zaterdag 11 oktober 2008

Het Neoliberale Geloof 222


Het Commentaar van zaterdag 11 oktober 2008 van NRC Handelsblad
'Het neoliberale model dreigt de slag te verliezen
In de Verenigde Staten is het debat over ‘de toekomst van het kapitalisme’ losgebarsten. In Newsweek schrijft Fukuyama, de filosoof die bijna twintig jaar geleden de definitieve overwinning van de liberale democratie verkondigde, deze week over „de ondergang van NV Amerika”. Fukuyama kritiseert al langer de regering-Bush. Maar nu verkeert het ‘kapitalisme’ kennelijk in dezelfde toestand als het ‘communisme’ een generatie geleden: in surseance. Er is inderdaad reden om de noodklok te luiden. Nooit sinds de Koude Oorlog hebben overheden die juist economische vrijheid predikten, zo grootscheeps ingegrepen. Alleen al in Amerika en Groot-Brittannië is 525 respectievelijk 650 miljard euro gereserveerd voor de private financiële sector, ofwel ruim tweemaal het bruto binnenlands product van heel Nederland. En tot overmaat van ramp blijkt dat ook nog eens amper zin te hebben.
Hoewel niemand weet waarom, is het niet gewaagd te veronderstellen dat de economische chaos ook politieke consequenties zal hebben. Economische systemen functioneren namelijk niet in het luchtledige, maar worden gedragen door politieke ideeën. De afgelopen drie decennia domineerde het idee van Thatcher en Reagan. Overal gingen deregulering en privatisering de boventoon voeren, ook in programma’s van partijen met een andere traditie. Mede door de ideologische orthodoxie en de boekhoudkundige blindheid van Bush is een ooit nuttig concept nu ontspoord. En dat raakt niet alleen dit Angelsaksische model, waarin de wil van de aandeelhouder wet is. Ook continentaal Europa zal onder ogen moeten zien dat het op een kruispunt staat. Maar waarheen?'
Waarom schrijft de NRC commentator in deze overigens heldere analyse dat 'niemand weet waarom' het storten van gemeenschapsgeld in een failliet financieel systeem niet helpt? Deze bewering is aantoonbaar onjuist. De redacteur schrijft dit omdat de enige consequentie van zijn eigen analyse is dat het systeem failliet is en er een wezenlijk ander systeem moet komen. Maar dat is als vloeken in de kerk, het kapitalistische geloof dat op den duur iedereen een winnaar zal zijn moet overeind blijven. Want hoewel we 'onder ogen moeten zien dat' we 'op een kruispunt' staan, blijft de klemmende vraag 'maar waarheen?' En alleen al het stellen van die vraag is angstaanjagend voor een gelovige. Die angst tekent ook de onvoorstelbare armoede van het westerse denken. Het systeem werkt an sich totalitair. In die zin dat geen van de dragers ervan zich een ander systeem kunnen voorstellen. En dat is een kenmerk van totalitarisme. Het is een gesloten denksysteem, een benauwende ideologie. Meer hierover later.

Arjo Klamer van de Erasmus Universiteit 4


Juli van dit jaar schreef ik dit:

'Arjo Klamer is een praatjesmakende econoom of een economische praatjesmaker. Dit schrijft Wikipedia over hem: 'Arjo Klamer (Eenrum, 1953) is een Nederlandse hoogleraar in de economie van de kunst en cultuur aan de faculteit Kunst en Cultuurwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is de zoon van de bekende IKON-radiopastor Alje Klamer. Zijn jongere broer Ronald Klamer (1953) is zakelijk en artistiek leider van Het Toneel Speelt.'

Arjo Klamer beweerde onlangs in De Leugen Regeert dat er economisch niets aan de hand is, terwijl achter zijn rug de financiele markten in grote moeilijkheden verkeren. De financieel deskundige Willem Middelkoop die wel wist waarover hij sprak, probeerde de professor opmerkzaam te maken op de werkelijke gang van zaken, maar Klamer wilde er niets van weten. Enfin, kijkt u zelf maar hoe praatjesmakers in Nederland de ruimte krijgen:

http://nl.youtube.com/watch?v=Z7t1k44Ms2E

Het treurige van dit soort ideologische kletsmajoren is dat ze in hun neoliberale doctrine verzwijgen dat de kapitalistische banken onmiddellijk met belastinggeld overeind moeten worden gehouden zodra hun luchthandel explodeert. Het heet dan dat de overheid financieel bijspringt.

Naar aanleiding van mijn stukje over professor Arjo Klamer reageerde Paul met de volgende reactie:'Klamer lijkt me een typisch geval van de versteende wetenschapper voor wie er niet nieuws onder de zon kan/mag zijn. Zoals de Amerikaanse econoom/geschiedkundige Michael Hudson uitlegt in bv. zijn stukken bij Counterpunch, typeert juist de verwevenheid van de financiële sector met de gewone economie het huidige systeem (niet weinig grote bedrijven zijn zelf speculanten geworden). Verwevenheid is eigenlijk niet eens het juiste woord: parasiteren is het. Hudson noemt de FIRE-sector (financiën, verzekeringen, vastgoed )een Boa constrictor die de gewone Amerikaanse economie wurgt. Hij trekt de parallel met bv. het Romeinse imperium waar een vergelijkbare ontwikkeling optrad van financiële oligarchen die erin slaagden de rest van de bevolking uit te zuigen.'Zie: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2008/07/arjo-klamer-van-de-erasmus-universiteit.html'

An Interview with Michael Hudson on the Economy
The Game is Over. There Won't be a Rebound
By MIKE WHITNEY

Mike Whitney: Fed chairman Bernanke has been on a spree lately, delivering three speeches in the last two weeks. Every chance he gets, he talks tough about the strong dollar and "holding the line" against inflation. Treasury Secretary Henry Paulson even said that "intervention" in the currency markets was still an option. Is all of this jawboning just saber rattling to keep the dollar from plummeting, or is there a chance that Bernanke actually will raise rates at the Fed's August meeting?Michael Hudson: The United States always has steered its monetary policy almost exclusively with domestic objectives in mind. This means ignoring the balance of payments. Like the domestic U.S. economy itself, the global financial system also is all about getting a free lunch. When Europe and Asia receive excess dollars, these are turned over to their central banks, which have little alternative but to recycle these back to the United States by buying U.S. Treasury bonds. Foreign governments – and their taxpayers – are thus financing the domestic U.S. federal budget deficit, which itself stems largely from the war in Iraq that most foreign voters oppose.Supporting the dollar’s exchange rate by the traditional method of raising interest rates would have a very negative effect on the stock and bond markets – and on the mortgage market. This would lead foreign investors to sell U.S. securities, and likely would end up hurting more than helping the U.S. balance of payments and hence the dollar’s exchange rate.So Bernanke is merely being polite in not rubbing the faces of European and Asian governments in the fact that unless they are willing to make a structural break and change the world monetary system radically, they will remain powerless to avoid giving the United States a free ride – including a free ride for its military spending and war in the Near East.Mike Whitney : How do you explain the soaring price of oil? Is it mainly a supply/demand issue or are speculators driving the prices up?Michael Hudson: It’s true that enormous amounts of speculative credit are going into commodity index funds. But bear in mind that as the dollar depreciates, OPEC countries have been holding back supply largely to stabilize their receipts in euros and to offset their losses on the dollar securities they have bought with their past export proceeds. For over 30 years they have been pressured to recycle their oil earnings into the U.S. stock market and loans to U.S. financial institutions. They have taken large losses on these investments (such as last year’s money to bail out Citibank), and are trying to recoup them via the oil market. OPEC officials also have pointed to a political motive: They resent America’s military intrusion in the Middle East, especially in view of how much it contributes to the nation’s balance-of-payments deficit and federal budget deficit.The U.S. press prefers to blame Chinese, Indian and other foreign growth in demand for oil and raw materials. This demand has contributed to the price rise, no doubt about it. But the U.S. oil majors are receiving a windfall “economic rent” on the price run-up, and are not at all unhappy to see it continue. By not building more refining and shipping capacity, they have created bottlenecks so that even if foreign countries did supply more crude oil, it would not be reflected in refined gasoline, kerosene or other downstream product prices. Mike Whitney: The Fed has traded over $200 billion in US Treasuries with the big investment banks for a wide variety of dodgy collateral (mostly mortgage-backed securities). How can the banks possibly hope to repay the Fed when their main sources of revenue (structured investments) have been cut off? Are the banks secretly using the money they borrow via repos from the Fed to dabble in the carry trade or speculate in the futures markets?Michael Hudson: The Fed’s idea was merely to buy enough time for the banks to sell their junk mortgages to the proverbial “greater fool.” But foreign investors no longer are playing this role, nor are domestic U.S. pension funds. So the most likely result will be for the Fed simply to roll over its loans – as if the problem can be cured by yet more time.But when a bubble bursts, time makes things worse. The financial sector has been living in the short run for quite a while now, and I suspect that a lot of money managers are planning to get out or be fired now that the game is over. And it really is over. The Treasury’s attempt to reflate the real estate market has not worked, and it can’t work. Mortgage arrears, defaults and foreclosures are rising, and much property has become unsaleable except at distress prices that leave homeowners with negative equity. This state of affairs prompts them to do just what Donald Trump would do in such a situation: to walk away from their property.The banks are trying to win back their losses by arbitrage operations, borrowing from the Fed at a low interest rate and lending at a higher one, and gambling on options. But options and derivatives are a zero-sum game: one party’s gain is another’s loss. So the banks collectively are simply painting themselves into a deeper corner. They hope they can tell the Fed and Treasury to keep bailing them out or else they’ll fail and cost the FDIC even more money to make good on insuring the “bad savings” that have been steered into these bad debts and bad gambles.The Fed and Treasury certainly seem more willing to bail out the big financial institutions than to bail out savers, pensioners, social Security recipients and other small fry. They thus follow the traditional “Big fish eat little fish” principle of favoring the vested interests.Mike Whitney: According to most estimates, the Fed has already gone through half or more of its $900 billion balance sheet. Also, according to the latest H.4.1 data "the current holdings of Treasury bills is $25 billion. This is down from some $250 billion a year ago, or a net reduction of 90 per cent." (figures from Market Ticker) Doesn't this suggest that the Fed is just about out of firepower when it comes to bailing out the struggling banking system? Where do we go from here? Will some of the larger banks be allowed to fail or will they be nationalized?Michael Hudson: You need to look at what the Treasury as well as the Fed is doing. The Fed can monetize whatever it wants. And as you just pointed out in the preceding question, it has been buying junk securities in order to leave sound Treasury securities on the banking system’s balance sheets. Government bailout credit will keep the big banks alive. But many small regional banks will go under and be merged into larger money-center banks – just as many brokerage firms in recent decades have been merged into larger conglomerates.False reporting also will help financial institutions avoid the appearance of insolvency. They will seek more and more government guarantees, ostensibly to help middle-class depositors but actually favoring the big speculators who are their major clients.What we are seeing is the creation of a highly concentrated financial oligarchy – precisely the power that the Glass-Steagall Act was designed to prevent. A combination of deregulation and “moral hazard” bailouts – for the top of the economic pyramid, not the bottom – will polarize the economy all the more.Cities and states will preserve their credit ratings by annulling their pension obligations to public-sector workers, and raising excise taxes – but not property taxes. These already have fallen from about two-thirds of local budgets in 1930 to only about one-sixth today – that is, a decline of 75 percent, proportionally. While the debt burden and the squeeze in disposable personal income is pressuring workers, finance and property are using the crisis to get a bonanza of tax relief. Democrats in Congress are as far to the right as George Bush on this, as their base is local politics and real estate.'Lees verder: http://www.counterpunch.org/whitney06212008.html Ook Herman gaf een reactie: 'Ooit heb ik nog een stukje geschreven over Arjo Klamer. http://yelamdenu.blogsome.com/2007/11/20/globalisering-laat-arjo-klamer-ons-in-de-steek/ Ik snap de man niet hoor.Dit stukje mag u ook recyclen, ik word zo heel erg moe van de salonsocialisten.Ik begrijp wel wat Klamer zegt dat de aandelenbeurs en de economie "op de grond" twee verschillende dingen zijn, maar je kunt toch niet menen dat de rekening niet uiteindelijk gewoon bij de burgers terechtkomt.Ook absolute aanrader: de film America, Freedom to Fascism, van Aaron Russo. Over de FED en de IRS.Prof. dr. Arjo Klamer is hoogleraar in de economie van de kunst en cultuur aan de Erasmus universiteit in Rotterdam. Afgelopen dinsdag hield hij in Rotterdam een lezing die de vraag stelde of de globalisering een zegen, dan wel een vloek is.U raadt het al, het is een zegen voor de consument met koopkracht, die voor belachelijk lage prijzen kleding, pc’s, schoenen en fruit jaarrond kan consumeren, aangevoerd van over de hele wereld. Een vloek daarentegen is het voor het milieu en, het belangrijkste, het leidt tot een toename van onrecht. Overigens plaatste dr. Klamer de kanttekening dat dit allemaal weinig uniek is: eerder in de geschiedenis hebben “globalisering”-achtige ontwikkelingen zich voorgedaan.Een groot deel van de lezing werd gesproken over de aangeboren neiging van de mens om zich comfortabel te voelen bij een bepaalde (etnische) groep. Nu de wereld steeds kleiner word, maar het individu en zijn identiteit dreigt te verdrinken in de (al dan niet bewuste) pogingen van multinationale onderneming en internationale handel en verkeer om deze identiteit te vervangen door de enkelvoudige identiteit van globale consument, is het vreemd noch bedreigend dat mensen zich opnieuw afvragen bij welke club zij horen. Fenomenen als de opkomst van Wilders zijn begrijpelijk in het licht van de globalisering, die gepaard gaat met immigratie en de vraag wat (in dit specifieke geval) de Nederlandse identiteit nu precies inhoudt, en misschien kunnen zij wel louterend werken.Klamer liet de toehoorder in de steek toen hij opmerkte dat "wij geen antwoord hebben op de globalisering". Hij bedoelde hiermee dat nationale staten en hun jurisdicties geen vat krijgen op mondiale kapitaalstromen en de manieren waarop transnationale ondernemingen als Philips nationale (belasting- en andere) wetten met creatief boekhouden kunnen omzeilen.'Lees verder: http://yelamdenu.blogsome.com/2007/11/20/globalisering-laat-arjo-klamer-ons-in-de-steek/

Ik denk dat we niet moeten vergeten dat we hier met een gelovige te maken hebben. "Wij [hebben] geen antwoord op de globalisering," verklaart Klamer. Net als voor zijn vader God buiten discussie stond, die bestond namelijk, zo staat voor Arjo de Globalisering buiten discussie. De neoliberale Globalisering is voor hem een onveranderlijke feitelijkheid waaraan niet getornd kan worden, omdat deze nu eenmaal een feit is en kosmische wetmatigheden volgt. Zijn kapitalistische vooronderstellingen behoren tot het domein van de metafysica. Het is niets anders dan een rotsvast geloof. Daar is op zichzelf niets fouts aan, niemand kan zonder een bepaald geloof, het probleem is alleen dat Arjo Klamer een hoogleraar is, dus pretendeert wetenschapper te zijn. En met waardevrije wetenschappen heeft zijn geloof niets te maken. Zoals gezegd: Klamer is een praatjesmaker die wetenschappelijke geldigheid claimt.
Een vraag aan Arjo Klamer. In mijn definitie is globalisering niets anders dan een "nieuwe wereldorde," gerund door grote concerns die op geen enkele wezenlijke manier democratisch gecontroleerd worden, en al helemaal niet democratisch georganiseerd zijn. Deze concerns zijn dicatoriaal bestuurde systemen, waarbij een gesloten kleine elite van technocraten met goedkeuring van een eveneens gesloten kleine groep kapitaalverschaffers bepaalt welke richting de mensheid uit moet gaan. In hoeverre klopt mijn definitie niet? En wat is uw definitie van globaslisering, vooral ook gezien uw opmerking dat: "Wij geen antwoord op de globalisering hebben?" De globalisering dus zoals ik die hierboven gedefinieerd heb.

Zie: http://stanvanhoucke.blogspot.com/search?q=arjo+klamer

Nu de vraag: waarom nodigt De Leugen Regeert een hoogleraar uit die nog geen drie maanden geleden in de uitzending loog dat er economisch niets aan de hand was, terwijl de financiele markten nu volledig zijn ingestort. Zijn optreden bewijst alleen maar dat de leugen regeert in het VARA-programma De Leugen Regeert. Het meest absurde is dat de programmamakers kennelijk denken dat de kijkers te stom zijn om zich te herinneren dat de professor toen praatjes verkocht. Het is bekend dat het korte termijn geheugen slechter wordt naarmate men te veel zuipt. De enige logische conclusie moet zijn dat Felix Meurders aan het syndroom van Korsakov lijdt. Vitamine B1 slikken Felix!

Pieter Klok van de Volkskrant 2


'Is geld straks nog wat waard?
Van onze verslaggever Pieter Klok
gepubliceerd op 30 september 2008 22:28, bijgewerkt op 2 oktober 2008 10:25
Ik vertrouw banken niet meer. Soms vraag ik me af of mijn geld straks misschien waardeloos is.'
Pieter komt met dit antwoord: 'Die angst lijkt wat overtrokken, maar in deze crisis dienen we zelfs de grootste doemdenkers serieus te nemen – ze hebben tot nu toe vaak gelijk gekregen. Als u echt slapeloze nachten heeft, moet u misschien uw spaargeld inwisselen in waardevaste producten zoals goud, antieke auto’s of een schilderij van Vincent van Gogh.'
Zoals bekend kunnen veel lezers van de Volkskrant zich een originele Van Gogh veroorloven. Opmerkelijk is ook de kwalificatie 'doemdenker.' Die negatieve kwalificatie wordt gebruikt om de eeuwige piskijker te relativeren, verdacht te maken, belachelijk te maken.
Stel, u steekt de weg over en ziet niet dat er een auto met grote snelheid op u afrijdt. Een voorbijganger op het trottoir schreeuwt: 'kijk uit, een auto!!!' Nu de vraag: is die voorbijganger een 'doemdenker' dan wel een verstandig iemand? Juist, het laatste. Waarom heet zo iemand dan bij Pieter Klok een 'doemdenker'? Welnu, om de criticus van het moderne kapitalisme te stigmatiseren als een 'doemdenker'. De ware propaganda zit maar al te vaak in de kwalificaties, de adjectieven, en in de dingen die bewust verzwegen worden.
Pieter, een doemdenker die gelijk heeft is geen doemdenker. Probeer de taal zuiver te houden, het is het enige dat bestaat tussen irrationaliteit en rationaliteit. Eerst wordt de taal verkracht en vervolgens de samenleving, zoals we uit de geschiedenis weten.

Het Neoliberale Geloof 221


Voordat ze elkaar de koppen gingen inslaan, opereerde bij mij in de buurt een groepje Joegoslavische onderwereldfiguren die het kapitalisme beter onder de knie hadden dan wie dan ook. Met een minimum aan investeringen, drie lege luciferdoosjes en een piepklein balletje, wisten ze een maximum aan winst te behalen. Ze deden op straat een spelletje dat bekend stond als balletje balletje. Voor de onwetenden en dat waren er toen nogal wat leg ik het spelletje even uit: 'Balletje-balletje is de naam van een behendigheidsspel dat vaak in de vorm van een goocheltruc wordt uitgevoerd. Voor het spel gebruikt men drie bekers (of doppen), enkele balletjes en een tafel of vergelijkbaar speeloppervlak. De speler beweegt snel met de omgekeerde bekers over de tafel, laat een balletje tussen de bekers rollen en zet vervolgens de bekers stil. Aan de toeschouwers wordt dan gevraagd onder welke beker zich een balletje bevindt. Vaak wordt er geld ingezet en is de truc een vorm van oplichting: de vingervlugge speler heeft het balletje onder de beker weggehaald en de deelnemer verliest dus altijd.'
Met lucht wisten deze forse heren (met vaak lugubere koppen) zich te verrijken, tot ik verscheen en luid en duidelijk opmerkte dat het hier zwendel betrof. Ze keken me woedend aan, maar aangezien ook ik nogal lang ben durfden ze me niets te doen. In dezelfde tijd maakte ik als journalist lezers en luisteraars attent op zwendelpraktijken van politici en zakenmensen. Er werd daarop door speculanten, politici en soms zelfs mijn collega's woedend gereageerd, maar aangezien ik altijd de feiten bij de hand had konden ze me niets doen.
Ik moest aan die Joegoslavische boeven denken toen ik vanochtend de volgende kop op de voorpagina van het AD las: 'WAAR BLIJFT ONS GELD?' Het antwoord is simpel, in de zakken van de balletje balletje spelers en hun opdrachtgevers op de beurzen en de banken. Het AD meldt: '80 miljard euro is de voorbije week verdampt op de beurs. Spaargeld van Icesave is spoorloos verdwenen.' Verdampt, daar hebben we het woord weer. Iedereen praat iedereen na, maar verdampen kan alleen een vloeistof. Het is niet verdampt! Dat geld was er nooit en kan dus ook niet verdampen. En het geld dat er wel was, daar hebben de pensioenfondsen en de banken mee gespeculeerd in een luchtbel die nu geknapt is.
Ik zapte gisteravond langs het VARA-programma De Leugen Regeert, nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid is er een treffender programmatitel geweest als deze, want inderdaad, de leugen regeerde er. Een verontwaardigde professor, de econoom Arjo Klamer, leek samen met een gepensioneerde Ciska Dresselhuys, het vleesgeworden consumentistische feminisme, de hoofdredacteur van het Financieele Dagblad de schuld te geven van de financiele crisis. De hoofdredacteur probeerde vergeefs de hoogleraar en de journaliste erop te wijzen dat de financiele crisis wereldwijd is en dat zijn krant daarvan verslag gaf, wat kranten geacht worden te doen. Vergeefs allemaal, Klamer die economisch adviseur van de Socialistische Partij is, behoort samen met Jan Marijnissen sinds 2001 tot het bestuur van de commissie 'Stop de uitverkoop van onze samenleving". Kortom, een aanwinst in de politiek, alleen van het moderne kapitalisme begrijpt Klamer niets.
Hoe dan ook, het Financieele Dagblad bericht vandaag op de voorpagina: 'Vrije Val. Koersen Damrak dit jaar gehalveerd. Wereldwijd verdampt deze week 6200 miljard dollar. Balkenende: "Beurskoers banken niet reeel." Angst voor diepe recessie.'

De Nieuwe Reporter 2


De Nieuwe Reporter bericht:

'Nederland mist nog juiste bloggersklimaat
Met de nieuwe Best of the Blogs in aantocht blijf ik ervan overtuigd dat weblogs nog maar aan het begin van een grootse ontwikkeling staan, al was het maar omdat de individualisering en ontwikkelingen op de mediamarkt ze volledig in de kaart spelen (zie ook de 2008 update van Technorati).
Toch stagneert het Nederlandse bloggerswereldje. We kennen allemaal de blogs die het niveau van het visitekaartje of ego-document ontstijgen, die continu in de waakstand staan en originele, degelijke content produceren. Dat zijn de ongeveer twintig blogs die jaarlijks onderling de nominaties en prijzen verdelen.
Daaromheen cirkelen nog enkele tientallen rijzende sterren; ik schat hun aantal op hooguit vijftig.
Het geheel overziend komen er drie vragen bij me op. Waarom zijn er zo weinig top- en subtop-blogs? Hoe komt het dat die ondanks hun kwaliteit niet overdreven goed bezocht worden? En waarom is het resterende blog-veld zo pretentieloos en plat? Dat de meeste mensen wel andere dingen aan hun hoofd hebben, snap ik goed, maar dit moet toch beter kunnen.'


Lees verder: http://www.denieuwereporter.nl/?p=1837

In antwoord op deze bewering stuurde ik dit stukje naar de Nieuwe Reporter met de vraag waar anders dan op weblogs kan men een volgende analyse lezen van de werkwijze van de westyerse commerciele massamedia?

'De VolkskrantWatch bericht:
'Bij de IJslandse bank Icesave krijgt u 5,25 procent zonder addertjes.... De crisis biedt u de kans eindelijk eens een grote klapper te maken: u kunt op een koopje aandelen krijgen. ING, Aegon en Fortis bijvoorbeeld zijn minder waard dan heel ABN Amro nog geen jaar geleden. U kunt dus drie aandelen kopen voor de prijs van één." De Volkskrant (Pieter Klok) 30 september 2008: "U kunt uw spaargeld dus net zo goed houden, maar zet het wel op een rekening met een hoge rente, bijvoorbeeld bij Fortis. Die bank is nu wel hard genoeg gestraft voor zijn hoogmoed en heeft uw steun deze dagen hard nodig....een systeemcrisis. Dat is nog steeds ondenkbaar. Dat is ondenkbaar en blijft ondenkbaar, ook in deze crisis."De Volkskrant (Pieter Klok) 1 oktober 2008: "...als heel Nederland, ja heel de wereld, gewoon net doet of er niets aan de hand is en vrolijk door blijft consumeren en investeren, dan is de kans groot dat we de crisis redelijk ongeschonden doorkomen. Maar zoveel solidariteit legt de mensheid over het algemeen niet aan de dag."U leest het, de crisis heeft volgens Pieter Klok niets met de banken of het systeem te maken, omdat:1. mensen niet doen wat Pieter Klok doet: net doen alsof er niet aan de hand is, en2. men geen solidariteit kan opbrengen. Volkskrant 10 oktober 2008 ‘Pers waarschuwde te weinig voor Icesave’ Elsevier: ‘Wie wil niet zo’n spaarrekening?’ En: ‘Dit is, kortom, een spaarrekening met weinig haken en ogen.’ AD: ‘Mocht Landsbanki (...) toch in problemen komen, dan is er voor de meeste mensen weinig aan de hand.’ NRC Handelsblad: ‘Icesave kan de hoge rente bieden omdat de bank geen kantoren heeft en alles online doet.’D e Volkskrant (Pieter Klok) 18 juli 2008 : ‘Bij de IJslandse bank Icesave krijgt u 5,25 procent zonder addertjes.’...Volkskrant-journalist Pieter Klok: ‘We voelden vorige week al dat het misging met IJsland en hebben serieus overwogen om te waarschuwen. Maar dan zouden we mogelijk een bankrun veroorzaken en van paniekzaaierij worden beschuldigd."Laf voegt Klok toe: "Tot deze week was het ondenkbaar dat een land failliet zou gaan en dus leek de garantie op de spaartegoeden spijkerhard. De Nederlandsche Bank had natuurlijk moeten waarschuwen.’Ik raad gedupeerden aan om Pieter Klok voor de Raad voor de Journalistiek te dagen voor het doorlopend verspreiden van valse geruchten en valse informatie over de financiële wereld, en het bewust verzwijgen van urgente informatie die zijn lezers financieel ernstig benadeeld hebben. Pieter Klok zou als het aan mij ligt nooit meer voor een krant of anders nieuwsmedium mogen werken.'
Lees verder: http://www.volkskrantblog.nl/bericht/225243

En raadt eens wat? Ik krijg deze kritiek niet op het door gemeenschapsgeld betaalde weblog van de NIeuwe Reporter geplaatst. Het moet door de censuur. En zo controleert de journalistiek welke kritiek wel en niet mag.

Het opmerkelijke is dat in het artikel van Theo van Stegeren wel het volgende staat: 'Dat koppige optimisme vind ik terug in een stuk of dertig weblogs – van Sargasso en Hoeiboei tot GeenCommentaar, van Onze Man in Teheran tot het Vlaamse LVB.net, van Mijn kind heeft Down’s syndroom tot File Under. En bij eenlingen als Stan van Houcke en Stan de Jong.Weblogs bestrijden het pessimisme en de kortzichtige “what’s-in-it-for-me?” skepsis in ons land het beste als ze laten zien dat ze zelf factoren van betekenis zijn. Ze kunnen gezag verwerven, citeerbaarder worden, sterke merken bouwen. Als dat gebeurt, wordt die grootse toekomst van het weblog vanzelf realiteit. '

'Als dat gebeurt,' dat is wellicht de reden waarom de Nieuwe Reporter censureert.

Pieter Klok van de VolkskrantDe praatjesmakers, kletsmajoors en als journalisten vermomde propagandisten lijken al even failliet als het door hen gepropageerde neoliberalisme.

'Sonja heeft een nieuwe reactie op uw bericht "Het Neoliberale Geloof 220" achtergelaten: Bericht van de VolkskrantWatch: VK-journalist Pieter Klok promootte Icesave Pieter Klok: "Bij de IJslandse bank Icesave krijgt u 5,25 procent zonder addertjes."

De VolkskrantWatch bericht:

'Bij de IJslandse bank Icesave krijgt u 5,25 procent zonder addertjes.... De crisis biedt u de kans eindelijk eens een grote klapper te maken: u kunt op een koopje aandelen krijgen. ING, Aegon en Fortis bijvoorbeeld zijn minder waard dan heel ABN Amro nog geen jaar geleden. U kunt dus drie aandelen kopen voor de prijs van één." De Volkskrant (Pieter Klok) 30 september 2008: "U kunt uw spaargeld dus net zo goed houden, maar zet het wel op een rekening met een hoge rente, bijvoorbeeld bij Fortis. Die bank is nu wel hard genoeg gestraft voor zijn hoogmoed en heeft uw steun deze dagen hard nodig....een systeemcrisis. Dat is nog steeds ondenkbaar. Dat is ondenkbaar en blijft ondenkbaar, ook in deze crisis."De Volkskrant (Pieter Klok) 1 oktober 2008: "...als heel Nederland, ja heel de wereld, gewoon net doet of er niets aan de hand is en vrolijk door blijft consumeren en investeren, dan is de kans groot dat we de crisis redelijk ongeschonden doorkomen. Maar zoveel solidariteit legt de mensheid over het algemeen niet aan de dag."U leest het, de crisis heeft volgens Pieter Klok niets met de banken of het systeem te maken, omdat:1. mensen niet doen wat Pieter Klok doet: net doen alsof er niet aan de hand is, en2. men geen solidariteit kan opbrengen. Volkskrant 10 oktober 2008 ‘Pers waarschuwde te weinig voor Icesave’ Elsevier: ‘Wie wil niet zo’n spaarrekening?’ En: ‘Dit is, kortom, een spaarrekening met weinig haken en ogen.’ AD: ‘Mocht Landsbanki (...) toch in problemen komen, dan is er voor de meeste mensen weinig aan de hand.’ NRC Handelsblad: ‘Icesave kan de hoge rente bieden omdat de bank geen kantoren heeft en alles online doet.’D e Volkskrant (Pieter Klok) 18 juli 2008 : ‘Bij de IJslandse bank Icesave krijgt u 5,25 procent zonder addertjes.’...Volkskrant-journalist Pieter Klok: ‘We voelden vorige week al dat het misging met IJsland en hebben serieus overwogen om te waarschuwen. Maar dan zouden we mogelijk een bankrun veroorzaken en van paniekzaaierij worden beschuldigd."Laf voegt Klok toe: "Tot deze week was het ondenkbaar dat een land failliet zou gaan en dus leek de garantie op de spaartegoeden spijkerhard. De Nederlandsche Bank had natuurlijk moeten waarschuwen.’Ik raad gedupeerden aan om Pieter Klok voor de Raad voor de Journalistiek te dagen voor het doorlopend verspreiden van valse geruchten en valse informatie over de financiële wereld, en het bewust verzwijgen van urgente informatie die zijn lezers financieel ernstig benadeeld hebben. Pieter Klok zou als het aan mij ligt nooit meer voor een krant of anders nieuwsmedium mogen werken.'


''Paul Mazer, een vooraanstaande bankier van de inmiddels failliete Lehman Brothers vatte de kapitalistische ideologie als volgt samen: "We must shift America from a 'needs' to a 'desires' culture, people must be trained to desire, to want new things even before the old has been completely consumed . We must shape a new mentality in America, man's desires must overshadow his needs." Het spreekt voor zich dat de massamedia, de pers, hierin een centrale rol kreeg toebedeeld.

Onlangs zag ik Century of Self, de schitterende documentaire die Adam Curtis voor de Britse televisie maakte en waarin hij over de grondlegger van de public-relations industrie, de invloedrijke Amerikaan Edward Bernays, zegt dat deze neef van Freud de industrielen demonstreerde: 'how they could make people want things they did not need by linking mass produced goods to their unconscious desires. Out of this would come a new political idea of how to control the masses. By satisfying people's inner selfish desires one made them happy and thus docile. It was the start of the all-consuming self, which has come to dominate the world today.'

Herman en Chomsky concluderen in Manufacturing Consent het volgende: 'Given the imperatives of corporate organisation and the workings of the various filters, conformity to the needs and interests of privileged sectors is essential to succes. In the media, as in other major institutions, those who do not display the requistite values and perspectives will be regarded as "irresponsible," "ideological," or otherwise aberrant, and will fall by the wayside."

Het Neoliberale Geloof 220


Gisteren schreef ik op deze weblog:
"NRC bericht:
'Vangnet van 20 miljard voor financiële sector Gepubliceerd: 10 oktober 2008 14:03 Gewijzigd: 10 oktober 2008 14:12 Door een onzer redacteuren Den Haag, 10 okt. De Nederlandse staat heeft gisteravond per direct 20 miljard euro beschikbaar gesteld voor de Nederlandse financiële sector om te voorkomen dat bedrijven in problemen komen. Desondanks werd de Amsterdamse AEX-index vanmorgen met de andere beurzen in Europa en Azië mee omlaag getrokken, in navolging van Wall Street gisteravond.Rond het middaguur stond de AEX 7,4 procent lager op 261,24 punten. In Frankrijk en Duitsland was het verlies nog groter. In Azië sloten de beurzen van Hongkong en Tokio respectievelijk 7,2 en 9,6 procent lager.'

Veel van mijn collega's zijn zo erg geindoctrineerd door het systeem, geloven zo diep in de neoliberale ideologie, dat ze niet in staat zijn de werkelijkheid te zien. Ik hoorde net een gelovige financiele commentator van de BBC zeggen dat er op de beurzen een strijd tussen de bulls en de bears gaande is, tussen de zogeheten optimisten en de zogeheten pessimisten. Maar dat is nonsens, het verklaart niet het feit dat de afgelopen week wereldwijd de belangrijkste beurzen met 20 procent zijn gedaald...
Voor mijn Hollandse collega's die nog steeeds niet beseffen hoe diep de crisis is. Het gaat om de middenklasse die onvermijdelijk door de luchthandel vernietigd werd en nog steeds wordt. En zoals bekend is de belangrijkste steunpilaar van de parlementaire democratie diezelfde middenklasse. De laatste keer dat de middenklasse in een parlementaire democratie werd vernietigd was de Weimar Republiek. Wat er nu gebeurt heeft geweldige consequenties op sociaal en straks dus politiek gebied."

Vandaag bericht de NRC op de voorpagina: 'Crisis raakt hart van de middenklasse.' Een jaar na het begin van de financiele crisis begint de slijpsteen voor de geest langzaam maar zeker te begrijpen wat er voor hun ogen gebeurt en al lang in de VS is gebeurd. Het artikel is dan ook niet geschreven door de financieel commentator van de 'kwaliteitskrant,' Maarten Schinkel, maar door redacteur Menno Tamminga. Het artikel begint aldus:

'In twee weken tijd is de wereld van spaarders en beleggers, van burgers, op zijn kop gezet. Deze crisis is niet het eind van het kapitalisme, dit is het kapitalisme.' En zo is het maar net. Het moderne kapitalisme is, nogmaals, een systeem dat in lucht handelt. En die ontwikkeling was onvermijdelijk omdat het kapitalisme gebaseerd is op de doctrine dat met een minimum aan inzet een maximum aan resultaat moet worden behaald, ten koste van alles en iedereen, mens en natuur. Die logica hebben de westerse elite en hun politici genegeerd. Integendeel, de westerse politici zijn de afgelopen kwarteeuw druk bezig geweest met het dereguleren en privatiseren, zodat de gemeenschap geen enkele greep meer had op het gokken met andermans geld of met geld dat er uberhaupt niet was. De gemeenschap moet nu daarvoor de rekening betalen, zodat de gokkers door kunnen gaan met zichzelf en een kleine schatrijke elite te verrijken. 'The top 1 percent now takes home about 20 percent of total national income. As recently as 1980, it took home 8 percent.' Zie: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2008/10/het-neoliberale-geloof-219.html U hoeft absoluut geen marxist te zijn om de werkelijkheid te kunnen zien.

Omdat de NRC-redacteuren voor de middenklasse en de kleine rijke elite schrijven kan de slijpsteen voor de geest om voor de hand liggende redenen natuurlijk niet de hele waarheid vertellen. Het geloof in het neoliberalisme mag niet fundamenteel worden aangetast. Het moment is nu dus aangebroken om te beschrijven wat niet langer meer genegeerd kan worden, zelfs niet door de grootste dwaas, maar de hele handel blootleggen kan natuurlijk niet. Daarom schrijft Menno Tamminga dit: 'Het volkskapitalisme is dood, leve de volksspaarbank,' waarmee hij suggereert dat de financiele crisis in feite is veroorzaakt door de kleine spaarders en de mensen die een pensioen hebben opgebouwd. Daarmee probeert Tamminga de NRC-lezers, voor een groot deel het volk dat spaart en een pensioen heeft, wijs te maken dat zijzelf met hun geld en met geld dat niet bestond op de beurzen hebben gegokt. Of althans, mede verantwoordelijk zijn voor de gokpartij. Vandaar het nieuwe woord: 'volkskapitalisme'. Niet de bankiers en de andere gokkers zijn de schuld, nee het volk is schuldig. Maar ook dat is een onwaarheid. Het geldkapitalisme is in elkaar gestort doordat de banken vele malen meer geld uitleenden dan ze in kas hadden. Op die manier werd het gokken op de beurs mogelijk gemaakt. Meer dan 90 procent van alle wereldwijde geldtransacties had niets meer te maken met goederen en diensten, maar alles met speculeren. Met geld dat niet bestond, en soms ook met producten die de gokkers niet bezaten. De ontploffing van deze luchtbel was slechts een kwestie van tijd, want toezichthouders als de heren Wellink en Greenspan vonden het gespeculeer juist prachtig en deden niets wezenlijks om er een greep op te krijgen. Integendeel, ze juichten het toe. Maar dat alles vertelt Menno Tamminga niet. Daar zijn de NRC lezers niet aan toe.

En waarom niet? Een week geleden schreef ik dit:

''Paul Mazer, een vooraanstaande bankier van de inmiddels failliete Lehman Brothers vatte de kapitalistische ideologie als volgt samen: "We must shift America from a 'needs' to a 'desires' culture, people must be trained to desire, to want new things even before the old has been completely consumed . We must shape a new mentality in America, man's desires must overshadow his needs." Het spreekt voor zich dat de massamedia, de pers, hierin een centrale rol kreeg toebedeeld. Maar dat zullen de meeste van mijn collega's ontkennen. Vandaar dat er geen serieuze discussie over het vak bestaat. De kritiek blijft altijd geneuzel over niets.Intussen zitten we midden in een financiele crisis, het failliet van een systeem dat door Bernays als een van de eerste werd uitgedacht, een systeem waarbij de burgers worden 'getraind om te verlangen.' Hun begeerte wordt nog steeds kunstmatig op peil gehouden met een vloedgolf aan dingen. Dat is de kern van de irrationele consumentenmaatschappij. Maar vanuit deze context zullen de commerciele massamedia nagenoeg nooit berichten.''

Met andere woorden: de commerciele massamedia die dankzij deze consumentistische ideologie bestaan, zullen natuurlijk nooit vertellen aan hun publiek dat ze door irrationele krachten worden beheerst, want als ze dat doen dan vernietigen ze het geloof onder deze ideologie, en graven de commerciele massamedia hun eigen graf.

De Israelische Terreur 448

In het dagblad Trouw was onlangs het volgende te lezen:

'Op weg naar ’t einde van de Joodse staat

Israël bezet de Palestijnse gebieden louter uit honger naar land, vindt Zeev Sternhell, gisteren in Israël doelwit van een aanslag.
’Het zionisme is een veroveringsoorlog”, zei een van de grondleggers van de Israëlische staat, Berl Katznelson in 1929. Hij vervolgde: „Ik gebruik niet toevallig militaire termen om het vestigen van de staat te omschrijven”. In feite was het zionisme een veroveringsbeweging en daartoe waren alle middelen bruikbaar.
Wat echter in de dagen voor de stichting van de staat onvermijdelijk en dus gerechtvaardigd was, krijgt nu de lelijke en gewelddadige vorm van een koloniale bezetting: het autoritaire regime in de bezette gebieden, de schepping van twee legale systemen het gebruik van leger en politie ten dienste van de kolonistenbeweging, de roof van Palestijns land.
Dit alles draagt niet bij aan de vervolmaking van het zionisme maar leidt tot zijn begrafenis. Hier, tussen de stad Hebron en de nederzetting Yitzhar begraven de kolonisten de democratische Joodse staat.
Evenals andere koloniale regimes trachten de bewindhebbers in de gebieden te handelen onder dekking van de duisternis. Toen 250 leden van de vredesbeweging op bezoek kwamen werd Hebron tot verboden gebied verklaard. De politie deed niets om te verhinderen dat plaatselijk tuig de vredesgroep aanviel. Als er een delegatie van de Likoed was gekomen zou het gebied niet zijn afgegrendeld en zou de politie zich ongetwijfeld volledig ten dienste van de bezoekers hebben gesteld.
Wie wil weten wat er aan de hand is, moet absoluut een bezoek aan de gebieden brengen. Pas als je door de velden loopt, snap je onmiddellijk dat de zogenaamde illegale buitenposten het probleem niet vormen. Dat er niets in de weg wordt gelegd aan gajes dat de wet aan zijn laars lapt is op zichzelf een schande , maar dat is niet de belangrijkste hindernis om een einde te maken aan de bezetting. De ware oorzaak is de kolonistenbeweging zelf, de Israëlische landhonger.

Meer over de Israelische terreur: http://www.countercurrents.org/pa-pilger110903.htm

vrijdag 10 oktober 2008

Het Neoliberale Geloof 219

Voor mijn Hollandse collega's die nog steeeds niet beseffen hoe diep de crisis is. Het gaat om de middenklasse die onvermijdelijk door de luchthandel vernietigd werd en nog steeds wordt. En zoals bekend is de belangrijkste steunpilaar van de parlementaire democratie diezelfde middenklasse. De laatste keer dat de middenklasse in een parlementaire democratie werd vernietigd was de Weimar Republiek. Wat er nu gebeurt heeft geweldige consequenties op sociaal en straks dus politiek gebied. Laat mijn collega's door de VS reizen in plaats van permanent voor het Witte Huis laten posten, waar ze alleen maar de Amerikaanse commerciele massamedia napraten. Laten mijn Hollandse collega's nu hun eigen ogen en hersenen gaan gebruiken. Uit de International Herald Tribune:

'A TIME TO SPEND
Saved by the deficit?
By Robert B. Reich
Published: October 9, 2008

BERKELEY, California:
Both presidential candidates have been criticized for failing - at Tuesday's debate and previously - to name any promises or plans they're going to have to scrap because of the bailout and the failing economy.
That criticism is unwarranted. The assumption that we are about to have a rerun of 1993 - when Bill Clinton, newly installed as president, was forced to jettison much of his agenda because of a surging budget deficit - may well be mistaken.
At first glance, January 2009 is starting to look a lot like January 1993. Then, the federal deficit was running at roughly $300 billion a year, or about 5 percent of gross domestic product - way too high for comfort. By contrast, the deficit for the 2009 fiscal year is now projected to be $410 billion, or about 3.3 percent of gross domestic product. That's not too worrying.
But if the Treasury shovels out the full $700 billion of bailout money next year, the deficit could balloon to more than 6 percent of gross domestic product, the highest since 1983. And if the nation plunges into a deeper recession, with tax revenues dropping and domestic product shrinking, the deficit will be even larger as a proportion of the economy. Yet all is not what it seems. First, the $700 billion bailout is less like an additional government expense than a temporary loan or investment. The Treasury will take on Wall Street's bad debts - mostly mortgage-backed securities for which there's no market right now - and will raise the $700 billion by issuing additional government debt, much of it to global lenders and foreign governments...

Here again, there's marked difference between 1993 and 2009. Then, some of our highways, bridges, levees and transit systems needed repair. Today, they are crumbling. In 1993, some of our children were in classrooms too crowded to learn in, and some districts were shutting preschool and after-school programs. Today, such inadequacies are endemic. In 1993, some 35 million Americans had no health insurance and millions more were barely able to afford it. Today, 50 million are without insurance, and a large swath of the middle class is barely holding on. In 1993, climate change was a problem. Now, it's an emergency.
Moreover, without adequate public investment, the vast majority of Americans will be condemned to a lower standard of living for themselves and their children. The top 1 percent now takes home about 20 percent of total national income. As recently as 1980, it took home 8 percent. Although the economy has grown considerably since 1980, the middle class' share has shrunk.
That's a problem not just because it strikes so many as being unfair, but also because it's starting to limit the capacity of most Americans to buy the goods and services they produce without going deep into debt. The last time the top 1 percent took home 20 percent of national income, not incidentally, was 1928. Perhaps it should not be surprising, then, that the Wall Street bailout has generated so much anger among middle-class Americans.
Robert B. Reich, a secretary of labor under President Bill Clinton and a professor at the University of California, Berkeley, is the author of "Supercapitalism."'


Het is niet mogelijk een ziekte achteraf met een ziekte te bestrijden. Get the picture?

The Empire 346

'The End Of American Capitalism?
By Anthony Faiola Washington Post Staff Writer
Friday, October 10, 2008; A01

The worst financial crisis since the Great Depression is claiming another casualty: American-style capitalism.
Since the 1930s, U.S. banks were the flagships of American economic might, and emulation by other nations of the fiercely free-market financial system in the United States was expected and encouraged.
But the market turmoil that is draining the nation's wealth and has upended Wall Street now threatens to put the banks at the heart of the U.S. financial system at least partly in the hands of the government.
The Bush administration is considering a partial nationalization of some banks, buying up a portion of their shares to shore them up and restore confidence as part of the $700 billion government bailout.
The notion of government ownership in the financial sector, even as a minority stakeholder, goes against what market purists say they see as the foundation of the American system.
Yet the administration may feel it has no choice. Credit, the lifeblood of capitalism, ceased to flow. An economy based on the free market cannot function that way.
The government's about-face goes beyond the banking industry. It is reasserting itself in the lives of citizens in ways that were unthinkable in the era of market-knows-best thinking. With the recent takeovers of major lenders Fannie Mae and Freddie Mac and the bailout of AIG, the U.S. government is now effectively responsible for providing home mortgages and life insurance to tens of millions of Americans. Many economists are asking whether it remains a free market if the government is so deeply enmeshed in the financial system.
Given that the United States has held itself up as a global economic model, the change could shift the balance of how governments around the globe conduct free enterprise. Over the past three decades, the United States led the crusade to persuade much of the world, especially developing countries, to lift the heavy hand of government from finance and industry.
But the hands-off brand of capitalism in the United States is now being blamed for the easy credit that sickened the housing market and allowed a freewheeling Wall Street to create a pool of toxic investments that has infected the global financial system. Heavy intervention by the government, critics say, is further robbing Washington of the moral authority to spread the gospel of laissez- faire capitalism.
The government could launch a targeted program in which it takes a minority stake in troubled banks, or a broader program aimed at the larger banking system. In either case, however, the move could be seen as evidence that Washington remains a slave to Wall Street. The plan, for instance, may not compel participating firms to give their chief executives the salary haircuts that some in Congress intended.
But if the plan didn't work, the government might have to take bigger stakes.
"People around the world once admired us for our economy, and we told them if you wanted to be like us, here's what you have to do -- hand over power to the market," said Joseph Stiglitz, the Nobel Prize- winning economist at Columbia University. "The point now is that no one has respect for that kind of model anymore given this crisis. And of course it raises questions about our credibility. Everyone feels they are suffering now because of us."'


Het Neoliberale Geloof 218

NRC bericht:

'Vangnet van 20 miljard voor financiële sector
Gepubliceerd: 10 oktober 2008 14:03 Gewijzigd: 10 oktober 2008 14:12
Door een onzer redacteuren
Den Haag, 10 okt. De Nederlandse staat heeft gisteravond per direct 20 miljard euro beschikbaar gesteld voor de Nederlandse financiële sector om te voorkomen dat bedrijven in problemen komen. Desondanks werd de Amsterdamse AEX-index vanmorgen met de andere beurzen in Europa en Azië mee omlaag getrokken, in navolging van Wall Street gisteravond.
Rond het middaguur stond de AEX 7,4 procent lager op 261,24 punten. In Frankrijk en Duitsland was het verlies nog groter. In Azië sloten de beurzen van Hongkong en Tokio respectievelijk 7,2 en 9,6 procent lager. Gisteren was de Dow-Jonesindex al met 7,3 procent gedaald. In New York brak er een uur voordat de handel sloot paniek uit, onder meer omdat General Motors – en daarmee zijn grote financiële divisie – wellicht een lagere beoordeling krijgt.'
Vangnet_van_20_miljard_voor_financiele_sector
Veel van mijn collega's zijn zo erg geindoctrineerd door het systeem, geloven zo diep in de neoliberale ideologie, dat ze niet in staat zijn de werkelijkheid te zien. Ik hoorde net een gelovige financiele commentator van de BBC zeggen dat er op de beurzen een strijd tussen de bulls en de bears gaande is, tussen de zogeheten optimisten en de zogeheten pessimisten. Maar dat is nonsens, het verklaart niet het feit dat de afgelopen week wereldwijd de belangrijkste beurzen met 20 procent zijn gedaald.
De fundamentele fout die mijn collega's maken is het volgende. De afgelopen tien dagen hebben de westerse regeringen ongeveer 1000 miljard euro in de failliete geldhandel gepompt. Maar dat is een druppel op de gloeiende plaat, want het gat dat is ontstaan doordat banken vele malen meer krediet verstrekten dan ze zelf in bezit hadden, is veel groter dan die 1000 miljard. De banken gokten dat dit alles oneindig lang door kon gaan. Alan Greenspan, tot begin 2006 voorzitter van de Board of Governors van de Federal Reserve System', was namelijk van mening dat banken consequentieloos konden blijven doorgokken. Het zou volgens hem geen desastreuze consequenties hebben. En we weten allemaal dat als de hoofdaap iets beweert de bij-apen dit dan onmiddellijk geloven. Anders heeft het geen zin om hoofdaap te worden. Alleen op die manier kan ons hierarchisch systeem werken. En zo bleef de luchthandel doorgaan, waardoor dit banksysteem failliet is.
Dat weten de speculanten op de beurzen maar al te goed, daarom nemen ze ook geen enkel risico en stoten allerlei 'giftig materiaal,' om in het jargon te blijven, zo snel mogelijk af. Die speculanten zijn ook niet in 'paniek' zoals de slijpsten voor de geest onterecht bericht. Als u iets van de hand doet omdat het niets waard is, dan bent u niet in paniek, integendeel, u bent uitermate verstandig, want alleen een dwaas bewaart iets dat hem steeds armer maakt. Welnu, beste lezers van deze weblog, hoe leg ik nu mijn collega's dat uit wat ieder zinnig mens en zelfs een kind al weet? Graag een antwoord voor het einde van het jaar.

De Israelische Terreur 447

Mr Sternhell, a Holocaust survivor, is best known for his work on the history of fascism.

'Bombed writer fears for democracy

Mr Sternhell says he is "not afraid"
An Israeli academic injured in a pipe bombing two weeks ago has told the BBC he fears a "climate of violence" may be threatening democracy in the country.
Zeev Sternhell, a well-known critic of Jewish settlement in the occupied West Bank, said he suspected far right-wing Israelis were to blame.
Mr Sternhell told the Outlook programme he was not afraid, but warned of a "deep divide" in Israeli society.
He was lightly hurt in the attack at his home. No one has been arrested.
Mr Sternhell, said he was "lucky" not to have been more seriously injured and was continuing with his work as usual.
"The very use of violence against somebody who is speaking and writing is something that is symptomatic and scares society as a whole," he said.
"I think many people have been scared much more than I have."
'Wild West Bank'

De Israelische Terreur 446'New Israeli weapon kicks up stink
By Wyre Davies BBC News,
Jerusalem

Three weeks ago, Israeli soldiers burst into Awwad Sror's small family home in the Palestinian West Bank town of Nilin.
Mr Sror's family say that when he intervened as troops arrested his younger brother, Aqal, he was shot from close range with at least three rubber-coated steel bullets.
One hit him in the chest, another smashed his jaw, while a third entered his right eye socket and fractured his skull.
Mr Sror, a married father of three, is lucky to be alive. But he has lost the sight in his right eye.
Israel has investigated the incident and has concluded that the soldier who fired the shots acted properly when Mr Sror tried to stop his brother being taken away.
The family argues it was an excessive use of force.
'Foul'
In and around Nilin there are regular, sometimes violent, protests against the continued building of Israel's West Bank barrier which snakes around a new Jewish settlement on the other side of the small valley.

Acutely aware of accusations that it is using disproportionate force in political hot-spots like Nilin, Israel is deploying a new, non-lethal but highly effective and highly-offensive weapon.
It's called Skunk.
Imagine the worst, most foul thing you have ever smelled. An overpowering mix of rotting meat, old socks that haven't been washed for weeks - topped off with the pungent waft of an open sewer.
Imagine being covered in the stuff as it is liberally sprayed from a water cannon.
Then imagine not being able to get rid of the stench for at least three days, no matter how often you try to scrub yourself clean.
The beauty of Skunk - if beauty is the right word - is that it is said to be completely organic.
'Secret' ingredients'

Nederland en Afghanistan 177


Arnold Karskens bericht:


'Opnieuw valt mij een grote eer te beurt. Gisteren bij Pauw & Witteman hoorde ik officieel dat ik de Clara Meijer-Wichmann Penning 2008 krijg. Deze prestigieuze prijs, ingesteld door de Liga voor de Rechten van de Mens en J’accuse, wordt jaarlijks uitgereikt aan ‘een persoon of organisatie in Nederland die zich op onderscheidende wijze heeft ingezet voor de waarborging van mensenrechten,’ aldus het persbericht. Wat het allemaal nog fraaier maakt is dat dit jaar het 60-jarige bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt gevierd. Vooral mijn Afghanistan-verslaggeving beviel de jury erg goed. Een citaat: ‘Vanuit de internationaal geaccepteerde mensenrechten en het humanitaire oorlogsrecht zijn aanvallen op burgers in oorlog onaanvaardbaar. De aandacht die Karskens heeft gevraagd en gekregen voor de Afghaanse burgerslachtoffers is essentieel voor de erkenning van hun mensenrechten. Hij heeft een onmisbare bijdrage geleverd aan human rights reporting in Nederland. Hij mag een voorbeeld worden genoemd voor de huidige en toekomstige generatie (oorlogs) journalisten.’ Maar zelf weet ik dat het onderzoek naar de schietincidenten in Irak en mijn werk om via de stichting OnderzoekOorlogsmisdaden lieden als oud SIPO-medewerker Klaas-Carel Faber en gifgassmokkelaar Frans van Anraat achter slot en grendel te krijgen ook indruk heeft gemaakt. De penning ontvang ik op 10 december. Advocaat en Professor Internationaal Recht Liesbeth Zegveld houdt dan de Clara Meijer-Wichmann lezing. Zij zal ingaan op de positie van burgerslachtoffer in het internationale oorlogsrecht en de verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat.'
Gefeliciteerd Arnold.

Het Neoliberale Geloof 217


"No reason to get excited," the thief, he kindly spoke,
"There are many here among us who feel that life is but a joke.

But you and I, we've been through that, and this is not our fate,

So let us not talk falsely now, the hour is getting late."


All along the watchtower, princes kept the view

While all the women came and went, barefoot servants, too.

Outside in the distance a wildcat did growl,

Two riders were approaching, the wind began to howl...

Het Neoliberale Geloof 216


De Volkskrant opent vanochtend met een 6 kolommen brede kop: 'Reddingsoperatie: 20 miljard. Noodkrediet voor banken en verzekeraars. Bos: geld moet rollen. Wellink: gezond stelsel beschermen.'

Het staat er echt, ik verzin het niet. 'Bos: Geld moet rollen'. Geld van de belastingbetaler wel te verstaan, 'geld moet rollen', socialisme voor de rijken. Het heet een 'Reddingsoperatie' te zijn, in feite wordt 20 miljard in een wereldwijd financieel gat van triljoenen euro's gestort, en dat gat, geschapen door bankdirecteuren heet volgens bankdirecteur Wellink, die erop had moeten toezien dat er geen gat zou ontstaan, een 'gezond stelsel.'


There must be some way out of here

Said the joker to the thief

There's too much confusion

I can't get no relief

Businessmen drink my wine

Plowmen dig my earth

None of them know along the line

What any of this is worth

Zo ongeveer.

'Noodplan Bos en Wellink: 20 miljard
Van onze verslaggevers Bart Dirks, Douwe Douwes
gepubliceerd op 09 oktober 2008 22:29, bijgewerkt op 10 oktober 2008 11:33
DEN HAAG - De Nederlandse staat heeft donderdagavond per direct 20 miljard euro beschikbaar gesteld voor de financiële sector. Elke bank en verzekeraar kan bij de staat aankloppen om van de kapitaalsinjectie gebruik te maken.'

Noodplan_Bos_en_Wellink_20_miljard

Gisteren schreef ik dit:

'Het woord 'Paniek' verhult de werkelijkheid. Wat er momenteel gebeurt is het volgende: de westerse politici blijven gemeenschapsgeld pompen in een failliet systeem, de handel in lucht. Ze doen dat in de vergeefse hoop en kennelijk ook de verwachting dat daarmee het faillisement als het ware als sneeuw voor de zon verdwijnt. Maar het faillisement kan alleen worden gestopt wanneer de speculanten in geld ervan overtuigd zijn dat er genoeg aan reëel bestaand geld in kas is, of om in het journalistieke jargon te blijven, wanneer de beurs weer het vertrouwen heeft hervonden.
Zover is het nog lang niet omdat de speculanten, de bankiers, de beurs, de markt, hoe men het ook noemen wil, weten hoe failliet het systeem is. In tegenstelling tot de politici die gemeenschapsgeld blijven verstrekken, nemen de banken geen enkel risisco. Ze kijken wel uit. De bankiers weten dat ze vele malen meer leningen hebben uitstaan, dan ze daadwerkelijk geld in kas hebben. Ze hebben dus geld aan anderen geleend die ze niet hadden. Dat is natuurlijk zwendel, maar het is wel wettelijk toegestane zwendel. De westerse volksvertegenwoordigers hebben de afgelopen kwart eeuw dit alles mogelijk gemaakt door de controle van de gemeenschap op dit casino af te schaffen, in het kader van - en nu weer jargon- de deregulering en privatisering, wat andere woorden zijn voor zelfverrijking ten koste van de gemeenschap. Zelfs de SP sanctioneert dit nu. Nu het fout gelopen is moet de burger opdraaien voor het faillisement. Socialisme voor de rijken noemt Noam Chomsky het terecht. En deze failliete handel wordt door de commerciele journalistiek aan de man gebracht als rationeel, terwijl we met een volstrekt irrationeel systeem te maken hebben. Maar dat is nu eenmaal de functie van de postmoderne journalistiek.
Wanneer gaan nu de speculanten besluiten dat zij weer 'vertrouwen' hebben in dit gokspel op de beurzen? Dat is moeilijk precies te voorspellen. Wel kan het volgende zonder overdrijven gesteld worden: de speculanten op de beurs en hun banken wachten af, want er zijn triljoenen niet bestaande euro's in dit gokspel gestopt, gewoon lucht dus, digits die wereldwijd over computerschermen schieten. Dat gat blijft nog wel even bestaan, want de overheden hebben tot nu toe alles bij elkaar slechts een luttele 1000 miljard dollar in de failliete markt gestort. Pas zodra de gemeenschap genoeg gedokt heeft om de allergrootste schuld te dekken, zullen de speculerende banken besluiten dat er weer genoeg 'vertrouwen' is om de luchthandel weer op volle toeren te laten draaien. Geef de bankiers ook eens ongelijk, als u een zak geld kunt krijgen voor uw eigen falen, dan zou u dat toch ook toejuichen? Nou dan. Intussen lachen de speculanten zich rot. Neem ze het eens kwalijk. Domheid moet beloond worden. De vraag is alleen: wiens domheid?
Kortom, de speculanten zijn geenszins in 'paniek', ze nemen alleen geen enkel risico meer en stoten alles af dat er verdacht uit ziet. Het zijn juist de politici en journalisten die hun wereldbeeld zien ineenstorten, die in paniek zijn. Jarenlang hebben ze gepropageerd dat het westerse economische liberalisme het einde van de geschiedenis was, de best denkbare ideologie, en ineens stort het als een kaartenhuis ineen. Ik kan me voorstellen dat ze dan in paniek raken. Het is voor hen angstaanjagend dat hun geloof in de eeuwige groei niet gebaseerd is op rationaliteit. Nu valt ineens alles weg, en dat bedreigt niet alleen hun geloof, maar ook hun legitimiteit en nog belangrijker, hun inkomen.'
En ondertussen zegt de joker to the thief: 'geld moet rollen', om een 'gezond stelstel te beschermen'.

Nederland en Afghanistan 176


Stel een groep zwaar bewapende mannen dringt uw huis binnen met als argument dat ze orde op zaken komen stellen. Ze doden enkele van uw familieleden, verwoesten een deel van uw huis en proberen een orde te scheppen die hen bevalt. Na verloop van tijd blijkt dat de chaos enorm is toegenomen, want u en de uwen blijven zich verzetten tegen de zwaar bewapende kerels die zeggen orde op zaken te willen stellen. De binnendringers beseffen dat ze de strijd niet kunnen winnen en dat ze naar vrede moeten streven. Wie zoekt dan naar verzoening? Juist, die binnendringers!

Nu de NRC, de slijpsteen voor de geest. Na gisteren op de voorpagina te hebben bericht dat de 'Strijd tegen Talibaan "neerwaartse spiraal"' vertoont, omdat de militairen die Afghanistan binnenvielen er niet in slagen de bewoners van het land in het gareel te meppen, laat de NRC op pagina 5 weten: 'Op zoek naar degenen die tot verzoening bereid zijn.' Redacteur 'Hanneke Chin-a-Fo' heeft de zaak omgedraaid. Niet het Westen zoekt naar 'verzoening' maar het Westen is 'op zoek' naar elementen onder de onverzoenlijke, fanatieke, extremistische, terroristische Talibaan, die 'tot verzoening bereid zijn'.

Het voordeel van deze omkering van zaken is dat het feit dat het Westen gedwongen is om naar 'verzoening' te streven wordt verdoezeld. Bovendien suggereert deze voorstelling van zaken dat het beschaafde Westen bereid is tot 'verzoening' maar dat we dat niet van de vijand kunnen zeggen, want wij moeten nu 'op zoek naar degenen die tot verzoening bereid zijn'. En met zulke fanatieke lui weet je het maar nooit. Ook het feit dat de westerse politiek ten aanzien van Afghanistan volledig failliet is, kan op die manier verhuld worden. Jarenlang hebben de Nederlandse commerciele massamedia geen serieus onderzoek ter plaatse gedaan en nu moet men het publiek voorzichtig gaan vertellen dat het beleid failliet is, en dat er nu 'Ook in de Verenigde Staten steeds meer stemmen op [gaan] om te praten met "gematigde" leden van de Talibaan.' aldus NRC. Dezelfde 'gematigde' Talibaan leden dus die eerder gebombardeerd, gedood, en genadeloos vervolgd werden omdat ze in de ogen van de commerciele journalistiek 'fanatieke, genadeloze, extremistische, gewetenloze, moordzuchtige moslim-fundamentalisten' waren, om slechts enkele kwalificaties van de westerse journalisten te citeren.

Hoe deze 'religieuze fanatici' ineens door diezelfde commerciele massamedia als 'gematigd' kunnen worden afgebeeld is duidelijk. Het was propaganda en het blijft propaganda. Zodra de macht spreekt van 'fanatieke Talibaanstrijders' dan zijn ze fanatiek, zodra de macht zegt dat er 'gematigde' Talibaan leden zijn, dan zijn er 'gematigde' Talibaan leden. Punt, uit. En deze schaamteloze journalistiek wordt gebracht door een krant die zich als 'de slijpsteen voor de geest' ziet.

Alleen free-lance journalisten als Arnold Karskens en serieuze angelsaksische journalisten als bijvoorbeeld John Pilger en Robert Fisk hebben vanaf het begin gewaarschuwd, zoals u de afgelopen jaren onder andere in de rubriek Nederland en Afghanistan heeft kunnen lezen.

Net als in het geval van de kredietcrisis blijkt ook hier weer hoe failliet de westerse commerciele journalistiek is.

Eerder al schreef ik: Herman en Chomsky concluderen in Manufacturing Consent het volgende: 'Given the imperatives of corporate organisation and the workings of the various filters, conformity to the needs and interests of privileged sectors is essential to succes. In the media, as in other major institutions, those who do not display the requistite values and perspectives will be regarded as "irresponsible," "ideological," or otherwise aberrant, and will fall by the wayside."

donderdag 9 oktober 2008

Het Neoliberale Geloof 215

De Volkskrant opent met een 6 kolommen brede kop: 'Unieke reddingsactie heeft nul effect. Paniek op beurzen ondanks wereldwijde renteverlaging van half procent.'

Deze kop maakt duidelijk dat de Volkskrant-journalisten de draad zijn kwijt geraakt. Het woord 'Paniek' verhult de werkelijkheid. Wat er momenteel gebeurt is het volgende: de westerse politici blijven gemeenschapsgeld pompen in een failliet systeem, de handel in lucht. Ze doen dat in de vergeefse hoop en kennelijk ook de verwachting dat daarmee het faillisement als het ware als sneeuw voor de zon verdwijnt. Maar het faillisement kan alleen worden gestopt wanneer de speculanten in geld ervan overtuigd zijn dat er genoeg aan reëel bestaand geld in kas is, of om in het journalistieke jargon te blijven, wanneer de beurs weer het vertrouwen heeft hervonden.
Zover is het nog lang niet omdat de speculanten, de bankiers, de beurs, de markt, hoe men het ook noemen wil, weten hoe failliet het systeem is. In tegenstelling tot de politici die gemeenschapsgeld blijven verstrekken, nemen de banken geen enkel risisco. Ze kijken wel uit. De bankiers weten dat ze vele malen meer leningen hebben uitstaan, dan ze daadwerkelijk geld in kas hebben. Ze hebben dus geld aan anderen geleend die ze niet hadden. Dat is natuurlijk zwendel, maar het is wel wettelijk toegestane zwendel. De westerse volksvertegenwoordigers hebben de afgelopen kwart eeuw dit alles mogelijk gemaakt door de controle van de gemeenschap op dit casino af te schaffen, in het kader van - en nu weer jargon- de deregulering en privatisering, wat andere woorden zijn voor zelfverrijking ten koste van de gemeenschap. Zelfs de SP sanctioneert dit nu. Nu het fout gelopen is moet de burger opdraaien voor het faillisement. Socialisme voor de rijken, noemt Noam Chomsky het terecht. En deze failliete handel wordt door de commerciele journalistiek aan de man gebracht als rationeel, terwijl we met een volstrekt irrationeel systeem te maken hebben. Maar dat is nu eenmaal de functie van de postmoderne journalistiek.

Wanneer gaan nu de speculanten besluiten dat zij weer 'vertrouwen' hebben in dit gokspel op de beurzen? Dat is moeilijk precies te voorspellen. Wel kan het volgende zonder overdrijven gesteld worden: de speculanten op de beurs en hun banken wachten af, want er zijn triljoenen niet bestaande euro's in dit gokspel gestopt, gewoon lucht dus, digits die wereldwijd over computerschermen schieten. Dat gat blijft nog wel even bestaan, want de overheden hebben tot nu toe alles bij elkaar slechts een luttele 1000 miljard dollar in de failliete markt gestort. Pas zodra de gemeenschap genoeg gedokt heeft om de allergrootste schuld te dekken, zullen de speculerende banken besluiten dat er weer genoeg 'vertrouwen' is om de luchthandel weer op volle toeren te laten draaien. Geef de bankiers ook eens ongelijk, als u een zak geld kunt krijgen voor uw eigen falen, dan zou u dat toch ook toejuichen? Nou dan. Intussen lachen de speculanten zich rot. Neem ze het eens kwalijk. Domheid moet beloond worden. De vraag is alleen: wiens domheid?
Kortom, de speculanten zijn geenszins in 'paniek', ze nemen alleen geen enkel risico meer en stoten alles af dat er verdacht uit ziet. Het zijn juist de politici en journalisten die hun wereldbeeld zien ineenstorten, die in paniek zijn. Jarenlang hebben ze gepropageerd dat het westerse economische liberalisme het einde van de geschiedenis was, de best denkbare ideologie, en ineens stort het als een kaartenhuis ineen. Ik kan me voorstellen dat ze dan in paniek raken. Het is voor hen angstaanjagend dat hun geloof in de eeuwige groei niet gebaseerd is op rationaliteit. Nu valt ineens alles weg, en dat bedreigt niet alleen hun geloof, maar ook hun legitimiteit en nog belangrijker, hun inkomen.

De Oppositie


De oppositie in het parlement is muisstil nu we in een financiele crisis verkeren. De voor de hand liggende verwachting dat de oppositie met alternatieven komt voor het failliete systeem is gebaseerd op niets. Groen Links, de SP, de partij van Wilders en Verdonk en alle andere praatjesmakers en kletsmajoors die zich doorgaans voor de interruptiemicrofoon verdringen, hebben geen nieuwe gedachten kunnen ontwikkelen. Het gevolg is dat ze zich luid en duidelijk manifesteren in volstrekt irrelevante zaken zoals deze:

'Mozambique. Kroonprins Willem-Alexander laat in Mozambique een vakantievilla bouwen. Wie gaat dit nieuwe huis in dit niet zo veilige land bewaken, vragen Van Raak en Pechtold (D66), Nederland of Mozambique? Brinkman (PVV) wil weten welke kosten Defensie maakt voor het helikopterplatform bij dit koninklijke vakantiehuis. Over de beveiliging en de kosten daarvan laat ik mij in principe niet uit, reageert minister Balkenende: "daar is de veiligheid niet mee gediend".'

Het Neoliberale Geloof 214

'Meltdown advances despite efforts to limit damage
By TOM RAUM
ASSOCIATED PRESS WRITER

WASHINGTON -- With financial markets still tumbling, the Federal Reserve is signaling that it might cut interest rates after a series of bold steps by federal regulators failed to stem the slide. Neither presidential candidate offered a solution.
"The outlook for economic growth has worsened," Fed Chairman Ben Bernanke told a gathering of business economists.
The slumping economy was underscored by a 1,400-point, or 13 percent, drop in the Dow Jones industrials over the past five trading days.
The crisis threatening all Americans, and investors around the world, was only mentioned in passing by the presidential candidates in a debate Tuesday night.
Republican John McCain called for a program to stem foreclosures by requiring the federal government to renegotiate the mortgages of individual homeowners and make them more affordable, a proposal he has been promoting on the campaign trail.
Democrat Barack Obama claimed the crisis was the "final verdict on the failed economic policies of the last eight years" that President Bush pursued and were "supported by Sen. McCain," a charge he has made before.
Earlier, Bush again sought to strike a reassuring tone and said the nation would make it through an economy blighted by job losses, record foreclosures and shriveled retirement savings. Congress' top budget analyst estimated Tuesday that Americans' retirement plans have lost as much as $2 trillion in 15 months.
With hundreds of billions of U.S. tax dollars already on the line, Bernanke defended the most aggressive federal intervention in the financial system since the 1930s and said regulators are looking for other innovative ways to try to stabilize markets.
"So long as financial conditions warrant, we will continue to look for ways to reduce funding pressures in key markets," he told the National Association for Business Economics on Tuesday, also opening the door wider to an interest rate cut on or before the Fed's Oct. 28-29 meeting.
The key short-term rate under its control, the federal funds rate, is now at 2 percent. Some market watchers suggest the Fed cut could be as large as a full percentage point.
In addition to the $700 billion financial bailout package Bush signed into law Friday, the Fed announced two bold programs. On Monday, it increased a short-term loan program to banks and other financial institutions to as much as $900 billion by the end of the year. And on Tuesday it said it would buy vast amounts of short-term "commercial paper" debt, some of it unsecured, taking the Fed into previously uncharted waters.
Stock markets continue their downward spiral as pressure is building for the U.S. government to do even more.
Bush, saying the economic meltdown has brought tough times for many Americans, pledged that "we're going to come through this."
"Have faith, this economy is going to recover over time," Bush said in a speech at an office supply company in the Washington suburb of Chantilly, Va. "I wish I could snap my fingers and make what happened stop. But that's not the way it works."
The president earlier reached out to European leaders to urge coordination on efforts to solve the financial crisis spreading around the globe. The White House said Bush was open to the idea of a leaders' summit on the economic upheaval.
World finance leaders will be in Washington later this week for a meeting of the World Bank and International Monetary Fund.'

Maarten Schinkel van de NRC 15

Beste Maarten,

Even een tussenstand nu we midden in de financiele crisis zitten. Net als de koppenmaker van de Volkskrant zal ook jij nu hebben ontdekt dat de 'unieke reddingsactie' geen effect heeft. Jij als financieel commentator van de kwaliteitskrant NRC, een avondblad dat zich afficheert als slijpsteen voor de geest, zal op enig moment jouw lezers moeten uitleggen waarom het systeem zo failliet is.

Dit schreef jij een half jaar geleden in je krant:

'In één jaar tijd is het aanzien van de wereldeconomie totaal veranderd
Gepubliceerd: 11 maart 2008 13:57 Gewijzigd: 11 maart 2008 16:11

Nu de Amerikaanse economie wankelt gaat de hardnekkige kredietcrisis op de financiële markten een nieuwe en gevaarlijke fase in. Door onze redacteur Maarten Schinkel
Amsterdam, 11 maart. Er zijn beeldmerken voor radioactieve straling, voor biologisch gevaarlijke stoffen en gif. Wordt het op de financiële markten en in de wereldeconomie langzamerhand niet tijd voor een logo voor ‘financiële besmetting’? Sinds ongeveer een jaar geleden de eerste tekenen van een crisis op de Amerikaanse hypotheekmarkt zichtbaar werden, is elk doemscenario telkens weer overtroffen. Begin jaren negentig keek het Westen meewarig naar Albanië, dat zijn hermetische socialisme achter zich liet. De Albanese bevolking bracht zijn spaargeld massaal naar piramidefondsen die torenhoge rentes beloofden. Ze was behoorlijk onder de indruk van deze zegening van het pas ontdekte kapitalisme: gratis geld, wie had dat gedacht? Toen het systeem vervolgens instortte raakte Albanië in een diepe crisis. De bevolking had hardhandig kennis gemaakt met een systeem dat het niet begreep. In zekere zin geldt dat op dit moment ook voor de westerse burger, die geen idee heeft van zijn eigen financiële systeem.'


Kortom, geruime tijd na het begin van de financiele crisis suggereerde jij dat het neoliberale systeem waarop de handel in lucht is gebaseerd failliet was. Net zo failliet als de Albanese 'piramidefondsen.' Naar aanleiding van jouw negatieve kwalificatie over het moderne kapitalisme schreef ik op mijn weblog: 'Maarten, nu je ontdekt hebt hoe het spel gespeeld wordt, sta je voor een immens dilemma, die je nog niet beseft. En dat is deze: ga je door met het beschrijven van de luchtballon? Dat betekent jouw einde bij de NRC. Of pas je je aan en ga je in de toekomst weer keurig het kapitalisme beschrijven als het beste systeem op aarde? Dan mag je blijven. Hou ons op de hoogte.'

En je hield ons op de hoogte, want op 24 september 2008 bekritiseerde jij de Amerikaanse volksvertegenwoordigers omdat ze 'het prachtige reddingsplan van 700 miljard dollar' niet zo snel mogelijk door het Congres hadden gejaagd. Dat in jouw woorden 'prachtige reddingsplan van 700 miljard dollar' moest niet het slachtoffer moet worden van 'politiek gesteggel... Dus het is een beetje dom wat er gebeurt nu in Amerika, dat je zo'n mooi plan hebt en dat bijna ten onder dreigt te gaan aan geharrewar.' Volgens jou had dat 'politiek gesteggel' met dat 'prachtige reddingsplan' allemaal te maken met de Amerikaanse verkiezingen. Met andere woorden, de politici van de belastingbetalers moesten zo snel mogelijk een blanco cheque verstrekken zodat bankiers, tegen wie inmiddels een officieel juridisch onderzoek liep wegens mogelijke corruptie, kunnen doorgaan met de luchthandel.

En dit moest dus zo snel mogelijk gebeuren om - in jouw woorden - Albanese 'piramidefondsen' overeind te houden. Dat was een merkwaardige redenering, want 'piramidefondsen' zijn nu juist zwendel en geen enkele kosmetische overheids ingreep kan zwendel redden. Hoe 'prachtig' dit 'reddingsplan' ook mag lijken.

Met andere woorden: het 'immense dillemma' waar jij voor stond toen je ontdekte dat het allemaal zwendel was, heb je opgelost door voor te stellen om de zwendel uiteindelijk door de belastingbetaler te laten betalen. Dat is opmerkelijk. Mijn vraag is nu Maarten: op welke logica is dit gebaseerd?

Steggelen? 'Gesteggel?' Volgens Van Dale is 'gesteggel' herrie, geknoei, vals spel. Met andere woorden, de volksvertegenwoordigers moeten volgens jou niet vals spelen en onmiddellijk zonder democratisch overleg met hun kiezers de portemonnaie trekken. Doen ze dat niet dan is er volgens jou sprake van geknoei.

Ook dat is opmerkelijk, Maarten, want zoals gezegd, ook jij zult nu beseffen dat geen enkele 'unieke reddingsactie' effect heeft. Het overheidsgeld dat op de failliete kapitaalmarkt tegen een aanzienlijke rente moet worden geleend blijft, zoals het in het jargon heet, 'verdampen.' Overigens verdampt het geld nu even snel als het imago van financieel deskundigen zoals jij.

Maarten, dan nog dit: jongstleden 6 oktober verklaarde je over de Fortis Holding dat 'daar ook nog allerlei financieel giftig materiaal in voor komt,' waardoor het 'onmogelijk wordt de waarde van een aandeel te bepalen.' Desondanks was volgens jou de aankoop van minister Bos weliswaar 'niet fraai,' maar toch 'nodig'.
'Giftig materiaal?' Maarten wat is dat voor eufemisme? Sinds wanneer dealen banken in 'giftig materiaal'? Waarom dat letterlijk napraten van Amerikaanse journalisten? Het is des te opmerkelijk aangezien nu juist jij de journalist was die eerder het moderne geldkapitalisme heeft vergeleken met een Albanees piramidefonds in handen van de onderwereld.

Laat me weten waar ik in mijn redenering fout zit en waar niet.
Collegiale groet
Stan van Houcke