zaterdag 10 juli 2021

NRC's Caroline de Gruyter en Andere Clowns 13

 

Typerend voor mainstream-opiniemakers is niet zozeer wat zij schrijven, maar veeleer wat zij weglaten. Ik geef een voorbeeld, vrijdag 9 juli 2021 stelde NRC’s opiniemaakster Caroline de Gruyter het volgende:

Veel Libanezen zullen proberen weg te komen, naar Frankrijk en andere Europese landen. Maar Libanon heeft de afgelopen jaren ook anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen opgevangen, die andermaal een hel moeten ontvluchten. Zo wordt de crisis in Libanon ook Europa’s crisis. Voeg daarbij alle Afghanen die (nu al) vanwege de Amerikaanse uittocht op de loop gaan voor de Taliban, en het probleem is geschetst. Het is onwaarschijnlijk dat we dit beter gaan ‘managen’ dan in 2015, toen twee miljoen mensen in complete chaos Europa binnenwandelden.

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/09/de-crisis-in-libanon-wordt-europas-crisis-a4050486 


Voor haar publiek dat met columns van twee minuten leestijd genoegen neemt, lijkt dit een plausibel betoog, maar is het in werkelijkheid niet. Mensen die zich in dit onderwerp hebben verdiept, weten dat er een probleem zit achter De Gruyter’s probleem dat ‘Europa’s crisis’ straks eruit bestaat dat ‘wij’ met een stroom buitenlandse vluchtelingen worden opgezadeld. Het achterliggende probleem dat door haar wordt verzwegen, is dat Europa mede verantwoordelijk is voor de stroom vluchtelingen uit het Nabije- en Midden-Oosten. Nog afgezien van het feit dat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de Libanese staat hebben gecreëerd, en het Midden-Oosten onderling hebben opgedeeld, intervenieert de VS al decennialang met geweld in deze regio. De ‘anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen,’ naar wie De Gruyter verwijst, zijn gevlucht nadat het Westen fundamentalistische moslim terroristen liet financieren door bondgenoten als Saoedie-Arabië en Qatar, grootafnemers van Amerikaanse wapens. Bovendien berichtte al in augustus 2012 de goed geïnformeerde Franse correspondent ter plaatse, Thierry Meyssan, op voltairenet.org


No one doubts that terrorism in Syria is being sponsored by NATO and the GCC (Gulf Cooperation Council, de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten. svh) but until now it was being carried out behind a veil of hypocrisy. Unable to bombard and raze the country because of the Russian and Chinese double veto, the Western powers and their Arab partners decided to bleed the country while setting it up for an attack by mercenaries. Then on February 12 came the call to jihad issued by Ayman al-Zawahiri. Suddenly, NATO, the Gulf Cooperation Council and al-Qaeda found themselves pursuing the same objective. Notwithstanding, Brussels took the view that the Egyptian sheik’s declarations were his alone and were therefore unworthy of comment as if to underline that NATO doesn’t revise its positions in response to such fatwas. This rationale remained unconvincing because it ignored the issue of the common objectives shared by the self-proclaimed advocates of democracy, on the one hand, and Islamism, on the other. It did allow appearances to be preserved. The masks are now off. The Western powers have acknowledged their links with terrorists.

https://www.globalresearch.ca/the-west-and-the-glorification-of-terrorism/32193  


En hoewel ook de Nederlandse ‘corporate media’ dit wisten, moest het Nederlandse publiek tot september 2018 wachten voordat de gecorrumpeerde polderpers hierover durfde te berichten. Toen was namelijk duidelijk dat de terroristen van onder andere Al Qaeda en ISIS in Syrië grotendeels verslagen waren. Het gevolg van de journalistieke geheimhouding was dat twee opeenvolgende Nederlandse kabinetten terroristen in Syrië ongestoord hadden kunnen steunen, met als resultaat vele honderdduizenden doden en verminkten, onder wie natuurlijk allereerst vrouwen en kinderen. De samenwerking met fundamentalistische islam-terroristen verliep vanzelfsprekend na overleg met de zelfbenoemde ‘Joodse staat,’ waarvan de strijdkrachten sinds enige tijd deelnemen aan NAVO-oefeningen, ondanks het feit dat Israel's oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid door Amnesty International, Human Rights Watch en de Verenigde Naties uitgebreid gedocumenteerd en veroordeeld zijn. Aan het NAVO-besluit tot samenwerking met terroristen — die overigens zodra ze gewond raakten in veldhospitalen in Noord Israel werden opgelapt om weer aan de terreur in Syrië en Irak te kunnen deelnemen — en de zelfbenoemde ‘Joodse staat’ is geen parlementaire goedkeuring vooraf gegaan, een feit dat de ‘vrije pers’ weigert te onderzoeken. Mijn mainstream-collega’s vroegen zich ook niet af waarom deze islamitische terroristen nooit een aanslag in Israel hebben gepleegd, wat toch veel meer voor de hand had gelegen. Hoe dan ook, dit alles wordt gelegitimeerd door wat, ironisch genoeg, officieel ‘The War on Terror’ heet. Op die manier is eveneens Nederland direct betrokken geraakt bij wat bekend staat als het ‘Voeren van Israel’s Oorlogen,’ en eveneens dit wordt hardnekkig verzwegen door de Nederlandse commerciële pers, die door haar ‘conspiracy of silence’ volop meedraait in het verspreiden van ‘nepnieuws.’  Tot zij, zoals in het geval van de steun aan terroristen in Syrië, zich uiteindelijk toch genoodzaakt ziet dit achteraf te melden. 


Dat het Westen de islamitische koppensnellers steunden werd nog eens door de BBC gemeld, toen de door de mainstream journalistiek zo geprezen omroep op 13 november 2017 onder de kop ‘Raqqa’s dirty secret’ berichtte: 


The BBC has uncovered details of a secret deal that let hundreds of IS fighters and their families escape from Raqqa, under the gaze of the US and British-led coalition and Kurdish-led forces who control the city.


A convoy included some of IS’s most notorious members and – despite reassurances – dozens of foreign fighters. Some of those have spread out across Syria, even making it as far as Turkey…


Great pains were taken to hide it from the world. But the BBC has spoken to dozens of people who were either on the convoy, or observed it, and to the men who negotiated the deal.


The truckers met around 4,000 ISIS fighters and their families armed to the teeth and strapped with explosives. The terrorist group boarded the convoy of trucks, along with their own vehicles, and reportedly beat and threatened the drivers for the duration of the trip. The ISIS fighters brought so many weapons and so much ammunition, the weight broke a trucker’s axel, according to the BBC.


Why the US and its allies let ISIS escape


The US not only knew about the deal – they reportedly kept a close watch on the the convoy as it drove through the desert towards Iraq’s border.


‘When the last of the convoy were about to cross, a US jet flew very low and deployed flares to light up the area. IS fighters one of the drivers told the BBC…


The escaped fighters now pose a threat to the outside world…


The Syrian Democratic Forces, a Kurdish and Arab alliance that has fought ISIS for years, allowed ISIS to leave Raqqa to salvage what was left of the city.


Some of the fighters stayed in Syria, while others have been caught trying to cross the border into Turkey, according to the BBC. Members of an almost exclusively French group within ISIS numbered among the terrorists who got away, and now they pose a threat to Europe.


‘There are some French brothers from our group who left for France to carry out attacks in what would be called a “day of reckoning,”’ a young ISIS fighter from France told the BBC.


The retreating ISIS fighters reportedly threatened the drivers and the others they met, saying that they would return and bring with them Sharia law.

https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/raqqas_dirty_secret Het feit dat de Britten en de Amerikanen de ISIS-terroristen lieten vluchten, was, naar wordt aangenomen, om hen te laten vechten tegen de Syrische Strijdkrachten onder president Assad, die de NAVO ten val wil brengen om ondermeer een Israëlische hegemonie mogelijk te maken. Vanzelfsprekend zal opiniemaakster Caroline de Gruyter dit nooit zelf bekend maken, het zou het einde betekenen van haar carrière bij onder andere de NRC dat als beginsel steun aan de NAVO heeft. En zo is de cirkel weer rond. Haar gecorrumpeerde journalistieke houding is:


enkele malen bekroond. In 1992 kreeg ze de aanmoedigingsprijs Het Gouden Pennetje. Voor haar verslaggeving over de eurocrisis kreeg ze in 2012 de Anne Vondelingprijs. In 2013 en 2014 was ze genomineerd voor de Lira Correspondentenprijs, en in 2015 ontving ze de Heldringprijs.’


Bovendien kreeg zij in 2016 de ‘Mérite Européen, een prijs die sinds de jaren tachtig door een Luxemburgse stichting wordt uitgereikt aan personen die iets bijzonders hebben gedaan’ voor ondermeer ‘de ontwikkeling van Europese waarden,’ die kennelijk nog steeds in ‘ontwikkeling’ zijn, maar die verder door het belastingparadijs Luxemburg niet bij naam worden genoemd. Hoog tijd daarom terug te keren naar Caroline de Gruyter’s column waarin zij beweert: ‘Voeg daarbij alle Afghanen die (nu al) vanwege de Amerikaanse uittocht op de loop gaan voor de Taliban, en het probleem is geschetst.’ Ook dit is een halve waarheid en daarmee een journalistieke leugen. Nu de werkelijkheid die tot de huidige situatie leidde:


The U.S.-built Stinger anti-aircraft missile, supplied to the mujahideen in very large numbers beginning in 1986, struck a decisive blow to the Soviet war effort as it allowed the lightly armed Afghans to effectively defend against Soviet helicopter landings in strategic areas.


In 1998 verklaarde de ideoloog van het Amerikaanse establishment, Zbigniew Brzezinski, de Nationale Veiligheids Adviseur onder president Carter, tegenover het Franse weekblad Le Nouvel Observateur dat de Verenigde Staten de voormalige Sovjet-Unie bewust had geprovoceerd om Afghanistan binnen te vallen door in het geheim islamitische extremisten in dat land financieel en militair te steunen, waardoor ze een gewapende strijd tegen de pro-Sovjet regering konden beginnen. Op de vraag of hij, gezien het terreurbewind van de Taliban achteraf daarvan geen spijt had, antwoordde Brzezinski:


Spijt waarover? Die geheime operatie was een uitstekend idee. Het had als resultaat dat de Russen in de Afghaanse val trapten en wil je dat ik dat betreur? De dag dat de Sovjets officieel de grens waren over gestoken, schreef ik aan president Carter, in essentie: ‘We hebben nu de gelegenheid om de USSR zijn eigen Vietnam Oorlog te geven.’

Zie: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2009/12/louise-o-fresco-10.html 


https://sites.temple.edu/immerman/brezenski-memoranda-to-carter-on-soviet-intervention-in-afghanistan/ Het 'uitstekend idee' van de CIA en het Witte Huis kostte naar schatting aan meer dan een miljoen Afghanen het leven, maakte tenminste drieënhalf miljoen Afghanen tot vluchteling en verwoeste de infrastructuur van het toch al arme land, waar volgens de laatste officiële CIA-cijfers in 2016 naar schatting 54.5 procent van de bevolking onder de armoedegrens leefde, waardoor al in 2018 bekend was dat Afghanistan's poverty rate has worsened sharply over the past five years,’ mede als gevolg van de NAVO-aanwezigheid. Nadat de Sovjet-troepen zich hadden terug getrokken, liet de Verenigde Staten Afghanistan onmiddellijk weer vallen om het ruim een decennium later zelf aan te vallen, met als leugen dat Osama bin Laden het meesterbrein was achter de aanslagen van 11 september 2001 en zich in Afghanistan verschuilde. Het argument van de Afghaanse autoriteiten dat zij eerst  juridisch houdbare bewijszen wilde zien voordat zij iemand zouden uitwijzen, werd als absurd van de hand gedaan. Tegen de zin van Afghanistan zelf, nam de NAVO de Amerikaanse bezetting van het land naderhand over. Na nog een decennium massaal geweld, vele burgerdoden, oorlogsmisdaden en superwinsten voor het westers militair-industrieel complex is ook Brzezinki's 'uitstekend idee' geëindigd in een militaire nederlaag voor de Amerikanen en Britten.  Na een generatie-lange oorlog, veroorzaakt en na het vertrek van de Sovjet-troepen uitgevoerd door de VS in samenwerking met de NAVO is het niet meer dan ordinaire propaganda om te stellen dat ‘het probleem is geschetst’ door te spreken van ‘alle Afghanen,' die 'vanwege de Amerikaanse uittocht op de loop gaan voor de Taliban.’ Maar aangezien De Gruyter’s twee minuten durende columns onmogelijk de historische context kunnen behandelden, is zij gedwongen haar hooggeschoold publiek eenvoudig te verteren, hapklare brokken te presenteren, die de korte concentratiespanne van de NRC-lezer bevredigen. Het gevolg is dat zij haar stukje als volgt eindigde:


Zelfs Angela Merkel had boter op haar hoofd: twee weken na haar uitspraak „Wir schaffen das” gooide Duitsland als eerste de Schengengrenzen dicht. Over één ding was iedereen het wel eens: buitengrenzen moesten dichtgekit worden. Dat doen we nu zo gezwind dat zelfs echte vluchtelingen niet meer binnenkomen.


Dit was niet Europa’s 9/11, schrijft Brady (adviseur bij het International Centre for Migration in Wenen. svh)eerder Hurricane Katrina. De bestaande orde wankelde, maar werd hersteld. Wat burgers het engst vonden, was dat we de controle een poosje kwijt waren. We hadden daar lessen uit moeten trekken door eindelijk een goed, Europees asiel- en immigratiesysteem op te zetten. En door vast geld te geven voor opvang in de regio. Beide hebben we niet gedaan. Iedereen heeft zich ingegraven – in afwachting, zoals Europa vaak doet bij lastige kwesties, van de volgende crisis. De kans dat die uit Libanon komt, wordt met de dag groter.


Desondanks blijft de woordvoerster van de gevestigde orde in de Europese Unie geloven, en in de eveneens niet bestaande ‘democratie.’ Dat maakt haar en alle andere cynische propagandisten zo nuttig voor de ware macht. Het was Oscar Wilde die erop wees dat een cynicus iemand is die overal de prijs van weet, maar van niets de waarde. Ondertussen menen zij te geloven dat de 'bestaande orde… werd hersteld.’ 


Een door het Westen gesteunde buitenlandse terrorist in Syrië liquideert Syrische soldaten die hun land verdedigden om 'de orde te herstellen.' 

 

Maar zoals de Franse piloot en wereldberoemde auteur, Antoine de Saint-Exupéry, verklaarde, een man die genoeg oorlog had meegemaakt:


Oorlog is geen avontuur. Het is een ziekte. Het is als tyfus. Hoe legt men dit uit aan door de vestigde wanorde zo geprezen ijdele dwazen als Geert Mak en Caroline de Gruyter?
‘A Scientific Dictatorship’

 

Episode #380 – ‘A Scientific Dictatorship’ with guests Gilad Atzmon, Thomas Sheridan


Episode #380 of SUNDAY WIRE SHOW resumes this week, July 4, 2021 with Patrick Henningsen broadcasting LIVE on the Alternate Current Radio Network (ACR)…

LISTEN LIVE ON THIS PAGE – START TIMES:

5pm-8pm UK Time | 12pm-3pm EST (US) | 9am-12pm PST (US)

This week the SUNDAY WIRE broadcasts LIVE as host Patrick Henningsen covers the top stories in the US and internationally. In the first hour we’ll connect with artist and writer Gilad Atzmon to discuss the new vaccine regime in Israel and the recent story which saw Palestinians reject Tel Aviv’s dubious vaccine shipment which Israel appears to have tried to dump onto UK shores. Later in the second hour, we’ll connect with Irish artist, writer and commentator Thomas Sheridan, to discuss the incredible situation in the Republic of Ireland whose government appears to be under the control of NPHET, an unelected ‘science’ committee that recently advised that unvaccinated citizens should not be allowed to dine indoors. A truly incredible state of affairs in the Emerald Isle. Later in the third hour, we’ll connect with the Sunday Wire’s roving correspondent for culture & sport, Basil Valentine, for an off-beat look at this week’s unusual events. All this and much more.

‘LUV’IN OLD NORMAL’ T-SHIRTS AVAILABLE NOW@ SHOP 21

SUPPORT OUR MEDIA PLATFORM HERE OR BECOME A MEMBER@21WIRE.TV

Get Brave
*NOTE: THIS EPISODE MAY CONTAIN STRONG LANGUAGE AND MATURE THEMES*

Download Episode #380

Sunday Wire Radio Show Archives

https://21stcenturywire.com/2021/07/04/episode-380-scientific-dictatorship-with-guests-gilad-atzmon-thomas-sheridan/A Must SEE. Professor Mark Crispin Miller on Covid Campaign

 

The Global Pandemic: ‘A Propaganda Masterpiece’ with Mark Crispin Miller

The last 18 months have seen the most awesome, globalized propaganda operation in human history. That’s no exaggeration either. That said, it’s important to take a step back from this maelstrom and put events into perspective. 

In this episode of Perspectives on the Pandemic, filmmaker John Kirby interviews best-selling author and NYU Professor of Propaganda Studies, Mark Crispin Miller, to discuss the unprecedented onslaught of media manipulation, lies and intimidation by the Establishment media and government oracles which accompanied the global COVID-19 campaign. Watch: 

NOTE: This video was posted to Youtube but due to an ‘age restriction’ placed on it, viewers are unable to watch it without providing an ID to YouTube-Google.

READ MORE COVID NEWS AT: 21st Century Wire COVID Files

https://21stcenturywire.com/2021/07/10/the-global-pandemic-a-propaganda-masterpiece-with-mark-crispin-miller/

Court Rules Air Force Is More At Fault For Mass Shooting Than The Shooter

"Remarkable Decision" - Court Rules Air Force Is More At Fault For Mass Shooting Than The Shooter

Tyler Durden's Photo
BY TYLER DURDEN
FRIDAY, JUL 09, 2021 - 09:00 PM

Authored by Jonathan Turley,

There was a remarkable decision by a Texas federal judge this week when U.S. District Judge Xavier Rodriguez for the Western District of Texas ruled that the Air Force was legally at fault for the 2017 mass shooting in Sutherland Springs, Texas by Devin Patrick Kelley. The Air Force failed to enter a prior offense into the federal background check database to bar him from purchasing a firearm.

The liability alone is notable but Rodriguez found the Air Force more at fault that Kelley for the killing of 26 people and wounding of 22 others in the massacre at the First Baptist Church.

Judge Rodriguez found that Kelley was 40 percent responsible for the shooting while the U.S. government was 60 percent responsible.

The failure to enter the data allowed Kelley to make four separate firearm purchases in preparation for his attack. The National Instant Criminal Background Check System (NICS) showed Kelley as eligible to buy such firearms despite his 2012 conviction by a general court martial of domestic assault on his wife and child. That should have made him ineligible.

The court ruled that

“The trial conclusively established that no other individual — not even Kelley’s own parents or partners — knew as much as the United States about the violence that Devin Kelley had threatened to commit and was capable of committing. Moreover, the evidence shows that — had the Government done its job and properly reported Kelley’s information into the background check system — it is more likely than not that Kelley would have been deterred from carrying out the Church shooting.”

The ruling of liability is a major victory for those who want tougher gun enforcement.

Such a judgment against a federal agency is exceptionally rare.

The division of responsibility however seems inversive to logic.  To say that the Air Force is more responsible than a mass murderer is bizarre.  It reminds me of the case of Alisa Prueitt, 43, who killed another driver in 2013 in a drunk-driving case.  Prueitt had been sent home by her employer, Southlake-based Senior Living Properties, for showing up intoxicated. The family sued both Prueitt and the company. A jury then awarded $16.7 million to the family of Sam Graham, including $5 million in punitive damages, in a wrongful-death lawsuit. However, it found Pruiett only 35 percent responsible while finding Southlake-based Senior Living Properties 65 percent responsible.

This was likely a clerical error with tragic results. It is not clear that Kelley would not have succeeded in acquiring weapons regardless of the error. However, there is clearly fault and a nexus present in this case to the fatalities. The failures of the Air Force were documented in an Inspector General report. Yet, it is otherworldly to suggest that the Air Force is more responsible for these deaths than the murderer himself. The ruling makes Kelley look more like a mere accomplice to an Air Force murder spree.

https://www.zerohedge.com/political/remarkable-decision-court-rules-air-force-more-fault-mass-shooting-shooter?utm_campaign=&utm_content=Zerohedge%3A+The+Durden+Dispatch&utm_medium=email&utm_source=zh_newsletterIn Many Cities In America, The Criminals Are Starting To Gain Firm Control Of The Streets


In Many Cities In America, The Criminals Are Starting To Gain Firm Control Of The Streets


BY TYLER DURDEN

FRIDAY, JUL 09, 2021 - 11:00 PM

Authored by Michael Snyder 


Every week the horrendous crime wave that is sweeping across America seems to get even worse.  In some of our largest cities, looting, murder and violence are becoming a way of life, and authorities seem powerless to do anything about it.  Is this what we can expect life in the United States to look like moving forward?  All over the globe, people are watching us, and they are stunned by what they have been witnessing.  Criminals are wildly out of control, and many of our largest cities are being transformed into extremely violent war zones.

The Fourth of July reeled into “12 hours of non-stop chaos” Sunday night with several victims wounded by celebratory gunfire, a homicide and a massive sideshow marred by gunfire. The night culminated at the sideshow, where more than 200 participants pelted police officers with debris and flashed them with hand-held lasers.


Embattled Oakland Police Chief LeRonne Armstrong told reporters that the level of violence and gunfire overwhelmed his officers.


Next door, the shoplifting epidemic in San Francisco has evolved into systematic looting.


Sadly, no retailer is immune.  Even though Neiman Marcus has enthusiastically embraced a whole host of “woke” causes, criminals ruthlessly looted one of their stores in San Francisco on Monday…


Looters were captured on video Monday ransacking a Neiman Marcus in San Francisco as thefts continue to plague businesses in the area.


At least nine suspects smashed display cases, snatched handbags, and jetted out of the building before law enforcement arrived to the scene at about 6 p.m., according to footage. The suspects were seen running out of the store with their hands full of merchandise before entering an apparent getaway car that sped off down a busy intersection.


If you have not seen footage of the looters yet, you can watch it right here.  This happened in broad daylight, and it is hard to believe that such scenes are actually happening in the United States of America.


At this point, the looting has gotten so bad that some major retailers are taking drastic actions…


Walgreens shuttered 17 of its stores in the San Francisco area in the past five years, and the company said thefts in the area are four times more likely than anywhere else in the country as executives budgeted 35 times more for security personnel to guard the chains.


Target executives in the city also decided to limit business hours in response to an uptick in larceny.


But unless they completely close up shop, the looting is going to continue.


Criminals in California have learned that if they keep the value of the merchandise they steal at each store to under $950, they won’t be charged with a felony even if they are caught. 


So now we are witnessing a wave of retail theft that is unlike anything we have ever seen before…


SF Police Lt. Tracy McCray pinned the blame on DA Chesa Boudin (whose parents were part of the radical and violent Weather Underground, and left two police officers dead during a botched heist). According to McCray, Boudin’s “criminals first agenda” is responsible for the uptick in crime.


“What happened in that Walgreens has been going on in the city for quite a while,” McCray said in June. “I’m used to it. I mean, we could have a greatest hits compilation of people just walking in and cleaning out the store shelves and security guards, the people who work there, just standing by helplessly because they can’t do anything.”


Up in Portland, the street violence just continues to get even worse.


Earlier today, I was saddened to learn that a very generous man that had put up a pop-up swimming pool for the homeless during the heat wave had been viciously stabbed to death…


A man whose ingenious pop-up swimming pool kept the homeless cool during the recent heat wave was fatally stabbed in the same spot just one day later, according to Portland police.


Officers identified Tyson L. Morlock as the man who was found stabbed in the inner eastside Hosford-Abernethy neighborhood at Division Street and Southeast Martin Luther King Junior Boulevard around 3:37 a.m. on Thursday, July 1.


He tried to make Portland a better place, and now he is dead.


Of course so many people are being murdered these days that it is extremely difficult to keep up with all of the carnage.


In Chicago, this holiday weekend was the most violent weekend that we have seen in 2021 so far, and that is really saying something…


Every July 4th weekend police in Chicago brace for an uptick in violence – even more than is usual when typical weekends average about 40 shootings – and this holiday weekend was no different, easily registering as the deadliest and most violent this year given the total death count. New York City has also been witnessing a steady uptick in seemingly random shootings and violence, including brazen acts committed in broad daylight in heavily trafficked areas, such as the recent Times Square wounding of a US Marine.


On Monday the Chicago Sun-Times has tallied 92 people shot over the long July 4th weekend, with 16 killed. The Sun-Times database shows the numbers killed to be a weekend high for all of 2021 so far.


There are certain areas of Chicago that are essentially “no go zones” at this point, but of course the same thing could be said about the worst parts of many other major U.S. cities.


As I discussed the other day, it is being reported that murder rates in our largest cities were up by an average of 30 percent in 2020, and as of a few weeks ago they were up another 24 percent so far in 2021.


Ordinary citizens are begging our leaders to “do something” about this enormous wave of violence, but at this point nothing seems to be working.


If things are this bad now while the U.S. economy is in “recovery mode”, how bad will conditions get when the next severe downturn comes along?


It is heartbreaking to watch our society come apart at the seams all around us, and I have a feeling that what we have witnessed so far is just the beginning.


*  *  *


Michael’s new book entitled “Lost Prophecies Of The Future Of America” is now available in paperback and for the Kindle on Amazon.

https://www.zerohedge.com/political/many-cities-america-criminals-are-starting-gain-firm-control-streets?utm_campaign=&utm_content=Zerohedge%3A+The+Durden+Dispatch&utm_medium=email&utm_source=zh_newsletterOok in België wordt geliquideerd. Maar door de gevestigde wanorde

 

De liquidatie

by Willy Van Damme

Dat de media een slangenkuil zijn en ook al eens vergeleken worden met een bordeel is geweten. Het ons kent ons principe en het stiekem doorspelen van ‘informatie’ over de tegenstander van de dag is klassiek. Het verhaal dat roddelwebsite ‘t Scheldt (1) over haar werking en relatie met Eric Van der Paal en zijn goede vriend Bart De Wever schreef vertelt alles. 

Ze krijgen geld en ontpoppen zich dan tot het gewillig instrument van de geldschieter om diens tegenstanders uit te schakelen. Bijna alles is dan toegelaten. Zoals die voormalige hoofdredacteur van een weekblad die zijn journalisten opdroeg om modder te zoeken over Johan Vande Lanotte. 

Keert de geldschieter zich tegen hen dan zal die krant/weekblad of website desnoods een harde campagne voeren tegen die voormalige financier. Veel genade of respect voor de waarheid is er dan niet te vinden. Karaktermoord is de term die best van toepassing is. 

Gisteren en vandaag werd er een volgend slachtoffer gevonden, Ihsane Haouach, de nu gewezen regeringscommissaris van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De MR wilde haar weg, ageerde binnen en buiten de politiek en bleef er op hameren. Zelfs al was ze benoemd door haar regering. 

En dus kwam er vandaag in De Morgen het volgende bericht dat ook deels in De Standaard staat: 

“Die aanvallen lijken nog steeds door te gaan, want gisteravond lekte via Le Soir het nieuws dat er via de Staatsveiligheid nieuwe informatie zou zijn bovengekomen over de vermeende link tussen Haouach en de Moslimbroederschap, een controversiële politiek-islamitische organisatie. Deze nieuwe informatie, die nu ook in regeringskringen zou circuleren, zou aan de basis liggen van haar ontslag. Haouach zelf heeft deze vermeende linken met de Moslimbroeders wel altijd ontkend.”

E540hb2XEAMQawt

Ihsane Haouach en de karaktermoord. Er zou een nota over haar zijn over een vermeende link met de Moslimbroeders, die in Syrië ook door de regering met de N-VA werd gesteund, en die zou in regeringskringen circuleren. Zou dus. 

Over de inhoud van die dan vermeende nota en het waarheidsgehalte ervan hoeven we niets meer te weten. Fijn toch. En ik die dacht dat de Moslimbroeders onze vrienden waren. Zoals Steven Vanackere was ze de persoonlijke aanvallen kotsbeu en trapte ze het af. 

Wie nauwkeurig het bericht leest ziet dat er feitelijk niets staat: ‘Er zou over een vermeende link een nota zou zijn zijn die in de regering zou circuleren’ Men is zelfs niet eens zeker dat er een nota is en wat er dan ‘zou instaan’ weet men ook niet. Zonder zich uit te spreken over de dame en haar maatschappelijke visie kan men alleen maar concluderen dat er hier een karaktermoord wordt gepleegd. 

En de Moslimbroeders? Is daar iets mis mee? Het Westen met de NAVO steunt hen toch al 11 jaar in de oorlog om Syrië. De Syrische terreurgroep Ahrar al Sham is er nauw verbonden aan de Moslimbroeders en worden in bladen als De Morgen, De Standaard en Knack alsmede op TV steeds omschreven als vrijheidsstrijders. 

En in het Verenigd Koninkrijk werken ze onder de patronage van een zekere prins Charles. Jawel, de kroonprins. Maar hier is dat dan plots verdacht en goed voor een karrevracht modder. 

Veel zou’s dus en een voorbeeld van een artikel dat men feitelijk niet eens ‘zou’ mogen publiceren. Toch niet zo. Het doet denken aan de aanvallen, ook in De Morgen, op CD&V’er Steven Vanackere toen die minister was in een vorige regering. 

De krant ging met het nepverhaal door tot Vanackere het opgaf. En nadien kreeg een van de auteurs van die perscampagne een topfunctie bij de VRT-nieuwsdienst. Voor bewezen diensten? 

En nota’s van de Staatsveiligheid? Het is niet iets waar ik veel waarde aanhecht of een huis zou op bouwen. De klassieke media wel natuurlijk. Maar de missie is geslaagd. Na Steven Vanackere, de politieke liquidatie van Johan Vande Lanotte neemt ook Ihsane Haouach ontslag. Leve de persvrijheid. 

Willy Van Damme

1) Zie: > https://www.tscheldt.be/hoe-erik-van-der-paal-en-bart-de-wever-2-jaar-lang-het-mes-op-de-keel-van-tscheldt-hielden/. Of wie is de beste hoer?

Willy Van Damme | July 10, 2021 at 5:15 pm | Categories: Media - Opinie | URL: https://wp.me/pgSxv-4CJ

Oorlogsretoriek ontmaskerd

  everardus Oorlogsretoriek ontmaskerd De waarheid over de banden tussen Kamerleden en oorlogshitsende organisaties DESINFORMATIE!  Zo begon...