfolding is the direct result of its policies. Palestinians, today, live as a captive people with the basic conditions of their lives determined by others.' Lees verder: http://www.truthout.org/docs_2006/011606D.shtml

maandag 16 januari 2006

Nederland en Afghanistan 22

De opbouw van een democratie, een civil society, een rechtstaat? Afghanistan is een soort proeftuin voor goedwillende Westerse politici. Ook de Nederlandse politici hebben er de mond van vol. Waarom prikken de massamedia deze nonsense niet door? Zouden ze nooit onderzoek verrichten? 24 oktober vorig jaar publiceerde Znet het volgende: 'AFGHAN WOMEN'S MAG EDITOR JAILED FOR ARTICLES AGAINST STONING TO DEATH AND LASHING. The editor of a respected women's magazine in Afghanistan has been sentenced to two years in jail for "blasphemy" after the judge in the case was ordered to imprison the editor by the Ulama Council, the country's leading religious body which is dominated by conservative clerics, according to reports from the Associated Press and regional newspapers like the Pak Times. The editor of Haqooq-i-Zan (Women's Rights), Ali Mohaqiq Nasab was arrested on Oct. 1 after he published articles in two issues of the magazine denouncing the law making stoning to death for leaving the Islamic religion a crime, criticized the practice of punishing adultery with 100 lashes, and argued that men and women should be considered by law to be equals. ("In some cases, the testimony of a female witness is considered to have only half the value of a male," the AP noted.) In other words, saying that men and women should be equal under the law and that stoning to death is wrong are "blasphemous" statements for which one can be sent to the slammer for years. Now, do you remember Laura Bush's "crusade" for women's rights in Afghanistan, which was part of the Bush administration's propaganda campaign to convince Americans the U.S. military invasion of the country was justified? Remember how the CIA's puppet choice for president of Afghanistan, the theatrically-dressed Hamid Karzai, was sent to sit next to Laura during the State of the Union and, once elected President, how Karzai the "democrat" was applauded by both Houses of Congress (and both parties) when he spoke to them?' Lees verder: http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=40&ItemID=8986

Impeach Bush 2Op de een of andere manier dringt het niet echt door in de Nederlandse massamedia dat er in de Verenigde Staten een constitutionele strijd gaande is vergelijkbaar met die tijdens het Nixon regime. De voormalige vice-president Al Gore verklaart het volgende: 'US Constitution in Grave Danger. Congressman Barr and I have disagreed many times over the years, but we have joined together today with thousands of our fellow citizens-Democrats and Republicans alike-to express our shared concern that America's Constitution is in grave danger. In spite of our differences over ideology and politics, we are in strong agreement that the American values we hold most dear have been placed at serious risk by the unprecedented claims of the Administration to a truly breathtaking expansion of executive power. As we begin this new year, the Executive Branch of our government has been caught eavesdropping on huge numbers of American citizens and has brazenly declared that it has the unilateral right to continue without regard to the established law enacted by Congress to prevent such abuses. It is imperative that respect for the rule of law be restored.' Lees verder: http://www.truthout.org/docs_2006/011606Y.shtml

Irak 16David Isenberg, a senior analyst with the Washington-based British American Security Information Council (BASIC), has a wide background in arms control and national security issues. Hij schrijft in de Asia Times Online: 'It turns out the eventual cost of the war in Iraq will not be several hundred billion, but according to a new study at least a thousand billion dollars - US$1 trillion, in other words. This figure dwarfs any previous estimate by orders of magnitude. Given the projected cost of $1 trillion to $2 trillion, one might imagine that American taxpayers are now rolling on the floor in hysterical laughter while gasping for air. To get an idea of the economic black hole the Iraq war could become, it is useful to remember some of the past estimates given by the administration of President George W Bush. Recall, for example, when then-White House economic adviser Lawrence Lindsey suggested in 2002, six months before the war, that the mission could cost $100 billion to $200 billion, Bush fired him because his estimate was up to three times the $70 billion the administration estimated. Conservative columnist Paul Craig Robert wrote after the latest estimate: "Americans need to ask themselves if the White House is in competent hands when a $70 billion war becomes a $2 trillion war. Bush sold his war by understating its cost by a factor of 28.57. Any financial officer anywhere in the world whose project was 2,857% over budget would instantly be fired for utter incompetence.' Lees verder: http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/HA14Ak01.html Of http://www.truthout.org/docs_2006/011606K.shtml Wat Nederland betreft: hoeveel kosten al die militaire missies in Afghanistan en waarop wordt bezuinigd om dit te kunnen financieren? Daarover hoor ik nooit iemand.

Klimaatverandering 12


De Independent bericht: 'Global warming to speed up as carbon levels show sharp rise. Global warming is set to accelerate alarmingly because of a sharp jump in the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Preliminary figures, exclusively obtained by The Independent on Sunday, show that levels of the gas - the main cause of climate change - have risen abruptly in the past four years. Scientists fear that warming is entering a new phase, and may accelerate further. But a summit of the most polluting countries, convened by the Bush administration, last week refused to set targets for reducing their carbon dioxide emissions. Set up in competition to the Kyoto Protocol, the summit, held in Sydney and attended by Australia, China, India, Japan and South Korea as well as the United States, instead pledged to develop cleaner technologies - which some experts believe will not arrive in time. The climb in carbon dioxide content showed up in readings from the US government's National Oceanic and Atmospheric Administration, taken at the summit of Mauna Loa, Hawaii. The measurements have been taken regularly since 1958 in the 11,400ft peak's pristine conditions, 2,000 miles from the nearest landmass and protected by unusual climatic conditions from the pollution of Hawaii, two miles below. Through most of the past half-century, levels of the gas rose by an average of 1.3 parts per million a year; in the late 1990s, this figure rose to 1.6 ppm, and again to 2ppm in 2002 and 2003. But unpublished figures for the first 10 months of this year show a rise of 2.2ppm. Scientists believe this may be the first evidence that climate change is starting to produce itself, as rising temperatures so alter natural systems that the Earth itself releases more gas, driving the thermometer ever higher. Global warming is set to accelerate alarmingly because of a sharp jump in the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Preliminary figures, exclusively obtained by The Independent on Sunday, show that levels of the gas - the main cause of climate change - have risen abruptly in the past four years. Scientists fear that warming is entering a new phase, and may accelerate further. But a summit of the most polluting countries, convened by the Bush administration, last week refused to set targets for reducing their carbon dioxide emissions. Set up in competition to the Kyoto Protocol, the summit, held in Sydney and attended by Australia, China, India, Japan and South Korea as well as the United States, instead pledged to develop cleaner technologies - which some experts believe will not arrive in time.' Lees verder: http://news.independent.co.uk/environment/article338689.ece Of
http://www.commondreams.org/headlines06/0115-04.htm

Impeach Bush
De roep om Bush te vervolgen wordt steeds luider. Het voormalig Congreslid Elizabeth Holtzman schrijft in de Nation: 'Finally, it has started. People have begun to speak of impeaching President George W. Bush--not in hushed whispers but openly, in newspapers, on the Internet, in ordinary conversations and even in Congress. As a former member of Congress who sat on the House Judiciary Committee during the impeachment proceedings against President Richard Nixon, I believe they are right to do so. I can still remember the sinking feeling in the pit of my stomach during those proceedings, when it became clear that the President had so systematically abused the powers of the presidency and so threatened the rule of law that he had to be removed from office. As a Democrat who opposed many of President Nixon's policies, I still found voting for his impeachment to be one of the most sobering and unpleasant tasks I ever had to undertake. None of the members of the committee took pleasure in voting for impeachment; after all, Democrat or Republican, Nixon was still our President. At the time, I hoped that our committee's work would send a strong signal to future Presidents that they had to obey the rule of law. I was wrong.' Lees verder:
http://www.thenation.com/doc/20060130/holtzman

Noam Chomsky 3Alternet publiceert een interview met professor Noam Chomsky waarin hij ondermeer het volgende zegt: 'The fact of the matter is that there is no War on Terror. It's a minor consideration. So invading Iraq and taking control of the world's energy resources was way more important than the threat of terror. And the same with other things. Take, say, nuclear terror. The American intelligence systems estimate that the likelihood of a "dirty bomb," a dirty nuclear bomb attack in the United States in the next ten years, is about 50 percent. Well, that's pretty high. Are they doing anything about it? Yeah. They're increasing the threat, by increasing nuclear proliferation, by compelling potential adversaries to take very dangerous measures to try to counter rising American threats. This is even sometimes discussed. You can find it in the strategic analysis literature. Take, say, the invasion of Iraq again. We're told that they didn't find weapons of mass destruction. Well, that's not exactly correct. They did find weapons of mass destruction, namely, the ones that had been sent to Saddam by the United States, Britain, and others through the 1980s. A lot of them were still there. They were under control of U.N. inspectors and were being dismantled. But many were still there. When the U.S. invaded, the inspectors were kicked out, and Rumsfeld and Cheney didn't tell their troops to guard the sites. So the sites were left unguarded, and they were systematically looted. The U.N. inspectors did continue their work by satellite and they identified over 100 sites that were systematically looted, like, not somebody going in and stealing something, but carefully, systematically looted.' Lees verder: http://www.alternet.org/story/30487 Of http://www.truthout.org/docs_2006/011506B.shtml

Klimaatverandering 11De Independent bericht: 'Environment in crisis: 'We are past the point of no return' Thirty years ago, the scientist James Lovelock worked out that the Earth possessed a planetary-scale control system which kept the environment fit for life. He called it Gaia, and the theory has become widely accepted. Now, he believes mankind's abuse of the environment is making that mechanism work against us. His astonishing conclusion - that climate change is already insoluble, and life on Earth will never be the same again. The world has already passed the point of no return for climate change, and civilisation as we know it is now unlikely to survive, according to James Lovelock, the scientist and green guru who conceived the idea of Gaia - the Earth which keeps itself fit for life. In a profoundly pessimistic new assessment, published in today's Independent, Professor Lovelock suggests that efforts to counter global warming cannot succeed, and that, in effect, it is already too late.' Lees verder: http://news.independent.co.uk/environment/article338878.ece James Lovelock's website: http://www.ecolo.org/lovelock/

zondag 15 januari 2006

George W. Bush 2De establishment van de Amerikaanse Oostkust heeft genoeg gekregen van de cowboy uit Texas en de extremistische neocons die zijn beleid bepalen. In een redactioneel commentaar schrijft de New York Times: 'Editorial. The Imperial Presidency at Work. You would think that Senators Carl Levin and John McCain would have learned by now that you cannot deal in good faith with a White House that does not act in good faith. Yet both men struck bargains intended to restore the rule of law to American prison camps. And President Bush tossed them aside at the first opportunity. Mr. Bush made a grand show of inviting Mr. McCain into the Oval Office last month to announce his support for a bill to require humane treatment of detainees at Guantánamo Bay and other prisons run by the American military and intelligence agencies. He seemed to have managed to get Vice President Dick Cheney to stop trying to kill the proposed Congressional ban on torture of prisoners. The White House also endorsed a bargain between Mr. Levin and Senator Lindsey Graham of South Carolina, which tempered somewhat a noxious proposal by Mr. Graham to deny a court hearing to anyone the president declares to be an "unlawful enemy combatant." The bargain with Mr. Levin removed language that stripped away cases already before the courts, which would have been an egregious usurpation of power by one branch of government, and it made clear that those cases should remain in the courts. Mr. Bush, however, seems to see no limit to his imperial presidency. First, he issued a constitutionally ludicrous "signing statement" on the McCain bill. The message: Whatever Congress intended the law to say, he intended to ignore it on the pretext the commander in chief is above the law. That twisted reasoning is what led to the legalized torture policies, not to mention the domestic spying program.' Lees verder:
http://www.nytimes.com/2006/01/15/opinion/15sun2.html Of: http://www.truthout.org/docs_2006/011506Y.shtml

Honger!Elke minuut sterven twaalf kinderen van honger of ontbering. Jaarlijks zo'n 30 miljoen. Honger, door bewust in stand gehouden armoede. Het volgende zei Nelson Mandela 3 februari 2005 tijdens een toespraak op Trafalgar Square in Londen: 'Massive poverty and obscene inequality are such terrible scourges of our times - times in which the world boasts breathtaking advances in science, technology, industry and wealth accumulation - that they have to rank alongside slavery and apartheid as social evils. The Global Call to Action Against Poverty can take its place as a public movement alongside the movement to abolish slavery and the international solidarity against apartheid... in this new century, many of the world's poorest countries remain imprisoned, enslaved and in chains. They are trapped in the prison of poverty. It is time to set them free. Like slavery and apartheid, poverty is not natural. It is man-made and it can be overcome and eradicated by the actions of human beings.... Overcoming poverty is not a gesture of charity. It is an act of justice. It is the protection of a fundamental human right, the right to dignity and a decent life... I say to all those leaders: do not look the other way; do not hesitate. Recognize that the world is hungry for action, not words. Act with courage and vision. Sometimes it falls on a generation to be great. You can be that great generation. Let your greatness blossom. Of course the task will not be easy. But not to do this would be a crime against humanity, against which I ask all humanity now to rise up.' Lees verder: http://www.maakhetwaar.nl/

Nederland en Afghanistan 21

De PVDA speelt een politiek spel. In de NOVA-uitzending van 10 januari 2006 zei drs. Bert Koenders, buitenlandwoordvoerder van de sociaal democraten dat de centrale vraag bij het besluit om nog meer Nederlandse troepen naar Afghanistan te sturen: 'Kun je echt met 1300 militairen in een provincie waar het slechter gaat dan twee jaar geleden , waar de bestaande strategie van het Westen mislukt is een deuk in een pakje boter slaan?' Een belangrijke vraag vond hij zelf, ook gezien het feit dat 'de militaire inlichtingendienst heeft gezegd: eigenlijk moet je het niet doen, want het is zo gevaarlijk.' http://www.novatv.nl/ Vier dagen later bericht de NRC: 'PvdA voor Uruzgan onder voorwaarden. De PvdA is bereid in te stemmen met een militaire missie naar Uruzgan, mits aan drie voorwaarden wordt voldaan. Dit werd duidelijk nadat het kabinet gisteren de procedurele bezwaren van de Kamer wegnam. De PvdA krijgt een sleutelrol bij de beslissing over de missie naar de Afghaanse provincie. Het parlement kan nu binnenkort debatteren over het al dan niet doorgaan van de militaire missie. Met steun van de PvdA lijkt een grote meerderheid in de Tweede Kamer voor het sturen van troepen naar Uruzgan te zijn.
De voorwaarden van de PvdA zijn: de wederopbouw dient in deze Afghaanse provincie een reële mogelijkheid te zijn, er dient een duidelijke scheiding te zijn met het Amerikaanse militair optreden in het gebied en het Nederlandse kabinet dient onverkort en eensgezind uitvoering te geven aan hetgeen de Tweede Kamer ten aanzien van Uruzgan uitspreekt – ook de D66-ministers.' Zie: http://www.nrc.nl/binnenland/article128685.ece Een politiek spel, want nu heeft de PVDA een wig gedreven tussen de ministers van D'66 en de kamerfractie van de redelijk alternatieven. Die kamerfractie staat nu geisoleerd. Bovendien heeft men het kabinet Balkenende zowel in binnen- als buitenland weer eens belachelijk gemaakt door het via een zogeheten vormkwestie in een politiek moeras te manoeuvreren. Alles in Nederland is uiteindelijk een vormkwestie. Dat kan in dit land een enorme zetelwinst opleveren, 11 kamerzetels volgens de laatste opiniepeiling, zetels en dus macht. Macht niet om een fatsoenlijk beleid te voeren, maar om baantjes te verdelen. En dat alles over de ruggen van Afghanen en Nederlandse militairen. Let op dat pakje boter.

Het NOS-Journaal

Gisteren berichtte de New York Times het volgende: 'Pakistanis Condemn Purported CIA Attack. DAMADOLA, Pakistan (AP) -- Pakistani officials on Saturday angrily condemned a purported CIA airstrike meant to target al-Qaida's No. 2 man, saying he wasn't there and ''innocent civilians'' were among at least 17 men, women and children killed in a village near the Afghan border. Thousands of tribesmen staged protests and a mob set fire to the office of a U.S.-backed aid agency as Pakistan's people and government showed increasing frustration over a recent series of suspected U.S. attacks along the frontier that appear aimed at Islamic militants.' Zo begint het feitelijk verslag van de belangrijkste krant in de angelsaksische wereld. Eerst de veroordeling door Pakistan, dan de bedoeling van de aanslag die door de CIA zou zijn gepleegd (purported), vervolgens is er sprake van "onschuldige burgers," die daarbij om het leven zijn gekomen. http://www.nytimes.com/aponline/international/AP-Pakistan-Al-Qaida-Attack.html Maar nu het begin van het bericht op het NOS-Journaal van acht uur gisteravond: 'Pakistan. Even dachten de Amerikanen dat ze 1 van de meest gezochte terroristen te pakken hadden, al-Zawahiri, de tweede man van al-Qaida. Een luchtaanval op een Pakistans dorp zou hem het leven hebben gekost, maar volgens de Pakistanen behoort al-Zawahiri niet tot de slachtoffers. Wel werden 18 burgers door Amerikaanse raketten gedood. Pakistan is woedend over de aanval op zijn grondgebied en heeft de Amerikaanse ambassadeur om opheldering gevraagd,' aldus nieuwsvoorleester Sacha de Boer. Opmerkelijk is dat de scherpe veroordeling van de Amerikaanse bondgenoot Pakistan hier op de laatste plaats komt en ook de burgerdoden zijn niet belangrijk genoeg om ermee te beginnen. Op de eerste plaats staan niet de dode vrouwen, kinderen en mannen, maar de Amerikanen die dachten '1 van de meest gezochte terroristen te pakken' te hebben. Dat is voor de Nederlandse kijker kennelijk relevanter nieuws dan voor de Amerikaanse lezer van de NYT. De dode burgers spelen de rol van 'collateral damage,' om hen gaat het eigenlijk niet, het ging om 'al-Zawahiri.' Als al-Qaida bij een aanslag in de VS op een Amerikaanse autoriteit burgers zou treffen dan zou het NOS-Journaal terecht spreken van een 'terreurdaad.' Maar nu, in dit geval, heet deze terreurdaad een 'luchtaanval.' Het doet denken aan de terreuraanval van de Israelische luchtmacht in juli 2002 toen F16's een drie etages hoge flat in Gaza-stad bombardeerden om een militaire commandant van Hamas te doden. En passent werden daarbij 14 onschuldige burgers vermoord, onder wie een baby van twee maanden en zes kinderen. http://archives.cnn.com/2002/WORLD/meast/07/23/mideast/ In feite zijn deze aanslagen volgens het internationaal recht oorlogsmisdaden, aangezien geen onderscheid wordt gemaakt tussen burgers en strijders. Desondanks noemt het NOS-Journaal dit terrorisme een 'luchtaanval.' Terug naar het bericht van gisteravond. Terwijl de kijker beelden ziet van verwoeste huizen in een Pakistans dorp zegt een stem: 'De Amerikaanse inlichtingendienst CIA had informatie dat enkele hoog geplaatste al-Qaida leden in het dorpje waren. Een misser gebaseerd op achterhaalde gegevens, zeggen bronnen in Islamabad.' Hoe weet deze stem dat de CIA die informatie had? Hoe weet de stem zo zeker dat het hier een 'misser' (sic) betreft? En heeft de stem bronnen in Islamabad geraadpleegd? Of heeft hij die informatie weer van anderen, weer een andere bron? Is het voor de kijkers niet relevant om te weten welke bronnen hier geraadpleegd zijn? En hoe betrouwbaar zijn al die bronnen? Dit lijken me allemaal geen overbodige vragen aangezien de stem de naam van al-Zawahiri tot tweemaal toe verkeerd uitspreekt en aan het eind van zijn verslag het volgende verkaart: 'De Verenigde Staten zeggen officieel niets te weten van een aanval in Pakistan.' Hoe nu? 'Even dachten de Amerikanen dat ze 1 van de meest gezochte teroristen te pakken hadden,' terwijl 'de VS zeggen offficieel niets te weten?' Vanwaar die pedante stelligheid terwijl er nog zoveel onzekerheid bestaat? Tijdens dit item ziet de kijker ook de Pakistaanse minister van Informatie. Hij zegt in het Engels (in mijn vertaling): 'Deze daad is buitengewoon verwerpelijk. Wij betreuren het ten zeerste dat het burgerlevens heeft gekost... Wij willen de bevolking ervan verzekeren dat we het niet zullen toestaan dat dergelijke incidenten zich zullen herhalen.' Het Journaal laat in de Nederlandse vertaling de minister zeggen dat het de Pakistaanse regering 'spijt' dat de dorpelingen zijn vermoord. Alsof de Pakistaanse ministers er verantwoordelijk voor zijn. Blijft over de vraag waarom het NOS-Journaal zich niet houdt aan een feitelijk verslag zoals doorgaans in de angelsaksische journalistiek gebeurd? U kunt de uitzending hier bekijken: http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2006/1/14/index.html Het item begint op 16 minuten 27 seconden. Of beluisteren via fragmenten/broadband/Bombardement Pakistan: http://webdisk.planet.nl/houck006/default.aspx

Oorlogsretoriek ontmaskerd

  everardus Oorlogsretoriek ontmaskerd De waarheid over de banden tussen Kamerleden en oorlogshitsende organisaties DESINFORMATIE!  Zo begon...