zaterdag 20 september 2014

Max van Weezel. Exit 2

De aandacht van de media [wordt] natuurlijk voor een belangrijk deel gestuurd… door de politieke machten… Dat geldt voor de nationale politiek, maar natuurlijk ook voor de internationale politiek... Reflexen zijn het, je bent daar geconditioneerd in.

Frits van Exter. Hoofdredacteur Vrij Nederland, voormalig hoofdredacteur Trouw.


Zoals ik eind vorige week schreef kon dinsdag 9 september 2014 de Volkskrant-consument één van de meest ontluisterende interviews lezen die de afgelopen tien jaar in een Nederlandse mainstream-krant werden gepubliceerd. Onder de kop:

Het tijdperk Van Weezel is voorbij. Journalist Max van Weezel blikt terug op bijna veertig jaar Den Haag,

luidt de inleiding:

Parlementair journalist Max van Weezel deed veertig jaar lang verslag van de vierkante centimeters op het Binnenhof. Nu dat tijdperk ten einde is, beschouwt hij opnieuw de journalistiek,

waarna de zelf-ontmaskering van Van Weezel onmiddellijk van start gaat met de zelf-ontmaskering van het 'icoon binnen de Haagse journalistiek.' Omdat dit demasqué  onthullend is voor de mainstream-journalistiek in Nederland zal ik de komende tijd met enkele 'hoogtepunten' behandelen. Daar gaan we. Na eerst te hebben verteld dat zijn activiteiten rond dat pleintje in het dorp dat nooit stadsrechten kreeg, voortdurende vergezeld ging met 'een borrel na — alles in Den Haag heeft een borrel na. Het draait om socializen,'  merkt de interviewster op: 

'Op safari' noemen sommige Haagse journalisten dat.

Max van Weezel antwoordt met:

Inderdaad. Of even langs 'de bontkragen': de voorlichters, de bontkraag om politici heen. Die vraag je of er nog nieuws is.

Et voila: Max van Weezel, die 'veertig jaar lang verslag [deed] van de vierkante centimeters op het Binnenhof,' meldt zelf dat hij jarenlang bij 'de bontkragen' vroeg 'of er nog nieuws' was. Met andere woorden, niet de parlementair journalist bepaalt wat van politiek belang is in een democratie, maar de 'voorlichters,' die door Max van Weezel worden getypeerd als 'ambitieuze jongetjes die de boel overnamen,' en die, ik citeer opnieuw: 'in hun relatie met politici de regie naar zich' lijken te 'hebben toegetrokken.' En waarom zouden wij als buitenstaanders moeten twijfelen aan de woorden van iemand die bijna vier decennia lang borrelend door de wandelgangen trok om te vragen 'of er nog nieuws' was, waardoor niet hij als journalist, maar de betaalde spindokters al vele jaren lang de politieke agenda in Nederland bepalen. Dit systeem hadden de volksvertegenwoordigers, met sociaal-democraten van de PVDA voorop, op hun beurt weer  'van de Amerikaanse en Britse politiek.' Zoals bekend mag worden geacht in welingelichte kringen stemt als gevolg van dit corrupte systeem bijna de helft van de Amerikaanse kiesgerechtigden al meer dan een halve eeuw niet. Maar dit heeft geen enkele invloed op het toneelstukje dat de parlementaire journalistiek elke dag weer opvoert.

Duidelijk is dat het onder politici en journalisten een kwestie van geven en nemen is, de zogeheten 'vrije pers' laat zich gebruiken en doet net alsof dat journalistiek is. Over de praktijk van het cliëntelisme vertelde Max van Weezel, hoogst waarschijnlijk geïnspireerd door een paar 'borrels' op rekening van de Volkskrant, zonder enige schroom het volgende: 

Politici en voorlichters proberen ook weer via journalisten informatie over andere partijen te weten te komen. 'Zullen we even een kopje koffie drinken, Max?', luidt het verzoek dan — vaak wordt er bier bedoeld. 'Wij hebben het gevoel dat Diederik (Samson, red) niet zo goed ligt bij zijn fractie, denk jij dat ook?', zegt iemand van D'66 vervolgens. 

Op de vraag: 'Wat zijn ze dan aan het doen?' antwoordt het Haagse 'icoon,' zonder ook maar een greintje gêne:

Bedrijfsspionage, via jou. En daar doe je als Haags journalist weleens aan mee in de hoop er iets voor terug te krijgen. Een exclusief interview met Pechtold, bijvoorbeeld. Je moet investeren in je contacten en daarbij hoort dat journalisten ook veel vertellen.

Alsof het de gewoonste zaak ter wereld is dat parlementaire journalisten tot op het bot corrupt zijn. Dat wil dus zeggen: het plegen van 'bedrijfsspionage,' zodat hij als poortwachter van het establishment tijdens zijn 'socializen' weer een aantal 'borrels' achterover kan slaan. Want laat duidelijk zijn dat deze hoerige vorm van journalistiek niets oplevert. Wie kan, anno 20 september 2014, ook maar één voorbeeld geven van hoe de berichtgeving van Max van Weezel enig dieper inzicht heeft verschaft in het neoliberale machtsspel sinds de loop van de jaren zeventig, zowel hier als in zijn geliefde Israel? Zijn journalistiek was die van de waan van de dag, verslagen over het belabberde politieke toneelstukje dat jaar in jaar uit in de polder wordt opgevoerd, voor een almaar afnemend publiek. Het gevolg is geweest dat de geloofwaardigheid van zowel de Nederlandse politici als hun spreekbuizen, de mainstream-journalisten onder het publiek minimaal is, zoals blijkt uit peilingen. Hoe kan het ook anders als het 'icoon binnen de Haagse journalistiek' zijn werkzaam leven lang heeft gecollaboreerd met degenen die op dat moment politiek belangrijk leken? Van nabij heb ik gezien hoever Max van Weezel gecorrumpeerd was geraakt. Het volgende schreef ik in 2007 over de pro-Israel lobbyist Max van Weezel:

Hun pro-Israel berichtgeving brengt hen ook wel eens in moeilijkheden, zo bleek in juni 2002, toen Amira Hass, de joods-Israëlische correspondente op de Westbank van de Israelische kwaliteitskrant Haaretz, in de Amsterdamse Balie sprak. De bijeenkomst vond plaats onder voorzitterschap van Max van Weezel, die in Nederland wonderlijk genoeg wordt gezien als de deskundige bij uitstek op het gebied van de Israelische politiek. Amira Hass, wier werk door de Israëlische auteur David Grossman is geprezen als ‘een van de zeldzame tekenen van gezond verstand, moed en menselijke waardigheid,’ leeft al jarenlang tussen de Palestijnen in bezet gebied. Dit in tegenstelling tot de Nederlandse correspondenten. De meesten van hen spreken geen Arabisch en gaan zelden of nooit naar de bezette gebieden, met als excuus dat ze zich daar als joodse journalisten niet welkom voelen. 

Nadat Amira Hass ruim een uur lang voor een volle zaal over de Israëlische terreur tegen de Palestijnse burgerbevolking had verteld, stelde Van Weezel de vraag: 

‘Waarom hebben wij in Holland niet enkele van de ontwikkelingen gezien waarover Amira Hass schreef en zag in Gaza en Ramallah? Waarom hebben wij daar nooit over gediscussieerd?’ 

Een luid gejoel steeg op. Een jonge vrouw in het publiek reageerde met de opmerking: 

‘Spreek voor je zelf. Je moest je schamen dat je dit vraagt. Als je het had willen zien dan had je het makkelijk kunnen zien. Veel buitenlandse journalisten hebben daarover geschreven, veel mensen hier zijn in Israël geweest en zagen zelf wat daar gebeurde. Als journalist zou je hebben moeten spreken met de mensen die daarheen gingen en terug kwamen en verhalen te vertellen hadden,’ 

daarbij verwijzend naar onder andere joodse Nederlanders in de zaal die spontaan applaudisseerden. In tegenstelling tot de Nederlandse commerciële massamedia weten degenen die zich in het conflict hebben verdiept, maar al te goed aan welke kant Max van Weezel staat.

De pro-Israel lobbyist doet al het mogelijk om moslims in een verdacht daglicht te plaatsen. Dat is soms zelfs komisch. Zo sprak Van Weezel in 2006 als presentator van het Radio I Journaal over 'Niet Marokkaanse Nederlanders.' De voor de hand liggende impliciete vraag is nu of een fatsoenlijke burger zich bij een 'Niet Marokkaanse Nederlander' veilig kan voelen? En bij een 'Marokkaanse Nederlander,' wat dat dan ook wezen mag? En bij een 'Niet Nederlandse Nederlander,' zoals ik mij begin te voelen? Enige tijd geleden verklaarde Max van Weezel: 

'De belangrijkste levensles die ik heb geleerd gaat over vertrouwen in mensen. Dat kreeg je vroeger mee van je ouders als je net na de Tweede Wereldoorlog werd geboren en joods was. Als ik iemand leer kennen vraag ik me af of ik in tijden van nood bij hem of haar zou durven onderduiken, zou ik me bij deze persoon veilig en geborgen voelen?' 

Dit eeuwig kwalificeren van iedereen. Zou de pro-Israel lobby er nooit moe van worden, ik bedoel van die levenslessen die bijvoorbeeld Max als kind kreeg? 

Een collega van me attendeerde me op een commentaar van de gerenommeerde journaliste Elma Verhey: 

'Islambashing door Vrij Nederland De zogenaamde kwaliteitspers wil wel vaker een loopje nemen met de waarheid, zeker als het om de islam gaat. Maar Vrij Nederland maakte er een marathon van. 'Dit weekend had ik een feestje waar ook veel Turken en Irakezen waren,' schreef politiek commentator Max van Weezel in Vrij Nederland van 10 juni. 'Zelfs daar werd een glas ouzo geheven op Rita Verdonk. Die had Ayaan Hirsi Ali, die de profeet had belasterd, toch maar over de grens gezet! Het is een merkwaardig monsterverbond dat Verdonk steunt.' Heidi Zandbergen, radiojournalist, wees me op het stuk in VN; het was dan ook háár feestje. En ik, net als Max van Weezel en andere (ex)collega’s van VN, waren uitgenodigd. Er waren helemaal geen Turken en slechts één Irakees: het vriendje van Heidi, een Koerd, die kok is in een van de beste specialiteitenwinkels in de Amsterdamse binnenstad. Hij heeft niets met religie en beslist geen glas ouzo geheven op Ayaan/Verdonk, omdat Ayaan 'de profeet had belasterd.' 

Bovenstaande geeft een waarheidsgetrouw beeld van de volstrekt onbetrouwbare wijze waarop Max van Weezel te werk gaat. Het is ook niet overdreven om te stellen dat iemand als ik nooit bij Van Weezel zal 'onderduiken,' en wel omdat ik me bij deze journalistieke collaborateur nooit 'veilig en geborgen' zou voelen. Iemand die voor anderen 'spionage' bedrijft is per definitie omkoopbaar, men dient alleen te weten wat zijn prijs op een bepaald moment is. Dat heet in zijn jargon het 'investeren in je contacten.'  Op de vraag: 'Is het niet te knus' daar rond het Haagse pleintje antwoordde hij sans gêne: 'Jazeker, het is heel knus.' Wellicht het toppunt van deze weerzinwekkende mentaliteit is zijn gecultiveerd slachtofferschap dat tot uiting komt in opmerkingen als '[de] belangrijkste levensles die ik heb geleerd gaat over vertrouwen in mensen.' Van Weezel's verraad blijft binnen de context van het poldermodel onweersproken. In Nederland kan Hoflands 'politiek-literaire elite' openlijk corrupt zijn. In de woorden van het doorgewinterde Haagse vertrekkende boegbeeld van de parlementaire pers zelf:

Je zit dicht op elkaar en dat is niet bevorderlijk voor een gezonde afstand tussen politici, voorlichters en journalisten.


Maar waarom Van Weezel dan bijna vier decennia hieraan heeft meegedaan, blijft verzwegen. Daarom zal ik het maar 'duiden': in het poldermodel dient de kleinburger samen met alle anderen te collaboreren, anders wordt men gemarginaliseerd, en in een klein land is niets ergers denkbaar. Nooit zal hier het besef doordringen dat in 1969 zo treffend werd geformuleerd door de Amerikaanse kritische journalist I.F. Stone:

Lifelong dissent has more than acclimated me cheerfully to defeat. It has made me suspicious of victory. I feel uneasy at the very idea of a Movement. I see every insight degenerating into a dogma, and fresh thoughts freezing into lifeless party line.

Die moed, die grootsheid kent Max van Weezel en de Nederlandse parlementaire pers niet. Iedereen waakt hier over de eigen positie in de hiërarchie, en weet dat als hij/zij een centimeter verschuift alle anderen onmiddellijk opnieuw hun plaats moeten bepalen, en dus blijft alles bij het oude en wordt de status quo gezien als vrijheid. Na vier decennia dit systeem te hebben gediend verklaarde Van Weezel tegenover de Volkskrant:

Veel loopt via voorlichters die dingen zeggen als: je moet mijn minister eens ontmoeten, hij   is veel aardiger dan je denkt. Die gesprekken gaan zelden over de inhoud van het beleid. De parlementaire journalistiek is een veredelde vorm van sportjournalistiek geworden: wie is de winnaar van de dag? Wie is de verliezer?

De verliezer is allereerst en vooral de democratie. Hoe dan ook: de enige echte vraag die voor een politieke buitenstaander als ik overblijft is: hoe kan een redelijk ontwikkeld mens zonder enige waardigheid en zelfrespect leven? Misschien zou u deze vraag eens aan Max van Weezel moeten stellen. Meer later.Barbara Oomen en de Mensenrechten 17

Glocalization of human rights! Very much looking forward to our next panel on human rights cities today at 4:45 PM in Marquette III
https://twitter.com/BarbaraOomen/

De redenen om mij niet publiekelijk (wel in mijn omgeving) uit te spreken tegen de oorlogsmisdaden van Israël zijn praktisch van aard. Ik volg de misdaden, met afschuw en ontzetting, als krantenlezer, en niet als expert (for what it’s worth). Er zijn – zo denk ik – veel mensen die veel meer weten van, en beter geëigend zijn om de publieke opinie op dit gebied te voeden dan ik.
Barbara Oomen. Woensdag 3 september 2014

Het nieuws sterkt mijn in mijn mening dat het hier gaat om een zwaar ongelijke strijd, met afschuwelijke gevolgen voor de Palestijnen. Mijn standpunt hierover is natuurlijk openbaar: als burger volg ik de berichten over de oorlog met afschuw en ontzetting, en als jurist ben ik van mening dat het hier gaat om oorlogsmisdaden, en voortdurende schendingen van de rechten van de mens.
Barbara Oomen. Zaterdag 13 september 2014
http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2014/09/barbara-oomen-en-de-mensenrechten-11.html


Just days before the seven-week siege of Gaza this past July and August that left some 2,000 Palestinians dead, 11,000 injured and 100,000 homeless, Israeli lawmaker Ayelet Shaked, a senior figure in the Jewish Home Party that is part of Israel's ruling coalition, posted on Facebook that 'the entire Palestinian people is the enemy . . . including its elderly and its women, its cities and its villages, its property and its infrastructure.' The post went on to declare that 'behind every terrorist stand dozens of men and women, without whom he could not engage in terrorism. They are all enemy combatants, and their blood shall be on all their heads. Now this also includes the mothers of the martyrs, who send them to hell with flowers and kisses. They should follow their sons, nothing would be more just. They should go, as should the physical homes in which they raised the snakes. Otherwise, more little snakes will be raised there.'

Shaked's Facebook post was shared over 1,000 times and received nearly 5,000 "likes." A few weeks later, on August 1, The Times of Israel published an op-ed piece by Yochanan Gordan titled 'When Genocide Is Permissible.' Gordan claimed that 'there's going to have to come a time where Israel feels threatened enough where it has no other choice but to defy international warnings." He went on: "What other way then is there to deal with an enemy of this nature other than obliterate them completely? Prime Minister Benjamin Netanyahu clearly stated at the outset of this incursion that his objective is to restore a sustainable quiet for the citizens of Israel . . . If political leaders and military experts determine that the only way to achieve its goal of sustaining quiet is through genocide is it then permissible to achieve those responsible goals?'

Echoing these sentiments, the deputy speaker of the Israeli parliament Moshe Feiglin, a member of Netanyahu's Likud Party, urged the Israeli army to kill Palestinians in Gaza indiscriminately and use every means possible to get them to leave. 'Sinai is not far from Gaza and they can leave. This will be the limit of Israel's humanitarian efforts,' Feiglin said. 'The IDF will conquer the entire Gaza, using all the means necessary to minimize any harm to our soldiers, with no other considerations… The enemy population that is innocent of wrong-doing and separated itself from the armed terrorists will be treated in accordance with international law and will be allowed to leave.'

These calls for ethnic cleansing and genocide are increasing in frequency. The political climate in Israel has continued to shift so sharply to the right in the past few years that a fascist discourse is now palpable in the daily life of the country. In Tel Aviv in August, some of the right-wing protesters who beat leftists demonstrating against the siege of Gaza wore T-shirts bearing neo-Nazi symbols and photos, including T-shirts bearing the slogan 'Good night left side,' a neo-Nazi slogan popular in Europe at rock concerts featuring far-right bands, as a response to the original anti-fascist slogan: 'Good night white pride.' Nearly half of the Jewish population of Israel supports a policy of ethnic cleansing of Palestinians, and major portions of the population support complete annexation of the occupied territories and the establishment of an apartheid state, according to a 2012 poll.

Fear that fascism is on the rise in Israel led 327 Jewish survivors and descendants of survivors and victims of the Nazi genocide to publish an open letter in The New York Times on August 25 expressing alarm over 'he extreme, racist dehumanization of Palestinians in Israeli society, which has reached a fever-pitch.' The letter continued: 'We must raise our collective voices and use our collective power to bring about an end to all forms of racism, including the ongoing genocide of Palestinian people.'

What are the underlying structural roots in the Israeli political economy bringing about such genocidal pressures?

The Zionist project may have been founded - we now know from the spate of historical studies that have emerged in recent years - on systematic ethnic cleansing and terrorism against the Palestinians. Article II of the UN Convention of 1948 defines genocide as 'acts committed with the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group.' There is little doubt that we are seeing pre-genocidal activity in Israel-Palestine. What are the underlying structural roots in the Israeli political economy bringing about such genocidal pressures?

To answer this question we must step back a few years to focus on the larger structural changes associated with capitalist globalization and the integration of Israel and the Middle East into the new global order. The globalization of the Middle East starting in the late 20th century fundamentally changed the social structure of Israel and the political economy of its colonial project. Restructuring through capitalist globalization has brought about an important shift in the relationship of Palestinians to that project and generated conditions that make it easier for the Israeli right to raise the specter of genocide.


Palestijnse baby, slachtoffer van zionistisch fascisme.

Dat het zionistisch regime bewust oorlogsmisdaden pleegt blijkt ondermeer uit de volgende verklaring van de Israelische commandant Gadi Eisenkot, GOC Northern Command,  die het volgende heeft verklaard:

'What happened in the Beirut suburb of Dahiya in 2006 will happen in every village from which shots are fired in the direction of Israel,' Eisenkot said to journalists from Yedioth Ahronoth. 'We will wield disproportionate power against every village from which shots are fired on Israel, and cause immense damage and destruction. From our perspective, these are military bases. This isn't a suggestion. This is a plan that has already been authorized.'

How Israel Undermines International Law Through 'Lawfare'
Globalizing Gaza
by JEFF HALPER
Operation Protective Edge was not merely a military assault on a primarily civilian population. As in its previous 'operations' (Cast Lead in 2008-9 and Pillar of Defense in 2012), it was also part of an ongoing assault on international humanitarian law (IHL) by a highly coordinated team of Israeli lawyers, military officers, PR people and politicians, led by (no less) a philosopher of ethics. It is an effort not only to get Israel off the hook for massive violations of human rights and international law, but to help other governments overcome similar constraints when they embark as well on 'asymmetrical warfare,' 'counterinsurgency' and 'counter-terrorism' against peoples resisting domination. It is a campaign that Israel calls 'lawfare' and had better be taken seriously by us all.


Human Rights Watch:
Gaza: Israeli Soldiers Shoot and Kill Fleeing Civilians
Fighting in Khuza’a Shows Grave Dangers to Families Seeking Safety
AUGUST 4, 2014SON, MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA DIRECTOR
(Gaza) – Israeli forces in the southern Gaza town of Khuza’a fired on and killed civilians in apparent violation of the laws of war in several incidents between July 23 and 25, 2014. Deliberate attacks on civilians who are not participating in the fighting are war crimes.

Operation Protective Edge has not officially ended, but the IDF's Technological and Logistics Directorate (known as Atal in Hebrew) has released a number of figures it collected throughout the month-long conflict.

Some of the numbers published reveal what many in the IDF already knew, and one senior officer echoed on Thursday: 'It was basically a preview of what will happen in the next war with Lebanon, where we will have 80 Shuja'ias (volledig plat gebombardeerde woonwijk in Gaza. svh) and a significant hit on the economy.'


Professor dr. Barbara Oomen, hoe lang denkt u als hoogleraar Sociologie van de Mensenrechten nog publiekelijk te kunnen blijven zwijgen zonder uw geloofwaardigheid en intellectuele integriteit volledig te hebben verloren? Ik vrees dat uw verweer als zou u zich 'bedreigd' voelen door mijn oproep aan u te opportunistisch is om serieus te nemen. Vandaar mijn verzoek antwoord te geven op mijn vraag. Gezien het feit dat Joods-Israelische intellectuelen en joodse burgers elders wel wezenlijke kritiek op het zionistisch regime durven te geven, is uw publiekelijk zwijgen steeds verwerpelijker. Zeker wanneer ook de Nederlandse volksvertegenwoordiging weigert politieke consequenties te verbinden aan het Israelisch terrorisme. Wie moet dan opkomen voor de bescherming van de mensenrechten? Welke normen en waarden hanteert u daadwerkelijk? Waar staat u precies voor? De bescherming van de mensenrechten of de bescherming van uw status en inkomen? In afwachting van uw antwoord.
Stan van Houcke

Een Joods-Israelische fascist.

Zionist Fascism 265

The Political Economy of Israeli Apartheid and the Specter of Genocide

Friday, 19 September 2014 09:42By William I Robinson, Truthout | News Analysis
2014 919 genoPalestinian children light candles in commemoration of their former home, Zafer Tower No. 4, once an 11-story apartment building, in Gaza City, Sept. 11, 2014. (Photo: Wissam Nassar / The New York Times)
Just days before the seven-week siege of Gaza this past July and August that left some 2,000 Palestinians dead, 11,000 injured and 100,000 homeless, Israeli lawmaker Ayelet Shaked, a senior figure in the Jewish Home Party that is part of Israel's ruling coalition, posted on Facebook that "the entire Palestinian people is the enemy . . . including its elderly and its women, its cities and its villages, its property and its infrastructure." The post went on to declare that "behind every terrorist stand dozens of men and women, without whom he could not engage in terrorism. They are all enemy combatants, and their blood shall be on all their heads. Now this also includes the mothers of the martyrs, who send them to hell with flowers and kisses. They should follow their sons, nothing would be more just. They should go, as should the physical homes in which they raised the snakes. Otherwise, more little snakes will be raised there."
Shaked's Facebook post was shared over 1,000 times and received nearly 5,000 "likes." A few weeks later, on August 1, The Times of Israel published an op-ed piece by Yochanan Gordan titled "When Genocide Is Permissible." Gordan claimed that "there's going to have to come a time where Israel feels threatened enough where it has no other choice but to defy international warnings." He went on: "What other way then is there to deal with an enemy of this nature other than obliterate them completely? Prime Minister Benjamin Netanyahu clearly stated at the outset of this incursion that his objective is to restore a sustainable quiet for the citizens of Israel . . . If political leaders and military experts determine that the only way to achieve its goal of sustaining quiet is through genocide is it then permissible to achieve those responsible goals?"

Calls for ethnic cleansing and genocide are increasing in frequency.

Echoing these sentiments, the deputy speaker of the Israeli parliament Moshe Feiglin, a member of Netanyahu's Likud Party, urged the Israeli army to kill Palestinians in Gaza indiscriminately and use every means possible to get them to leave. "Sinai is not far from Gaza and they can leave. This will be the limit of Israel's humanitarian efforts," Feiglin said. "The IDF will conquer the entire Gaza, using all the means necessary to minimize any harm to our soldiers, with no other considerations. . . . The enemy population that is innocent of wrong-doing and separated itself from the armed terrorists will be treated in accordance with international law and will be allowed to leave."
These calls for ethnic cleansing and genocide are increasing in frequency. The political climate in Israel has continued to shift so sharply to the right in the past few years that a fascist discourse is now palpable in the daily life of the country. In Tel Aviv in August, some of the right-wing protesters who beat leftists demonstrating against the siege of Gaza wore T-shirts bearing neo-Nazi symbols and photos, including T-shirts bearing the slogan "Good night left side," a neo-Nazi slogan popular in Europe at rock concerts featuring far-right bands, as a response to the original anti-fascist slogan: "Good night white pride." Nearly half of the Jewish population of Israel supports a policy of ethnic cleansing of Palestinians, and major portions of the population support complete annexation of the occupied territories and the establishment of an apartheid state, according to a 2012 poll.
Fear that fascism is on the rise in Israel led 327 Jewish survivors and descendants of survivors and victims of the Nazi genocide to publish an open letter in The New York Times on August 25 expressing alarm over "the extreme, racist dehumanization of Palestinians in Israeli society, which has reached a fever-pitch." The letter continued: "We must raise our collective voices and use our collective power to bring about an end to all forms of racism, including the ongoing genocide of Palestinian people."

What are the underlying structural roots in the Israeli political economy bringing about such genocidal pressures?

The Zionist project may have been founded - we now know from the spate of historical studies that have emerged in recent years - on systematic ethnic cleansing and terrorism against the Palestinians. Article II of the UN Convention of 1948 defines genocide as "acts committed with the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group." There is little doubt that we are seeing pre-genocidal activity in Israel-Palestine. What are the underlying structural roots in the Israeli political economy bringing about such genocidal pressures?
To answer this question we must step back a few years to focus on the larger structural changes associated with capitalist globalization and the integration of Israel and the Middle East into the new global order. The globalization of the Middle East starting in the late 20th century fundamentally changed the social structure of Israel and the political economy of its colonial project. Restructuring through capitalist globalization has brought about an important shift in the relationship of Palestinians to that project and generated conditions that make it easier for the Israeli right to raise the specter of genocide.
Oslo and the Globalization of Israel
Israel's rapid globalization starting in the late 1980s coincided with the two Palestinian intifadas (uprisings) and with the Oslo Accords, which were negotiated from 1991 to 1993 and then broke down in the following years. Transnational elites had argued as the Cold War wound down that the emerging global capitalist economy could not be stabilized and made safe for transnational capital accumulation in the midst of violent regional conflicts around the world and they began to push for the agenda of "conflict resolution," or the negotiated settlement of smoldering regional conflicts, from Central America to southern Africa. Backed and nudged on by the United States and transnational elites, as well as by powerful Israeli capitalist groups, Israeli rulers entered into negotiations with the Palestinian leadership in the 1990s in large part as a response to the escalation of Palestinian resistance in the form of the first intifada (1987-1991). The Oslo process can be seen as a key piece in the political jigsaw puzzle brought about by the integration of the Middle East into the emerging global capitalist system (an integration that also constitutes the structural backdrop to the Arab Spring, although that is a story for another time).
The Oslo Accords, signed in 1993, turned over a Bantustan-like autonomy to the Palestinian Authority (PA) in the occupied territories for what was supposed to be a five-year interim period in which negotiations would continue over key "final status" issues, among them, the status of refugees (and their right to return), Jerusalem, water, final borders and a full Israeli withdrawal from the occupied territories. Yet during the Oslo period (1991 to 2003, when the process finally broke down altogether), the Israeli occupation of the West Bank and Gaza greatly intensified. Why did the "peace process" break down?

Up until globalization took off in the mid-1980s, the relationship of Israel to the Palestinians reflected classical colonialism, in which the colonial power had usurped the land and resources of the colonized and then exploited their labor.

First, the process was intended not to resolve the plight of the dispossessed Palestinian majority, but to integrate an emergent Palestinian elite into the new global order and give that elite a stake in defending that order and in assuming the role of internally policing the Palestinian masses inside the occupied territories. It has been shown in fact that Palestinian class formation during this time involved the rise of transnationally-oriented Palestinian capitalists integrated with Gulf capital elsewhere and hoping to convert a new Palestinian state into a platform for its own class consolidation. The PA was expected to mediate transnational capital accumulation in the occupied territories while maintaining social control over the restive population.
Second, the Israeli economy globalized based on a high-tech military-security complex, the importance of which will become clear momentarily. There has been an ever-deeper interpenetration of Israeli capital with transnational corporate capital from North America, Europe, Asia and elsewhere. In effect, Israeli capital has integrated inextricably into global circuits of capital. Oslo helped this process along, facilitating an Israeli transnational capitalist presence throughout the Middle East and beyond, in part by allowing conservative Arab regimes to lift the regional economic boycott of Israel and in part by opening negotiations on the creation of a Middle East Free Trade Area (MEFTA) that inserted the Israeli economy into regional economic networks (throughout, e.g., Egypt, Turkey, Jordan) and integrated the whole region much more deeply into global capitalism.
And third, closely related, Israel experienced a major episode of transnational immigration, including the influx of some 1 million Jewish immigrants, which undermined Israel's need for Palestinian labor during the 1990s, although this would change later in the 21st century.
Up until globalization took off in the mid-1980s, the relationship of Israel to the Palestinians reflected classical colonialism, in which the colonial power had usurped the land and resources of the colonized and then exploited their labor. But Middle Eastern integration into the global economy and society on the basis of neoliberal economic restructuring, including the well-known litany of measures such as privatization, trade liberalization, International Monetary Fund-supervised austerity and World Bank loans, helped spark the spread of mass worker and social movements and grassroots democratization pressures, reflected in the Palestinian intifadas, the labor movement across North Africa and mounting social unrest - most visibly in the 2011 Arab uprisings. This tidal wave of resistance forced a reaction from Israeli rulers and their US backers.
Globalization Converts Palestinians into "Surplus Humanity"
The Israeli economy has undergone two waves of restructuring as it has integrated into global capitalism, as Nitzan and Bichler show in their study, The Global Political Economy of Israel. The first, in the 1980s and 1990s, saw a transition from a traditional agriculture and industrial economy towards one based on computer and information technology (CIT), high-tech telecommunications, web technology, and so on. Tel Aviv and Haifa became "Middle Eastern outposts" of Silicon Valley. By 2000, a full 15 percent of the Israeli GDP and half of its exports originated in the high-tech sector.

Israel has become globalized specifically through the high-tech militarization of its economy.

Then from 2001 and on, and especially in the wake of the 2000 dot-com bust and worldwide recession, followed by the events of September 11, 2001, and the rapid militarization of global politics, Israel saw a further shift towards a "global military-security-intelligence-surveillance-counter-terrorism technologies complex." Israeli technology firms have pioneered the so-called homeland security industry. Indeed, Israel has become globalized specifically through the high-tech militarization of its economy. Israeli export institutes estimate that in 2007 there were some 350 Israeli transnational corporations dedicated to security, intelligence and social control systems that stood at the center of the new Israeli political economy.
"Israel's exports in counter-terrorism related products and services increased by 15 percent in 2006 and were projected to grow by 20 percent in 2007, totaling $1.2 billion annually," Naomi Klein noted in her study Shock Doctrine. "The country's defense exports in 2006 reached a record $3.4 billion (compared to $1.6 billion in 1992), making Israel the fourth largest arms dealer in the world, larger than the UK. Israel has more technology stocks listed on the Nasdaq exchange - many of them security related - than any other foreign country, and it has more tech patents registered in the US than China and India combined. Its technology sector, much of it linked to security, now makes up 60 percent of all exports."

Militarized accumulation to control and contain the downtrodden and marginalized and to sustain accumulation in the face of crisis lend themselves to fascist political tendencies or what some of us have referred to as "21st century fascism."

In other words, the Israeli economy had come to feed off of local, regional and global violence, conflict and inequalities. Its largest corporations have become dependent on war and conflict in Palestine, in the Middle East and worldwide, and push for such conflict through their influence in the Israeli political system and state. This militarized accumulation is characteristic as well of the United States and the entire global economy. We are increasingly living in a global war economy, and certain states, such as the United States and Israel, are key gears in this machinery. Militarized accumulation to control and contain the downtrodden and marginalized and to sustain accumulation in the face of crisis lend themselves to fascist political tendencies or what some of us have referred to as "21st century fascism."
The Palestinian population of the occupied territories constituted up until the 1990s a cheap labor force for Israel. But with Israeli incentives to the in-migration of Jews from around the world and the collapse of the former Soviet bloc, a major influx of Jewish settlement has occurred in recent years, including 1 million Soviet Jews, themselves often displaced by post-Soviet neoliberal restructuring. As well, the Israeli economy began to draw on transnational immigrant labor from Africa, Asia and elsewhere as neoliberalism and crisis displaced millions in former Third World regions.

The rise of new systems of transnational labor mobility and recruitment have made it possible for dominant groups around the world to reorganize labor markets and recruit transient labor forces that are disenfranchised and easy to control.

The rise of new systems of transnational labor mobility and recruitment have made it possible for dominant groups around the world to reorganize labor markets and recruit transient labor forces that are disenfranchised and easy to control. While this is a worldwide phenomenon, it became a particularly attractive option for Israel because it does away with the need for politically troublesome Palestinian labor. Over 300,000 immigrant workers from Thailand, China, Nepal and Sri Lanka now form the predominant labor force in Israeli agribusiness in the same way that Mexican and Central American immigrant labor does in US agribusiness, and under the sameprecarious conditions of super-exploitation and discrimination. The racism that many Israelis have shown towards Palestinians - itself a product of the colonial relationship - has now translated into an increasing hostility towards immigrants in general as the country becomes a thoroughly racist society.
As immigration has eliminated Israel's need for Palestinian cheap labor, the Palestinians became a marginalized surplus population. "Before the arrival of the Soviet refugees, Israel could not have severed itself for any length of time from the Palestinian population in Gaza and the West Bank; its economy could no more survive without Palestinian labor than California could run without Mexicans," as Klein has noted. "Roughly 130,000 Palestinians left their homes in Gaza and the West Bank every day and traveled to Israel to clean streets and build roads, while Palestinian farmers and tradespeople filled trucks with goods and sold them in Israel and in other parts of the territories."

Seen from the logic of the dominant sectors of militarized capital embedded in the Israeli and international economy, this situation does not constitute a tragic loss of opportunity for conflict resolution but rather a golden opportunity to expand capital accumulation - to develop and market worldwide weapons and security systems through the use of the occupation and the captive Palestinian population as the target and testing ground.

It is no wonder, then, that precisely in 1993 - the year the Oslo Accords were signed and went into effect - Israel imposed its new policy, know as "closure," that is, sealing off Palestinians into the occupied territories, ethnic cleansing and a sharp escalation of settler colonialism. In 1993, the year the "closure" policy began, per capita GNP in the occupied territories plummeted 30 percent. By 2007, the rates of unemployment and poverty had topped 70 percent. From 1993 to 2000 - supposedly the years in which a "peace" agreement was being implemented that called for an end to the Israeli occupation and the establishment of a Palestinian state - Israeli settlers in the West Bank doubled to 400,000, and then topped half a million by 2009, and their numbers continue to climb. Acute malnutrition in Gaza is on the same scale as some of the poorest nations in the world, with more than half of all Palestinian families eating only one meal a day. As the Palestinians were pushed out of the Israeli economy, the policies of closure and expanded occupation in turn destroyed the Palestinian economy.
The collapse of the Oslo Accords and the farce of ongoing "peace" negotiations in the midst of an ever-expanding Israeli occupation may present a political dilemma to transnational elites and some of their Israeli counterparts who wish to find mechanisms for cultivating and coopting Palestinian elites and capitalist groups. However, seen from the logic of the dominant sectors of militarized capital embedded in the Israeli and international economy, this situation does not constitute a tragic loss of opportunity for conflict resolution but rather a golden opportunity to expand capital accumulation - to develop and market worldwide weapons and security systems through the use of the occupation and the captive Palestinian population as the target and testing ground.
Once we cut through the ideological smokescreens and the rhetoric, it is these powerful economic interests that have come to exercise decisive influence over Israeli state policy. "The rapid expansion of the high-tech security economy created a powerful appetite inside Israel's wealthy and most powerful sectors for abandoning peace in favor of fighting a continuing, and continuously expanding, 'war of terror,'" Klein observed several years ago, "as well as a clear strategy to reframe its conflict with the Palestinians not as a battle against a nationalist movement with specific goals for land and rights but rather as part of the global war on terror - one against illogical, fanatical forces bent only on destruction."
In a 2009 op-ed titled "Israel Knows That Peace Just Doesn't Pay" and published in Haaretz, the Israeli "newspaper of record," Amira Hass - one of the few critical, courageous voices in the Israeli media, commented that "the security industry is an important export branch - weapons, ammunition and refinements that are tested daily in Gaza and the West Bank. . . . protecting the settlements requires constant development of security, surveillance and deterrence equipment such as fences, roadblocks, electronic surveillance cameras and robots." Hass continued: "These are security's cutting edge in the developed world, and serve banks, companies, and luxury neighborhoods next to shantytowns and ethnic enclaves where rebellions must be suppressed."
The Sociology of Racism and Genocide: From Ferguson to the Occupied Territories
The sociology of race/ethnic relations identifies three distinct types of racist structures, that is, structural relations between dominant and minority groups. One is what has been called "middle men minorities." In this structure, the minority group has a relationship of mediation between the dominant and the subordinate groups. This was historically the experience of Chinese overseas traders in Asia, Lebanese and Syrians in West Africa, Indians in East Africa, Coloureds in South Africa, and Jews in Europe. When "middle men minorities" lose their function as structures change they can be absorbed into the new order or can become subject to scapegoating and even genocide.

The labor of the subordinate group - that is, their bodies, their existence - is needed by the dominant system even if the group experiences cultural and social marginalization and political disenfranchisement.

Jews historically occupied this role of "middle men minority" in feudal and early capitalist Europe. The structure of feudal Europe assigned to Jews certain roles vital to the reproduction of European feudal society. These included managing long-distance trade and money lending. Such activities were proscribed by the Catholic Church and were not an ordinary part of the lord-serf relationship at the heart of feudalism, yet they were vital to the maintenance of the system. As capitalism developed in the 19th and 20th centuries, new capitalist groups took on the functions of commerce and banking, making the Jewish role superfluous for the new ruling classes. As a result, Jews in Europe came under intense pressures as capitalism developed and eventually suffered genocide, given a deadly mix of scapegoating for capitalism's hardships, the loss by Jews of their previously vital economic role, the world crisis of the 1930s, and the Nazi ideology and program.
A second type of racist structure is what we call "super-exploitation/disorganization of the working class." This is a situation in which the racially subordinate and oppressed sector within the exploited class occupies the lowest rungs of the particular economy and society within a racially or ethnically stratified working class. What is key here is that the labor of the subordinate group - that is, their bodies, their existence - is needed by the dominant system even if the group experiences cultural and social marginalization and political disenfranchisement. This was the historical post-slavery experience of African-Americans in the United States, as well as that of the Irish in Britain, Latinos/as currently in the United States, Mayan Indians in Guatemala, Africans in South Africa under apartheid, and so on. These groups are often subordinated socially, culturally and politically, either de facto or de jure. They represent the super-exploited and discriminated sector of racially and ethnically divided working and popular classes. This was the experience of Palestinians in the Israeli political economy until recently and under the unique circumstances of Israel and Palestine in the 20th century.

This is a situation in which the dominant system needs the resources of the subordinate group but not their labor - that is, not their bodies, their physical existence. This is the racist structure most likely to lead to genocide.

The final racist structure is exclusion and appropriation of natural resources. This is a situation in which the dominant system needs the resources of the subordinate group but not their labor - that is, not their bodies, their physical existence. This is the racist structure most likely to lead to genocide. It was the experience of Native Americans in North America. Dominant groups needed their land, but not their labor or their bodies - since African slaves and European immigrants provided the labor needed for the new system - and so they experienced genocide. It has been the experience of the indigenous groups in Amazonia - vast new mineral and energy resources have been discovered on their lands, yet their bodies stand in the way of access to these resources by transnational capital, literally, and are not needed, hence there are today genocidal pressures in Amazonia.
This is the more recent condition that African-Americans face in the United States. Many African-Americans went from being the super-exploited sector of the working class to being marginalized as employers switched from drawing on black labor to Latino/a immigrant labor as a super-exploited workforce. As African-Americans have become structurally marginalized in significant number, they are subject to heightened disenfranchisement, criminalization, a bogus "war on drugs," mass incarceration and police and state terror, seen by the system as necessary to control a superfluous and potentially rebellious population.

Zionists and defenders of the Israeli state take great offense at any analogy between the Nazis and Israeli state actions, including the charge of genocide, in part, because the Jewish Holocaust is used by the Israeli state and the Zionist political project as a mechanism of legitimation, so that to draw such analogies is to undermine Israel's legitimating discourse.

Now, like the Native Americans before them - and unlike the black South Africans - Palestinian bodies are no longer needed and simply stand in the way of the Zionist state, the ruling groups, the setters and would-be settlers who need Palestinian resources, specifically land, but not Palestinians. To be sure, although Palestinian workers are being phased out of the Israeli economy, thousands of West Bank Palestinians still labor in Israel. The Russian and other Jewish immigrants who replaced Palestinian labor inside Israel in the 1990s went on in subsequent years to rely on their own racial privilege to be drawn into the Israeli middle class, as they did not want to work in jobs associated with Arabs. But as this has happened, African, Asian and other migrants from the global south have continued to pour into Israel. This shift to "surplus humanity" appears to be more advanced for Gazans, who remain locked out and relegated to the concentration camp that Gaza has become. The Gaza Palestinians appear as the first group facing genocidal activity.
Zionists and defenders of the Israeli state take great offense at any analogy between the Nazis and Israeli state actions, including the charge of genocide, in part, because the Jewish Holocaust is used by the Israeli state and the Zionist political project as a mechanism of legitimation, so that to draw such analogies is to undermine Israel's legitimating discourse. It is crucial to point this out, because that discourse has gradually come to legitimate current or proposed Israeli policies that demonstrate an ever more frightening similarity with other historical instances of genocide.
The noted Israeli historian Benny Morris, a professor at Ben Gurion University of the Negev who closely identifies with Israel, gave a lengthy interview to Haaretz in 2004 where he referred to the genocide of Native Americans in what is today the United States in order to suggest that genocide may be acceptable. He said in the interview "even the great American democracy could not have been created without the annihilation of the Indians. There are cases in which the overall, final good justifies harsh and cruel acts that are committed in the course of history." He then went on to call for ethnic cleansing of the Palestinians, saying, "something like a cage has to be built for them. I know it sounds terrible. It is really cruel. But there is no choice. There is a wild animal there that has to be locked up in one way or another."
Morris' views do not represent consensus inside Israel, much less internationally and there are multiple divisions, points of tension and contradictions among Israeli and transnational elites. There is also a mounting worldwide movement for boycott, divestment and sanctions (BDS) that places pressure on dominant groups to reach an accommodation in defense of their own economic interests. This is an unpredictable moment. Whether or not structural pressures for genocide actually materialize into a project of genocide will depend on the historical conjuncture of crisis, the political and ideological conditions that make genocide a possibility, and a state agent with the means and the will to carry it out. A slow-motion genocide apparently has already begun in Gaza, where there have been month-long Israeli sieges every few years that leave several thousand dead, tens of thousands injured, hundreds of thousands displaced and the entire population deprived of the necessities of life, with astounding Israeli public consensus supporting these campaigns. These overall conditions of a project of genocide are far from incarnation, but they are certainly percolating at this time. It is up to the world community to struggle alongside the Palestinians and decent Israelis to prevent such an outcome.
I would like to thank Yousef Baker and Maryam Griffin for their comments and suggestions on earlier drafts of this article.
Copyright, Truthout. May not be reprinted without permission.

WILLIAM I ROBINSON

William I. Robinson is professor of sociology, global studies and Latin American studies at the University of California at Santa Barbara. His most recent book is Global Capitalism and the Crisis of Humanity.

    Watch CNN's investigation into a UN aid truck that was hit by Israeli forces

      https://www.cnn.com/videos/ world/2024/02/20/israel-gaza- un-aid-trucks-investigation- polglase-intl-ldn-vpx.cnn https://edition.cnn.com/ ...