zaterdag 3 mei 2008

Noam Chomsky 24


'For those who stubbornly seek freedom, there can be no more urgent task than to come to understand the mechanisms and practices of indoctrination. These are easy to perceive in the totalitarian societies, much less so in the system of 'brainwashing under freedom' to which we are subjected and in which all too often we serve as unwilling instruments. Noam Chomsky

=The press is our chief ideological weapon. Nikita Khrushchev former Russian head of State, Communist Party Chairman

=The result has been that an increasingly authoritarian agenda has been sold to the American people by a massive, multi-tentacled media machine that has become, for all intents and purposes, a propaganda organ of the state. David McGowan

=Although this science will be dilligently studied, it will be rightly confined to the governing class and the populace will not be allowed to know how its convictions were generated...education should aim at destroying free will, so that, after pupils have left school, they will be incapable...of thinking or acting otherwise than their schoolmaster would have wished. Bertrand Russell
Elite Policy and the "Axis of Evil"
By Noam Chomsky 02/05/08 "
Having brought up Iran [in Part 1], we might as well turn briefly to the third member of the famous Axis of Evil, North Korea. The official story right now is that after having been forced to accept an agreement on dismantling its nuclear weapons facilities, North Korea is again trying to evade its commitments in its usual devious way—"good news" for superhawks like John Bolton, who have held all along that the North Koreans understand only the mailed fist and will exploit negotiations only to trick us. A New York Times headline reads: "U.S. Sees Stalling by North Korea on Nuclear Pact" (January 19). The article by Helene Cooper details the charges. In the last paragraph we discover that the U.S. has not fulfilled its pledges. North Korea has received only 15 percent of the fuel that was promised by the U.S. and others and the U.S. has not undertaken steps to improve diplomatic relations, as promised. Several weeks later (February 6), in the McClatchey press Kevin Hall reported that the chief U.S. negotiator with North Korea, Christopher Hill, confirmed in Senate Hearings that "North Korea has slowed the dismantling of its nuclear reactor because it hasn't received the amount of fuel oil it was promised." As we learn from the specialist literature, and asides here and there, this is a consistent pattern. North Korea may have the worst government in the world, but they have been pursuing a pragmatic tit-for-tat policy on negotiations with the United States. When the U.S. takes an aggressive and threatening stance, they react accordingly. When the U.S. moves towards some form of accommodation, so do they. When Bush came into office, both North Korea and the U.S. were bound by the Framework Agreement of 1994. Neither was fully in accord with its commitments, but the agreement was largely being observed. North Korea had stopped testing long-range missiles. It had perhaps one to two bombs worth of plutonium and was verifiably not making more. After seven Bush years of confrontation, North Korea had eight to ten bombs and long-range missiles, and was developing plutonium. The Clinton administration Korea specialist, Bruce Cumings, reports the Administration "had also worked out a plan to buy out, indirectly, the North's medium and long-range missiles; it was ready to be signed in 2000 but Bush let it fall by the wayside and today the North retains all its formidable missile capability." The reasons for Bush's achievements are well understood. The Axis of Evil speech, a serious blow to Iranian democrats and reformers as they have stressed, also put North Korea on notice that the U.S. was returning to its threatening stance. Washington released intelligence reports about North Korean clandestine programs; these were conceded to be dubious or baseless when the latest negotiations began in 2007, probably, commentators speculated, because it was feared that weapons inspectors might enter North Korea and the Iraq story would be repeated. North Korea responded by ratcheting up missile and weapons development. In September 2005, under international pressure, Washington agreed to turn to negotiations within the six-power framework. They achieved substantial success. North Korea agreed to abandon "all nuclear weapons and existing weapons programs" and allow international inspections, in return for international aid and a non-aggression pledge from the U.S., with an agreement that the two sides would "respect each other's sovereignty, exist peacefully together and take steps to normalize relations." The ink was barely dry on the agreement when the Bush administration renewed the threat of force, also freezing North Korean funds in foreign banks and disbanding the consortium that was to provide North Korea with a light-water reactor consortium. Cumings alleges that "the sanctions were specifically designed to destroy the September pledges [and] to head off an accommodation between Washington and Pyongyang."'

Stevo AkkermanDit is mijn collega Stevo Akkerman van het Parool. Het enige verschil tussen Stevo en ik is dat hij binnen de grenzen van de journalistieke en politieke consensus blijft en ik niet. Zo schrijft hij vandaag in zijn krant: "Nog altijd zijn er Israeliers die voorstellen alle Palestijnen te verplaatsen naar Jordanie, en nog altijd zijn er (veel meer) Palestijnen en Arabieren die alle joden de zee in willen drijven."

Deze beschrijving is al een hele vooruitgang: vroeger schreef Stevo alleen de tweede helft van de zin op, maar die propaganda kan niet langer meer, de televisiebeelden laten zien dat niet "alle joden de zee in" werden gedreven, (sterker nog: in al die jaren is geen 1 de zee in gedreven) maar dat daarentegen de Palestijnen in bezet gebied gebukt gaan onder de dagelijkse terreur van de Israelische strijdkrachten, acht keer langer dus dan de Nederlanders onder de Duitsers hebben geleden. Maar toch gebruikt Stevo deze bewering, onderzoek heeft hij hier naar gedaan, om zodoende een tendentieuze sfeer te kunnen scheppen. "Veel meer," het cliche van David versus Goliath. Wat betreft de eerste deel van de zin: "Nog altijd zijn er Israeliers die voorstellen alle Palestijnen te verplaatsen naar Jordanie." Het in strijd met het internationaal recht etnisch zuiveren van Palestina, zoals dat al in 1948 en 1967 op grote schaal door joods Israeli's werd gedaan, heet bij Stevo ineens "het verplaatsen." Het is een eufemisme voor gewelddadige terreur, propaganda uit de koker van de Israelische overheid. Waarom gebruikt Stevo het woord "Israeliers"? Dit is een foute aanduiding, 20 procent van de "Israeliers" is Palestijn en die Palestijnen willen niet dat "Israeliers" Palestijnen etnisch zuiveren. Dat willen ze al 60 jaar niet, net zolang als "de joodse natie'' bestaat. Er had dus moeten staan: joods-Israeli's, maar dan was de nadruk komen te liggen op joods en dat kan volgens de consensus niet, want "alle joden" kunnen in deze propagandistische voorstelling van zaken alleen maar slachtoffers zijn. Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de joden in Israel hun Palestijnse landgenoten het liefst zouden willen zien vertrekken, of in de terminologie van Akkerman "verplaatsen," dus in de terminologie van het internationaal recht "etnisch zuiveren".

Conclusie: Stevo Akkerman is een propagandist en geen journalist. En dat is het ware verschil tussen Stevo en ik.

Nederland en Afghanistan 163


Dit zegt de sociaal-democratische volksvertegenwoordigster Angelien Eijsink: 'Ik ben geboren en getogen in een CDA-gezin in Sint-Isidorushoeve, bij Haaksbergen. Vanaf 1976 was ik werkzaam in het onderwijs als kleuterleidster, hoofdleidster en vakleerkracht muzikale vorming. In 1985 werd ik adjunct-directeur van een basisschool in oprichting. Tussen 1985 en 1987 verbleef ik als coördinatrice van een onderwijsproject, het Calplan DAPO Care Center, op de Filippijnen. In 1987 keerde ik terug naar Nederland en werkte ik muziekdocente op drie middelbare scholen in Hilversum en Utrecht.' En zo ziet Angelien eruit.
Ik vermeld dit even omdat je je soms afvraagt wat voor soort mensen onze volksvertegenwoordigers zijn en hoe ze eruit zien. Zo dus. Angelien Eijsink's naam staat vandaag op de voorpagina van de Volkskrant onder de huiveringwekkende kop: "Kamer had onjuist beeld Afghanistan." Juist ja, een miljard euro hebben Angelien en die 149 andere al dan niet kleuterleidsters en leiders in de Tweede Kamer uitgetrokken om... ja om wat eigenlijk? In elk geval houdt al dit belastinggeld een corrupt regime in Kaboel aan de macht en zorgt het ervoor dat de krijgsheren ongestoord miljarden kunnen verdienen aan de opiumhandel. En wat blijkt nu: enkele parlementsleden zijn voor het eerst buiten het kamp geweest om te kijken wat er daar werkelijk gebeurt. Enfin, leest u zelf maar:
"‘Kamer had onjuist beeld Afghanistan’
REPORTAGE, Van onze verslaggever Theo Koelégepubliceerd op 03 mei 2008 02:47, bijgewerkt op 02:47
TARIN KOWT - Kamerdelegatie komt voor het eerst ook ‘buiten de poort’.
‘We hadden tot nu toe geen realistisch beeld’, concludeert Angelien Eijsink (PvdA), vlak voor een delegatie van Tweede Kamerleden haar bezoek aan Afghanistan afrondt. Voor het eerst sinds Nederlandse militairen neerstreken in Uruzgan, twee jaar geleden, hebben Kamerleden meer kunnen zien dan de basis Kamp Holland. Hun ervaringen ‘buiten de poort’ zijn niet onverdeeld gunstig. Alle lof voor de Nederlanders, maar is minister Van Middelkoop van Defensie niet veel te optimistisch geweest over de opbouw van het Afghaanse leger?
Twee eerdere bezoeken bleven om veiligheidsredenen beperkt tot de basis, maar deze week hebben zowel Nederlandse als Afghaanse troepen alles uit de kast gehaald om de parlementariërs een blik te geven op een andere dan de ‘Haagse’ werkelijkheid.
‘Het halve Afghaanse leger is hier om zeven Kamerleden te beschermen’, zegt Mariko Peters (GroenLinks) vrijdag tijdens een bezoek aan Tarin Kowt, de als ‘rustig’ bestempelde hoofdstad van Uruzgan. Tweehonderd Afghanen zien toe op de veiligheid van de gasten. Volgens minister Van Middelkoop (ChristenUnie) zijn er ruim 1.700 manschappen van het Afghaanse leger (ANA) actief in de provincie. Maar volgens hun Nederlandse collega’s kunnen er momenteel slechts 500 echt buiten de poort worden ingezet. De rest is aan het trainen, werkzaam op hun eigen kampement, met langdurig verlof – om soldij naar vergelegen oorden als Kabul te brengen – of ‘ongeoorloofd verdwenen’."
Kamer_had_onjuist_beeld_Afghanistan
En die onwetendheid van deze Kamerleden leidt tot de dood van onschuldige Afghanen en het martelen door Nederlandse militairen van verdachten. Leve de democratie! Leve Angelien en die andere malloten die voor hun onwetendheid bijna 100.000 euro per jaar krijgen, bijna 10.000 euro per maand, met alle toeslagen erbij om goed geinformeerd te blijven. "Een 'gewoon' Tweede Kamerlid ontvangt in 2008 een schadeloosstelling van bijna 93 duizend euro op jaarbasis, inclusief vakantiegeld en exclusief eindejaarsuitkering. De voorzitter, ondervoorzitters en fractievoorzitters ontvangen daar bovenop, afhankelijk van hun functie of de grootte van hun fractie, een toelage. Tweede Kamerleden ontvangen verder allerlei onkostenvergoedingen."
Zonder naar Afghanistan te hoeven afreizen hadden onze Kamerleden de 162 voorafgaande stukjes op mijn weblog kunnen lezen om tot de slotsom te komen dat "Kamer had onjuist beeld Afghanistan." Dat is nu juist het probleem met domoren, ze zijn bewust stupide, daar is geen kruid tegen gewassen.

vrijdag 2 mei 2008

Doden Herdenking

Ik kreeg dit uitstekende opiniestuk ge-emaild en mocht het van de auteur plaatsen. Leest u zelf:
"4 Mei: gedenk de vijand in uzelf
Abdul Haq Compier

Het is deze week weer 4 mei en we herdenken de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In de rituelen van 4 mei worden de nazi’s bezweerd als een duister unicum
in de geschiedenis van Europa. Door deze invulling mist de herdenking juist zijn doel: door zelfreflectie voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt.

In moreel opzicht waren de nazi’s geen uitzondering, maar onderdeel van een lange reeks uitbarstingen van etnisch en ideologisch geweld in Europa. Deze typeren zich door een aantal kenmerken, die we tegenwoordig helaas weer aantreffen. Er is sprake van een plotse hysterie over de eigen superioriteit, vaak juist na een periode van lusteloosheid. Buiten Europa resulteren deze geweldsuitbarstingen in veroveringen; binnen Europa zelf in vreemdelingenhaat, soms leidend tot genocide. Maatschappelijke kaders worden zo verdraaid dat er een afstand ontstaat tot de slachtoffers, die hen tot gemakkelijk doelwit maakt van spot, wreedheid en geweld.

De indruk wordt gewekt dat de kruistochten het gevolg waren van een ideologische fout,
typerend voor de Middeleeuwen, waarin kerk en staat niet gescheiden werden, etc. We zien echter vooral een grenzeloze wreedheid, die met geen enkel ideologisch kader in toom gehouden had kunnen worden. In Europa werden nietsvermoedende joodse gemeenschappen overvallen, geplunderd en gelyncht. Aangekomen in Spanje of Jeruzalem werd niemand ontzien. Ooggetuigen schrijven hoe de kruisvaarders tot in hun enkels in het bloed stonden nadat ze de gehele bevolking van Jeruzalem hadden vermoord, kinderen en dieren inclusief.

Dat deze hysterie niets te maken had met de ‘duisternis’ van de Middeleeuwen, zien we bij de Franse Revolutie, waarin het geweld zich juist richt tegen de katholieken. Er is moreel niets ‘Verlichts’ aan deze periode, waarin een paranoïde sekte revolutionairen iedereen liet onthoofden die ervan werd verdacht de Revolutie niet te steunen (en hierbij hadden vrouwen inderdaad gelijke rechten). Op een gegeven ogenblik waren er te weinig guillotines en is men overgegaan op massaal fusilleren van honderdduizenden landgenoten.

Waar tijdens de Middeleeuwen de theologie diende als legitimatie van veroveringen en moord, werden ideeën over de eigen superioriteit later steeds meer gegoten in pseudowetenschappelijke theorieën over ras en beschaving. Zo legitimeert president Theodore Roosevelt de massamoord op de Amerikaanse Indianen met behulp van de evolutietheorie (in ‘Winning of the West’, 1889): ‘De wereld zou waarschijnlijk geen enkele vooruitgang hebben geboekt, als woeste en barbaarse volkeren niet waren verjaagd of verzwolgen als gevolg van gewapende kolonisatie van vreemde landen door rassen die het lot van eeuwen in handen hebben’. We kennen uit het Nederlandse verleden de theorieën over ‘apartheid’ en hoe deze werden aangewend.

Hoewel technologie de suggestie van beschaving wekte, zien we geen morele vooruitgang die een einde kon maken aan het geweld. Integendeel, dit nam in intensiteit toe totdat het in de twintigste eeuw zijn climax bereikte in oorlogen waarin de gehele wereld werd meegesleept, en in de opkomst van de communistische en kapitalistische ideologieën met de daaraan verbonden conflicten, moordpartijen en wrede handelspolitiek. De zogenaamde mensenrechtenverklaring is hierbij niets meer dan een doekje voor het bloeden.

De uitvinding van massavernietigingswapens wordt vaak vanuit een technologisch oogpunt bekeken; als een onvermijdelijk resultaat van ‘de vooruitgang’. Wanneer we deze wapens echter vanuit moreel oogpunt beschouwen, schrikken we van het feit dat er überhaupt de wens bestond ze uit te vinden. Onbewust lijkt te worden aangenomen dat het Westen, als uitvinder van deze wapens, ook de morele ontwikkeling zou bezitten om er ‘verantwoord’ mee om te gaan. Maar welke beschaving zien we in het gifgas van de Eerste Wereldoorlog? Wat voor wijsheid of humaniteit zien we in de atoombommen op maar liefst twee Japanse burgersteden (kinderen en dieren inclusief) tijdens de Tweede Wereldoorlog? Zo bezien zijn massavernietigingswapens geen symbool van genie of vooruitgang, maar zijn ze er de getuigen van dat de bloedige waanzin van de Middeleeuwen nooit verdwenen is.

Het herdenken van de Tweede Wereldoorlog was zelfs voor diegenen met de minste historische of morele interesse nog altijd een motivatie om zich te bezinnen en zich verre te houden van discriminatie en racisme. We hadden ons voorgenomen nooit meer in zulke fouten te vervallen. De Tweede Wereldoorlog had, als ons enige morele imperatief,
enigszins de functie overgenomen van God; misschien daarom is het belang ervan te relativeren, voor Nederland nog altijd erger dan godslastering.

Maar hoewel de Tweede Wereldoorlog uiterlijk des te meer wordt aangewend als cultureel symbool, lijkt het als innerlijk imperatief aan kracht verloren te hebben. De bezweringen van het kwaad op onze dodenherdenkingen krijgen een onwerkelijk karakter in de schaduw van een nieuwe golf van vreemdelingenhaat, bedenkelijke veroveringen in het Midden-Oosten en het structurele afvoeren van mannen, vrouwen en kinderen die jarenlang onze buren waren, naar een lotsbestemming waarover niemand echt wil nadenken. Het meest bizarre is dat de Tweede Wereldoorlog gebruikt wordt om onze eigen nieuwe vreemdelingenhaat te legitimeren: zo riep Fitna Nederlanders op om zich van de Islam te ontdoen zoals zij zich in 1945 van het nationaal-socialisme hadden ontdaan.

De racistische en fatale jodenhaat van de nazi’s is niet te vergelijken met de rol van het joodse volk in de Koran en in de geschiedenis van de Islam. De joodse profeten worden met eerbied in de Koran genoemd. Joden zijn in de islamitische geschiedenis in het algemeen aanzienlijk beter behandeld dan in Europa het geval was. Nadat de joden door de christenen eeuwenlang uit Jeruzalem waren verbannen, hebben de moslims hen in 637 n.Chr. weer uitgenodigd te komen leven in de heilige stad. Zij bekleedden al vanaf de 7e eeuw belangrijke overheidsfuncties (nota bene: de eerste Nederlandse joodse minister werd benoemd in 1853). Het is een vreemde omkering van zaken wanneer Europeanen de oude Europese jodenhaat in de schoenen van de moslims willen schuiven. Daar komt de vraag bij wie of welke cultuur zich op dit moment fascistischer opstelt. Het zijn niet de moslims die een Derde Rijk aan het veroveren zijn en daarbij gruwelijke budgetten aan wapens uitgeven.

De les die we zouden moeten leren van de Tweede Wereldoorlog, en van alle geweldsuitbarstingen in de Europese geschiedenis, is echter dat niemand een sterker moreel besef nodig heeft dan Europa zelf. Een moreel alarm, dat ons ervan kan weerhouden dat wij te ver gaan. Ook nu weer wordt een bepaald volk gedemoniseerd en tot ‘vijand’ gemaakt van beschaving en moraal, terwijl de ware vijand huist in onszelf.

Abdul Haq Compier is docent Nederlands"
Posted by Picasa
Posted by Picasa

Nederland en Afghanistan 162

Geef een pummel die te dom is om een echt vak te leren enige macht en zie wat er gebeurt:

Talibaan ‘te lang’ naakt in kou gezet
Gepubliceerd: 2 mei 2008 13:50 Gewijzigd: 2 mei 2008 16:06
Door onze redacteuren Steven Derix en Jaus Müller

Rotterdam, 2 mei. Nederlandse militairen hebben drie gevangenen in Uruzgan op 17 januari 2007 naakt in regen en kou laten staan.
Een jurist op Kamp Holland heeft daarna ingegrepen omdat hij vond dat een van hen te lang buiten stond. Bij deze gevangene werd „verhoogde hartslag” geconstateerd, aldus een onderzoeksrapport. De „mogelijke onregelmatigheden” zorgden voor consternatie op het ministerie van Defensie, dat het onderzoek instelde.
Dat blijkt uit stukken die NRC Handelsblad op grond van de Wet openbaarheid bestuur in bezit heeft. Na het incident zijn de regels, de standard operation procedures (SOP’s), aangepast. De situatie „heeft niet geleid tot ziekte of tot levensgevaar voor de detainee”, schreef de toenmalige commandant der strijdkrachten Dick Berlijn in een brief aan de minister van Defensie naar aanleiding van het incident. „Het mogelijk marginale voordeel [...] bij het ontbloot interviewen lijkt niet in verhouding te staan tot het fysieke ongemak (koude) en de psychische druk (schaamte en culturele gevoeligheid) die de detainee ondervindt.”'

Lees verder:
http://www.nrc.nl/nieuwsthema/uruzgan/article1073895.ece/
Talibaan_te_lang_naakt_in_kou_gezet

Een Ander Joods Geluid

'Persbericht

Het andere Israël bestaat


Een Ander Joods Geluid (EAJG) en het Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties (SIVMO) bieden op 7 mei in studio Desmet in Amsterdam een platform aan vredesactivisten uit Israël.

Deze Israëli’s waren niet welkom bij de viering van het 60-jarig bestaan van de staat Israël in de RAI. Daar hadden zij achter stands hun ideeën en activiteiten kenbaar willen maken aan joods Nederland. Maar de Federatie Nederlandse Zionisten, die de bijeenkomst organiseert, liet weten de stands voor dit doel niet te willen verhuren.

In plaats daarvan zullen vier vertegenwoordigers van Israëlische vredes- en mensenrechtenorganisaties op woensdagavond 7 mei het podium in Desmet in Amsterdam gebruiken om te pleiten voor een Israëlische vredespolitiek. Een politiek, die door middel van dialoog met de Palestijnen, duurzame vrede en veiligheid in de regio kan brengen.

In Desmet zullen Nurit Peled-Elhanan van The International Committtee on Education and Occupation (ICEO), Esther Goldenberg van de organisatie Zochrot en Suleiman Al Hamri en Elik Elhanan van Combatants for Peace over hun ideeën en activiteiten vertellen.

Nurit Peled-Elhanan, die haar dochter in 1997 bij een zelfmoordaanslag verloor, is een vooraanstaand vredesactiviste. Het Europees Parlement kende haar in 2001 de Sacharov Prijs voor mensenrechten en vrijheid van meningsuiting toe. Ze is hoogleraar onderwijskunde aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem en heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de manier waarop moslims worden gepresenteerd in Israëlische schoolboeken.

Esther Goldenberg werkt voor de Israëlische vredesorganisatie Zochrot. Zochrot (Herinneringen) wil de joodse bevolking in Israël bewust maken van de verdrijving van de Palestijnen in 1948 als gevolg van de oprichting van de staat Israël. Volgens Zochrot is erkenning van het onrecht jegens de Palestijnen een voorwaarde om ooit tot een verzoening te komen.

Suleiman Al Hamri en Elik Elhanan zijn beiden actief in de gemengd Israëlisch-Palestijnse vredesgroep Combatants for Peace. Dit is een groep van vroegere vijanden: voormalige soldaten en officieren van het Israëlische leger en Palestijnse strijders die veelal in Israëlische gevangenschap hebben gezeten. Ze zijn in 2006 naar buiten getreden als beweging van ex-strijders die zich inzet voor een geweldloze beëindiging van het Israëlisch-Palestijns conflict.

De bijeenkomst “Een ander Israël bestaat” is op 7 mei van 20:00 tot 23:00 in studio Desmet, Plantage Middenlaan 4 in Amsterdam.'

woensdag 30 april 2008

Iran 197

'The Iraq War Morphs Into The Iranian War
By Paul Craig Roberts
29/04/08 "ICH" - -- -

It is 1939 all over again. The world waits helplessly for the next act of naked aggression by rogue states. Only this time the rogue states are not the Third Reich and Fascist Italy. They are the United States and Israel.The targeted victims are not Poland and France, but Iran, Syria, the remains of the Palestinian West Bank and southern Lebanon.The American mass media is overjoyed. War coverage attracts viewers and sells advertising. The neoconservatives are ecstatic. Hegemony uber alles is back on track.The US Air Force can’t wait “to show what it can do.”Defense contractors see no end of the profits.Under cover of the mayhem and propaganda, Israel can grab the remains of the West Bank and have another go at grabbing the water resources of southern Lebanon.Unlike the US and Israel, Iran is neither occupying any other country’s territory nor threatening to invade another country. Nevertheless, propaganda against Iran is spouting from US and Israeli mouths at an increasing rate. Lie after lie rolls off the tongues of leaders of the “two great democracies.” On April 27 Admiral Mike Mullen, chairman of the joint chiefs of staff, blamed Iran for “increasingly lethal and malign influence” in Iraq. Has Admiral Mullen forgot that it is the US, not Iran, that is responsible for as many as one million dead Iraqis and four million displaced Iraqis, the “collateral damage” of a “cakewalk war” now into its sixth year?On April 26 the Washington Post reported that “the Pentagon is planning for potential military courses of action” against Iran. The Bush Regime’s national security advisor says Iran is a threat in Iraq, an accusation echoed endlessly by secretary of defense Robert Gates, secretary of state Rice, vice president Cheney, and president Bush. The US, which has 150,000 troops in Iraq, is not a threat. The US troops are protecting Iraq from Iran, al Qaeda, and the Taliban. Just ask Fox “News.”Doing its part to egg on war with Iran, the US TV news program, “60 MInutes,” gave air time to the commander of the Israeli Air Force, General Eliezer Shkedi, who declared in a special interview that Iranian president Ahmadinejad was the new Hitler and that we must not again make the mistake of disbelieving a Hitler. There are better candidates for the role than Ahmadinejad.Gen. Shkedi himself sounds like Hitler blaming Poland for the outbreak of the second world war. Ahmadinejad has attacked no country, whereas Israel repeatedly invades its neighbors and continues 40-year occupations of Syrian and Palestinian territory."

Lees verder: http://www.informationclearinghouse.info/article19839.htm

Vrouwen In Het Zwart

www.vrouweninhetzwart.nl

lees ook onze nieuwsbrief onder de oproep houden een wake op vrijdag 2 mei 2008vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje) 40 jaar bezetting is meer dan genoeg! ISRAEL: Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied. The wall must fall - Weg met de annexatie muur Beindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken


Vorige maand gaven we jullie een overzicht van onze heel geslaagde 8 maart conferentie over 60 jaar Nakba en in solidariteit met de Palestijnse vrouwen. Ditmaal, zoals toen beloofd, de slotverklaring opgesteld door 5 vrouwenorganisaties: de Vereniging van Palestijnse Vrouwen (i.o.), Vrouwen in het Zwart Nederland, Vrouwen voor Vrede, WILPF Nederland, Vrouwen van het Nederlands Palestina Komitee en Multicultural Women Peacemakers Network Nederland met op- en aanmerkingen van het zeer talrijke publiek, de Palestijnse spreeksters en aanwezige politici van SP Groen Links en P.v.d.A.


Slotverklaring van de Dag van Internationale solidariteit met Palestijnse vrouwen ” 60 jaar Nakba”, 8 maart 2008

De organisatoren van deze Internationale dag van solidariteit met Palestijnse vrouwen roepen op tot ondersteunen van het Charter of Principles van de International Women’s Commission, aangenomen op 27 juli 2005, in Istanbul, in overeenstemming met VN Veiligheidsraad Resolutie 1325. Voorts vragen zij steun voor het volgende:

Israël moet
1) het aanbod van Hamas voor een wapenstilstand (hudna) aannemen
2) de belegering van Gaza beëindigen en
3) vrije doorgang verlenen aan alle Palestijnse burgers en goederen naar en van Gaza en de Westelijke Jordaanoever.

Europa moet
1) bijdragen aan de hereniging van het Palestijnse volk door alsnog de uitkomst van de verkiezingen in 2006 te erkennen, om daarmee een verschrikkelijke fout van de internationale gemeenschap te repareren.
2) het verkopen en doorvoeren van wapens naar Israël stoppen.
3) het Associatieverdrag met Israël opschorten zolang Israël de mensenrechten van de Palestijnen schendt, zoals beschreven in artikel 2 van het verdrag.

Nederland moet
1) de oproep van Palestijnse organisaties van 2005 tot boycot, desinvestering en sancties steunen, totdat Israel zijn bezetting en kolonisatie van alle Arabische gebieden opgeeft en de Muur ontmantelt.
2) de fundamentele rechten van de Arabisch-Palestijnse bewoners van Israël op volledige gelijkheid erkent.
3) De rechten van de Palestijnse vluchtelingen op terugkeer naar hun huizen en bezit zoals vastgelegd in VN Resolutie 194 respecteert, veilig stelt en bevordert.


De Palestijnse-Israëlische oorlog in 1948 wordt door Israëliërs de Onafhankelijkheidsoorlog genoemd. De Palestijnen noemen het de Nakba, de ‘catastrofe’. In 1948 werden bijna een miljoen Palestijnen verdreven uit hun huizen, burgers werden het slachtoffer van massamoorden en honderden Palestijnse dorpen werden verwoest. Anno 2008, 60 jaar na deze oorlog en het uitroepen van de Staat Israël worden eindelijk veel mythen over wat er toen gebeurde doorgeprikt [lees bijv. het op Israëlische archieven gebaseerde boek 'De Etnische Zuivering van Palestina' van de Israëlische historicus Ilan Pappe] Hieronder een bericht van een groot aantal organisaties, waaronder Vrouwen in het Zwart, die jullie oproepen om Zaterdag 17 mei naar de Dam in Amsterdam te komen voor de herdenking van 60 jaar Nakba

Twee bijeenkomsten op17 mei

1948 – 2008, 60 JAAR NAKBA


60 jaar verwoesting van Palestina, 60 jaar verdrijving van Palestijnen,
60 jaar onderdrukking van de Palestijnen, 60 jaar landroof
Een land met een volk wordt een volk zonder land
Herdenkingsceremonie op de Dam
60 minuten voor 60 jaar Nakba
Van 13.00 uur tot 14.00 uur
Verzamelen vanaf 12.30 uur
Solidariteitsbijeenkomst in de Doopsgezinde Singelkerk

Singel 452, vanaf 14.45 uur.
Start programma: 15.15 uur.

Thema: Historie, toekomstperspectieven en hoe het recht te laten zegevieren.

Sprekers: Omar Barghouti (Palestijns politiek analist uit Jeruzalem), Robert Soeterik (Midden-Oosten deskundige) en Hajo Meyer (Een Ander Joods Geluid)

Muzikale bijdragen: Jacob Allegro Wegloop (piano) en Jonathan Wegloop (hoorn)

Tevens wordt het 1e exemplaar van het boek “De Verwoesting van Palestina” van Robert Soeterik
aangeboden aan oud-premier Dries van Agt.
Organisatie: Nederlands Palestina Komitee i.s.m. Palestijnse Gemeenschap Nederland, Palestina Komitee Rotterdam, Al Awda, Vrouwen in het Zwart Nederland, Internationale Socialisten, Stop de Oorlog, Keerpunt, Haags Vredesplatform, Vrijwillige Internationale Aktie, Stop de Bezetting, TALLIQ, Palestijns Platform voor Mensenrechten en Solidariteit, Een Ander Joods Geluid

Aanmelden via www.palestina-komitee.nl Perscontact: Wim Lankamp 06 289 167 95
Nog genoeg te doen dus lieve vriendinnen en vrienden, maar kom eerst naar onze wake op 2 mei op het Spui [trek s.v.p. iets zwarts aan].
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Kijk op onze vernieuwde website, gemaakt door sympathisanten: www.vrouweninhetzwart.nl.
We zijn haast klaar met onze verbeterde site, met nieuwe foto's en binnenkort al onze nieuwsbrieven en achtergrondsartikelen. Nog niet helemaal af dus we hebben uw gift nog echt nodig; svp uw donatie op: Postbank: 9399562 t.n.v. Stichting Vrouwen in het Zwart Amsterdam. Met dank voor de gulle gevers in april.
We waren op de Multiculturele TV Nederland en op de NMO-TV. Beide goed gemaakte programma's.Voor tapes: mail aan info@vrouweninhetzwart.nl + uw tel.no. vermelden.
Het Internationale Netwerk Vrouwen in het Zwart, i.s.m. met Coalition of Women for a Just Peace, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen een aantal Israëlische vrouwen samen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om te protesteren.
In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de Israelische bezetting van Gaza en de Westoever: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit.
In Nederland waren de eerste vrouwen al in januaril 1990 op het Spui aanwezig. 18 jaar nu al, op een periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam wakes.
In ons land worden nu al in 6 steden maandelijks wakes gehouden.
[voor adressen zie hieronder]
In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op de site: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal
Organisatie Amsterdam:
Lily van den Bergh tel: 020- 62 23 661
e-mail: info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Spui bij beeld Lieverdje
Organisatie Groningen :
Janny Beekman tel: 0595 - 57 25 95
e-mail: Groningen@vrouweninhetzwart.nl
Zaterdag om de veertien dagen
Tijd: 13 - 14 uur verzamelen op de Grote Markt

Organisatie Haarlem:
Heleen Witte: tel: 023- 532 50 25
e-mail: Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt Verzamelen voor het Stadhuis.

Organisatie Leeuwarden:
Joop Hoekstra: tel: 0513-633544
e-mail: joophoekstra@tiscali.nlIedere laatste zaterdag van de maand
Tijd: 13:00-14:00 uur op De Nieuwstad bij De Waag Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11 30 74 10
e-mail: Maastricht@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste donderdag van de maand
Tijd: 18.15-19.15 uur Op de Markt Geef je op: fescarrott@netscape.net

Organisatie Utrecht:
Tienta Verlegh tel: 030 - 241 36 46
e-mail: Utrecht@vrouweninhetzwart.nlIedere laatste zaterdag van de maand
Tijd: 13- 14 uur Op Stadhuis brug
Informatie over mensenrechten in Israel en de Palestijnse Gebieden:
Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
Coalition of Women for a Just Peace: www.coalitionofwomen4peace.org
Vrouwen voor Vrede: www.vrouwenvoorvrede.nl
Sivmo: www.sivmo.nl
Stop the Wall: www.stopthewall.orgEen Ander Joods Geluid: www.eajg.nl

Weblinks:
The East Jerusalem YMCA
YWCA in Palestina

De Pro-Israel Lobby 68

De pro-Israel lobby is druk doende met de propaganda voor een oorlog tegen Iran dit keer.

"No lie too ridiculous to tell
the definition of a whore

Hamas serving as Iran's 'proxy warriors,' Rice says
30/04/2008 03h31
Secretary of State Condoleezza Rice
©AFP/GETTY IMAGES - Chip Somodevilla

WASHINGTON (AFP) - Palestinian Hamas militants are serving as the "proxy warriors" for an Iran bent on acquiring an atomic bomb and destroying Israel, US Secretary of State Condoleezza Rice said here Tuesday.

In a speech to American Jews in Washington, Rice promoted the US policy of isolating Hamas which she said refused to renounce violence, recognize Israel's right to exist and respect all previous Palestinian agreements with Israel.

"But perhaps of deepest concern, the leaders of Hamas are increasingly serving as the proxy warriors of an Iranian regime that is destabilizing the region, seeking a nuclear capability and proclaiming its desire to destroy Israel," Rice told the American Jewish Committee.

"How can any government negotiate with a group that sees every agreement, every choice not as a compromise to advance peace, but as a tactic to later advance war?" she asked.

"No, the only responsible policy is to isolate Hamas and defend against its threats until Hamas makes the choice that supports peace," Rice said.

She called for international support for president Mahmud Abbas's Palestinian Authority, which she said had "the will to fight terrorism" and "the desire to govern effectively" but did not yet have the means.

Hamas seized power in the Gaza Strip in June last year following bloody battles that ousted forces loyal to Abbas's Fatah faction, which remains in power in the West Bank.

Fatah and Hamas had served in a national unity government after Hamas won elections in 2006.

President George W. Bush said Tuesday he was still hopeful of a Middle East peace deal before he leaves office in January but warned that Hamas could "undermine" the effort."

dinsdag 29 april 2008

The Empire 373

'Black Hole in Bush's BrainBy Peter Chamberlin

Judging from the campaign rhetoric coming out of both camps, whoever wins the Oval Office will be inclined to continue the failed military policies in Iraq and to pursue a confrontation with Iran. Apparently it does not matter to either party what will follow those actions, or what these disastrous policies have produced as they played-out in Iraq and Afghanistan. It does not matter who gets elected, whether it is "bomb, bomb Iran" McCain, or "obliterate/massive retaliation" Clinton, nothing will change.
American researcher Suzanne Maloney spells out the results of the "successfully" surging American war on Iraq:
"Of the many American illusions and delusions surrounding this war, the Administration's calculations with respect to Iran were among the most wildly off base. Instead of generating a liberal, secular democracy whose reverberations would drive out Iran's clerical oligarchs, the disastrous Bush policies fostered a sectarian Iraq that has helped empower Iranian hardliners. Rather than serving as an anchor for a new era of stability and American preeminence in the Persian Gulf, the new Iraq represents a strategic black hole, bleeding Washington of military resources and political influence while extending Iran's primacy among its neighbors." http://www.brookings.edu/opinions/2008/0321_iraq_maloney.aspx
In spite of the problems these policies have created for us and the world (including the deadly fuel inflation ignited by the chaos), and the devastating human toll taken so far, the Cheney wing of the co-presidency continues to pursue every possible avenue for expanding the failed war into a regional conflagration, which could only be settled with nuclear weapons. The bulldog drive to crush all opposition that has characterized every move of the Bush White House, is once again ignoring reality to envision a new America-dominated world order that can only be built upon the ruins of the demolished old order. If only some situation could be created which would provide the perfect pretext that would justify pushing the button on Iran. Would we be correct in judging Cheney to be a super-patriot, or is he really a secret neo-communist, hoping to forcefully overthrow the world order and enthrone his elitist neocon proletariat and their corporate state as a world dictatorship?
It is no coincidence that the nations that have been targeted are all enemies of Israel. Neither is it a coincidence that Israel has been the source of the "evidence" (much of it fabricated) that has been used, and is still being used, to authorize the war resolutions. For those who charge that it is "anti-Semitic" to maintain that Israel or its Jewish-American supporters have hijacked the "war on terror," serving as prime motivators for the war in Iraq and the coming conflict with Iran and Syria, the primary "evidence" that has been used by the Israel lobby to sell these wars was clearly "made in Israel." It is not anti-Semitic to point-out that no one wants these criminal wars to escalate except Israel and the war criminal Cheney faction, who are now looking to cover their own asses for what they have done. The only voices demanding the destruction of Iran are Jewish voices and their Zionist neocon supporters.'

Lees verder: http://www.informationclearinghouse.info/article19829.htm

Het Israelisch Expansionisme 74

Why Did Israel Bomb Syria?Pepe Escobar: Real News Video Report
The real story behind the September air strike has not been investigated.

Zie: http://www.informationclearinghouse.info/article19824.htm

Nederland en Afghanistan 161

Ik las vandaag een stukje in een van die gratis krantjes die elke reiziger krijgt. Het berichtte dat het goed ging in de Afghaanse provincie waar de Nederlanders zitten. 1 ding is zeker, de Nederlandse propaganda voor de commerciele massamedia werkt goed.

'Afghanistan's Insurgency Spreading North
By Anand Gopal
The Christian Science Monitor
Tuesday 29 April 2008

Militant attacks are increasing outside the Taliban's southern stronghold, such as Sunday's on President Hamid Karzai.
Kabul, Afghanistan - The attempted assassination of President Hamid Karzai Sunday came as the latest sign of a trend worrying Western officials: that the insurgency is spreading from the Taliban stronghold of the south to the central and northern regions of the country.
The militant attack, the biggest in Kabul since mid-March, came during a public ceremony. Despite a massive security presence, militants managed to fire bullets and rockets at the president, killing two nearby lawmakers and a boy.
The insurgency in Afghanistan has not been "contained," Director of National Intelligence Michael McConnell testified before a Senate subcommittee in February. "It's been sustained in the south, it's grown a bit in the east, and what we've seen are elements of it spread to the west and the north."
A recent study by Sami Kovanen, an analyst with the security firm Vigilant Strategic Services of Afghanistan, echoed this assessment. He reported 465 insurgent attacks in areas outside the restive southern regions during the first three months of 2008, a 35 percent increase compared with the same period last year. In the central region around Kabul there have been 80 insurgent attacks from January through March of this year, a 70 percent jump compared to the first three months of last year.
The numbers are part of a nationwide trend of rising violence. In the southern and southeastern provinces, including the insurgent hotbeds of Kandahar and Helmand, guerrilla attacks spiked by 40 percent, according to Mr. Kovanen's research.
Kabul itself has been largely free from the violence, but as Sunday's attack shows, there are signs that the Taliban's presence is growing here, too. On the sprawling, serene campus of Kabul University, where the nation sends many of its best and brightest, the Taliban has reached an unprecedented level of influence, students say.
Young men gather in campus dorm rooms and watch slickly produced DVDs of the latest insurgent attacks. One video shows Taliban fighters firing rocket launchers and shrieking, "God is the greatest!" as orange fireballs reach their targets, presumably Coalition forces, in the distance. The attacks are set to religious music, backed by a staccato drumbeat meant to impassion and inspire viewers.'

Lees verder: http://www.truthout.org/docs_2006/042908M.shtml

Iran 196

Het imperium kan alleen bestaan door permanent expansionisme. Het heeft oorlogen nodig om te kunnen bestaan.

'Iraq Jumps Into US-Iran Tussle
By Tina Susman
The Los Angeles Times
Tuesday 29 April 2008

Baghdad says it agrees that Iran has supplied militants with weapons, but the Iraqi government seems to want the US to back off threats of military action and let it pursue diplomatic solutions.
Baghdad - In echoing the Pentagon's latest accusations of Iranian meddling, the Iraqi government has placed itself firmly where it has long said it does not want to be: caught in the middle between Washington and its neighbor to the east.
Baghdad says it agrees with the United States that Iran has continued to supply weapons to anti-government militants in southern Iraq, including arms with markings indicating they were produced this year. On the other hand, the Iraqi government seems eager to send a message to the Bush administration to back off threats of military action and allow Baghdad to pursue diplomatic solutions more quietly with Tehran.
"We are worried about any escalation between the United States and Iran for a simple reason: We are the weakest party in this game," said Sadiq Rikabi, an advisor to Iraqi Prime Minister Nouri Maliki. "Our policy for our neighbors is to go to them, face to face, speak with them in a planned, frank and direct way about any problem."
In recent days, Iraq's government has followed the United States in stepping up claims that new Iranian-made weapons have been found in the southern city of Basra. The allegations appear to come at a convenient time for both the Shiite-led Iraqi government and its ally, the United States.
With Baghdad still suffering the violent aftereffects of Maliki's offensive against Shiite militias last month, Iranian interference would help explain why Iraqi and U.S. forces have been unable to bring the fighting to a standstill. In the latest clashes, four U.S. soldiers were killed Monday in two separate rocket and mortar attacks in Baghdad.
At the same time, Iranian involvement allows U.S. officials to deflect blame for the fighting from radical Shiite cleric Muqtada Sadr, whom they are counting on to sustain a frayed but officially intact truce he called in August for his Mahdi Army militia. Though privately many soldiers here say the Mahdi militia is involved in the current fighting, publicly, the allegation is that "special groups" who have broken away from Sadr and receive training and aid from Iran are causing the troubles.
Iran, meanwhile, dismissed the latest accusations as "ridiculously false" in a letter to the U.N. Security Council on Monday. "It is not the first time that the international community is witness to the United States' baseless allegations," it said, referring to Bush administration claims that Saddam Hussein had weapons of mass destruction.'

Lees verder: http://www.truthout.org/docs_2006/042908A.shtml

Iran 195

'Bomb Bomb Iran by Summer's End?
By Steve Weissman t r u t h o u t Perspective
Tuesday 29 April 2008

When Senator John McCain serenaded reporters last April with his "Bomb Bomb Iran," I had to wonder. Was this a taste of his aging flyboy humor? Or was he telling us what to expect should he ever become president? We may never find out. If Vice President Dick Cheney has his way, he will beat McCain to the punch, possibly as soon as late May, after President George W. Bush returns from celebrating the 60th anniversary of Israel's creation.
The evidence is surprisingly public, though in several bits and pieces that fit together like a jigsaw. I hope that I'm wrong in how I've put the puzzle together, but here's how it looks to me.
On February 25 of this year, Cheney made a surprise visit to the Sultanate of Oman, a longtime military ally just across the Strait of Hormuz from Iran. He had come, an Omani official told The Associated Press, "to discuss regional security issues, including the US standoff with Iran over its nuclear program."
A little over three weeks later, Cheney returned to Oman as part of a ten-day visit to several countries in the region, including Israel, Turkey and Saudi Arabia. While in Oman, he gave an interview to Martha Raddatz of ABC News. "Can you foresee any point where military action would be taken?" Raddatz asked. Cheney tried to downplay the question, but Raddatz persisted, asking specifically about the National Intelligence Estimate (NIE), which concluded that Iran had shut down its nuclear arms program five years ago.
Cheney read the NIE differently. The Iranians definitely had a program to develop a nuclear warhead, which they apparently stopped in 2003, he insisted. "We don't know whether or not they've restarted." Cheney emphasized that the Iranians were continuing with their uranium enrichment, which - he said - would give them the fissile material to make nuclear weapons. He offered no evidence that the Iranian program would or could produce the highly enriched uranium they would need to make a bomb.
"VP: Iran May Have Resumed Weapon Program," the headlines ran. "Cheney: Iran might be next US target." The Israeli web site DEBKA added that Cheney was specifically talking about possible US military action in the region to shut down Iran's nuclear program.
Punctuating Cheney's remarks, the US Navy continues to build up its forces in the region, which now include two nuclear aircraft carriers and strike groups capable of attacking Iran or defending against missile attacks from Iran. America's military brass are also chiming in. The Pentagon is considering "potential military courses of action" against Iran, warns the nation's top military officer - Adm. Michael Mullen, chairman of the Joint Chiefs of Staff. "It would be a mistake to think that we are out of combat capability."'

Lees verder: http://www.truthout.org/docs_2006/042908J.shtml

POLITICIANS? NO. MAD MEN!

  S.L. Kanthan @Kanthan2030 Western politicians are absolute clowns, but they have no self-awareness. “Iran’s actions are reckless!” Surpr...