zaterdag 19 maart 2022

De Pedanterie van de Fact-Checkers

Er is een subtiel maar wezenlijk verschil tussen kijken en zien. In de, qua sfeer, schitterend film The power of the Dog (2021) van de Oscar winnende Nieuwzeelandse regisseur Jane Campion vertelt één van hen desgevraagd dat hij een gestorven vriend bewonderde omdat: ‘Hij me [leerde] mijn ogen te gebruiken zoals anderen dat niet doen. Die heuvel daar bijvoorbeeld. De meeste mensen zien alleen een heuvel. Wat denk je dat Bronco erin zag?’ De ander antwoord: ‘Een blaffende hond.’ De vragensteller is verbluft, want behalve Bronco, is het de eerste keer dat hij iemand spreekt die, net als hij, door de uiterlijke vormen heen kan kijken, die meer kan zien dan de overgrote meerderheid van de mensen. 

Ik moest hieraan denken toen ik van Facebook een reprimande kreeg omdat ik een bericht had gedeeld, die ‘informatie’ zou bevatten ‘die volgens onafhankelijke feitencheckers onjuist is.’ Waar het in concreto omging was de bewering van de vermeende ‘onafhankelijke feitencheckers’ dat een foto ‘onwaar’ zou zijn. De argumentatie was dat ‘gebombardeerde kinderen en zwangere vrouwen echte patiënten [zijn],’ een feit dat ik nooit had betwist. Laat ik u eerst de betreffende foto's zien. 

Volgens de officiële Oekraïense lezing is deze zwangere vrouw net uit een door de Russische strijdkrachten zwaar gebombardeerde hospitaal in Mariupol gevlucht. Daarentegen stellen bewoners van Mariupol dat in dit hospitaal al zeker enkele dagen geen zwangere vrouwen meer lagen, en wel om de simpele reden dat het Azov neo-nazi bataljon dit gebouw een geschikte schuilplaats leek om het oprukkende Russische leger te beschieten. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov verklaarde hierover ondermeer: 

Op 7 maart, drie dagen geleden, tijdens een vergadering van de VN-Veiligheidsraad, werd door onze delegatie de feiten gepresenteerd dat deze kraamkliniek al lang ingenomen was door het Azov-bataljon, waaruit alle bevallende vrouwen werden verdreven. Het was de basis van het Azov-bataljon, deze gegevens zijn drie dagen geleden gepresenteerd.

Ik vermoed dan ook dat de ‘fact-checkers’ dit niet gecheckt hebben  bij de VN, of bij minister Lavrov, en dat zegt veel over hun bewering dat zij 'onafhankelijk' te werk gaan. Al meerdere malen zijn de fact-checkers betrapt op het verspreiden van foutieve informatie. Laat ik nu als journalist, die een halve eeuw dit vak heb uitgeoefend, vertellen hoe een professional kijkt, en als hij zijn vak verstaat, wat hij ziet. Kijkt u even met mij mee. 

Op de achtergrond een zwaar gebombardeerd gebouw, waar de drukgolven van de explosies weinig overeind hebben gelaten, de ramen zijn eruit geblazen, de facade is beschadigd, maar ziedaar, uit het gebouw stapt een vrouw die de cameralens inkijkt, bewust dat zij gefotografeerd wordt. Een opmerkelijk feit aangezien er toch, als het ziekenhuis nog steeds als ziekenhuis werd gebruikt, tientallen, zo niet honderden patiënten gedood moeten zijn. De gefotografeerde heeft slechts enkele schrammen, ze heeft de tijd gehad om enkele spullen mee te nemen. Onverklaarbaar is tevens dat enkele minuten na het bombardement een man een pan soep op een vuurtje aan het opwarmen is. De rest van de mensen zien er niet uit alsof ze getraumatiseerd zijn door dit zware bombardement, zij zijn eerder nieuwsgierig, 'wat zijn ze hier nou toch aan het doen?' Als journalist die enkele malen oorlogsgebied heeft doorkruist weet ik dat gewone mensen niet op die manier reageren. Al bij de eerste explosie of schot weet een burger niet of hij op de grond moet duiken of weg moet rennen, hij is volledig in paniek, gedesoriënteerd, schreeuwt en huilt, maar gaat zeker niet kijken of een fotograaf een portret van hem neemt. Kortom, deze foto is in scene gezet, om propagandistische redenen. Maar hoe leg ik dit uit aan mensen die wel kunnen kijken, maar niet in staat zijn te zien waarnaar ze kijken? En wat de Facebook fact-checkers betreft, hoeveel krijgen die betaald, en hoe? No cure no payLater meer over Facebook's Fake Newsvrijdag 18 maart 2022

Volodymyr Zelensky. Hoe Wapenen We Ons Tegen Criminele Dwazen?

Hoe wapent de mensheid zich tegen een misdadige dwaas als Volodymyr Zelensky, president van de Oekraïne, een staat die in 2003 één van de negentien naties was die actief deelnam aan de Shock and Awe-inval in Irak, volgens de Verenigde Naties een ernstige schending van het internationaal recht aangezien sinds het Neurenberg Proces van 1946 een agressieoorlog de grootste oorlogsmisdaad wordt beschouwd. Desondanks eist  Zelensky nu dat de VS ‘een vliegverbod voor Russische vliegtuigen’ instelt, een besluit dat volgens perssecretaris Jen Psaki van het Witte Huis zou kunnen leiden tot ‘een direct conflict en mogelijk een oorlog met Rusland, iets waarvan wij geen deel willen uitmaken.’ Begrijpelijk want een dergelijke confrontatie zal naar alle waarschijnlijkheid in een nucleair armageddon eindigen. Hoewel Zelinsky in het Westen, maar niet daarbuiten, inmiddels de status van een rockster bekleedt hoop ik toch dat de huidige massahysterie van de Nederlanders niet eindigt in een rechtvaardiging voor de vernietiging van al het leven op aarde. Inmiddels heeft de Amerikaanse president de Russische president Vladimir Poetin wel een oorlogsmisdadiger genoemd. Dit onderstreept nog eens hoe ook onder de Amerikaanse elite het besef heerst dat haar hegemonie ernstig is aangetast. Maar of dit besef is doorgedrongen tot de neoconservatieven als bijvoorbeeld de huidige staatssecretaris voor Europa en Eurazië, Victoria Nuland, een groot voorstander van de desastreuze inval in Irak, blijft twijfelachtig, want zij financierde onder Obama met vijf miljard dollar de gewelddadige Maidan-Revolte, aangevoerd door de radicale Oekraïense neo-nazi beweging. 

Belangrijk is te weten dat de VS na de Mutual Assured Destruction-doctrine -- waarbij beide partijen de hele mensheid zou vernietigen -- in 2001 overgestapt is op de zogeheten ‘Nuclear Posture Review’ waarbij:

the use of nuclear weapons, so-called tactical nuclear weapons or bunker buster bombs (mini-nukes) could henceforth be used in the conventional war theater without the authorization of the Commander in Chief, namely the President of the United States.

Seven countries were identified in the 2001 NPR (adopted in 2002) as potential targets for a preemptive nuclear attack. 

Discussing ‘requirements for nuclear strike capabilities,’ the report lists Iran, Iraq, Libya, North Korea, and Syria as ‘among the countries that could be involved in immediate, potential, or unexpected contingencies.’ 

Three of these countries (Iraq, Libya and Syria) have since then been the object of US-led wars. The 2002 NPR also confirmed continued nuclear war preparations against China and Russia.

The Bush review also indicates that the United States should be prepared to use nuclear weapons against China, citing ‘the combination of China’s still developing strategic objectives and its ongoing modernization of its nuclear and non-nuclear forces.’

Finally, although the review repeats Bush administration assertions that Russia is no longer an enemy, it says the United States must be prepared for nuclear contingencies with Russia and notes that, if ‘U.S. relations with Russia significantly worsen in the future, the U.S. may need to revise its nuclear force levels and posture.’ Ultimately, the review concludes that nuclear conflict with Russia is ‘plausible’ but ‘not expected.’ ( Arms Control) emphasis added.

Nuclear War against both China and Russia is contemplated.

https://www.globalresearch.ca/preemptive-nuclear-war-a-third-world-war-spells-the-end-of-humanity-as-we-know-it/5772695 

In 2002 was een nucleaire aanval op Rusland ‘aannemelijk,’ maar nog ‘niet verwacht.’ Maar inmiddels ‘at the height of the Ukraine crisis, a Preemptive Nuclear attack against Russia is on the drawing of the Pentagon,’ aldus de Canadees Michel Chossudovsky, ‘an award-winning author, Professor of Economics (emeritus) at the University of Ottawa, Founder and Director of the Centre for Research on Globalization (CRG), Montreal, Editor of Global Research. He has taught as visiting professor in Western Europe, Southeast Asia, the Pacific and Latin America. He has served as economic adviser to governments of developing countries and has acted as a consultant for several international organizations, wiens  ‘writings have been published in more than twenty languages.’ 

Chossudovsky wijst erop dat:

We recall Reagan’s historic statement: ‘A nuclear war cannot be won and must never be fought. The only value in our two nations possessing nuclear weapons is to make sure they will never be used.’

Nonetheless, there are voices within the US establishment that are convinced that ‘a nuclear war is winnable.’

Flashback to World War II: ‘Operation Barbarossa’

There is ample evidence that both the US and its British ally were intent upon Nazi Germany winning the war on the Eastern Front with a view to destroying the Soviet Union:

Stalin and his entourage’s growing suspicions, that the Anglo-American powers hoped the Nazi-Soviet War would last for years, were based on well-founded concerns. This desire had already been expressed in part by Harry S. Truman, future US president, hours after the Wehrmacht had invaded the Soviet Union.

Truman, then a US Senator, said he wanted to see the Soviets and Germans ‘kill as many as possible’ between themselves, an attitude which the New York Times later called ‘a firm policy.’ The Times had previously published Truman’s remarks on 24 June 1941, and as a result his views would most likely not have escaped the Soviets’ attention. (Shane Quinn, Global Research, March 2022)

Hitler’s Operation Barbarossa initiated in June 1941 would have failed from the very outset had it not been for the support of Standard Oil of New Jersey (owned by the Rockefellers) which routinely delivered ample supplies of oil to the Third Reich. While Germany was able  to transform coal into fuel, this synthetic production was insufficient. Moreover, Romania’s Ploesti oil resources (under Nazi control until 1944) were minimal. Nazi Germany largely depended on oil shipments from US Standard Oil.

Trading with the Enemy legislation (1917) officially implemented following America’s entry into World War II did not prevent Standard Oil of New Jersey from selling oil to Nazi Germany. This despite the Senate 1942 investigation of US Standard Oil.

While direct US oil shipments were curtailed, Standard Oil would sell US oil through third countries. US oil was shipped to occupied France through Switzerland, and from France it was shipped to Germany:

‘for the duration of the Second World War, Standard Oil… continued to supply Nazi Germany with oil. The shipments went through Spain, Vichy France’s colonies in the West Indies, and Switzerland.’

Without those oil shipments instrumented by Standard Oil and the Rockefellers, Nazi Germany would not have been able to implement its military agenda. Without fuel, the Third Reich’s eastern front under Operation Barbarossa would most probably not have taken place, saving millions of lives. The Western front including the military occupation of France, Belgium and The Netherlands would no doubt also have been affected.

The USSR actually won the war against Nazi Germany, with 27 million deaths, which in part resulted from the blatant violation of Trading with the Enemy by Standard Oil.

Veelzeggend is tevens de volgende informatie:

‘Operation Unthinkable’: A World War III Scenario Formulated During World War II

A  World War III scenario against the Soviet Union had already been envisaged in early 1945, under what was called Operation Unthinkable, to be launched prior to the official end of World War II on September 2, 1945.

Meanwhile in the wake of the Yalta Conference, Winston Churchill had contemplated a Secret Plan to wage war against the Soviet Union:

If you thought the Cold War between East and West reached its peak in the 1950s and 1960s, then think again. 1945 was the year when Europe was the crucible for a Third World War.

The plan called for a massive Allied assault on 1 July 1945 by British, American, Polish and German — yes German — forces against the Red Army. They aimed to push them back out of Soviet-occupied East Germany and Poland, give Stalin and bloody nose, and force him to re-consider his domination of East Europe… Eventually in June 1945 Churchill’s military advisors cautioned him against implementing the plan, but it still remained a blueprint for a Third World War… The Americans had just successfully tested an atomic bomb, and there was now the final temptation of obliterating Soviet centres of population.

Churchill’s ‘Operation Unthinkable’ against Soviet Forces in Eastern Europe (see above) was abandoned in June 1945.

During his mandate as Prime Minister (1940-45), Churchill had supported the Manhattan Project. He was a protagonist of nuclear war against the Soviet Union, which had been contemplated under the Manhattan project as early as 1942, when the US and the Soviet Union were allies against Nazi Germany.

A  Blueprint for a Third World War using nuclear weapons against 66 major urban areas of the Soviet Union was officially formulated on September 15, 1945 by the US War Department. 

https://www.globalresearch.ca/preemptive-nuclear-war-a-third-world-war-spells-the-end-of-humanity-as-we-know-it/5772695 

Laat ik het voor de onzorgvuldige lezer nog een keer uitspellen: wij worden geregeerd door criminelen die niet terugdeinzen voor het risico van een nucleaire holocaust. Zelinsky en zijn neo-nazi’s zijn slechts kleine kruimeldieven vergeleken bij de massamoordenaars van de NAVO-staten. Dat de overgrote meerderheid van de westerlingen de bovenstaande informatie niet kent, wil niet zeggen dat de Russische en de Chinese beleidsbepalers even onwetend zijn. Geen sprake van. Vijf eeuwen kolonialisme bewijst hoe genocidaal het Westen is, de joodse holocaust was geen aberratie, maar het voorlopige sluitstuk van de grootschalige criminaliteit van het Westen. 

In zijn weergaloze boek Exterminate all the Brutes. One Man's Odyssey Into The Heart Of Darkness And The Origins Of European Genocide (1992) schrijft de Zweedse oud-diplomaat en auteur Sven Lindqvist dat:

Auschwitz de moderne industriële toepassing [was] van een uitroeiingspolitiek waarop de Europese overheersing van de wereld […] lang heeft gesteund,

en dat de:

Europese vernietiging van de 'inferieure rassen' van vier continenten de grond voorbereidde voor Hitlers vernietiging van zes miljoen joden in Europa,

en dat het:

Europees expansionisme, vergezeld als het was door een schaamteloze verdediging van het uitroeien, manieren van denken en politieke precedenten [schiep] die de weg baanden voor nieuwe wandaden, die uiteindelijk culmineerden in’ de ‘Holocaust.’ 

En tenslotte dat:

toen hetgeen was gebeurd in het hart der duisternis werd herhaald in het hart van Europa, niemand het [herkende]. Niemand wilde toegeven wat iedereen wist. Overal in de wereld waar kennis wordt onderdrukt, kennis die als ze bekend zou worden gemaakt ons beeld van de wereld aan gruzelementen zou slaan en ons zou dwingen onszelf ter discussie te stellen — daar wordt overal het Hart der Duisternis opgevoerd. U weet dat al. Net als ik. Het is geen kennis die ons ontbreekt. Wat gemist wordt is de moed om te begrijpen wat we weten en daaruit conclusies te trekken.

Het is dit gemis aan ‘moed om te begrijpen wat we weten en daaruit conclusies te trekken’ dat mijn mainstream-collega’s van de zogeheten ‘vrije pers,’ karakteriseert. Hun hoerigheid, hun slaafse opstelling tegenover de massamoordenaars in de politiek is weerzinwekkend. Maar ook hier geldt: hoe wapenen we ons tegen deze criminele dwazen?

Uit wob-documenten blijkt dat het Rijk massale controle uitvoert op media en burgers

Het Rijk keerde zich tijdens de 'pandemie' tegen burgers en werkte kritische geluiden tegen in samenwerking met de pers, big tech en influencers. Er werd zelfs een "desinformatie alliantie" opgetuigd.

Wat velen al langer vermoedden blijkt harde realiteit: uit wob-documenten komt naar voren dat een groot aantal ministeries betrokken is bij het tegenwerken van kritiek op het regeringsbeleid. Het Rijk heeft tijdens de ‘pandemie’ uiteenlopende technieken gebruikt om kritische journalisten en burgers verdacht te maken en de mond te snoeren. Tegelijkertijd werd een groot verhaal voor gedragsbeïnvloeding uitgerold. Dit blijkt uit onderzoek van CeesVan der Vegt en Aukema.

De afgelopen twee jaar hebben miljoenen burgers in meer of mindere mate ervaren dat ze belemmerd werden in het uiten van hun mening over de coronapandemie. Maar het was niet altijd duidelijk hoe deze tegenstand gecoördineerd werd. Of het nu ging om het uiten van kritiek op social media, het stellen van kritische vragen aan medeburgers of het bezoeken van een demonstratie; het was een grote uitdaging om tegen de stroom in te zwemmen, ook wanneer standpunten genuanceerd en feitelijk werden onderbouwd.

De staat spoort kritische geluiden op en werkt ze tegen

Het wob-onderzoek van Cees, Van der Vegt en Aukema laat andermaal zien dat het Nederlandse ambtenarenapparaat in de ban was van het bedwingen van een “onzichtbare vijand”. Na het uitroepen van de pandemie zagen de instanties blijkbaar een belangrijke taak voor zichzelf weggelegd om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Om dit te realiseren, ontstond een innige verstrengeling tussen het Rijk, de media en grote techbedrijven zoals YouTube, LinkedIn en Facebook.

Meeslepende verhalen om regeringsbeleid te realiseren

Om de vermeende "onzichtbare vijand" te onderwerpen, gebruikte het Rijk verschillende narratieven. Deze grootse verhaallijnen werden gebruikt om burgers in een gewenste richting te duwen, hun gedrag te beïnvloeden en uiteindelijk nieuwe sociale normen te stellen. Zo valt op te maken uit de vrijgegeven documenten. De situatie rond de mondmaskerplicht is een illustrerend voorbeeld van zogenaamde social engineering; niemand geloofde in de maskers en toch gingen burgers elkaar hier onderling op controleren.

Veel ambtenaren die meewerkten aan de gedragsbeïnvloeding geloofden waarschijnlijk zelf dat ze een belangrijke missie hadden, want ook zij kregen van de regering te horen dat de samenleving in groot gevaar verkeerde. Na twee jaar is echter volstrekt duidelijk dat de hoofddoelen aan de politieke top weinig met virusbestrijding te maken hadden. Alles wijst op het CTB als één van de primaire doelen. Dit is feitelijk een burgercontrolesysteem in wording, waarmee men in Brussel in de nabije toekomst heel wat van plan is.1

Defensie als bewaker van regeringsbeleid

De onderzoekers ontdekten dat het overheidsnarratief onder meer bewaakt wordt door het Land Information Manoeuvre Centrum (LIMC). Deze eenheid van Defensie constateerde bijvoorbeeld in augustus 2020 dat er in de samenleving een groeiend anti-regeringssentiment opkwam. Hierop uitte de militaire eenheid haar bezorgdheid dat het toenemende verzet tegen de coronamaatregelen zou doorsijpelen in de traditionele media.

Ongezonde verstrengeling van het Rijk en de media

Tijdens de coronacrisis werd al snel een ongezonde verstrengeling tussen de staat en de media zichtbaar. Hier moet echter nog veel onderzoek naar worden gedaan, omdat vrijwel alle betrokkenen hun mond houden of het van binnenuit eenvoudigweg anders ervaren. Het Wob-onderzoek geeft alvast een inkijkje in de gevaarlijke relatie tussen pers en staat. Zij ontdekten bijvoorbeeld dat het RIVM haar mediaoptredens zeer rigide regisseert.

RIVM voerde regie over interviews en documentaires

Uit de wob-documenten komt naar voren dat het RIVM weinig interesse heeft in onafhankelijke journalistiek: het draait allemaal om het imago van het RIVM als 'wetenschappelijk baken' in tijden van crisis. Een voorbeeld hiervan is een gearrangeerd interview met directeur-generaal Brug bij “Buitenhof”, dat wordt aangegrepen om de zichtbaarheid te vergroten en ‘het eigen verhaal’ te vertellen. 

Tevens wordt een documentairemaker op de werkvloer bij het RIVM toegelaten met de bedoeling een beeldverslag te maken van ‘de wetenschap die heeft geleid tot de crisisaanpak’. Bij de documentaire mogen geen beelden worden gebruikt zonder de toestemming van het RIVM. In de correspondentie wordt naar voren gebracht dat de documentairemaker geen ’journalisatiek belang’ had.

Het beeld ontstaat dat het imago van het rijksinstituut op moest worden gepoetst, nadat het in het begin van de crisis flinke beschadiging had opgelopen. De gang van zaken bij het RIVM lijkt exemplarisch voor wat we dagelijks zagen gebeuren tijdens de crisis: de media fungeerde als spreekbuis van de staat en was niet onafhankelijk of objectief.

Het Rijk huurde influencers in om het grote verhaal te vertellen

Er zijn de afgelopen twee jaar in de media veel voorbeelden voorbij gekomen van merkwaardige en zelfs extremistische uitlatingen door BN’ers, influencers en ervaringsdeskundigen. Uit het onderzoek komt naar voren dat er een duidelijke strategie lag om personen buiten de overheid in te schakelen om het “grote verhaal voor gedragsbeïnvloeding” te vertellen. 

Vermoedelijk is er inmiddels een waslijst aan bekende namen die zich door het Rijk lieten betalen. Maar alleen van de influencers Sofiane Boussaadia (Boef). Ali Bouali (Ali B.) en Famke Louise is officieel bekend dat zij gezamenlijk 55 duizend euro betaald kregen voor een aantal video’s rond de campagne “alleen samen”.2Rapper Boef heeft overigens recent spijt betuigd van zijn deelname en de inkomsten aan een goed doel geschonken.3

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Ook het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) speelt een rol in het monitoren van kritische geluiden in de maatschappij. De wob-documenten laten zien dat deze eenheid voortdurend informatie over journalisten, politici en influencers doorspeelt aan het ministerie van VWS. Dit gebeurde in de vorm van zogenaamde omgevingsanalyses. 

In deze analyses wordt de impact van een groot aantal influencers en politici gevolgd, waaronder Maurice de Hond, Hans van Tellingen, Caroline van der Plas en Fleur Agema. Een gedeelte van de omgevingsanalyses is terug te vinden in de wob-documenten. Het weblog Geenstijl wist echter de hand te leggen op tientallen van zulke analyses, waarvan er dagelijks drie werden gemaakt.4

Diverse ministeries strijden tegen onwelgevallige meningen

Het onderzoeksteam constateert dat social media geen vrij podium biedt voor burgers. De autoriteiten hebben namelijk een duidelijke strategie om "desinformatie" op social media aan te pakken. In werkelijkheid gaat het hierbij niet om het tegengaan van misleidende informatie. Het gaat vooral om het tegenwerken van kritiek op het regeringsbeleid. 

Een groot aantal entiteiten bleek betrokken te zijn bij het aanpakken van ongewenste meningen, waaronder de ministeries van Binnenlandse Zaken, Defensie, Justitie, Volksgezondheid, Economische Zaken en Onderwijs. Mogelijk zitten afgevaardigden van deze ministeries samen in de “desinformatie alliantie”, waarover in de wob-documenten wordt geschreven.

In diskrediet brengen van influencers door trollen

Het Rijk blijkt verschillende technieken te hanteren om kritische journalisten en burgers aan te pakken. Vanwege schaarse capaciteit, richten de instanties zich hoofdzakelijk op personen met een groot bereik. Eén van de gebruikte technieken is het in diskrediet brengen van influencers en het ondermijnen van hun standpunten. Hoe dit precies gebeurt, wordt niet omschreven maar het is algemeen bekend dat dit op social media vooral gebeurt door de inzet van nepprofielen, zogenaamde trollen.

Het Rijk laat social media profielen van burgers verwijderen

Uit de wob-documenten blijkt dat het Rijk ook samenwerkt met techbedrijven om ongewenste informatie van de platformen te verwijderen. De autoriteiten voerden bijvoorbeeld gesprekken met het Oversight Board van Facebook en organiseerden discussies over de rol en verantwoordelijkheid van techbedrijven. Hieruit blijkt dat de techbedrijven door de staat onder druk worden gezet om kritische uitingen te censureren.

Maar het gaat nog een stap verder. Zo blijkt dat het Rijk rechtstreeks contact heeft met techbedrijven wanneer het wil dat profielen van influencers worden opgeheven. Het gaat hier niet alleen om mensen die werkelijk misleidende informatie verspreiden. De afgelopen jaren zijn er namelijk vele kritische deskundigen en (burger)journalisten van platforms verwijderd. Dit gebeurde in de eerste maanden van de crisis bijvoorbeeld met beursanalist Kees de Kort, huisarts Rob Elens en hoogleraar Bob de Wit.

Tegengaan van kritische geluiden over multilaterale verbanden 

Een toenemend aantal mensen heeft ondertussen in de gaten dat Nederland feitelijk wordt geleid door een marionettenregering. Het is alleen niet geheel duidelijk wie er precies aan welke touwtjes trekken. Het zijn in ieder geval overduidelijk multilaterale verbanden en organisaties. De wob-stukken onthullen dat er door de autoriteiten veel belang gehecht wordt aan een positief sentiment over de NAVO en EU. Expliciet wordt vermeld dat kritische geluiden over deze multilaterale verbanden in de kiem moeten worden gesmoord. 

Conclusies van het wob-onderzoek

Het onderzoek laat zien dat een groot aantal ministeries en instanties is betrokken bij het inventariseren van kritische geluiden van burgers. Men zegt dit te doen om “desinformatie” tegen te gaan. Maar in werkelijkheid gaat het om het tegenwerken van meningen, ideeën en zelfs feitelijke informatie, die tegen het regeringsbeleid in gaan.

De Nederlandse staat houdt zich op grote schaal bezig met gedragsbeïnvloeding. Enerzijds wordt de media als spreekbuis gebruikt, waarbij regeringsbeleid via narratieven moet leiden tot gedragsverandering. De kritiek van burgers op het beleid, die zich hoofdzakelijk via social media verspreidt, wordt tegengegaan door techbedrijven onder druk te zetten om deze geluiden te censureren en invloedrijke burgers van platformen te verwijderen.

1

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_nl

2

https://wobcovid19.rijksoverheid.nl/publicaties/39ca64546eafb7d418eff2c463222b63/bijlagen-bij-besluit-wob-verzoek-over-de-inzet-van-influencers-voor-de-campagne-alleensamen.pdf

3

https://www.ad.nl/show/boef-heeft-spijt-van-deelname-aan-coronacampagne-en-doneert-verdiende-20-000-euro-aan-goed-doel~ae9df554/

4

https://www.geenstijl.nl/5163647/gs-omgevingsanalyse-vws-omgevingsanalyses

https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-censuur?s=r


Wat gebeurt er met de mens wanneer hij gekken gaat verheerlijken? Volgende keer meer.


ISRAEL. BURNING CHILDREN ALIVE

https://x.com/Partisangirl/status/1794851844965228891 Syrian Girl  @Partisangirl Israel burning children alive in refugee tent in Rafah. Thi...