zaterdag 27 maart 2010

Israel als Schurkenstaat 81


Op 25 maart jl. nam de Mensenrechtenraad van de VN in Geneve 5 resoluties tegen Israël aan. Er vindt daarover grootschalige censuur plaats in de berichtgeving van zowel de Nederlandse media, alsook het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die er niets over bericht op hun publieke website. Alleen het Reformatorisch Dagblad meldt dat Israël de Palestijnen een vergoeding moet betalen voor verlies en schade, opgelopen tijdens de oorlog in de Gazastrook die begin vorig jaar werd uitgevochten. De andere eisen worden niet genoemd.

Twee redenen voor deze censuur zijn mogelijk:
a) Het nieuws is 'te klein' of niet belangrijk genoeg.
b) Het is negatief over Israël en zodoende is het van belang dat de burger deze informatie onthouden wordt.
Mogelijkheid a is uitermate onwaarschijnlijk, gezien de laatste ontwikkelingen in de internationale politiek met betrekking tot Israël, en simpelweg omdat dat het hier gaat om het grootste aantal veroordelende resoluties dat ooit over een enkel land in één zitting in stemming zijn gebracht, dat dus alle reden heeft om 'nieuws' te zijn.

Resoluties kort samengevat:

1. Over de door Israël bezette Syrische Golan Hoogten (A/HRC/13/L.2):
- stoppen met bouwen nederzettingen
- recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen en teruggave van hun bezittingen
- stoppen met Syrische bewoners dwingen de Israëlische nationaliteit te nemen
- stoppen met het verhinderen van fundamentele rechten en vrijheden van de bewoners
- opheffing verbod bezoek aan familieleden in Syrië
- onmiddelijke vrijlating van Syrische gevangen in Israëlische gevangenissen, en Rode Kruis toegang geven aan de gevangenen
Nederland onthield zich van stemming

2. Over het recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk (A/HRC/13/L.27):
- de Raad bevestigt weer eens het absolute recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking
- onderstreept weer eens haar steun voor het Tweestaten-model
- onderstreept het belang van de 'territoriale eenheid', continuïteit en integriteit van de Palestijnse gebieden en Oost-Jeruzalem
- en roept alle lidstaten en relevante VN-afdelingen op het Palestijnse volk te steunen en helpen in hun pogingen tot zelfbeschikking.
Nederland stemde voor

3. Over de Israelische nederzettingen in de Bezette Gebieden, incl. Oost-Jeruzalem en de Golan Hoogten (A/HRC/13/L.28):
- Raad veroordeelt bouw en uitbreiding
- eist de uitvoering van eerdere Resoluties
- eist opening van de grenzen bij Rafah en Karni
- eist Israël op te treden tegen geweld van kolonisten en hen te straffen en te ontwapenen
- eist dat Israël handelt conform de uitspraak van het Internationale Hof van justitie (ICC)
- eist dat beide partijen opnieuw pogingen doen om vredesbesprekingen te beginnen
Nederland stemde voor

4. Over de "ernstige mensenrechtenschendingen" in de Bezette Gebieden incl. Oost-Jeruzalem (A/HRC/13/L.29):
- de Raad eist van israël de terugtrekking uit de Palestijnse Gebieden tot aan de situatie van 1967
- veroordeelt de aanvallen en operaties van het Israëlische leger in de Bezette Gebieden
- veroordeelt aanvallen op Palestijnse burgers én hun cultureel erfgoed
- veroordeelt Israël's gebrek aan respect voor de mensenrechten in de Bezette Gebieden
- eist de onmiddelijke stopzetting van Israëlische archeologische activiteiten rond de Al-Aqsa moskee
- roept op tot het onmiddelijk staken van de verwoesting van van Palestijnse huizen in Oost-Jeruzalem
- eist de vrijlating van Palestijnse gevangenen, inclusief vrouwen, kinderen en leden van de PA
- roept Israël op om alle checkpoints opheft en alle grenzen opent als overeengekomen in internationale akkoorden
- eist de onmiddelijke opheffing van de belegering van de Gazastrook
Nederland stemde tegen

5. Over de uitvoering van de aanbevelingen in het Goldstone-rapport (A/HRC/13/L.30):
- de Raad herhaalt de oproep aan de Israëlische regering en de Palestijnen om een onafhankelijk en geloofwaardig onderzoek in te stellen naar de mensenrechtenschendingen conform internationale standaarden als genoemd in het Goldstone-rapport
- roept de High Commissioner op om een financieel fonds op te richten voor de verwoestingen en andere schade geleden in Gaza door operatie Cast Lead
- wil een commissie in het leven roepen die de onderzoeken naar mensenrechtenschendingen van beide partijen beoordeelt
- roept het Rode Kruis en andere partijen op om over de legaliteit van bepaalde wapens te discussiëren
Nederland stemde tegen

De VS stemde tegen alle resoluties, bij 3 resoluties als enige land. Resoluties nr. 2 en 3 zijn, op de VS na, unaniem aangenomen, en zonder stemonthoudingen.

& raquo; Volledige tekst resoluties in het Engels

Israël probeerde in Geneve de bespreking van het Goldstone-rapport te beïnvloeden met het opvoeren van de ouders van de krijgsgevangen Israëlische soldaat Gilad Shalit en aanhangend mediacircus.
Volgens Speciale VN-rapporteur John Dugard zitten er meer dan 11.000 Palestijnen in Israëlische gevangenissen (een schending artikel 76 van het Vierde Verdrag van Genève), waaronder 376 kinderen, 118 vrouwen, 44 leden van de Palestijnse Wetgevende Raad en ongeveer 800 zijn er in 'administratieve detentie' (zonder aanklacht). Palestijnse kinderen vanaf 16 jaar (in plaats van 18 jaar voor Israëlische kinderen) worden op grond van de Israëlische militaire regels als volwassenen beschouwd. Diverse NGO's hebben verslag gedaan van rechteloosheid, onmenselijke omstandigheden en marteling in de Israëlische gevangenissen.
De Nederlandse media berichten er vrijwel uitsluitend over wanneer Israël Palestijnen vrijlaat, wellicht om een 'gebaar van goede wil' van Israël te suggereren.

http://deisraellobby.blogspot.com/2010/03/vn-mensenrechtenraad-neemt-5-resoluties.html

vrijdag 26 maart 2010

Jan Marijnissen van de SP 46

[waarheid.jpg]
Jan, wat lees ik nou toch allemaal?

Jan Marijnissen:

AMERIKA WORDT BESCHAAFDER

Jan Marijnissen

President Obama heeft het gered: zijn plan voor een ziektekostenverzekering voor alle Amerikanen heeft het gehaald in het Huis van Afgevaardigden. De ruim veertig miljoen Amerikanen, die nu geen enkele vorm van verzekering tegen ziektekosten hebben, zijn hier echt mee geholpen. De Verenigde Staten zijn daarmee een beschaafder land geworden. En dat is een felicitatie waard aan het adres van alle mensen die zich hier al decennia lang voor inzetten, president Obama en de Democratische Partij.

Geen enkele Republikein in het Huis heeft voor de wet gestemd. Allen waren tegen. Sterker, ze hebben alles gemobiliseerd om hun democratische collega’s onder druk te zetten, de president zwart te maken (Hij is net zo erg als Hitler!), en de plannen vernietigd te krijgen. Zonder succes.

Ik ben een aantal keren in de VS geweest, en niemand heeft mij uit kunnen leggen waarom het toch zo moeilijk was om deze regeling in een wet vastgelegd te krijgen. Het enige wat ik te horen kreeg was: in tegenstelling tot de Europeanen vinden veel mensen in de VS dat de rol en invloed van de overheid zo klein mogelijk moet zijn. ‘Washington’ wordt vaak gezien als de vijand die de vrijheid wil inperken en markten wil reguleren. Daarom lukt het ook maar niet om het particulier wapenbezit te verbieden. De overheid is a priori verdacht en overheidsingrijpen wordt gediskwalificeerd met termen als ‘communistisch’ of ‘fascistisch’.

Mijn vermoeden is dat de kredietcrisis ook de Amerikanen ervan overtuigd heeft dat overheidsingrijpen soms nuttig is. Want is het niet zo dat wanneer de overheid de banken had verboden met hypotheken te rommelen, de mensen een hoop ellende bespaard zou zijn gebleven?


http://sptransparant.blogsome.com/2010/03/25/socialisme-voor-de-rijken-2/


Jan Marijnissen, dit is nu het probleem van de opportunistische politici, ze kletsen maar wat. Je beweert dit: 'Mijn vermoeden is dat de kredietcrisis ook de Amerikanen ervan overtuigd heeft dat overheidsingrijpen soms nuttig is.'


Welnu Jan, ik leg het speciaal voor jou nog 1 keer uit: al een halve eeuw lang stemt bijna de helft van de Amerikaanse kiezers niet meer tijdens de Congres- en presidentsverkiezingen. Ook toen Obama werd gekozen, kwam 43 procent van de kiezers niet opdagen. Waarom zouden ze? Ze weten maar al te goed dat de democratie niet bestaat en dat de VS in handen is van de plutocratie, de 1 procent van de allerrijksten die meer dan 40 procent van de rijkdommen in handen heeft.

Hier zijn de feiten:Year

Voting-age

population

Voter

registration

Voter turnout

Turnout of voting-age

population (percent)

2008*

231,229,580

NA

132,618,580*

56.8%

2006

220,600,000

135,889,600

80,588,000

37.1%

2004

221,256,931

174,800,000

122,294,978

55.3

2002

215,473,000

150,990,598

79,830,119

37.0

2000

205,815,000

156,421,311

105,586,274

51.3

1998

200,929,000

141,850,558

73,117,022

36.4

1996

196,511,000

146,211,960

96,456,345

49.1

1994

193,650,000

130,292,822

75,105,860

38.8

1992

189,529,000

133,821,178

104,405,155

55.1

1990

185,812,000

121,105,630

67,859,189

36.5

1988

182,778,000

126,379,628

91,594,693

50.1

1986

178,566,000

118,399,984

64,991,128

36.4

1984

174,466,000

124,150,614

92,652,680

53.1

1982

169,938,000

110,671,225

67,615,576

39.8

1980

164,597,000

113,043,734

86,515,221

52.6

1978

158,373,000

103,291,265

58,917,938

37.2

1976

152,309,190

105,037,986

81,555,789

53.6

1974

146,336,000

96,199,0201

55,943,834

38.2

1972

140,776,000

97,328,541

77,718,554

55.2

1970

124,498,000

82,496,7472

58,014,338

46.6

1968

120,328,186

81,658,180

73,211,875

60.8

1966

116,132,000

76,288,2833

56,188,046

48.4

1964

114,090,000

73,715,818

70,644,592

61.9

1962

112,423,000

65,393,7514

53,141,227

47.3

1960

109,159,000

64,833,0965

68,838,204

63.1

Zie: http://www.infoplease.com/ipa/A0781453.html


Dus Jan, als jij schrijft: 'Mijn vermoeden is dat de kredietcrisis ook de Amerikanen ervan overtuigd heeft dat overheidsingrijpen soms nuttig is,' dan klets je uit je nek. De Amerikanen bestaan niet, die verzin jij ter plaatse. In werkelijkheid stemt bijna de helft van de Amerikanen allang niet meer. Die worden niet gehoord, en die worden niets gevraagd. De VS is geen democratie, maar een plutocratie. De niet stemmende burgers weten al lang dat er geen serieuze overheidsingrijpen bestaat, en wel om de simpele reden dat de overheid in handen is van de rijken. Die worden met subsidies nog rijker gemaakt, daarom steunden de Amerikaanse volksvertegenwoordigers de banken, net zoals de SP de banken in Nederland steunde toen Wouter Bos als minister miljarden aan de failliete bankiers gaf zonder dat hij vooraf de volksvertegenwoordiging had geraadpleegd. Dat is ook 1 van de redenen waarom de SP zo veel stemmers verliest. Weet je Jan, verdiep je eens in de VS. Kennelijk weet je niet dat een groot deel van wat jij noemt 'de Amerikanen' allang niet meer in 'de democratie' gelooft, men weet maar al te goed dat het gemiddelde reele inkomen van wat jij noemt 'de Amerikanen' sinds 1978 niet meer is gestegen, terwijl de rijken immens veel rijker zijn geworden. Terwijl in 1968 het inkomen van de baas van General Motors ongeveer 66 maal het inkomen was van een doorsnee GM-arbeider, kreeg de baas van Wall-Mart vorig jaar 900 keer meer dan een van zijn werknemers. 'Indeed, the wealth of the Wall-Mart founders' family that year was estimated at about the same ($90 billion) as that of the bottom 40 percent of the US population: 120 million people,' zo kun je in Tony Judt's boek Ill Fares the Land lezen. En daarom stemmen die mensen niet meer. Ze weten als geen ander dat ze belazerd worden door de zakkenvullers en hun spreekbuizen, de politici. Jan, je kunt de kiezer enige tijd flessen, maar niet de hele tijd door. En doe de groeten van mij aan onze gemeenschappelijke kameraad en zakkenvuller, de SP-multimiljonair Derk Sauer.


Israel als Schurkenstaat 80


Despite ‘Tensions,’ US OKs Massive Arms Shipment to Israel

Israel's New C-130J Planes to Be Paid for By US Aid

by Jason Ditz, March 25, 2010

As reports continue to fly about the ever-worsening relationship between the Obama Administration and Israel’s Netanyahu government, it is business as usual for the nations’ defense establishments, which today reached an agreement on a $210 million arms deal.

The deal will involve the delivery of three C-130J “Super Hercules” airplanes, which were manufactured specifically for Israel.The actual contract will not be signed until April according to officials.

Israel’s air force will take delivery of the planes in 2013, but they won’t actually pay for them. The entire cost of them will be covered by the US as part of its annual military aid to Israel.

The deal is just a drop in the bucket compared to the upcoming F-35 warplane deal, which is estimated to be worth over $3 billion. Israel is not expected to see any F-35 deliveries until 2014.

Israel als Schurkenstaat 79

Bibi's Hollow Victory

By Patrick J. Buchanan

March 26, 2010 "
Creators" -- "The Jewish people were building Jerusalem 3,000 years ago, and the Jewish people are building Jerusalem today. Jerusalem is not a settlement. It is our capital."

With this defiant declaration, to a thunderous ovation at AIPAC, Benjamin Netanyahu informed the United States that East Jerusalem, taken from Jordan in the Six Day War, is not occupied land. It is Israeli land and Israel's forever, and no Palestinian state will share Jerusalem. Israel alone decides what is built, and where, in the Holy City.

With his declaration and refusal to walk back the decision to build 1,600 new housing units in East Jerusalem, which blew up the Biden mission, "Bibi" goes home a winner over Barack Obama.

But it is a temporary triumph and hollow victory — over Israel's indispensable ally. For the clash revealed that the perceived vital interests of Israel now collide with vital U.S. interest in the Middle East.

We have clarity. There is now visible daylight between U.S. and Israeli policy for all the world to see. And America cannot back down without eviscerating her credibility in the Arab and Muslim world

What are the major points of contention?

To Netanyahu, withdrawal from Gaza was a strategic blunder that led to a Hamas takeover and rockets on Israel. That blunder will not be repeated with the West Bank. Israel had a hellish time forcing 8,000 Jews to leave Gaza and will not force 250,000 Jews to leave ancestral lands on the West Bank to create a Palestinian state where the possibility will always exist that Hamas will win at the ballot box and become the government. As for Jerusalem, its city limits are now Israel's permanent borders. Annexation is irreversible.

The American position?

The West Bank, including East Jerusalem, is occupied territory. Building there violates international law. Peace requires a sharing of Jerusalem, return of almost all of the West Bank and withdrawal of the Jewish settlers. And any land annexed by Israel must be compensated for with Israeli land ceded to the Palestinians.

That the U.S. position is not anti-Israel is attested to by the fact that Prime Ministers Ehud Barack and Ehud Olmert came close to a peace with the Palestinians based on these principles.

Netanyahu, however, does not accept them. For he won office denouncing them, and in his ruling coalition are parties that not only opposed withdrawal from Gaza, they oppose a Palestinian state.

Given the irreconcilable positions, the deadlock, why will Israel not prevail as she always prevails in such collisions? Why would Bibi's "No" to Obama's demand for a halt to the building of settlements and a cancellation of the 1,600 housing units in Jerusalem not be the final and irrevocable answer that Obama must grudgingly accept?

Answer: There is a new party to the quarrel: the U.S. military, in the person of Gen. David Petraeus.

According to Foreign Policy magazine, in January, a delegation of senior officers from Petraeus' command were sent to brief Chairman of the Joint Chiefs of Staff Adm. Michael Mullen.

"The briefers reported that there was a growing perception among Arab leaders that the U.S. was incapable of standing up to Israel, that CentCom's mostly Arab constituency was losing faith in American promises, that Israel's intransigence on the Arab-Palestinian conflict was jeopardizing U.S. standing in the region, and that (George) Mitchell himself was ... 'too old, too slow and too late.'"

Mullen took this stark message — that America was seen as too weak to stand up to Israel, and the U.S. military posture was eroding in the Arab world as a result — straight to the White House. Hence, when Joe Biden was sandbagged in Israel, he apparently tore into Bibi in private.

"This is starting to get dangerous for us," Biden reportedly told Netanyahu. "What you're doing here undermines the security of our troops who are fighting in Iraq, Afghanistan and Pakistan."

Yedioth Ahronoth further reported: "The vice president told his Israeli hosts that since many people in the Muslim world perceived a connection between Israel's actions and U.S. policy, any decision about construction that undermines Palestinian rights in East Jerusalem could have an impact on the personal safety of American troops."

Biden was saying Israeli intransigence could cost American lives.

Each new report of settlement expansion, each new seizure of Palestinian property, each new West Bank clash between Palestinians and Israeli troops inflames the Arab street, humiliates our Arab allies, exposes America as a weakling that cannot stand up to Israel, and imperils our troops and their mission in Afghanistan and Iraq.

As this message has now been delivered by Gen. Petraeus to his commander in chief, Obama simply cannot back down again. If he does not stand up now for U.S. interests, which are being imperiled by Israeli actions, he will lose the backing of his soldiers.

U.S.-Israeli relations are approaching a "Whose side are you on?" moment. Either Bibi backs down this time — or Obama loses his soldiers.

Patrick Buchanan is the author of the book "Churchill, Hitler and 'The Unnecessary War."

Nazi Crimes of the Self Proclaimed Jewish State

  https://x.com/ShaykhSulaiman/status/1801917313551339642 Sulaiman Ahmed @ShaykhSulaiman NEVER FORGET WHAT THEY DID 11:59 a.m. · 15 jun. 202...