vrijdag 23 maart 2012

Kees van Pelt. Christen Fundamentalist

DE SCHONE HANDEN VAN KEES VAN PELT (CU)

In augustus 2009 togen Kees van Pelt en zijn vrouw Ineke naar Israël om het Israëlische leger te assisteren op de militaire basis Bat Zap bij Ramla.


Kees en Ineke van Pelt op IDF basis Bat Zap bij Ramla, Israël 2009.

Kees van Pelt is burgerraadslid en fractiemedewerker van de ChristenUnie in Oud-Beijerland. En Van Pelt werkt al 23 jaar als ambtenaar bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Van Pelt assisteert een bezettingsleger. Helpt hen een handje bij de uitvoering van oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen. Zorgt ervoor dat de uitrusting van de Israëlische soldaten in orde is. Van een schurkenstaat die meer VN-resoluties tegen zich heeft dan alle andere landen ter wereld bij elkaar.

Wat drijft de christen Kees van Pelt om een Israëlisch legeruniform aan te trekken? Op Facebook-pagina van het Israëlische leger licht hij een tipje van de sluier op:


De reactie doet me denken aan 'arabist' Hans Jansen, die voorstelde om in Nederland doodseskaders op te richten tegen islamitische bedreigers, opdat Nederland "zijn vrede en vrijheid terugkrijgt": 

"We zijn collectief vergeten dat een vreedzame enclave als Nederland ter verdediging niet genoeg heeft aan haar eigen vreedzaamheid, maar ook een aantal gedisciplineerde rotzakken nodig heeft die zo nodig in het verborgene vuile handen maken bij het vechten voor vrede en vrijheid."

It's a dirty job but someone has to do it. Kees van Pelt wil graag aan de dirty job bijdragen, maar hij wil geen Palestijnen in de ogen kijken wanneer ze aangevallen of gedood worden. Kees van Pelt wil zijn handen schoon houden. Dus koos hij voor een comfortabeler 'oplossing': ervoor zorgen dat het bezettingsleger haar misdaden zo adequaat mogelijk kan uitvoeren.

Hetzelfde motiveerde Adolf Eichmann, zo lezen we in Hannah Arendt's verslagen van zijn berechting, gebuldend in het boek Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. Het betreft het exemplarische gedrag van de Schreibtischmörder, de bureaumoordenaar, die achter de schermen de meest abjecte misdaden mogelijk maakt zonder persoonlijk de handen vuil te maken. Daar werd Eichmann in 1962 voor opgehangen, in de Givon gevangenis in Ramla- toevallig dezelfde plaats waar Kees van Pelt en zijn vrouw Ineke in 2009 hun assistentie verleenden aan het IDF.


Ineke van Pelt test oorlogsapparatuur voor Israëlische soldaten.

Van Pelt en zijn vrouw hesen zich in januari dit jaar voor de derde keer in het IDF uniform, via de Stichting Sar-El Nederland. Wiens voorzitter Max Arpels Lezer, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, verklaart:

"Ze krijgen geen geweer in handen, ze worden geen soldaat. Maar ze helpen wel in de strijd tegen de Palestijnen"

Op hun reislog legt het echtpaar uit waarom zij het Israëlische bezettingsleger helpen.

Eenvoudig; we geloven dat de Joden Gods volk zijn, we geloven dat God Zijn verbond met Israel nooit zal verbreken en we geloven dat Hij (duidelijk zichtbaar in de stichting van de staat Israel in 1948) Joden van over heel de wereld terugbrengt naar het land Israel en we willen graag gehoor geven aan de oproep in de Bijbel om hen waar mogelijk te helpen.

Zo "eenvoudig" is het? Is hulp aan een bezetting die de hele wereld veroordeelt "eenvoudig"? Is het "eenvoudig" te noemen dat volgelingen van Jezus en zijn vredesboodschap meehelpen aan oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen?


"Ze stopten zelfs explosieven in nagemaakte kilometerpaaltjes."
Kees en Ineke van Pelt brachten een bezoek aan het Etsel [Irgun] Museum in Jaffa, gebouwd op het puin van geruimde Palestijnen. Op de foto zien we dat Israël "laffe" (aldus JP. Balkenende) bermbommen gebruikte. In de tijd dat het ook Arabische bussen opblies.

Het bijbelse land moet etnisch gezuiverd worden van Palestijnen en Palestijnse Israëli's, om plaats te maken voor joden, teneinde een profetie in de bijbel vooruit te helpen. Dat is het geloof van het echtpaar Van Pelt. Maar zoals gewoonlijk verzwijgen dit soort religieus gemotiveerde extremisten, in wezen nog net zo antisemitisch als voor de oorlog, wat er volgens de bijbel daarna gaat gebeuren met de joden. Het plan van hun god is namelijk om alle (niet bekeerde) joden uit te roeien - om de grootste Entlösung aller tijden uit te voeren. Waarna christenen als Kees en Ineke van Pelt beloond zullen worden met het eeuwige leven naast hun god. Met liefde voor of compassie met joden heeft dat niets te maken. Ze 'helpen Israël' uitsluitend uit eigenbelang. Zo dacht ook de oprichter van de SGP dominee Kersten, die met de Duitse bezetters collaboreerde en joden verraadde: "Zie toch niet op dien Duitscher. Hij is slechts een roede in Gods hand."

→ Stichting Sar-El op dit weblog
→ Artikel over o.a. Sar-El van het persbureau IPS (David Cronin).
→ ChristenUnie op dit weblog

Kees van PeltKees van Pelt @keesvanpelt
They will find you! RT @haaretzonline: #IDF strike in #Gaza kills leader of Popular Resistance Committees bit.ly/zGIOhl
5:30 PM - 9 Mar 12 via Echofon
Op Twitter juichte Kees van Pelt onlangs buitengerechtelijke executies cq politieke nmoorden toe.


2 comments:

 1. wat doet kees van pelt precies? waar kan ik dit vinden. volgens mij schendt hij het internationaal recht, en iedere willekeurige burger kan bij het openbaar ministerie aangifte doen van een strafbaar feit en verzoeken van pelt juridisch te vervolgen.

  in 2004 riep het internationaal gerechtshof in den haag in een aparte clausule van zijn advisory opinion alle staten op ‘geen hulp of steun te verlenen voor het in stand houden van situatie die door de … bouw [van de muur] is geschapen.’ met andere woorden: als de ingezetenen van een staat de internationale rechtsregels overtreedt dient hij door zijn eigen overheid te worden gecorrigeerd.
  Reply
 2. hier zijn de twee betreffende bepalingen uit de advisory opinion van het internationaal gerechtshof, een uitspraak die door nederland en de eu is erkend als rechtmatig. de bij de vn aangesloten staten

  'are also under an obligation not to render aid or assistance in maintaining the
  situation created by such construction. It is also for all States, while respecting the United Nations
  Charter and international law, to see to it that any impediment, resulting from the construction of
  the wall, to the exercise by the Palestinian people of its right to self-determination is brought to an
  end.'
  http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1677.pdf

  van pelt schendt dit nu.  Dagblad De Pers van vandaag:

  '


  Nederlandse christenen werken voor Israëlische leger

  #Vrijwillig

  Categorie: Buitenland
  Door: Eva Ludemann 
  Gepubliceerd: gisteren 22:45
  Update: vandaag 09:46
  Wat doet een fractiemedewerker van de ChristenUnie Oud-Beijerland in een uniform van het Israëlische leger?
  ‘Helpen is beter dan vechten. Maar soms moet je het laatste doen.’ Kees van Pelt twittert wat af vanuit Israël. Jaarlijks neemt de fractiemedewerker van de ChristenUnie in Oud-Beijerland drie maanden vrij om in Israël vrijwilligerswerk te doen. Onder andere in het Israëlische leger.
  Trots poseren hij en zijn vrouw Ineke in het olijfgroene uniform van dat leger. De foto circuleert op internet. Kees zette ook een filmpje op YouTube, waarop is te zien hoe Ineke materieel voor Israëlische soldaten sorteert op de militaire basis Bat Zap bij Ramla. ‘Wat ben je aan het showen?’ vraagt Kees vanachter de camera. Te zien is een kamer vol ?communicatieapparatuur, op de achtergrond klinkt harde Israpop. ‘Ik controleer deze draden’, antwoordt Ineke. Ze draagt een legerbroek met daarboven een zwart hemdje, haar uniformjasje hangt over de rugleuning van haar stoel. Achter haar, op de grond, ligt een hoop legerhelmen met ingebouwde headset. ‘Ik kijk of hier een rood lampje gaat branden’, zegt Ineke. ‘Dan zet je de helm op en dan blaas je in de microfoon.’ Lachend voegt ze de daad bij het woord. ‘En dan weet je dat ie het doet en ga je naar de volgende.’
  Niet verboden
  Wat doet een fractiemedewerker van de gemeenteraad in Oud-Beijerland in een uniform van het Israëlische leger? Een leger van een land dat internationaal in toenemende mate onder vuur ligt vanwege de voortdurende bezetting van de Palestijnse gebieden, geweld tegen Palestijnse burgers en de kolonisatie en de facto annexatie van Palestijns grondgebied.
  Sinds 2009 vertrekt Van Pelt met zijn vrouw in januari naar Israël. Twee keer werkten ze voor het Israëlische leger, op dit moment in een bejaardentehuis in Neve Efal, zo’n twintig kilometer ten oosten van Tel Aviv. Van Pelt in een bericht: ‘Ik was liever weer in het leger gegaan!’
  Draagt Van Pelt met zijn vrijwillige werk in het leger niet bij aan het voortduren van de Israëlische bezetting? ‘Dat is een ingewikkelde kwestie’, zegt hij. ‘Maar wij werken voor een leger dat zich verdedigt tegen aanvallen op de staat Israël en haar burgers, onder wie overigens ook Arabieren.’
  Van Pelt ziet geen probleem in de combinatie van zijn werk voor de gemeenteraad van Oud-Beijerland en zijn werk als adviseur voor het ministerie van Veiligheid en Justitie. ‘Ik ben burgerraadslid en heb in de dorpspolitiek nooit te maken met dossiers over Israël. Nergens wordt ons verboden de Joden te helpen, integendeel; God heeft beloofd Zijn volk nooit te laten ‘vallen’. Dan mogen wij dat toch zeker niet doen?
  De Van Pelts melden zich jaarlijks aan als vrijwilligers bij de Nederlandse tak van de internationale organisatie Sar-El, de afkorting van Sheirut Le’Yisrael, wat ‘dienstverlening aan Israël’ betekent.
  Geen geweer
  Sar-El werft vrijwilligers om ten minst drie weken per jaar in Israël te werken, op militaire bases of in de zorg. De Joodse voorzitter van Sar-El Nederland, Max Arpels Lezer, stelt op de website dat de vrijwilligers ‘geen geweer in handen krijgen, ze worden geen soldaat. Maar ze helpen wel in de strijd tegen de Palestijnen’. Enkele voorbeelden van de taken van de vrijwilligers: parachutes en wapens controleren, eenvoudige reparaties aan tanks verrichten, plunjezakken klaarmaken, metalen elementen voor bunkers maken en de voorraden bijhouden.
  Hoeveel Nederlanders jaarlijks voor Sar-El naar Israël vertrekken, is niet bekend. In 2006, het jaar van de laatste Israëlisch-Libanese oorlog, waren het er meer dan gemiddeld, in totaal 55. Onder wie ook Marjolein Hak, wethouder (CDA) van Werkendam, die met haar 15-jarige dochter bij het uitbreken van die oorlog naar Israël vloog om het Israëlische leger op militaire bases rond Tel Aviv met hand- en spandiensten bij te staan.
  De vroom christelijke vrijwilligers zijn onvoorwaardelijk pro-Israël. Op de reisblog van Kees en Ineke van Pelt is geen onvertogen woord over Israël te lezen. Bij Israëlisch geweld tegen Palestijnen gaat het steevast om ‘preventieve acties’ tegen ‘Arabische terroristen’. Van Pelt is enkele keren op de Westelijke Jordaanoever geweest, maar nog nooit in de nederzettingen, al zou hij dat wel willen. En misschien gaan hij en zijn vrouw ooit ook Palestijnse christenen helpen. ‘We kennen daar nog geen organisaties.’ Vooralsnog blijft het Israël.
donderdag 22 maart 2012

Theodor Holman Als Fascistische Humanist 5In april 2009 schreef Theodor Holman in Het Parool:

'Beste Lodewijk Asscher,

Je weet dat ik je hoog heb zitten. Vandaar dat ik je deze brief schrijf waarin ik volgens mij een goed plan lanceer.

Je laat weten dat je eigenlijk een verbod wilt op huwelijken tussen neven en nichten, omdat kinderen uit zulke huwelijken een grotere kans hebben op aangeboren afwijkingen.

Lodewijk, ben je daar echt nu pas achter gekomen? Kom op, dit wisten we toch al jaren? Je eigen partij, de PvdA, gelooft je niet en meent dat niet 'wetenschappelijk bewezen' is dat inteelthuwelijken voor stoornissen zorgt.

Lodewijk, hier mijn vriendschappelijke advies: laat je partijgenoten lekker slapen. Laat ze vooral denken dat 'inteelt' fijne, gezonde, mooie baby's voortbrengt.

Sterker: laat die inteelthuwelijken doorgang vinden, Lodewijk [...] Mijn advies is: verbied die huwelijken tussen neven en nichten niet, maar moedig ze aan. 'Ze' - jouw en mijn vijanden - willen dat zelf heel graag. Laat ze. Ze krijgen verzwakte kinderen die zelf nog zwakker nageslacht voorbrengen.'

http://www.parool.nl/parool/nl/508/THEODOR-HOLMAN/article/detail/238544/2009/04/22/Neven-en-nichten.dhtml

Omdat het in dit geval over islamieten ging publiceerde Het Parool dit racisme zonder morren. Vervang het woord islamiet door het woord jood en Holman zou zijn inkomsten bij de krant onmiddellijk kwijt zijn geweest. Holman is weliswaar gek, maar zo gek nu ook weer niet. Hij blijft een Hollandse kruidenier die de opbrengsten van zijn kraam goed in het oog houdt. Net als Wilders. Vandaar zijn reactie op Prem Radhakishun nadat die Holman racisme had verweten. Dat is niet goed voor Holman's handel. Holman is voor vrijheid van meningsuiting zolang hij het eens is met die mening. Anders niet. Kijkt u maar:

http://www.youtube.com/watch?v=6PzLoOFXr1k

Tot zover Holman's vrijheid van meningsuiting. 'Excuses!'  En dat uit de mond van Holman die onlangs schreef:

'Als ik dan Frènk van der Linden met Felix Rottenberg in DWDD over Rutger van GeenStijl hoor zeggen dat er een fatsoenkloof is in de journalistiek, dan denk ik: Hallo zeg, dit is mijn vader die scheldt over de VPRO: ‘Wat onfatsoenlijk!’ Omdat hij twee tieten zag bij Hoepla. Ik heb altijd een enorm bezwaar gehad tegen dat woord ‘'fatsoen’'. '

Theodor Holman is een racist die nationaalsocialistische stigmatiserings-technieken gebruikt zoals geformuleerd door Joseph Goebbels die ooit verklaarde:


'Wij spreken niet om iets te zeggen, maar om een bepaald effect te bereiken.’

dinsdag 20 maart 2012

Theodor Holman Als Fascistische Humanist 4

Er is een wereld van verschil tussen een schrijver en een columnist. Tim Krabbé is een schrijver, Theodor Holman een columnist.  Krabbé schreef het fascinerende boek Wij zijn maar wij zijn niet geschift over de schietpartij van Columbine, waarbij twee Amerikaanse leerlingen twaalf mede-leerlingen en een leraar doodschoten om vervolgens zelfmoord te plegen. De schrijver stelt in het begin van het boek vast dat 'Columbine een aanslag [was] op de Amerikaanse Droom vanuit die droom zelf,' en daarmee afwijkt van alle andere 'grote schofferingen die Amerika zijn aangedaan.' Krabbé rechtvaardigt het schrijven van zijn boek met de opmerking dat een 'schrijver nu eenmaal schrijft over wat hem boeit... zonder vooropgezet inzicht.' Hij wil Columbine 'begrijpen,'  en voert op die manier de lezer moeiteloos mee de absurde wereld in van de twee moordenaars. 


De columnist Theodor Holman daarentegen wil niet 'begrijpen,' hij wil bewijzen dat de moordenaar Breivik zeker 'geen domoor' is en dat de 'islam verderfelijk [is].'  Hij begon te schrijven met een 'vooropgezet inzicht.'  Breivik 'boeit hem' niet.  Breivik is voor hem het middel om zijn al eerder ingenomen vooroordeel nog eens te herhalen, te weten dat de islam 'die ze allen aanhangen, een fascistische [ideologie is].' Holman is geen kunstenaar, maar een ideoloog, die de warrige doctrine van een moordenaar zo bewondert dat hij publiekelijk liet weten: 'Ik voel me verwant met Breivik.'   


                                                                                                                                         Maar wat stelt een ideologie voor die heeft geleid tot de moord op 69 burgers, de meesten van hen teenagers? Wat betekenen de woorden en zinnen in Breivik's zogeheten manifest van 1518 pagina's dat door Holman met rode oortjes is gelezen. Wat betekent een hele ideologie die heeft geleid tot massamoord? Hoe kan men zich 'verwant' voelen met al die gedachten waarvan de consequentie de gewelddadige dood van anderen betekende? Karl Kraus zei dat de taal de moeder van de gedachte is en niet haar dienstmeid. Waarom voelt Holman zich 'verwant' met de taal van Breivik, de taal die de moeder is van de gedachte? Ik vrees dat woorden voor Theodor Holman betekenisloos zijn. Hoe anders zou hij zich ermee 'verwant' kunnen voelen? De taal is voor hem slechts een middel om zijn rancunes in uit te drukken. Hij hoeft niet te moorden, daar heeft hij Breivik voor. Hij kan zich achter de massamoord verschuilen, hij gebruikt het bloedbad in een poging zijn eigen gelijk te bewijzen. En daarin verschillen zijn woorden, en zijn houding, fundamenteel van de taal en de houding van een schrijver


Inmiddels heeft Frits Barend @fbarend zich uitgesproken:


       'Theodor Holman, leuke discussie over waarde van de waarheid, is de waarheid heilig? nee.'

De waarheid is niet heilig. Niets is meer heilig. Het doel heiligt de middelen. Vandaar dat Barend ook zo'n fanatiek verdediger is van de zionistische terreur tegen de Palestijnse bevolking. Zodra hij ook maar enige kritiek hoort op de 'Joodse staat' spuwt hij vuur. Want de 'waarheid' van Israel is 'heilig' voor hem. Dat wel. Maar zodra er een hetze wordt gevoerd tegen islamieten dan is Frits Barend roomser dan de paus, joodser dan een zionist in 'het heilige land.'

In 2002 schreef ik voor het tijdschrift De Humanist:

'Opvallend is het aantal poseurs onder de columnisten. Pim Fortuyn, Leon de Winter, Sylvain Ephimenco, om er enkelen te noemen. Opvallend maar niet onverklaarbaar. De column is bij uitstek het wapen van de poseur in zijn strijd om erkenning. Hoewel ze in uiteenlopende gradaties en soorten voorkomen hebben de poseurs onder de columnisten één ding gemeen: na verloop van tijd gaan ze in hun eigen geconstrueerde waarheid geloven. Als vanzelf valt hij (of zij) automatisch terug op een pose. Z'n woorden zijn een schreeuw om aandacht. Hij wil behagen om bewonderd te worden. De opinie an sich interesseert hem niet, alleen het effect dat ze teweegbrengt. En omdat in een massamaatschappij gedachten niet de ultieme impact opleveren, zet hij sentimenten in: het simplistische vooroordeel tegen het complexe oordeel, de impuls tegen de bezinning, de verholen suggestie tegen de beargumenteerde gedachte. Hij is de man van de soundbite, zijn wereld is eendimensionaal, even overzichtelijk als een stripboek. De columnist is als een standup comedian, een hit en runfiguur, die met de snelheid van een tasjesdief te werk gaat. Daarbij moet hij als broodschrijver telkens weer een mening over van alles en nog wat ophoesten, hetgeen automatisch leidt tot een inflatie van meningen. Om dit te verdoezelen moet elke opinie de kracht van een donderslag krijgen. De minder bekwame columnist pompt zijn vruchteloze woorden op tot ze als reusachtige ballonnen boven hem zweven en met hem aan de haal gaan. Hij gebruikt de taal niet om inzicht te verschaffen maar om te heersen, om te straffen, om iemand in een hoek te dwingen en verbaal af te ranselen. Hij dicht de ander alle denkbare gruwelijkheden toe om zelf buiten schot te blijven. Hoe zwarter de ander wordt afgeschilderd des te onschuldiger lijkt hij. De column is voor hem een techniek, een foefje, een suikerspin van woorden; na vijf minuten is het op en weg, de consument met plakkerige handen achterlatend. Het lijkt allemaal echt, maar is het niet. De woorden zijn te hol, de begrippen potsierlijk, de zinnen drijven in een niet doorleefde werkelijkheid. In zijn hang een maximaal effect te bereiken, vervalt de poseur onder de columnisten onherroepelijk in pathetiek. Hij uit zich in steeds heftigere bewoordingen, zijn toon wordt geëxalteerd, zijn opinies grotesk. Meningen worden door hem uitgemolken en verder aangescherpt tot ze een karikatuur van de werkelijkheid zijn geworden. Een jaar voor zijn dood wees de auteur Frans Kellendonk me op een ander fenomeen: 'Het gruwelijke is: zodra je iets opschrijft, verhardt het. Het gevaar is dat je er dan ook in gaat geloven, dat de dingen zijn zoals je zegt dat ze zijn. Wat je moet behouden is een scepsis, een vrijheid, het gevoel van de ongrijpbaarheid van alles. Dat vereist een geweldige krachtsinspanning.' Maar juist aan die scepsis ontbreekt het de poseur onder de columnisten, zijn stukje zou het niet verdragen, het zou dan te duidelijk worden dat er wartaal staat, wat bij closereading al snel blijkt. De columnist en de schrijver leven in twee gescheiden werelden. Voor een auteur vormt de taal een moreel criterium, hij heeft niets anders. Hij weet dat, zoals de satiricus Karl Kraus schreef: 'Taal de moeder [is] van de gedachte, niet haar dienstmeid.' Die wetenschap ontgaat de hier genoemde columnisten. Voor hen zijn de woorden zelf inhoudsloos geworden, ze hebben slechts propagandistische waarde en kunnen derhalve als dodelijk gif werken.

Tekenend voor het tweede garnituur columnisten is dat ze niet in staat is om in 500 of 1000 woorden een gefundeerde gedachte te formuleren.'Een perfecte beschrijving van Holman, al zeg ik het zelf. 


maandag 19 maart 2012

De Val van het Amerikaanse Imperium


Morgen, dinsdag 20 maart 2012, verschijnt het eerste van een serie boeken over de val van het Amerikaanse imperium en de daaraan verbonden consequenties voor onder andere Europa. Een serie die voor het grootste deel zal bestaan uit interviews met Amerikanen die allen op hun eigen wijze kritisch tegenover het expansionisme van hun land staan. In het eerste deel een interview met de Amerikaanse historicus James Peck over zijn boek Ideal Illusions, een kritische studie van de manier waarop de Amerikaanse overheid de mensenrechten als politiek wapen is gaan gebruiken, dan een inleiding over de oorzaken die tot het Amerikaans imperium hebben geleid en tenslotte een interview met de Amerikaanse journalist/auteur Chris Hedges, vijftien jaar lang buitenland-correspondent van de New York Times, over de  wijze waarop het Amerikaanse rijk gecorrumpeerd is geraakt.


De Val van het Amerikaanse Imperium is voor tien euro te koop bij Athenaeum Boekhandel in Amsterdam en Het Fort van Sjakoo, Jodenbreestraat 24 in Amsterdam, of via stanvanhoucke@gmail.com

Theodor Holman Als Fascistische Humanist 3

Ik citeer Het Parool:


'Tot slot. Ben je niet, hoe begrijpelijk ook, getraumatiseerd door de moord op je vriend Theo van Gogh?

'Natuurlijk. Mijn vraag is: hoe is het mogelijk dat die moord het beeld van zo veel anderen níét heeft veranderd?'

aldus de columnist Theodor Holman, die volgens eigen zeggen zich 'verwant' voelt 'met Breivik.' Holman's antwoord op de vraag in Het Parool illustreert zijn denken. Dat denken is gebaseerd op de stelling dat wanneer iemand uit een groep iets vreselijks doet de hele groep gestigmatiseerd is, want dan komt eindelijk naar boven wat ze eigenlijk allemaal al die tijd al zijn. Alle islamieten zijn volgens Holman fascisten: 'Ik geloof ook wel dat je andere moslims hebt, zoals je ook snoepjes gevende fascisten hebt gehad.' 


Vervang het woord 'moslims' door het woord joden en dan staat er: 'Ik geloof ook wel dat je andere joden hebt, zoals je ook snoepjes gevende fascisten hebt gehad,' aldus Theodor Holman.


Het is exact dezelfde denkwijze die de nationaal socialisten erop nahielden. Op dezelfde stelling die Holman hanteert, was het antisemitisme van de nazi's gebaseerd, en trouwens elk racisme, en ook de moderne variant van het antisemitisme, de haat  tegen en de stigmatisering van islamieten. Holman is een moderne antisemiet, zijn antisemitisme richt zich tegen de islamieten, 'Die Islam is verderfelijk,'  met voorop de arabieren die, zoals bekend, eveneens behoren tot de semitische taalgroep. Opvallend is dat het Humanistisch Verbond dit soort antisemitisme accepteert, en zelfs via zijn omroep propageert. 


De cabaretier Thomas van Luyn wees me erop dat Theodor Holman bijna zestig is en dat uit neurologisch onderzoek blijkt dat naarmate men ouder wordt het sociale radar verzwakt. Vandaar dat bejaarden ineens kunnen verklaren dat 'ze negers niet zien zitten.'  Uiteindelijk is een racist niet meer in staat zijn of haar onderhuidse fascistische of racistische opvattingen te verhullen. In vind Holman daarvan een heldere illustratie.


Holman beweert tevens dat elke islamiet een bedreiging vormt voor alle vrijdenkers in de wereld. Hij ziet zichzelf en Wilders en Breivik als vrijdenkers.


Bewijst Wilders niet het tegendeel? Die kan en mag alles zeggen.

'Nee, want hij moet daarom worden beveiligd. Zoals mij dat nu ook boven het hoofd hangt. Dus je kunt niet van vrijheid van meningsuiting spreken. Die is de laatste jaren alleen maar minder geworden. Dat ervaar ik elke dag.'


Holman lijkt naar het martelaarschap te streven. Hij moet beveiligd worden, suggereert hij, net als Wilders. Hem hangt onheil 'boven het hoofd.'  Elke dag die Holman leeft zal door hem als straf worden ervaren, want zolang hij niet bedreigd wordt geldt de waarheid dat men 'alles [mag] zeggen.'  Elke dag die hij leeft vormt het bewijs van zijn eigen ongelijk. Hij kan nu twee dingen doen: of een bedreiging verzinnen, of zijn beweringen terugtrekken. Ik vermoed dat hij het eerste gaat doen, voor dat laatste is hij te laf. Wat nu als blijkt dat Holman te onbelangrijk is om te worden bedreigd, of te maf wordt bevonden? Dat is de ergste straf denkbaar voor hem!  Dan zal hij nooit het martelaarschap kunnen bereiken. Theo van Gogh wel vermoord door een mafkees en hij niet. Holman zal het leven als steeds onrechtvaardiger gaan ervaren.  Gruwelijk, Holman is zijn eigen straf geworden.

zondag 18 maart 2012

Theodor Holman Als Fascistische Humanist 2

Dit zegt Holman in een interview:


'Als ik dan Frènk van der Linden met Felix Rottenberg in DWDD over Rutger van GeenStijl hoor zeggen dat er een fatsoenkloof is in de journalistiek, dan denk ik: Hallo zeg, dit is mijn vader die scheldt over de VPRO: ‘Wat onfatsoenlijk!’ Omdat hij twee tieten zag bij Hoepla. Ik heb altijd een enorm bezwaar gehad tegen dat woord ‘fatsoen’. En nu hoor ik het daar. Ik hoor het constant daar. Ik denk dat de werkelijke avant-garde zich elders bevindt. Die zit niet in de kunstwereld die het voor het zeggen heeft. Die zit niet in de journalistiek. De avant-garde zit op het internet, bij blogs.'


http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/03/theodor-holman-ik-voel-me-verwant-met-breivik

Et voila, de aap is uit de mouw. Het gaat om de gedachtenwereld van de voormalige VPRO. Frenk van der Linden heeft nooit bij de VPRO gezeten, en Felix Rottenberg slechts korte tijd. De geciteerde uitspraken zijn bovendien gedaan tijdens een VARA-programma. Maar de VPRO dus, die op 1 lijn wordt gesteld met zijn vader. De VPRO vertegenwoordigde dus een zekere autoriteit voor Holman. En hij is nooit gevraagd door de oude VPRO-Radio om mee te doen. De reden daarvoor is simpel: hij paste niet in de toenmalige links-liberaire VPRO. Dat zit hem kennelijk na al die jaren nog steeds dwars, gezien zijn recente uitspraak. Hij wil wraak nemen omdat hij genegeerd werd door de VPRO en al die anderen die in zijn ogen een zekere autoriteit uitstraalden. Hij, de Indische jongen, die zich zo graag wil bewijzen. Die de wereld wil toeschreeuwen dat hij net zo goed is als al die blanke Nederlanders. Sterker nog: hij weet veel beter dan welke blanke Hollander dan ook wat de blanke, christelijke, Europese cultuur voorstelt. Vandaar zijn haat tegen bijvoorbeeld arabieren, tegen islamieten, tegen kritische joden als Adorno, Horkheimer en Marcuse, tegen alles dat afwijkt van de burgerlijke normen die de kleinburgerlijke Holman erop nahoudt. Tegen de vroegere VPRO dus. Ziedaar Theodor Holman, wiens rancune ergens in geprojecteerd moet worden. Vandaar zijn affiniteit met de autoritaire Breivik, een andere 'avant-gardist' die zich afgewezen voelde en dus kinderen begon te vermoorden. De geschiedenis zit vol met gefrustreerde dwazen die niet erkend werden en vervolgens aan het moorden sloegen. Holman leeft niet in het nazi-Duitsland van de jaren dertig. Hij zou een overtuigde SS-er kunnen zijn geweest. Maar dat wil niet zeggen dat deze hansworst nu niet gevaarlijk is.


'Autoritarisme verwijst naar een reeks persoonlijkheidskenmerken die, overeenkomstig een theoretisch kader van Theodor Adorno, voorspellen dat een individu een sterke neiging naar fascistische en antidemocratische overtuigingen en gedragingen zal hebben.
Het begrip maakte het onderwerp uit van een studie in 1950, uitgevoerd aan de universiteit van Berkeley. Deze studie leidde tot een maatstaf voor fascistische neigingen, bekend als de F-schaal ("implicit antidemocratic tendencies and fascist potential", "impliciete antidemocratische neigingen en fascistisch potentieel"), die nog steeds gebruikt wordt. Deze schaal is opgebouwd aan de hand van een reeks subschalen:
 • Conventionalisme -- de neiging om sociale conventies te aanvaarden en te gehoorzamen, en zich te schikken naar wat gezagsfiguren wensen, gehechtheid aantradities en algemeen aanvaarde regels;
 • Autoritaire onderwerping -- onderwerping aan overheden en gezagsfiguren;
 • Autoritaire agressie -- een agressieve opstelling tegen individuen en groepen die niet erg op prijs gesteld worden door de overheid, in het bijzonder groepen en personen die traditionele waarden bedreigen;
 • Anti-intraceptie -- afwijzing van het subjectieve, van de verbeelding en van het esthetische;
 • Substitutie en stereotypen -- bijgeloofclichévorminghokjesdenken en fatalistisch determinisme;
 • Kracht en hardheid -- identificatie met de machthebbers, overmatig belang gehecht aan sociaal wenselijke persoonlijkheidskenmerken;
 • Destructivisme en cynisme -- veralgemeende vijandigheid en genoegen om anderen naar beneden te halen;
 • Projectie -- de overtuiging dat er een "kwaad" bestaat in de wereld en de veruitwendiging of externalisering van de eigen onbewuste emotionele impulsen dienaangaande;
 • Seks -- overdreven bezorgdheid met betrekking tot seksuele activiteiten.'

Anti-Islam extremist Anders Behring Breivik in military uniform
This image was taken from a manifesto attributed to Anders Behring Breivik

Rina Spigt. Humanisme? Fascisme?

rina spigt is van de human, de omroep van het humanistisch verbond, die de programma's van theodor holman uitzendt.

rina spigt is humaniste en feministe  en steunt holman's affiniteit met de terrorist breivik. ze schrijft dit:


'maar de winkel moet ook draaien, hoor. er zijn nog kaarten voor breivik op donderdag in de balie.'

humanisten? fascisten? alles is schijn geworden. hoe verhoudt het nederlandse humanisme zich ten opzichte van het fascisme?

ik ken rina spigt uit de tijd dat ik als freelancer voor de humanistische omroep stichting programma's maakte. ze was toen nog links-libertair. nu is ze extreem rechts. hoe is die omslag te verklaren? daar heeft adorno helder over geschreven. ik kom erop terug.