donderdag 31 december 2009

HAPPY NEW YEAR

EVERYBODY

A HAPPY NEW YEAR

SEE YOU ON THE OTHER SIDE OF 12 'O CLOCK!

Max Pam 5

Max Pam constateert in de Volkskrant van vandaag dat 'zonder christendom geen Holocaust. Zelfkritiek, zelfrelativering en schuldbesef zijn volgens Frits Bolkestein christelijke waarden die hebben geleid tot vrijheid, tolerantie en welvaart. Toch waren vooral christenen verantwoordelijk voor de Holocaust.'

Max heeft gelijk. Wat de zelfgenoegzame Bolkesteinen doen heeft iets weg van Holocaustontkenning. Ze doen alsof de industriele uitroeiing van de joodse Europeanen geen 'lange, donkere schaduw' werpt over 'de hele beschaving waarin hij is gebeurd,' zoals Imre Kertesz schreef, zelf een overlevende van Auschwitz, die er later aan toevoegde dat 'u van mij [moet] aannemen dat de historische misdaden van deze eeuw in niet geringe mate het gevolg zijn van extreme abstractie, van de bijna ziekelijke woede van het denken en het daarmee gepaard gaande totale gebrek aan verbeelding.' Het is alsof hij een portret van de Bolkesteinen tekent. Zeker wanneer hij stelt dat voor de ideologisch gedreven 'theoretische intellectueel de ervaring alleen maar een storende factor [is], want de ervaring is iets wat hem voortdurend uit handen glipt en de verwezelijking van zijn grootste doelen dwarsboomt. De ervaring is voor hem dat geheimzinnige verzet dat zich in alle verborgen hoeken verstopt, de ongrijpbare demonische geest die hij tegen elke prijs moet verslaan en uitschakelen. En het welbekende beproefde middel daartoe is de ideologie. Het is geen toeval dat ik de tegenstelling tussen ervaring en ideologie in het middelpunt van mijn overpeinzingen stel. Het gaat namelijk om de werkelijkheid, en ervaring wil de werkelijkheid leren kennen, de ideologie wil haar beheersen.' Vandaar dat voor de Bolkesteinen de Holocaust op een rare manier ontkend moet worden, ontkend in die zin dat de Holocaust niet gezien mag worden als product van de westerse christelijke cultuur. De werkelijkheid moet van de neoliberaal onzichtbaar blijven. 'We zullen moeten toegeven dat een gesloten gedachtewereld een overweldigende aantrekkingskracht heeft,' constateert Kertesz die als ervaringsdeskundige het slachtoffer is geweest van drie ideologieen, het nazisme, het communisme en nu het even totalitaire neoliberale marktdenken, dat hij omschrijft als 'de kolkende leegte die op nationale feestdagen vrijheid genoemd wordt en in de nieuwe grondwet democratie heet.'

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie 2


Naar aanleiding van dit stuk: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2009/12/gert-jan-segers-van-de-christenunie.html

kreeg ik deze reactie:
Op 31 dec 2009, om 11:08 heeft WI Christenunie het volgende geschreven:
Beste heer Van Houcke,
Ik antwoord u graag, want er is iets meer solide onderzoek dat mijn bewering ondersteunt dan dat er in de anekdotische zin tegenin te brengen valt. Maar eerst Oud en Nieuw vieren.
Goed 2010 toegewenst ook. Vriendelijke groet,
Gert-Jan Segers

Ik heb hem dit gemaild:

beste gert-jan segers,

u ook een goed nieuwjaar toegewenst, en ik zal u na uw beantwoording graag andere voorbeelden geven die mijn opvattingen verder onderbouwen.
in afwachting van uw antwoord
stan van houcke

Afwachten nu maar.Max Pam 4


Mijn oude kennis Max Pam schrijft vandaag in de Volkskrant over een onderwerp dat hij eerder al als volgt samenvatte: 'Zonder het christendom zou het antisemitisme in Europa nooit zo’n hoge vlucht hebben genomen dat er een Holocaust kon ontstaan.'
Zie: http://www.maxpam.nl/2009/11/van-compassie-opschepperij/

En gelijk heeft Max. Hij constateert in de Volkskrant van vandaag dat 'zonder christendom geen Holocaust. Zelfkritiek, zelfrelativering en schuldbesef zijn volgens Frits Bolkestein christelijke waarden die hebben geleid tot vrijheid, tolerantie en welvaart. Toch waren vooral christenen verantwoordelijk voor de Holocaust.'

Het is een fundamenteel probleem dat de rechtse intelligentisa in het Westen maar al te graag verzwijgt dan wel verdoezeld. Max heeft gelijk. Imre Kertesz die Auschwitz en Buchenwald overleefde constateert terecht: 'Het is inmiddels duidelijk: het overleven is geen persoonlijk probleem van de overlevenden, de lange, donkere schaduw van de Holocaust ligt over de hele beschaving waarin hij is gebeurd, en die beschaving moet verder leven met het gewicht en de gevolgen van het gebeurde.' Maar dat willen praatjesmakers als Bolkestein juist niet, ze willen geen verantwoording afleggen, ze willen absoluut geen 'zelfkritiek, zelfrelativering en schuldbesef.' Ze willen zichzelf op de borst trommelen, ze willen hun eigen voortreffelijkheid zo vaak mogelijk en zo luid mogelijk rondbazuinen. Bolkestein gaat in Nederland door voor een intellectueel, maar dat is hij niet. Bolkestein is een rechtse politicus met een spraakgebrek. 'Wie zich zijn geschiedenis niet wil herinneren, is ertoe veroordeeld om die eeuwig te herhalen,' stelde de filosoof George Santayana. En dat is precies wat de Bolkesteinen in Nederland aan het doen zijn.

H.J.A. Hofland 27

Een van mijn oude leermeesters, Henk Hofland, schreef gisteren in zijn NRC-column: 'Bij de bevrijding van Irak zijn een 100.000 burgers gedood en anderhalf miljoen gevlucht, wat de Irakezen niet pro-Amerikaanser heeft gemaakt.'

Beste Henk,

Alvast een gelukkig nieuwjaar gewenst en dat je nog lang moge schrijven. Maar nu mijn kritiek. Jouw zin klopt niet, die is irrationeel door het woord 'bevrijding'. Allereerst, een agressieoorlog die volgens het internationaal recht absoluut verboden is en waarvoor de nazi's in Neurenberg zijn veroordeeld, kan natuurlijk niet betiteld worden als een 'bevrijding'. Het begrip bevrijding is dan niets anders dan propaganda, en daar is de journalistiek niet voor zoals jij maar al te vaak terecht hebt gesteld. Niet voor niets verklaarde 'the United Nations Secretary-General Kofi Annan' tegenover de BBC dat 'the US-led invasion of Iraq was an illegal act that contravened the UN charter.'

Bovendien kan een illegale invasie nooit een 'bevrijding' zijn wanneer die invasie van Irak een chaos heeft geschapen waarbij de drie groepen bevolkingsgroepen, Koerden, soennieten en sjiieten, nu in etnisch gezuiverde enclaves leven, zodat er geen sprake meer is van 1 land. Daarnaast zijn er niet 'slechts' 100.000 Irakese burgers om het leven gekomen, maar een veelvoud daarvan, sommige schattingen lopen op tot meer dan een miljoen Irakese burgers. 'Bevrijding,' schrijf je en daarmee legitimeer je achteraf een illegale westerse invasie onder aanvoering van de VS. Jouw woorden lijken op Koude Oorlog-retoriek, wij goed, zij fout, wij brengen bevrijding, zij brengen onderdrukking. Henk, na de Amerikaanse terreur in Vietnam weten we dat dit soort simplistische modellen propaganda zijn. Even nog om het geheugen op te frissen:

In 1995 schreef de Robert McNamara dat als gevolg van het Vietnam-beleid ‘de regeringen Kennedy, Johnson en Nixon… verschrikkelijk leed’ hadden toegebracht aan miljoenen mensen, omdat ‘wij de macht onderschatten van het nationalisme teneinde een volk te motiveren… om te vechten en te sterven voor hun overtuigingen en waarden- en we blijven dat vandaag de dag nog steeds doen in vele delen van de wereld,’ terwijl ‘wij niet het door God gegeven recht hebben om elke natie naar ons eigen beeld te scheppen.’ McNamara wees erop dat de ‘defensie uitgaven [in de VS] tijdens het fiscale jaar 1993 in totaal 291 miljard dollar bedroegen –25 procent meer… dan in 1980.’ Eenkwart meer, ondanks het feit dat de Koude Oorlog voorbij was, hetgeen aantoont dat de Sovjet Unie niet de oorzaak maar de aanleiding was van de militarisering van Amerika. ‘De VS spendeert bijna evenveel voor nationale veiligheid als de rest van de wereld tezamen.’ Volgens hem zijn tijdens de Vietnam-oorlog 3,4 miljoen Zuidoost Aziaten om het leven gekomen, onder wie talloze burgers van Laos, het zwaarst gebombardeerde land in de geschiedenis als we uitgaan van het aantal inwoners. Eenkwart van de bevolking vluchtte naar grotten in de bergen om aan het bruut geweld te ontkomen. De Amerikaanse luchtmacht gooide twee keer zoveel bommen op Laos dan destijds op Nazi-Duitsland, tien jaar lang elke 9 minuten een clusterbom. Omdat, volgens ‘USA TODAY,’ tien tot dertig procent van deze tegen mensen gerichte, in kleine fragmenten uiteenspattende bommen, niet explodeerde, komen tot op de dag van vandaag nog steeds Laotianen om het leven, de meerderheid van hen spelende kinderen. Ook Cambodja leed onder het Amerikaans terrorisme, een ander woord is er niet voor, tenminste als we de definitie hanteren zoals afgedrukt in het Amerikaanse Leger Handboek, waarbij terrorisme omschreven wordt als ‘het bewust geplande gebruik van geweld of dreiging van geweld om doelen te bereiken die politiek, religieus, of ideologisch van aard zijn.’ Meer dan 600.000 Cambodjanen kwamen om bij Amerikaanse bombardementen en door de totale verwoesting van landbouwgronden werden de overlevenden geconfronteerd met een massale hongersnood.

Henk, wat jij als 'bevrijding' kwalificeert is in werkelijkheid een al lang geplande invasie om een directe greep te krijgen op de olie, de voor het Westen belangrijkste grondstof. Zie onder andere: http://www.google.nl/search?q=stan+van+houcke%2Bolie&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:nl:official&client=firefox-a

Dit is wat de voormalige supreme allied commander van de NAVO, generaal Wesley Clark, te melden had:

About ten days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me, and one of the generals called me in. He said, “Sir, you’ve got to come in and talk to me a second.” I said, “Well, you’re too busy.” He said, “No, no.” He says, “We’ve made the decision we’re going to war with Iraq.” This was on or about the 20th of September. I said, “We’re going to war with Iraq? Why?” He said, “I don’t know.” He said, “I guess they don’t know what else to do.” So I said, “Well, did they find some information connecting Saddam to al-Qaeda?” He said, “No, no.” He says, “There’s nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq.” He said, “I guess it’s like we don’t know what to do about terrorists, but we’ve got a good military and we can take down governments.” And he said, “I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail.”

Kortom Henk, waarom die Koude Oorlog-retoriek? De tijden zijn veranderd, en ook wij zijn veranderd. De burger is niet alleen mondiger geworden, maar hij heeft dankzij internet veel meer informatie tot zijn beschikking dan vroeger. De journalist bezit niet langer meer het monopolie op de berichtgeving. De 'bevrijding' waar jij het over hebt is niets anders dan ouderwetse koloniale terreur, ten koste van de bevolking daar en ten faveure van de westerse consument hier. Probeer het niet mooier voor ste stellen dan het is.

woensdag 30 december 2009

Chris Rutenfrans van de Volkskrant
Ik kreeg twee reacties naar aanleiding hiervan:


'Amanda Kluveld interviewt Chris Rutenfrans (19.00-20.00 uur)

Chris Rutenfrans: “Mensen die zeggen dat alle culturen gelijk zijn hebben ongelijk. Onze cultuur is de beste, omdat onze cultuur de enige is die zichzelf relativeert!”
Chris Rutenfrans is redacteur van Forum, de opiniepagina van de Volkskrant. Hij studeerde criminologie in Nijmegen. Rutenfrans was een van de eerste critici van de multiculturele samenleving.'Sonja heeft een nieuwe reactie op uw bericht "De Volkskrant 95" achtergelaten:

Hahaha, ja sorry, maar ik krijg nu een beetje een idee over wie Chris Rutenfrans is. Hier een boodschap voor hem van een Wikipediagebruiker:

Beste meneer Rutenfrans,

U snapt kennelijk nog steeds niet wat hier wel en wat hier niet de bedoeling is op wikipedia. Wikipedia is géén verzameling externe links, géén online C.V. en al helemaal geen podium waarop mensen zichzelf kunnen promoten en/of profileren. Leest u alstublieft de pagina Wikipedia:Wat Wikipedia niet is even door. En als u dat gedaan heeft, s.v.p. ook nog even de pagina Wikipedia:Wanneer extern linken.

De door u geplaatste links zijn nogmaals verwijderd (niet door mij). Wanneer u ze nu wéér terugzet, hetzij als Gebruiker:Crutenfrans, hetzij als anonieme Gebruiker:195.241.151.218 zal dat hoogst waarschijnlijk worden opgevat als vandalisme, hetgeen tot een tijdelijke blokkade kan leiden.

Groeten,

Lexw 15 feb 2007 23:28 (CET)


AdR heeft een nieuwe reactie op uw bericht "De Volkskrant 95" achtergelaten:

Rutenfrans verzet zich, net als Dalrymple tegen cultuurrelativisme

schrijft Rutenfrans over Rutenfrans, die evenwel de superioriteti van de "Westerse beschaving"

afmeet aan haar vermogen zichzelf te relativeren.

Moet je nog een peul?

What do I think of Western civilisation? I think it would be a very good idea.

Mohandas Gandhi


Tot zover de twee reacties. Uitgaande van Rutenfrans' bewering dat 'onze cultuur de enige is die zichzelf relativeert' is inderdaad nu de vraag waarom deze Volkskrantredacteur niet meedoet aan die zo geprezen zelfrelativering? Immers, Chris moet verteld worden dat 'Wikipedia géén verzameling externe links [is], géén online C.V. en al helemaal geen podium waarop mensen zichzelf kunnen promoten en/of profileren.' Rutenfrans wil toch niet, zo hoop ik, op het beeld gaan lijken dat hij eigenhandig van islamieten heeft gemaakt. Of wel soms? Rechts is dermate gek geworden dat een eenvoudige sterveling als ik het niet meer precies weet. Hoe dan ook, Chris wat vind je er zelf van?

Zie: boodschap voor hem van een WikipediagebruikerGert-Jan Segers van de ChristenUnie


Gert-Jan Segers is directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Hij schrijft op de Volkskrant opiniesite:


Zo is er een sterke relatie tussen enerzijds vrijheid en democratie en anderzijds de invloed van het christendom (specifieker: het protestantisme), terwijl er ook een sterke relatie is tussen de dominantie van de islam en een gebrek aan vrijheid en democratie. Daardoor kun je vrezen voor het lot van onze vrijheden als de invloed van het christendom verder afneemt en die van de islam toeneemt.


Gert-Jan Segers, ik wist niet dat u bestond, maar ik zal uw naam nu nooit meer vergeten. U heeft geschiedenis gemaakt met deze bewering. Mag ik zo vrij zijn u in verband met uw stoutmoedige uitspraken het volgende voor te leggen. Het is een uitspraak van een door u zo geprezen protestantse voorman, die op exemplarische wijze het begrip democratie inhoud heeft gegeven, zoals u hier kunt lezen:

De politicus Colijn, premier van het christelijke Nederland, aanvoerder van de Anti Revolutionaire Partij. Hendrikus Colijn was adjudant van Van Heutsz en trok er ook zelf op uit met zijn mannen. Colijn was verantwoordelijk voor de gevangenneming van de vrouwen en kinderen van Panglima Polem. Panglima Polem werd zo gedwongen zijn verzet te staken.Tijdens zijn tochten draaide hij zich maar om als er iets gruwelijks uitgevoerd moest worden en stak daarna een sigaar op. Colijn schreef een brief aan zijn vrouw, waarin o.m. : 'Ik heb er een vrouw gezien die, met een kind van ongeveer 1/2 jaar op den linkerarm, en een lange lans in de rechterhand op ons aanstormde. Een kogel van ons doodde moeder en kind. We mochten toen geen genade meer geven. Ik heb 9 vrouwen en 3 kinderen, die genade vroegen, op een hoop moeten zetten, en zoo dood laten schieten. Het was onaangenaam werk, maar 't kon niet anders. De soldaten regen ze met genot aan hun bajonetten. 't Was een verschrikkelijk werk. Ik zal er maar over eindigen.'

U begrijpt dat ik nogal verbaasd ben over uw beweringen. Hetgeen destijds door christenen werd begaan tegenover islamieten, werd nog geen halve eeuw later in het christelijke Europa overgedaan, toen in het hart van de Europese cultuur de joodse Europeanen werden uitgeroeid. U bent nog een jonge kerel zo te zien, en toen ik zo oud was als u deed ik ook weleens onbesuisde uitspraken, maar desalniettemin, zou u mij een toelichting kunnen geven zodat ik wat meer van u begrijp?

Vriendelijke groet,
Stan van Houcke
Journalist/schrijver
Amsterdam

De Volkskrant 99Het gepijnigde gelaat en droevige ogen van Chris Rutenfrans.

Amanda Kluveld interviewt Chris Rutenfrans (19.00-20.00 uur)
Chris Rutenfrans: “Mensen die zeggen dat alle culturen gelijk zijn hebben ongelijk. Onze cultuur is de beste, omdat onze cultuur de enige is die zichzelf relativeert!”
Chris Rutenfrans is redacteur van Forum, de opiniepagina van de Volkskrant. Hij studeerde criminologie in Nijmegen. Rutenfrans was een van de eerste critici van de multiculturele samenleving.

http://www.obalive.nl/default.aspx?lIntEntityId=990


Chris Rutenfrans, dit schrijft Imre Kertesz in de Verbannen Taal: 'Welke analyse we ook maken, de rook van de Holocaust hulde Europa in een lange, donkere schaduw, terwijl de vlammen ervan een onuitwisbaar teken aan de hemel brandden... Joods zijn is volgens mij in deze tijd in de eerste plaats weer een ethische taak. Het betekent voor mij trouw, het bewaren van de herinnering en een memento: een mene, tekel, ufarsin aan de muur van alle vormen van totale onderdrukking.' Het is deze wijsheid die zowel de antisemiet als zijn broer de filosemiet nooit zullen begrijpen. 'Met racisten en fascisten is het altijd moeilijk samen te leven, tot welke etnische groep, natie of gezindte ze ook behoren.... Onze tijd is niet het tijdperk van het antisemitisme, maar van Auschwitz. En de antisemiet van onze tijd heeft niet iets tegen joden, maar hij wil Auschwitz.' Treffender heeft nagenoeg niemand het weten te verwoorden.

Boycot Israel 64


|

AdR

aan mij
details weergeven 19:15 (1 uur geleden)
AdR heeft een nieuwe reactie op uw bericht "De Israelische Terreur 1089" achtergelaten:

Een Nederlandstalig http://www.mo.be/index.php?id=49

weblog over de Vrijheidsmars.
Als iemand er nog een weet, laat het even weten.Boycot Israel 63Waarom een boycot van Israël?

Wij willen dat Israël daadwerkelijk onder druk wordt gezet om de VN-resoluties uit te voeren, de mensenrechten te respecteren en gelijke rechten te geven aan al haar inwoners. Aangezien onze politici alleen gratuite verklaringen afleggen, willen we als bezorgde burgers zelf het heft in handen nemen. We kopen geen Israëlische producten meer en doen dat zolang het onrecht voortduurt. Met een boycot geven we een signaal aan Belgische en Europese politici en aan de Israëlische regering dat er een einde moet worden gemaakt aan de bezetting en het onrecht. Ook universiteiten, sportorganisaties en bedrijven kunnen de samenwerking met Israël stopzetten.

De wereldwijde boycotcampagne tegen de Apartheid speelde een grote rol in de ontmanteling van de racistische regering van Zuid-Afrika . Om dezelfde redenen moet ook een wereldwijde campagne tegen de criminele Apartheids- en bezettingspolitiek de Israëlische regeringen doen zwichten. Net zoals in Zuid-Afrika streven we naar een vreedzaam samenleven van beide volken en rechtvaardigheid voor iedereen ongeacht religie of afkomst.

Klaar en duidelijk: we veroordelen uitdrukkelijk elke vorm van racisme, dus zowel racisme tegen de Palestijnen, tegen de Joden als tegen om het even welk volk.

Met onze boycot sluiten we aan bij een wereldwijde campagne, waar ook de Joodse organisatie Matzpun (Hebreeuws voor "geweten") deel van uit maakt.

We zijn principiële tegenstanders van geweld en terreur tegen burgers, ongeacht hun ras of godsdienst. Maar het kan ook niet anders dat het geweld en de terreur van de Israëlische bezetting en kolonisatie allerlei vormen van Palestijns verzet oproept. Het is juist omdat wij de bevrijding van Palestina zoveel mogelijk met vreedzame middelen willen realiseren, dat wij oproepen tot een omvattende boycot van het bezettende en koloniserende land Israël.

Onze belangrijkste eisen op een rijtje:

  • Onmiddellijke en onvoorwaardelijke terugtrekking van de Israëlische troepen uit alle bezette gebieden (inclusief Oost-Jeruzalem) tot de grenzen voor 1967 (VN resoluties. 242 en 338)
  • Ontruiming van alle Joodse kolonies in bezet gebied (inclusief Oost-Jeruzalem) en overdracht van onbeschadigde infrastructuur aan Palestijnse Autoriteit. (VN resoluties 252, 446, 452 en 478)
  • Slopen van de Apartheidsmuur, van de prikkeldraad rond de Gazastrook en alle andere belemmeringen van bewegingsvrijheid (overeenkomstig Conventie van Genève).
  • Herstel van de Palestijnse infrastructuur , vernield in de huidige oorlog en compensatie voor de schade aan huizen, boomgaarden enz.
  • Individueel recht op terugkeer en vergoeding van de Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen naar hun eigen vroegere woonplaatsen (VN resolutie 194).
  • Stopzetten van discriminatie van de Palestijnen in Israël .
  • Vernietiging van de Israëlische massavernietigingswapens en controle van het Internationale Atoomenergie Agentschap op het Israëlische nucleaire programma.

Slechts als Israël bereid is deze eisen van het Internationaal Recht en van de Mensenrechten te aanvaarden, kunnen de Palestijnen met de Israëli’s onderhandelen over een vreedzame politieke oplossing, op basis van wederzijds vertrouwen en als gelijkwaardige partners.

Een initiatief van VPK ( Vlaams Palestina Komitee v.z.w. ), het NPK ( Nederlands Palestina Komitee ) en CODIP ( Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestina ).

Lees hier de oproepen vanuit Palestina en Israël om deze boycotcampagne te voeren:

Boycot Israel 62


http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=33363&Cr=palestin&Cr1=#


UN expert repeats call for threat of sanctions against Israel over Gaza blockade


29 December 2009 –The United Nations independent expert on Palestinian rights has again called for a threat of economic sanctions against Israel to force it to lift its blockade of Gaza, which is preventing the return to a normal life for 1.5 million residents after the devastating Israeli offensive a year ago.

“Obviously Israel does not respond to language of diplomacy, which has encouraged the lifting of the blockade and so what I am suggesting is that it has to be reinforced by a threat of adverse economic consequences for Israel,” Richard Falk, the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, told UN Radio.

“That probably is something that is politically unlikely to happen, but unless it happens, it really does suggest that the United States and the Quartet and the EU [European Union] don’t take these calls for lifting the blockade very seriously and are unaffected by Israel’s continuing defiance of those calls,” he said, referring to the diplomatic Quartet of the UN, EU, Russia and US, which have been calling for a two-state solution to the Middle East conflict.

The UN Relief and Works Agency for Palestinian Refugees (UNRWA), the main UN body tending to the needs of some 4 million Palestinian refugees, said today Gaza had been “bombed back, not to the Stone Age, but to the mud age,” because UNRWA was reduced to building houses out of mud after the 22-day offensive Israel said it launched to end rocket attacks against it.

“The Israeli blockade has meant that almost no reconstruction materials have been allowed to move into Gaza even though 60,000 homes were either damaged or completely destroyed. So we in UNRWA have been saying ‘let's lift this senseless blockage,’” UNRWA spokesman Chris Gunness told UN Radio.

“We are the United Nations and we always hope that diplomacy will prevail, and it will prevail above the rationale of warfare. But if you look at what is going on in Gaza, and if you look at the continued blockade and the fact that that blockade is radicalizing a population there, then one has to have one’s doubts.”

In a statement last week, Mr. Falk stressed that the “unlawful blockade” was in its third year, with insufficient food and medicine reaching Gazans, producing further deterioration of the mental and physical health of the entire civilian population.

Building materials necessary to repair the damage could not enter Gaza, and he blamed the blockade for continued breakdowns of the electricity and sanitation systems due to the Israeli refusal to let spare parts needed for repair get through the crossings.

Mr. Falk also deplored the wall being built on the borders between Gaza and Egypt.

“I’m very distressed by that, because it is both an expression of complicity on the part of the government of Egypt and the United States, which apparently is assisting through its corps of engineers with the construction of this underground steel impenetrable wall that’s designed to interfere with the tunnels that have been bringing some food and material relief to the Gaza population,” he told UN Radio.

“And of course, the underground tunnel complex itself is an expression of the desperation created in Gaza as a result of this blockade that’s going on now for two and a half years, something that no people since the end of World War II have experienced in such a severe and continuing form.”

As a Special Rapporteur, Mr. Falk serves in an independent and unpaid capacity and reports to the Geneva-based UN Human Rights Council.

In a new policy brief, the UN Conference on Trade and Development (UNCTAD), entrusted with promoting the integration of developing countries into the world economy, reported that more than 80 per cent of Gaza’s population are now impoverished; 43 per cent unemployed; and 75 per cent lack food security. “In view of the eroded productive base, poverty is likely to widen and deepen unless reconstruction begins in earnest and without further delay,” it warned.


De Volkskrant 98


Het filosemitisme van de Volkskrant beschouw ik als een stoornis, omdat het alle normale verhoudingen, reacties en relaties onmogelijk maakt. In dat opzicht verschilt het in niets van het antisemitisme. De jood of de Arabier wordt uit zijn omgeving gelicht en behandeld alsof hij anders is dan alle anderen op aarde, alsof hij een soort marsmannetje is met geheel eigen karaktertrekken. De ander wordt nooit als individu gezien maar als exemplarisch voor de groep. Kritiek op het zionistisch geweld wordt op die manier onmiddellijk gekwalificeerd als jodenhaat. De filosemiet kan domweg niet serieuze kritiek op de terreur van extremistische zionisten op een andere manier inschatten, want voor hem blijft de zionist allereerst een jood en pas dan iemand van vlees en bloed die al dan niet een verkeerde weg is ingeslagen. Op zijn beurt is de antisemiet niet in staat om bijvoorbeeld een joodse kunstenaar te bewonderen, want die is en blijft voor hem allereerst een jood en pas dan een kunstenaar. Alles raakt vertekend. Het filosemitisme is net zo absurd als het antisemitisme. Men kan onmogelijk een volk liefhebben of haten. Men kan een individu of enkele individuen liefhebben op haten, maar niet een heel volk. Onder elk volk lopen idioten en schoften rond, net als bewonderenswaardige en fatsoenlijke mensen. Voor de filosemiet is alles dat een jood doet prachtig en vooral het onderdrukken van Arabieren, voor de antisemiet is alles dat een jood doet afkeurenswaardig, en vooral ademhalen. De filosemiet ziet ook geen mensen, maar objecten die in zijn belevingswereld voor iets anders staan, voor iets superieurs, net zoals de antisemiet alleen objecten ziet die voor hem voor iets anders staan, voor iets verwerpelijks. Het filosemitisme en antisemitisme zijn een probleem van de christelijke Europese cultuur.

Meer daarover later.

De Israelische Terreur 1090GAZA: ONE YEAR ON

SELECTED NEWS

Holocaust Survivor on Hunger Strike for Gaza

Prisoner Exchange Talks Continue: Hamas


Israeli Tanks Target Houses in Northern Gaza

Cairo Forces Viva Palestina to Take Detour

Viva Palestina Members Start Hunger Strike

New Yorkers March against Israeli Crimes in Gaza

UK Protesters Blast Israeli Gaza Blockade

Egypt Using 'Bureaucracy' against Besieged Gazans

Gaza Marks Year of Devastating War

Israel Kills Six Palestinians

Don't Change UK Laws for Israel: Letters

Israel Threatens Another Large-scale Gaza War

PA to Bring Israeli Organ Theft Case to ICC

Meshaal: Egypt's Wall Equals War on Gaza

Galloway Raps Arabs over Forsaking Gaza

World Fails Gaza: Aid Groups

SELECTED ARTICLES

Jeremy R. Hammond

War on Gaza: Operation Cast Lead One Year Later

Jeremy Salt

Turkey's Welcome Voice of Support

Bianca Zammit

Gaza Freedom March: The Siege Has to End

Rifat Audeh

Viva Palestina: A Report from Aqaba

Sonja Karkar

Gaza in Crisis

Stephen Lendman

Gaza One Year Later

Uri Avnery

Cast Lead 2

Ahmed Amr

No Friends in Egypt

Stuart Littlewood

Mubarak Blows His Big Chance

POEM

Samah Sabawi

Gaza, Where Time Stood Still - A Poem


Zie: http://www.palestinechronicle.com/

Obama 140Obama Moves to Curb Federal Secrets

by: Anne Flaherty | The Associated Press

More than 400 million pages of Cold War-era documents could be declassified as the federal government responds to President Barack Obama's order to rethink the way it protects the nation's secrets.

Among the changes announced Tuesday by Obama is a requirement that every record be released eventually and that federal agencies review how and why they mark documents classified or deny the release of historical records. A National Declassification Center at the National Archives will be established to assist them and help clear a backlog of the Cold War records by Dec. 31, 2013.

Obama also reversed a decision by President George W. Bush that had allowed the intelligence community to block the release of a specific document, even if an interagency panel decided the information wouldn't harm national security.

Advocates for a more open government are cautiously cheering the move.

Click here to read more.

De Volkskrant 97


Amanda Kluveld interviewt Chris Rutenfrans (19.00-20.00 uur)

Chris Rutenfrans: “Mensen die zeggen dat alle culturen gelijk zijn hebben ongelijk. Onze cultuur is de beste, omdat onze cultuur de enige is die zichzelf relativeert!”
Chris Rutenfrans is redacteur van Forum, de opiniepagina van de Volkskrant. Hij studeerde criminologie in Nijmegen. Rutenfrans was een van de eerste critici van de multiculturele samenleving.

http://www.obalive.nl/default.aspx?lIntEntityId=990


Ik ken Chris Rutenfrans al een jaar of twintig. Ik heb hem zelfs eens bij de VPRO geinterviewd over het gemak waarmee in Nederland over euthanasie wordt gesproken. Ik verschil met hem van mening over het feit dat 'onze cultuur de beste [is], omdat onze cultuur de enige is die zich relativeert!' Het is aantoonbare nonsens, zoals alleen al uit de kreet blijkt. Elke cultuur beschouwt zichzelf de beste, de criteria verschillen alleen. Bovendien zou ik niet zo luid van de toren bazuinen dat wij de beste cultuur hebben, gezien onze koloniale geschiedenis van genocide en verovering. Wij hebben de meest gewelddadige cultuur ontwikkeld, die het vijf eeuwen lang mogelijk heeft gemaakt om overal op aarde te roven en te onderdrukken. En toen bleek dat we ermee wegkwamen pasten de Europeanen het ook op de eigen mensen toe. Auschwitz is daarvan een voorbeeld, het filosemitisme een ander.

Het filosemitisme van de Volkskrant manifesteert zich ook bij Forum, waar Chris Rutenfrans werkt. Telkens weer weet de redactie een stuk te publiceren waar de westerse voortreffelijkheid wordt afgezet tegen de achterlijkheid van de islam. Het onderstreept keer op keer datgene wat de joods-Israelische filmmaker Eyal Sivan tegenover mij verklaarde: het moderne antisemitisme in Europa is het filosemitisme. De jood is heilig verklaard. We zien een liefde voor joden, louter en alleen omdat ze joden zijn. Voor de filosemiet blijft een jood de ander, de buitenstaander, net als voor de antisemiet. Als we het over Israel hebben dan hebben we het in feite over Europa, over het Europese onvermogen om met de ander te leven, over de continuïteit van het Europese antisemitisme dat zich nu tegen de Arabier richt, daarbij aangemoedigd door de zionistische propaganda.

Desondanks hamert Rutenfrans en de zijnen erop dat 'onze cultuur de beste [is], omdat onze cultuur de enige is die zichzelf relativeert!' Ze hebben het over een cultuur die Auschwitz en Hiroshima heeft voortgebracht. Alleen een dwaas of een propagandist kan beweren dat dit de beste cultuur is. Interessant is het feit dat Rutenfrans en de zijnen dit zo vaak en zo luid herhalen. Waarom is dat? Het verraadt eerder een intense onzekerheid dan een rotsvaste overtuiging. Ik bedoel, een oude rijke familie pronkt nooit met haar rijkdom, dat doet alleen de nouveau riche die nog iets te bewijzen heeft. Hetzelfde geldt voor intellectuelen, alleen de onzekeren bezitten een geweldige drang om zich telkens weer zo luidruchtig en zo protserig mogelijk te manifesteren. De vraag is nu waar die existentiele onzekerheid van vandaan komt? Wat bezield hen? En diezelfde vraag geldt voor hun filosemitisme.

Duidelijk is in elk geval dat de filosemiet de jood nog steeds als de ander ziet, en niet allereerst als mens van vlees en bloed. Hij ziet alleen een jood, net zoals hij alleen een Arabier ziet. Hij ziet geen individu, maar een vertegenwoordiger van een groep, die hij als groep beoordeelt, niet als individu. Dat is de kern van het antisemitisme, of die zich nu uit in het filosemitisme ten aanzien van de joden of de haat tegenover de Arabieren, of zo u wilt, tegenover de islamieten. L'enfer c'est les autres, en de anderen zijn de hel. Zo is het altijd geweest in de christelijke Europese cultuur. De ander was/is de bedreiging, het gevaar, dat overal loert. Het antisemitisme/filosemitisme heeft een functie. In tijden van onzekerheid speelde de jood de rol van zondebok, zoals de Arabier die nu speelt. Een zondebok die een bloedoffer moest zijn voor de god van de haat. Tot er genoeg bloed was gevloeid en de god even verzadigd bleek. De ander is het probleem van Europa, van het blanke Europa, van het christelijke Europa dat vijf eeuwen lang zijn terreur over de wereld verspreidde. Alleen door heel hard tegen elkaar te keer te gaan hoopt men de angst te overschreeuwen. Maar dat gaat niet lukken. Want die angst komt niet van buitenaf, maar van binnenuit.


Oorlogsretoriek ontmaskerd

  everardus Oorlogsretoriek ontmaskerd De waarheid over de banden tussen Kamerleden en oorlogshitsende organisaties DESINFORMATIE!  Zo begon...