zaterdag 7 november 2009

Tuvit Shlomi van het CIDI 8


All dressed up and nowhere to go. Het is het lot van mensen die worstelen met hun identiteit, die ergens bij willen horen, het liefst bij een groep. Het is het probleem van onze ontzielde tijd. We blijven wanhopig in kringetjes draaien. Fellini zei het enkele jaren voor zijn dood zo treffend: 'Gebleven is slechts het labyrint van rituelen, en niemand herinnert zich meer de ingang en de uitgang en al evenmin de zin van het labyrint.'

Ik moest hier aan denken toen ik las dat Tuvit Shlomi opgroeide in het zwaar christelijke Veenendaal. De CIDI voorlichter/public relations die de propaganda openbaar maakt van haar 'pro-zionistische lobbygroep' is afkomstig uit 'de enige joodse familie' die daar in die achterlijke uithoek leefde. Een joodse familie die alleen de 'culturele aspecten van het joodse leven in ere' hield. Als kind ontdekte ze dat ze door haar joodse achtergrond 'anders' was 'dan de rest'. Ik herken dat, ook ik groeide in die omgeving op, in Ede, enkele kilometers oostelijker. Ook ik had een afwijkende achtergrond, en ook ik was 'anders... dan de rest'. Later besefte ik dat de meeste mensen 'anders' zijn 'dan de rest', zo is nu eenmaal het leven. De mens is omgeven door stilte en eenzaamheid. Voor sommige mensen is dit een traumatische ontdekking. Ik denk dat Tuvit Shlomi zo iemand is. Vervreemding, all dressed up and nowhere to go. Ze probeerde dan ook zich aan te sluiten bij de groep met wie ze zich het nauwst verwant voelde, met de Joden in Israel. Het gaf haar enige tijd een identiteit. En die identiteit moest ze verdedigen ten koste van alles. Vandaar dat ze zonder enige wroeging in dienst van een joodse organisatie propaganda kan maken voor terreur, en zonder blikken of blozen akkoord gaat met de visie dat een aanval op de Palestijnse burgerbevolking, waarbij tenslotte meer dan 300 Palestijnse kinderen vermoord werden, een 'gerechtvaardigd antwoord' is.

Propaganda is allereerst vervuiling van de taal. Desondanks wil Shlomi zichzelf presenteren als dichter. Die schizofrenie dus. Degene die de taal verkracht, verkracht daarmee de mens. Eerst zijn er de woorden, dan volgen de moorden. Zonder woorden is het moorden onmogelijk. De taal is de mens. Zodra die het moorden rechtvaardigt is hij/zij een moordenaar.

Tuvit Shlomi, laat ik je enkele uitspraken voorleggen van auteurs, joodse auteurs, om het aanvaardbaarder voor je te maken:

De joodse auteur Susan Sontag verklaarde toen ze de Jerusalem Prize aanvaardde:

'It isn't what a writer says that matters, it's what a writer is. Writers -- by which I mean members of the community of literature -- are emblems of the persistence (and the necessity) of individual vision... The unceasing propaganda in our time for "the individual" seems to me deeply suspect, as "individuality" itself becomes more and more a synonym for selfishness. A capitalist society comes to have a vested interest in praising "individuality" and "freedom" -- which may mean little more than the right to the perpetual aggrandizement of the self, and the freedom to shop, to acquire, to use up, to consume, to render obsolete. I don't believe there is any inherent value in the cultivation of the self. And I think there is no culture (using the term normatively) without a standard of altruism, of regard for others. I do believe there is an inherent value in extending our sense of what a human life can be. If literature has engaged me as a project, first as a reader and then as a writer, it is as an extension of my sympathies to other selves, other domains, other dreams, other words, other territories of concern.'

Kortom Shlomi, propaganda en dichtkunst sluiten elkaar uit. Je kunt niet tegelijkertijd een propagandist zijn voor een systeem dat meer dan 300 kinderen vermoord en vervolgens een nieuwe pet opzetten en jezelf als dichter presenteren. I don't believe there is any inherent value in the cultivation of the self.

Om het je nog duidelijker te maken, Susan Sontag zei in Jeruzalem verwijzend naar de joods-Israelische terreur:

'I believe that the doctrine of collective responsibility, as a rationale for collective punishment, is never justified, militarily or ethically. I mean the use of disproportionate firepower against civilians, the demolition of their homes and destruction of their orchards and groves, the deprivation of their livelihood and their right to employment, schooling, medical services, untrammeled access to neighboring towns and communities... all as a punishment for hostile military activity that may or may not even be in the vincinity of these civilians. I also believe that there can be no peace here until the planting of Israeli communities in the Territories is halted and is followed -- sooner rather than later -- by the dismantling of these settlements and the withdrawal of the military units amassed there to guard them.'

Kortom Shlomi, propaganda en dichtkunst sluiten elkaar uit. Je kunt niet tegelijkertijd een propagandist zijn voor een systeem dat meer dan 300 kinderen vermoord en vervolgens een nieuwe pet opzetten en jezelf als dichter presenteren.

In De Verbannen taal schrijft de joodse auteur Imre Kertész over de twintigste eeuw:

Het is een feit dat in deze eeuw alles ontmaskerd is: alles heeft minstens eenmaal zijn ware gezicht laten zien, alles is echter geworden. De militair werd tot beroepsmoordenaar, de politiek tot misdaad, het kapitaal tot mensenvernietigingsindustrie compleet met lijkverbrandingsovens, de wet tot spelregels van het vuile spel, de wereldvrijheid tot gevangenis van de volkeren, het antisemitisme tot Auschwitz, het nationale gevoel tot genocide. Overal schijnt de ware intentie doorheen, alle idealen van onze eeuw zijn doordrenkt van geweld en destructiviteit.

Hij voegde hieraan toe:

Dichters zijn de wetgevers van de wereld. Ik denk dat hier ergens ons vertrekpunt moet liggen. Het is namelijk waar dat dichters – en we moeten dit woord hier ruim opvatten, in de betekenis van creatieve fantasie in het algemeen – wetten niet maken zoals juristen in het parlement dat doen, maar zij zijn degenen die de wet gehoorzamen, de wet die nog altijd als zodanig functioneert in de wereld, en die de verhalen, en het grote verhaal van de mens, creëert en redigeert. De dichter is degene die nooit de wet kan schenden, want dan is zijn werk niet te rechtvaardigen en dus gewoon slecht. Deze wet, die ongrijpbaar is en toch doeltreffender dan wat dan ook, geeft niet alleen richting aan onze geest, maar wordt ook onophoudelijk gevoed door ons eigen leven, aangezien ze anders ook niet zou bestaan. Ik zou deze wet nu graag, in mijn radeloosheid en bij gebrek aan beter, met een uitdrukking van Thomas Mann de geest van de vertelling willen noemen. Die bepaalt wat er in de mythe terechtkomt en op welke manier, wat er in het verhalenboek van een civilisatie bewaard blijft, ondanks het feit dat de ideologen dat graag zelf zouden willen uitmaken. Dat lukt hun bijna nooit, althans niet zoals ze dat zouden willen. De mythe wordt bepaald door iets anders, een geheim gemeenschappelijk besluit, dat ongetwijfeld werkelijke motieven en behoeften van de ziel weerspiegelt en waarin de waarheid naar voren komt. De horizon van ons dagelijks leven wordt begrensd door deze verhalen, die uiteindelijk over goed en kwaad gaan, en in onze wereld binnen die horizon heerst een eindeloos gefluister over goed en kwaad. Ik wil een gewaagde uitspraak doen: in zekere zin en op zeker niveau leven we uitsluitend ter wille van de geest van de vertelling; die geest, die in ons aller harten en hoofden steeds in wording is, heeft de plaats van God ingenomen, die met de middelen van de geest niet af te tasten is; dit is de symbolische blik die we op ons gevestigd voelen bij alles wat we doen of laten.

Kortom Shlomi, propaganda en dichtkunst sluiten elkaar uit. Je kunt niet tegelijkertijd een propagandist zijn voor een systeem dat meer dan 300 kinderen vermoord en vervolgens een nieuwe pet opzetten en jezelf als dichter presenteren. De dichter is degene die nooit de wet kan schenden, want dan is zijn werk niet te rechtvaardigen en dus gewoon slecht.

De Israelische Terreur 1010


Nilin marking 20 years to the fall of the berlin wall by taking down the wall on their land


Tuvit Shlomi van het CIDI 7


CIDI biedt stageplaatsen aan!

De organisatie komt op voor het recht op veiligheid van het Joodse volk, waar ook ter wereld.

Het CIDI, volgens de Israelische kwaliteitskrant Haaretz 'een pro-zionistische lobbygroep', suggereert met deze bewering dat het namens alle joden, 'waar ook ter wereld' spreekt, maar ook dit is klinkklare nonsens. Het CIDI spreekt namens de zionisten. Aangezien het zionisme een ideologie is die alle joden oproept terug te keren naar het zogeheten 'thuisland', te weten het grondgebied van de staat Israel, en de meeste joden nog steeds verkiezen niet in Israel te wonen, spreekt het CIDI absoluut niet namens alle joden. Sterker nog: een aanzienlijk deel van de joden moet niets van het zionisme in de praktijk hebben, en piekert er niet over in Israel te gaan wonen.

vrijdag 6 november 2009

De Israelische Terreur 1009

“ZUID-AFRIKAANSE SOLDATEN VOCHTEN IN GAZA”

ZUID-AFRIKA, 2 november 2009 (IPS/Al Jazeera) - Zuid-Afrikanen vochten met het Israëlische leger in Gaza. Dat zeggen Zuid-Afrikaanse advocaten. Ze willen hun landgenoten voor de rechter brengen voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

De advocaten vertegenwoordigen twee civiele organisaties in Johannesburg, The Media Review Network en de Palestinian Solidarity Alliance. Omdat Zuid-Afrika het Verdrag van Rome heeft ondertekend, kunnen ze de Zuid-Afrikaanse soldaten in theorie in hun eigen land voor de rechter brengen.

De advocaten zeggen dat het recente VN-rapport over de Gaza-oorlog de weg geëffend heeft voor hun zaak. Het rapport werd opgesteld door de gereputeerde Zuid-Afrikaanse rechter Richard Goldstone. Goldstone kreeg in zijn eigen land een heldenstatus met zijn onderzoek naar de brutaliteit van de veiligheidsdiensten van het apartheidsregime begin jaren negentig.

De advocaten zijn allemaal moslims maar ze ontkennen dat ze dat ze zaak enkel hebben aangenomen om hun geloofsgenoten te verdedigen. “Dit is niet iets tussen moslims en joden. Geen enkele religie aanvaardt het doden van onschuldige mensen. Geen enkele religie aanvaardt het doden van 1400 mensen, of het gebruik van witte fosfor op een burgerbevolking”, zegt woordvoerder Feroze Boda.

Meer dan geruchten

“In Zuid-Afrika zijn er altijd geruchten geweest dat Zuid-Afrikanen in het Israëlische leger gevochten hebben”, zegt Boda. De advocaten trokken eerder dit jaar naar Gaza en Egypte en verzamelden daar getuigenissen van VN-medewerkers, mensenrechtenorganisaties, journalisten en artsen.

Ze overhandigden dat materiaal aan politie en parket in Zuid-Afrika. Het bevat bewijzen dat Zuid-Afrikanen bij de gevechten in Gaza betrokken waren, zeggen ze. “We hebben ongeveer 75 Zuid-Afrikanen geïdentificeerd waarvan we menen dat ze op een gegeven moment in het Israëlische leger gediend hebben”, zegt Boda.

De advocaten zeggen dat sommige bewijzen op openbare pagina’s van sociale netwerksites zoals Facebook staan. Daar zijn talrijke foto’s te vinden van Zuid-Afrikanen in Israëlisch uniform die trots hun wapens tonen. Onder de foto’s staat teksten als: “Dit zijn de geschenken die we de inwoners van Gaza dagelijks sturen.”

De advocaten krijgen advies van een ander Zuid-Afrikaans juridisch zwaargewicht, John Dugard, voormalig VN-rapporteur voor mensenrechten.

Ook al worden de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid niet bewezen, de soldaten kunnen vervolgd worden omdat ze voor een buitenlands leger gevochten hebben zonder de uitdrukkelijke toestemming van de regering.

http://www.mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2%5Bart_id%5D=26573&cHash=6001d59945De Israelische Terreur 1008

Minister Verhagen met de joods-Israelische extremist Avigdor Lieberman.

De NRC bericht:

VS, Nederland stemmen tegen
VN vragen onderzoek Gaza-oorlog

New York, 6 nov.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft Israël en de Palestijnen gisteren opgeroepen een „geloofwaardig” onderzoek in te stellen naar beschuldigingen van oorlogsmisdrijven tijdens Israëls offensief tegen Hamas in de Gazastrook van vorige winter.

De resolutie, die met 114 tegen 18 stemmen bij 44 onthoudingen werd aangenomen, volgde op aanbevelingen van de Zuid-Afrikaanse rechter Goldstone, die voor de VN-Mensenrechtenraad het Gaza-offensief heeft onderzocht.

Israël, dat niet heeft willen meewerken aan Goldstones onderzoek, liet weten dat de resolutie niet de steun had van de „morele meerderheid” van de wereld en dat het Israëlische leger „hogere militaire en morele standaarden had gehanteerd dan ieder van de instigators van deze resolutie”.

De resolutie was ingediend door Arabische landen. Onder de tegenstemmers waren behalve Israël de Verenigde Staten, Nederland, Duitsland en Italië. De Europese Unie stemde verdeeld. Enkele kleine lidstaten stemden voor, terwijl Groot-Brittannië en Frankrijk zich van stemming onthielden.

In de Gaza-oorlog werden in drie weken ongeveer 1.400 Palestijnen gedood, van wie honderden burgers, en 13 Israëliërs. Hamas maakte zich volgens het rapport schuldig aan oorlogsmisdrijven met zijn raketaanvallen op Israël, terwijl Israël onder andere disproportioneel geweld had gebruikt en burgers als doelwit had gekozen.

Aldus de NRC. De Nederlandse regering is dus tegen een 'geloofwaardig' onderzoek naar oorlogsmisdaden. Nederland wil niet dat de Israelische daders van terreur juridisch vervolgd worden. Nederland is dus tegen het handhaven van het internationaal recht en zal er binnen afzienbare tijd de consequenties van ondervinden.

De Nuance van de NRC 137


De NRC bericht:

Boete voor financieel dienstverlener Afab

Gepubliceerd: 6 november 2009 12:30 | Gewijzigd: 6 november 2009 14:13

ANP

Amsterdam, 6 nov. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft financieel dienstverlener Afab een boete van 24.000 euro opgelegd. Afab krijgt de boete in verband met een overtreding door Hollandsche Disconto Voorschotbank (HDV), een bij Afab aangesloten onderneming. De financiële toezichthouder heeft dit vandaag bekendgemaakt.

http://www.nrc.nl/economie/article2406912.ece/Boete_voor_financieel_dienstverlener_Afab

Wat stat hier nu precies? Dienstverlener??? Overtreding??? Dat is eufemistisch taalgebruik om de asociale en illegale praktijken van een bank te beschrijven.

Eerder al werd bekend: Willem Vermeend werd als sociaaldemocraat na zijn verdienstelijke activiteiten als minister door het het kapitaal beloond met onder andere een commissariaatschap van de Afab, een kredietverkoper die 'net als de DSB Bank in opspraak [is] geraakt omdat het bedrijf veel koopsompolissen verkocht. Beide kredietverstrekhttp://stanvanhoucke.blogspot.com/search?q=afabkers zouden hun zorgplicht hebben verzaakt door klanten overbodige en dure verzekeringen aan te smeren. De SSP, die ook DSB-klanten vertegenwoordigt, vindt dat Afab de benadeelden moet compenseren.' Zie:http://www.volkskrant.nl/economie/article1308108.ece/Kredietbank_Afab_bespreekt_claims

Wist de PVDA-er Vermeend niets van deze asociale handel en wandel van de bank waarvoor hij na zijn ministerschap werkte? De Volkskrant:'Waarom hebben de commissarissen niet eerder ingegrepen. Er waren immers veel eerder signalen dat Afab grof verdiende aan de verkoop van verzekeringen (koopsompolissen) bij de leningen. Bovendien had in de Volkskrant van 18 juni 2008 een open brief gestaan van redacteur Ferry Haan. Hij riep PVDA'er Vermeend op Afab vaarwel te zeggen. 'Die brief heeft mij geraakt,' zegt Vermeend, die eerder directeur was van verzekeringsverkoper Meeus. 'Ik heb direct daarna vragen gesteld aan het bestuur. Na een intern onderzoek was het antwoord dat alles volgens de regels werd gedaan.' Let wel, de regels van deze kredietverkoper waarvan Vermeend commissaris was. Maar dat was juist ook het probleem zoals nu blijkt, nu Afab een boete heeft gekregen van de Autoriteit Financiele Markten, vanwege het schenden van de officiele regels.

http://stanvanhoucke.blogspot.com/search?q=afab

En zo heet bij de slijpsteen voor de geest het schenden van de regels een overtreding van een dienstverlener. Moet kunnen. Een boef noemt zichzelf nooit een boef. Hij noemt zich 'dienstverlener' van zijn eigen portemonnaie. Zo genuanceerd ligt dat. Hou vol collega's tot niemand jullie propaganda meer gelooft. Jullie zijn al een eind op weg.

Tuvit Shlomi van het CIDI 6


Tuvit Shlomi

Een vraag aan jou: zou jij als joodse Nederlandse vrouw net zo behandeld willen worden als de Joden in Israel hun Palestijnse landgenoten behandelen en de Palestijnen op de bezette Westbank en de belegerde Gaza-strook? Zo nee, waarom maak je dan propaganda voor de 'Joodse natie'? Zo ja, wat mankeert je?

Tuvit Shlomi van het CIDI 5


CIDI biedt stageplaatsen aan!

De organisatie komt op voor het recht op veiligheid van het Joodse volk, waar ook ter wereld.


Ook dit is klinkklare nonsens. Het CIDI als 'pro-zionistische lobbbygroep' die de Israelische terreur keer op keer verdedigt door deze terreur tegen de Palestijnse burgerbevolking te rechtvaardigen voedt het antisemitisme buiten Israel en de terechte woede van de Palestijnen waar dan ook, waardoor de 'veiligheid' van de joden in de wereld en in Israel juist wordt bedreigd.

Opvallend is ook dat zionistische propagandamakers als CIDI-directeur Ronny Naftaniel alles behalve van plan zijn om in hun 'Joodse staat' te gaan leven. Ze kijken wel uit. Ronny ziet zichzelf allereerst als Nederlander en gelijk heeft hij want dat is hij ook. Liever ziet dit slag zionisten dat andere joden naar Israel emigreren om daar de Palestijnse bevolking te terroriseren en te verdrijven door hun leven een hel te maken.

Tuvit Shlomi van het CIDI 4CIDI biedt stageplaatsen aan!

Het Centrum Informatie en Documentatie Israel, CIDI, is een onafhankelijke Nederlandse stichting, die onlosmakelijk verbonden is met het democratische Israel. De organisatie komt op voor het recht op veiligheid van het Joodse volk, waar ook ter wereld.

Hier staan twee onjuistheden in twee zinnen. Zoals eerder al beschreven is het CIDI alles behalve een 'onafhankelijke Nederlandse stichting'. Het CIDI maakt propaganda voor de 'Joodse staat', zoals Haaretz ook stelt wanneer de krant schrijft dat het CIDI 'een pro-zionistische lobbygroep' is.

Ook de tweede onjuistheid is gebaseerd op een mythe. Het CIDI beweert 'het Joodse volk, waar ook ter wereld'. Maar er is geen 'Joods volk, waar ook ter wereld'. Alleen in Israel, 'de Joodse staat' bestaat een Joods volk, dit zijn de Joden die zich in Israel hebben gevestigd in de overtuiging dat ze een volk op een eigen grondgebied willen vormen. De andere joden, behoren tot andere volkeren. Er leeft dus geen Joods volk in Nederland. Deze joden behoren tot de Nederlandse bevolking, net zoals Arabieren Nederlanders zijn als ze de Nederlandse nationaliteit bezitten. Het hele idee dat de joden een volk zijn is klinkklare nonsens. In The Invention of the Jewish People schrijft de joods-Israelische hoogleraar Shlomo Sand 'dat het Joodse volk nooit heeft bestaan als een "natie-ras" met een gemeenschappelijke oorsprong, maar dat het eerder een kleurrijke mix van groepen is die op verschillende tijdstippen in de geschiedenis het Joodse geloof aannamen. Hij beargumenteert dat bij een aantal Zionistische ideologen, de mythische perceptie van de Joden als een oud volk daadwerkelijk leidde tot echt racistisch denken" [...] Een component van Sands argumentatie is dat de mensen die de oorspronkelijk in Israel levende Joden waren, in tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht, niet werden verbannen na de Bar Kokhba revolutie. Hij heeft voorgesteld dat veel van de hedendaagse Joodse bevolking bestaat uit individuen, en groepen, die zich op latere tijdstippen tot het Judaïsme hebben bekeerd (e.g., the Khazars).[bron?] Aanvullend, stelt hij dat het verhaal van de verbanning een mythe is, die door vroege christenen is gepromoot om Joden voor het nieuwe geloof te werven. Sand schrijft "Christenen wilden latere generaties Joden laten geloven dat hun voorouders waren verbannen als straf van God."[7] Sand beargumenteert dat de meeste Joden niet werden verbannen door de Romeinen, en dat hen werd toegestaan in het land te blijven. Hij stelt dat het aantal bannelingen hooguit in de orde grootte van tienduizenden ligt. Verder betoogt hij dat veel Joden zich (noodgedwongen) bekeerden tot de islam volgend op de Arabische verovering en overheersing, en door de veroveraars werden geassimileerd.

Hij concludeert dat deze oorspronkelijke Joden het werkelijke voorgeslacht van de Palestijnse Arabieren zijn. [8]

Sand verklaart de geboorte van het concept van een Joods volk als volgt: "[o]p een zeker moment in de 19e eeuw namen intellectuelen van Joodse oorsprong in Duitsland, beïnvloed door het volkse karakter van het Duits-Germaanse nationalisme, de taak op zich "retrospectief" een volk uit te vinden, vanuit de wens een modern Joods volk te creëren. Vanaf de historicus Heinrich Graetz, begonnen Joodse historici de geschiedenis van het Judaïsme op te tekenen als de geschiedenis van een natie die een koninkrijk was, een dolend volk werd en uiteindelijk terugkeerde naar zijn geboortegrond."[6]

Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Shlomo_Sand

In een interview met mij verklaart Hajo Meijer die als jood Auschwitz overleefde: De zionisten claimen namens ons te spreken, namens ‘het Joodse volk’, maar er bestaat geen Joods volk, dat is een grote mythe, want voor een volk heeft men één land nodig, één taal, één geschiedenis. Al meer dan tweeduizend jaar wonen wij overal in de wereld, spreken alle talen, en het enige wat we tot op zekere hoogte gemeenschappelijk hebben is een socioculturele erfenis. Het zionisme zit met zijn permanent geweld en zijn verdeling van de wereld in joden en niet-joden op een volkomen fout spoor, waaraan het kosmopolitische wereldjodendom vandaag de dag dreigt kapot te gaan. En dat terwijl de joden toch ook het zout der aarde zijn, want wij hebben door onze traditionele leergierigheid en ons universalisme een onevenredig groot aandeel gehad in het gedachtegoed van de mensheid en zeker in dat van het Westen.

Zie mijn boek De oneindige oorlog.

Alleen de nazi's en de zionisten beweren dat er zoiets bestaat als 'een Joods volk'. En beide groeperingen probeerden vergeefs wetenschappelijk te bewijzen dat ze gelijk hadden. Maar deze mythe leidt alleen maar tot moord, zoals de geschiedenis ons toont.

Tuvit Shlomi van het CIDI 3


Geachte heer / mevrouw,


Zou u zo vriendelijke willen zijn om onderstaande bericht door te sturen aan studenten en andere geïnteresseerden?

Alvast dank en met vriendelijke groet,
Naomi Mestrum

CIDI biedt stageplaatsen aan!

Het Centrum Informatie en Documentatie Israel, CIDI, is een onafhankelijke Nederlandse stichting, die onlosmakelijk verbonden is met het democratische Israel. De organisatie komt op voor het recht op veiligheid van het Joodse volk, waar ook ter wereld. We zijn een dynamische organisatie die constant te maken heeft met nieuwe uitdagingen. We bewegen ons vooral op het maatschappelijk, politiek en academisch vlak.


Een stage vormt een belangrijke schakel tussen je studie en de arbeidsmarkt. Momenteel liggen er vele kansen en uitdagingen voor onze organisatie. Daarom hebben wij voor enthousiaste studenten een aantal uitdagende projecten liggen waarin je meewerkt aan de kernactiviteiten van onze organisatie.

Wij zoeken:

- Een stagiair / student Geschiedenis, voor het schrijven van achtergrond dossiers, een chronologie en informatie over Israel en het Midden-Oosten.

- Een stagiair / student Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs, voor het maken en samenstellen van lespakketten over diverse onderwerpen voor scholieren.

- Een stagiair / student Eventmanagement / Vrijetijdsmanagement / Communicatie, voor het organiseren en promoten van grote evenementen.

Wij bieden een interessant takenpakket in politiek Den Haag. De begin data van de diverse stageplaatsen is in overleg. Wil jij graag stagelopen bij CIDI? bel ons (070-3646862) of stuur een e-mail naar: cidi@cidi.nl


Aldus het CIDI, volgens de Israelische kwaliteitskrant Haaretz niets meer dan een 'pro-zionistische lobbygroep', die de Israelische terreur in Gaza, in januari van dit jaar waarbij tenminste 300 Palestijnse kinderen om het leven kwamen, een 'gerechtvaardigd antwoord' noemde, met andere woorden, terrorisme goedpraat. Is het CIDI 'een onafhankelijke Nederlandse stichting'? Nee, geenzins zoals blijkt uit het feit dat het CIDI Israelische oorlogsmisdaden, zoals ze door onder andere Amnesty International zijn gerapporteerd, rechtvaardigt en zoals ook moge blijken uit het feit dat kritische journalisten geweerd worden bij propaganda-avonden waar de extremist Lieberman spreekt. Extremist? Ja, extremist.


Elections 2009 / Haaretz exclusive: Avigdor Lieberman said to be ex-member of banned radical Kach movement
By Lily Galili, Haaretz Correspondent
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1061172.html
Yisrael Beiteinu chairman Avigdor Lieberman was once a member of the outlawed far-right party Kach, the movement's former secretary general revealed on Tuesday.
Yossi Dayan said he issued Lieberman, a prime ministerial candidate whose current electoral campaign against Israeli Arabs has provoked outrage, with a party membership card when he was still a new immigrant to Israel.
"I don't recall to what extent he was active in the movement, but if he denies [this], I am ready to testify in any forum that Lieberman was indeed a member for a short amount of time," said Dayan.
Kach was banned from running for the Knesset in 1988 for inciting to racism.

De vijftigjarige Lieberman beschouwt de 1,2 miljoen in Israël levende Arabieren als 'een vijfde colonne', die van hem een eed van trouw moeten afleggen aan de staat Israël. Weigeren ze, dan raken ze hun burgerrechten kwijt en moeten ze ernstig overwegen te verhuizen naar de Westelijke Jordaanoever of, nog liever, Jordanië. Ook met dat land onderhoudt Israël formele doch uiterst kille betrekkingen.

Tijdens de laatste verkiezingscampagne eiste Lieberman de doodstraf voor Israëlisch-Arabische politici die contact onderhouden met Hamas, waarmee Israël kort geleden in de Gazastrook nog trachtte af te rekenen. Die minderheid maakt ongeveer een zevende deel uit van de Israëlische bevolking.

De dertig jaar geleden uit Moldavië naar Israël geëmigreerde Lieberman heeft in vorige regeringen enkele posten bekleed, maar nu wacht mogelijk de doorbraak naar 'het establishment', dat hij overigens zegt te verafschuwen. Lieberman, die in Chisinau, de hoofdstad van Moldavië, uitsmijter was in een nachtclub, wierp zich als politicus op als pleitbezorger van emigranten uit ex-Sovjetrepublieken en Rusland, die zich achtergesteld voelden bij de rest van de bevolking.

Johann Hari: Ethnic cleansing returns to Israel's agenda

The silence over Lieberman's appointment is a bleak sign of how far Israel has drifted to the right

When Jorg Haider's far-right Freedom Party joined the governing coalition in Austria in 2000, the world offered a collective retch and moved to isolate the country. In the past fortnight, a startlingly similar far-right politician named Avigdor Lieberman has joined the governing coalition in Israel - in the lofty position of Deputy Prime Minister - but the world's gagging reflex has yet to respond.

Lieberman is an ex-nightclub bouncer, once arrested for attacking a boy who he suspected of insulting his son. His party, Yisrael Beytenu (Israel, Our Home), has campaigned on two ugly issues. The first is the claim that Israel's two million Arab citizens are "a danger to the country", to be dispensed with, in part, by ethnic cleansing. Lieberman wanted to bus thousands of released Palestinian prisoners to the Dead Sea and drown them.

http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/johann-hari/johann-hari-ethnic-cleansing-returns-to-israels-agenda-424115.html


Welnu, het CIDI geeft de racistische Lieberman, oud partijlid van de verboden Kahane partij en voorstander van etnisch zuiveren, de mogelijkheid zijn extremistische gedachten te verkondigen tijdens een bijeenkomst in Amsterdam waar kritische journalisten niet welkom zijn.


Van: CIDI [mailto:cidi@cidi.nl]

Verzonden: woensdag 21 oktober 2009 17:57

Aan: CIDI

Onderwerp: UITNODIGING: MINISTER LIEBERMAN SPREEKT OVER ISRAELS BUITENLANDPOLITIEK

CIDI UITNODIGING: MINISTER LIEBERMAN SPREEKT OVER ISRAELS BUITENLANDPOLITIEK

Op 11 november aanstaande bezoeken de Israelische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor

Lieberman en zijn onderminister Danny Ayalon Nederland. Zij zullen hier onder meer gesprekken

voeren met minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken en leden van de Tweede Kamer.

Minister Lieberman zal op 11 november om 20.00 uur exclusief voor CIDI-vrienden spreken in het

Golden Tulip Apollo Hotel in Amsterdam. Onderwerp van zijn toespraak is het buitenlandbeleid van

Israel.

Lieberman is sinds maart 2009 vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken in de regering-

Netanyahu. Hij emigreerde in 1978 vanuit Moldavië naar Israel en richtte in 1999 de rechtse

Israelische politieke partij ‘Israel ons huis’ op, vooral gericht op de Russische immigrantenpopulatie.

Eerder was hij onder meer lid van de Knessetcommissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie,

minister van Nationale Infrastructuur, en minister van Strategische Zaken. Hij diende van oktober 2006

tot januari 2008 als vice-premier.

Lieberman veroorzaakte in diplomatieke kringen en in de media herhaaldelijk opschudding door zijn

uitspraken. Zo verbaasde hij politici in binnen- en buitenland door te zeggen dat de nieuwe Israelische

regering niet gebonden is aan Annapolis en zei hij dat Amerika alle voorstellen van Israel accepteert.

Anderzijds heeft Lieberman gesteld voorstander te zijn van een tweestatenoplossing en de ‘routekaart

voor vrede’ en zegt hij zonder protest uit zijn huis op de Westelijke Jordaanoever te zullen vertrekken

in het kader van een vredesregeling. Onderminister Danny Ayalon, eveneens lid van ‘Israel ons huis’,

was van juli 2002 tot november 2006 ambassadeur van Israel in de VS.

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor CIDI-vrienden, pers en enkele speciale genodigden, want

het aantal plaatsen is beperkt. Elke CIDI-vriend mag zich met maximaal 1 introducé aanmelden.

De Israelische minister van Buitenlandse Zaken Lieberman: Israels buitenlandpolitiek

Datum: woensdag 11 november 2009

Tijd: 20.00-21.30 uur

Locatie: Golden Tulip Apollo Hotel, Apollolaan 2 te Amsterdam

Aanmelden verplicht: via cidi@cidi.nl o.v.v. ‘aanmelding Lieberman’, maximaal 1 introducé per CIDI-

vriend, beide namen vermelden of telefonisch via 070-3646862


Tuvit Shlomi van het CIDI 2


Feit 1:

'Literaire berichten

Wat een opmerkelijke winnaar heeft de El Hizjra-Literatuurprijs dit jaar. De prijs, 'bedoeld om Marokkaanse en Arabische Nederlanders aan te zetten zich literair te uiten en bovendien een positief beeld te tonen van een bevolkingsgroep die in de media vaak negatief overkomt', ging naar de Nederlands-Israëlische Tuvit Shlomi, achtentwintig lentes jong en persvoorlichtster van het CIDI.

Deelname is niet voorbehouden aan Nederlanders van Marokkaanse of Arabische afkomst en Shlomi heeft haar identiteit vroegtijdig bekendgemaakt aan de jury. Dus er is feitelijk niks aan de hand.

http://www.vn.nl/Wad-mediabank-pagina/Wie-Tuvit-Shlomi-Wat-de-El-HizjraLiteratuurprijs-Waar-Openbare-Bibliotheek-Amsterdam.htm


Feit 2:

Postbus 11646

2502 AP Den Haag

Tel.070 - 364 68 62

Fax 070 – 365 33 72

Email cidi@cidi.nl

Site www.cidi.nl

ABN-AMRO 46.57.81.810

Geachte heer Van Houcke,

Wij ontvingen uw e-mail over de bijeenkomst met minister Lieberman. Voor deze bijeenkomst hebben wij een genodigdenlijst voor journalisten. U staat niet op deze lijst. U zult tot onze spijt dus niet bij de bijeenkomst aanwezig kunnen zijn.

Vriendelijke groeten,

Tuvit Shlomi- CIDI voorlichter/public relations - t.shlomi@cidi.nl, 070-3646862

Wat tonen deze twee feiten aan? Een nieuw feit, namelijk dit: gezien het feit dat 'Shlomi haar identiteit vroegtijdig [heeft] bekendgemaakt aan de jury' is duidelijk aangetoond dat de twee Arabische juryleden van de El-Hizjra-Literatuurprijs, Ali Albazzaz (Irak), dichter en filmrecensent en Mohammed El Hadaoui (Marokko), dichter in het Tamazight en Arabisch, open stonden voor iedere bijdrage, en dus goede voorbeelden zijn van een open democratische levenshouding, terwijl de propagandisten van de volgens Haaretz 'pro-zionistische lobbygroep' het CIDI een gesloten en benepen wereldbeeld hebben die geen ruimte openlaat voor een dissidente zienswijze.

donderdag 5 november 2009

Tuvit Shlomi van het CIDI


Postbus 11646

2502 AP Den Haag

Tel.070 - 364 68 62

Fax 070 – 365 33 72

Email cidi@cidi.nl

Site www.cidi.nl

ABN-AMRO 46.57.81.810

Geachte heer Van Houcke,

Wij ontvingen uw e-mail over de bijeenkomst met minister Lieberman. Voor deze bijeenkomst hebben wij een genodigdenlijst voor journalisten. U staat niet op deze lijst. U zult tot onze spijt dus niet bij de bijeenkomst aanwezig kunnen zijn.

Vriendelijke groeten,

Tuvit Shlomi- CIDI voorlichter/public relations - t.shlomi@cidi.nl, 070-3646862

Sonja zei

Tuvit Shlomi, oplichtster.

Haaretz 26.05.09
Dutch-Jewish poet masks Israeli roots to win Arab prize

One name sticks out from the list of winners in the prestigious El Hizjra poetry competition intended for Dutch Arabs, which was announced two weeks ago - Tuvit Shlomi, press officer for Holland's largest Zionist group.

For this reason, Shlomi - who works for the Center for Information and Documentation Israel (CIDI) - submitted her two winning poems written in Dutch under an Arab pseudonym. "I did it to ensure my work is judged on content, not background," she says, in reference to the often-tense relations between local Jews and Dutch Arabs.
Lees verder


Dit is opmerkelijk: dezelfde Tuvit Shlomi die schreef: ' "I did it to ensure my work is judged on content, not background," weigert mij toe te laten bij een propagandabijeenkomst van het CIDI met de joods-Israelische extremistische minister van Buitenlandse Zaken Lieberman als spreker. Ze weet namelijk dat ik kritische vragen zal stellen. En dat mag niet van deze volgens Haaretz 'pro-zionistische lobbygroep'. Shlomi beoordeelt mij niet op de inhoud (content) van mijn vragen maar op mijn kritische achtergrond (background). Shlomi, je hypocrisie is beschamend. Wiens brood men eet diens woord men spreekt. Misschien had ik net als jij een valse naam moeten opgeven.

Tuvit Shlomi, in januari van dit jaar vonden jij en de andere betaalde CIDI-medewerkers de moord op meer dan 300 Palestijnse kinderen een 'gerechtvaardigd antwoord' van Israel, terwijl Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties dit 'gerechtvaardigd antwoord' als oorlogsmisdaden betitelde. Meer dan 300 kinderen. Hoe verdedig je deze onmenselijkheid? Is volgens jou joods bloed meer waard dan niet-joods bloed? Zo ja, waarom?

Dit is wat de joods-Britse schrijver John Berger stelt over het tuig dat de macht in de wereld heeft: 'they now have the world in their pocket. They have. But to maintain their confidence they have to change the meaning of all the words used in languages to explain or praise or give value to life... And so they have become dumb. Or, rather, they can no longer speak any truth. Their language is too withered for that. As a consequence they have also lost the faculty of memory. A loss which one day will be fatal.'

Tuvit Shlomi, je hebt een prijs gekregen voor je gedichten. Maar je gedichten zijn leugens omdat je leven een leugen is, en de woorden die jouw leven een betekenis moeten geven leugens zijn, zoals auteurs als Berger laten zien. Hoe kun jij terreur verdedigen? Dit is wat Berger schrijft:

"We are now spectators of the latest - and perhaps penultimate - chapter of the 60 year old conflict between Israel and the Palestinian people. About the complexities of this tragic conflict billions of words have been pronounced, defending one side or the other.Today, in face of the Israeli attacks on Gaza, the essential calculation, which was always covertly there, behind this conflict, has been blatantly revealed. The death of one Israeli victim justifies the killing of a hundred Palestinians. One Israeli life is worth a hundred Palestinian lives.This is what the Israeli State and the world media more or less - with marginal questioning - mindlessly repeat. And this claim, which has accompanied and justified the longest Occupation of foreign territories in 20th C. European history, is viscerally racist. That the Jewish people should accept this, that the world should concur, that the Palestinians should submit to it - is one of history's ironic jokes. There's no laughter anywhere. We can, however, refute it, more and more vocally. Let's do so."

John Berger
27 December 2008

Wat is het verschil tussen de auteur John Berger die de terreur verafschuwt en de CIDI-propagandiste Tuvit Shlomi die de Israelische terreur een 'gerechtvaardigd antwoord' vindt?

Berger, wiens joodse voorouders uit Polen, Galicië en het Oostenrijks-Hongaarse Rijk kwamen, schreef: ‘En hier identificeer ik mijzelf zonder te aarzelen met de rechtvaardige zaak en de pijn van degenen die de staat Israël (en neven van mij) veroorzaken in een mate die tragisch totalitair is.’ De Britse schrijver laat weten dat hij als kosmopoliet en humanist afstand doet van zijn ‘Recht op Terugkeer’, dat het elementaire recht van de Palestijnen onvermijdelijk heeft vernietigd.

Shlomi, ik begrijp dat jij Israel verlaten hebt. Waarom? En waar komt die haat en rancune van jou vandaan? Waarom is Berger een humanist en gedraag jij je als een racist? Aangezien je jezelf introduceert als 'voorlichter/public relations' verwacht ik een reactie van je.
In afwachting van je antwoord,
Stan van Houcke
Journalist/schrijver
Amsterdam

Nazi Crimes of the Self Proclaimed Jewish State

  https://x.com/ShaykhSulaiman/status/1801917313551339642 Sulaiman Ahmed @ShaykhSulaiman NEVER FORGET WHAT THEY DID 11:59 a.m. · 15 jun. 202...