zaterdag 3 juni 2023

Putin ally predicts rise of 'Second Zelensky'

 https://www.youtube.com/watch?v=c1GzfAucjGQ

NATO stoking VIOLENCE in Serbia

 

De Onthullende Yoeri Albrecht Affaire 6


De wijze waarop de directeur van het Amsterdamse debatcentrum De Balie zijn meningen ventileert, is een schoolvoorbeeld van wat officieel ‘Perception Management’ heet. Hoewel de 55-jarige Yoeri Albrecht nog begin 2021 met grote stelligheid tegenover de Volkskrant verkondigde dat ‘Beschaving betekent soms ook jezelf inhouden,’ demonstreerde hij twee jaar later hoe dun dat laagje civilisatie bij hem zelf was door met geweld een journalist het werk onmogelijk te maken, nadat deze hem had gevraagd hoe nauw de banden tussen de NAVO en de Balie zijn. Die vraag was terecht aangezien op initiatief van Albrecht een gehavende Russische tank als trofee op het Leidseplein was geplaatst. Kritiek op deze propaganda kon hij niet velen, en uiteindelijk werd een jonge journalist hiervan de dupe. Het meest ironische was dat Albrecht, met op zijn revers een Oekraïens vlaggetje, eerder op mijn vraag waarom zijn gesubsidieerde debatcentrum geen discussie wil organiseren tussen voor- en tegenstanders van een onmiddellijk staakt-het-vuren antwoordde dat ‘je daarmee Poetin helpt.’  En dus moet de oorlog waarbij honderdduizenden Oekraïners gedood of gewond raken worden voortgezet, aangezien, in de woorden van de D’66 minister van Defensie Kajsa Ollongren, ‘Oekraïners ons vuile werk op[knappen].’ En dat ‘vuile werk’ is de door Washington beoogde regime change in Moskou. Een discussie daarover is onmogelijk want ‘daarmee help je Poetin,’ aldus het cynisme van het geprivilegieerde establishment in het kleine kikkerland dat zelf nooit een oorlog van nabij heeft meegemaakt. 

Wat mij al vele decennia opvalt is hoe beperkt de blik is van mijn collega’s en de zelfbenoemde polder-intelligentsia. De oorzaak van dit intellectueel autisme is de alhier heersende zelfgenoegzame betweterigheid. Het is deze mentaliteit die ertoe heeft geleid dat de Nederlanders zichzelf zien als 'gidsland' bij uitstek, een geesteshouding waarop de mainstream-pers voortdurend inspeelt, waardoor elk serieus debat bij voorbaat onmogelijk is. Tegelijkertijd meent de zelfbenoemde ‘politiek-literaire elite’ in dit landje dat zij open kaart speelt, dat Nederland een functionerende ‘democratie’ is, dat hier een ware vrijheid van meningsuiting bestaat, en dat nagenoeg iedere criticus van het bestel een ‘complotdenker’ is die een gevaar voor de samenleving vormt. De onverdraagzaamheid tegenover kritische vakmensen heeft absurde vormen aangenomen. Niet alleen ik stel dit, maar opmerkelijk genoeg ook Yoeri Albrecht die begin 2021 liet weten dat ‘Het vaak opiniemakers aan de randen van het politieke debat [zijn] die de vrijheid van meningsuiting voor zichzelf opeisen en anderen misgunnen.’ In de praktijk blijken in Nederland:


Steeds meer sprekers niet in gesprek [willen] met minder-gelijkgestemden. Ze zeggen: ‘Ik wil wel naar De Balie komen, maar alleen als die en die criticaster niet in het panel zit.’ Als ik doorvraag, dan vertellen ze ook waarom: omdat de andere mening ze niet aanstaat. Men preekt liever alleen voor eigen parochie. Dan heb je als debatcentrum een probleem.


Het zijn niet alleen journalisten en opiniemakers die zo opereren, we merken het net zo goed bij overheidsinstanties… Ook wetenschappers nemen zo’n houding aan. Terwijl een academicus door de maatschappij wordt betaald om kennis te delen. Het zijn vooral geesteswetenschappers die hun kont tegen de krib gooien: hoogleraren sociologie, geschiedenis of talen. Als de ene professor Ruslandkunde niet in gesprek wil met een andere professor Ruslandkunde, dan ben je kennelijk niet helemaal zeker van je bevindingen,


aldus de directeur van het debatcentrum De Balie, die zelf maar één versie van de uitgelokte NAVO 'proxy war' in Oekraïne aan het woord wil laten. Bovendien is, gezien zijn eigen onverdraagzame houding, ook de volgende opmerking van Albrecht opmerkelijk:


Nu het publieke debat zich verplaatst naar sociale media, wordt de functie van een debatcentrum niet minder belangrijk. Integendeel: de fysieke ontmoeting heeft alles wat internet niet kan bieden. Sociale wezens hebben het nodig om elkaar in de ogen te kijken. Dat is een biologisch gegeven.

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/directeur-yoeri-albrecht-van-de-balie-beschaving-betekent-soms-ook-jezelf-inhouden~bb7043d7/ 

Inmiddels spreekt de inlichtingendienst AIVD in een rapport over kritische burgers van ‘anti-institutioneel extremisme.’ Op ‘langere termijn,’ zou dit een bedreiging vormen voor wat de AIVD de ‘democratische rechtsorde,’ noemt, maar in werkelijkheid geen ‘volksheerschappij’ meer is en eveneens geen ‘rechtsorde.’ De instituten bestaan nog wel, maar ze functioneren niet langer meer. Wij leven in een totalitaire technocratie, waarin een hele kleine groep geprivilegieerden binnenskamers de koers bepaalt, en de ‘corporate press’ tot taak heeft de besluiten te legitimeren.

Deze realiteit moet evenwel verzwegen blijven. En omdat de meesten van mijn collega’s zich nooit verdiept hebben in het vak dat zij hebben gekozen, staan zij weerloos tegenover de propaganda van de elite. Het is dan ook niet onverklaarbaar dat Nederland geen media-wetenschappers kent van het niveau Robert Waterman McChesney, ‘an American professor notable in the history and political economy of communications, and the role media play in democratic and capitalist societies… He describes media organizations as a government-sanctioned oligopoly (waarbij de markt beheerst wordt door slechts een paar grote aanbieders. svh), owned by a few highly profitable corporate entities. They have legislative influence and control news coverage, and can distort public understanding of media issues.


In his article ‘Farewell To Journalism’ (October 2012), McChesney described what he considered the deterioration of the current US media system; he said that this freefall threatens the democratic system itself. He highlights what scholars believe to be the key characteristics of healthy journalism, and says, ‘It is necessary… that the media system as a whole makes such journalism a realistic expectation for the citizenry.’

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_W._McChesney 


Robert McChesney schreef de introductie van de heruitgave van Christopher Simpson’s opzienbarende studie Science of Coercion: Communication Research & Psychological Warfare, 1945–1960, die in 2015 verscheen. In het voorwoord zet de Amerikaanse historicus Simpson uiteen: 


Science of Coercion documents how US military, intelligence, and propaganda agencies spent tens of millions of dollars to underwrite, influence, and apply the work of dozens of leading US social scientists during the first decades of the Cold War. These agencies routinely selected scientists, professors, and journalists to gather intelligence on societies and national movements that challenged US power. They applied insights from psychology, sociology, and anthropology in covert operations, interrogation, torture, and large propaganda campaigns both inside the United States and abroad. 


The book also chronicles the impact of national security sponsorship on the emergence of university-based communication research. This is an interdisciplinary aspect of sociology specializing in how mass media shapes people’s perceptions and attitudes, and it has become the primary academic discipline used for training today’s public relations specialists, journalists, and ‘communication’ advisers for business and government clients. 


Science of Coercion names the names and charts the flows of money, university status, and key theories during the founding of the field. The sponsors and scientists nurtured academic theories and research particularly useful to the national security–commercial complex of the day. These myths and preconceptions of the national security state crystallized among social scientists, mass media, and intellectuals in the form of conventional wisdom about what public communication ‘is’ and how it is said to ‘work.’


These myths and preconceptions are quite important because much of the scientific output in the field since the 1950s has focused on devising means for elites to manage the ideology and public opinion of masses of people who are largely disenfranchised from democratic decision making. The dominant paradigm of the field, so to speak, has long been a paradigm of domination. Many of these preconceptions remain central to the work of major media, universities, intelligence, and propaganda specialists, and other knowledge-based enterprises today. 


Said another way, most modern communication studies have taken one form of communication characteristic of twentieth-century consumer- and propaganda-based societies and substituted that for communication as such. Domination as communication and its partner, consumption as communication, are often presented in academic training seminars and in mass media as acceptable, inevitable, or even as ‘human nature.’ Today’s elite objectives for social communication emphasize the cradle-to-grave seductions of consumerism and, at least for the moment, public rituals that reproduce a self-blinding and self-binding ideology that is transferable from one generation to the next. 


For much of the twentieth century, other approaches to understanding communication remained largely unexamined, poorly understood, and at times directly suppressed by information-rich elites. Today’s power struggles over copyrights, patents, privacy, and Internet surveillance illustrate the point.


Even so, new voices have continued to emerge. Alternative communication paradigms include ritual communication studies, as James Carey and numerous crosscultural communication specialists have pointed out, and the social learning, counterpropaganda, and postpropaganda analyses explored by Noam Chomsky, Ed Herman… and more recently, Bob McChesney’s, extensive works on the political economics of communication systems continue to influence global understandings of information industries. Versions of Guy Debord’s critique of Information Age statist capitalism, Society of the Spectacle, continue to resonate worldwide. Meanwhile, systematic studies of alternatives to colonization of knowledge have emerged in a half dozen other academic fields, such as anthropology, geography, science and technology studies, and citizen science movements…


My hope for the publication of Science of Coercion in this new Open Road digital edition is that it might spur readers to ask new questions of today’s experts. Take note of the publications and authors mentioned above, critique them, and share them as widely as possible. Ready or not, new ideas are loose in the world, and they shall shape the century to come. 

Christopher Simpson Washington, DC Summer 2014


De 'mythes' waarmee de massamedia werken én 'een groot deel van de wetenschappelijke output op het gebied van de massacommunicatie is sinds de jaren vijftig gericht op het bedenken van middelen voor elites om de ideologie en de publieke opinie te beheersen van de meerderheid die grotendeels het recht van democratische besluitvorming is ontnomen,' zoals tevens de affaire Yoeri Albrecht op zo'n hilarische manier heeft aangetoond. Voor de elite en haar woordvoerders is het van levensbelang dat zij de waarheid kunnen blijven bepalen, en niemand anders, tot de dag des oordeels, want uiteindelijk hebben we hier te maken met een religeus fenomeen. Meer hierover later.


Debatteren is niet de sterkste eigenschap van de directeur van het debatcentrum De Balie.
Killing Ukrainian Commander


Join our chat. Your opinion matters. Share the news further.

https://t.me/+PUg0rQrZdiw4YWFh

#source 

@Slavyangrad

Join SLG 🔺 Intelligence Briefings, Strategy and Analysis, Expert CommunityPUTIN ”ON THE HISTORICAL UNITY OF RUSSIANS AND UKRAINIANS“

ARTICLE BY VLADIMIR PUTIN ”ON THE HISTORICAL UNITY OF RUSSIANS AND UKRAINIANS“

Article of the President of the Russian Federation V.V. Putin

During the recent Direct Line, when I was asked about Russian-Ukrainian relations, I said that Russians and Ukrainians were one people – a single whole. These words were not driven by some short-term considerations or prompted by the current political context. It is what I have said on numerous occasions and what I firmly believe. I therefore feel it necessary to explain my position in detail and share my assessments of today's situation.

First of all, I would like to emphasize that the wall that has emerged in recent years between Russia and Ukraine, between the parts of what is essentially the same historical and spiritual space, to my mind is our great common misfortune and tragedy. These are, first and foremost, the consequences of our own mistakes made at different periods of time. But these are also the result of deliberate efforts by those forces that have always sought to undermine our unity. The formula they apply has been known from time immemorial – divide and rule. There is nothing new here. Hence the attempts to play on the ”national question“ and sow discord among people, the overarching goal being to divide and then to pit the parts of a single people against one another.

To have a better understanding of the present and look into the future, we need to turn to history. Certainly, it is impossible to cover in this article all the developments that have taken place over more than a thousand years. But I will focus on the key, pivotal moments that are important for us to remember, both in Russia and Ukraine.

Russians, Ukrainians, and Belarusians are all descendants of Ancient Rus, which was the largest state in Europe. Slavic and other tribes across the vast territory – from Ladoga, Novgorod, and Pskov to Kiev and Chernigov – were bound together by one language (which we now refer to as Old Russian), economic ties, the rule of the princes of the Rurik dynasty, and – after the baptism of Rus – the Orthodox faith. The spiritual choice made by St. Vladimir, who was both Prince of Novgorod and Grand Prince of Kiev, still largely determines our affinity today.

The throne of Kiev held a dominant position in Ancient Rus. This had been the custom since the late 9th century. The Tale of Bygone Years captured for posterity the words of Oleg the Prophet about Kiev, ”Let it be the mother of all Russian cities.“

Later, like other European states of that time, Ancient Rus faced a decline of central rule and fragmentation. At the same time, both the nobility and the common people perceived Rus as a common territory, as their homeland.

The fragmentation intensified after Batu Khan's devastating invasion, which ravaged many cities, including Kiev. The northeastern part of Rus fell under the control of the Golden Horde but retained limited sovereignty. The southern and western Russian lands largely became part of the Grand Duchy of Lithuania, which – most significantly – was referred to in historical records as the Grand Duchy of Lithuania and Russia.

Members of the princely and ”boyar“ clans would change service from one prince to another, feuding with each other but also making friendships and alliances. Voivode Bobrok of Volyn and the sons of Grand Duke of Lithuania Algirdas – Andrey of Polotsk and Dmitry of Bryansk – fought next to Grand Duke Dmitry Ivanovich of Moscow on the Kulikovo field. At the same time, Grand Duke of Lithuania Jogaila – son of the Princess of Tver – led his troops to join with Mamai. These are all pages of our shared history, reflecting its complex and multi-dimensional nature.

Most importantly, people both in the western and eastern Russian lands spoke the same language. Their faith was Orthodox. Up to the middle of the 15th century, the unified church government remained in place.

At a new stage of historical development, both Lithuanian Rus and Moscow Rus could have become the points of attraction and consolidation of the territories of Ancient Rus. It so happened that Moscow became the center of reunification, continuing the tradition of ancient Russian statehood. Moscow princes – the descendants of Prince Alexander Nevsky – cast off the foreign yoke and began gathering the Russian lands.

In the Grand Duchy of Lithuania, other processes were unfolding. In the 14th century, Lithuania's ruling elite converted to Catholicism. In the 16th century, it signed the Union of Lublin with the Kingdom of Poland to form the Polish–Lithuanian Commonwealth. The Polish Catholic nobility received considerable land holdings and privileges in the territory of Rus. In accordance with the 1596 Union of Brest, part of the western Russian Orthodox clergy submitted to the authority of the Pope. The process of Polonization and Latinization began, ousting Orthodoxy.

As a consequence, in the 16–17th centuries, the liberation movement of the Orthodox population was gaining strength in the Dnieper region. The events during the times of Hetman Bohdan Khmelnytsky became a turning point. His supporters struggled for autonomy from the Polish–Lithuanian Commonwealth.

In its 1649 appeal to the king of the Polish–Lithuanian Commonwealth, the Zaporizhian Host demanded that the rights of the Russian Orthodox population be respected, that the voivode of Kiev be Russian and of Greek faith, and that the persecution of the churches of God be stopped. But the Cossacks were not heard.

Bohdan Khmelnytsky then made appeals to Moscow, which were considered by the Zemsky Sobor. On 1 October 1653, members of the supreme representative body of the Russian state decided to support their brothers in faith and take them under patronage. In January 1654, the Pereyaslav Council confirmed that decision. Subsequently, the ambassadors of Bohdan Khmelnytsky and Moscow visited dozens of cities, including Kiev, whose populations swore allegiance to the Russian tsar. Incidentally, nothing of the kind happened at the conclusion of the Union of Lublin.

In a letter to Moscow in 1654, Bohdan Khmelnytsky thanked Tsar Aleksey Mikhaylovich for taking ”the whole Zaporizhian Host and the whole Russian Orthodox world under the strong and high hand of the Tsar“. It means that, in their appeals to both the Polish king and the Russian tsar, the Cossacks referred to and defined themselves as Russian Orthodox people.

Over the course of the protracted war between the Russian state and the Polish–Lithuanian Commonwealth, some of the hetmans, successors of Bohdan Khmelnytsky, would ”detach themselves“ from Moscow or seek support from Sweden, Poland, or Turkey. But, again, for the people, that was a war of liberation. It ended with the Truce of Andrusovo in 1667. The final outcome was sealed by the Treaty of Perpetual Peace in 1686. The Russian state incorporated the city of Kiev and the lands on the left bank of the Dnieper River, including Poltava region, Chernigov region, and Zaporozhye. Their inhabitants were reunited with the main part of the Russian Orthodox people. These territories were referred to as ”Malorossia“ (Little Russia).

The name ”Ukraine“ was used more often in the meaning of the Old Russian word ”okraina“ (periphery), which is found in written sources from the 12th century, referring to various border territories. And the word ”Ukrainian“, judging by archival documents, originally referred to frontier guards who protected the external borders.

On the right bank, which remained under the Polish–Lithuanian Commonwealth, the old orders were restored, and social and religious oppression intensified. On the contrary, the lands on the left bank, taken under the protection of the unified state, saw rapid development. People from the other bank of the Dnieper moved here en masse. They sought support from people who spoke the same language and had the same faith.

During the Great Northern War with Sweden, the people in Malorossia were not faced with a choice of whom to side with. Only a small portion of the Cossacks supported Mazepa's rebellion. People of all orders and degrees considered themselves Russian and Orthodox.

Cossack senior officers belonging to the nobility would reach the heights of political, diplomatic, and military careers in Russia. Graduates of Kiev-Mohyla Academy played a leading role in church life. This was also the case during the Hetmanate – an essentially autonomous state formation with a special internal structure – and later in the Russian Empire. Malorussians in many ways helped build a big common country – its statehood, culture, and science. They participated in the exploration and development of the Urals, Siberia, the Caucasus, and the Far East. Incidentally, during the Soviet period, natives of Ukraine held major, including the highest, posts in the leadership of the unified state. Suffice it to say that Nikita Khrushchev and Leonid Brezhnev, whose party biography was most closely associated with Ukraine, led the Communist Party of the Soviet Union (CPSU) for almost 30 years.

In the second half of the 18th century, following the wars with the Ottoman Empire, Russia incorporated Crimea and the lands of the Black Sea region, which became known as Novorossiya. They were populated by people from all of the Russian provinces. After the partitions of the Polish-Lithuanian Commonwealth, the Russian Empire regained the western Old Russian lands, with the exception of Galicia and Transcarpathia, which became part of the Austrian – and later Austro-Hungarian – Empire.

The incorporation of the western Russian lands into the single state was not merely the result of political and diplomatic decisions. It was underlain by the common faith, shared cultural traditions, and – I would like to emphasize it once again – language similarity. Thus, as early as the beginning of the 17th century, one of the hierarchs of the Uniate Church, Joseph Rutsky, communicated to Rome that people in Moscovia called Russians from the Polish-Lithuanian Commonwealth their brothers, that their written language was absolutely identical, and differences in the vernacular were insignificant. He drew an analogy with the residents of Rome and Bergamo. These are, as we know, the center and the north of modern Italy.

Many centuries of fragmentation and living within different states naturally brought about regional language peculiarities, resulting in the emergence of dialects. The vernacular enriched the literary language. Ivan Kotlyarevsky, Grigory Skovoroda, and Taras Shevchenko played a huge role here. Their works are our common literary and cultural heritage. Taras Shevchenko wrote poetry in the Ukrainian language, and prose mainly in Russian. The books of Nikolay Gogol, a Russian patriot and native of Poltavshchyna, are written in Russian, bristling with Malorussian folk sayings and motifs. How can this heritage be divided between Russia and Ukraine? And why do it?

The south-western lands of the Russian Empire, Malorussia and Novorossiya, and the Crimea developed as ethnically and religiously diverse entities. Crimean Tatars, Armenians, Greeks, Jews, Karaites, Krymchaks, Bulgarians, Poles, Serbs, Germans, and other peoples lived here. They all preserved their faith, traditions, and customs.

I am not going to idealise anything. We do know there were the Valuev Circular of 1863 an then the Ems Ukaz of 1876, which restricted the publication and importation of religious and socio-political literature in the Ukrainian language. But it is important to be mindful of the historical context. These decisions were taken against the backdrop of dramatic events in Poland and the desire of the leaders of the Polish national movement to exploit the ”Ukrainian issue“ to their own advantage. I should add that works of fiction, books of Ukrainian poetry and folk songs continued to be published. There is objective evidence that the Russian Empire was witnessing an active process of development of the Malorussian cultural identity within the greater Russian nation, which united the Velikorussians, the Malorussians and the Belorussians.

At the same time, the idea of Ukrainian people as a nation separate from the Russians started to form and gain ground among the Polish elite and a part of the Malorussian intelligentsia. Since there was no historical basis – and could not have been any, conclusions were substantiated by all sorts of concoctions, which went as far as to claim that the Ukrainians are the true Slavs and the Russians, the Muscovites, are not. Such ”hypotheses“ became increasingly used for political purposes as a tool of rivalry between European states.

Since the late 19th century, the Austro-Hungarian authorities had latched onto this narrative, using it as a counterbalance to the Polish national movement and pro-Muscovite sentiments in Galicia. During World War I, Vienna played a role in the formation of the so-called Legion of Ukrainian Sich Riflemen. Galicians suspected of sympathies with Orthodox Christianity and Russia were subjected to brutal repression and thrown into the concentration camps of Thalerhof and Terezin.

Further developments had to do with the collapse of European empires, the fierce civil war that broke out across the vast territory of the former Russian Empire, and foreign intervention.

After the February Revolution, in March 1917, the Central Rada was established in Kiev, intended to become the organ of supreme power. In November 1917, in its Third Universal, it declared the creation of the Ukrainian People's Republic (UPR) as part of Russia.

In December 1917, UPR representatives arrived in Brest-Litovsk, where Soviet Russia was negotiating with Germany and its allies. At a meeting on 10 January 1918, the head of the Ukrainian delegation read out a note proclaiming the independence of Ukraine. Subsequently, the Central Rada proclaimed Ukraine independent in its Fourth Universal.

The declared sovereignty did not last long. Just a few weeks later, Rada delegates signed a separate treaty with the German bloc countries. Germany and Austria-Hungary were at the time in a dire situation and needed Ukrainian bread and raw materials. In order to secure large-scale supplies, they obtained consent for sending their troops and technical staff to the UPR. In fact, this was used as a pretext for occupation.

For those who have today given up the full control of Ukraine to external forces, it would be instructive to remember that, back in 1918, such a decision proved fatal for the ruling regime in Kiev. With the direct involvement of the occupying forces, the Central Rada was overthrown and Hetman Pavlo Skoropadskyi was brought to power, proclaiming instead of the UPR the Ukrainian State, which was essentially under German protectorate.

In November 1918 – following the revolutionary events in Germany and Austria-Hungary – Pavlo Skoropadskyi, who had lost the support of German bayonets, took a different course, declaring that ”Ukraine is to take the lead in the formation of an All-Russian Federation“. However, the regime was soon changed again. It was now the time of the so-called Directorate.

In autumn 1918, Ukrainian nationalists proclaimed the West Ukrainian People's Republic (WUPR) and, in January 1919, announced its unification with the Ukrainian People's Republic. In July 1919, Ukrainian forces were crushed by Polish troops, and the territory of the former WUPR came under the Polish rule.

In April 1920, Symon Petliura (portrayed as one of the ”heroes“ in today's Ukraine) concluded secret conventions on behalf of the UPR Directorate, giving up – in exchange for military support – Galicia and Western Volhynia lands to Poland. In May 1920, Petliurites entered Kiev in a convoy of Polish military units. But not for long. As early as November 1920, following a truce between Poland and Soviet Russia, the remnants of Petliura's forces surrendered to those same Poles.

The example of the UPR shows that different kinds of quasi-state formations that emerged across the former Russian Empire at the time of the Civil War and turbulence were inherently unstable. Nationalists sought to create their own independent states, while leaders of the White movement advocated indivisible Russia. Many of the republics established by the Bolsheviks' supporters did not see themselves outside Russia either. Nevertheless, Bolshevik Party leaders sometimes basically drove them out of Soviet Russia for various reasons.

Thus, in early 1918, the Donetsk-Krivoy Rog Soviet Republic was proclaimed and asked Moscow to incorporate it into Soviet Russia. This was met with a refusal. During a meeting with the republic's leaders, Vladimir Lenin insisted that they act as part of Soviet Ukraine. On 15 March 1918, the Central Committee of the Russian Communist Party (Bolsheviks) directly ordered that delegates be sent to the Ukrainian Congress of Soviets, including from the Donetsk Basin, and that ”one government for all of Ukraine“ be created at the congress. The territories of the Donetsk-Krivoy Rog Soviet Republic later formed most of the regions of south-eastern Ukraine.

Under the 1921 Treaty of Riga, concluded between the Russian SFSR, the Ukrainian SSR and Poland, the western lands of the former Russian Empire were ceded to Poland. In the interwar period, the Polish government pursued an active resettlement policy, seeking to change the ethnic composition of the Eastern Borderlands – the Polish name for what is now Western Ukraine, Western Belarus and parts of Lithuania. The areas were subjected to harsh Polonisation, local culture and traditions suppressed. Later, during World War II, radical groups of Ukrainian nationalists used this as a pretext for terror not only against Polish, but also against Jewish and Russian populations.

In 1922, when the USSR was created, with the Ukrainian Soviet Socialist Republic becoming one of its founders, a rather fierce debate among the Bolshevik leaders resulted in the implementation of Lenin's plan to form a union state as a federation of equal republics. The right for the republics to freely secede from the Union was included in the text of the Declaration on the Creation of the Union of Soviet Socialist Republics and, subsequently, in the 1924 USSR Constitution. By doing so, the authors planted in the foundation of our statehood the most dangerous time bomb, which exploded the moment the safety mechanism provided by the leading role of the CPSU was gone, the party itself collapsing from within. A ”parade of sovereignties“ followed. On 8 December 1991, the so-called Belovezh Agreement on the Creation of the Commonwealth of Independent States was signed, stating that ”the USSR as a subject of international law and a geopolitical reality no longer existed.“ By the way, Ukraine never signed or ratified the CIS Charter adopted back in 1993.

In the 1920's-1930's, the Bolsheviks actively promoted the ”localization policy“, which took the form of Ukrainization in the Ukrainian SSR. Symbolically, as part of this policy and with consent of the Soviet authorities, Mikhail Grushevskiy, former chairman of Central Rada, one of the ideologists of Ukrainian nationalism, who at a certain period of time had been supported by Austria-Hungary, was returned to the USSR and was elected member of the Academy of Sciences.

The localization policy undoubtedly played a major role in the development and consolidation of the Ukrainian culture, language and identity. At the same time, under the guise of combating the so-called Russian great-power chauvinism, Ukrainization was often imposed on those who did not see themselves as Ukrainians. This Soviet national policy secured at the state level the provision on three separate Slavic peoples: Russian, Ukrainian and Belorussian, instead of the large Russian nation, a triune people comprising Velikorussians, Malorussians and Belorussians.

In 1939, the USSR regained the lands earlier seized by Poland. A major portion of these became part of the Soviet Ukraine. In 1940, the Ukrainian SSR incorporated part of Bessarabia, which had been occupied by Romania since 1918, as well as Northern Bukovina. In 1948, Zmeyiniy Island (Snake Island) in the Black Sea became part of Ukraine. In 1954, the Crimean Region of the RSFSR was given to the Ukrainian SSR, in gross violation of legal norms that were in force at the time.

I would like to dwell on the destiny of Carpathian Ruthenia, which became part of Czechoslovakia following the breakup of Austria-Hungary. Rusins made up a considerable share of local population. While this is hardly mentioned any longer, after the liberation of Transcarpathia by Soviet troops the congress of the Orthodox population of the region voted for the inclusion of Carpathian Ruthenia in the RSFSR or, as a separate Carpathian republic, in the USSR proper. Yet the choice of people was ignored. In summer 1945, the historical act of the reunification of Carpathian Ukraine ”with its ancient motherland, Ukraine“ – as The Pravda newspaper put it – was announced.

Therefore, modern Ukraine is entirely the product of the Soviet era. We know and remember well that it was shaped – for a significant part – on the lands of historical Russia. To make sure of that, it is enough to look at the boundaries of the lands reunited with the Russian state in the 17th century and the territory of the Ukrainian SSR when it left the Soviet Union.

The Bolsheviks treated the Russian people as inexhaustible material for their social experiments. They dreamt of a world revolution that would wipe out national states. That is why they were so generous in drawing borders and bestowing territorial gifts. It is no longer important what exactly the idea of the Bolshevik leaders who were chopping the country into pieces was. We can disagree about minor details, background and logics behind certain decisions. One fact is crystal clear: Russia was robbed, indeed.

When working on this article, I relied on open-source documents that contain well-known facts rather than on some secret records. The leaders of modern Ukraine and their external ”patrons“ prefer to overlook these facts. They do not miss a chance, however, both inside the country and abroad, to condemn ”the crimes of the Soviet regime,“ listing among them events with which neither the CPSU, nor the USSR, let alone modern Russia, have anything to do. At the same time, the Bolsheviks' efforts to detach from Russia its historical territories are not considered a crime. And we know why: if they brought about the weakening of Russia, our ill-wishes are happy with that.

Of course, inside the USSR, borders between republics were never seen as state borders; they were nominal within a single country, which, while featuring all the attributes of a federation, was highly centralized – this, again, was secured by the CPSU's leading role. But in 1991, all those territories, and, which is more important, people, found themselves abroad overnight, taken away, this time indeed, from their historical motherland.

What can be said to this? Things change: countries and communities are no exception. Of course, some part of a people in the process of its development, influenced by a number of reasons and historical circumstances, can become aware of itself as a separate nation at a certain moment. How should we treat that? There is only one answer: with respect!

You want to establish a state of your own: you are welcome! But what are the terms? I will recall the assessment given by one of the most prominent political figures of new Russia, first mayor of Saint Petersburg Anatoly Sobchak. As a legal expert who believed that every decision must be legitimate, in 1992, he shared the following opinion: the republics that were founders of the Union, having denounced the 1922 Union Treaty, must return to the boundaries they had had before joining the Soviet Union. All other territorial acquisitions are subject to discussion, negotiations, given that the ground has been revoked.

In other words, when you leave, take what you brought with you. This logic is hard to refute. I will just say that the Bolsheviks had embarked on reshaping boundaries even before the Soviet Union, manipulating with territories to their liking, in disregard of people's views.

The Russian Federation recognized the new geopolitical realities: and not only recognized, but, indeed, did a lot for Ukraine to establish itself as an independent country. Throughout the difficult 1990's and in the new millennium, we have provided considerable support to Ukraine. Whatever ”political arithmetic“ of its own Kiev may wish to apply, in 1991–2013, Ukraine's budget savings amounted to more than USD 82 billion, while today, it holds on to the mere USD 1.5 billion of Russian payments for gas transit to Europe. If economic ties between our countries had been retained, Ukraine would enjoy the benefit of tens of billions of dollars.

Ukraine and Russia have developed as a single economic system over decades and centuries. The profound cooperation we had 30 years ago is an example for the European Union to look up to. We are natural complementary economic partners. Such a close relationship can strengthen competitive advantages, increasing the potential of both countries.

Ukraine used to possess great potential, which included powerful infrastructure, gas transportation system, advanced shipbuilding, aviation, rocket and instrument engineering industries, as well as world-class scientific, design and engineering schools. Taking over this legacy and declaring independence, Ukrainian leaders promised that the Ukrainian economy would be one of the leading ones and the standard of living would be among the best in Europe.

Today, high-tech industrial giants that were once the pride of Ukraine and the entire Union, are sinking. Engineering output has dropped by 42 per cent over ten years. The scale of deindustrialization and overall economic degradation is visible in Ukraine's electricity production, which has seen a nearly two-time decrease in 30 years. Finally, according to IMF reports, in 2019, before the coronavirus pandemic broke out, Ukraine's GDP per capita had been below USD 4 thousand. This is less than in the Republic of Albania, the Republic of Moldova, or unrecognized Kosovo. Nowadays, Ukraine is Europe's poorest country.

Who is to blame for this? Is it the people of Ukraine's fault? Certainly not. It was the Ukrainian authorities who waisted and frittered away the achievements of many generations. We know how hardworking and talented the people of Ukraine are. They can achieve success and outstanding results with perseverance and determination. And these qualities, as well as their openness, innate optimism and hospitality have not gone. The feelings of millions of people who treat Russia not just well but with great affection, just as we feel about Ukraine, remain the same.

Until 2014, hundreds of agreements and joint projects were aimed at developing our economies, business and cultural ties, strengthening security, and solving common social and environmental problems. They brought tangible benefits to people – both in Russia and Ukraine. This is what we believed to be most important. And that is why we had a fruitful interaction with all, I emphasize, with all the leaders of Ukraine.

Even after the events in Kiev of 2014, I charged the Russian government to elaborate options for preserving and maintaining our economic ties within relevant ministries and agencies. However, there was and is still no mutual will to do the same. Nevertheless, Russia is still one of Ukraine's top three trading partners, and hundreds of thousands of Ukrainians are coming to us to work, and they find a welcome reception and support. So that what the ”aggressor state“ is.

When the USSR collapsed, many people in Russia and Ukraine sincerely believed and assumed that our close cultural, spiritual and economic ties would certainly last, as would the commonality of our people, who had always had a sense of unity at their core. However, events – at first gradually, and then more rapidly – started to move in a different direction.

In essence, Ukraine's ruling circles decided to justify their country's independence through the denial of its past, however, except for border issues. They began to mythologize and rewrite history, edit out everything that united us, and refer to the period when Ukraine was part of the Russian Empire and the Soviet Union as an occupation. The common tragedy of collectivization and famine of the early 1930s was portrayed as the genocide of the Ukrainian people.

Radicals and neo-Nazis were open and more and more insolent about their ambitions. They were indulged by both the official authorities and local oligarchs, who robbed the people of Ukraine and kept their stolen money in Western banks, ready to sell their motherland for the sake of preserving their capital. To this should be added the persistent weakness of state institutions and the position of a willing hostage to someone else's geopolitical will.

I recall that long ago, well before 2014, the U.S. and EU countries systematically and consistently pushed Ukraine to curtail and limit economic cooperation with Russia. We, as the largest trade and economic partner of Ukraine, suggested discussing the emerging problems in the Ukraine-Russia-EU format. But every time we were told that Russia had nothing to do with it and that the issue concerned only the EU and Ukraine. De facto Western countries rejected Russia's repeated calls for dialogue.

Step by step, Ukraine was dragged into a dangerous geopolitical game aimed at turning Ukraine into a barrier between Europe and Russia, a springboard against Russia. Inevitably, there came a time when the concept of ”Ukraine is not Russia“ was no longer an option. There was a need for the ”anti-Russia“ concept which we will never accept.

The owners of this project took as a basis the old groundwork of the Polish-Austrian ideologists to create an ”anti-Moscow Russia“. And there is no need to deceive anyone that this is being done in the interests of the people of Ukraine. The Polish-Lithuanian Commonwealth never needed Ukrainian culture, much less Cossack autonomy. In Austria-Hungary, historical Russian lands were mercilessly exploited and remained the poorest. The Nazis, abetted by collaborators from the OUN-UPA, did not need Ukraine, but a living space and slaves for Aryan overlords.

Nor were the interests of the Ukrainian people thought of in February 2014. The legitimate public discontent, caused by acute socio-economic problems, mistakes, and inconsistent actions of the authorities of the time, was simply cynically exploited. Western countries directly interfered in Ukraine's internal affairs and supported the coup. Radical nationalist groups served as its battering ram. Their slogans, ideology, and blatant aggressive Russophobia have to a large extent become defining elements of state policy in Ukraine.

All the things that united us and bring us together so far came under attack. First and foremost, the Russian language. Let me remind you that the new ”Maidan“ authorities first tried to repeal the law on state language policy. Then there was the law on the ”purification of power“, the law on education that virtually cut the Russian language out of the educational process.

Lastly, as early as May of this year, the current president introduced a bill on ”indigenous peoples“ to the Rada. Only those who constitute an ethnic minority and do not have their own state entity outside Ukraine are recognized as indigenous. The law has been passed. New seeds of discord have been sown. And this is happening in a country, as I have already noted, that is very complex in terms of its territorial, national and linguistic composition, and its history of formation.

There may be an argument: if you are talking about a single large nation, a triune nation, then what difference does it make who people consider themselves to be – Russians, Ukrainians, or Belarusians. I completely agree with this. Especially since the determination of nationality, particularly in mixed families, is the right of every individual, free to make his or her own choice.

But the fact is that the situation in Ukraine today is completely different because it involves a forced change of identity. And the most despicable thing is that the Russians in Ukraine are being forced not only to deny their roots, generations of their ancestors but also to believe that Russia is their enemy. It would not be an exaggeration to say that the path of forced assimilation, the formation of an ethnically pure Ukrainian state, aggressive towards Russia, is comparable in its consequences to the use of weapons of mass destruction against us. As a result of such a harsh and artificial division of Russians and Ukrainians, the Russian people in all may decrease by hundreds of thousands or even millions.

Our spiritual unity has also been attacked. As in the days of the Grand Duchy of Lithuania, a new ecclesiastical has been initiated. The secular authorities, making no secret of their political aims, have blatantly interfered in church life and brought things to a split, to the seizure of churches, the beating of priests and monks. Even extensive autonomy of the Ukrainian Orthodox Church while maintaining spiritual unity with the Moscow Patriarchate strongly displeases them. They have to destroy this prominent and centuries-old symbol of our kinship at all costs.

I think it is also natural that the representatives of Ukraine over and over again vote against the UN General Assembly resolution condemning the glorification of Nazism. Marches and torchlit processions in honor of remaining war criminals from the SS units take place under the protection of the official authorities. Mazepa, who betrayed everyone, Petliura, who paid for Polish patronage with Ukrainian lands, and Bandera, who collaborated with the Nazis, are ranked as national heroes. Everything is being done to erase from the memory of young generations the names of genuine patriots and victors, who have always been the pride of Ukraine.

For the Ukrainians who fought in the Red Army, in partisan units, the Great Patriotic War was indeed a patriotic war because they were defending their home, their great common Motherland. Over two thousand soldiers became Heroes of the Soviet Union. Among them are legendary pilot Ivan Kozhedub, fearless sniper, defender of Odessa and Sevastopol Lyudmila Pavlichenko, valiant guerrilla commander Sidor Kovpak. This indomitable generation fought, those people gave their lives for our future, for us. To forget their feat is to betray our grandfathers, mothers and fathers.

The anti-Russia project has been rejected by millions of Ukrainians. The people of Crimea and residents of Sevastopol made their historic choice. And people in the southeast peacefully tried to defend their stance. Yet, all of them, including children, were labeled as separatists and terrorists. They were threatened with ethnic cleansing and the use of military force. And the residents of Donetsk and Lugansk took up arms to defend their home, their language and their lives. Were they left any other choice after the riots that swept through the cities of Ukraine, after the horror and tragedy of 2 May 2014 in Odessa where Ukrainian neo-Nazis burned people alive making a new Khatyn out of it? The same massacre was ready to be carried out by the followers of Bandera in Crimea, Sevastopol, Donetsk and Lugansk. Even now they do not abandon such plans. They are biding their time. But their time will not come.

The coup d'état and the subsequent actions of the Kiev authorities inevitably provoked confrontation and civil war. The UN High Commissioner for Human Rights estimates that the total number of victims in the conflict in Donbas has exceeded 13,000. Among them are the elderly and children. These are terrible, irreparable losses.

Russia has done everything to stop fratricide. The Minsk agreements aimed at a peaceful settlement of the conflict in Donbas have been concluded. I am convinced that they still have no alternative. In any case, no one has withdrawn their signatures from the Minsk Package of Measures or from the relevant statements by the leaders of the Normandy format countries. No one has initiated a review of the United Nations Security Council resolution of 17 February 2015.

During official negotiations, especially after being reined in by Western partners, Ukraine's representatives regularly declare their ”full adherence“ to the Minsk agreements, but are in fact guided by a position of ”unacceptability“. They do not intend to seriously discuss either the special status of Donbas or safeguards for the people living there. They prefer to exploit the image of the ”victim of external aggression“ and peddle Russophobia. They arrange bloody provocations in Donbas. In short, they attract the attention of external patrons and masters by all means.

Apparently, and I am becoming more and more convinced of this: Kiev simply does not need Donbas. Why? Because, firstly, the inhabitants of these regions will never accept the order that they have tried and are trying to impose by force, blockade and threats. And secondly, the outcome of both Minsk‑1 and Minsk‑2 which give a real chance to peacefully restore the territorial integrity of Ukraine by coming to an agreement directly with the DPR and LPR with Russia, Germany and France as mediators, contradicts the entire logic of the anti-Russia project. And it can only be sustained by the constant cultivation of the image of an internal and external enemy. And I would add – under the protection and control of the Western powers.

This is what is actually happening. First of all, we are facing the creation of a climate of fear in Ukrainian society, aggressive rhetoric, indulging neo-Nazis and militarising the country. Along with that we are witnessing not just complete dependence but direct external control, including the supervision of the Ukrainian authorities, security services and armed forces by foreign advisers, military ”development“ of the territory of Ukraine and deployment of NATO infrastructure. It is no coincidence that the aforementioned flagrant law on ”indigenous peoples“ was adopted under the cover of large-scale NATO exercises in Ukraine.

This is also a disguise for the takeover of the rest of the Ukrainian economy and the exploitation of its natural resources. The sale of agricultural land is not far off, and it is obvious who will buy it up. From time to time, Ukraine is indeed given financial resources and loans, but under their own conditions and pursuing their own interests, with preferences and benefits for Western companies. By the way, who will pay these debts back? Apparently, it is assumed that this will have to be done not only by today's generation of Ukrainians but also by their children, grandchildren and probably great-grandchildren.

The Western authors of the anti-Russia project set up the Ukrainian political system in such a way that presidents, members of parliament and ministers would change but the attitude of separation from and enmity with Russia would remain. Reaching peace was the main election slogan of the incumbent president. He came to power with this. The promises turned out to be lies. Nothing has changed. And in some ways the situation in Ukraine and around Donbas has even degenerated.

In the anti-Russia project, there is no place either for a sovereign Ukraine or for the political forces that are trying to defend its real independence. Those who talk about reconciliation in Ukrainian society, about dialogue, about finding a way out of the current impasse are labelled as ”pro-Russian“ agents.

Again, for many people in Ukraine, the anti-Russia project is simply unacceptable. And there are millions of such people. But they are not allowed to raise their heads. They have had their legal opportunity to defend their point of view in fact taken away from them. They are intimidated, driven underground. Not only are they persecuted for their convictions, for the spoken word, for the open expression of their position, but they are also killed. Murderers, as a rule, go unpunished.

Today, the ”right“ patriot of Ukraine is only the one who hates Russia. Moreover, the entire Ukrainian statehood, as we understand it, is proposed to be further built exclusively on this idea. Hate and anger, as world history has repeatedly proved this, are a very shaky foundation for sovereignty, fraught with many serious risks and dire consequences.

All the subterfuges associated with the anti-Russia project are clear to us. And we will never allow our historical territories and people close to us living there to be used against Russia. And to those who will undertake such an attempt, I would like to say that this way they will destroy their own country.

The incumbent authorities in Ukraine like to refer to Western experience, seeing it as a model to follow. Just have a look at how Austria and Germany, the USA and Canada live next to each other. Close in ethnic composition, culture, in fact sharing one language, they remain sovereign states with their own interests, with their own foreign policy. But this does not prevent them from the closest integration or allied relations. They have very conditional, transparent borders. And when crossing them the citizens feel at home. They create families, study, work, do business. Incidentally, so do millions of those born in Ukraine who now live in Russia. We see them as our own close people.

Russia is open to dialogue with Ukraine and ready to discuss the most complex issues. But it is important for us to understand that our partner is defending its national interests but not serving someone else's, and is not a tool in someone else's hands to fight against us.

We respect the Ukrainian language and traditions. We respect Ukrainians' desire to see their country free, safe and prosperous.

I am confident that true sovereignty of Ukraine is possible only in partnership with Russia. Our spiritual, human and civilizational ties formed for centuries and have their origins in the same sources, they have been hardened by common trials, achievements and victories. Our kinship has been transmitted from generation to generation. It is in the hearts and the memory of people living in modern Russia and Ukraine, in the blood ties that unite millions of our families. Together we have always been and will be many times stronger and more successful. For we are one people.

Today, these words may be perceived by some people with hostility. They can be interpreted in many possible ways. Yet, many people will hear me. And I will say one thing – Russia has never been and will never be ”anti-Ukraine“. And what Ukraine will be – it is up to its citizens to decide.4

Source: The Russian President's official website
Scholz Accused of Warmongering by Public

 https://twitter.com/djuric_zlatko/status/1664889191258378240


❗️ In Germany, during a speech by Scholz, a crowd of people attacked him. They booed and chanted that he was a warmonger, a liar, and a bandit. Join Slavyangrad chat. Your opinion matters. t.me/+B6ixfOM5VkxhO Join SLG 🔺 Intelligence Briefings, Strategy and Analysis, Expert Community
3.806
Weergaven