zaterdag 31 december 2022

Nederland Tegen Juridisch Onderzoek naar Israelische Terreur

 

Sandra Uittenbogaart
NOS NieuwsAangepast 

VN vraagt Internationaal Gerechtshof zich te buigen over Israëlische bezetting 

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vraagt het Internationaal Gerechtshof (IGH) in Den Haag om zich te buigen over de juridische gevolgen van de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden.

De VN wil in meerderheid dat het IGH een zogenoemd gerechtelijk advies uitbrengt. Over de kwestie werd door de Algemene Vergadering gestemd, 87 landen waren voor. Een aantal landen stemde tegen de resolutie, waaronder Israël en de Verenigde Staten, en 53 leden onthielden zich van een stem. Volgens The Times of Israel onthield Nederland zich van stemmen.

De Palestijnse diplomaat Riyad Mansour bedankte de landen die de resolutie steunden.

Het advies van het IGH moet gaan over de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem - gebieden die in 1967 werden veroverd door Israël. In bezet gebied hebben zich zo'n 500.000 kolonisten gevestigd.

De Algemene Vergadering vraagt het IGH advies uit te brengen over de juridische gevolgen van Israëls "bezetting, vestiging en annexatie", evenals over "maatregelen gericht op het veranderen van de demografische samenstelling, het karakter en de status van de heilige stad Jeruzalem en van gerelateerde discriminerende wetgeving en maatregelen".

'Politiek gemotiveerd'

In een schriftelijke reactie heeft Israël de resolutie met harde woorden afgewezen. Het land omschreef de Algemene Vergadering als "moreel bankroet en politiek gemotiveerd".

Een woordvoerder van de Palestijnse president Abbas zegt in een reactie dat de tijd is gekomen dat Israël zich moet verantwoorden "voor zijn aanhoudende misdaden tegen onze mensen".

Het land heeft al aangegeven een uitspraak van het Hof als onwettig te zullen beschouwen. Adviezen van het IGH zijn overigens niet bindend. Uitspraken zijn dat wel, maar het hof heeft niet de middelen om er juridisch gevolg aan te geven.

Het IGH, het hoogste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties, boog zich in 2004 voor het laatst over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Toen oordeelde het Hof dat een Israëlische scheidingsmuur onwettig was. Israël beschuldigde het IGH er toen ook al van politiek gemotiveerd te zijn.

vrijdag 30 december 2022

Fact sheet: nieuwe kernwapens naar Nederland

Fact sheet: nieuwe kernwapens naar Nederland

Alles wat je moet weten over de vervanging van de B61

Er liggen nog altijd ongeveer twintig Amerikaanse B61 vrijval kernbommen op vliegbasis Volkel in Noord-Brabant. De Verenigde Staten zullen deze bommen binnenkort terugvliegen naar de VS en omruilen voor nieuwe kernbommen, de B61-12. Deze bom beschikt over nieuwe technische mogelijkheden. Dit vergroot het risico dat de bommen worden gebruikt,
met decennialange grote schade voor mensen en het milieu in Nederland als gevolg. 

Wat is er nieuw aan de B61-12 kernbommen?

Het belangrijkste verschil is dat de bommen een nieuw staartstuk krijgen. Door dit nieuwe staartstuk kan de B61-12 ongeveer 3 keer zo nauwkeurig op een doelwit worden gericht als zijn voorganger de B61. De B61-12 is daarmee de eerste gestuurde vrijevalbom in het kernwapenarsenaal van de VS. Boeing is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van het staartstuk. Daarnaast heeft deze nieuwe bom ten opzichte van de B61 de mogelijkheid zich in de aarde te boren voordat het ter ontploffing wordt gebracht.

Wat zijn de gevolgen van die nieuwe technische capaciteiten?

De combinatie in de B61-12 van de technische mogelijkheden van de oude B61 met het nieuwe staartstuk en de mogelijkheid om ondergronds te ontploffen, maakt de drempel om de bommen te gebruiken lager, omdat de bommen met meer precisie tegen kleinere doelwitten zouden kunnen worden gebruikt. De suggestie wordt daarmee gewekt dat de schade en het humanitair leed beperkt kunnen worden. Dit is heel zorgwekkend: het zijn nog steeds kernbommen, die zouden zorgen voor veel burgerslachtoffers en schade aan gezondheid van mens en milieu op de lange termijn. Dit is nog altijd een grove schending van het Internationaal Humanitair Recht. Bovendien zou iedere inzet van een kernbom waarschijnlijk lijden tot escalatie van een conflict.

Kosten?

In 2012 berekende het Pentagon dat de kosten rond de 10 miljard dollar zullen bedragen over een periode van 30 jaar. Het is niet bekend hoeveel Nederland betaald voor de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens in Nederland.

Het nut van deze wapens in Nederland?

Experts van het Nuclear Threat Initiative hebben onderzocht dat de kernwapens in Volkel geen militair nuthebben. Dat komt onder andere door het ingewikkelde besluitvormingsproces wanneer ze zouden worden ingezet, de zichtbaarheid van de voorbereidingen en het feit dat de gevechtsvliegtuigen (nu de F16, later de JSF) door hun beperkte bereik geen doelwitten buiten NAVOgrondgebied kunnen bereiken zonder bij te tanken.

De kernbommen verhogen echter wel het risico op nucleaire incidenten, bijvoorbeeld door ongelukken of terrorisme. Bovendien lopen Nederlanders het risico slachtoffer te worden van een preventieve aanval: door de kernbommen op vliegbasis Volkel uit te schakelen, zou een mogelijke tegenstander kunnen voorkomen dat deze wapens tegen haar worden ingezet.

Kan Nederland de nieuwe bommen nog tegenhouden?

De Nederlandse regering wil de Amerikaanse kernwapens tot nu toe niet laten verwijderen uit Nederland. Het verwijst hierbij naar de bondgenootschappelijke verplichtingen’ van Nederland binnen de NAVO. De kernwapentaak is echter geen door de NAVO opgelegde voorwaarde. Het verdrag dat de basis vormt voor de NAVO, het Noord-Atlantisch Verdrag, zegt niks over kernwapens. Bovendien zijn in het verleden Amerikaanse kernwapens verwijderd uit Griekenland en het Verenigd Koninkrijk en hebben andere NAVObondgenoten afwijkend nucleair beleid. Zo hebben IJsland, Denemarken en Noorwegen hun havens gesloten voor marineschepen die geschikt zijn om kernwapens te dragen. 

De militair nutteloze Amerikaanse kernwapens in Europa geven Rusland het perfecte politieke excuus om geen discussies te hoeven voeren over het reduceren van haar kernwapenarsenaal. Door de kernwapens uit Europa te laten verwijderen wordt dit excuus weggenomen en zal de deur geopend worden tot het voeren van ontwapeningsdiscussies. Het zal dienen als een vertrouwenwekkende maatregel die de start van verdere onderhandelingen kunnen inluiden. 

Uit meerdere opiniepeilingen blijkt dat de Nederlandse bevolking tegen de stationering van Amerikaanse kernbommen in Nederland is. De Tweede kamer heeft zich ook meerdere keren uitgesproken tegen deze wapens op Nederlands grondgebied. Democratische besluitvorming op dit onderwerp is echter onmogelijk gemaakt door het bilaterale verdrag tussen de VS en Nederland dat de plaatsing van de kernwapens regelt en waarin ook is afgesproken dat dit een geheim moet blijven. 

Het omwisselen van de oude B61 bommen voor de nieuwe B61-12 bommen geeft Nederland een unieke kans om een serieuze stap te zetten voor nucleaire ontwapening. Deze bommen maken Nederland minder veilig en dienen bovendien geen militair nut. De Nederlandse regering zou daarom moeten voorkomen dat de nieuwe kernbommen naar Nederland komen.

Tijdslijn

  • 2017 – 2020: onderzoeks- en ontwikkelingsfase
  • Mei 2019: ontwikkeling staartvleugel klaar
  • Oktober 2020: Modernisering wapenopslag en veiligheidssystemen in de Europese bases afgerond
  • 2020 – 2024: in productiename B61-12
  • ~2024: B61-12 naar Nederland
  • 2038: start ontwikkeling B61-13

Download dit factsheet

https://nonukes.nl/fact-sheet-nieuwe-kernwapens-naar-nederland/?fbclid=IwAR03G9dDPgl4cwv3_kscwqIKrNlMz0NBi_vrVbb3ppHBD3VaZNgOSzOdBYg


 

Professor Mearsheimer: Provoking the Ukraine Proxy War

 https://twitter.com/MintPressNews/status/1608543576849350660


It's also interesting that prominent pro-U.S. Political Scientist John Mearsheimer has repeatedly stated that the United States provoked the current war.

Het Westen heeft Proxy War Uitgelokt ten Koste van Burgerbevolking

De dingen die Merkel in haar interview zei - dit is een getuigenis van een persoon die direct verklaarde dat alles wat er in 2014 en 2015 werd gedaan maar één doel had: de aandacht van de wereldgemeenschap afleiden van de echte problemen, wat tijd winnen, om het regime in Kiev met wapens te pompen en de situatie tot een grootschalig conflict te leiden. De Westerse vertegenwoordigers wisten het toen al, in 2015, toen ze urenlange gesprekken voerden, ze wisten dat ze het nooit zouden uitvoeren, dat ze het regime in Kiev met wapens zouden pompen. Ze hadden voor niemand genade: vrouwen, kinderen, burgers van Donbass en Oekraïne in het algemeen. Ze hadden conflict nodig en waren er toen al klaar voor, in 2015.” https://moderndiplomacy-eu.translate.goog/.../merkels.../... 

Kan een afbeelding zijn van 2 mensen en de tekst 'De bekentenis van Merkel zou een voorwendsel kunnen zijn voor een internationaal tribunaal Gepublipeerd weken geleden AÃn december 2022 moderndiplomacy Dogr Perskamer Na de erkenning van Merkel dragen Duitsland en Frankrijk morele en materiële verantwoor verantwoordelijkheid voor wat er in Oekraïne gebeurt. Ze zullen de inwoners van Donbass een schadevergoeding moeten betalen voor 8 jaar genocide en schade."'
 

Oorlogsretoriek ontmaskerd

  everardus Oorlogsretoriek ontmaskerd De waarheid over de banden tussen Kamerleden en oorlogshitsende organisaties DESINFORMATIE!  Zo begon...