zaterdag 22 mei 2010

Bullfighting

http://www.huffingtonpost.com/2010/05/22/julio-aparicio-gored-in-t_n_585941.html

Oil 66

Via Paul:

Getuigen van olieramp in Golf van Mexico: "Alles is dood"

Onthuld: hoe BP al drie weken lang de oceaan met gevaarlijk gif besproeit uit puur winstbejag

Het ecologische drama dat het dagelijks weglekken van miljoenen liters olie in de Golf van Mexico veroorzaakt is al niet in woorden te vatten, maar daar blijkt het niet mee op te houden. Obama heeft BP bevolen onmiddellijk te stoppen met z'n voornaamste wapen in de bestrijding van de olievlek: het besproeien met Corexit. Dat goedje blijkt niet eens goed te werken voor het verdunnen van de olie, en het is veel giftiger dan vermoed en tout court dodelijk voor al het leven in de oceaan. Het ergst van al: BP wist dat van dag één maar koos ervoor om het product te gebruiken uit winstbejag.

Obama's beslissing om te stoppen met Corexit komt er na "bijzonder storende" getuigenissen van BP-directieleden en gereputeerde toxicologen. De president van de VS was naar verluidt "compleet ondersteboven" van wat hij had vernomen over het spul waarvan BP al 2,5 miljoen liter gebruikte om de olievlek te bestrijden. Corexit, zo blijkt, is in veel landen zelfs verboden, wegens aangetoond dat het kankerverwekkend, mutagenetisch (het verandert de genen van een organisme, of, om het simpel te stellen leidt tot mutaties bij vissen en zeedieren inclusief koralen) en het is bijzonder toxisch. Er zijn op z'n minst 12 andere middelen die veel effectiever en veiliger zijn.
BP, dat al 15 procent van z'n beurswaarde zag verdwijnen sinds de ramp, heeft er alle belang bij dat naar de buitenwereld toe zo weinig mogelijk te zien valt over de ware schade die de ramp aanricht. Corexit vermindert de kans van storende plaatjes van een dikke oliepasta die de kusten en de daar levende dieren versmacht. Het maakt de olie geenszins minder vervuilend, het ziet er alleen beter uit.
Nalco, met in de raad van bestuur een man die bijna 40 jaar aan de top van BP stond verdient momenteel bakken geld aan Corexit: het heeft al 40 miljoen winst gemaakt alleen op wat er sinds 20 april in de Golf van Mexico is gespoten.
Het komt er simpelweg op neer dat waar Corexit wordt gebruikt, tussen 50 en 100 procent van het marineleven verdwijnt. Bij jong leven is de sterftegraad bijna altijd 100 procent.
De in de natte gebieden aangespoelde olie vormt een logistieke nachtmerrie voor de lokale bestuurders. In de moerassen is voor reddingswerkers niets om op te staan, zwaar materiaal om de olie te ruimen kan het gebied niet in en de dieren kunnen zich makkelijk verstoppen en zijn dus moeilijk te redden.
Experts debatteren inmiddels over de beste manier om de vervuiling te lijf te gaan. Het kan zijn dat de moerassen in brand gestoken moeten worden om de olie uit het systeem te krijgen. Ook de optie om de olie gewoon te laten liggen wordt onderzocht. Dan kan het nog generaties duren voor het fragiele ecosysteem zich heeft hersteld.
Ondertussen heeft de olie die in de Amerikaanse staat Louisiana sinds woensdag aan land spoelt al 38 kilometer moerasland verwoest. "Zeker 24 mijl in Plaquemines Parish is verwoest. Alles is dood. Er is geen leven meer in de moerassen. Dit is niet meer op te ruimen", melden de plaatselijke autoriteiten.

Obama "compleet ondersteboven"
Obama's beslissing om te stoppen met Corexit komt er na "bijzonder storende" getuigenissen van BP-directieleden en gereputeerde toxicologen. De president van de VS was naar verluidt "compleet ondersteboven" van wat hij had vernomen over het spul waarvan BP al 2,5 miljoen liter gebruikte om de olievlek te bestrijden.

Kankerverwekkend, mutagenetisch en bijzonder toxisch
Corexit, zo blijkt, is in veel landen zelfs verboden, wegens aangetoond dat het kankerverwekkend, mutagenetisch (het verandert de genen van een organisme, of, om het simpel te stellen leidt tot mutaties bij vissen en zeedieren inclusief koralen) en het is bijzonder toxisch. Er zijn op z'n minst 12 andere middelen die veel effectiever en veiliger zijn. Waarom koos BP dan voor Corexit?

Kwestie van public relations
Er zijn twee redenen. Een eerste heeft te maken met public relations. BP, dat al 15 procent van z'n beurswaarde zag verdwijnen sinds de ramp, heeft er alle belang bij dat naar de buitenwereld toe zo weinig mogelijk te zien valt over de ware schade die de ramp aanricht. Corexit is op dat gebied handig. Het lost de olie niet op, maar "breekt" die. Lees: het vermindert de kans van storende plaatjes van een dikke oliepasta die de kusten en de daar levende dieren versmacht. Het maakt de olie geenszins minder vervuilend, het ziet er alleen beter uit.

Kwestie van vriendjes onder elkaar
Een tweede reden draait rond een man die Rodney Chase heet en die bijna veertig lang een top-executive bij BP was. Na zijn carrière bij BP kreeg Chase een postje in de raad van bestuur van Nalco, het bedrijf dat Corexit maakt. De Nalco Holding wordt gecontroleerd door de grote petroleumjongens, en blijkt een mooie en lucratieve fin-de-carrière voor nogal wat executives. Daniel Sanders, de voormalige topbaas van Exxon Mobil, zetelt er bijvoorbeeld ook in de raad van bestuur. Nalco verdient momenteel bakken geld aan Corexit: het heeft al 40 miljoen winst gemaakt alleen op wat er sinds 20 april in de Golf van Mexico is gespoten.

Tamme excuses
Rijst een volgende vraag: waarom liet het EPA, het Amerikaanse federale milieubestrijdingsagentschap, dit toe? Lisa Jackson, die aan het hoofd staat van EPA, had maar een tam excuus voor de senaatscommissie die de olievlek onderzoekt en voor Obama himself: "We wisten ook niet hoe schadelijk het is. U zou verbaasd zijn hoe weinig er wetenschappelijk bekend is over de gevolgen van Corexit. Bovendien verwachtte niemand dat het zo lang en in zulke hoeveelheden zou gebruikt worden."

Dat is op z'n minst gezegd bizar. Want er blijkt geen gebrek te zijn aan studies die de giftigheid van het goedje hebben onderzocht in een oceaanomgeving. Het komt er simpelweg op neer dat waar Corexit wordt gebruikt, tussen 50 en 100 procent van het marineleven verdwijnt. Bij jong leven is de sterftegraad bijna altijd 100 procent.

"Verkeerd begrepen"
Daarmee geconfronteerd, vermeldde Lisa Jackson dat ze verkeerd begrepen was: wat ze had gezegd was dat er geen data bestond over zo'n grootschalig en langdurig gebruik. EPA lag al onder vuur. Het werd verweten te veel onder één hoedje te spelen met onder meer BP en bewust te proberen de omvang van de ramp te minimaliseren. EPA zou ook weigeren wetenschappers inzage te geven in de testresultaten van het vervuilde zeewater.

Richard Camelli, een oceanograaf van het befaamde Woods Hole Institute, zegt dat het gebruik van de chemicaliën zowel de gelekte olie als het toxische product om die lek te bestrijden aan een sneller tempo doet meedrijven in de Loop Current, de stroming die na een cirkeltje te hebben gedraaid in de Golf van Mexico via de Florida keys naar de Atlantsche Oceaan gaat.

Zie je wel dat het werkt!

Nalco interpreteert het verbod om Corexit nog verder te gebruiken in de Golf op z'n website op een wel erg eigenzinnige manier: volgens het bedrijf toont het aan dat het product werkt en bijzonder effectief is. Bovendien claimt het bedrijf dat het een miljoen opzijgezet heeft om organisaties te steunen die bezig zijn met de redding van het milieu.

Verwoesting
Ondertussen heeft de olie die in de Amerikaanse staat Louisiana sinds woensdag aan land spoelt al 38 kilometer moerasland verwoest. "Zeker 24 mijl in Plaquemines Parish is verwoest. Alles is dood. Er is geen leven meer in de moerassen. Dit is niet meer op te ruimen", melden de plaatselijke autoriteiten.

De in de natte gebieden aangespoelde olie vormt een logistieke nachtmerrie voor de lokale bestuurders. In de moerassen is voor reddingswerkers niets om op te staan, zwaar materiaal om de olie te ruimen kan het gebied niet in en de dieren kunnen zich makkelijk verstoppen en zijn dus moeilijk te redden.

De fik erin of laten liggen?
Experts debatteren inmiddels over de beste manier om de vervuiling te lijf te gaan. Het kan zijn dat de moerassen in brand gestoken moeten worden om de olie uit het systeem te krijgen. Ook de optie om de olie gewoon te laten liggen wordt onderzocht. Dan kan het nog generaties duren voor het fragiele ecosysteem zich heeft hersteld.

De wetlands in Louisiana zijn de kraamkamers van de Golf van Mexico. Garnalen, oesters, krabben, vissen en vogels leven in het gebied. Ook de bewoners van de kuststeden hebben baat bij een schoon natuurgebied. Vissers verdienen jaarlijks 2,4 miljard dollar voor de kust van Louisiana.

Keys en Cuba
De olievlek bedreigt ondertussen ook de Florida Keys, een keten van eilanden ten zuiden van de Amerikaanse staat. Daar zijn de afgelopen dagen al teerklonten gevonden. Na Florida gaat de stroming op in de Golfstroom, die via de oostkust van de VS over de Atlantische Oceaan naar Europa stroomt. Ook Cuba ligt in het spoor en maakt zich klaar voor de olie.

De noodoplossing van BP, het plaatsen van een aftapping op het lek, blijkt minimale impact te hebben en slechts een fractie van de ontsnappende olie op te vangen. Volgens BP zou de opvanginstallatie 60 procent van de ontsnappende olie opvangen. Dat is dan 60 procent van de 800.000 liter die volgens het concern dagelijks lekt. BP baseert zich daarvoor op luchtfoto's en satellietbeelden. In realiteit lekt er 10 à 14 keer meer volgens meer wetenschappelijke metingen. Een definitieve oplossing zou er pas over twee à drie maanden zijn. (mvl)
21/05/10 08u02


Gidi Markuszower. Extremisme 11


Dit schreef ik op:


zaterdag 24 april 2010

Gidi Markuszower. Extremisme 8


Geachte Gidi Markuszower,

Het is algemeen bekend dat de Mossad een uitstekend functionerende inlichtingendienst is, die overal in weet door te dringen. Dat is ook de functie van een geheime dienst. 'De dienst heeft als voornaamste taak voor de veiligheid van de staat te zorgen door het inwinnen van informatie die hiervoor van belang is.' http://nl.wikipedia.org/wiki/Mossad

Welnu, mijn vraag aan u als toekomstige Nederlandse volksvertegenwoordiger is de volgende:

heeft u contacten met de Mossad en zo ja, welke?

Als Nederlandse burger stel ik die vraag vanwege het volgende: als parlementslid kunt u straks vertrouwelijke informatie over van alles en nog wat krijgen, en vergadert u soms achter gesloten deuren over zaken die de gewone Nederlander niet mag weten. Die geheimhouding wordt officieel gelegitimeerd met het argument dat de gewone burgers sommige zaken moeten overlaten aan hun volksvertegenwoordigers. Of dit juist is of niet laat ik hier in het midden. Het gaat mij namelijk om iets anders:

is die vertrouwelijke en soms misschien wel geheime informatie binnenkort in goede handen bij u? Speelt u die niet door naar de Mossad? En zo nee, waarom niet?

Ik zal mijn wantrouwen toelichten: u, als Joods-Israeli, als iemand dus die in de zogeheten 'Joodse staat' is geboren heeft geeist dat joodse Nederlanders die de bevindingen van het rapport van de joodse en zelfs zionistische rechter Goldstone accepteren uit de joodse gemeenschap moeten worden gestoten omdat ze 'verraders in ons midden' zijn van de joodse zaak, en u kwalificeerde deze Nederlanders zelfs als 'verachterlijke joodjes' die gestraft moeten worden, desnoods met de dood, zo suggereerde u.

Gidi Markuszower, u wilt nu volksvertegenwoordiger worden van een niet-joods volk, namelijk het Nederlandse. Welnu, het laatste bekende voorbeeld in Nederland van een dergelijke uitstoting en bedreiging door de joodse gemeenschap werd in 1656 tegen de filosoof Baruch Spinoza uitgesproken vanwege zijn ‘afschuwelijke ketterijen’. Bijna vier eeuwen later leven wij niet in een theocratie maar in een moderne rechtstaat, waarin dit sectarisch geweld niet geaccepteerd wordt, net zomin als de sharia hier geaccepteerd wordt. Duidelijk is dat u dit niet begrijpt. Dat is op zich geen probleem, overal lopen extremisten rond, en in elk geloof of ideologie, maar zolang deze fanatici geen macht hebben en geen wapen is dit geen onmiddellijke bedreiging van de normen en waarden van onze rechtstaat. Zover, zo goed.

Maar nu: uw dreigementen tegen joodse Nederlanders maken ook iets anders duidelijk, iets veel problematischer: u stelt uw joodse identiteit boven alles. Boven de democratie, waar de vrijheid van denken en handelen wettelijk is geregeld, en boven de rechtstaat. De democratische rechtstaat is voor u niet de norm, maar uw joodszijn, daaraan meet u de werkelijkheid af en op grond daarvan bent u bereid om actie te nemen, zoals blijkt uit uw houding ten opzichte van joodse Nederlanders die het internationaal recht wensen te respecteren. U accepteert die internationaal rechtsorde niet en u accepteert ook niet dat er Nederlanders zijn die dat recht wensen te eerbiedigen. Ze moeten in uw ogen daarvoor gestraft worden omdat ze 'verraad' plegen tegen het jodendom dat volgens u de belangrijkste norm is. Uw joodse identiteit is voor u belangrijker dan wat dan ook op aarde, daar moet alles voor wijken. Uw loyaliteit is niet met de Nederlandse multiculturele rechtsstaat, maar met een etnisch zuivere 'Joodse staat'. U bent zelfs bereid om andere joden zwaar te straffen zodra deze burgers in uw ogen 'verraders in ons midden' zijn. 'Het radicale middel is volgens Markuszower gerechtvaardigd omdat het rapport van Goldstone, waarin Israël van oorlogsmisdaden wordt beschuldigd, het voortbestaan van dat land ernstig in gevaar brengt.' En zo is de cirkel rond, als vanzelf komen we weer bij de Mossad terecht, immers 'de dienst heeft als voornaamste taak voor de veiligheid van de staat te zorgen door het inwinnen van informatie die hiervoor van belang is.'

Ik ben er dus van overtuigd dat u vertrouwelijke en geheime informatie naar de Mossad zult doorspelen zodra u denkt dat dit de 'Joodse staat' of de 'joodse zaak', wat dit ook moge zijn, ten goede komt. Sterker nog: ik denk dat de reden waarom u zich kandidaat stelt louter en alleen te maken heeft met de steun die u zo aan een vreemde staat kunt geven, te weten de schurkenstaat Israel. Het is bekend dat de AIVD uw partijleider, Geert Wilders, langere tijd in de gaten hield omdat hij de deur bij de Israelische ambassade bijkans plat liep om daar nog als VVD-Kamerlid het standpunt van de 'liberalen' ten aanzien van de Nederlandse Midden-Oosten politiek voor te koken, zoals ik uit betrouwbare bron weet.

Kunt u mij en de andere Nederlandse burgers vertellen waarom u zo graag het Nederlandse volk wilt vertegenwoordigen en niet het Joods-Israelische? In afwachting van uw antwoord,

Stan van Houcke
Journalist/schrijver
AmsterdamEn nu pas schrijft de NRC:


AIVD waarschuwde voor PVV'er Markuszower

Gepubliceerd: 22 mei 2010 09:13 | Gewijzigd: 22 mei 2010 10:14

Door onze redacteuren Joost Oranje en Danielle Pinedo

Den Haag, 22 mei. PVV-kandidaat Gidi Markuszower heeft zich vorige maand teruggetrokken van de kieslijst voor de verkiezingen nadat demissionair minister Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken, CDA) een brief met belastende informatie over hem naar partijleider Geert Wilders had gestuurd. De informatie was afkomstig van de inlichtingendienst AIVD. Dat hebben bronnen in Den Haag bevestigd.

PVV-leider Geert Wilders.   Foto AP
PVV-leider Geert Wilders.
Foto AP

Ook Markuszower zelf erkent in een vraaggesprek met NRC Handelsbladdat de AIVD-brief de reden was dat hij is vertrokken. In de brief werd Markuszower (32) als „risico voor de integriteit” van Nederland bestempeld. Hij zou betrokken zijn geweest bij een organisatie die „informatie” heeft overgedragen aan „een buitenlandse mogendheid”. Ook had hij volgens de brief contact met medewerkers van een buitenlandse inlichtingendienst. De brief geeft geen details, maar bronnen vermoeden dat het om Israël en de Mossad gaat.

Negatief

Na de presentatie van de kandidatenlijst kwam Markuszower, die op de vijfde plaats stond, vorige maand negatief in het nieuws. Zo werd een privémail van de Amsterdamse ondernemer gepubliceerd waarin hij stelde dat Joden die publiekelijk kritiek hebben op het Israëlische optreden tijdens de Gaza-oorlog, uit de Joodse gemeenschap verbannen zouden moeten worden. In dezelfde week werd bekend dat hij twee jaar geleden was opgepakt wegens het dragen van een vuurwapen.

Interview met MarkuszowerLees een interview met Markuszower vandaag in NRC Handelsblad of in de digitale editie (alleen voor abonnees).Markuszower trok zich terug als kandidaat. In een verklaring stelde hij zich „niet senang” te voelen om „continu onder een negatief vergrootglas te liggen.” Markuszower vertelt nu dat de brief de werkelijke reden was. Hij noemt de beschuldigingen „zo absurd” dat hij zich „in het belang van de partij” heeft teruggetrokken. Hij overweegt een smaadprocedure tegen de Staat als de „insinuaties” in de „kwaadaardige brief” niet kunnen worden gestaafd. Volgens hem was er geen enkel bewijs. Binnenlandse Zaken wil niet ingaan op de zaak. Ook Wilders wil niet reageren.

http://www.nrc.nl/binnenland/article2549615.ece

En beste collega's van de NRC, nu nog een serieus portret van de NRC-eigenaar Derk Sauer voor wie jullie winst maken over hoe het hem lukte multimiljonair te worden in een intens corrupt land. Zet 'm op jongelui. Change we can believe in.

Egypte 2

Egypt: Drop Charges Against Human Rights Defenders

Trial Highlights Harassment of Civil Society

(New York, May 21, 2010) – The Egyptian authorities should immediately drop the apparently politically motivated charges against two leading human rights defenders and a blogger, Human Rights Watch said today. The Khalifa court of misdemeanors will begin a criminal trial on May 22, 2010, of the human rights advocates Ahmad Saif al-Islam and Gamal Eid and blogger Amr Gharbeia on charges of defamation, blackmail, and misuse of the internet.

“These men have for years stood with victims of human rights violations and demanded that security officials be held accountable,” said Joe Stork, deputy Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. “By prosecuting them on bogus charges, the Egyptian government is harming not only these three men but also all the people they help.”

On February 11, 2007, the Arab Network for Human Rights Information (ANHRI), run by Eid, and the Hisham Mubarak Law Centre (HMLC), founded by Saif, published a
statement alleging that Judge Abdelfattah Murad had plagiarized entire sections of an ANHRI report and reproduced them, without citing the source, in a book he had written. Gharbeia posted the statement on his blog, which viewers commented on.

Three days later, on February 14, Murad filed a complaint against Eid and Saif with the general prosecutor’s office, accusing the two men of blackmailing the judge by threatening to denounce him for plagiarism if he did not pay them money.

The general prosecutor investigated this complaint and requested a report from Egypt’s Internet Police, which confirmed that the statement had been published on the websites of the two human rights groups and on Gharbeia’s blog. On May 30, 2007, the prosecutor interrogated Gharbeia on accusations of defamation in relation to the comments posted on his blog, which purportedly included defamatory statements about Murad.

Gharbeia told Human Rights Watch that he had at the time already deleted comments from his blog that he felt were inappropriate. On November 11, 2007, the prosecutor interrogated Eid, who confirmed that his organization had issued the statement accusing Murad of plagiarism.

There was no further action until April 2010, when the General Prosecutor‘s Office indicted Saif, Eid, and Gharbeia on defamation charges under articles 303, 306, 307 of the penal code, blackmail under article 327 of the penal code, which carries a penalty of up to six months imprisonment, and “abuse of the internet” under article 76 of the 2003 Communications Law, which carries with it a prison sentence and a fine of up to 20,000 Egyptian Pounds (US$3,541).

The Khalifa prosecutor’s office scheduled the first session of the trial for May 22. Both Eid and Gharbeia told Human Rights Watch that the only evidence the prosecutor interrogated them about was the ANHRI statement that alleges that Murad committed plagiarism. It states that portions of the ANHRI report, “Implacable Adversaries: Arab Governments and the Internet,” were reproduced in Murad’s book, “The Scientific and Legal Principles of Blogs.” On April 7, 2007, Eid filed a complaint against Murad under the Egyptian Intellectual Property Protection Act no. 82/2002, but the complaint has yet to be investigated by the prosecutor.

Criminal defamation laws are increasingly viewed as inconsistent with the right to freedom of expression.
As the United Nations special rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression noted in 2008, “The subjective character of many defamation laws, their overly broad scope and their application within criminal law have turned them into a powerful mechanism to stifle investigative journalism and silence criticism.”

“The prosecutor should never have sent this defamation case to court,” Stork said. “In a country where so many human rights abuses are not properly investigated, the government should put an end to the abuse of the justice system to silence critics.”

Human Rights Watch expressed concern that this trial is just the latest in a series of attempts by Murad to silence human rights organizations. In December 2007, an administrative court dismissed
another case brought by Murad calling for 49 websites of well-known human rights organizations and activists to be blocked because they published information that “tarnished Egypt’s reputation.” In 2007, a court dismissed another defamation case that Murad had brought against Eid and two bloggers, Manal Hassan and Alaa Saif, because they had accused him of plagiarism, and the decision was confirmed on appeal.

This case coincides with other incidents of government intolerance of peaceful dissent. On April 6, security officials broke up a
peaceful protest and arrested over 100 demonstrators. On May 11, the government renewed the longstanding emergency law, which allows for repression of demonstrations and detention without charge or trial, despite the government’s promises since 2005 that it would allow the law to expire. And on March 7, the Egyptian daily Al Dustoor published a leaked new draft law on associations that, if adopted, would impose new restrictions on independent organizations and effectively prevent many of the most critical organizations from operating.

“All eyes are on Egypt as it enters a critical election period,” Stork said. “The government’s performance so far this year bodes ill for human rights in the year ahead.”

For more Human Rights Watch reporting on Egypt, please visit:

http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/egypt

For more information, please contact:

In Cairo, Heba Morayef (English, French, Arabic): +2-02-2-792-8713; or +2-01-2-381-0319 (mobile)

In Washington, DC, Joe Stork (English): +1-202-612-4327; or +1-202-299-4925 (mobile)


vrijdag 21 mei 2010

Israel als Schurkenstaat 147

De zionisten hebben tenminste driekwart miljoen Palestijnen verdreven om ruimte te maken voor een 'Joodse staat'. Maar kritische joden zijn niet welkom. Wel is de christen extremist Bas Belder er welkom. Gek he?

http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/05/201051904343834346.html

NEWS MIDDLE EAST
Israel: Chomsky ban 'big mistake'
Chomsky delivered his lecture to Bir Zeit University via video link from Amman [AFP]

The Israeli government has said it made a "big mistake'' by barring Noam Chomsky, an American academic and political activist, from entering the occupied West Bank earlier this week.

The interior ministry said on Tuesday that a low-level border clerk had wrongfully denied him entry, and that he was now free to enter.

"He should have been allowed in, it was a big mistake," Sabine Haddad, a spokeswoman for the ministry, told the Associated Press news agency.

"The clerk for some reason thought there was an issue of letting him in so denied him access. If he wants to come to the border he will be allowed in."

Chomsky was barred by Israeli immigration officials as he attempted to cross the Allenby Bridge from Jordan on Sunday.

The Jewish-American linguistics professor, who frequently speaks out against Israeli policy in the occupied Palestinian territories, had been scheduled to give a lecture at Bir Zeit University in the West Bank.

In video


Noam Chomsky speaks about his hours-long wait and subsequent denial of entry

And despite Haddad's statement, Chomsky said there was no "official" guarantee he would be allowed in and so decided to give the lecture by video link from Amman, Jordan's capital, on Tuesday.

About 100 students attended the video link lecture at Bir Zeit University near the city of Ramallah.

Chomsky said he was told during his interrogation at the border that "Israel does not like what you say".

The academic said preventing him from entering the West Bank was "tantamount to boycotting Bir Zeit University".

Chomsky, who opposes a general boycott of Israel, told Israel's Haarestz newspaper that Israel's behaviour reminded him of South Africa in the 1960s, which thought it could counter its international pariah status through better public relations.

Bas Belder en zijn god 5

SGP zegt Israëlreis boos af | ANP/De Volkskrant, 20.05.10


STRAATSBURG - Europarlementslid Bas Belder (SGP) heeft boos afgezegd voor een werkbezoek van 25 Europarlementsleden aan Israël en de Palestijnse gebieden.

Het programma van de reis is volgens hem te eenzijdig. ‘Een gepland politiek bezoek aan de Gazastrook via Egypte is een legitimering van Hamas, een organisatie die op de EU-lijst van terroristische organisaties staat’, aldus Belder donderdag in een verklaring.

Belder is in het parlement voorzitter van een parlementscommisie voor de Europese relaties met Israël. Om die reden zou hij een belangrijk lid van de bezoekende groep zijn geweest.

Het werkbezoek volgende week is al langer omstreden. Eerder haakte delegatieleider Gabriele Albertini af omdat hij het bezoek te pro-Palestijns vindt.

Om te beginnen de laatste zin: het ANP zuigt hier uit haar duim dat Albertini (die zeer pro-Israël is, maar dat houdt het ANP weer onder de pet) het bezoek "te pro-Palestijns" vindt. Maar dat heeft hij helemaal niet beweerd. Hij weigerde mee te gaan omdat de delegatie "anti-Israeli propaganda" aan het voorbereiden zou zijn. "Rather than a peacekeeping mission, it looks like an anti-Israeli propaganda mission is being prepared!" Hij stelde dat er te weinig "pro-Israel" politici meereisde. Misschien zou hij in lichte paniek geraken, of misschien wel ziek worden, wanneer hij zich niet zou kunnen omringen met ja-knikkers? Het blijft raden, maar hij zou kunnen overwegen een reep aluminiumfolie in zijn kraag te dragen tegen het gesuggereerde complot.

Bas Belder holt kwijlend als een Pavlov-hond achter de zionist aan en weigert dus weer zijn werk te doen. De delegatie gaat zich informeren over de humanitaire situatie, het vredesproces en het gebruik van Europese subsidies in de Palestijnse gebieden. (bron)

Geen van beide parlementariërs hadden een probleem met Israël's verbod op het bezoeken van Gaza, en gesprekken met Palestijnse diplomaten en NGO's in Oost-Jeruzalem. Integendeel, zij zijn van mening dat de delegatie de orders van de bezetter maar moet opvolgen:

Mr Albertini said the delegation should "rebalance" its itinerary in line with Israeli demands. But the MEPs voted to ask Egypt to enter Gaza through its crossing point at Rafah instead.

En dat zit Bas Belder dwars, dat een (democratische) meerderheid van de Europese parlementsleden in de delegatie de orders van een bezetter niet wil opvolgen. Maar ook dat wordt begrijpelijker wanneer je weet dat de SGP de collaboratie met de nazi's van de oprichter van de partij, dominee Kersten, nog nooit heeft veroordeeld. Zijn handelen in het EP bewijst keer op keer dat hij geen voorstander van democratie is.

Lees alhier meer over Bas Belder en de SGP.
http://deisraellobby.blogspot.com/2010/05/bas-belder-blijft-weigeren-zijn-werk-te.html

De Nuance van de NRC 183

Wiesje de Lange over Palestijnen: „Er is geen oplossing dan de totale vernietiging van dat volk.” Deze fascistische boodschap wordt door de NRC van Derk Sauer verspreid.
Meer dan twee weken geleden, op de dag van de dodenherdenking, schreef ik dit aan de NRC:Beste collega's van de NRC, geachte directeur/hoofdredacteur Birgit Donker:


Waarom verkoopt jullie krant een boek van een joodse fundamentaliste die ondermeer dit over de Palestijnse burgerbevolking schrijft:
„Er is geen oplossing dan de totale vernietiging van dat volk”?

U weet dat een dergelijke oproep in strijd is met het Nederlandse recht.
Dit geldt evenzeer voor de verspreiding van een oproep tot terreur wat genocide is. Waarom biedt u dan toch dit boek van een extremiste aan?
In afwachting van uw antwoord,
Stan van Houcke
Journalist/schrijver
Amsterdam


Over 'Erfdeel en oogappel - Israël in politiek en profetie' van Wiesje de Lange schrijft dr. ir. J. van der Graaf in het Reformatorisch Dagblad:

Wie haar kent van haar jarenlange publicaties in ”Christenen voor Israël” weet eigenlijk al wat er komt. Ze heeft zich de jaren door geprofileerd als de ideologe van de ultrarechtse beweging in Israël, die onverzoenlijk staat tegenover de Palestijnen. Dat Israël ook haar thuisland is en dat ze zich daarvan ook vanuit het Oude Testament rekenschap geeft, is begrijpelijk...

In het vierde hoofdstuk ”Gedachten over gedenken” komt de klap op de vuurpijl. Aan de hand van de tekst „Gedenkt wat Amalek u heeft aangedaan” (Deut. 25:17) wordt Amalek geduid als „de antisemiet” van alle tijden. Het tastbare Amalek wordt vandaag de dag belichaamd door de Palestijnen. „De voor Israël ontstellend schokkende confrontatie met de Palestijn ligt in zijn Amalekkarakter.” En dan is er voor de schrijfster maar één conclusie: „Er is geen oplossing dan de totale vernietiging van dat volk.” Hier ging bij mij het licht uit. Men hoeft mij niet te wijzen op de verderfelijke politiek van Palestijnse leiders, zoals die van Hamas, men hoeft mij ook niet te wijzen op de dreiging van de islam. Mijn solidariteit met Israël, (ook) op grond van de profeten, is voor mij onopgeefbaar. Echter zonder haatgevoelens jegens een volk dat ook een plek mag hebben onder Gods zon. Tot mijn verwondering permitteert ds. G. H. Abma zich een voorwoord in dit boek.

http://www.refdag.nl/artikel/1383882/Beloften+voor+het+beloofde+land.html

Boeken

NRC boekenselectie:

Ik heb daar nog steeds geen reactie op gekregen. Hoe kan dat? Zou de reden kunnen zijn dat de nieuwe eigenaar van de NRC, Derk Sauer, veel geld met zijn krant wil verdienen? Ik vraag dat vanwege zijn uitspraken en het feit dat hij de directeur/hoofdredacteur Birgit Donker eruit gewerkt heeft. De in het mafiose Rusland rijk geworden SP-multimiljonair verklaarde onlangs:


“Ik denk niet dat ze vanmiddag een hoofdredacteur gaan kiezen,” lacht Derk Sauer. Het is duidelijk dat de mediamagnaat zijn fiat moet geven aan de nieuwe roerganger van de redactie. Officieel is de redactie geheel onafhankelijk in de keuze voor een nieuwe hoofdredacteur. Maar Sauer spreekt over “een click” die er moet zijn. “Het is als een goed huwelijk, dan moet je het goed met elkaar kunnen vinden. Ik houd niet van gezeur, ik wil gewoon vooruit.”

Een krant moet draaien op lol en winst. Sauer: ”Lol is het belangrijkst, maar winst heb je nodig, anders gaan de aandeelhouders zeiken. En dan kan je ook geen lol hebben. Ik ben lui, ik werk van 12 tot 5. Als de redactie dat ook doet, prima, als we maar verkopen.”

Kranten arrogant
Op 26 april maakte hoofdredacteur Birgit Donker
bekend dat ze opstapte. De hand van Sauer speelde een zekere rol in dit vertrek. Sauer: "Persoonlijk heb ik niets tegen Birgit Donker. De sfeer op de redactie is gewoon niet goed. Ze hebben niet door dat er wat verandert in de journalistiek. Kranten hadden vroeger macht, geld en arrogantie. Nu hebben ze alleen nog arrogantie.”

Geen angst
Sauer omringt zich duidelijk graag met de machtigen der aarde. Een van zijn voormalige aandeelhouders was Mikhail Khodorkovsk, welbekend van het grootse Yukos Oil en een veroordeling tot negen jaar Siberië vanwege fraude. Sauer steunt de oliemagnaat, maar erkent dat ook hij niet helemaal fris aan zijn geld kwam.
Sauer: “Toen ik Khdokovsky de eerste keer ontmoette handelde hij in tweedehandscomputers. Vijf jaar later stond hij in Forbes top 100 miljardairs wereldwijd. Tsja.”


http://drimble.nl/bericht/846045


Tsja, zegt dat wel, ik had het niet beter kunnen samenvatten. In dit verband: feit is dat mijn boek De oneindige oorlog waarin interviews met gematigde, humanistische joden niet door de NRC wordt verspreid, terwijl het boek van een extremistische zioniste met fascistische opvattingen door de krant van Sauer wel verspreid wordt. Het behoort zelfs tot de 'NRC boekenselectie'. Dat is een duidelijk keuze voor geld en extremisme. Onze kleine marxistische multimiljonair en de redactie van zijn zogeheten 'kwaliteitskrant' vinden het kennelijk belangrijk dat de Nederlandse lezer voorgehouden wordt dat: „er geen oplossing [is] dan de totale vernietiging van dat volk,” zijnde de Palestijnen. Zou hetzelfde advies worden gegeven over de vernietiging van joden dan zou dit boek ogenblikkelijk en terecht uit de handel worden genomen, maar voor racisten geldt kennelijk dat Palestijnen Untermenschen zijn. Ik probeer het nog eens:

Beste NRC collega's,
waarom is voor jullie geld maken zo belangrijk dat jullie fascistisch gedachtengoed verspreiden?
In afwachting van een antwoord,
Stan van Houcke
Journalist/schrijver
Amsterdam.

ISRAEL. BURNING CHILDREN ALIVE

https://x.com/Partisangirl/status/1794851844965228891 Syrian Girl  @Partisangirl Israel burning children alive in refugee tent in Rafah. Thi...