vrijdag 15 mei 2009

Theodor Holman 6

Het fascistje Theodor Holman in Het Parool:

Neven en nichten

THEODOR HOLMAN

 [as.bmp]

Beste Lodewijk Asscher,

 

Je weet dat ik je hoog heb zitten. Vandaar dat ik je deze brief schrijf waarin ik volgens mij een goed plan lanceer.

 

Je laat weten dat je eigenlijk een verbod wilt op huwelijken tussen neven en nichten, omdat kinderen uit zulke huwelijken een grotere kans hebben op aangeboren afwijkingen.

 

Lodewijk, ben je daar echt nu pas achter gekomen? Kom op, dit wisten we toch al jaren? Je eigen partij, de PvdA, gelooft je niet en meent dat niet 'wetenschappelijk bewezen' is dat inteelthuwelijken voor stoornissen zorgt.

 

Lodewijk, hier mijn vriendschappelijke advies: laat je partijgenoten lekker slapen. Laat ze vooral denken dat 'inteelt' fijne, gezonde, mooie baby's voortbrengt.

 

Sterker: laat die inteelthuwelijken doorgang vinden, Lodewijk. Ik zal je uitleggen waarom.

 

In je stuk in de Volkskrant en ook in het artikel in Het Parool mijd je het woord 'islam.' Dat siert je. Ik vermoed dat je zulks doet uit een vorm van beleefdheid, maar misschien heb je ook, als seculiere Jood, geen zin om de discussie over neven-met-nichtenhuwelijken langs religieus-etnische lijnen te laten lopen. Ik heb daar, als atheïst, minder moeite mee.

 

Mijn advies is: verbied die huwelijken tussen neven en nichten niet, maar moedig ze aan. 'Ze' - jouw en mijn vijanden - willen dat zelf heel graag. Laat ze. Ze krijgen verzwakte kinderen die zelf nog zwakker nageslacht voorbrengen.

 

Dat weten jij en ik en iedereen die nadenkt, maar 'zij' - die jou en mij haten - weten dat niet, en zien jouw maatregel als een vorm van 'discriminatie'. (Ik mag toch zeker zelf weten met wie ik trouw?')

 

Luister naar oom Theodor, Lodewijk. Laat ze rustig fukkie-fukkie doen met broers en zusters, neven en nichten, want dat is een uitstekende manier om op een vredelievende wijze van dit probleem af te komen. Je voorkomt op die manier bedreigingen en antisemitische scheldpartijen.

 

We betalen alles voor de geestelijk gehandicapten die ze moedwillig krijgen, we geven die de beste verzorging en laten hen op die manier, en op vreedzame wijze, hun eigen ondergang verzorgen.

 

Groet,


Meer over dit fascistje kunt u hier lezen: http://stanvanhoucke.blogspot.com/search?q=theodor+holman

Ben Knapen van de NRC 7

Het leven van een opportunist:

HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Dat Ben Knapen (NRC Handelsblad, 1 mei) bij hoog en bij laag ontkent bij de oprichting van het 
Republikeins Genootschap betrokken te zijn geweest is onbegrijpelijk en bovendien , gezien de wijze waarop 
de geschiedenis van deze organisatie is gedocumenteerd, tamelijk onvoorzichtig.

Het Republikeins Genootschap, zegt Knapen, is een mythe. In werkelijkheid ging het om ´een vrolijk avondje 
voor de kersverse pensionair Vinken´, dat door ´een aantal vrienden en bekenden´ werd bijgewoond. 
Onder anderen door Ben Knapen, die ´verder helemaal geen problemen (heeft) met de monarchie´.
Deze beweringen zijn, zoals de dichter zegt, zo gelogen dat zelfs het tegendeel niet waar is. 

Gelukkig zijn de archieven van het Republikeins Genootschap uitstekend op orde. Brief no. één dd. 2 mei 1996, 
gericht aan de elf oprichters in spe, waaronder Ben Knapen. 
Een citaat: ´Een van ons heeft het afgelopen jaar met u gesproken over het Republikeins Genootschap en 
daarbij hebt u kenbaar gemaakt dat u lid wilde worden. Een erfelijk koningschap bij de gratie Gods konden wij 
niet zien als behorend bij een parlementaire democratie. Wij waren van mening dat de republikeinse staatsvorm, 
voorzover wij weten, het enige massaal voorkomende Nederlandse taboe is, het thema komt in onze 
hedendaagse samenleving niet voor. Politici, van rechts tot links, ongeacht de historische wortels van hun
programma´s, zijn vrijwel zonder uitzondering koningsgezind, of durven voor het tegendeel niet uit te komen. 
Tegen deze achtergrond is het bestaan van het Republikeins Genootschap noodzakelijk.´ 
Was getekend Sjeng Kremers, Roelof Nelissen en Pierre Vinken.

Brief no. twee dd. 10 mei 1996, gericht aan Pierre Vinken: 
´Wat een voortvarendheid – en dan te bedenken dat ik vanuit mijn vorige bestaan nog volgende week naar Aken ga, 
alwaar onze majesteit de Karelsprijs zal ontvangen. Overigens lijkt me vooralsnog Van Wijnen niet zo´n goed idee. 
Hij werkt aan de goede relatie met de Oranjes vanwege allerlei boekenplannen.´ 
Was getekend Ben Knapen, in een ´vorig bestaan´ hoofdredacteur van NRC Handelsblad, 
nu op briefpapier van Philips International b.v.

Voor iemand die thans het bestaan van het Republikeins Genootschap ontkent, was Knapen dus tamelijk 
actief in anti-monarchale kringen. Zo ben je een onafhankelijke opinieleider , zo ben je een werknemer van 
een multinational, een ondergeschikte die zich door zijn bazen laat berispen. 
En zo verander je van de ene nacht op de ander van een republikein in iemand die ´helemaal geen problemen met 
de monarchie heeft´, ondertussen bewerend dat daar, in Delft, geen Republikeins Genootschap is opgericht, 
maar slechts een feestje rond de ´kersverse pensionair´ Pierre Vinken werd gevierd.

Voor Knapens pogingen alsnog de geschiedenis te herschrijven, had hij in de toenmalige 
Duitse Democratische Republiek ongetwijfeld de Walter Ulbricht-erepenning gekregen. 
Het is mij werkelijk een raadsel waarom die man inmiddels ontkent wat onmogelijk te ontkennen valt.Martin van Amerongen, NRC Handelsblad, 2 mei 2000

 Zie: http://www.republikeinsgenootschap.nl/Quotes/AmerongenNRC020500.htm

Ben Knapen van de NRC 6

Dit schreef Ben Knapen in de NRC: 'Wall Street maakte vele jaren de dienst uit, betaalde praktisch voor elke senatorcampagne, was, kortom, het centrum van financiële, politieke en ideologische zwaartekracht.' 

WelnuBen Knapen bekleedt sinds 1 januari 2008 als bijzonder hoogleraar de leerstoel Media en Kwaliteit aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Media en Kwaliteit? Wat betekent dit? Ik stel die vraag vanwege het volgende: professor Knapen meent kennelijk dat de lezer van 'de slijpsteen voor de geest' onnozel is. Zo onnozel dat hij/zij als het ware blind zijn impliciete bewering aanneemt dat de Amerikaanse volksvertegenwoordigers nu niet meer corrupt zijn. Maar hoe kan het nu dat dezelfde mensen eerst wel corrupt waren en nu niet meer? Het merendeel van hen die door Wall Street betaald werd, zit nog steeds in de Senaat en heeft dus nog steeds verplichtingen aan zijn financiers. 

Hoe is het te verklaren dat professor Ben denkt dat de NRC-lezers zijn woorden  voor waar aannemen? Zijn de NRC-lezers zo onnozel of is professor Ben zo onnozel? Ik moet bij dit soort professoren altijd denken aan de sketch van Koot en Bie, waarin Koot een of ander haargroei-middeltje van iemand aan de deur koopt. Bie komt thuis en vraagt waarom Koot de praatjes van de verkoper geloofde. Koot vertelt dat de man een professor was. Waneer Bie vraagt hoe hij zo zeker kan zijn dat die man de waarheid sprak, antwoordt Koot: wel, dat zei de andere professor die bij hem was. Ik heb in mijn leven als journalist een aanzienlijk aantal van dit soort professoren ontmoet. 

De vraag is nu: hoe kan iemand die zo onnozel is om te denken dat de lezer van de NRC zijn nonsens blind slikt professor Media en Kwaliteit zijn? En nu we toch bezig zijn. Bijzonder professor Ben, ik zag op uw site dat er nauwelijks gereageerd wordt op uw columns. Geeft dat niet te denken? Ik bedoel, de NRC is een commercieel massamedium, dus mag je verwachten dat een opiniemaker massaal discussie losmaakt. Maar dat doet u niet. Zou het kunnen zijn dat de lezers van de krant uw praatjes niet serieus genoeg nemen om te reageren?  

donderdag 14 mei 2009

Het Neoliberale Geloof 449

Breathing Easier After Bank Stress Tests? You Shouldn't

by: Kevin G. Hall and Greg Gordon  |  Visit article original @ McClatchy Newspapers

    Washington - Largely unnoticed in last week's government report on the condition of the nation's biggest banks was the disclosure that five of them, topped by Bank of America, could lose $99 billion from the kinds of exotic bets that sank the global economy.

    Even that figure, however, could prove to be exuberantly optimistic if the economy hits new depths, a McClatchy analysis has found.

    Moreover, the regulators' recent "stress tests" on bank holding companies didn't fully measure the cash squeeze those institutions could face if souring conditions forced them to post tens of billions of dollars in additional collateral on some of their insurance-like bets, known as derivatives.

De Pro Israel Lobby 124

Net als in Nederland is ook in de VS de pro-Israel lobby druk doende met het kopen van steun voor acties tegen Iran. Ben Knapen constateerde gisteren in de NRC dat 'Wall Street vele jaren de dienst uit [maakte], praktisch voor elke senatorcampagne [betaalde], kortom, het centrum [was] van financiële, politieke en ideologische zwaartekracht.' Daar kan aan toegevoegd worden dat ook de joodse zionistische lobby in de VS en de christelijke zionistische lobby veel steun kopen van corrupte volksvertegenwoordigers.

Congress Pushes Iran Sanctions

Thursday 14 May 2009

by: Maya Schenwar, t r u t h o u t | Report

    Twin bills recently introduced in Congress would significantly expand US sanctions on Iran, pressuring global energy companies to divest from the country, blocking its gas imports and urging the president to sever investments in the central bank of Iran. They would also authorize the president to impose sanctions on US businesses with ties to Iranian petroleum.

    Critics say the divestments would cripple the already troubled Iranian economy, with the brunt of the impact coming down on the population. The country's government could emerge relatively scot-free.

    "As past cases of sanctions have confirmed - such as in Iraq, Cuba and yes, Iran - civilians more than regime targets feel their impact," Farrah Hassen, a fellow at the Institute for Policy Studies, told Truthout. "If these proposed sanctions were successful in leading to shortages of petrol in Iran, then that would certainly affect the Iranian people - and ironically, the language in both the House and Senate version of the Iran Refined Petroleum Sanctions Act takes the time to say that their concerns are a result of the 'actions of the Government of Iran,' and that Americans 'have feelings of friendship for the people of Iran.' But when Iranian people feel the brunt of sanctions, are they really going to like us and our government back?" 

Martelen 106

Deze 69-jarige Democratische pro-Israel lobbyiste is veel meer met haar gebotoxte uiterlijk bezig dan met serieuze staatszaken.

Pelosi the Enabler

Tuesday 12 May 2009

by: Robert Scheer  |  Visit article original @ Truthdig

    Nancy Pelosi is no Dick Cheney, nor a George W. Bush. She was neither the author of a systematic policy of torture nor has she been, like Cheney and most top Republicans in Congress, an enduring apologist for its practice. It is a nonsensical distraction to place her failure to speak out courageously as a critic of the Bush policies on the same level as those who engineered one of the most shameful debacles in U.S. history.

    But what she, and anyone else who went along with this evil, as lackadaisically as she now claims, should be confronted with are the serious implications of their passive acquiescence. Why did she not speak up, or if it were a matter of a lack of reliable information, demand an accounting from the executive branch, as befits a leader of the loyal opposition in Congress?

    If the ranking Democrat on the House Intelligence Committee, and later House Democratic leader, lacked the authority to publicly question a policy of torture, then how can we condemn, indeed imprison, ordinary soldiers who thought it their duty to follow orders?

Eline van den Broek


Europartij Libertas voor martelen

Eline van den Broek, de lijsttrekker voor Libertas bij de Europese verkiezingen in Nederland, is voor het gebruik van marteltechnieken bij het†verhoren van terreurverdachten. Dat schrijft ze op haar eigen weblog.De politica begint haar betoog met te stellen dat ze "niet voor martelen is" en martelen†"onmenselijk" vindt. Verderop schrijft ze dat alle middelen geheiligd zijn om een aanslag te voorkomen,†wanneer veiligheidsdiensten "met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid weten dat een groep terroristen een aanslag wil plegen".

"Normale methodes†hebben†geen effect hebben op deze geharde mannen en vrouwen", aldus Van den Broek. Ze eindigt haar betoog door te stellen dat ze kiest voor het beschermen van burgers en martelen dan maar voor lief neemt.

Van den Broek was eerder deze week te gast bij het Radio 1 programma Standpunt CafÈ waar ze haar standpunt over martelen verdedigde.

Mijn zoon Dylan zei: of deze mevrouw vindt terreurverdachten geen mensen of ze is gek.

Bij Radio I laten ze nu elke zwakzinnige aan het woord, als het maar publiek trekt.

Martelen 105

Nancy Pelosi: CIA Lied To Me

JULIE HIRSCHFELD DAVIS | May 14, 2009 12:24 PM EST

WASHINGTON — Under strong attack from Republicans, House Speaker Nancy
Pelosi accused the CIA and Bush administration of misleading her about
waterboarding detainees in the war on terror and sharply rebutted claims
she was complicit in its use.

"To the contrary ... we were told explicitly that waterboarding was not
being used," she told reporters, referring to a formal CIA briefing she
received in the fall of 2002.

Pelosi said she subsequently learned that other lawmakers were told several
months later by the CIA about the use of waterboarding.

"I wasn't briefed, I was informed that somebody else had been briefed about
it," she said.

The House's top Democrat made her comments at a news conference where she
was peppered with questions about her knowledge of a technique she and
others have called torture. Republicans have insisted in recent weeks that
Pelosi and other Democrats knew waterboarding was in use, but made no
attempt to protest.

In a written response issued moments after Pelosi spoke, an official at the
CIA neither disputed nor accepted the California Democrat's statements.

Klimaatverandering 146


Climate change biggest threat to health, doctors say

Senior doctors today published a report warning that climate change is the
biggest threat to global health of the 21st century.

Rising global temperatures would have a catastrophic effect on human
health, the doctors said, and patterns of infection would change, with
insect-borne diseases such as malaria and dengue fever spreading more
easily.


Heatwaves such as occurred in Europe in 2003, which caused up to 70,000
"excess" deaths, will become more common, as will hurricanes, cyclones and
storms, causing flooding and injuries.

"We have not just underestimated but completely neglected and ignored this
issue," said Richard Horton, editor of the Lancet, which published the
report commissioned from University College London. "This has not been an
issue on the agenda of any professional body in health in the last 10 years
in any significant way. This report is one of the stepping stones in
changing that culture within the health sector. It is the biggest employer
in Britain and it should be a leading voice in the debate."

The lead author of the report, Prof Anthony Costello, a paediatrician who
works on maternal and newborn health in the developing world, said his own
views had changed. "I thought there were other priorities 18 months ago,"
he said. Now he believed that mitigating the impact of rising temperatures
was urgent. "Every year we delay, the costs go up. We are setting up a
world for our children and grandchildren that may be extremely turbulent."

The biggest impact could be in food and water shortages, which in the past
have led to war and mass migration.

Rusland 3

Struggle for energy reserves could lead to conflict - Kremlin
Dmitry Medvedev: Russia has privileges in post-Soviet statesDmitry
Medvedev: Russia has privileges in post-Soviet states

THE GROWING struggle for the world’s energy reserves could spill over
into military clashes, according to a new Kremlin security strategy
published yesterday.

The paper also identified US missile defence programmes as one of the main
challenges facing the country, and named the Arctic as a new area for
potential conflict, together with the Middle East, Central Asia and the
Caspian Sea.

“In a competition for resources, it can’t be ruled out that military
force could be used for resolving emerging problems,” the document said,
adding: “The existing balance of forces near the borders of the Russian
Federation and its allies can be violated.”

The document, which will form Russia’s national security strategy until
2020, also warns of the threat posed by Nato. The paper says Moscow wants a
“fully fledged strategic partnership” with Washington, but opposes US
plans to develop a missile defence system in central Europe.

Ruben Sergeyev, a Moscow-based defence analyst, said: “This new doctrine
makes clear that the main threat to Russia is the activities of western
countries. Russia is seriously concerned about the growing gap between the
US and Russia in the military field, and about America’s attempts to
dwarf Russia’s nuclear potential by creating new arms systems placed
close to Russia’s borders and in space.

Howard Zinn 17

Howard Zinn: “I Wish Obama Would Listen...
Zinnweb

Legendary historian Howard Zinn joins us to talk about war, torture and the
teaching of history. Zinn says Obama had Obama heeded the lessons of Dr.
Martin Luther King, Jr., he wouldn’t be escalating US attacks abroad and
increasing the size of the US military budget. We also play excerpts of the
forthcoming documentary, The People Speak, featuring dramatic readings
based on Zinn’s A People’s History of the United States and Voices of a
People’s History of the United States. [includes rush transcript]

Guest:

Howard Zinn, historian and author of many books, including A People’s
History of the United States. He is co-director of the forthcoming
documentary The People’s Voice.
Rush Transcript
This transcript is available free of charge. However, donations help us
provide closed captioning for the deaf and hard of hearing on our TV
broadcast. Thank you for your generous contribution.
Donate - $25, $50, $100, More...
Related Links

   * "The People Speak" - Film Website

AMY GOODMAN: My next guest for the rest of the hour is Howard Zinn, one of
the country’s most celebrated historians. His classic work, A People’s
History of the United States, changed the way we look at history in
America. First published a quarter of a century ago, the book has sold over
a million copies and continues to sell more copies each successive year.

After serving as a shipyard worker and then an Air Force bombardier in
World War II, Howard Zinn went on to become a lifelong dissident and peace
activist. He went to college under the GI Bill, received his PhD from
Columbia. He was active in the civil rights movement and many of the
struggles for social justice over the past half-century. He taught at
Spelman College, the historically black college for women in Atlanta, was
fired for insubordination for standing up for the women. He is now
Professor Emeritus at Boston University and was recently honored by
Spelman.

Howard Zinn has received the Thomas Merton Award, the Eugene V. Debs Award,
the Upton Sinclair Award, and the Lannan Literary Award. He is the author
of many books, including the People’s History Series; a seven-volume
series on the Radical ’60s; several collections of essays on art, war,
politics and history; and the plays Emma and Marx in Soho.

Autisme


Robert F. Kennedy Jr. on the Vaccine Autism Coverup
2005-06-22, MSNBC
http://www.msnbc.msn.com/id/8316237

JOE SCARBOROUGH, Host: Six out of every 1,000 kids get it, and nobody
knows exactly why.  But my next guest says ... part of the blame ...
needs to fall on government.  And it has to do with a drug called
thimerosal.  Robert F. Kennedy Jr. is a senior attorney for the
Natural Resources Defense [Council]. Let's talk tonight about
thimerosal.  There are a lot of people out there ... very concerned
about the impact of this drug, which is found in vaccines, and how it
causes autism.   KENNEDY:   Thimerosal is a preservative that was put
in vaccines back in the 1930s.  Almost immediately after it was put
in, autism cases began to appear.  Autism had never been known before.
Then the vaccines were increased in 1989 by the CDC and by a couple
of other government agencies.  We went up from receiving about 10
vaccines in our generation to these kids receive 24 vaccines.  And
they all had this thimerosal in them, this mercury.  And nobody
bothered to do an analysis of what the cumulative impact of all that
mercury was doing to kids. As it turns out, we are injecting our
children with 400 times the amount of mercury that FDA or EPA
considers safe.  A child on his first day that he is born is injected
with a hepatitis B shot.  Under EPA  guidelines, he would have to be
275 pounds to safely absorb that shot. What happened was that, in
1988, one in every 2,500 American children had autism.  Today, one in
every 166 children have autism.

Note: For an excellent article by Robert F. Kennedy, Jr. revealing
the severe manipulations around vaccines, click here (
http://www.wanttoknow.info/050825mercuryautismlink ). For a
seven-minute video clip of the above interview, click here (
http://www.youtube.com/watch?v=zrIM2hwrLoc ). For lots more on autism
and vaccines from reliable, verifiable sources, click here (
http://www.wanttoknow.info/vaccinesnewsarticles )

De Israelische Terreur 842

CONCLUSION

Alexis de Tocqueville once observed that it is easier for the world to accept a simple lie than a complex truth. Certainly it has been easier for the world to accept the Zionist lie that Jews were evicted from Muslim lands because of anti-Semitism, and that Israelis, never the Arabs, were the pursuers of peace. The truth is far more discerning: bigger players on the world stage were pulling the strings.

These players, I believe, should be held accountable for their crimes, particularly when they willfully terrorized, dispossessed and killed innocent people on the altar of some ideological imperative.

I believe, too, that the descendants of these leaders have a moral responsibility to compensate the victims and their descendants, and to do so not just with reparations, but by setting the historical record straight.

That is why I established a panel of inquiry in Israel to seek reparations for Iraqi Jews who had been forced to leave behind their property and possessions in Iraq. That is why I joined the Black Panthers in confronting the Israeli government with the grievances of the Jews in Israel who came from Islamic lands. And that is why I have written my book and this article: to set the historical record straight.

The truth is far more discerning: bigger players on the world stage were pulling the strings.

We Jews from Islamic lands did not leave our ancestral homes because of any natural enmity between Jews and Muslims. And we Arabs-I say Arab because that is the language my wife and I still speak at home-we Arabs on numerous occasions have sought peace with the State of the Jews. And finally, as a U.S. citizen and taxpayer, let me say that we Americans need to stop supporting racial discrimination in Israel and the cruel expropriation of lands in the West Bank, Gaza, South Lebanon and the Golan Heights.

Lees verder: http://www.palestineremembered.com/Articles/General/Story2128.html

Ben Knapen van de NRC 5


In het vorige stuk schreef ik dit: 

De grondleggers van de VS, die de klassieken hadden gelezen, waren zich hiervan uitermate bewust. 'Altogether it was not a pleasant lesson to ponder for the Americans: internal degeneration of the republic into an imperial tyranny, concomitant militarism, and depravity. And there was an additional predicament, articulated by Macchivalli. If a republic was healthy to the degree that its citizens were virtuous (or "manly"), it contained, ipso facto, an inherent element of expansive, militant vigor; in which case there was a general tendency to corruption and eventual destruction.'  

Begin 1961 waarschuwde president Eisenhower in zijn afscheidsrede voor het opkomende militair-industrieel complex: 'Elk kanon dat wordt gemaakt, elk oorlogsschip dat te water wordt gelaten, elke raket die wordt afgevuurd betekent uiteindelijk diefstal van degenen die honger lijden en niet gevoed worden, die koud zijn en onvoldoende kleren hebben… Our military organization today bears little relation to that known by any of my predecessors in peacetime, or indeed by the fighting men of World War II or Korea. 

Until the latest of our world conflicts, the United States had no armaments industry. American makers of plowshares could, with time and as required, make swords as well. But now we can no longer risk emergency improvisation of national defense; we have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. Added to this, three and a half million men and women are directly engaged in the defense establishment. We annually spend on military security more than the net income of all United States corporations. 

This conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence -- economic, political, even spiritual -- is felt in every city, every State house, every office of the Federal government. We recognize the imperative need for this development. Yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources and livelihood are all involved; so is the very structure of our society. 

In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the militaryindustrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. 

We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.'

Lees: http://coursesa.matrix.msu.edu/~hst306/documents/indust.html

Dat was bijna een halve eeuw geleden. Inmiddels gaat ongeveer 50 procent van de Amerikaanse federale begroting naar dat wat officieel de 'National Security'  heet, een ander woord voor het militair-industrieel complex. Zo ziet de 'novus ordo seclorum' eruit, met of zonder God's zegen, Ben Knapen.

Ben Knapen van de NRC 4

Wat opmerkelijk is aan veel journalisten/opiniemakers bij de commerciele massamedia is vooral ook hun schrikbarend gebrek aan historische kennis. Ze schrijven alsof telkens opnieuw het wiel wordt uitgevonden, alsof er geen oorzaak en gevolg bestaan, alsof de actualiteit zich in een lege ruimte voltrekt, in terra incognita. Wat mensen als Ben Knapen en Carolien Roelants niet beseffen is dat het oorspronkelijke impuls dat een systeem machtig heeft gemaakt op een bepaald moment is uitgewerkt, dat de geschiedenis vervolgens een herhaling van zetten wordt, en het systeem barokke tendensen gaat vertonen. Steeds extremer probeert het systeem zich in stand te houden met dezelfde werktuigen, terwijl het langzaam maar zeker afbrokkelt. Dat geldt voor elk systeem en vooral ook voor imperia. Een rijk dat is gebaseerd op expansie, en welk rijk is dat niet, stuit op een goed moment op zijn eigen grenzen. De Sovjet-Unie is een recentelijk voorbeeld, de VS een ander. Het in stand houden van het imperium kost tenslotte meer dan het oplevert en dat is einde. Kost, in de brede zin van het woord, politiek, militair, financieel etc. Het was de grote Edward Gibbon die in zijn Decline and Fall of the Roman Empire in 1781 constateerde dat 'the causes of destruction multiplied with the extent of conquest,' met andere woorden: de rek was eruit, de mobiliteit verdween, het vermogen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden was teniet gegaan. Montesqieu toonde al enkele decennia eerder aan dat republieken 'could not extend themselves and expect to reproduce their constitutional system, their true essence', zoals Anders Stephenson, hoogleraar geschiedenis aan de Columbia Universiteit, in zijn heldere studie Manifest Destiny. American Expansion and the Empire of Right schrijft

De grondleggers van de VS, die de klassieken hadden gelezen, waren zich hiervan uitermate bewust. 'Altogether it was not a pleasant lesson to ponder for the Americans: internal degeneration of the republic into an imperial tyranny, concomitant militarism, and depravity. And there was an additional predicament, articulated by Macchivalli. If a republic was healthy to the degree that its citizens were virtuous (or "manly"), it contained, ipso facto, an inherent element of expansive, militant vigor; in which case there was a general tendency to corruption and eventual destruction.'  Van die corrumpering en ineenstorting van het huidige (neoliberale) systeem zijn wij op dit moment getuige, ondanks alle pogingen van politici om het failliete systeem overeind te houden. Ben Knapen heeft gelijk wanneer hij schrijft: 'Wall Street maakte vele jaren de dienst uit, betaalde praktisch voor elke senatorcampagne, was, kortom, het centrum van financiële, politieke en ideologische zwaartekracht', behalve dan dat de corrumpering van de volksvertegenwoordigers gewoon doorgaat, aangezien de plutocratie zijn macht niet kwijt is, wat Knapen ook mag beweren of wensen. Al dit is voorzien door de klassieken en ook door de Amerikanen zelf, door schrijvers als Mark Twain die aan het begin van de twintigste eeuw, tijdens het Amerikaanse bloedbad in de Filippijnen, uiterst scherpzinnig erop wees dat de VS geen rijk in het Oosten kon hebben en thuis een republiek kon blijven. Desondanks bleef de VS expanderen. Na de genocide op de Indianen op het continent zelf veroverde het rijk eerst Hawaii en Guam en volgde als het ware de rest. Dat de Filippijnen geen op zichzelf staand incident was, maar het begin van het Amerikaanse buitenlands imperialisme, blijkt uit de woorden van generaal Smedley Butler, oud-bevelhebber van het Amerikaanse Korps Mariniers, die in 1933 na ruim 33 jaar actieve dienst opmerkte: ‘Oorlog is misdaad. Hij wordt gevoerd ten voordele van de zeer weinigen ten koste van de massa. Ik ben heel lang een eersteklas uitsmijter geweest voor het bedrijfsleven. Voor Wall Street en voor de banken. Ik was in feite een misdadiger, een gangster voor het kapitalisme. Ik heb in 1914 Mexico veilig gemaakt voor de Amerikaanse oliebelangen. Ik hielp bij het verkrachten van een half dozijn Midden Amerikaanse republieken voor het profijt van Wall Street. In China heb ik ervoor gezorgd dat Standaard Oil ongestoord zijn weg kon gaan. Al Capone is niet verder gekomen dan drie wijken. Mijn werkterrein omvatte drie continenten.’  

U zult deze feiten nooit lezen in geschriften van  de officiele woordvoerders van de macht, de journalisten van de commerciele massamedia zoals Knapen en Roelants. Uiteindelijk moeten wij burgers er namelijk van doordrongen worden dat er weliswaar wat fout mag gaan, maar dat uiteindelijk de intenties van de westerserse macht goed zijn en onze machthebbers per definitie nobel van inborst is. Doen die poortwachters van de macht dit niet, dan worden ze gemarginaliseerd, en niets is voor dit soort journalisten zo erg als het niet meer kunnen aanschuiven aan de tafel van de macht.  Voor hen geldt tenslotte alleen de woorden zoals die op de dollar staan afgedrukt: 'Annuit coeptis; Novus ordo seclorum,' kortweg: 'God has blessed this undertaking; a new order for the ages.' Een nieuwe wereldorde, de woorden komen bekend voor. De commerciele journalistiek moet dit wel geloven, want er is niets anders dat de westerse plunderingen en terreur rechtvaardigenDaarover later meer. Het enige dat nu nog opgemerkt moet worden is de onvoorstelbare onnozelheid van journalisten als Knapen en Roelants. Zij menen echt dat anderen te onwetend zijn om door hun mythen heen te prikken. En dat laatste nu is het enige dat mij telkens weer verbijsterd. Zoveel stupiditeit in 1 keer blijft moeilijk te verwerken.

Ben Knapen van de NRC 3


 Dit is wat Max Pam over Ben Knapen heeft te melden:

 

        ' Sinds 1998

27-04-2009

© Max Pam

 


Ben Knapen, geef die poen terug!

Columns

Hoewel allemaal werkzaam in de mediawereld had de timing niet slechter kunnen zijn. Precies op de dag dat 44 uitgevers, hoofdredacteuren en dagbladdirecteuren aan minister Plasterk een brandbrief stuurden over de hachelijke financiële positie van de Nederlandse kranten en tijdsschriften, verscheen een vernietigend rapport over de bedrijfsvoering van PCM-Uitgevers.
Met andere woorden: de belangrijkste krantenuitgever van ons land stond bij de minister op de stoep met een klacht over de concurrentievervalsing van de STER, terwijl de uitgever zelf zojuist bakken geld in het water had gegooid. De minister maakte daar ’s avonds bij Nova terecht een opmerking over.

Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen, maar als één ding uit het rapport uit het rapport van advocaat Willen Jan van Andel en voormalig Akzo-topman Jean ten Hoed naar voren komt, dan is het wel dat Nederlandse krantenuitgevers voor een groot deel prutsers en knoeiers zijn. Zo is bij PCM zo’n dikke driehonderd miljoen euro verspild aan een volkomen nutteloos avontuur bij het equity-fonds Apax. Grootse plannen leefden er bij de uitgevers, die dolgraag naar de beurs wilden. De journalisten van de betreffende kranten lieten allemaal over zich heen komen, wat ook nogal onthullend is.

Overigens staat de affaire-Apax als voorbeeld van wanbeleid helemaal niet op zichzelf.

Een paar jaar eerder was PCM al voor meer dan tachtig miljoen het schip in gegaan met de oprichting van PIM, de digitale poot. De baas van PIM werd Peter van Dijk, een afgedankte hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, die nauwelijks wist hoe je een computer moest bedienen.

Maar eigenlijk is de hele treurnis al in 1994 begonnen, toen de Perscombinatie de Nederlandse Dagblad Unie overnam en kranten met verschillende belangen ineens met elkaar in hetzelfde concern terecht kwamen. Daaraan moet nog worden toegevoegd dat ook die andere grote uitgever, de Telegraaf Media Groep, de laatste jaren zwaar heeft geleden onder verkeerde uitgeversbeslissingen. Mislukte investeringen, onder meer in Duitsland, hebben ertoe geleid dat zelfs de redactie van De Telegraaf in opstand is gekomen. Dat is ongekend. Juist omdat er bij De Telegraaf altijd zo goed werd gezorgd voor het eigen personeel, muntte de redactie uit in volgzaamheid.

Volgens de Bende van 44 ligt het allemaal aan de STER, die reclame wegpikt.

Mij lijkt dat een drogreden.
Concurrentie is de kurk waar onze samenleving op drijft en in diepste wezen is elke concurrentie een vorm van concurrentievervalsing. Als je STER afschaft, gaan die reclamegelden vermoedelijk maar voor een klein deel naar de kranten. Het meeste zal terecht komen bij de commerciële omroepen. Daarom pleit ook Ad Swartjes, topman van De Telegraaf Media Groep, ook voor afschaffing van de STER. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Het dagblad De Telegraaf krijgt wat snippers, maar het meeste zal vast en zeker gaan naar RTL en SBS, waar de Media Groep ook financiële belangen in heeft.

 

Wat een linkmiegel is die Swartjes!

Als ik één raad mag geven: laten de hoofdredacteuren vooral niet samen optrekken met hun uitgevers. Uitgevers en hoofdredacteuren zijn elkaars natuurlijke vijanden. Als minister Plasterk straks inderdaad geld vrij maakt, moet dat geld ook niet in eerste instantie gaan naar de uitgevers, want die zullen daar weer allemaal onzinnige investeringen mee uitvoeren. Dat geld moet vooral gaan naar de redacties.

Tenslotte nog dit.

Als je ziet welke bonussen de falende topbazen van PCM hebben meegekregen, schrik je wel even. De prutser Theo Bouwman kreeg 1, 8 miljoen mee en de knoeier Philip Alberdingk Thijm 1,4 miljoen.

 

Het meest raakt me die anderhalf miljoen voor Ben Knapen, ooit een uitstekend hoofdredacteur van NRC/Handelsblad. Maar hij lag in scheiding, had geld vooor zijn alimentatie nodig en werd voorlichter bij Philips, waar hij een Gods vermogen ging verdienen. Afgesproken werd dat Knapen altijd bij PCM kon terugkomen, als hij er maar zorgde dat NRC/Handelsblad niet voor zichzelf zou beginnen en binnen PCM bleef. En zo geschiedde. Hij kwam terug – niet als journalist, maar als directielid. Helaas bracht ook hij er helemaal niets van terecht, wat pijnlijk aan het licht kwam, toen hij alle literaire uitgeverijen onder zich kreeg.

Laat Plasterk als voorwaarde stellen dat Ben eerst zijn bonus inlevert.'

 

http://www.maxpam.nl/

Palestina 22


 Andre verwees hier naar:

Your all-day mental disorder

His holiness Pope Benedict was a member of the Hitlerjugend, as anyone of a certain age in Germany was. He was also enlisted in the armed forces, as any male was at his age in his lifetime.

I am not a Catholic, so I am not obliged to say it let alone think it but I will go along with the idea that it is the Holy Spirit Who decides who will be pope. There is a time to be Protestant and there is a time to let go of this protestantism and respect the position of the larger part of the one holy catholic Church.

Benedict is not my pope, he is the pope - heads of the Churches of Eastern Orthodoxy will always be mentioned as being pope of...

 

Visiting what is generally referred to as the Holy Land - a way to avoid difficult referring names as Israel, Palestine, and what most Israeli Jews call The Territories which for any decent person should be a scandal - he will be consistently reminded of his nationality.

 

It could have been expected that the pope would be blackmailed about his German background and what this means at his age. And he is. He will never be able to say it right. Neither will any successor, for that matter, of whatever nationality (s)he may be.

 

Without further ado let us search for the apologies about making profits by producing the gas for the gas chambers from these companies:

 

Hoechst Israel.

BASF Israel

Bayer Israel.

 

I could not see them at first glance but maybe if you have a good look you will find apologies for the murder (not: killing) and profit making by murder (not: killing) and slave labour.

 

Capitalism is the worst mental disorder ever to visit humankind, and we are surrounded by this disorder all day and all night and we should accept it as a perfectly normal and decent condition.

 

I am lost for words actually because I really was so naive to think these companies were not allowed to be based in Israel.

http://apos-archive.blogspot.com/2009/05/your-all-day-mental-disorder.html

Ben Knapen van de NRC 2

De journalistiek is een ideologisch slagveld. Ik constateer dit weer eens naar aanleiding van hetgeen Ben Knapen gisteren in de NRC vaststelde: 'Wall Street maakte vele jaren de dienst uit, betaalde praktisch voor elke senatorcampagne, was, kortom, het centrum van financiële, politieke en ideologische zwaartekracht.' 

Deze constatering is volkomen juist, behalve dan dat die macht niet gestopt is, achter de schermen gaat die gewoon door. De ideologie van de vrije markt, die absoluut niet is afgezworen, verordonneert dat de economische machten dienen te bepalen hoe de werkelijkheid eruit moet zien en hoe die werkelijkheid door de opiniemakers gepresenteerd moet worden. Vandaar dat Knapen hooguit kan stellen dat die macht corrupt was. Met de nadruk op was. Hij moet doen alsof de plutocratie, die lak heeft aan de democratie, geen macht meer heeft. Dus: de verleden tijd. Had hij geschreven dat deze macht ongestoord doorgaat met het corrumperen van de parlementaire democratie dan had hij zichzelf buitenspel geplaatst en was hij niet langer meer serieus genomen door wat Hofland noemt 'de politiek literaire elite' van de polder. Dan was hij ogenblikkelijk gemarginaliseerd met alle consequenties van dien. Tegelijkertijd weet Knapen dat er geen echte democratie bestaat, een democratie waarbij de meerderheid bepaalt welke koers gevaren wordt en niet slechts een selecte elite van plutocraten. Dat moet hij verzwijgen, want anders zou hij bijvoorbeeld nooit zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de besloten Bilderberg-conferenties, of lid zijn geworden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, laat staan hoofdredacteur zijn geworden van een commerciele uitgave als de NRC. Mensen als Knapen verkeren permanent in een uiterst schizofrene situatie waarbij ze weten dat de realiteit fundamenteel anders is dan de werkelijkheid die de machtigen en hun woordvoerders, onder wie hijzelf, voorschotelen. 

Ik herhaal nog even: 'Wall Street maakte vele jaren de dienst uit, betaalde praktisch voor elke senatorcampagne, was, kortom, het centrum van financiële, politieke en ideologische zwaartekracht.' Volgens Knapen was dus de VS jarenlang geen democratie, maar een plutocratie, waarbij Wall Street als 'het centrum van financiële, politieke en ideologische zwaartekracht' functioneerde, een centrum dat via corrupte volksvertegenwoordigers de lakens uitdeelde. En toch wordt door de commerciele journalistiek dit systeem steevast gepresenteerd als vitaal onderdeel van de westerse beschaving, die grootmoedig de zegeningen van de Verlichting over de wereld verspreidt. Weliswaar met geweld, maar dat kan nu eenmaal niet anders, aangezien er is sprake van een Botsing der Beschavingen, en als de duistere krachten elders met hun primitieve gebruiken niet goedschiks gehoorzamen dan maar kwaadschiks. Dat is de humane opdracht bij uitstek voor een ieder die blind gelooft in de absoluutheid van de Verlichtingsidealen. Het probleem van deze ideologie is echter dat de leider van de westerse beschaving geen democratie is, vanwege de simpele reden -- om de woorden van Knapen te citeren --  'Wall Street.. het centrum van financiële, politieke en ideologische zwaartekracht' was

Bijna als vanzelf komen we bij de andere opiniemaker van de 'slijpsteen voor de geest', te weten Carolien Roelants, die maar al te graag suggereert dat er wel degelijk sprake is van een Botsing der Beschavingen, zo blijkt uit suggestieve vragen als deze: 'Maar het is toch ook een feit dat er bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië, bakermat van de islam, heel wat geestelijken waren en zijn die haat tegen andersdenkenden prediken?' Met andere woorden: in de 'bakermat van de islam' werd 'haat'  gepredikt. Dit kennelijk in tegenstelling tot het christelijke Europa waar weliswaar eigen joodse burgers massaal in gaskamers verdwenen nadat eeuwenlang 'haat tegen andersdenkenden'  was gepredikt, maar dat desalniettemin de bakermat is en blijft van rationaliteit en Verlichting, mensenrechten en andere borstklopperij.  Deze claim is natuurlijk niets anders ideologische grootspraak, zoals serieuze journalisten maar al te snel ontdekken zodra ze hun neus buiten de deur steken.  

In 2005 schreef ik dit: Voorjaar 2002 was ik getuige van de gewelddadige Israelische onderdrukking van de Palestijnse bevolking in de bezette gebieden en schreef daarover in het tijdschrift De Humanist het volgende: 'En vanaf maart van dit jaar was de wereld opnieuw getuige van militaire wreedheden, zoals het vanuit de lucht bombarderen van dichtbevolkte vluchtelingenkampen. En opnieuw plunderde het Israëlische leger huizen en banken, zoals onder andere Christiane Amanpour op CNN liet zien. Maar opnieuw ook dreigen de feiten in een deel van de Nederlandse media te verdwijnen achter meningen. Terwijl in de bezette gebieden de Israëlische terreur voluit in gang was, sprak NRC-redactrice Carolien Roelants met Khader Shkirat, directeur van LAW, de door Nederland financieel gesteunde Palestijnse mensenrechtenorganisatie, die al een decenniumlang gedocumenteerd over de Israëlische schendingen van het humanitair recht rapporteert. Zeven kolommen tekst, vijftien vragen, waarvan zeven over de Palestijnse zelfmoordaanslagen. Hoewel Shkirat verklaarde de aanslagen niet te rechtvaardigen, bleef Roelants op dit onderwerp doorhameren. Shkirat probeerde een verklaring te geven voor die aanslagen, met als enige resultaat haar vraag: 'Dus u kunt zelfmoordterrorisme rechtvaardigen?' Geen enkele vraag stelde de NRC-redactrice over bijvoorbeeld de grove schendingen van de Vierde Geneefse Conventie door Israël. In de feiten die de directeur van LAW had willen vertellen en de reden was van zijn bezoek aan Nederland, bleek ze niet geïnteresseerd. Een week later, het Israëlische leger is op dat moment volgens internationale getuigen druk bezig de sporen van oorlogsmisdaden uit te wissen, stelt deze NRC-redactrice op de voorpagina van haar krant zich de vraag of hier nu sprake is van 'Anti-Israel of antisemitisch.' Hoe moeten wij 'de verklaring van leden van het comité voor de Nobelprijs voor de vrede,' duiden 'dat de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Shimon Peres zijn Nobelprijs moet worden afgenomen.' En wat te denken van 'de veroordeling door de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties in Geneve van het "massaal doden" door Israël van Palestijnen bij de militaire operatie bij Jenin.' Intussen weten we dan al wel dat volgens dezelfde Peres de strijd bij Jenin een 'slachting' was. Een paar dagen later, op 20 april - het Israëlische leger is nog steeds bezig in Jenin - krijgt de NRC-lezer de ultieme mening gepresenteerd. Onder de kop 'De Tweede Holocaust' wordt een artikel van de Amerikaan Ron Rosenbaum als volgt ingeleid: 'De vraag is niet óf de tweede holocaust zal komen, maar wanneer. En opnieuw zullen Europeanen bereid zijn tot medeplichtigheid aan moord op de joden.' En zo zijn we stapsgewijs van kritiek op oorlogsmisdaden via antisemitisme in de tweede holocaust beland. De naakte feiten zijn vervangen door suggestieve meningen om elke terechte kritiek te criminaliseren en daarmee monddood te maken. Vorig jaar publiceerden 220 joodse Zuid-Afrikanen een zogeheten 'Gewetens-Verklaring', waarin zij de Israëlische behandeling van de Palestijnen op één lijn stelden met de onderdrukking van de zwarte bevolking tijdens het apartheidsregime. Oktober 1981 omschreef Nahum Goldman, van 1955 tot 1968 president van de World Zionist Organisation het als volgt: 'We zullen moeten begrijpen dat het joodse lijden tijdens de holocaust niet langer meer als verdediging zal dienen, en we zullen zeker moeten nalaten de holocaust als argument te gebruiken om gelijk wat we ook mogen doen te rechtvaardigen. De holocaust gebruiken als een excuus voor het bombarderen… is een soort "ontheiliging", een banalisering van de onschendbare tragedie van de holocaust, die niet misbruikt moet worden om een politiek twijfelachtig en moreel onverdedigbaar beleid te rechtvaardigen.' http://home.planet.nl/~houck006/israel.html Maar deze argumenten spelen bij Carolien Roelants geen rol. Zij schrijft vanuit een ideologische overtuiging en die is kort samengevat deze: hoe doortrapt en meedogenloos de blanke Westerse beschaving ook mag zijn, uiteindelijk blijft het superieur aan alle andere beschavingen. Wat het Westen en Israel doen, is per definitie goed want het Westen en Israel zijn democratisch. En iedereen die daar een vraagteken bij zet is voor haar verdacht. Dit wonderlijk geloof is de reden dat haar recensie van het boek van Fisk zo verward is. Eerst schrijft ze dat Fisk 'vaak volstrekt gelijk' heeft wanneer hij stelt dat het Westen 'hypocriet, onwetend en perfide' handelt in het Midden Oosten en vervolgens werpt ze de vraag op of 'die stelligheid van Fisk te maken [heeft] met zijn onbegrensde ijdelheid...?' Uit haar recensie spreekt het kleinburgerlijk ressentiment van een mens die de macht dient en degene die dit niet doet intens haat.' 

Zie: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2005/12/carolien-roelants-2.html

Roelants is een ideologe, die geen wezenlijke vragen stelt over haar eigen cultuur, maar zo overtuigd is van de eigen voortreffelijkheid dat ze alleen nog maar propaganda kan bedrijven in haar krant. 

Gisteren reageerde ik op de column van Ben Knapen. Mijn vragen zijn de NRC-censor niet gepasseerd. Censor? Ja, censor, die vooraf bepaalt of wat geschreven is door de beugel kan. 'NB: Deze reactie moet nog worden beoordeeld)woensdag 13 mei 2009, 20:19 uur'   Mijn keurig geformuleerde vragen zijn voor de NRC onacceptabel, ze vallen buiten de consensus van de officieel gesanctioneerde voorstelling van de werkelijkheid. Mijn vragen zijn te kritisch. Democratie is leuk, vrijheid van meningsuiting is prachtig, zolang de macht niet wezenlijk ter discussie staat, want uiteindelijk vormen de plutocraten de 'financiële, politieke en ideologische zwaartekracht.' En zo is het maar net. Ik had hem het volgende gemaild: 

Meneer Knapen, u schrijft:’Wall Street maakte vele jaren de dienst uit, betaalde praktisch voor elke senatorcampagne, was, kortom, het centrum van financiële, politieke en ideologische zwaartekracht.’

Wat u hier stelt is dus dat de VS al die jaren geen democratie is geweest, maar een plutocratie, een bestuursvorm waarin geld ervoor zorgt dat de macht en de wetten door een financiele elite worden bepaald. Waarom hebben we dat niet eerder in de NRC gelezen? Ik bedoel dit, als u als voormalige hoofdredacteur van ‘de slijpsteen voor de geest’ dit constateert — weliswaar laat, maar toch, beter laat dan nooit — dan verwacht ik dat ook de verslaggeving van de NRC vanuit dit besef, vanuit deze algemeen bekende werkelijkheid, die nu ook door u wordt bevestigd, verslag geeft en gaf. Met andere woorden: verslag doet en deed van een imperiale macht die door en door gecorrumpeerd is/was door de rijke elite. Maar dat doet en deed de NRC niet. Waarom niet?

Ik heb nog een vraag: waarom maakt u pas ‘achteraf’' uw constatering publiekelijk bekend? En dan tenslotte nog deze vraag: als hoofdredacteur van de NRC was u destijds aanwezig bij besloten Bilderberg-conferenties, waar een uiterst select gezelschap machtige en gefortuneerde stervelingen hun belangen bespraken. Aanwezig was dus ook dezelfde groep rijken, die in de militair en politiek machtigste westerse staat voor ‘elke senatorcampagne [betaalde], kortom, het centrum van financiële, politieke en ideologische zwaartekracht [was].’ Meneer Knapen, gezien het feit dat u lid bent van het Republikeins Genootschap, ga ik ervan uit dat u een overtuigd democraat bent, iemand die voor openheid is in een wereld waarin volgens uw eigen zeggen de rijke elite ‘de dienst uitmaakte’. Bent u bereid om te vertellen wat er tijdens die besloten bijeenkomsten werkelijk besproken werd? In afwachting van uw antwoord,

collegiale groet,

Stan van Houcke'

Vooral de Hollandse elite is buitengewoon aanmatigend, maar dat is niet het ware probleem. Het echte probleem is dat hypocrisie en het onvermogen om de werkelijkheid te zien, uiteindelijk het systeem van binnenuit uitholt, zonder dat er een levensvatbaar alternatief mogelijk wordt gemaakt. Er kleeft ook een bepaalde grofheid aan het niet willen reageren, in het censureren van vragen van anderen. Het is een Hollandse botheid die ik als journalist niet in angelsaksische landen aantref. Knapen schreef dit: 'Dit Amerikaanse debat is prikkelend. (En eerlijk gezegd een verademing, omdat ook de reacties van veel burgers via websites zo vrij zijn van het hier gebruikelijke schelden en beledigen, maar dat tussen haakjes.) Meneer Knapen, zou dat Nederlandse gedrag mede veroorzaakt kunnen worden door de botheid van de 'politiek literaire elite'  in de polder, die alleen maar met zichzelf in gesprek is? Ik bedoel, die grofheid van dat censureren, veronderstelt dat de meeste mensen te stom zijn om zelf een goed gefundeerd mens- en wereldbeeld te kunnen vormen, met andere woorden: dat de meeste lezers te stom zijn om dward door propaganda heen te prikken. Dat de lezers te stupide zijn om te zien dat de plutocratie in het Westen nog steeds de dienst uitmaakt. Die houding verraadt een denigrerende kijk op de doorsnee NRC-lezer, en getuigt tevens van een ondemocratische kijk op de wereld.

Ook mevrouw Roelants heeft tot nu toe nooit gereageerd op mijn kritiek, want zo werkt het namelijk, zodra men geen antwoord heeft, zwijgt men, in de hoop dat op die manier de vragensteller wordt gemarginaliseerd, maar die strategie werkt niet meer, dankzij internet. Het gevolg is dat de oplagen van de overgrote meerderheid van de kranten blijven dalen. Daarover later meer.

http://stanvanhoucke.blogspot.com/2009/05/ben-knapen-van-de-nrc.html

Ben Knapen bekleedt sinds 1 januari 2008 als bijzonder hoogleraar de leerstoel Media en Kwaliteit aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Knapen was voorheen hoofdredacteur van het NRC Handelsblad, senior directeur corporate communicatie, marketing en institutionele betrekkingen bij Philips en tot en met 2006 lid van de raad van bestuur bij PCM Uitgevers.