zaterdag 18 juli 2009

Gilbert Moerkerk van The Netherlands Honduras Promotion 7


In feite had Gilbert Moerkerk maar 1 klemmende vraag aan mij, die hij drie keer stelde:

Voor de goede orde, ben je wel eens in Honduras geweest? [...] Op mijn vraag of je wel eens in Honduras was geweest heb ik nog geen antwoord mogen ontvangen ...... daardoor is het voor mij moeilijker om in te schatten welke ervaringen je eigenlijk zelf in Honduras hebt opgedaan. [...] Op mijn vraag of je zelf wel eens in Honduras was geweest, heb ik helaas nog altijd geen antwoord van je mogen ontvangen. Vandaag ontdekte ik wel dat je in Mexico bent geweest, maar dat behoort tot Noord-Amerika. Honduras ligt in Centraal-Amerika.'

Zo, dat weten we ook weer. Maar nu het antwoord:

Nee, Gilbert, ik ben nooit ook maar 1 minuut in Honduras geweest. Daarentegen ben ik ook nooit 1 minuut nabij de gasovens in Auschwitz geweest toen ze in volle actie waren, en toch weet ik genoeg over wat daar plaatsvond. Begrijp je Gilbert. Je probeert op een nogal gebrekkige manier te suggereren dat als je ergens niet geweest bent je niets zinnigs over die plaats kunt zeggen. Maar kijk, nog voordat jij geboren was sprak ik als linkse scholier al met mensen uit Latijns-Amerika om te weten wat daar gebeurde, bovendien zijn sinds de jaren zeventig talloze schitterende studies verschenen over dat gebied. Lees alleen maar bijvoorbeeld Galeano. Daarnaast zijn er talloze officiele ambtelijke stukken openbaar gemaakt in de VS die precies beschrijven welke doortrapte politiek de rijke elite in de VS en Latijns Amerika speelde. Ik heb het nog niet eens over de literatuur en film. Gilbert, je schreef me dat je jarenlang 'ondermeer als reisleider in West-Europa [hebt] gewerkt' en dat je 'er overigens voor [zou] kunnen kiezen om freelance journalist te worden.' Dat kan natuurlijk, maar besef dan vooral ook dat veel informatie voor een onafhankelijke journalist uit boeken komt, omdat de geschiedenis een essentieel onderdeel vormt van elk land en elke groep mensen zoals ik dacht dat je begreep omdat je zelf schrijft: 'ik deel jouw visie om vooral ook aandacht te schenken aan de historische context.' Sterker nog Gilbert, hier zijn wat citaten van een helaas overleden journalist/schrijver/historicus die ik bewonder, te weten Joachim Fest. Doe er je voordeel mee:

'Bij mij rees in plaats daarvan de vraag of een groot historisch verband reeds ten einde loopt wanneer de stenen verweren, of pas wanneer ze niets meer betekenen voor de voorbijganger, zelfs al staan ze nog overeind. Misschien, zo dacht ik in het gedrang op het Forum, te midden van de dagjesmensen, is het niet-meer-weten de eigenlijke ondergang van Rome.'

'Elk landschap is tegelijkertijd ook het spiegelbeeld van de vooroordelen, de kennis en de denkbeelden die degene die het ziet erin legt.'

'Iedereen draagt een wereld met zich die bestaat uit de brokstukken van alles wat hij gezien heeft en liefgehad. Daarheen keert hij steeds weer terug, ook al gelooft hij in een vreemde wereld te zijn en te wonen.' Chateaubriand.

'Aan de realiteit ontkomt namelijk niemand meer. Steeds weer verwonderlijk is de snelheid waarmee de alles nivellerende wereldbeschaving tot zelfs de meest afgelegen streken doordringt. Overal vind je terug wat overal is. En juist dat vindt de toerist zo heerlijk, want hij wil slechts zijn gewone huis terugvinden, zij het dan onder de zon.'

Gilbert Moerkerk van The Netherlands Honduras Promotion 6

Ik citeer nog even Gilbert Moerkerk in een reactie aan mij:

'Ik hoop over een x-aantal jaren een bestaan in Honduras te kunnen opbouwen, maar emigreren naar een ALBA-dictatuur zie ik overigens niet zitten... Kortom, verzamel eerst de feiten, analyseer deze dan vervolgens en trek dan pas een conclusie.'

Het is die kenmerkende onverdraagzaamheid van rechts zodra anderen met onwelgevallige feiten de werkelijkheid van de macht onderuit halen. Die feiten mogen kennelijk van Gilbert niet bekend worden. Begrijpelijk, gezien het feit dat hij reclame wil maken voor Honduras met zijn bedrijfje The Netherlands Honduras Promotion. In de hoop 'over een x-aantal jaren een bestaan in Honduras te kunnen opbouwen' moet er een zo rooskleurig mogelijk beeld worden geschapen. Vandaar zijn promotionele activiteiten om de recente staatsgreep in een gunstig daglicht te stellen. Maar wat bedoelt Gilbert nu precies met dit: 'emigreren naar een ALBA-dictatuur zie ik overigens niet zitten...'?

Welnu, ALBA is de afkorting van het Boliviaans Alternatief van de Amerika's (ALBA), een voorstel van de Venezolaanse president Hugo Chávez dat ook steun krijgt vanuit Cuba en Bolivia. Het ALBA was een antwoord op de plannen voor een Pan-Amerikaans Vrijhandelsakkoord (FTAA) die in de VS werden uitgetekend. De onderhandelingen over het FTAA zijn vastgelopen op het verzet van Brazilië en Argentinië, twee Zuid-Amerikaanse zwaargewichten met centrumlinkse regeringen.

Kortom, het initatief van democratisch gekozen progressieve politici leidt volgens Gilbert Moerkerk onvermijdelijk tot een dictatuur. Als zodanig wordt dit ook verkocht door de ultrarechtse politici in Latijns Amerika wier regimes al die jaren steunde op martelen, moord en verkrachting. Maar hoe zit het nu met het door Washington gepuhste Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord NAFTA? Leest u daarover de slachtoffers van deze overeenkomst:

'Don't repeat NAFTA disaster, trade experts warn
By Mark Gruenberg
4 March 2007
WASHINGTON - The North American Free Trade Agreement, NAFTA, has been a disaster for workers and families, and even social institutions, in the three participating nations – the United States, Canada and Mexico – labor experts from the three countries told Congress'.

http://www.workdayminnesota.org/index.php?article_1_124

In elk geval weten we nu wie Gilbert Moerkerk precies is.

Gilbert Moerkerk van The Netherlands Honduras Promotion 5


Gilbert Moerkerk heeft een reactie op uw bericht "Cees Zoon van de Volkskrant 2" achtergelaten:

Beste Stan,

Inderdaad kunnen meer lezers nu zelf op internet zoeken naar de waarheid. Als zij dat kunnen, kun jij dat toch ook?

Er is inderdaad de afgelopen week veel propaganda op gang gekomen ..... daardoor is de balans verstoord geraakt. Daarop reageer ik nu door een tegengeluid te plaatsen.

Beste Stan, lees ook andere artikelen, zoals in de NY Times: http://www.nytimes.com/2009/07/13/world/americas/13honduras.html

Maar lees ook in andere kranten, zoals the Wall Street Journal, tenslotte ook uit New York:
http://online.wsj.com/article/SB124623220955866301.html

Of bijvoorbeeld een magazine zoals Forbes:
http://www.forbes.com/2009/07/09/zelaya-president-constitution-opinions-contributors-honduras-coup.html

Of nog een ander artikel:
http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=10341

Wellicht is het ook eens verstandig om naar deze link te kijken; het is wel in het Spaans:
http://www.youtube.com/watch?v=8y7uWoODTTg

Kortom, verzamel eerst de feiten, analyseer deze dan vervolgens en trek dan pas een conclusie.

Dat heb ik de afgelopen twee weken ook gedaan.

Manuel Zelaya was democratisch gekozen, maar dat betekent niet dat hij boven de Grondwet is komen te staan. Nu hij diverse artikelen uit de Grondwet van Honduras heeft genegeerd, kon hij een tegenreactie in de machtsbalans verwachten.

De huidige interim-regering van Honduras bestaat niet uit militairen, maar ook burgers. Mijn conclusie is dat er geen sprake is van een militaire coup !

Ik ben benieuwd wat jouw mening is nu je dit weet. In afwachting van een reactie,

Saludos

Aldus Gilbert Moerkerk van The Netherlands Honduras Promotion, dat opgezet is om reclame te maken voor Honduras.

Wie is Gilbert? Volgens eigen zeggen: 'Ik ben daar de afgelopen negen jaar zeven keer geweest, want ik heb daar familie en vrienden wonen... Omdat ik vader ben van een vier-jarig zoontje die naast zijn Nederlandse nationaliteit ook de Hondurese nationaliteit heeft, omdat ik sinds 2002 getrouwd ben met een latina uit Honduras. Dat betekent dus dat ik schoonfamilie in Honduras heb wonen. Dat is mijn primaire belang... Ik hoop over een x-aantal jaren een bestaan in Honduras te kunnen opbouwen, maar emigreren naar een ALBA-dictatuur zie ik overigens niet zitten... In 2003 heb ik Honduras Promotion opgericht en bij de Kamer van Koophandel laten inschrijven. Dit om toerisme vanuit Nederland naar Honduras een impuls te geven. De jaren ervoor heb ik ondermeer als reisleider in West-Europa gewerkt... Mijn schoonouders? Die wonen in Honduras. Mijn schoonmoeder is een Lenca. Mijn schoonvader heeft vroeger op bananenplantages gewerkt en is nu gepensioneerd. Mijn schoonfamilie heeft geen connecties met de elite die inderdaad ook in Honduras grotendeels de touwtjes in handen heeft. Zowel mijn ouders als mijn schoonouders hebben door hard werken een aardig bestaan kunnen opbouwen; allebei duidelijk (lower) middenklas en amper opleiding genoten.'

Gilbert's 'primaire belang' is dus 'over een x-aantal jaren een bestaan in Honduras te kunnen opbouwen.' Daar is niets mis mee. Problematischer is dat hij suggereert dat hij 'de waarheid' over Honduras beter weet dan in dit geval een kritische journalist als ik die erop tegen is dat een democratisch gekozen president door een corrupt leger dat moordt en martelt en in dienst staat van de CIA wordt ontvoerd omdat deze president een niet bindende volksraadpleging wilde organiseren. Ik bedoel, het kan best dat zijn 'schoonouders door hard werken een aardig bestaan [hebben] kunnen opbouwen' waardoor ze nu 'allebei duidelijk' tot de 'lower middenklas' behoren, maar dat mag natuurlijk niet betekenen dat je op welke manier dan ook partij kiest voor een fascistisch leger, en het feit dat zijn schoonouders 'amper opleiding genoten' kan geen argument zijn om een staatsgreep te verdedigen. Ik begrijp wel dat familie familie is, maar loyaliteit kan ook te ver gaan. Daarom heb ik in een vorig stukje de problematische kant van de middenklasse beschreven. Die angstige en uiteindelijk rancuneuze middenklasse zal koste wat kost krampachtig aan hun zwaar bevochten privileges proberen vast te houden. Dat zagen we in Argentinie, in Venezuela en nu weer Honduras.

Los van deze kritiek, doet er zich iets nog merkwaardigers voor. Gilbert stuurde me dit: 'Om nog wat extra inhoud te geven aan onze correspondentie.
Hier is ook een link naar een artikel: http://www.realclearpolitics.com/articles/2009/07/14/why_i_came_to_honduras_97444.html'

Ik lees daar onder andere dit: 'The question is a valid one. The U.S. State Department has issued a travel alert (through July 29) warning Americans against coming here. There are very few outsiders here now. The plane from Houston to San Pedro Sula, Honduras' second largest city, was almost empty, and the few passengers were nearly all Hondurans. The hotels are largely empty.

It is all eerily reminiscent of Jerusalem during the height of the Intifada terror. I went there then for the same reason I have come to Honduras now -- to broadcast my show and thereby show solidarity with an unfairly isolated country, and to encourage, by example, people to visit Israel then and Honduras now.'

Hoe nu? 'It is all eerily reminiscent of Jerusalem during the height of the Intifada terror.' De Palestijnse volksopstand is dus 'terreur' in de ogen van de Amerikaanse bron die Gilbert mij doorlinkte. Wie is de meneer die dit schreef? Zijn naam is:

'Dennis Prager (born August 2, 1948) is an American syndicated radio talk show host, columnist, author, ethicist, and public speaker. He is noted for conservative political views frequently based in religious faith and for his critique of secularism in the 20th century.

Prager is a native of New York City. He has an elder brother, Kenneth (b. January 3, 1943). His nephew is Joshua Prager.

Raised as Orthodox Jews, the Prager brothers attended Yeshiva Rambam from kindergarten through 8th grade and Yeshivah of Flatbush for high school, where he met his future coauthor Joseph Telushkin in the 10th grade. Prager attended Brooklyn College, majoring in Anthropology and History; he graduated in 1970.[1]

In 1969, Prager spent his junior year abroad at the University of Leeds in England. Having studied Russian, Prager traveled to the Soviet Union to rescue Judaica and meet with Jewish dissidents. Upon his return, Prager began his career as a public speaker, lecturing several times a week about the state of Jews in the Soviet Union.

In 1970-72, Prager attended the Russian (now the Harriman Institute) and Middle East Institutes at the Columbia University School of International Affairs. He studied under Dr. Zbigniew Brzezinski, who later served in the Carter administration as the head of the National Security Council.

Prager did not complete his master's degree, dropping out instead in 1973 to collaborate with Joseph Telushkin on an introductory book about Judaism. Prager and Telushkin self-published the book in 1975 as The Eight Questions People Ask About Judaism, later published by Simon & Schuster in 1976 as The Nine Questions People Ask About Judaism. The book has been translated into nearly a dozen languages and remains a widely used introductory text to Judaism.

From 1976 to 1983, Prager served as the director of the Brandeis-Bardin Institute in Simi Valley, California, teaching the tenets of Judaism to college-age single Jews.

In 1980, Prager met his first wife, Janice Adelstein, who was a nurse. They were married on January 15, 1981. Their son, David, was born two years later. In August 1986 she filed for divorce.

Prager started his radio career on August 8, 1982, as moderator of "Religion on the Line," a Sunday night program on KABC-AM, Los Angeles. The program featured discussions between representatives of various religions, typically including a priest, a Protestant minister, and a rabbi. Prager continued as the show's moderator for 10 years, and he continued to broadcast on KABC for several more years on "The Dennis Prager Show." He then began broadcasting for KRLA. National syndication began in 1999. He recently celebrated his 25th anniversary in radio broadcasting.' Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Dennis_Prager

Kortom, we hebben hier te maken met een geval uit de ultra rechtse hoek, die als zionist onder andere Honduras als zijn werkterrein heeft gekozen. So what zult u denken. Wel, na vijf eeuwen westerse terreur over zich heen te hebben gekregen is het niet toe te juichen dat Latijns-Amerika nu overspoeld wordt door een golf religieuze fundamentalisten, gelieerd aan allerlei extremistische protestantse of joodse sekten. En om die nu als bron op te voeren aan een kritische journalist is een vorm van onnozelheid die zijn gelijke niet kent. Niet voor niets schreef ik in een vorig stuk: 'Kadavers trekken aasgieren aan. Nergens ter wereld heb ik zoveel tuig van elders aangetroffen als in landen die na de val van de muur ineen gestort waren, van Mauretanie tot Oezbekistan en van Armenie tot Montenegro. Het was dezelfde slag ongure blanke types dat ik als journalist in Mexico in het begin van de jaren tachtig was tegengekomen, gangsters die Latijns-Amerika als prooi hadden uitgekozen in hun zoektocht naar het snelle geld of naar bekeerlingen, want zoals gesteld: lijken trekken aasgieren aan. Daar waren ze: CIA-mensen, Amerikaanse militaire adviseurs, wapenhandelaren, mafiosi uit de VS en Rusland, christelijke missionarissen van fanatieke protestantse secten, Poolse prostituees, en de onvermijdelijke Israelische onderwereld, die overal opduikt waar bloed vloeit. Het Amerikaanse continent was voor blanke schurken al eeuwenlang hun werkterrein, al vanaf het moment dat Columbus voet aan wal zette in ‘'de nieuwe wereld’' en hij over de Taino Indianen schreef: ‘'‘They would make fine servants… With fifty men we could subjugate them all and make them do whatever we want’'.'

Dit is ook het trieste, telkens weer worden de zwakkeren op aarde geconfronteerd met een nieuwe golf al dan niet religieuze ideologen. De een komt de vrije markt verkopen, de ander een of andere god die hem of haar heeft uitverkoren. En op den duur eindigt het allemaal in hetzelfde, nog meer moorden, martelen en verkrachten, zoals Norman Lewis in zijn beroemd geworden artikel 'genocide' schreef over de eeuwenlange volkerenmoord van de Indianen. Hij kwam tot de conclusie: 'There are two classes: those who impose suffering, and the utterly servile'. En gelijk had hij. Het enige dat men eraan zou kunnen toevoegen is dat er in wezen nog een klasse bestaat: namelijk degenen die zoals Gilbert Moerkerk deze terreur proberen te rechtvaardigen met het verspreiden van propaganda. En afwijkende feiten binnen een contex die niet strookt met de propagandavisie moet ogenblikkelijk verdacht gemaakt worden met opmerkingen als deze: 'Kortom, verzamel eerst de feiten, analyseer deze dan vervolgens en trek dan pas een conclusie.' Het tuig verdwijnt nooit.

Gilbert Moerkerk van The Netherlands Honduras Promotion 4

Het lijkt alsof het vandaag op de hele wereld zaterdag 18 juli 2009 is. Maar dat is een vertekening. Sommige plaatsen leven nog in de oudheid, sommige in het begin van de middeleeuwen, sommige in de Renaissance, sommige in het begin van de industriele revolutie etc., ik ken een plaats waar het zelfs al 2050 is.

En als klap op de vuurpijl: sommige plaatsen zijn buiten de tijd komen te staan, die zijn vanwege redenen die wij niet echt kunnen doorgronden, in een andere tijdsontwikkeling gekomen. De Indianen in Brazilie die nog geen contact met de desastreuze westerse cultuur hebben gehad, zijn een voorbeeld daarvan, maar ook sommige Indianengroepen in Midden-Amerika leven naast de officieel geregistreerde tijd en hebben zo een eigen werkelijkheid opgebouwd. Ze worden met rust gelaten zolang ze maar niet de mensen van de officiele tijd voor de voeten lopen door op land te wonen dat ineens economisch geexploiteerd kan worden, want dan worden ze verdreven of vermoord als dat beter uitkomt.

Mijn dochter vertelde me gisteren een prachtig verhaal over jonge gevoelige mensen ergens in Amsterdam, die een eigen leven hebben opgebouwd, die in feite verschoppelingen zijn van onze cultuur, maar die weigeren zich daarbij neer te leggen en nu bezig zijn in een zelf geschapen werkelijkheid zichzelf te worden. Ze leven aan de rafelrand van Amsterdam, in het gebied waar nieuwe levensvormen kunnen en zullen ontstaan, precies zoals uit een geweldige chaotische oersoep nieuwe sterren ontstaan. We moeten die mensen met rust laten, ze zijn onze toekomst. Ze kunnen ons iets leren, dat van belang is voor de overleving van de soort, net als de Indianen. Laten we daarom ophouden te moorden. Laten we andere volkeren die een andere tijdsontwikkeling hebben met rust laten. Kortom, om een lang verhaal kort te maken: Gilbert Moerkerk, waarom heeft Honduras uberhaupt een leger?

Gilbert Moerkerk van The Netherlands Honduras Promotion 3

Het was de auteur Norman Lewis die in zijn fameuze stuk over de genocide op Indianen het centrale probleem van onder andere Latijns-Amerikaanse landen als volgt samenvatte: 'In all such countries as Brazil where a middle class is only just emerging, the landed aristocracy and the heads of great commercial firms are almost impregnably protected from the consequences of misdemeanour by dynastic marriages, interlocking interests and the mutual security pacts of men with powerful political friends.'

Dit soort landen zijn plutocratieën, waarbij de rijken onderling trouwen, zodat het geld in de familie blijft. Ze staan boven de wet, er is sprake van feodaal geleide maatschappijen met werknemers die niet veel hoger aangeschreven staan dan lijfeigenen. Maar nu. Aangezien het kapitalisme in de moderne tijd vooral ook consumentisme betekent, is ook in landen als Honduras de behoefte ontstaan om zoveel mogelijk gebruiksgoederen te verteren. Dat betekent in concreto dat er langzaam maar zeker een middenstand van winkeliers is ontstaan en daarmee een middenklasse. Ik geef een voorbeeld: rijke mensen willen een grote ijskast, dus moeten er zaken komen die ijskasten verkopen. Hebben ze eenmaal een ijskast, dan moet die ijskast totaan de nok gevuld worden, dus moeten er zaken komen die allerlei spulletjes verkopen die de rijken in hun ijskast kunnen stoppen. Het gevolg is dat er een middenklasse ontstaat die op op haar beurt weer een ijskast kan kopen, minder groot maar toch, die met allerlei spulletjes gevuld dient te worden. En zo begint het geld te rollen, geheel volgens het trickle-downmodel van de neoconservatieven, tot uiteindelijk ook de armen een paar graankorrels toegeworpen krijgen.

Het probleem met dit model is alleen het volgende: de rijken blijven de rijken en het enige dat ze willen is rijk blijven. De armen blijven arm en weten dat ze arm zullen blijven, met andere woorden: dat ze niets te willen hebben. Tot zover ligt alles duidelijk vast. Het probleem is de middenklasse. Die klasse vreest de rijken, want de rijken kunnen ineens het hele spel veranderen, zoals we onlangs weer zagen door de georganiseerde financiele crisis. Maar de middenklasse vreest ook de armen, want die kunnen ineens gaan rebelleren en de handel van de middenstand verstieren. Vandaar dat overal in het kapitalisme de middenklasse de meest reactionaire groep is, vol angst en ressentiment. Welnu, dat is geen probleem zolang de middenklasse kan blijven hopen dat het allemaal beter met haar zal gaan. Die middenklasse begint pas een groot maatschappelijk probleem te worden op het moment dat ze vreest dat haar zuur verdiende privileges in het gevaar dreigen te komen. Bijvoorbeeld wanneer ze haar voorspoed met de armen moet gaan delen. Daarvan is sprake in bijvoorbeeld in Venezuela en zeker ook in Honduras. Degene die het fanatiekst de staatsgreep verdedigen is de middenklasse, niet eens zozeer de rijken, want die weten dat ze toch rijk blijven, hun rijkdom is verspreid over buitenlandse banken, maar juist de middenklasse die vreest iets te moeten inleveren. Meer hierover in een volgend stuk, wanneer ik inga op de kritiek die Gilbert Moerkerk mij stuurde.

De Israelische Terreur 922


Israel Will Implode

By Gilad Atzmon

Israel's oppressive occupation will cause its own demise.


July 17, 2009

Zie: http://informationclearinghouse.info/article23085.htm

Gilbert Moerkerk van The Netherlands Honduras Promotion 2

Feit is dat na vijf eeuwen blanke heerschappij, volgens de officiele cijfers van de CIA, meer dan de helft van de Hondurezen onder de armoedegrens leeft. Een elite van ongeveer eentiende van de bevolking strijkt bijna de helft van al het landelijk inkomen op en bezit nagenoeg alles. Veel geld ging vooral in de jaren tachtig naar de strijdkrachten die de terreur van de Contra's in Nicaragua steunden, een terreur in het geheim gefinancierd door president Reagan. Militaire en financiele steun die in strijd met de wil van het Congres en in strijd met de veroordeling wegens terrorisme door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag net zo lang bleef doorgaan tot de bevolking zich genoodzaakt zag niet langer op de Sandinisten te stemmen. De Amerikaanse politiek-onderzoeker William Blum schrijft in de studie Roque State: 'In Honduras, in exchange for allowing the US to convert the country into a grand military base, the CIA and DEA turned a virutally blind eye to the extensive drug trafficing of Honduran military officers, government officials and others. The CIA itself enlisted Alan Hyde, a leading Honduran trafficker -- the "godfather of all criminal activities," according to US government reports -- to use his boats to transport Contras supplies. In exchange, the Agency discouraged counter-narcotics efforts against Hyde. A CIA cable stated that Hyde's "connection to [CIA] is well documented and could prove difficult in the prosecution stage."'

Het zal niemand verbazen dat dit Hondurese leger een van de belangrijkste machtscentra is in Honduras. Het handelt als een mafia, rijk geworden door drugs en steun van de VS. Het bestaat uit mannen die achter de schermen de touwtjes in handen hebben en die een eigen agenda erop nahouden. Via martelingen en moord beschermt deze bende in Honduras zijn positie, met als resultaat dat de Hondurese beul Jose Barrera met gepaste trots tegenover The Baltimore Sun het volgende over zijn slachtoffers wist te vertellen: 'They always asked to be killed. Torture is worse than Death.' Blum: 'The CIA supplied torture equipment, torture manuals, and in both Honduras and the US taught battalion 316 members methods of psychological and physical torture... US support for the battalion continued even after its director, General Gustavo Alvarez Martinez, told the US ambassador that he intended to use the Argentine methods of eliminating subversives. In 1983, the Reagan administration awarded Alvarez the Legion of Merit "for encouraging the succes of democratic process in Honduras." At the same time, the administration was misleading Congress and the American public by denying or minimizing the battalion's atrocities.' In die tijd sprak ik dissidente Latijns-Amerikanen die naar Mexico waren gevlucht en vernam van hen wat er achter de schermen werkelijk gebeurde. Ik vertel dit om de context te geven van de recente staatsgreep in Honduras, en de reactie van Gilbert Moerkerk van The Netherlands Honduras Promotion op een kritisch stuk van mij aangaande deze coup. Meer daarover in een volgend stuk.

The 1983 manual and Battalion 316

In 1983, the Human Resource Exploitation Training Manual - 1983 methods were used by the U.S.-trained Honduran Battalion 316.[7]

On January 24, 1997, KUBARK Counterintelligence Interrogation and Human Resource Exploitation Training Manual - 1983 were declassified in response to a FOIA request filed by the Baltimore Sun in 1994. The Baltimore Sun was investigating the "kidnapping, torture and murder" of the Honduran Battalion 316 death squad. The documents were released only after the Baltimore Sun had threatened to sue the CIA.[17][4]

In the June 11 to 18, 1995 four-part series, the Baltimore Sun printed excerpts of an interview with Florencio Caballero, a former member of Battalion 316. Caballero said CIA instructors taught him to discover what his prisoners loved and what they hated, "If a person did not like cockroaches, then that person might be more cooperative if there were cockroaches running around the room"[4] The methods taught in the 1983 manual and those used by Battalion 316 in the early 1980s show unmistakable similarities. In 1983, Caballero attended a CIA "human resources exploitation or interrogation course," according to declassified testimony by Richard Stolz, who was the deputy director for operations at the time, before the June 1988 Senate Select Committee on Intelligence. The manual advises an interrogator to "manipulate the subject's environment, to create unpleasant or intolerable situations."[citation needed]

The manual gives the suggestion that prisoners be deprived of sleep and food, and made to maintain rigid positions, such as standing at attention for long periods. Ines Consuelo Murillo, who spent 78 days in Battalion 316's secret jails in 1983, said she was given no food or water for days, and one of her captors entered her room every 10 minutes and poured water over her head to keep her from sleeping.[4]

The "Human Resource Exploitation Training Manual -- 1983" gives the suggestion that interrogators show the prisoner letters from home to give the prisoner the impression that the prisoner's relatives are in danger or suffering.[4]

The Baltimore Sun reported that, former Battalion 316 member Jose Barrera said he was taught interrogation methods by U.S. instructors in 1983, used this technique: "The first thing we would say is that we know your mother, your younger brother. And better you cooperate, because if you don't, we're going to bring them in and rape them and torture them and kill them."

Gilbert Moerkerk van The Netherlands Honduras Promotion

Kadavers trekken aasgieren aan. Nergens ter wereld heb ik zoveel tuig van elders aangetroffen als in landen die na de val van de muur ineen gestort waren, van Mauretanie tot Oezbekistan en van Armenie tot Montenegro. Het was dezelfde slag ongure blanke types dat ik als journalist in Mexico in het begin van de jaren tachtig was tegengekomen, gangsters die Latijns-Amerika als prooi hadden uitgekozen in hun zoektocht naar het snelle geld of naar bekeerlingen, want zoals gesteld: lijken trekken aasgieren aan.

Daar waren ze: CIA-mensen, Amerikaanse militaire adviseurs, wapenhandelaren, mafiosi uit de VS en Rusland, christelijke missionarissen van fanatieke protestantse secten, Poolse prostituees, en de onvermijdelijke Israelische onderwereld, die overal opduikt waar bloed vloeit. Het Amerikaanse continent was voor blanke schurken al eeuwenlang hun werkterrein, al vanaf het moment dat Columbus voet aan wal zette in ‘de nieuwe wereld’ en hij over de Taino Indianen schreef: ‘They traded with us and gave us everything they had, with good will..they took great delight in pleasing us...They are very gentle and without knowledge of what is evil; nor do they murder or steal...Your highness may believe that in all the world there can be no better people ..They love their neighbours as themselves, and they have the sweetest talk in the world, and are gentle and always laughing.’ Om daar naderhand aan toe te voegen: ‘Now I have ordered [my men] to build a tower and a fort… not that I believe it to be necessary… for it is obvious that with these men that I bring, I could subdue all of this island… since [the people] are naked and without arms… But it is right that this tower be made… so that with love and fear they will obey.’ Gehoorzamen? Waarom was angst en geweld nodig om de Indianen in hun eigen land te disciplineren? Immers: ‘They do not bear arms, and do not know them, for I showed them a sword, they took it by the edge and cut themselves out of ignorance.’ Het antwoord is simpel, de Indianen moesten geld opbrengen voor de blanke Europese imperiumbouwers. Zoveel werd onmiddellijk duidelijk uit Columbus' eigen dagboek: ‘They would make fine servants… With fifty men we could subjugate them all and make them do whatever we want.’ Vanaf dag 1 was het doel de bewoners van 'de nieuwe wereld' slaven te maken om de financiers van de expeditie, levend in een ander werelddeel, rijk te maken. Dat ging zo grof dat in no-time de Tainos waren uitgemoord met als gevolg dat de Europeanen hun slaven elders moesten zoeken. Allereerst in Amerika zelf. Miljoenen Indianen werden daarbij opgeofferd. ‘Het is deerniswekkend en hartverscheurend als men ziet hoe deze vruchtbare uitgestrekte landstreek thans een volslagen woestijn zonder mensen is,’ schreef een halve eeuw later pater Bartholome de Las Casas. Nadat de Europese machten uitgeraasd waren, namen hun nazaten in de VS de macht over met als rechtvaardiging dat ‘het superieure blanke ras’ vanwege een ‘manifest destiny’ het recht bezat, zelfs verplicht was, om de rest van het continent Amerika te overheersen. In 1823 verkocht president James Monroe in een toespraak tot het Congres deze leer als volgt: 1. Het Amerikaanse continent, gebaseerd op de vrijheid en onafhankelijkheid waardoor het is gesticht en waardoor het wordt gehandhaafd, kan dientengevolge niet beschouwd worden als een onderwerp voor toekomstige kolonisatie door Europese machthebbers. 2. We moeten elke poging ondernomen door Europese naties om hun systeem uit te breiden naar welk deel van dit halfrond dan ook beschouwen als gevaarlijk voor onze vrede en veiligheid.

Hoe dat in de praktijk uitwerkte, beschreef generaal Smedley Butler, oud bevelhebber van het Amerikaanse Korps Mariniers, die in 1933 na ruim 33 jaar actieve dienst verklaarde: ‘Oorlog is misdaad. Hij wordt gevoerd ten voordele van de zeer weinigen ten koste van de massa. Ik ben heel lang een eersteklas uitsmijter geweest voor het bedrijfsleven. Voor Wall Street en voor de banken. Ik was in feite een misdadiger, een gangster voor het kapitalisme. Ik heb in 1914 Mexico veilig gemaakt voor de Amerikaanse oliebelangen. Ik hielp bij het verkrachten van een half dozijn Midden Amerikaanse republieken voor het profijt van Wall Street. In China heb ik ervoor gezorgd dat Standaard Oil ongestoord zijn weg kon gaan. Al Capone is niet verder gekomen dan drie wijken. Mijn werkterrein omvatte drie continenten.’

Smedley Butler on Interventionism

-- Excerpt from a speech delivered in 1933, by Major General Smedley Butler, USMC.

War is just a racket. A racket is best described, I believe, as something that is not what it seems to the majority of people. Only a small inside group knows what it is about. It is conducted for the benefit of the very few at the expense of the masses.

I believe in adequate defense at the coastline and nothing else. If a nation comes over here to fight, then we'll fight. The trouble with America is that when the dollar only earns 6 percent over here, then it gets restless and goes overseas to get 100 percent. Then the flag follows the dollar and the soldiers follow the flag.

I wouldn't go to war again as I have done to protect some lousy investment of the bankers. There are only two things we should fight for. One is the defense of our homes and the other is the Bill of Rights. War for any other reason is simply a racket.

There isn't a trick in the racketeering bag that the military gang is blind to. It has its "finger men" to point out enemies, its "muscle men" to destroy enemies, its "brain men" to plan war preparations, and a "Big Boss" Super-Nationalistic-Capitalism.

It may seem odd for me, a military man to adopt such a comparison. Truthfulness compels me to. I spent thirty- three years and four months in active military service as a member of this country's most agile military force, the Marine Corps. I served in all commissioned ranks from Second Lieutenant to Major-General. And during that period, I spent most of my time being a high class muscle- man for Big Business, for Wall Street and for the Bankers. In short, I was a racketeer, a gangster for capitalism.

I suspected I was just part of a racket at the time. Now I am sure of it. Like all the members of the military profession, I never had a thought of my own until I left the service. My mental faculties remained in suspended animation while I obeyed the orders of higher-ups. This is typical with everyone in the military service.

I helped make Mexico, especially Tampico, safe for American oil interests in 1914. I helped make Haiti and Cuba a decent place for the National City Bank boys to collect revenues in. I helped in the raping of half a dozen Central American republics for the benefits of Wall Street. The record of racketeering is long. I helped purify Nicaragua for the international banking house of Brown Brothers in 1909-1912 (where have I heard that name before?). I brought light to the Dominican Republic for American sugar interests in 1916. In China I helped to see to it that Standard Oil went its way unmolested.

During those years, I had, as the boys in the back room would say, a swell racket. Looking back on it, I feel that I could have given Al Capone a few hints. The best he could do was to operate his racket in three districts. I operated on three continents.

Lees verder: http://www.lexrex.com/enlightened/articles/warisaracket.htm

Zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Smedley_Butler

Dit is in grote lijnen de historische context van de huidige gebeurtenissen en machtswisselingen in Latijns Amerika, inclusief de recente staatsgreep in Honduras. Meer daarover in een volgende stuk. Dan ga ik in op een reactie van Gilbert Moerkerk uit Maastricht die namens The Netherlands Honduras Promotion reageerde op een stuk van mij.

Walter Cronkite


NEWS

Facebook DIGG

Walter Cronkite Dies

by: Greg Kandra | Visit article original @ CBS News

photo
Walter Cronkite confirms the assassination of President John F. Kennedy in a television broadcast from CBS studios in New York, November 22, 1963. Cronkite died today, he was 92. (Photo: CBS)

"Most trusted man in America" passes away in New York at 92.

Walter Cronkite, who personified television journalism for more than a generation as anchor and managing editor of the "CBS Evening News," has died Friday night in New York. He was 92.

Known for his steady and straightforward delivery, his trim moustache, and his iconic sign-off line - "That's the way it is" - Cronkite dominated the television news industry during one of the most volatile periods of American history.

Lees verder: http://www.truthout.org/071709Z


"Most trusted man in America" Juist ja. 'The sign of a good con man is that he appears to be trustworthy and honest to his mark (constituency). As Walter Cronkite put it, when asked what makes for a good news anchor, "the ability to lie convincingly".'

Lees verder: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2008/10/empire-345.html

vrijdag 17 juli 2009

De Israelische Terreur 921

Informatie die de Nederlandse commerciele massamedia verzwijgen:

ISRAELI OFFICIAL RULES OUT GOLAN WITHDRAWAL
By Dina Kraft in Tel AvivPublished: July 10 2009, Financial Times (UK)


Israel will not withdraw entirely from the Golan Heights even as part of a peace deal with Syria, the country's national security adviser said on Friday.

"If there is a territorial compromise, it is one that still leaves Israel on the Golan Heights and deep into the Golan Heights," said Uzi Arad, considered the closest adviser to Benjamin Netanyahu, prime minister.

But Damascus should know that neither this government nor the majority of Israelis would agree to a complete withdrawal, he said, since that would compromise national security, water and settlement needs.

Mark Regev, a spokesman for Mr Netanyahu, said of Mr Arad's comments: " When he speaks, he is representing the thinking of the government."

The plateau overlooking the Sea of Galilee was taken from Syria during the 1967 six-day war and annexed by Israel in 1981, a move the international community has not recognised.

Syria insists the Golan's return is the primary condition for a peace deal.

Last year, Turkey mediated in indirect talks between both sides under Ehud Olmert, Mr Netanyahu's predecessor, but this ended after Israel's December action in the Gaza Strip.

Mr Arad's comments come amid a US drive to encourage a Syrian-Israeli peace deal and to improve Washington's ties with Damascus. Obama administration officials have called for comprehensive Arab-Israeli talks, including Syria, and have indicated the US would be prepared to help broker a deal between Syria and Israel.

Any divergences between the US and Israel on Syria could further strain a relationship tested by Barack Obama's call for a freeze on the expansion of settlements in the occupied territories.

Before 1967, Syria used the Golan Heights to shell Israeli kibbutzim and towns. The plateau, with rolling hills that stretch across 1,250km, has become a popular tourist destination in Israel.

In water-scarce Israel, it is coveted for rivers and streams that feed into the Sea of Galilee, Israel's only freshwater lake and most important water source.
_______________________________________________________________

Israeli Warships Cross Suez Canal, Tuesday, July 14, 2009


Two Israeli warships passed through the Suez Canal today, an unusual move long believed to have been ruled out in order to prevent observation of nuclear warheads that might secretly be carried on the nation's military vessels, Agence France-Presse reported (see GSN, July 9).

One of the Israeli vessels, the Hanit, traversed the canal twice last month, one source said, adding that the June event marked an Israeli battleship's first use of the key Egyptian passage (see GSN, July 8).

An Israeli submarine last month traveled through the canal, accompanied by ships from the Egyptian navy, on its way to drills in the Red Sea. Egypt and Israel hoped in that instance to demonstrate cooperation in addressing Iran's disputed nuclear activities, according to the Yediot Aharonot newspaper.

Israel is widely thought to possess nuclear weapons, but has never publicly confirmed that assertion (Agence France-Presse/Google News, July 14).

Iran 306

Anoniem aan mij
details weergeven 12:38 (29 minuten geleden)
Anoniem heeft een nieuwe reactie op uw bericht "De Israelische Terreur 919" achtergelaten:

Volgens News Dissector Danny Scherchter is het bericht 'fabricated BS by a government which is now paying people to post propaganda on websites'. Hij wordt geïnterviewd door het Iraanse PressTV: 'When asked about the report—“Israeli Navy in Suez Canal Prepares for Portential Attack on Iran” with its quote from an unnamed Israeli official saying “this is preparation that should be taken seriously,” I smelled a rat'.


Danny Schechter: Telling Iranians Latest Threat To Iran May Be More Israeli BS; Commission Named; Moon Walk
Ongoing Probe: 9 Dead, 50 Wounded in Bomb Blasts Near Big Hotels in Jakarta, Indonesia. One Indonesian I have been in touch with fears it may have been connected to recent elections.

ON THE AIR IN TEHRAN
MORE ON GOLDMAN GARBAGE
DEBATING PROTECTIONISM

At around 5 PM last night, I had a call From PRESS TV in Iran asking if I would come on for an interview to discuss an article in the London Times reporting that Israel was actively planning to attack Iran? The “booker” on the other side of the phone was alarmed. “Please do a live interview at 6 PM (our time, 2:30 AM in Iran.) It’s important.”

I found the article dateline Jerusalem quoting an unnamed Israeli Defense official who confirmed that Israeli war ships with nuclear weapons had traveled through the the Suez Canal on their way to the Persian Gulf. After I found the piece on the Information Clearing House site, I could understand their sense of urgency. So I printed it out, slipped it in my pocket and asked the man in Tehran to arrange for a cab. It was rush hour in New York and I know it wouldn’t be easy to get to Rockefeller Center on time.

They called back to say it was too late to get a car, ‘Could you get a cab, please.’ Now I know that’s tough to do in a NY rush hour but I said I would try. It was now 5:15, and after 5 cabs went by, I saw one and muscled out someone else to get it. After all, this was urgent.

We took off quickly, but then predictably found ourselves stuck in traffic on Sixth Avenue. Nothing was moving. Nothing at all. And then the driver told me that traffic was being re-routed at 42nd Street. Sixth Avenue was closed. “Oh didn’t you hear,”he said, “I think Obama is in town. Of course. He was, speaking to the NAACP. Midtown had become a “frozen zone,” in Secret Service parlance. When the meter hit $9 I was still at 40th St. NBC and the GE Building is at 49th.So I paid up and hoofed it, just arriving in time. In the lobby, I ran into entertainment columnist Roger Friedman, formerly of FOX and the NY Post. He had just written a piece on my former station. He was there to tape an interview with the Today Show. I ran into radio talk show host Joe Madison who was there waiting to do the Ed Schultz show on MSNBC.

In contrast, I was broadcasting electronically via satellite to Tehran, not to be seen or heard by my countrymen and women. Typical!

As it turned out, “the fiber” had broken down somehow, whatever that means. The Iranians said it was NBC’s fault, of course. NBC blamed PRESS TV. That led to a 20 minute delay. I was cooling my heels watching some drivel on CNBC. When I finally got on, they didn’t have much time for more than just a few questions. So much for my exposure in the midnight sun of the Islamic Republic.

When asked about the report—“Israeli Navy in Suez Canal Prepares for Portential Attack on Iran” with its quote from an unnamed Israeli official saying “this is preparation that should be taken seriously,” I smelled a rat.

It was one of those patched together pieces that reference A & B trying to get it to equal five. I said I thought it was one more psychologial warfare propaganda story, planted in the willing pages of Rupert Murdoch’s Times of London. (Murdoch calls himself a Christian Zionist.)

It was more neo-con nonsense aimed at worrying the Obama Administration, and freaking out the Iranians. The suggestion was that Israel would give up settlements if the US only lets it nuke Iran (to keep Iran from getting nukes, of course. I am sure that the paranoid on all sides would disagree with me, but the story struck me as fabricated BS by a government which is now paying people to post propaganda on websites.

http://www.newsdissector.com/blog/2009/07/16/telling-iranians-that-the-latest-threat-to-iran-may-be-more-israeli-bs/

Iran 305

Anoniem aan mij details weergeven 12:38 (29 minuten geleden) Anoniem heeft een nieuwe reactie op uw bericht "De Israelische Terreur 919" achtergelaten: Volgens News Dissector Danny Scherchter is het bericht 'fabricated BS by a government which is now paying people to post propaganda on websites'. Hij wordt geïnterviewd door het Iraanse PressTV: 'When asked about the report—“Israeli Navy in Suez Canal Prepares for Portential Attack on Iran” with its quote from an unnamed Israeli official saying “this is preparation that should be taken seriously,” I smelled a rat'.

Danny Schechter: Telling Iranians Latest Threat To Iran May Be More Israeli BS; Commission Named; Moon Walk Ongoing Probe: 9 Dead, 50 Wounded in Bomb Blasts Near Big Hotels in Jakarta, Indonesia. One Indonesian I have been in touch with fears it may have been connected to recent elections. ON THE AIR IN TEHRAN MORE ON GOLDMAN GARBAGE DEBATING PROTECTIONISM At around 5 PM last night, I had a call From PRESS TV in Iran asking if I would come on for an interview to discuss an article in the London Times reporting that Israel was actively planning to attack Iran? The “booker” on the other side of the phone was alarmed. “Please do a live interview at 6 PM (our time, 2:30 AM in Iran.) It’s important.” I found the article dateline Jerusalem quoting an unnamed Israeli Defense official who confirmed that Israeli war ships with nuclear weapons had traveled through the the Suez Canal on their way to the Persian Gulf. After I found the piece on the Information Clearing House site, I could understand their sense of urgency. So I printed it out, slipped it in my pocket and asked the man in Tehran to arrange for a cab. It was rush hour in New York and I know it wouldn’t be easy to get to Rockefeller Center on time. They called back to say it was too late to get a car, ‘Could you get a cab, please.’ Now I know that’s tough to do in a NY rush hour but I said I would try. It was now 5:15, and after 5 cabs went by, I saw one and muscled out someone else to get it. After all, this was urgent. We took off quickly, but then predictably found ourselves stuck in traffic on Sixth Avenue. Nothing was moving. Nothing at all. And then the driver told me that traffic was being re-routed at 42nd Street. Sixth Avenue was closed. “Oh didn’t you hear,”he said, “I think Obama is in town. Of course. He was, speaking to the NAACP. Midtown had become a “frozen zone,” in Secret Service parlance. When the meter hit $9 I was still at 40th St. NBC and the GE Building is at 49th.So I paid up and hoofed it, just arriving in time. In the lobby, I ran into entertainment columnist Roger Friedman, formerly of FOX and the NY Post. He had just written a piece on my former station. He was there to tape an interview with the Today Show. I ran into radio talk show host Joe Madison who was there waiting to do the Ed Schultz show on MSNBC. In contrast, I was broadcasting electronically via satellite to Tehran, not to be seen or heard by my countrymen and women. Typical! As it turned out, “the fiber” had broken down somehow, whatever that means. The Iranians said it was NBC’s fault, of course. NBC blamed PRESS TV. That led to a 20 minute delay. I was cooling my heels watching some drivel on CNBC. When I finally got on, they didn’t have much time for more than just a few questions. So much for my exposure in the midnight sun of the Islamic Republic. When asked about the report—“Israeli Navy in Suez Canal Prepares for Portential Attack on Iran” with its quote from an unnamed Israeli official saying “this is preparation that should be taken seriously,” I smelled a rat. It was one of those patched together pieces that reference A & B trying to get it to equal five. I said I thought it was one more psychologial warfare propaganda story, planted in the willing pages of Rupert Murdoch’s Times of London. (Murdoch calls himself a Christian Zionist.) It was more neo-con nonsense aimed at worrying the Obama Administration, and freaking out the Iranians. The suggestion was that Israel would give up settlements if the US only lets it nuke Iran (to keep Iran from getting nukes, of course. I am sure that the paranoid on all sides would disagree with me, but the story struck me as fabricated BS by a government which is now paying people to post propaganda on websites.

http://www.newsdissector.com/blog/2009/07/16/telling-iranians-that-the-latest-threat-to-iran-may-be-more-israeli-bs/

De Nuance van de NRC 126

Leuk quizje van de NRC:


Vraag van de dag

Volgens CNN is juli 2009 de dodelijkste maand in Afghanistan sinds het begin van de oorlog in 2001. De Amerikaanse nieuwszender telde deze maand al zeker 47 doden onder de westerse militairen. Hoeveel westerse militairen stierven in Irak in de dodelijkste maand tot nu toe?

* a. 141
* b. 301
* c. 46
* d. 122
Dus, let op, alleen 'westerse militairen', de Afghaanse bevolking telt niet mee.
De Israelische Terreur 920

Sonja heeft een nieuwe reactie op uw bericht "De Israelische Terreur 919" achtergelaten:

De genoemde Israelische duikboten, ze hebben er 3 van de Dolphin klasse, die zijn ingericht om nucleaire wapens mee af te schieten.
Dit is nu waar ik momentel zo bang voor ben:

"A deal taking shape between Israel and Western leaders will facilitate international support for an Israeli strike on Iran's nuclear facilities in exchange for concessions in peace negotiations with the Palestinians and Arab neighbors, The Times reported Thursday."

Het is pure chantage door een schurkenstaat, over de ruggen van Palestijnen. Is toch volkomen immoreel. Of zouden Israeliers met hetzelfde gemak ook hun eigen familie inzetten in het casino?
Natuurlijk lezen we in jpost over "peace negotiations", zoals wij spreken over het "vredesproces". Ze hebben het alweer voor elkaar dat het nu gaat over het "stopzetten" van de uitbreiding van de nederzettingen, in plaats van ontruiming en terugtrekking.

Tip: George Galloway legt beller in radioprogramma uit over o.a. de gevolgen van een "preemptive" of "strategic" aanval op Iran. Wij denken dat dat toevallig een hele domme beller is, maar zo denken heel veel mensen en zelfs regeringen erover, zoals de onze, met zelfde achterlijke argumenten. Verspreid door de pro-Israel lobby, zoals het CIDI. Gaat het mis, dan hebben we allemaal bloed aan ons handen, want wij hebben het mogelijk gemaakt.


World may back Iran op as part of deal
By JPOST.COM STAFF

A deal taking shape between Israel and Western leaders will facilitate international support for an Israeli strike on Iran's nuclear facilities in exchange for concessions in peace negotiations with the Palestinians and Arab neighbors, The Times reported Thursday.

According to one British official quoted by the paper, such an understanding could allow an Israeli attack "within the year."

The report in the UK paper quoted unnamed diplomats as saying Israel was prepared to offer concessions on the formation of a Palestinian state as well as on its settlement policy and "issues" with Arab neighbors, in exchange for international backing for an Israeli operation in Iran.

"Israel has chosen to place the Iranian threat over its settlements," one senior European diplomat said.

According to the Times report, the passage of two Sa'ar 5-class Israeli Navy ships through the Suez Canal on Tuesday was a message to Iran and part of preparations being made by Israel for the possibility of a strike.

"This is preparation that should be taken seriously. Israel is investing time in preparing itself for the complexity of an attack on Iran. These maneuvers are a message to Iran that Israel will follow up on its threats," an unnamed Israeli defense official was quoted by the paper as saying."It is not by chance that Israel is drilling long-range maneuvers in a public way. This is not a secret operation. This is something that has been published and which will showcase Israel's abilities," another defense official said.

The passage of the ships comes several weeks after a Dolphin-class submarine passed through the international waterway for the first time.

One of the ships, the INS Hanit, already crossed the canal in June, in what an Egyptian source said was the first time a large missile ship used the strategic waterway, which is the fastest route to get Israeli Navy vessels from the Mediterranean, where they are based, to the Red Sea and beyond.

The other ship to cross on Tuesday was the INS Eilat.

Egyptian Foreign Minister Ahmed Aboul Gheit said that under a long-standing treaty, warships can freely sail through Suez as long as they have no hostile intentions against the state that owns the canal. He declined to say whether the maneuver was aimed at sending a message, saying, "I don't want to analyze an issue that I am not fully aware of."

In the event of a conflict with Iran, and if Israel decided to involve its three Dolphin-class submarines - which according to foreign reports can fire nuclear-tipped cruise missiles and serve as a second-strike platform - the quickest route would be to sail them through the Suez Canal. Going through the canal would also be the only way to get to the Gulf of Oman without refueling.

Yaakov Katz contributed to this report
Zie: http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1246443824234&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

De Israelische Terreur 919

Eerst het nieuws:

'Defense official: Israel readying for attack on Iran

By Amos Harel, Anshel Pfeffer and Jack Khoury, Haaretz Correspondents and Haaretz Service

Tags: Iran, Israel News, Red Sea

Israel's recent deployment of warships across the Red Sea should be seen as serious preparation for an attack on Iran, an Israeli defense official told the Times of London on Thursday.

"This is preparation that should be taken seriously. Israel is investing time in preparing itself for the complexity of an attack on Iran. These maneuvers are a message to Iran that Israel will follow up on its threats," the official was quoted as saying.

Earlier this week, two Israel Navy gunboats openly sailed through the Suez Canal into the Red Sea.

The ships that passed through the Suez Canal on Tuesday were two Sa'ar 5 gunboats, the Hanit and the Eilat. This follows a similar incident in late June, when an Israeli Dolphin-class submarine passed through the canal, later returning the same way.'


Maar nu. Hoe reageert de Nederlandse commerciele pers hierop? Niet, helemaal niet. Trouw zwijgt, de Volkskrant zwijgt, de NRC zwijgt. Het is waar, het is zomer, het huisje in Frankrijk lokt, de zeilboot, het strand, al die privileges die mijn collega's uit de middenklasse bezitten. Maar toch: nieuws is nieuws. Wat hadden deze zelfbenoemde 'kwaliteitskranten' gedaan als Iran was opgestoomd richting Israel en de 'Joodse staat' had bedreigd met dezelfde woorden? Dan hadden natuurlijk Trouw, de NRC en de Volkskrant acht kolommen breed op de voorpagina met dit nieuws geopend en met alarmerende kwalificaties Iran bekritiseerd. Maar omdat mijn collega's geen journalistieke criteria gebruiken, zwijgt men nu. Dit slag Nederlandse journalisten verdeelt de wereld in twee groepen: joden en niet- joden, waarbij eerst genoemde groep dat mogen wat alle anderen niet mogen. Terecht wees Jan Blokker erop dat ‘na de Tweede Wereldoorlog het jodendom in de christelijke wereld vrijwel heilig [is] verklaard en geen volk dat in die processie zo hard vooroploopt als de Nederlanders.'

Hebben we hier nu te maken met journalisten? Nee, de commerciele pers in Nederland gedraagt zich ideologisch. Hun wereld is verdeeld in 'het uitverkoren volk' en alle andere volkeren. Zo simpel. Totdat het straks ook voor ons in het Westen verkeerd afloopt en dan krijgen diezelfde joden natuurlijk de wind van voren. In de politiek bestaan geen vriendschappen, alleen maar belangen.

Het Neoliberale Geloof 462

Een korte beschrijving in de New York Times van de wijze waarop het kapitalisme werkt. Monopolievorming.

Two Giants Emerge From Wall Street Ruins


A new order is emerging on Wall Street after the worst crisis since the Great Depression — one in which just a couple of victors are starting to tower over the handful of financial titans that used to dominate the industry.

On Thursday, JPMorgan Chase became the latest big bank to announce stellar second-quarter earnings. Its $2.7 billion profit, after record gains for Goldman Sachs, underscores how the government’s effort to halt a collapse has also set the stage for a narrowing concentration of financial power.

“One theme here is that Goldman Sachs and JPMorgan really have emerged as the winners, as the last of the survivors,” said Robert Reich, a professor at the University of California, Berkeley, who was secretary of labor in the Clinton administration.

Both banks now stand astride post-bailout Wall Street, having benefited from billions of dollars in taxpayer support and cheap government financing to climb over banks that continue to struggle. They are capitalizing on the turmoil in financial markets and their rivals’ weakness to pull in billions in trading profits.

For the most part, the worst of the financial crisis seems to be over. Yet other large banks, including Citigroup and Bank of America, are still struggling to return to health. Both are expected to report a more profitable quarter on Friday, but a spate of management changes and looming losses from credit cards and commercial real estate have thwarted a stronger recovery.

And then there are the legions of regional and small banks that are falling in greater numbers across the country. While many have racked up large losses, they stand to bleed more red ink if the recession wears on. Fifty-three have failed this year, and the Federal Deposit Insurance Corporation is girding for scores to follow.

Uncertainties over the economy mean that Goldman and JPMorgan may be enjoying a fragile dominance, industry experts said. JPMorgan reported big declines in its consumer business on Thursday, and it has set aside more than $30 billion to cover future losses from surging credit card charge-offs and mortgage and home equity losses.

“Nobody is through this until unemployment turns around,” said Moshe Orenbuch, a Credit Suisse banking analyst.

And if regulation being considered in Washington is passed, banks would face new limits on the amount of their own capital they may trade. That could limit the profits that banks like Goldman and JPMorgan make from their trading businesses, and level the playing field, experts say.

Other former Wall Street stars like Morgan Stanley, which was hurt more by the crisis and has avoided taking big risks in the new era, may also rebound and begin to take on old rivals.

But for now, Goldman Sachs and JPMorgan are surging. “The stronger players are positioned to take advantage of the crisis and they will dominate clearly in the near term,” said James Reichbach, the head of Deloitte’s United States financial practice.

Lees verder:

Yeats: The Wheel

The Wheel THROUGH winter-time we call on spring, And through the spring on summer call, And when abounding hedges ring Declare that winter&#...