zaterdag 15 december 2018

Sonja van den Ende over Syrië: A Must Read

Pater Frans van der Lugt is vermoord door de zogenaamde oppositie, niet door Assad, zoals de Nederlandse regering claimt!

DONEER EN STEUN ONS WERK
DONATE AND SUPPORT US:
IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33
Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, inclusief Sonja van den Ende, staande mensen en buiten
Het graf van Pater Frans van der Lugt vermoord op 7 April 2014 Foto; 4-12-2018 Claudius Lucassen
Tijdens mijn bezoek aan de stad Homs, afgelopen week, mocht een bezoek aan het graf van Pater Frans van der Lugt natuurlijk niet ontbreken, voor de mensen die niet zo precies weten wie hij was hieronder een beknopte biograpie:
Franciscus Joseph Wilhelmus (Frans) van der Lugt (Den Haag, 10 april 1938 – Homs, 7 april 2014) ook bekend als pater Frans, was een priester voor de Rooms-Katholieke Kerk en een jezuïet.
In juli 1974 was hij in België met zijn Tertiaat begonnen onder leiding van pater Piet Penning de Vries s.j. Deze periode zou duren tot 1980, deels in Lyon , deels in Nederland .
Datzelfde jaar ging hij werken in de Syrische stad Homs en van 1987 tot 1993 in Damascus. Daarna vestigde hij zich weer in Homs, waar hij onderwijs gaf en onderdak verleende aan geestelijk zwakkeren.keeg in Al-Qusayr, 35 km buiten Homs, een stuk land van vijftig hectare ter beschikking van de Syrische overheid waar hij groente op verbouwde en een wijngaard had met een productie van 50.000 flessen per jaar. Ook waren er sportvelden en een motel voor toeristen. Vanaf 2000 bood het landgoed verblijf en werk aan veertig mensen met een mentale beperking.
Medio 2011 verliet Van der Lugt het landgoed vanwege de Syrische burgeroorlog (lees het conflict, volgens de MSM is het nog steeds een burgeroorlog, anders valt het kaartenhuis van leugens in elkaar). Hij vestigde zich in het jezuïetenklooster in de christelijke wijk Bustan al-Diwan in Homs. In januari 2014 vroeg hij in een videoboodschap via YouTube om hulp aan de mensen in Homs als gevolg van de burgeroorlog. Ondanks verschillende waarschuwingen weigerde Van der Lugt Homs te verlaten. Zolang er nog christenen in de stad woonden, wilde hij in de stad blijven.
Dood
Op 7 april 2014 werd bekend dat Van der Lugt door pistoolschoten in het hoofd om het leven was gekomen en nog dezelfde dag was begraven op het terrein van het jezuïetenklooster in Homs. Hij werd op 9 april 2014 door Paus Franciscus herdacht tijdens de algemene audiëntie. Daarbij memoreerde de paus dat pater Frans bij christenen en moslims was geliefd en deed hij een oproep aan de strijdende partijen om de wapens neer te leggen. Ook secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon reageerde op de dood van Frans van der Lugt. Zover de officiele versie van Wikipedia en de Nederlandse MSM.

De Syrische versie met ooggetuigen uit Homs

Aangekomen bij het denkmaal, wat nu veel bezocht wordt door Syrische christenen, m.n. die Syrische christenen die tijdens het conflict in Homs zijn blijven wonen, wijkt het westerse verhaal totaal af van wat zij mij te vertellen hadden.
Ten eerste is pater Frans van der Lugt niet vermoord door de zogenaamde Shabiba of het reguliere leger van de Syrische staat Syrië, daar werd juist geprobeerd hem te beschermen.
De meest leugenachtige krant van Nederland kan wel het NRC genoemd worden, waar een stel Assad en Rusland haters werken (2 personen die schijnbaar de macht in handen hebben bij deze krant), al op gevorderde leeftijd zijn en geen “frisse”blik hebben op hoe de wereld en met name het conflict in Syrië in elkaar zit, zij hebben ook tijdens het conflict nooit Syrië bezocht, maar nemen klakkeloos aan van wat hen door de vluchtelingen (waaronder veel aanhangers van jihadisten) vertelt wordt, het ergste is dat ze maar doorgaan met hun leugens, ik ben bang dat pas wanneer zij in hun graf liggen deze waanzin ophoudt, of wanneer de regering Rutte opstapt die deze jihadisten gesponsord hebben!
De Nederlandse pater-jezuïet Frans van der Lugt, die al vijftig jaar in de Syrische stad Homs woont, is overleden. Dat meldt persbureau AP. Hij zou zijn omgebracht door onbekende gewapende mannen. Pater Frans werd vooral bekend vanwege een filmpje waarin hij de wereld om hulp riep.
De NOS meldt op gezag van de jezuïetenorde waarvan Van der Lugt lid was, dat hij is meegenomen door gewapende mannen, is geslagen en daarna met twee kogels in zijn hoofd is gedood. Tegen persbureau Novum zegt Jan Stuyt van de orde dat de pater een ‘schild’ vormde voor Homs:
“Ik vrees nu voor Homs. Hij was als buitenlander een beschermer van de stad, maar nu hij dood is, is de stad zijn schild kwijt. Dan ligt er een vrijbrief voor geweld.”
Volgens Stuyt was de pater een geliefd mens en een ‘bruggenbouwer’:
Hij was een martelaar voor interreligieuze tegenstellingen. Hij kreeg zijn islamitische buren zo ver om de kerk te poetsen en imams spraken in zijn katholieke dienst. Maar met zijn geweldloze weerbaarheid haalde hij de haat op zijn nek van mensen die die dat niet prettig vonden en die garen spinnen bij tegenstellingen.”

In filmpje riep Van der Lugt wereld op niet afzijdig te blijven

In januari dook een filmpje op waarin de 72-jarige pater Frans de wereld opriep niet toe te kijken hoe geleden wordt geleden in Syrië, vooral door honger. In het filmpje zei hij in het Arabisch:
“Mijn naam is Pater Frans. Ik spreek vanuit de belegerde stad Homs. Ons grootste probleem is de honger. Niets is erger dan mensen op straat te zien die iets te eten zoeken voor hun kinderen.”
Het eerste deel dat hij meegenomen was en daarna met twee kogels is vermoord moet al bijgesteld worden, volgens verschillende aanwezigen in het denkmaal, is hij “on the spot” , vermoord, door kogels en zijn keel was opengesneden, duidelijk het werk van toen al in 2014, nog voor IS, jihadisten, die ook in de stad Homs gesponsord werden door de Nederlandse regering!
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, plant, buiten en binnen
Plek van de moord van Pater Frans van der Lugt, precies tussen de 2 planten is hij vermoord en lag daar, door kogels en open gesneden keel. Foto: Claudius Lucassen, Homs 4-12-2018
Dan als klap op de vuurpijl, de “pseudo” Nederlandse Journalist”, die zich tot de Islam bekeerde, met wie ik in 2013 een radio interview had (dit is de dag EO), werd constant als bron genomen, ook door de PvdA, waar hij openlijk en met veel fanatisme de zogenaamde revolutie verdedigde (in Homs) , uit het oogpunt van een “bekeerde”moslim, zijn naam Maarten Zeegers, na de bewuste aflevering schoffeerde en bedreigde hij mij nog in de gang van het radioprogramma!
Het filmpje van Pater Frans van der Lugt waar hij oproept aan de Westerse wereld hen te helpen, zij hadden honger, omdat de Jihadisten de stad in hun greep hadden, de hulpgoederen vanuit het westen naar de Jihasten gingen en de gewone bevolking “stierf” van de honger, waar Assad de schuld van kreeg, zo werden de leugend verspreidt, tot op de dag van vandaag!
Afbeelding

Afbeelding

Oproep Oorlog is geen Oplossing bij PvdA-debat

Sonja van den Ende in discussie met Desiree Bonis
Het bij het PvdA-debat uitgedeelde pamflet bevatte naast de “verklaringen en oproep” ook een soort beginselverklaring van Oorlog is geen Oplossing Nederland. Dit pamflet werd onder de circa 400 aanwezigen verspreid en door Klaas Meijer aan minister Frans Timmermans en door Sonja van den Ende aan PvdA buitenlandwoordvoerder Desiree Bonis persoonlijk aangeboden.
Hieronder volgt de tekst van de verspreide beginselverklaring en van de verklaring en oproep inzake Syrië. De oproep aan het eind van de laatstgenoemde tekst is gelijk aan het zogenaamde “dictum” van de door het GroenLinks congres aangenomen motie.
OorlogIsGeenOplossing.nl
Oorlog is Geen Oplossing NL werd opgericht op 11 februari 2013 in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. 
De groep die zich in O҂O verenigd heeft kwam voor het eerst samen bij een picketline bij het Ministerie van Defensie tegen de uitzending van Nederlandse Patriots naar Turkije. Deze missie, officieel om ‘een trouwe bondgenoot’ te helpen, is volgens O҂O een opstap naar interventie—in Syrië maar mogelijk ook in Iran. Alsof het ingrijpen in Afghanistan, de invasie van Irak en de NAVO-operatie in Libië niet voldoende duidelijk hebben gemaakt dat oorlog geen oplossing is.
Niet alleen zijn deze landen zelf in een staat van ontbinding gestort. Staten in de aangrenzende regio’s zijn ook gedestabiliseerd—Pakistan is in een permanente crisis (mede door aanhoudende Amerikaanse drone-aanvallen) en de Koerdische kwestie in Turkije is opgelaaid. In Mali werd Frankrijk, dat de hoofdrol opeiste in Libië, genoodzaakt een vervolginterventie te lanceren. Dat de Syrische opstandelingen bewapend worden door Kroatië herinnert er nog eens aan dat ook de NAVO-interventie in Joegoslavië in 1994 en ’99 onvoorziene consequenties heeft.  
Na zoveel dood en vernietiging rijst de vraag of het niet tijd wordt dat Nederland zich uit deze geweldsspiraal losmaakt. Het kan en mag niet zo zijn dat land na land vernietigd wordt omdat het Westen kennelijk niet meer in staat is een niet-militaire  dialoog aan te gaan. O҂O ziet de Verenigde Staten, met Israël als gangmaker, als de voornaamste drijvende kracht achter de niet-aflatende militaire interventies. In Europa zijn het Engeland en Frankrijk die een eigen agenda hebben van gewapende inmenging, volgens sommige bronnen om een tegenwicht te vormen tegen de toenemende economische macht van Duitsland. 
De economische crisis is hier een belangrijke factor. Het heeft er veel van weg dat die staten in het Westen die aan concurrentievermogen inboeten, hun militaire middelen willen benutten om niet verder terrein te verliezen. Hoe meer de economische dynamiek zich naar elders verplaatst—en niet alleen naar de ‘BRICS’—hoe meer oorlog, zo lijkt het. Rusland en China zelf komen ook in het vizier. 
Oorlog Is Geen Oplossing ziet in deze ontwikkeling een levensgroot gevaar dat dringend moet worden afgewend. Geen sancties, maar dialoog; geen oorlog maar economische samenwerking en verdieping van de contacten tussen de verschillende samenlevingen.
Amsterdam, 27 februari 2013
Verklaring en oproep inzake Syrië
In Overijssel, en dan met name in en rond Enschede, woont een grote groep van ongeveer 10.000 uit Syrië afkomstige mensen. De meesten van hen zijn (Syrisch-Orthodox) christen. Onder de noemer “Syria’s Request” zijn wij de afgelopen periode intensief met hen in gesprek geweest en één en andere leidt tot de onderstaande verklaring en oproep:
Sinds het begin van de opstand in Syrië zijn meer dan 70.000 doden gevallen, 500.000 mensen zijn naar de omringende landen gevlucht zijn en 2 miljoen mensen naar andere plekken in Syrië zelf, terwijl internationale humanitaire organisaties de hulpbehoevende Syrische burgerbevolking niet of nauwelijks kunnen bereiken.
Verder krijgt de gewapende strijd in Syrië steeds meer het karakter van een oorlog waarin anderen (Golfstaten vs. Iran; het Westen vs. Rusland en China) hun machtsstrijd op Syrisch grondgebied en ten koste van de Syriërs uitvechten. De VN-bemiddelaar Lakhtar Brahimi en zijn voorganger Kofi Annan spreken de leden van de internationale gemeenschap er bij herhaling op aan dat zij hun eigen belangen in conflict laten prevaleren ten koste van de Syrische bevolking.
Daarbij wordt de roep om de Syrische oppositie te bewapenen in Europa steeds sterker, ondanks het feit dat deze oppositie thans reeds bewapend wordt vanuit de Golfstaten en dat met name Rusland zijn wapenleveranties aan de Syrische regering na een dergelijk besluit zal opvoeren. De Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken verwoordde deze situatie treffend op een vergadering met zijn EU-collega’s op 18 februar jl. met de uitspraak “aan alles is in Syrië gebrek, behalve aan wapens”.
De geschiedenis van de afgelopen twee jaar in Syrië heeft aangetoond dat de strijd voor geen van de partijen op korte termijn en zonder nog meer doden, vluchtelingen en menselijke ellende, met militaire middelen is te winnen. Ondanks de vele voortgaande vreedzame betogingen voor vrijheid en democratie, is het conflict in Syrië het afgelopen jaar dramatisch van karakter veranderd onder invloed van jihadistische groepen die hun godsdienstoorlog hier uit willen vechten. Mede daardoor zoeken met name leden van religieuze minderheden als alawieten, christenen en isma’ilieten en ook seculieren hun toevlucht in het kamp van het regiem.
De enige oplossing voor Syrië bestaat uit een daadwerkelijke omarming door de internationale gemeenschap van het zgn. 6-puntenplan van VN-bemiddelaar Lakhtar Brahimi, waarin alle partijen wordt gevraagd mee te werken aan een gezamenlijk in te zetten politiek veranderingsproces; het geweld te staken; humanitaire hulpverlening mogelijk te maken; gevangen tegenstanders vrij te laten; vrije toegang te bieden aan journalisten en vrijheid van vergadering en demonstratie te garanderen. Steun aan het vredesplan van Brahimi moet betekenen dat men dit inderdaad volledig ondersteunt en er niet slechts lippendienst aan bewijst.
Wij menen dat ook in een toekomstig Syrië ruimte moet zijn voor alle verschillende in Syrië aanwezige etnische, religieuze en culturele bevolkingsgroepen om in alle vrijheid en veiligheid met elkaar samen te leven en dat alle bij de strijd betrokken partijen mee moeten werken aan het VN 6-puntenplan.
Daarom roepen we de Tweede Kamerfractie en (mede via haar) de bewindspersonen van de PvdA op:
  • zich ervoor in te zetten het geweld te de-escaleren en de burgerbevolking met vreedzame middelen te beschermen waarbij vooral gedacht wordt aan onafhankelijke waarnemers en humanitaire hulpverlening;
  • absolute prioriteit te geven aan het zes-punten plan van VN-bemiddelaar Brahimi, daar ook bij andere spelers binnen de internationale gemeenschap op aan te dringen en zich niet af te laten leiden door andere agenda’s;
  • af te zien van wapenleveranties en/of militaire interventies.
(opgesteld binnen de gelederen van de initiatiefgroep Oorlog is geen Oplossing Enschede)
Dit was al in 2013, waar wij de politiek waarschuwde over wat er zou gaan gebeuren, maar natuurlijk, zoals we nu weten was het allemaal gepland, de oorlog in Syrië, waar m.n. de PvdA een zeer zeer verderfelijke rol gespeeld heeft, samen met de VVD natuurlijk en waar nu waarschijnlijk Frans Timmermans, de nieuwe voorzitter van de EU, gaat worden, ongeloofelijk verrot is deze partij en politiek, dit gaat miljoenen burgers regeren, met bloed aan zijn handen!
Den HaagFM 26.04.2014 In Amsterdam is vrijdag de in Syrië vermoorde Haagse jezuïetenpater Frans van der Lugt herdacht. Dat gebeurde tijdens een mis in de Obrechtkerk.
Familieleden, vrienden, bekenden en zijn confraters namen afscheid van Pater Frans. Ook minister Frans Timmermans was bij de plechtigheid. “Het was een eer dat ik er bij mocht zijn. Een man van vrede en medemenselijkheid is het slachtoffer geworden van oorlog en barbarij. Maar zijn boodschap, zijn voorbeeld zullen sterker blijken te zijn, dat weet ik zeker.” Zei pro-oorlog en Assad hater Frans Timmermans, zedig, tijdens een radiogesprek met “den HaagFM”, voor de herdenking! Om er naderhand nooit meer over te spreken, zoals een “pseudo” christen betaamt, nietwaar?
Terugkomend op Pater Frans van der Lugt, hij is vermoord door jihadisten, met kogels en open gesneden keel, op de binnenplaats van de kerk, waar hij zich verschuilde voor de  westerse gesponsorde terroristen, die door het westen als “oppositie”werden aangemerkt, door “pseudo” journalisten als Maarten Zeegers als helden gevierd werden in het NRC en mij persoonlijk doodleuk, na de aflevering van het radioprogramma , “Dit is de Dag”, bedreigde, zover ging de media en de Nederlandse regering!
Nog dezelfde dag dat ik met een groep Syrische christenen protesteerde in den Haag, tegen het beleid van de Nederlandse regering inzake hielden zij, het Nederlands parliament, samen met hoge afgevaardigen,  een herdenkingsbijeenkomst in den Haag voor hem, waar hypocriete uitspraken kwamen als Assad zat erachter en de leugens werden erger en erger bekijk hier de uitzending van één van vandaag, waar zij een kleine reportage maken over Homs – Pater van der Lugt, prominent in beeld , de jihadisten, die steenvast opstandelingen genoemd worden en zogenaamd niet mochten demonstreren! 
Naderhand werd pater Frans van der Lugt geeërd en herdacht door het Syrische volk, o.l.v. President Bashar al-Assad, die tot op heden standgehouden heeft, dankzij het moedige standvastige Syrische volk, hoe anders in Europe, deze dagen!
Fotoreportage van Claudius Lucassen, Homs, Syrië, 4-12-2018
Muurschildering Pater van der Lugt, Homs 4-12-2018, afbeelding Claudius lucassen
De plek waar hij vermoord is, Homs 4-12-2018, foto: Claudius LucassenHet graf van Pater van der Lugt Homs 4-12-2018, foto: Claudius Lucassen
Bron: burgers van Homs, één vandaag, Freesuriyah, NRC.

Die Angst vor dem Atomkrieg

Die Angst vor dem Atomkrieg

Die Angst vor dem Atomkrieg

Auch Deutschland will Atomwaffen. 

Wie berechtigt ist die Angst vor einem atomaren 

Krieg?

Anfang 2018 stellte die Wochenzeitung DIE ZEIT fest, dass die Atomwaffen eine „verdrängte Wirklichkeit“ seien, aber alles Verdrängte irgendwann wiederkäme. Doch jetzt sei die Angst vor dem Atomkrieg zurückgekehrt, und sie sei berechtigt.
Sie führt drei Ereignisse auf, die das zu bestätigen scheinen: Ein Großalarm in Japan im August 2017, der die Bürger in die Schutzräume trieb, da eine nordkoreanische Rakete über die Insel Hokkaido hinweggerast war. Ein Workshop der US-amerikanischen Seuchenschutzbehörde im Januar 2018, auf dem Ärzte und Regierungsangestellte lernen sollten, wie sie sich bei einer atomaren Explosion verhalten sollten. Und eine Panik, die ebenfalls im Januar 2018 in Hawaii ausgebrochen war, nachdem an einem friedlichen Sonntagmorgen plötzlich auf den Displays aller Mobiltelefone eine Notfallwarnung erschien:
„Ballistische Raketen im Anflug auf Hawaii. Suchen Sie sofort Schutz. Dies ist keine Übung.“
Mögen diese Ereignisse in der Tat die Rückkehr einer Angst signalisieren, so geben sie aber keinen Aufschluss darüber, ob diese Angst berechtigt ist. Da es sich in Japan und Hawaii um Fehlalarme handelte, könnte man sogar den Umkehrschluss ziehen und die Angst für unberechtigt halten — nur keine Panik. 
Ein Ereignis jedoch, welches die Angst als durchaus berechtigt erscheinen lässt, fand nicht den Weg in die Medien. Ebenfalls im Januar 2018 hielt der Generalstabschef der britischen Armee, General Sir Nicholas Carter, vor dem „Royal United Service Institute“ einen Vortrag mit dem Thema „Dynamic Security Threats and the British Army“.
Seine Thesen: Russland sei „der archetypische Vertreter einer Bedrohung für Großbritannien“ und daraus folge die Notwendigkeit, sich auf die Bedrohung vorzubereiten, „den Krieg zu führen, den wir vielleicht führen müssen“.
Seine Worte zeichnen mit ungeschminkter Deutlichkeit ein erschreckendes Feindbild: 
„Ich will keinesfalls unterstellen, dass Russland in der traditionellen Definition des Begriffs in den Krieg ziehen will, aber es gibt Faktoren, die sich auf die Frage nach ihren Absichten beziehen und man muss die russische Psyche, ihre Kultur und ihre Philosophie der Prävention verstehen. Ich denke, Russland könnte die Feindseligkeiten früher einleiten, als wir erwarten, und viel früher, als wir es unter ähnlichen Umständen tun würden.
Höchstwahrscheinlich werden sie schändliche Maßnahmen unterhalb der Schwelle gegenseitigen Beistands von Artikel 5 des NATO-Vertrages nutzen, um die Fähigkeit der NATO zu untergraben und die Struktur zu bedrohen, die unsere eigene Verteidigung und Sicherheit bedrohen (...).
Die Parallelen zu 1914 sind überdeutlich. Unsere Generation hat sich seit dem Ende des Kalten Krieges daran gewöhnt, Kriege nicht wirklich führen zu müssen — aber wir haben vielleicht keine Wahl hinsichtlich eines Konflikts mit Russland. Und wir sollten uns an Trotzkis Worte erinnern: ‚Du bist vielleicht nicht an Krieg interessiert, aber der Krieg ist an Dir interessiert‘.“
Die ganze Rede liest sich wie eine Aufforderung zur Mobilmachung gegen die Russen:
„Als nächstes, denke ich, müssen wir uns darauf vorbereiten, den Krieg zu führen, den wir vielleicht führen müssen“ (1).
An martialischen Reden auch von Militärs gegen den Osten war zu Zeiten des Kalten Krieges kein Mangel. Aber vor dem Hintergrund der sich jetzt durchsetzenden Aufrüstung der NATO-Staaten, ihres aggressiven strategischen Konzepts und der zweifelhaften Berechenbarkeit ihrer politischen Führung, ist die Angst vor einem drohenden Atomkrieg durchaus nicht abwegig.

Ein Atomwaffenverbotsvertrag ohne Atommächte

Ein halbes Jahr vor der Carter-Rede waren in New York die Vertreter von 122 Staaten zusammengekommen, um einen Vertrag über das vollständige Verbot von Atomwaffen abzuschließen. Es sollte ein Meilenstein der Abrüstung werden, der das Entwickeln, Produzieren, Testen, Besitzen und Weitergeben, die Lagerung, das Drohen und den Einsatz verbieten sollte.
Er sollte die Lücke schließen, die die Richter des IGH noch in ihrem Gutachten vom 8. Juli 1996 gelassen hatten, als sie über die Legalität der Atomwaffen zu urteilen hatten. Ihre grundsätzliche Ablehnung der Atomwaffen war klar: 
„Die Androhung und der Einsatz von Atomwaffen verstoßen generell gegen die Prinzipien und Regeln des humanitären Völkerrechts“.
Sie sahen drei wesentliche Prinzipien des Völkerrechts verletzt: 
  • Die mangelnde Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kombattanten,
  • die Zufügung unverhältnismäßiger Leiden und unnötiger Grausamkeiten und
  • die Verletzung der territorialen Souveränität unbeteiligter und neutraler Staaten.
Nur im Falle einer unmittelbaren Gefährdung der Existenz eines Staates meinten die Richter, „nicht genügend Grundlagen zu haben, die sie in die Lage versetzen, mit Sicherheit zu entscheiden, dass die Anwendung von Atomwaffen unter allen Umständen im Widerspruch steht zu Regeln des für den bewaffneten Konflikt verbindlichen Rechts“ (2).
Dieses Schlupfloch nutzten die Atommächte, ihr Arsenal und ihre Strategien auch weiterhin als rechtlich legitimiert zu betrachten und über die Abrüstungsverpflichtung, die die Richter zum Ausgleich in das Gutachten geschrieben hatten, hinwegzusehen.
Der Atomwaffenverbotsvertrag wurde am 7. Juli 2017 von 69 Staaten unterzeichnet, die Atommächte befanden sich alle in Hamburg bei dem G-20-Gipfel. Verbindlich wird der Vertrag nur für die Staaten, die ihn auch ratifizieren, 19 Staaten bis Oktober 2018. Der Vertrag tritt erst 90 Tage nach der Hinterlegung der 50. Ratifikationsurkunde in Kraft — ein absehbar sehr langer Weg.
Würde die Bundesrepublik den Vertrag unterschreiben und ratifizieren, wofür es derzeit keine Anzeichen gibt, so hätte das in der Tat einschneidende Folgen. Sie hätte die Lagerung von Atomwaffen und ihren Transport in und über Deutschland zu untersagen und von den USA den Abzug ihrer in Deutschland stationierten Atomwaffen zu fordern. 
Sie hätte alle Stationierungsabkommen für Atomwaffen zu kündigen und alle Übungen der Bundeswehr mit Atomwaffen einzustellen. Sie hätte die nukleare Teilhabe in der NATO einzustellen und ihre Mitarbeit in der Nuklearen Planungsgruppe der NATO und allen anderen mit Atomwaffen befassten Gremien zu beenden.
Dieses würde weitere politische Konsequenzen für den Verbleib der Bundesregierung in der NATO nach sich ziehen, zu denen derzeit keine der möglichen Regierungskoalitionen in der Bundesrepublik bereit sein wird.

NPT- und INF-Vertrag: der Weg zur Abrüstung.

Seit 1970 ist zudem der Nichtweiterverbreitungsvertrag (Non Proliferation Treaty, NPT) in Kraft, der zwar nicht die nukleare Aufrüstung in Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea verhindern konnte, aber doch den Stopp der Nuklearpläne Libyens, Südafrikas und des Iran für sich verbuchen kann. Die Verpflichtung, „ernsthafte Verhandlungen zur vollständigen atomaren Abrüstung“, die die Atommächte mit ihrer Unterschrift unter den Vertrag übernommen hatten, ist bis heute jedoch Papier geblieben.
Dem immer wieder proklamierten Abschied von den Atomwaffen sind die USA und die Sowjetunion auch mit dem INF-Vertrag (Intermediate Range Nuclear Forces Treaty) von 1987, dem einzigen substantiellen Abrüstungsschritt, nur einen kleinen Schritt nähergekommen.
Dieser von Reagan und Gorbatschow abgeschlossene Vertrag verpflichtet die beiden Parteien, landgestützte ballistische Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 bis 5.500 Kilometer sowie ihre Abschussvorrichtungen und Infrastruktur zu zerstören. Der Vertrag trat 1988 in Kraft und beendete die sogenannte Raketenkrise zwischen 1978 bis 1985.
Bis 1991 wurden in der Tat 846 US-amerikanische Raketen und 1.846 sowjetische INF-Systeme zerstört. Im September des gleichen Jahres 1991 konnte Reagans Nachfolger George Bush auch die Beseitigung aller bodengestützten nuklearen Kurzstreckenraketen (Short-Range Nuclear Forces), den Abzug aller taktischen Nuklearwaffen (Cruise Missiles) auf US-Kriegsschiffen und den Abzug der Atombomben in Depots in Europa bis auf einige hundert bekanntgeben.
Mit diesem Rüstungshemmnis will der neue Präsident Trump nun Schluss machen. Am 20. Oktober 2018 verkündete er während einer Wahlkampfveranstaltung, dass er den INF-Vertrag kündigen werde, was vertraglich möglich ist.
Russland verletze den Vertrag seit vier Jahren und das INF Arsenal der Chinesen gefährde die US-amerikanische strategische Position. Seinem Vorwurf, Russland habe sogenannte SSC-8-Raketen mit einer Reichweite von 2.800 Kilometern östlich des Ural in Jekaterinburg und am Kaspischen Meer aufgestellt, begegnen die Russen mit einem Hinweis auf US-Langstreckendrohnen, ballistische Mittelstreckenraketen und Abschussvorrichtungen für seegestützte Marschflugkörper.
Eine Nachprüfung dieser wechselseitigen Vorwürfe ist kaum möglich, aber auch nicht nötig. Denn Präsident Trump will sich auf jeden Fall von dieser Rüstungsfessel befreien, wozu ihm seine Devise „make America great again“ auch ohne stichhaltige Begründung ausreicht.

Trumps Nationale Sicherheitsstrategie: die Bedrohung aus dem Osten

Dieser Neustart zu einem ungehemmten atomaren Wettrüsten ist schon der erste Schritt zur Umsetzung der neuen Nuklearstrategie von Februar 2018, dem Nuclear Posture Review 2018 (NPR2018). Seit 1994 hat jede der neu ins Pentagon eingezogenen Administrationen ihre eigene Nuklearstrategie definiert, zuletzt George W. Busch 2002 und Barack Obama 2010.
Obama sah die nukleare Proliferation und den Nuklearterrorismus als die drohendsten Gefahren und die größte Herausforderung für die US-amerikanische Politik. Deshalb setzte er den Schwerpunkt auf die Reduzierung der Atomwaffen, die Rüstungskontrolle und die Stärkung des NPT-Vertrages. Er unterzeichnete 2010 den New-START-Vertrag, auch START III genannt, zur Begrenzung strategischer Atomwaffen und 2015 den Nuklearvertrag mit Iran. 
Seine Doktrin verzichtete zwar nicht auf den Ersteinsatz von Atomwaffen, wohl aber auf den Einsatz gegen Staaten ohne Atomwaffen. Zudem sollte es keine Entwicklung neuer Atomwaffen geben, lediglich ein „Lebenszeitverlängerungsprogramm“, um die alten Waffen einsatzfähig zu halten. Obwohl Obamas Kriegs- und Friedensbilanz trotz des Friedensnobelpreises zu Lasten des Friedens ausging, zielte seine Atomstrategie langfristig auf eine Befreiung von dieser gefährlichsten aller Waffen.
Trumps Nuklearstrategie basiert auf der im Dezember 2017 vorgestellten Nationalen Sicherheitsstrategie, die eine vollkommen neue Bedrohungslage für die USA definiert. Die „Annexion“ der Krim, obwohl schon 2014 in der Zeit der Obama-Administration erfolgt, und die russische „Einmischung“ in der Ost-Ukraine bilden nun die Eckpunkte der neuen Bedrohung. Hinzu kommt der angebliche Verstoß gegen den INF-Vertrag, aber auch die Modernisierung der chinesischen nuklearen Kapazitäten und die Atomrüstung der Nordkoreaner.
Schließlich besteht Trump auf seiner Überzeugung, dass der Iran seine Nuklearpläne niemals aufgegeben habe, weswegen der Nuklearvertrag Obamas nicht nur überflüssig, sondern schädlich sei. Eine derartige Weltsicht reicht, um die Devise „America first“ mit einer aggressiveren Strategie zu untermauern und die Rückkehr zur Großmachtrivalität zu begründen.
Der NPR2018 trennt sich nicht von allen Vorgaben des Obama-Posture, kehrt jedoch zur atomaren Abschreckung auch nicht-atomarer Angriffe zurück, zum Beispiel bei Angriffen auf Kommandostrukturen und bei Cyberangriffen. Letztere werden zwar nicht ausdrücklich im Dokument erwähnt, liegen jedoch im Rahmen der atomaren Abschreckung. 

Die „kleinen“ Atomwaffen: die Gefahr aus dem Westen

Eine Erweiterung der US-amerikanischen Nuklearoptionen ist das neue Gewicht, welches die Strategie auf kleine, taktische, substrategische Atomwaffen legt. Diese „Mininukes“ haben eine vergleichbare Sprengkraft wie die über Hiroshima und Nagasaki abgeworfenen Bomben, 15 bis 20 Kilotonnen.
Die US-Streitkräfte verfügen zwar derzeit über etwa 1.000 taktische Nuklearsprengköpfe, von denen ein Teil seit 2002 in Europa stationiert ist, sie sollen aber um seegestützte Langstreckenraketen und Marschflugkörper mit substrategischen atomaren Sprengköpfen ergänzt werden.
Diese Umrüstung würde nicht gegen den INF-Vertrag verstoßen, da er nur landgestützte Raketen betrifft. Die US-Administration begründet diesen neuen Rüstungsschritt damit, dass die Abschreckung strategischer Atomwaffen nicht mehr überzeugend sei. 
Das passt in das Weltbild Carters, wenn er betont: 
„Ich glaube, es (Russland) stellt die komplexeste und fähigste staatliche Bedrohung für unser Land seit dem Ende des Kalten Krieges dar. Und meine Stabschefkollegen aus den USA, Frankreich und Deutschland teilten diese Ansicht.“
Die Fixierung auf Russland lässt allerdings die „Bedrohung“ durch China außer Betracht, die vor allem für die USA von zunehmender Bedeutung ist. Sie übergeht auch die Gefahr, die entsteht, wenn durch die kleinen atomaren Sprengkörper die Einsatzschwelle gesenkt wird.
Dadurch wächst vor allem die Bedrohung schwächerer Staaten wie Korea oder Iran. Denn Trumps Nuklearstrategie hat den Verzicht Obamas, Staaten ohne Atomwaffen nicht mit Atomwaffen anzugreifen, wieder aufgegeben. Darin liegt allerdings die größte Gefahr nicht nur für die schwächeren Staaten. Aus jedem Einsatz atomarer Waffen kann sich unkalkulierbar und unkontrollierbar ein atomarer Schlagabtausch mit unvorstellbaren Dimensionen entwickeln.

Atomwaffen — ein deutscher Traum?

Die neue US-amerikanische Nuklearstrategie hat offensichtlich auch die deutsche Debatte über die atomare Bewaffnung wiederbelebt. Am 17. Oktober dieses Jahres organisierte die „Gesellschaft für Sicherheitspolitik“ den 3. Berliner Sicherheitsdialog unter der Überschrift „Zukunft von Nuklearwaffen in einer Welt in Unordnung“.
Da sprachen sich verschiedene Diskutanten wie zum Beispiel Thorsten Berner vom Berliner „Global Public Policy Institute“ und der CDU-Abgeordnete Roderich Kiesewetter für die Entwicklung eines europäischen Nuklearschildes aus, bei dem sie über die Beteiligung an der Finanzierung zweifellos eine Beteiligung auch an der Verwendung und dem Einsatz der Waffe im Auge haben.
Teilnehmer war auch der Politologe Christian Hacke, emeritierter Professor der Universität Bonn, der sich wiederholt öffentlich für eine Atommacht Deutschland ausgesprochen hat. Dies mag derzeit eine allenfalls provokative Träumerei sein. Denn die atomare Bewaffnung Deutschlands bedeutet einen klaren Verstoß gegen den Zwei-Plus-Vier-Vertrag und würde den Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag voraussetzen.
Den hatte zuletzt Nordkorea 2003 verlassen. Eine Finanzierung und Teilhabe an einer europäischen Atomwaffe halten die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages allerdings für rechtlich unbedenklich (3).
Aber bei genauer Betrachtung unterläuft eine Mitbestimmung über den Einsatz einer europäischen Atombombe zumindest den Zwei-Plus-Vier-Vertrag, der in Artikel 3 bestimmt:
„Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik bekräftigen ihren Verzicht auf Herstellung und Besitz von und auf Verfügungsgewalt über atomare, biologische und chemische Waffen. Sie erklären, dass sich auch das vereinte Deutschland an diese Verpflichtungen halten wird. Insbesondere gelten die Verpflichtungen aus dem Vertrag über die Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen vom 1. Juli 1968 für das vereinte Deutschland fort.“
Ist die Angst vor einem Atomkrieg also berechtigt oder Panikmache?
Das Grauen, welches die Bomben über Hiroshima und Nagasaki verbreitet haben, verblasst allmählich und verliert seine weltweit abschreckende Wirkung, obwohl alljährlich daran erinnert wird.
Dafür erleben wir eine demonstrative Abkehr von der Verpflichtung zur Abrüstung, die Rückkehr zu einer aggressiven Machtpolitik auf der Basis eines jederzeit und überall einsetzbaren atomaren Potentials und die Entwicklung neuer kleinerer Atomwaffen, die erneut einen Rüstungswettlauf entfachen wird.
Das alles könnte uns nur dann nicht beunruhigen, wenn die Atommächte unter der Führung von rational kalkulierenden, verantwortungsvoll handelnden und verlässlichen Politikern ständen. Doch das ist nicht der Fall und das ist die Gefahr, die Angst macht.

Quellen und Anmerkungen:
(1) Alle Zitate RT Deutsch vom 24. August 2018 „Worauf sich der Westen vorbereiten muss — Krieg mit Russland“.
(2) IGH-Gutachten über die Rechtmäßigkeit des Einsatzes von oder der Drohung mit Nuklearwaffen vom 8. Juli 1996, ICJ Report 1996, Ziff. 94, 95.
(3) „Völkerrechtliche Verpflichtungen Deutschlands beim Umgang mit Kernwaffen“ WD2-3000-013/17, vom 23. Mai 2017; „Nukleare Teilhabe und Völkerrecht“, WD2-3000-089/08.

Aux Armes Citoyens


L'ancien Regime.

Syria Will Hit Back


NEW RULES OF ENGAGEMENT BETWEEN SYRIA AND ISRAEL, AS RUSSIA CHANGES ITS POSITION

By Elijah J. Magnier: @ejmalrai
Syria will adopt a new rule of engagement with Israel now that Russia has taken a tougher and clearer stance on the conflict between Israel and the “Axis of the Resistance”. Henceforth, Damascus will be responding to any Israeli strike. If it damages a specific military target it will reply with a strike against a similar objective in Israel. Decision makers in Damascus said “Syria will not hesitate to hit an Israeli airport if Damascus airport is targeted and hit by Israel. This will be with the consent of the Russian military based in the Levant”.
This Syrian political decision is based on a clear position taken by Russia in Syria following the downing of its aircraft on September 18 this year. In 2015 when the Russian military landed in Syria, it informed the parties concerned (i.e. Syria, Iran and Israel) that it had no intention to interfere in the conflict between them and Hezbollah and that it would not stand in the way of Tel Aviv’s planes bombing Hezbollah military convoys on their way to Lebanon or Iranian military warehouses not allocated to the war in Syria. This was a commitment to remain an onlooker if Israel hit Iranian military objectives or Hezbollah convoys transporting arms to Hezbollah from Syria to Lebanon, within Syrian territory. It also informed Israel that it would not accept any attacks on its allies (Syria, Iran, Hezbollah, and their allies) engaged in fighting ISIS, al-Qaeda and its allies. 
Israel respected the will of Moscow until the beginning of 2018, when it started to attack Iranian bases and Syrian military warehouses, though it never attacked a Hezbollah military position. Israel justified its attack against the Iranian base, a military facility called T4, by claiming it had sent drones over Israel. Tel Aviv considered violation of its neighbours’ sovereignty as its exclusive prerogative. Damascus and Iran have responded with at least one confirmed shooting down of an Israeli F-16. Israel started to attack Syrian warehouses, mainly where Iranian missiles were stored. Iran has replaced every single destroyed warehouse with other more sophisticated precision missiles, capable of hitting any objective in Israel.
However, Russia’s neutrality towards Israel in the Levant turned out to be quite expensive. It has lost more than Iran, especially after the downing of its IL-20, and with it, 15 officers highly trained to use the most advanced communication and espionage systems.
Russia then brought to Syria its long-awaited advanced S-300 missiles and delivered them to the Syrian army while maintaining electronic coordination and radar command. The S-300 poses a danger to Israeli jets only if these violate Syrian airspace. Tel Aviv has kept its planes out of Syria since last September but launched long range missiles against a couple of targets.
For many months, the Russian President Vladimir Putin refused to receive Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Only through real harassment by the latter did Putin finally accept to briefly meet with Netanyahu over lunch or around the dinner table during a large Summit or meeting of Heads of State, without however accepting any compromise or reconciliation. Russia has now taken a clear position and has no intention of extending its embrace or pardon to Israel. Russia felt that its generosity (by closing its eyes to Israel’s activities in Syria) was neither recognised nor sufficiently appreciated by Tel Aviv. 
This week, Moscow agreed to receive an Israeli military delegation led by Major-General Aharon Haliva,  following Israel’s insistence on breaking the ice between the two countries. However, Russia’s position is not expected to change in Syria and no Israeli bombing of Syrian or Iranian targets will be tolerated.
According to these sources, “Russia has informed Israel that there are Russian officers present at every Syrian or Iranian military base and that any strike against Syrian or Iranian objectives would hit Russian forces as well. Putin will not allow his soldiers and officers to be struck down by Israel’s direct or indirect bombing”.
Moreover, Russia has given Syria the green light – said the source- to strike Israel at any time if and when Tel Aviv’s planes launch raids against Syrian military targets or launch long-range missiles without flying over Syria (for fear of the S-300 and to avoid seeing its jets downed over Syria or Lebanon). 
The source confirmed that Syria – contrary to what Israel claims – now has the most accurate missiles, which can hit any target inside Israel. The Syrian armed forces have received unrevealed long and medium-range missiles from Iran. These operate on the GLONASS system – the abbreviation for Globalnaya Navigazionnaya Sputnikovaya Sistema, the Russian version of the GPS. Thus, the delivery of Iran and the manufacture of missiles inside Syria (and Lebanon) is now complete. Israel, however, claims it has destroyed Syria’s missile capability, including that of the missiles delivered by Iran. According to the source, Damascus controls a very large number of precision missiles, notwithstanding those destroyed by Israel. “In Iran, the cheapest and most accessible items are the Sabzi and the missiles”, said the source.
The new Syrian rule of engagement – according to the source – is now as follows: an airport will be hit if Israel hits an airport, and any attack on a barracks or command and control centre will result in an attack on similar target in Israel. It appears that the decision has been taken at the highest level and a clear “bank of objectives” has now been set in place.
The rules of engagement are changing and situation in the Levant theatre is becoming more dangerous; regional and international confrontations are still possible. The Middle East will not be quiet unless the Syrian war ends—a war in which the two superpowers, Europe, Israel, Jordan, Saudi Arabia and Qatar, have played essential roles. The final chapters have not yet been written.
Proofread by:  Maurice Brasher and C.B.
This article is translated for free to many languages by volunteers so readers can enjoy the content. It shall not be masked by Paywall. I’d like to thank my followers and readers for the confidence and the support. If you like it, please don’t feel embarrassed to contribute and help fund it for as little as 1 Euro. Your contribution, however small, will help ensure its continuity. Thank you.

Nazi Crimes of the Self Proclaimed Jewish State

  https://x.com/ShaykhSulaiman/status/1801917313551339642 Sulaiman Ahmed @ShaykhSulaiman NEVER FORGET WHAT THEY DID 11:59 a.m. · 15 jun. 202...