zaterdag 12 december 2009

Obama 135Blistering Indictment Leveled Against Obama Over His Handling of Bush-Era War Crimes

by: Jason Leopold, t r u t h o u t | Report


During his 36-minute speech after accepting the Nobel Peace Prize in Oslo, Norway Thursday, President Barack Obama explained to an audience of 1,000 how the United States has a "moral and strategic interest" in abiding by a code of conduct when waging war - even one that pits the US against a "vicious adversary that abides by no rules."

"That is what makes us different from those whom we fight," Obama said. "That is a source of our strength. That is why I prohibited torture. That is why I ordered the prison at Guantanamo Bay closed. And that is why I have reaffirmed America’s commitment to abide by the Geneva Conventions. We lose ourselves when we compromise the very ideals that we fight to defend. And we honor those ideals by upholding them not just when it is easy, but when it is hard."

To many human rights advocates, however, Obama’s high-minded declaration rang hollow in light of fresh reports that his administration continues to operate secret prisons in Afghanistan where detainees have allegedly been tortured and where the International Committee for the Red Cross has been denied access to the prisoners.

Obama has substituted words for action on issues surrounding torture since his first days in office nearly one year ago. Last June, on the 25th anniversary of the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Obama said the US government "must stand against torture wherever it takes place" and that his administration "is committed to taking concrete actions against torture and to address the needs of its victims."

But it’s clear that his pledge does not apply to torture committed by Bush administration officials.

That’s the point the American Civil Liberties Union (ACLU) made shortly after Obama’s acceptance speech. Officials from the civil rights organization issued a withering indictment of the Obama administration’s handling of clear-cut cases of war crimes they say were committed by former Bush officials who the Obama administration not only refuses to prosecute but has gone to extraordinary lengths to cover up.

"We're increasingly disappointed and alarmed by the current administration's stance on accountability for torture," said Jameel Jaffer, director of the ACLU’s National Security Project, during a conference call with reporters. "On every front, the [Obama] administration is actively obstructing accountability. This administration is shielding Bush administration officials from civil liability, criminal investigation and even public scrutiny for their role in authorizing torture."

Before leaving office, Dick Cheney said he approved waterboarding on at least three "high value" detainees and the "enhanced interrogation" of 33 other prisoners. President Bush made a somewhat vaguer acknowledgement of authorizing these techniques.

The ACLU and other civil rights groups said Bush and Cheney’s comments amounted to an admission of war crimes.

Under the Convention Against Torture, the clear record that the Bush administration used waterboarding and other brutal techniques to extract information from detainees should have triggered the United States to conduct a full investigation and to prosecute the offenders. In the case of the US's refusal to do so, other nations would be obligated to act under the principle of universality.

However, instead of living up to that treaty commitment, the Obama administration is resisting calls for government investigations and going to court to block lawsuits that demand release of torture evidence or seek civil penalties against officials implicated in the torture.

Jaffer said that while "the Bush administration constructed a legal framework for torture, now the Obama administration is constructing a legal framework for impunity."

Defending John Yoo

Indeed, last week, Obama’s Justice Department asked a federal appeals court in San Francisco to dismiss a lawsuit filed against former Justice Department lawyer John Yoo, who authored some of the memos that justified torture largely by re-defining what the term means.

In seeking to quash that lawsuit filed by alleged “dirty bomb” plotter Jose Padilla, Obama’s lawyers argued, in a friend-of-the-court brief that Justice Department lawyers who advise on torture and other human rights issues are entitled to absolute immunity from lawsuits.

"The Holder Justice Department insists that they are absolutely not responsible, and that they are free to act according to a far lower standard of conduct than that which governs Americans generally," wrote Scott Horton, a human rights attorney and constitutional expert in a column published on the Harper’s web site. "Indeed, this has emerged as a sort of ignoble mantra for the Justice Department, uniting both the Bush and Obama administrations."

Constitutional law professor Jonathan Turley went even further, asserting that the Obama administration’s arguments reversed more than six decades of US legal precedents – dating back to the post-World War II Nuremberg trials – which held that legal wordsmiths who clear the way for war crimes share the guilt with the actual perpetrators.

The Obama administration "has gutted the hard-fought victories in Nuremberg where lawyers and judges were often guilty of war crimes in their legal advice and opinions," Turley said. "Quite a legacy for the world’s newest Nobel Peace Prize winner."

What’s remarkable about the Obama Justice Department’s amicus brief in the Padilla case is that it didn't need to be filed to begin with. Yoo hired a private defense attorney, albeit one who is paid for with taxpayer dollars, earlier this year when the Justice Department backed out of representing Yoo due to undisclosed conflicts.

"Qualified Immunity"

In court papers filed last week, the Obama administration took a hard line in another case, arguing that a Supreme Court ruling that gave detainees the right to challenge their indefinite imprisonment doesn't apply to the cases of Yasser Al-Zahrani and Salah Al-Salami, two Guantanamo prisoners who committed suicide in June 2006.


Lees verder: http://www.truthout.org/12110911

Peter van Walsum Oud-Diplomaat 14

John Pilger: 'What is the difference in principle between human rights violations committed by the regime and those caused by your committee?

Peter van Walsum: It's a very complex issue Mr Pilger.'Peter van Walsum,

ik heb nog een vraag aan u. Ik kwam vanavond terecht op de website van Floris Schreve, gespecialiseerd in de hedendaagse Arabische kunst. Hij schrijft:

Een andere buitengewoon verhelderende televisie uitzending is een documentaire van Zembla (Vara/NPS), aflevering Kanonnenvoer van Saddam (5-12-2002, Nederland 3). Het betreft uitgebreide interviews met nauw betrokken functionarissen bij het internationale Irakbeleid van de afgelopen twaalf jaar, zoals Peter van Walsum, Scott Ritter, Denis Halliday en Hans von Sponeck... Peter van Walsum poneert het eigenlijk het enige goede argument ‘voor oorlog’

En dan citeert Schreve u als volgt: 'er zijn uitzonderlijke situaties denkbaar dat oorlog humaner is dan sancties.' Ik heb dit verder niet kunnen verifieren, aangezien de uitzending niet meer via internet te zien is. Desondanks ga ik ervan uit dat u juist geciteerd wordt. Met andere woorden: precies twee jaar nadat John Pilger u publiekelijk dwong de feiten onder ogen te zien, kwam u zelf tot de slotsom dat 'er uitzonderlijke situaties denkbaar [zijn] dat oorlog humaner is dan sancties.' Ik ga er nu vanuit dat u hierbij uit ervaring spreekt en doelt op de tenminste 500.000 Irakese kinderen onder de vijf jaar die stierven als gevolg van ondermeer de sanctiepolitiek, die twee jaar lang door u als voorzitter van het sanctiecomite werd geconcretiseerd. Daardoor was u mede verantwoordelijk voor een beleid dat door vooraanstaande VN-medewerkers als Denis Halliday en Hans von Sponeck als 'genocidaal' werd betiteld.

Ik kan me niet voorstellen dat u een ander voorbeeld heeft waarbij een sanctiebeleid zo verwoestend heeft gewerkt, en waarbij zoveel kinderen onder de vijf jaar bewust werden afgeslacht. Zelfs de Israeli's zijn wat dat betreft veel gematigder, als we dit woord in dit verband kunnen gebruiken. Dan moeten we toch eerder denken aan in totaal enkele duizenden dode Palestijnse kinderen dan aan honderdduizenden, zoals in het geval van de Irakese kinderen. Uw inzicht was evenwel te laat om Irakese kinderen te redden, u was immers geen voorzitter meer van het sanctiecomite. Hoe dan ook, op grond waarvan bent u gaan inzien dat wat u deed inhumaan was, inhumaner dan zelfs een oorlog? En beseft u nu ook dat uw onverschilligheid ten opzichte van onschuldige en weerloze kinderen misdadig was? Als de weerloze weerloos is, wat doet dan de macht met de weerloze? Ik vraag dat aan u als vader van vier kinderen.

John Pilger: Aren't the deaths of half a million children mass destruction?

Peter van Walsum: I don't think you can use that argument to convince me.


Wat dreef u om te stellen dat de dood van een half miljoen kinderen geen argument kon zijn dat u overtuigde? Was uw carriere belangrijker dan onmiddellijk uit protest op te stappen? Was het allemaal dan toch ijdelheid, ijdelheid der ijdelheden, zoals Prediker zegt? Was het allemaal slechts intellectueel narcisme geweest? Waarom offerde ook u die kinderen op? En waaraan offerde u ze op? Wat was de zin van dit primitieve bloedoffer? Wat het hoogtepunt van uw langdurige diplomatieke loopbaan had moeten zijn, werd uw demasqué. We weten inmiddels dat u 'het christendom en socialisme' waarmee u was groot gebracht 'later heeft laten vallen.' Wat bleef er daarna over om uw normen en waarden op te baseren, uw moreel besef? Het moment van de waarheid komt voor u onvermijdelijk steeds dichterbij. Schrijf eerlijk over uzelf en vertel hoe het heeft kunnen gebeuren. Onze nakomelingen kunnen ervan leren.

In afwachting van uw antwoord,
Stan van Houcke
Journalist/schrijver
Amsterdam.

Peter van Walsum Oud-Diplomaat 13


John Pilger: Aren't the deaths of half a million children mass destruction?

Peter van Walsum: I don't think you can use that argument to convince me.

http://www.johnpilger.com/page.asp?partid=118


Peter van Walsum,

U bent nu 77 jaar, en nog weet u niet van ophouden, nog steeds beleert u de Nederlander. Ik zou zeggen: stop ermee, het is voldoende geweest, u heeft genoeg schade aangericht, zoals John Pilger heeft duidelijk gemaakt. De Commissie van onderzoek besluitvorming Irak heeft haar werk gedaan, en de onafhankelijkheidsbeweging Polisario is bereid tot hernieuwde gesprekken met Marokko over de betwiste status van de Westelijke Sahara, mits u als de speciale VN-gezant maar wegblijft van de onderhandelingstafel. Ook daar is uw rol uitgespeeld. Blijf thuis, schrijf uw memoires en spreek u publiekelijk uit over het leed dat u veroorzaakt heeft. In een recensie van uw boek Verder met Nederland staat onder andere dit: 'Hij beschrijft hierin in vogelvlucht zijn jeugd, het christendom en socialisme waar hij mee is groot gebracht en die hij later heeft laten vallen, zijn diplomatieke loopbaan, de Nederlandse politiek en de positie van Nederland in de wereld.' Dat deel is dus achter de rug. Nu blijft de vraag over: hoe Verder met Peter van Walsum, nu het werk is gedaan? Wat dreef u om te stellen dat de dood van een half miljoen kinderen geen argument kon zijn dat u overtuigde? Was uw carriere belangrijker dan het onmiddellijk opstappen uit protest tegen deze politiek, die volgens VN-medewerkers in Irak 'genocidaal' werd genoemd? Was het allemaal dan toch ijdelheid, ijdelheid der ijdelheden, zoals Prediker zegt? Was het allemaal slechts intellectueel narcisme geweest? Waarom offerde ook u die kinderen op? En waaraan offerde u ze op? Wat was de zin van dit primitieve bloedoffer? Wat het hoogtepunt van uw langdurige diplomatieke loopbaan had moeten zijn, werd uw demasqué. We weten inmiddels dat u 'het christendom en socialisme' waarmee u was groot gebracht 'later heeft laten vallen.' Wat bleef er daarna over om uw normen en waarden op te baseren, uw moreel besef? Het moment van de waarheid komt voor u onvermijdelijk steeds dichterbij. Schrijf eerlijk over uzelf en vertel hoe het heeft kunnen gebeuren. Onze nakomelingen kunnen ervan leren.

Stan van Houcke
Journalist/schrijver
Amsterdam

Yochanan Visser als Crimineel 15Yochanan Visser met JNF-petje
Yochanan Visser is a Dutch-language analyst for the Israel Facts Group (www.israelfacts.eu), a European media watchdog organization, as well as manager of Israel Facts Monitorgroup and www. israelfacts. eu. He lives in Efrat, Israel.


Yochanan Visser,

Ik kom terug op deze bewering van u: 'In Israël vormen delen van de Arabische bevolking een vijfde colonne en werken mee aan de liquidatie van de staat, terwijl zij Israëlisch staatsburger zijn.'


Kunt u als Nederlander aan ons Nederlanders uitleggen waarom u uw Palestijnse landgenoten verwijt 'een vijfde colonne' te zijn louter en alleen omdat ze ernaar streven van Israel een democratisch land te maken waarbij alle burgers gelijke rechten hebben, zodat er dus een einde komt aan het racisme tegen de Israelische niet-Joden, zoals ze door zionistische leiders officieel genoemd worden? Leest u dit eens:


The Democratic Constitution
English | عربي | עברית | Français

A Word from the Chairman of the Board of Directors
Professor Marwan Dwairy

On the tenth anniversary of its founding, Adalah is issuing “The Democratic Constitution,” as a constitutional proposal for the state of Israel, based on the concept of a democratic, bilingual, multicultural state. This proposed constitution draws on universal principles and international conventions on human rights, the experiences of nations and the constitutions of various democratic states.

In recent years, Israeli groups have put forward several constitutions for the state of Israel. However, these proposals are distinguished by their lack of conformity to democratic principles, in particular the right to complete equality of all residents and citizens, and by their treatment of Arab citizens as if they were strangers in this land, where history, memory and collective rights exist only for Jewish people. It is no coincidence therefore that these proposals have been preoccupied with the question of, “Who is a Jew?” and have neglected the primary constitutional question of, “Who is a citizen?”

http://www.adalah.org/eng/constitution.php

Thus, we decided to propose a democratic constitution, which respects the freedoms of the individual and the rights of all groups in equal measure, gives proper weight to the historical injustices committed against Arab citizens of Israel, and deals seriously with the social and economic rights of all. If “The Democratic Constitution” succeeds to underscore the enormous gap between it and the other proposals, and to create an objective public debate and dialogue on the nature of rights and freedoms in this country, then we will have taken an important step forward in the issues of racial equality, freedoms and social justice.

Work was carried out on preparing this constitution for around two years, during which numerous meetings and study days for Adalah’s staff, Board and General Assembly were held. In my name, and in the name of Adalah, I offer my gratitude and appreciation to the professional staff of Adalah and to its General Director, Attorney Hassan Jabareen, for all of their efforts in preparing this proposed constitution to a high professional level, while adhering to the humanitarian principles on which it is based. I would also like to thank my colleagues in Adalah’s Board and the members of the General Assembly, as well as all my professional colleagues in Israel and abroad who participated in discussing the various drafts and enriched the discussions with their observations and suggestions.

It should be noted that the preparation of this constitutional proposal was accompanied by the preparation of two other important documents, which were drafted by two teams composed of the intellectual elite and community and political activists: “The Future Vision for the Palestinian Arabs in Israel,” which was prepared by a team consisting of the head of the High Follow-up Committee for the Arabs in Israel on behalf of National Committee for Arab Mayors; and “The Haifa Covenant,” which was drafted by a team consisting of Mada al-Carmel - Arab Center For Applied Social Research, which will be published shortly. Many of Adalah’s members also took part in the work undertaken by these two teams. Each of these documents has its own distinguishing features and complements the others, and each is an expression of the political and social empowerment of the Arab citizens of Israel.

Although the formulation of this constitution is at an advanced stage, we consider it a draft proposal open for discussion for a period of one year, in order to allow for public interaction with it. We hope at the end of this process to arrive at a final version of this important project.


http://www.adalah.org/eng/constitution.php


Welk onvertogen woord staat hier dat u rechtvaardigt om uw Palestijnse landgenoten te kwalificeren als 'een vijfde colonne'? Landgenoten van u dus die in tegenstelling tot u daar al hun hele leven lang wonen en van wie de families, in tegenstelling tot uw voorvaderen, daar al vele generatieslang wonen.

In afwachting van uw antwoord,

Stan van Houcke

Journalist/schrijver.

Amsterdam

De Israelische Terreur 1046
Kolonisten leggen snel nep-funderingen neer8-12-2009
Een bericht van de Israelische actiegroep Peace Now. Om de 'bevriezing' van de nederzettingen te omzeilen, hebben kolonisten in de afgelopen dagen snel nep-funderingen neergelegd. Volgens de verklaring van de Israelische regering mag er niet meer begonnen worden met de bouw van nieuwe huizen, tenzij de basis al gelegd is. De Settlement Watch van Peace Now legde op video vast hoe er in diverse nederzettingen vlakken met een dunne laag cement worden neergelegd, zodat het op de luchtfoto's (die nog genomen moeten worden) lijkt alsof het huizen in aanbouw betreft.

http://www.stopdebezetting.com/wereldpers/palestina-kolonisten-leggen-snel-nep-funderingen-neer.html

De Nuance van de NRC 142

De NRC bericht:


Met de bus naar de top

De weg naar Kopenhagen is lang. Dat weten de regeringsleiders, die volgende week op de klimaattop verschijnen, dat weten de activisten. De Nederlandse delegatie van de Internationale Socialisten zat gisteren vijftien uur in de bus. Halverwege de rit braakte die de activisten plotseling uit in de buik van het verfoeide kapitalisme: de veerboot tussen het Duitse Puttgarden en het Deense Rødbyhavn. In de winkelgalerij aan boord regeert het logo. Toblerone- chocola, parfum van Dior, sigaretten in alle smaken. De antikapitalisten laven zich aan schnitzels, friet en blikjes bier, maken hun euro’s op aan wodka. Buiten, aan dek, grappen de rokers dat het best een graadje warmer mag.

Lees vandaag in NRC Handelsblad het complete reisverslag (12 dec, pag 1). Of zoek het op in de digitale editie, bereikbaar via een webabonnement of tijdelijke toegangspas.

http://www.nrc.nl/nieuwsthema/kopenhagen/article2436020.ece/Russisch__CO2-recht__bedreigt_klimaatakkoord

Dit is een klassiek voorbeeld van hoe de tegenstanders van een systeem worden gecriminaliseerd. Het begint met de verkrachting van de taal.

'Halverwege de rit braakte die de activisten plotseling uit in de buik van het verfoeide kapitalisme.'

Braken. Kotsen. Overgeven. Spuwen. Spugen. Afschuw hebben. Van Dale: Het is om te kotsen, walgelijk.

Mensen stappen uit een bus. Een bus braakt niet, dat kan domweg niet. Het woord braken wordt hier gebruikt louter en alleen om een smerig beeld op te roepen. Zoals in de nazi-propaganda beelden van joden werden afgewisseld met die van ratten. Tekenend is ook dat de bus 'de activisten plotseling uit[braakte].' Braken doet men doorgaans inderdaad 'plotseling', het overkomt de mens. Daarmee benadrukt de NRC het beeld dat we hier met iets smerigs hebben te maken. Dat blijkt vooral ook uit het feit dat de bus helemaal niet 'plotseling' begon te kotsen. Het voertuig moest nu eenmaal stoppen voor 'de veerboot', of had de NRC-journalist gewild dat de chauffeur in de buik van het schip was doorgereden?


Een bus braakt niet. Daarentegen kan een mens dat wel. Wanneer kotst de mens? Als hij iets heeft gegeten of gedronken dat zijn fysieke systeem niet kan opnemen en dus afstoot. Een gif dat gevaarlijk is. Met andere woorden: de NRC suggereert dat we hier te maken hebben met activisten die uitgebraakt worden. En dan, om de bekende NRC-nuance te benadrukken, belanden ze 'in de buik van het verfoeide kapitalisme.' En wat doen ze daar? Ze gedragen zich daar als walgelijke kapitalisten die lak hebben aan de klimaatverandering. Het 'mag best een graadje warmer.. grappen de rokers', maar gezien hun beweerde begeerte is dit dus geen grap, en ze zijn ook nog eens rokers.


Zo werden en worden nog steeds dissidenten afgeschilderd, als walgelijke hypocrieten, als lui die het systeem wel moet uitbraken, het maatschappelijke lichaam kan gewoon niet anders, het is als het ware een natuurlijke reactie, de nazi's deden het met de joden, de blanke Europeanen met alles dat gekleurd was en de NRC met iedereen die fundamentele kritiek heeft op hun neoliberale ideologie. Zodra de commerciele media niet in staat zijn de argumenten van de tegenstanders te weerleggen blijft alleen nog het criminaliseren over. Het bewijst alleen hoe sterk de kritiek op het neoliberale systeem is dat NRC-columnisten en journalisten hun toevlucht moeten nemen tot dit soort praktijken.


Vergeet niet, de vooraanstaande Amerikaanse publicist Walter Lippmann wees er al in de jaren twintig van de vorige eeuw niet voor niets op dat 'public opinions must be organized for the press if they are to be sound, not by the press... Without some form of censorschip, propaganda in the strict sense of the word is impossible. In order to conduct propaganda there must be some barrier between the public and the event. Access to the real environment must be limited, before anyone can create a pseudo-environment that he thinks is wise or desirable.' Immers: 'How small our proportion of direct observations is when compared to those observation that are conveyed to us through the media.' Om nu te voorkomen dat de massa, in de woorden van Lippmann, 'a bewildered herd' op hol slaat, moeten de beelden die de massa krijgt toegediend streng geselecteerd worden, zodat de juiste opvattingen ontstaan 'for the real environment is altogether too big, too complex, and too fleeting for direct acquaintance.' De massamens 'is not equipped to deal with so much subtlelety, so much variety, so many permutations and combinations. And although we have to act in that environment, we have to reconstruct it on a simpler model before we van manage with it.'

Keesje Maduraatje
Gisteren kreeg ik ineens een e-mail van ene Kees Broer die onder het pseudoniem Keesjemaduraatje door het leven gaat. Hij schreef me ongevraagd onder meer dit:

'Ik volg jouw blog niet zozeer, maar ik vind het wel heel storend dat je Yochanan en zijn dochter lastig valt. Die mensen hebben jou niets gedaan. Dus ik zou dat heel goed vinden als je daar mee wilt stoppen.'

Een beter voorbeeld van de mentaliteit van mensen met rechts-radicale opvattingen had ik niet kunnen verzinnen. Keesje verwijst hier naar Yochanan Visser en zijn dochter Leah, twee Nederlanders die op gestolen Palestijns land op de Westbank leven en en daarmee niet alleen het internationaal recht schenden maar ook het leven van de Palestijnse burgerbevolking, door hen te terroriseren en een levensvatbare Palestijnse staat onmogelijk te maken. Dat interesseert Kees Broer niet. Voor hem telt het internationaal recht niet zodra het de zionisten betreft. Wat hem wel interesseert is dat een journalist als ik aan de hand van feiten de absurditeit van de Vissertjes doorprik. Kees Broer gedraagt zich al jaren als een filosemiet, als iemand over wie de gerenommeerde joods-Israelische filmmaker Eyal Sivan sprak toen hij onlangs tegen me zei: ‘het moderne antisemitisme in Europa is het filosemitisme. De jood is heilig verklaard. We zien een liefde voor joden, louter en alleen omdat ze joden zijn. Voor de filosemiet blijft een jood de ander, de buitenstaander, net als voor de antisemiet. Als we het over Israel hebben dan hebben we het in feite over Europa, over het Europese onvermogen om met de ander te leven, over de continuïteit van het Europese antisemitisme dat zich nu tegen de Arabier richt, daarbij aangemoedigd door de zionistische propaganda. Opvallend is dat nu de joden in Europa worden geaccepteerd, zij grotendeels uit Europa zijn verdwenen. Het is als het ware alsof de wandelende jood eindelijk naar huis is gegaan, een gedachte die je zowel bij christenen als zionisten aantreft. Het Europees racisme heeft geleid tot de geboorte van Israel en het filosemitisme komt tevens voort uit het Europees besef gefaald te hebben in de geschiedenis. Maar waar het in feite allemaal om draait is niet de liefde voor de jood, maar de liefde voor het slachtoffer. Die geeft de filosemiet, dus niet het slachtoffer, maar de filosemiet zelf het gevoel een goed mens te zijn.

De rest van het interview kunt u binnenkort lezen in het blad De Brug van het Steuncomite Israelische Vredes- en Mensenrechten Organisaties. Opvallend aan Keesje Maduraatje en zijn rechtse kornuiten is dat mensenrechten geen doorslaggevende rol spelen in hun wereldbeeld, zodra het Arabieren betreft. En zo kunnen ze allerlei terreur goedpraten en zelfs propageren, omdat hun woorden voor henzelf consequentieloos blijven. Niet voor hun slachtoffers. Hun woorden zijn een masker waarachter hun eigen haat schuilgaat. En dat laatste geldt ook voor de propaganda die Yochanan Visser en zijn dochter verspreiden. Hun woorden hebben wel degelijk consequenties voor hun slachtoffers, ze maken het leven van een ander volk onmogelijk. Zo schrijft Leah Visser op haar Hyves-site het volgende:


baroech dayan ha emet (gezegend is hij die over de waarheid oordeelt)

16 okt, 14:44

met diepe droevenis en de grootste pijn , woede en verdriet bevestigen wij het nieuws dat de VN het Goldstone rapport heeft goedgekeurd en dat er Israelische leiders onterecht vervolgd zullen worden ....... " and i think to myself , what a "wonderfull " world "


Zie: http://leahleh.hyves.nl/blog/


Letwel, Leah Visser heeft dus geen diepe droevenis en de grootste pijn , woede en verdriet ‘ over het feit dat onafhankelijke onderzoekers, of die nu joods of niet joods zijn, hebben geconstateerd dat in naam van onder andere haarzelf de Israelische strijdkrachten op grote schaal oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Nee, ze heeft ‘‘diepe droevenis en de grootste pijn , woede en verdriet ‘ over het feit dat de wereldgemeenschap van oordeel is dat de daders, of dit nu Palestijnen of Joden zijn, zich dienen te verantwoorden voor een onafhankelijke rechtbank. Met andere woorden: ze accepteert het feit dat meer dan 300 Palestijnse kinderen en jongeren van haar leeftijd werden vermoord, zoals Duitse kinderen tijdens de nazi-tijd accepteerden dat hun Joodse klasgenoten ineens werden gedeporteerd.


En voor dit misdadige wereldbeeld maakt vader Yochanan Visser propaganda, ondermeer in de Volkskrant en op de sites Israel Facts Monitorgroup and www. israelfacts. eu, waarbij hij regelmatig liegt en bedriegt, zoals u op mijn weblog kunt lezen. Omdat het hem aan feitelijke argumenten ontbreekt weigert hij ook in te gaan op mijn volgende aanbod:

'U en ik geven de komende tijd de feiten over Israel zoals die bij ons bekend zijn en die wij van doorslaggevend belang vinden voor een beter begrip van de 'Joodse staat'. Ik publiceer de mij bekende feiten op uw website: Israel Facts: http://www.israelfacts.eu/ en u publiceert de u bekende feiten op mijn weblog: http://stanvanhoucke.blogspot.com/ Het spreekt voor zich dat wij elkaar's feiten niet mogen censureren maar wel kunnen bekritiseren. Het doel ervan is simpel: de lezer krijgt zo de mogelijkheid om aan de hand van de feiten zich een volwaardiger beeld te vormen van Israel.'


Zie: http://stanvanhoucke.blogspot.com/search?q=yochanan+visser


Het wereldbeeld dat Kees Broer en de zijnen verdedigen en propageren is niet het mijne. Maar daarover wil Maduraatje niets horen. Fundamentele kritiek is onwelkom: 'ik zou dat heel goed vinden als je daar mee wilt stoppen.' Et voila, de aap is uit de mouw, een groepje rechtse propagandisten wil dat ik ophou met het geven van verzwegen feiten. Ik moet daarmee 'stoppen', terwijl dezelfde Broer en zijn kameraden de mond vol hebben van de vrijheid van meningsuiting, en het zelfs hebben over het niet bestaande 'recht om te kwetsen'. Reken maar dat die vrijheid van meningsuiting eraan gaat zodra ze de macht zouden krijgen. Het gaat deze mensen niet om een openlijke gedachtenuitwisseling, nee het gaat hen om hun eigen gelijk te forceren, om de alleenheerschappij waarbij ze dag in dag uit hun eigen onvermogen, hun eigen rancune en ressentimenten overal kunnen uitschreeuwen. En iedereen die met onwelgevallige feiten komt die kan deze reactie verwachten: 'Anoniem heeft een nieuwe reactie op uw bericht "Yochanan Visser als Crimineel 13" achtergelaten: jij leeft niet lang meer, eikel....'

Het opvallende was dat de daarop volgende reactie die van Keesje Maduraatje was, die al jarenlang niet meer gereageerd had op mijn weblog. Dus wees ik hem hierop, zonder hem overigens direct te beschuldigen. Binnen zeven minuten reageerde Kees Broer als volgt: 'Stan, dat soort bedreigingen zijn zeker niet van mij, niet van mensen die ik ken en ik roep er nooit toe op.'


Het is natuurlijk prettig te weten dat Keesje Maduraatje laat weten 'nooit' op te roepen om mensen zoals ik te vermoorden, maar daar gaat het niet om. Zo'n oproep zou onmiddellijk het einde van zijn weblog betekenen. Hoe weet hij trouwens dat 'dat soort bedreigingen zeker... niet van mensen die ik ken [zijn].' ? Heeft hij ze allemaal in die zeven minuten gebeld? En wat bedoelt hij met 'dat soort bedreigingen'? Moet ik daaruit concluderen dat hij en de 'mensen die ik ken' wel andersoortige bedreigingen uiten?


Het is interessant dat sinds ik Yochanan Visser confronteer met de feiten ik niet alleen van Keesje Maduraatje een reactie krijg, maar ook bedreigingen en beledigingen, waarbij de anoniem blijvende reageerders nooit op de feiten ingaan. Waar het in wezen omgaat is dat Kees Broer in dezelfde modderpoel van ressentimenten en rancune roert als al die andere reactionairen die de voedingsbodem scheppen van iets dat niet consequentieloos zal blijven. Het is daarbij tevens opmerkelijk dat al dit soort mensen zelf nooit de gevolgen van terreur van nabij hebben meegemaakt. En o wee, let op hun gejammer zodra ze zelf op dezelfde manier worden behandeld als de Joden in Israel de Palestijnen behandelen.


vrijdag 11 december 2009

Boycot Israel 60


De NRC bericht:


Brits etiket voor product uit nederzetting Israël

Gepubliceerd: 11 december 2009 12:55 | Gewijzigd: 11 december 2009 12:56

Door onze correspondent

Londen, 11 dec. De Britse regering heeft tot ergernis van Israël supermarkten in eigen land geadviseerd op etiketten van voedingsmiddelen uit de bezette Westelijke Jordaanoever duidelijk aan te geven of ze van Palestijnse herkomst zijn dan wel uit Israëlische nederzettingen stammen.

Palestijnse woordvoerders hebben het advies met instemming begroet. Israël heeft echter bij monde van zijn ambassade in Londen verklaard „buitengewoon teleurgesteld” te zijn. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken stelde dat de maatregel tot „radicalisering” van de Palestijnen zal leiden.

Israël vreest dat de nieuwe etikettering sommige consumenten ertoe zal brengen producten van de nederzettingen te mijden. Tot dusverre was het voor consumenten moeilijk de exacte herkomst van artikelen vast te stellen omdat op de etiketten slechts werd vermeld dat ze uit Israël afkomstig waren dan wel van de Westelijke Jordaanoever.

De Britse regering verstrekt overigens slechts richtlijnen voor de etiketten, die geen kracht van wet hebben. Veel supermarkten verwelkomden niettemin het advies.

Londen is al jaren van oordeel dat de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, die sinds 1967 door Israël wordt bezet, op grond van het internationaal recht illegaal zijn. Britse regeringsfunctionarissen onderstrepen echter dat ze tegen een boycot van producten uit Israël of van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever zijn.


http://www.nrc.nl/buitenland/article2435417.ece/Brits_etiket_voor_product_uit_nederzetting_Israel


Juist ja: 'Londen is al jaren van oordeel dat de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, die sinds 1967 door Israël wordt bezet, op grond van het internationaal recht illegaal zijn.'


Wel, dit is kennelijk groot nieuws voor de NRC-redactie, maar beste collega's, niet alleen Londen vindt dit, maar ook Den Haag en trouwens alle staten op aarde, behalve Israel, zijn van mening dat 'de Joodse staat' het internationaal recht schendt. En niet alleen alle staten behalve Israel, maar ook het hoogste rechtscollege in de wereld, het International Gerechtshof kwam nog eens in 2004 tot het oordeel dat de Joodse nederzettingen en de Muur illegaal zijn. Daar staan jullie natuurlijk van te kijken, maar toch is het zo. Jullie corespondent schrijft: 'Israël vreest dat de nieuwe etikettering sommige consumenten ertoe zal brengen producten van de nederzettingen te mijden.' Maar dat kan Israel gauw oplossen door het internationaal recht te gaan respecteren. Ieder fatsoenlijk mens zou Israel moeten boycotten. En dat kan ook door geen producten uit dat land te kopen.

Meer informatie vindt u hier: http://www.boycotisrael.info/html/index.html

Yochanan Visser als Crimineel 14Yochanan Visser met JNF-petje
Yochanan Visser is a Dutch-language analyst for the Israel Facts Group (www.israelfacts.eu), a European media watchdog organization, as well as manager of Israel Facts Monitorgroup and www. israelfacts. eu. He lives in Efrat, Israel.

Yochanan Vissser,

Op 5 oktober 1995 verklaarde premier Rabin tijdens een toespraak in de Knesset over het Israelisch-Palestijnse Interim Overenkomst over een toekomstige Palestijnse staat:

We would like this to be an entity which is less than a state, and which will independently run the lives of the Palestinians under its authority. The borders of the State of Israel, during the permanent solution, will be beyond the lines which existed beforte the Six Day War.

Door de propaganda in de westerse commerciele media is het beeld ontstaan dat Yitzhak Rabin tot het kamp der gematigden behoorde. En dat terwijl hijzelf direct verantwoordelijk was geweest voor de etnische zuivering van tenminste 50.000 Palestijnse burgers uit Lidda en Ramle in 1948, en na de verovering van 1967 als zionistische leider betrokken was bij het stelen van Palestijns land op de Westbank. Inmiddels is sinds 1995 nog meer land van de Palestijnen gestolen. Yochanan Visser, kunt u mijn lezers uitleggen waar volgens u de grenzen van Israel precies liggen en waarom u denkt dat u en de uwen wel mogen stelen en bijvoorbeeld de Palestijnen niet?
In afwachting van uw antwoord,
Stan van Houcke
Journalist/schrijver
Amsterdam

Louise O. Fresco 8Dit schreef professor Louise Fresco in haar NRC-column:

Klimaat is uitgegroeid tot de toetssteen van alles wat moreel correct is, een pars pro toto voor veel ongenoegen. Maar Kopenhagen gaat over veel meer dan klimaatverandering, het gaat over onze betekenis als menselijke soort.

http://weblogs.nrc.nl/fresco/2009/12/08/kopenhagen-een-topje-in-een-evolutionair-proces/

Deze zin is nog wel begrijpelijk: 'Klimaat is uitgegroeid tot de toetssteen van alles wat moreel correct is, een pars pro toto voor veel ongenoegen.' Hier staat Fresco met opgeheven vingertje tegenover mensen van wie zij denkt dat ze hun vingertje tegen haar opheffen. Haar houding is weliswaar nonsens, maar moet kunnen. Wat niet kan in de massajournalistiek is een zin schrijven die cryptisch is. Deze: 'Maar Kopenhagen gaat over veel meer dan klimaatverandering, het gaat over onze betekenis als menselijke soort.' Wat staat hier nu precies?


Allereerst die tegenstelling waarmee ze de zin begint: 'Maar'. Maar wat? Maar slaat terug op de voorafgaande zin, er zijn lui die het klimaat als een stok gebruiken om de vrije markt ideologie te slaan. Dat is namelijk de strekking van haar column. Oke, Fresco is tegen fundamentele kritiek op het kapitalisme en dat is niet verwonderlijk, want zij heeft een belang, een financieel belang zelfs, Fresco is commissaris van een bank en van de multinational Unilever (zie reactie AdR). Haar verdediging van het kapitalisme is dus nog te begrijpen, maar wat bedoelt ze nu precies met de opmerking dat 'het gaat over onze betekenis als menselijke soort.'

'Kopenhagen... gaat over onze betekenis als menselijke soort? Ik kan me daarbij werkelijk niets voorstellen als moraliteit daarbij van haar niet aan de orde mag worden gesteld. Misschien bedoelt ze Kopenhagen.... gaat over ons voortbestaan als menselijke soort. Ik bedoel, alle grote wetenschappers wijzen de mens erop dat er grenzen aan de groei zijn, dat de grondstoffen niet onuitputtelijk zijn en dat de milieuvernietiging ons bestaan op aarde bedreigt, en dat we dus ons mens- en wereldbeeld zullen moeten aanpassen aan de realiteit, aan de natuur. Dit is een feit dat de vrije markt-ideologie niet kan accepteren omdat het systeem alleen kan bestaan door eeuwige groei. En waarom zouden we dat niet doen? Het gaat toch lekker zo, we consumeren en produceren ons te pletter. En de reclame zorgt ervoor dat ieder mens ontevreden en dus gemobiliseerd blijft.

Ik wil maar stellen dat we zonder moraliteit natuurlijk nooit in staat zullen zijn om onze begeerte aan banden te leggen. Maar daarover zwijgt professor Fresco. En het gevolg is die wartaal en die leugens waarmee ze haar column vult.

Peter van Walsum Oud-Diplomaat 12

Een van de vele honderduizenden Irakese slachtoffertjes van het sanctiebeleid waarvoor Peter van Walsum mede verantwoordelijk was.

Peter van Walsum is lid van de huidige:

Commissie van onderzoek besluitvorming Irak
De commissie bestaat uit de volgende leden (v.l.n.r.):

Op 3 maart 2009 is de Commissie van onderzoek besluitvorming Irak aan haar werkzaamheden begonnen. Deze onafhankelijke commissie doet onderzoek naar de voorbereiding en besluitvorming over de politieke steun van Nederland aan de inval in Irak in de periode zomer 2002 tot zomer 2003. De commissie presenteert de resultaten op
12 januari 2010.

http://www.onderzoekscommissie-irak.nl/#pagina=849


Naar aanleiding van het feit dat Van Walsum lid is van een door de regering aangestelde commisie die de houding van onder andere premier Balkenende tegen het licht moet houden, stelde ik de woordvoerder van deze commissie enkele vragen.


Die woordvoerder is Rob Sebes:


Current

Past


Op de vraag wie de commissie heeft samengesteld en wat daarbij de criteria zijn geweest verklaarde Sebes:

De keuze deed de voorzitter van de commissie, mr. W.J.M. Davids, oud-president van de Hoge Raad. Hijzelf is door de regering gevraagd en hij stelde de commissie samen met als criterium: deskundigheid.

Op grond van welke deskundigheid is Peter van Walsum gevraagd?

Sebes: Wij gaan niet in op vragen over individuele commissieleden.

Waarom niet? Het gaat hier om een publieke zaak, dat met publiek geld wordt gefinancierd.

Sebes: Dat doen we niet.

U weet dat Peter van Walsum in 2000 in bepaalde kringen in opspraak kwam naar aanleiding van zijn controversiele uitspraken tegenover de journalist John Pilger. Van Walsum's opmerkingen werden algemeen als schokkend ervaren.

Sebes: Ik weet waarover u het heeft.

Is het verstandig om zo iemand in een Commissie van Onderzoek Besluitvorming Irak te plaatsen?

Sebes: De commissie heeft in volle eendracht samengewerkt. Van Walsum's houding als voorzitter van de sanctiecommissie heeft kennelijk geen rol gespeeld.

Het is ook niet voor de andere commissieleden een discussiepunt geweest?

Sebes: De commissieleden waren heel loyaal tegenover elkaar.


Tot zover woordvoerder Rob Sebes. De vraag is nu of de commissieleden net zo loyaal staan tegenover onze rechtsregels en de principes van het internationaal recht. We weten het op 12 januari.

Wel is nu al opmerkelijk dat de commissieleden die de achtergronden van de Irak-politiek moeten doorgronden, kennelijk niet op de hoogte waren van de achtergronden van Peter en Walsum. En als ze dat wel waren, dan is natuurlijk de vraag waarom ze niet tegen zijn deelname hebben geprotesteerd.

Overigens heeft de commissie niemand onder ede kunnen ondervragen. Dat is al een geweldige beperking bij de zoektocht naar de waarheid. Op liegen staat geen sanctie.

Het rapport van de commissie wordt op dit moment gedrukt.


ISRAEL. BURNING CHILDREN ALIVE

https://x.com/Partisangirl/status/1794851844965228891 Syrian Girl  @Partisangirl Israel burning children alive in refugee tent in Rafah. Thi...