vrijdag 2 december 2005

The New York Times


Onder de kop 'The New York Times Versus The Civil Society' schrijft de onafhankelijke Amerikaanse media-analist en econoom Edward S. Herman een vernietigend artikel over 's werelds invloedrijkste krant. 'The veteran Times reporter John Hess has said that in all 24 years of his service at the paper he “never saw a foreign intervention that the Times did not support, never saw a fare increase or a rent increase or a utility rate increase that it did not endorse, never saw it take the side of labor in a strike or lockout, or advocate a raise for underpaid workers. And don’t let me get started on universal health care and Social Security. So why do people think the Times is liberal?” The paper is an establishment institution and serves establishment ends. As Times historian Harrison Salisbury said about former executive editor Max Frankel, “The last thing that would have entered his mind would be to hassle the American Establishment, of which he was so proud to be a part.”' Het hele artikel vindt u bij Znet. http://zmagsite.zmag.org/Images/herman1205.html

Nederland en Afghanistan 14Deze twee foto's zijn gemaakt in Irak door Geert van Kesteren. Ze staan afgedrukt in zijn onthullende fotoboek 'Why Mister, Why?' Op deze grove wijze springt het Amerikaanse leger om met gewone Irakese burgers. De overgrote meerderheid van de mensen die opgepakt worden, laat men later weer vrij omdat ze niets misdaan hebben. Soms worden ze zwaar gemarteld, altijd worden ze slecht behandeld. Volgens Human Rights Watch schenden de Amerikaanse troepen ook in Afghanistan de mensenrechten en het oorlogsrecht. Bovendien zijn de geheime CIA gevangenissen in strijd met het internationaal recht. Gevangenen op Guantanamo Bay en in Abu Ghraib werden door Amerikanen gemarteld. Nederlandse speciale eenheden in Afghanistan steunen de Amerikanen en zijn zo direct betrokken bij het schenden van het internationaal recht. Ze kunnen ervoor vervolgd worden. Vanochtend bericht de Volkskrant: 'Het kabinet neigt ertoe toch ja te zeggen tegen de uitzending van 1100 militairen naar het gevaarlijke zuiden van Afghanistan. Een bliksembezoek van Nederlands hoogste militair, generaal Berlijn, aan het militaire hoofdkwartier van de NAVO heeft donderdag ‘bemoedigende antwoorden’ opgeleverd op vragen over veiligheidsgaranties voor de troepen.' Zie: http://www.volkskrant.nl/denhaag/1133417370045.html Zoals Neurenberg en het Joegoslavie Tribunaal aantonen, kunnen ook de politiek verantwoordelijken vervolgd worden voor oorlogsmisdaden, dus ook dit kabinet. Bovendien: welk moreel recht heeft het kabinet nog om te protesteren tegen terroristische aanslagen als het zelf betrokken is bij het sanctioneren van terreur? De Nederlandse regering heeft in hun kruistocht inderdaad schijt aan het oorlogsrecht, zoals politiek tekenaar Len Munnik hier kernachtig verbeeldt. Ik kreeg vanochtend het verslag gemaild van het debat van onze tweede kamerleden over het sturen van nog meer troepen naar Afghanistan. Zie daarvoor Teksten/Afghanistan: http://webdisk.planet.nl/houck006/default.aspx

De VerlichtingDe Zweedse auteur Sven Lindqvist schrijft in zijn 'Exterminate all the Brutes' dat de filosofe Hannah Arendt in 'The Origens of Totalitarism' aantoonde 'how imperialism necessistated racism as the only possible excuse for its deed.' Vervolgens schrijft Lindqvist: 'European world expansion, accompanied as it was by a shameless defense of extermination, created habits of thought and political precedents that made way for new outrages, finally culminating in the most horrendous of them all: the Holocaust.' Aime Cesaire, de zwarte filosoof die in Martinique werd geboren, schreef eerder al: 'The colonizer, who in order to ease his conscience gets into the habit of seeing the other man as an animal, accustoms himself to treating him like an animal, and tends objectively to transform himself into an animal... They thought they were only slaughtering Indians, or Hindus, or South Sea Islanders, or Africans. They have in fact overthrown, one after another, the ramparts behind which European civilization could have developed freely.' Door de ander te verontmenselijken, verontmenselijkte de blanke beschaving zichzelf, en dat proces voltrekt zich op allerlei niveaus. Oud-jong, arm-rijk, werkenden-werklozen, zieken-gezonden. De centrale vraag die de managers van het neoliberalisme zich in toenemende mate stellen is: wat te doen met al die honderden miljoenen overtolligen in onze wereld, zowel verweg als dichtbij? Mensen die niet productief zijn voor het systeem, mensen van wie het bestaan alleen als een last wordt gezien. Een last voor de rijke mens en ook de natuur, zoals de auteur Susan George in haar boek 'Het Lugano Rapport' zo treffend beschrijft. Zie: http://home.planet.nl/~houck006/susangeorge.pdf Ondanks al het Westers gepoch over de Verlichting en de Vooruitgang kwamen uit de blanke beschaving Auschwitz en Hiroshima voort. Een beangstigende gedachte nu men staat voor de vraag wat er met onze 'eigen overtolligen' moet worden gedaan.

Len Munnik

Wat journalisten vaak niet zien, zien fotografen en politieke tekenaars maar al te snel, die andere werkelijkheid. Deze tekening is van Len Munnik en stond gisteren in Trouw. In een interview zei hij eens: 'Ik zie mezelf in de traditie van de Nederlandse politieke tekenaars, zonder daar nu verheven over te willen doen. Ik probeer dingen te signaleren. Dat is vaak het enige wat je kunt doen, aangeven wat er mis is. Vroeger tekende ik mezelf als Don Quichote. Inmiddels ben ik geen ridder te paard meer, maar mijn pen houd ik nog steeds als wapen vast.'

donderdag 1 december 2005

Autisme


Vanochtend stond zowaar op pagina drie van het christelijke dagblad Trouw onder aan de bladzijde een tekeningetje en een kort berichtje over de steeds zwakker wordende Warme Golfstroom. Stopt die Golfstroom dan heeft Europa hetzelfde poolklimaat als Labrador dat op een vergelijkbare breedtegraad ligt. Attent van Trouw om aan de dreigende ondergang van het rijke Europa achttien regeltjes te wijden. Na maanden nauwelijks aandacht aan dreigende milieurampen te hebben besteed, lijken de Nederlandse media wakker te worden. Ook NRC bericht vanavond: 'ROTTERDAM, 1 DEC. De warme Golfstroom, waaraan West-Europa haar milde klimaat dankt, zwakt af. Dat berichten Britse onderzoekers vandaag in het tijdschrift Nature. Zij vergelijken resultaten van eigen onderzoek met oudere waarnemingen en noemen hun conclusie ,,robuust''. Ook een begeleidend commentaar noemt de gevonden trend ,,statistisch overtuigend'' en beschrijft die als ,,alarmerend''. Door het wegvallen van de Golfstroom zou de gemiddelde temperatuur van Noordwest-Europa met vele graden kunnen dalen. Dit lot treft vooral Engeland en Scandinavië maar ook Nederland. De ongunstige verandering in de Atlantische zeewatercirculatie zou zich binnen een of twee decennia kunnen voltrekken.' http://www.nrc.nl/wetenschap/artikel/1133416889477.html 30 maart 2005 berichtte de BBC: ‘Het meest omvangrijke onderzoek ooit naar de toestand van de planeet concludeert dat menselijke activiteiten het vermogen van de aarde bedreigen om toekomstige generaties te onderhouden… Het Millennium Ecosystem Assessment bestond uit 1300 onderzoekers uit 95 naties,’ die vier jaar lang onderzoek deden. ‘Kofi Annan, secretaris-generaal van de VN, verklaarde dat de studie “aantoont hoe menselijke activiteiten op een massale schaal in de hele wereld milieuschade veroorzaken en hoe biodiversiteit – de basis bij uitstek voor het leven op aarde – in een alarmerend tempo aan het verminderen is.’ Hoewel het in het buitenland groot nieuws was, hadden de Nederlandse media er nauwelijks belangstelling voor. Het Radio I Journaal besteedde er zelfs helemaal geen enkele aandacht aan. Om te vragen waarom niet, belde ik met de redactie. Een redactrice buitenland gaf als verklaring voor het verzuim: ‘Milieuonderwerpen moeten wel heel bijzonder zijn willen we er aandacht aan besteden. Waarom? Misschien omdat het geen politiek issue meer is, in elk geval niet een belangrijk issue. Het is ook een vorm van hysterie, dat achter de politici aanrennen. Elke oprisping van Hirsi Ali of Wilders wordt wel breed uitgemeten, ook al zeggen ze niets nieuws. Hysterie ja.’ In een artikel hierover noemde ik dit negeren van waarschuwingen autisme. Zie: http://home.planet.nl/~houck006/birds.html Een van de belangrijkste symtomen van deze stoornis is het onvermogen gevaar te herkennen. Ook bij veel politici is sprake van autisme. De fetisj van de eeuwigdurende economische groei, die steeds meer ten koste gaat van het milieu, is daar een illustrerend voorbeeld ervan.

Mannen


Dit is een urinoir in de City Bioscoop. Links boven het middelpunt is een vlieg getekend. Het argument is dat mannen dan zuiverder richten, hun straal binnen de pot houden, er niet naast plassen. Die getekende vlieg voorkomt een kliederboel. Dat volwassen mannen nog steeds niet kunnen mikken is een raadsel, motorisch mankeren ze iets. Ze kunnen generaal zijn, president, dominee, schrijver, componist, glazenwasser, stratenmaker, humanist of fascist, rijk of arm, dartspeler, bommenrichter, het maakt niet uit, geen van hen heeft een vaste hand. Ik meen dat die vlieg in de pot voor het eerst geintroduceerd werd in de WC's van Schiphol, want de onzuivere hand is een internationaal verschijnsel. Zowel Amerikanen als hun vijanden hebben er last van. En ook islamieten, joden, christenen, boeddhisten en zelfs animisten beschikken niet over een timmermansoog zodra ze een closet betreden. Wanneer het op plassen aankomt, is elke man in de wereld gelijk aan de ander. Vandaar die vlieg, want alle mannen hebben iets jongensachtig, leuk om een vlieg omver te spuiten. Mannen zijn wonderlijke wezens. Ik ben blij dat ik een man ben.

Martelen

U ziet het stoffelijk overschot van een van die vele duizenden doodgemartelde burgers van El Salvador, slachtoffer van de speciale doodseskaders van het door de VS gefinancierde en getrainde Salvadoraanse leger. Ik moest aan deze mensen denken toen ik van de week vernam dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice Europa heeft beloofd mee te werken aan een onderzoek naar geheime CIA-gevangenissen in Europa, waar van elders ingevlogen gevanenen worden verhoord. Waarom mevrouw Rice niet meteen kon zeggen of er dergelijke martelcentra bestaan bleef onduidelijk. 17 mei 2004, na de publicatie van de Abu Ghraib foto's, reageerde de Amerikaanse SOA Watch, die al jarenlang martelpraktijken documenteert, als volgt: 'Recent reports of the torture of Iraqi detainees at the Abu Ghraib military prison near Baghdad are part of a larger pattern of abuse and torture at the hands of U.S. soldiers, U.S.-trained soliders, “independent contractors” and intelligence agents around the world. In fact, U.S. Army intelligence manuals advocating torture techniques and how to circumvent laws on due process, arrest and detention were used for at least a decade to train Latin American soldiers at the U.S. Army’s School of the Americas, renamed in 2001 the Western Hemisphere Institute for Security Cooperation or WHINSEC. “We see a consistent pattern of the Pentagon claiming to work for democracy,” says Fr. Roy Bourgeois, founder of SOA Watch, “while in their prisons and training centers, reports of torture and human rights abuses continue to surface.“Over 64,000 Latin American soldiers have been trained in combat skills and psychological warfare at the SOA/WHINSEC. Graduates of the school are consistently involved in human rights abuses and atrocities in Latin America.' Zie ook http://www.soaw.org/new/ Ook de slachtoffers van het Amerikaans beleid stonden niet verbaasd over de Abu Ghraib praktijken: 'For many Latin American victims of torture, the infamous pictures of abuse at Iraq's Abu Ghraib prison brought back not only chilling recollections of their own experiences, but also confirmed what they have long maintained: that their torturers were following interrogation guidelines set by the US Army School of the Americas (SOA). "I had flashbacks when I saw the guy with the hood [at Abu Ghraib]," says Carlos Mauricio, a Salvadorean who was tortured in 1983. Founder of Stop Impunity, a group that seeks to prosecute human rights violators, dismisses as a "whitewash" the Bush administration's view that Abu Ghraib abuse was the work of a few US army misfits. "What happened at Abu Ghraib was torture by the book; they were implementing US policy," Mauricio, 51, told the Sunday Herald.' Zie http://www.commondreams.org/headlines04/1212-02.htm Al decennialang zijn westerse martelpraktijken in conflictgebieden geen uitzondering maar regel. Afgelopen dinsdag meldde de Herald Tribune: 'As the U.S. military pushes the largely Shiite Iraqi security services into a larger role in combating the insurgency, evidence has begun to mount suggesting that the Iraqi forces are carrying out executions in predominantly Sunni neighborhoods. Hundreds of accounts of killings and abductions have emerged recently, most of them brought forward by Sunni civilians, who claim that their relatives have been taken away by Iraqi men in uniform without warrant or explanation. Zie:
http://www.iht.com/articles/2005/11/29/news/sunnis.php
En: http://www.informationclearinghouse.info/article11180.htm Vorige week donderdag eindigde een artikel in NRC/Handelsblad over mogelijk verdere uitbreiding van de militaire inzet in Afghanistan met de regel: 'Nederland eist van de Afghaanse regering schriftelijke beloften dat gevangenen die door de Nederlanders worden gemaakt niet worden gemarteld of de doodstraf kunnen krijgen.' Soms denk ik dat ik een surrealistische wereld ben beland. Zou het kabinet Balkenende en NRC werkelijk denken dat martelaars zich aan regels houden?

Nederland en Afghanistan 13
Common Dreams heeft het volgende bericht uit het Britse dagblad 'The Guardian' overgenomen: 'WASHINGTON - Vice-president Dick Cheney's burden on the Bush administration grew heavier yesterday after a former senior US state department official said he could be guilty of a war crime over the abuse of prisoners. Lawrence Wilkerson, who served as chief of staff to secretary of state Colin Powell from 2002 to 2005, singled out Mr Cheney in a wide-ranging political assault on the BBC's Today programme. Mr Wilkerson said that in an internal administration debate over whether to abide by the Geneva conventions in the treatment of detainees, Mr Cheney led the argument "that essentially wanted to do away with all restrictions". Asked whether the vice-president was guilty of a war crime, Mr Wilkerson replied: "Well, that's an interesting question - it was certainly a domestic crime to advocate terror and I would suspect that it is ... an international crime as well." In the context of other remarks it appeared he was using the word "terror" to apply to the systematic abuse of prisoners. The Washington Post last month called Mr Cheney the "vice-president for torture" for his demand that the CIA be exempted from a ban on "cruel, inhuman and degrading" treatment of detainees.' In Den Haag is zowel het Internationaal Gerechtshof gevestigd als het Internationaal Strafhof. Staten of individuen die verdacht worden van schendingen van het internationaal recht kunnen hier worden berecht, net zoals Milosevic door het Joegoslavie Tribunaal. In Den Haag is ook de Nederlandse regering gevestigd, die volgens SP-volksvertegenwoordiger Harry van Bommel direct verantwoordelijk is voor de schendingen van de mensenrechten en het oorlogsrecht in het Midden Oosten, aangezien het kabinet de Amerikaanse martelpraktijken steunt door de inzet van Nederlandse speciale eenheden in Afghanistan. Hoelang accepteert het Nederlandse parlement dit? Niet ver van het pleintje waar ze vergaderen staan beide internationale gerechtshoven. http://www.commondreams.org/headlines05/1130-04.htm

woensdag 30 november 2005

Propaganda

Zonder propaganda zijn oorlogen volstrekt onmogelijk. Zeker nu de meeste slachtoffers van oorlogsgeweld burgers zijn. Tot en met de Eerste Wereldoorlog was 1 op de 10 doden bij gewapende conflicten een burger, nu is 1 op de 10 doden een soldaat. Volgens het internationaal recht mogen burgers die niet vechten, niet aangevallen worden door militairen die zijn getraind en uitgerust om te moorden. Met andere woorden: elke oorlog is per definitie een oorlogsmisdaad en daarmee in strijd met het internationaal recht. Vandaar het belang van propaganda. De Los Angeles Times meldt vandaag: 'U.S. Military Covertly Pays to Run Stories in Iraqi Press. Troops write articles presented as news reports. Some officers object to the practice. By Mark Mazzetti and Borzou Daragahi, Times Staff Writers. WASHINGTON — As part of an information offensive in Iraq, the U.S. military is secretly paying Iraqi newspapers to publish stories written by American troops in an effort to burnish the image of the U.S. mission in Iraq. The articles, written by U.S. military "information operations" troops, are translated into Arabic and placed in Baghdad newspapers with the help of a defense contractor, according to U.S. military officials and documents obtained by the Los Angeles Times. Many of the articles are presented in the Iraqi press as unbiased news accounts written and reported by independent journalists. The stories trumpet the work of U.S. and Iraqi troops, denounce insurgents and tout U.S.-led efforts to rebuild the country.' Onvervalste propaganda heet in de LA Times 'informatie offensief.' Het woord propaganda mag niet gebruikt worden zodra het de eigen troepen betreft. Net zomin mag de objectieve journalist schrijven over de verwoesting door het Amerikaans geweld. Hij moet schrijven: 'de wederopbouw van het land.' Meer propaganda vindt u hier:
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-infowar30nov30,0,5638790.story

Nederland en Afghanistan 12

Pas als de politici iets doen of zeggen dan volgt de brave Nederlandse pers onmiddellijk. Bijna nooit gaan ze zelf op onderzoek uit. En nu Afghanistan in de politieke belangstelling staat, bericht NRC: 'Zonder extra garanties VS geen missie naar Uruzgan. Door een onzer redacteuren. DEN HAAG, 30 NOV. Als de Verenigde Staten vandaag niet komen met extra veiligheidsgaranties voor Nederlandse troepen in de Afghaanse provincie Uruzgan, is het uiterst onwaarschijnlijk dat Nederland besluit tot deelname aan de NAVO-missie daar. Dit zeggen bronnen rond het kabinet. Vanmiddag zouden de ministers Kamp (Defensie) en Bot (Buitenlandse Zaken) spreken met een hoge ambtelijke delegatie van de Amerikaanse ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken, die Den Haag bezoekt om Nederland over te halen. Ook NAVO-secretaris-generaal De Hoop Scheffer oefent druk uit op het kabinet.' Bronnen rond het kabinet? Een onzer redacteuren laat zich als een loopjongen gebruiken, krijgt precies ingefluisterd wat het kabinet de Nederlander wil laten weten, meer ook niet. Journalisten zijn in toenemende mate de spreekbuis van de macht. Net als priesters uit de middeleeuwen bepalen zij wat waar is en wat niet, wie belangrijk is en wie niet, wat de werkelijkheid is en wat niet. En natuurlijk zijn ze daarbij volledig afhankelijk van wat de beleidsbepalers als werkelijkheid hebben bepaald. En dat alles heet objectiviteit. Zie
http://www.nrc.nl/binnenland/artikel/1133330449221.html

Lewis Lapham 2

Vanochtend sprak in De Balie in Amsterdam de bekende Amerikaanse journalist Lewis Lapham, hoofdredacteur van het vooraanstaande Harper's Magazine, een tijdschrift waaraan hij al dertig jaar lang is verbonden. Na zijn lezing werd hij door NRC-redactrice Tracy Metz ondervraagd over zijn progressieve opvattingen. De 70-jarige Lapham, afkomstig uit een vooraanstaande Amerikaanse familie, is een van de felste critici van het Amerikaans establishment. Volgens hem is de democratrie in de VS veranderd in een fascistische staat, gerund door gangsters. 'Aangezien we de afgelopen 50 jaar stap voor stap een Nationale Veiligheids Staat hebben opgebouwd met meer en meer geheimhouding en regels die de vrijheden van het individu inperken, is het niet de democratie maar het fascisme dat de harten en geesten van Amerika’s grootse naoorlogse generatie heeft gewonnen,' aldus Lapham. U kunt zijn analyse van het Amerikaans imperium beluisteren als u lezingen/broadband aantikt: http://webdisk.planet.nl/houck006/default.aspx Toen ik hem gisteravond interviewde in hotel Americain zei hij weinig vertrouwen te hebben in de toekomst van de VS. Volgens hem dient Europa een eigen koers te varen, aangezien Amerika moreel en financieel bankroet is, aldus Lapham. Meer daarover later in het tijdschrift De Humanist.

De Taal van de Verlichting

Common Dreams publiceert een boeiend en genuanceerd artikel over de islamitische wereld en het Westen, geschreven door de onafhankelijke Amerikaanse publicist Pierre Tristam. Het begint alsvolgt: 'Since Sept. 11, we've been living under a "clash of civilizations" doctrine that can be summed up this way: Over there, dogma, orthodoxy, Islam; over here, democracy, pluralism, Constitution. Over there, dark continents, dark ages, terrorism; over here, enlightened West, enlightenment, freedom. The doctrine has been used to justify two wars (so far) and a wholesale shift in the way the United States deploys its aims abroad and projects them at home. The doctrine draws its power from the language of freedom -- the language of enlightenment -- both in the way we've gone about defining ourselves as a culture and in the way we've gone about defending our right to fight the war on terror on our terms, but on other people's turfs. The doctrine is fatally flawed, and its consequences are lethal, both to American principles at home and to American interests abroad. There's no connection between the language we're using in defining ourselves and the reality being imposed at home and abroad. The language itself has become the mask of its very opposite. If you want absolutes, if you want black and white, if you want orthodoxy, look no further than the way American culture politically and legally has been evolving in the past several years.' http://www.commondreams.org/views05/1128-22.htm

Het Europese Milieu

Het Britse dagblad The Independent bericht vanochtend: 'Europe's claim to the moral high ground over the environment has been comprehensively challenged in a devastating report on its failings in the battle against global warming and pollution. It says Europe is devouring the world's natural resources at twice the global rate. Climate change on a scale unseen on the European continent for 5,000 years is now under way, according to the report, which warned yesterday that at current rates three quarters of Switzerland's glaciers will have melted by 2050.' Meer hierover:
http://news.independent.co.uk/environment/article330224.ece

Contra Terreur


Het Amerikaanse netwerk ABC berichtte dit weekeinde: 'BAGHDAD, Iraq Nov 27, 2005 — Iraq's former interim prime minister complained Sunday that human rights abuses by some in the new government are as bad now as they were under Saddam Hussein. Ayad Allawi, a secular Shiite Muslim, told the London newspaper The Observer that fellow Shiites are responsible for death squads and secret torture centers and said brutality by elements of Iraqi security forces rivals that of Saddam's secret police.' Meer hierover:
http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=1350134 Straks, wanneer de terugtrekking van de Westerse troepen niet langer meer kan worden uitgesteld, laten we een volstrekt ontwrichte regio achter en het zal ons niets interesseren. Totdat als reactie op onze terreur daar, een terroristische aanslag hier plaatsvindt. Contra Terreur dus.

dinsdag 29 november 2005

Doodstraf VS

De Nederlandse afdeling van Amnesty International stuurt me deze email: 'PERSBERICHT AMNESTY INTERNATIONAL. Macabere mijlpaal in de Verenigde Staten bereikt met 1000ste executie.Amnesty International protesteert met duizend kruisen voor Amerikaanse ambassade. Naar alle verwachting is Robin Lovitt uit Virginia de duizendste Amerikaan die wordt geëxecuteerd sinds de hervatting van de doodstraf in 1976. Over de hele wereld wordt bij het bereiken van deze macabere mijlpaal geprotesteerd tegen de doodstraf in de Verenigde Staten. Ook in Nederland voert Amnesty International actie. Op donderdag 1 december plaatst de organisatie 1000 (+ 1) kruisen voor de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Voor meer informatie: http://www.amnesty.nl/

Mooi van C&A

Hoeveel vrouwen in Nederland hebben een dergelijk lichaam? Hoeveel mannen hebben een vrouw die erzo uitziet? 1 procent wellicht? Geconfronteerd met dit soort beelden weet de resterende 99 procent dat men die perfectie nooit zal bereiken. Maar zonder die droom van perfectie is er alleen de werkelijkheid, die vaak onbetekend en afstotelijk lijkt. Daarom droomt het weerloze deel van de mensheid zich een niet bestaande wereld. Mooi is in onze cultuur een jong lichaam. Oud is onaantrekkelijk, stinkt naar de dood. En dus verheerlijkt de reclame het vlees en de jeugd.

Scott Ritter


Onlangs zei de voormalige VN-wapeninspecteur Scott Ritter tijdens een bijeenkomst in Amherst, Massachusetts, over de Amerikaanse bezetting van Irak: 'A lot of people want to call this George W. Bush’s war. It’s a little convenient to say that, especially if you are a Democrat or somebody who is not very fond of the Republican Party, either a progressive, a Green, etc. It’s George W. Bush’s war. Well, you know, if that’s what you’ve been calling it, you’re wrong, and, remember, we’re looking for a solution here tonight. We’re trying to find the way forward. I already told you there’s not going to be a solution until you’re honest about the problem, and, if you call this George W. Bush’s war, you already have a problem of definition because this isn’t George W. Bush’s war. This is America’s war. This is Bill Clinton’s war. This is the Congress of the United States’ war. This is an indifferent American public’s war. This is our war. We’re to blame. We’re responsible. We’re the ones that facilitated this mad rush to insanity that has occurred in Iraq today.' En ook de Nederlanders die het kabinet Balkenende zonder protest laten aanmodderen zijn verwijtbaar voor de waanzin van de militaire terreur die in het Midden Oosten wordt uitgeoefend. De rest van Ritters' toespraak kunt u lezen en beluisteren via: http://www.traprockpeace.org/podcasts_transcripts/index.php/2005/11/28/4/

Armoede in Nederland

Zoals elke ideologie kent ook de ideologie van het neoliberalisme haar eigen slachtoffers, te weten de armsten en zwaksten in de samenleving. Terwijl de Nederlandse overheid vele miljoenen spendeert aan de verspreiding van ons politiek/economisch model in Afghanistan, bericht vandaag de Volkskrant: 'De armoede in Nederland groeit sterk. Sinds 2001 zijn er honderdduizend huishoudens bijgekomen met een laag inkomen. In totaal heeft 10,5 procent van de Nederlandse huishoudens (680 duizend) in 2005 een laag inkomen. De onderzoekers die dit hebben berekend, beschouwen 850 euro netto per maand voor een alleenstaande en 1595 euro voor een gezin met twee kinderen als een laag inkomen.' Zie: http://www.volkskrant.nl/binnenland/1133158039714.html

Going Home

De befaamde Amerikaanse onderzoeksjournalist Seymour Hersh schrijft in de New Yorker: 'In recent weeks, there has been widespread speculation that President George W. Bush, confronted by diminishing approval ratings and dissent within his own party, will begin pulling American troops out of Iraq next year. The Administration’s best-case scenario is that the parliamentary election scheduled for December 15th will produce a coalition government that will join the Administration in calling for a withdrawal to begin in the spring. By then, the White House hopes, the new government will be capable of handling the insurgency. In a speech on November 19th, Bush repeated the latest Administration catchphrase: “As Iraqis stand up, we will stand down.” He added, “When our commanders on the ground tell me that Iraqi forces can defend their freedom, our troops will come home with the honor they have earned.” One sign of the political pressure on the Administration to prepare for a withdrawal came last week, when Secretary of State Condoleezza Rice told Fox News that the current level of American troops would not have to be maintained “for very much longer,” because the Iraqis were getting better at fighting the insurgency.' Die laatste bewering is op niets gebaseerd want zoals de Amerikaanse media melden: 'A month ago the administration’s line was that cutting and running was the dastardly act of cowards and traitors who would abandon our troops and all they have fought for. A month ago senior US commanders in Iraq said that the US-trained new Iraqi army only had 700 troops who could operate independently of US support.' Zie: http://www.newyorker.com/fact/content/articles/051205fa_fact of http://www.commondreams.org/headlines05/1128-04.htm Nu het kabinet Balkenende nog. Eens kijken hoelang de Nederlandse speciale eenheden in die regio blijven.

Bush en al-Jazeera 5


De Amerikaanse onderzoeksjournalist Danny Schechter die dagelijks de mediaverslaggeving analiseert, schrijft over de wijze waarop de Bush-regering onafhankelijke journalistiek probeert te verhinderen: 'Writing in this week's Nation, John Nichols and Robert McChesney catalogue the various strategies that have been deployed, charging, "with its unprecedented campaign to undermine and, where possible, eliminate independent journalism, the Bush Administration has demonstrated astonishing contempt for the Constitution and considerable fear of an informed public"' En over de Amerikaanse massamedia schrijft Schechter: 'Why aren't these companies speaking out when other media organizations like Al Jazeera are threatened and attacked? What are they doing to demand independent inquiries into the killings of journalists and media staff? The toll in Iraq now stands at 93, and the Reuters bureau chief in Baghdad says the US military poses a bigger threat to newsgathering than the insurgents. (Reuters has bravely challenged the Pentagon to tell the truth!)' De rest kunt u hier lezen: http://www.buzzflash.com/contributors/05/11/con05452.html

Fosfor in Fallujah 7
De Independent heeft zich verdiept in de politieke achtergronden van de Amerikaanse oorlogsmisdaden in Fallujah: 'US forces were ordered to "clean out" Fallujah, over the protests of the Marine commander on the ground, who argued that months of painstaking efforts to win hearts and minds would be destroyed… after three weeks of heavy fighting, and correspondingly high casualties, the White House lost its nerve. The Marines, who lost 600 men, believed they were on the point of seizing the town when they were ordered to hand over to an "Iraqi brigade" commanded by a general from the Saddam era, which promptly yielded control back to the insurgents, In the midst of this disaster, the Prime Minister was at the White House. That Britain was concerned about the conduct of the fighting was revealed in a leaked Foreign Office memo the following month. This said: "Heavy-handed US military tactics in Fallujah and Najaf, some weeks ago, have fuelled both Sunni and Shia opposition to the coalition, and lost us much public support inside Iraq."' http://news.independent.co.uk/uk/politics/article329622.ece

maandag 28 november 2005

Sacha de Boer


Vanavond las Sacha de Boer, nieuwslezeres van het NOS-Journaal, een bericht voor over een familietragedie waarbij vier mensen zijn omgekomen. Waarom dit nieuws is, bleef onduidelijk. Waarom iets dat in de huiselijk kring is gebeurd publiekelijk bekend moet worden gemaakt is een raadsel. Sensatiezucht? Nog onduidelijker was waarom ze erbij vertelde dat het ging om een hindoestaanse familie. Wat is relevant aan die vermelding? Wat heeft de godsdienst hiermee te maken? Wat heeft iemands hindoestaanse, joodse, islamitische of christelijke achtergrond te maken met hetgeen gebeurd is? Is het iets typisch hindostaans en komt het bijvoorbeeld bij joden, islamieten en christenen niet voor? Als het relevant is kan het erbij worden gezegd, zo niet dan krijgt het iets stigmatiserends en uit de geschiedenis weten we waartoe dat kan leiden.

Geheime Cellen 2


Het Amerikaanse netwerk NBC bericht: 'EU official warns nations on secret CIA prisons. Countries hosting clandestine jails could lose EU voting rights, official says. BERLIN - The European Union's justice commissioner Monday warned that any bloc nation found to have operated secret CIA prisons could have their EU voting rights suspended. His comment came as the Council of Europe — the continent's main human rights watchdog — is investigating reports that the CIA set up secret jails in some European nations and transported terror suspects by covert flights. It has urged governments to fully provide information on the issue. "I would be obliged to propose to the council serious consequences, including the suspension of voting rights," Franco Frattini said at a counterterrorism conference.' http://msnbc.msn.com/id/10237498/ Blijft over de vraag waarom de EU geen stappen onderneemt tegen lidstaten die de Amerikaanse terreur militair steunen, zoals Nederland.

Documentaire over Venezuela 2

Marcelo Andrade Arreaza is een 23-jarige cineast uit de Venezulaanse hoofdstad Caracas. Op het IDFA wordt zijn documentaire 'The Old Man and Jesus: Prophets of Rebellion' gedraaid. Marcelo heeft de armoede, het racisme en de dreigende burgeroorlog in zijn land scherp in beeld gebracht door twee zwervers die onder een brug wonen te volgen. Zijn film toont de woede, hoop en het verlangen van miljoenen armen in het olierijke land, waar ongeveer vijf procent van de bevolking over bijna tachtig procent van de rijkdommen bezit. Ook de rijken en de middenklasse die de belangen van de VS verdedigen, worden aan het woord gelaten en in al hun uiterlijk vertoon in beeld gebracht. Het IDFA schrijft: 'Onder de bruggen van Caracas bereiden zwervers en burgers een nieuwe volksopstand voor. Zij hebben opnieuw genoeg van de uitzichtloze situatie in hun land, waar het gros van de bevolking rond de armoedegrens leeft. Met twee dakloze ex-gevangenen als rode draad voert The Old Man and Jesus de kijker langs voor- en tegenstanders van president Hugo Chávez. De ene zwerver is een filosoferende, wijze, oudere man die zijn mening zorgvuldig formuleert, de ander is een explosieve jongen die zijn mening verkondigt in een oneindige woordenwaterval. Doorspekt met televisiebeelden van burgeropstanden en politici, geeft Marcelo Andrade Arreaza een beeld de gebeurtenissen in het roerige Venezuela.' The Old Man and Jesus draait nog 1 keer op2 december2005, 16:15, Calypso. Vanmiddag voerde ik een kort gesprek met Marcelo Andrade Arreaza over zijn film en over zijn olierijk land. U kunt het onder fragmenten/broadband beluisteren: http://webdisk.planet.nl/houck006/default.aspx

Nederland en Afghanistan 11

De Washington Post bericht vandaag: 'KABUL, Afghanistan, Nov. 27 -- An onslaught of grisly and sophisticated attacks since parliamentary elections in September has left Afghan and international officials concerned that Taliban guerrillas are obtaining support from abroad to carry out strikes that increasingly mimic insurgent tactics in Iraq. The recent attacks -- including at least nine suicide bombings -- have shown unusual levels of coordination, technological knowledge and blood lust, according to officials. Although military forces and facilities have been the most common targets, religious leaders, judges, police officers and foreign reconstruction workers have also fallen prey to the violence.' Zie:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/11/27/AR2005112700831.html?referrer=email&referrer=email
Het kabinet Balkenende kan straks niet zeggen onwetend te zijn geweest.

De Parlementaire Verslaggeving 2

Een illustrerend voorbeeld van de sportmentaliteit van de Nedelandse parlementaire journalistiek geeft de Volkskrant vanochtend: 'Ruzie Wiegel-Hirsi Ali onbeslist' Het fundamentele verschil van inzicht over geestelijk vrijheid is door het dagblad geminimaliseerd tot een wedstrijd die in gelijkspel is geeindigd. Bij Trouw ging er een lichtje op, per slot van rekening gaat het ook om christelijk onderwijs. Hoewel de krant eerst een hoogleraar dit conflict uitgebreid had laten kwalificeren als niet meer dan 'gekibbel,' en een 'nutteloze onderlinge strijd,' schrijft de redactie nu in een commentaar: 'Het is spijtig dat dit principiële conflict de afgelopen week te veel het karakter heeft gekregen van een ordinaire 'ruzie' tussen twee grote ego's. Kennelijk lukt het in onze moderne mediademocratie niet meer een stevig politiek-inhoudelijk conflict op waarde te schatten en wordt dat onmiddellijk teruggebracht tot de dimensies van een soap. Dat doet zowel Wiegel als Hirsi Ali te kort.' Niet alleen deze twee, maar veel erger nog: ook het intelligente deel van de Nederlandse bevolking, die door de media behandeld wordt als een stel onvolwassen kleuters. De auteur Milan Kundera verwoordde het ooit eens het helderst. Na eerst de journalisten de termieten van de reductie te hebben betiteld, die zelfs de grootste liefde terugbrengen tot een geraamte van schrale herinneringen, zei hij: 'Over de hele wereld strooien ze dezelfde simplificaties en cliche's uit waarvan mag worden aangenomen dat ze door de meerderheid zullen worden aanvaard, door allen, door de hele mensheid. En het is niet zo belangrijk dat in de verschillende organen van de media de verschillende politieke belangen tot uiting komen. Achter het uiterlijke verschil heerst een en dezelfde geest. Je hoeft de Amerikaanse en Europese opiniebladen maar door te kijken, van rechts zowel als links, van Time tot Der Spiegel: in al die bladen tref je dezelfde kijk op het leven aan, die zich in dezelfde volgorde waarin hun inhoudsopgave is opgebouwd weerspiegelt, in dezelfde rubrieken, dezelfde journalistieke aanpak, dezelfde woordkeus en stijl, in dezelfde artistieke voorkeuren en in dezelfde hierarchie van wat ze belangrijk en onbeduidend achten. De gemeenschappelijke geestesgesteldheid van de massamedia, die schuilgaat achter hun politieke verscheidenheid is de geest van de tijd,' aldus Kundera. Dagelijks tonen de media zijn gelijk.

zondag 27 november 2005

Neoliberaal Beleid


De neoliberale politiek van belastingvoordelen voor de rijken en het bezuinigen op sociale uitkeringen voor de armen leidt niet tot meer werkgelegenheid, zo blijkt uit het bericht van de onafhankelijke Amerikaanse internet-nieuwsdienst Alternet: 'President Bush's beloved tax cuts have neither grown the economy nor created new jobs. So why should we extend them? The Bush tax cuts did not produce new jobs. In 2003, the President's Council on Economic Advisers promised 5.5 million new jobs by 2004, but only 2.6 million jobs were actually created. The jobs created failed to even match the 4.1 million new jobs expected in a normally functioning economy, let alone one supposedly supercharged by tax cuts. Yet that hasn't stopped conservative forecasters from chanting the "tax cuts create jobs" mantra in 2005. The quality of jobs, measured by income, health insurance and retirement benefits, has also declined appreciably since the 2001 tax cuts. Between 2000 and 2004, inflation-adjusted family income declined, and the number of U.S. workers covered by employer-provided retirement benefits and health insurance contracted.' Zie: http://www.alternet.org/story/28626/ Desondanks gaat dit verwoestende beleid gewoon door in zowel de VS als in Nederland.

Klimaatverandering 3

Afgelopen vrijdag berichtte het Britse dagblad The Guardian over de ernstige gevolgen van de klimaatsverandering. 'Sea level rise doubles in 150 years. Increase blamed on fossil fuel use since 19th century· Cut in greenhouse gases futile, researchers say. Global warming is doubling the rate of sea level rise around the world, but attempts to stop it by cutting back on greenhouse gas emissions are likely to be futile, leading researchers will warn today. The oceans will rise nearly half a metre by the end of the century, forcing coastlines back by hundreds of metres, the researchers claim. Scientists believe the acceleration is caused mainly by the surge in greenhouse gas emissions produced by the development of industry and introduction of fossil fuel burning.' Het is zondag vandaag, dus een zondagse opmerking: hoe komt het dat christenen hierover zo stil zijn? Als rentmeesters van hun god werken ze immers mee aan de razendsnelle vernietiging van de schepping en ook hun christelijk/liberaal kabinet werkt eraan mee. Zie:
http://www.guardian.co.uk/climatechange/story/0,12374,1650439,00.html Heeft u trouwens dit bericht in de Nederlandse kranten gezien, of iets daarover gehoord dan wel gezien via de omroepen? Zo ja, kunt u mij dit mailen. Alvast vriendelijk dank.

Nederland en Afghanistan 10

Vanmiddag sprak ik tijdens het IDFA met het parlementslid Harry van Bommel. Het SP Tweede Kamerlid verklaarde desgevraagd dat door de Nederlandse militaire inzet in Afghanistan het kabinet 'direct medeplichtig is aan mensenrechtenschendingen.' Van Bommel merkte voorts op het niet ondenkbaar te achten dat de betrokken bewindslieden hiervoor ooit eens voor het Internationaal Strafhof zullen worden gedaagd. Wat hij verder zei kunt horen als u fragmenten/broadband aantikt. http://webdisk.planet.nl/houck006/default.aspx

Holland Doc


Bezoekers van het IDFA krijgen bij de ingang van de bioscoop een pamfletje in handen gedrukt. Het geeft informatie over 'De documentairezender van Nederland. Holland Doc is het digitale documentairekanaal van de Publieke Omroep. Met 24 uur per dag, 7 dagen per week documentaires uit binnen- en buitenland. Naast herhalingen van recente uitzendingen van programma's als De Donderdag Documentaire, Zembla, Profiel, Tegenlicht en Dokwerk, zendt Holland Doc bijzondere films uit het archief uit, gegroepeerd rondom wekelijkse thema's.' Op deze website het complete programma-overzicht en achtergronden bij de uitzendingen: http://www.vpro.nl/programma/hollanddoc/

Lewis Lapham

Lewis Lapham is een van de helderste Amerikaanse analisten van de macht, die politieke essays schrijft van een niveau vergelijkbaar met dat van Seneca. In zijn laatste essaybundel 'Waiting for the Barbarians,' schrijft hij: 'The collapse of communism at the end of the Cold War removed from the world's political theater the last pretense of a principled opposition to the rule of money, and the pages of history suggest that oligarchy unhindered by conscience or common sense seldom takes much of an interst in the cause of civil liberty.' Welnu, Lewis Lapham, schreef het scenario van 'The American Ruling Class,' over de werkelijke machthebbers in zijn land. Het is half documentair, half speelfilm, met vooraanstaande Amerikanen. Ik zal er verder niets over melden, gaat u zelf kijken. Het IDFA schrijft er in elk geval het volgende over: 'Is er zoiets als een heersende klasse in de VS, een land dat is gebouwd op de illusie van een klassenloze maatschappij waar niet je afkomst telt maar louter je verdienste? Mike en Jack, pas afgestudeerd aan Yale, gaan elk op hun eigen manier op zoek naar de gevestigde orde en de aldaar geldende zeden. Daarbij worden ze begeleid door de onkreukbare, oude en wijze journalist Lewis Lapham. Andere wijze lessen komen van Robert Altman, Walter Cronkite en Kurt Vonnegut. Gaandeweg werpt deze maatschappijkritische verhandeling nog een vraag op: waar ligt de scheidslijn tussen speelfilm en documentaire?' Voordat u gaat, kijk eerst even naar deze site: http://theamericanrulingclass.org/ De ducumentaire draait nog twee keer: 11/29/2005, 15:45, Calypso en op 12/3/2005, 14:45, City 6.

De Parlementaire Verslaggeving

De Nederlandse parlementaire journalistiek ontstijgt zelden het niveau van de sportverslaggeving. Het gaat altijd om de mannetjes en vrouwtjes en de wisselende posities die ze innemen en de puntjes die ze scoren. Het gaat altijd om het spel zelf, de vorm, niet de inhoud. Die ziet men niet of begrijpt men niet. Onlangs zag ik weer eens Den Haag Vandaag-verslaggever Pim van Galen, die ik nog van vroeger ken als een aardige maar niet al te briljante journalist. Volop in beeld sprak hij voor de camera over de controverse tussen Hans Wiegel en zijn partijgenoot Hirsi Ali. Pim deed de zaak af als een ruzietje tussen twee mensen met een te groot ego. En zo werd een politiek belangrijke kwestie gedepolitiseerd tot een vormkwestie, iets dat de VVD-fractievoorzitter maar al te graag ziet. Er is allemaal niets aan de hand, jongelui. En vaak is het ook zo, is de affaire niet meer dan een verbale oprisping en is de tijd die eraan besteed wordt volkomen verspild. Maar in deze zaak handelt het over de de vraag welke plaats de religie in onze cultuur moet innemen, wat het belang is van godsdienstvrijheid in een multiculturele samenleving, fundamentele vraagstukken dus in een open democratie. Niet alleen betreft het hier de grondbeginselen van een democratische rechtstaat, maar het gaat ook om de vraag of de botte confrontatie met andersdenkenden de beste manier is om mensen te laten integreren. Dat twee liberale kopstukken diametraal tegenover elkaar staan is in een parlementaire democratie alleen maar toe te juichen. Door een vrije uitwisseling van ideeen, meningen, principiele opvattingen kan iedere Nederlander zijn of haar eigen gedachten toetsen. De verslaggever hoeft er alleen maar verslag van te doen. In plaats daarvan kwamen de politieke verslaggevers in Nederland tussenbeide en probeerden de zaak zo snel mogelijk af te schilderen als een ordinaire burenruzie. Op dezelfde wijze functioneerden ze ook voor en tijdens de opkomst van Pim Fortuyn, totdat ze ineens met uitpuilende ogen getuige waren van een politieke omwenteling en niet wisten wat ze ermee aanmoesten. Deze falende vakgenoten zijn vervolgens niet door hun hoofdredacteuren uit Den Haag teruggetrokken om bijvoorbeeld als sportverslaggevers te worden ingezet. Geen sprake van, ze zitten er allemaal nog. En nu maken ze opnieuw dezelfde fout. Maar het is niet alleen de media, ook het academisch niveau is bedroevend laag zodra het de politiek aangaat. Zo schrijft Prof.dr. Joop van Holsteyn in Trouw: 'Toch zal de VVD niet blij zijn met het binnenbrandje dat deze week uitbrak en dat lastig te blussen lijkt.' Binnenbrandje, niets aan de hand. De hoogleraar is vooral geinteresseerd in 'de rust binnen de liberale gelederen,' en 'gekibbel doet afbreuk.' Hij maakt zich zorgen over de rol van de fractieleider, het mannetje is belangrijker dan de zaak. In plaats van serieus op de zaak in te gaan, brengt ook deze academicus de zaak terug tot een vervelende vormkwestie. Het conflict is niet meer dan een 'nutteloze onderlinge strijd.' Het leven in een klein land is soms verstikkend.