zaterdag 12 mei 2007

Geert Wilders en Israel 6

Slachtoffers van doodseskaders.

Professor dr. Hans Jansen kon kennelijk de slaap niet vatten, want vannacht kreeg ik deze email van hem:
'za 12-5-2007 1:55

1. Sorry, ik wist niet dat u het nieuws zo slecht volgt. Kortgeleden heeft de Turkse regering laten weten zich geen zorgen te maken over de toetreding tot de EU omdat wanneer daar spijkers met koppen over moeten worden geslagen, over ik meen tien jaar, het Europese electoraat zo zeer zal zijn veranderd dat er dan geen probleem meer is. Marokkaanse notabelen denken serieus dat sommige stukken Europa zullen veranderen in een soort Marokko-Overzee. Zoekt en gij zult vinden.
2.Ik ben niet beledigd, ik heb alleen geen zin de vorige oorlog uit te vechten. Die is namelijk al uitgevochten, en door de goede kant gewonnen. Nu de volgende oorlog nog. Mak vergeleek ook vGogh & Hirsi Ali met Goebbels. Beiden zijn niet meer in dit land, dus wees please een beetje voorzichtig.
3.Het proces dat er nu tegen de Hofstad groep wordt gevoerd, is niet door mij veroorzaakt, maar door de moord op Theo van Gogh en andere kleine ongeregeldheden. Overigens: Wie zijn in godsnaam die Belgische bejaarden waar u het steeds over heeft? Bedoelt u de leden van de inderdaad enigszins excentrieke Vrijdenkersvereniging? Eerlijk, ik begrijp u nauwelijks, ik ben geen partij voor u, ik wens u het allerbeste, en zou het hier graag bij laten.
Mijn twee vrgen aan u waren niet retorisch, of hoe dat ook gespeld moet worden. Ik zal het nog eens anders proberen te formuleren: Is kritiek op godsdienstige dwingelandij toegestaan? Mag ik interne kritiek uit de Arabisch-Islamitische wereld herhalen of bewerken? Is de koran een license to kill? Bestaan er vragen die je niet mag stellen?

Met vriendelijke groet, aan u desgewenst het laatste woord, HansJansen'

Ik heb de hoogleraar de volgende reactie gegeven:
'Geachte meneer Jansen,

In antwoord op punt 1. Wat u daar schrijft is wezenlijk anders dan hetgeen u eerst beweerd hebt, zijnde: 'De overspannen verwachtingen die een aantal regeerders in het Midden-Oosten en in Turkije koesteren over de uitbreiding van hun macht over West-Europa.’ In het eerste geval is er sprake van een politieke inschatting, die niets met machtsuitbreiding te maken heeft, maar met een mogelijke toetreding tot de EU, in het tweede geval gaat het om 'uitbreiding van hun macht over West-Europa.' Overigens zou ik graag van u de letterlijke citaten en namen van de desbetreffende autoriteiten willen hebben. Daarnaast heeft u het over een land in de Maghreb, Marokko. Maar u schreef ‘een aantal regeerders in het Midden-Oosten’. Dat is weer iets anders, zoals u zelf maar al te goed weet. Zou u voor mij nog even kunnen blijven zoeken en vinden en mij het resultaat laten weten. Tenslotte: waarom alleen West-Europa als het om de Europese Unie gaat, die inmiddels ook Oost en Zuid en Noord-Europa beslaat? Omdat het u niet om de Europese Unie ging, meneer Jansen. Nietwaar? Wees eerlijk. U suggereerde immers dat juist wij in West-Europa geconfronteerd worden met 'de overspannen verwachtingen die een aantal regeerders in het Midden-Oosten en in Turkije koesteren over de uitbreiding van hun macht over West-Europa.'
Punt 2. Dit is de omgekeerde wereld. het is juist u die impliciet of expliciet anderen beticht van anti-semitisme. Ik heb u niet vergeleken met Goebbels. Ik heb erop gewezen dat u dezelfde manipulatietechnieken gebruikt.

En vervolgens: dat u niet inziet dat uw vragen retorisch zijn, is een probleem dat ik niet kan oplossen. Misschien kan ik u een eindje op weg helpen door in te gaan op de vragen die u hierboven stelt: ‘Is kritiek op godsdienstige dwingelandij toegestaan? Mag ik interne kritiek uit de Arabisch-Islamitische wereld herhalen of bewerken? Is de koran een license to kill? Bestaan er vragen die je niet mag stellen?’

Welnu, professor Jansen, u bent geen kind. Waarom stelt u dan zulke kinderlijke vragen aan mij? Als u zich ook maar enigszins had verdiept in mijn opvattingen dan had u in grote lijnen geweten hoe ik denk. Denkt u nu werkelijk dat ik voor godsdienstige dwingelandij ben, denkt u nu werkelijk dat ik erop tegen ben dat wij op de hoogte worden gesteld van interne kritiek uit de Arabisch-Islamitische wereld? Professor, ik ben een van de weinige Nederlandse journalisten, die lang voordat de islam een politieke hype werd, de Arabische wereld bezocht om er voor de VPRO Radio en het tijdschrift de Humanist dissidenten te interviewen over het islam-fundamentalisme en de intellectuele vrijheid. Lees bijvoorbeeld mijn interview met de Syrische hoogleraar Sadik al-Azm, http://home.planet.nl/~houck006/alazm.html, of mijn interview in het tijdschrift Soera 13 jaar geleden met Mohammed Sa'id al-Ashmawi, destijds de procureur-generaal van de Egyptische Hoge Rechtbank van Staatsveiligheid, die als een van de eersten in de Arabische wereld waarschuwde voor de opkomst van wat hij noemde de politieke islam, en die toen al in een gebarricadeerd appartement in Cairo ondergedoken zat, uit angst te worden vermoord door religieuze extremisten. U zou ook mijn interview uit diezelfde tijd kunnen lezen met professor Nasr Hamed Aboe Zayyid die voor de fundamentalisten uit Egypte vluchtte. Al deze mensen hadden scherpe kritiek op de benarde interpretatie van islamitische fundamentalisten. Het enige verschil met u en de uwen is dat zij die kritiek op een scherpzinnige manier verwoordden en niet op de platte, hufterige manier van mensen als Van Gogh en Fortuyn op wie u, volgens eigen zeggen, graag het glas heft. U opereert op die manier als een intrigant die de zaak nog verder op de spits drijft. Door activisten zoals u wordt een serieuze dialoog absoluut onmogelijk. Heeft u nu zo weinig psychologische inzicht dat u dit niet beseft, of interesseert het u niet in uw jacht op erkenning?

Nu we toch met elkaar van gedachten wisselen, meneer Jansen, u schreef voor het reactionaire tijdschrift Opinio het volgende:
'Het is niet de leugen die regeert maar de duistere dreiging.
We zijn collectief vergeten dat een vreedzame staat ook een aantal gedisciplineerde rotzakken nodig heeft, die zo nodig in het verborgene vuile handen maken bij het vechten voor vrede en vrijheid... de AIVD moet zich beperken tot analyseren en signaleren. Een AIVD-rapport is haast niet te onderscheiden van een scriptie of een proefschrift. Onderzoek en analyse zijn inderdaad van levensbelang, maar wie doet er, zonder dat wij dat willen weten, het vuile werk? We zijn collectief vergeten dat een vreedzame enclave als Nederland ter verdediging niet genoeg heeft aan de eigen vreedzaamheid, maar dat er ook een aantal gedisciplineerde rotzakken nodig heeft die zo nodig in het verborgene vuile handen maken bij het vechten voor vrede en vrijheid. Het zal niet meevallen om dat overtuigend uit te leggen aan al die brave en aardige mensen van het CDA en de ChristenUnie. En aan de rest.’

Lees verder: http://www.opinio.nu/node/178

Los van de taalkundige wartaal in de voorlaatste zin, professor Jansen, heeft u dit werkelijk geschreven? Meent u echt dat in een democratische rechtstaat doodseskaders moeten worden geformeerd die een licence to kill hebben zodat ze in het geheim mensen kunnen vermoorden ‘zonder dat wij dat willen weten’?
Professor, in mijn functie van VPRO-verslaggever ben ik in landen geweest waar doodseskaders opereren en mensen op een gruwelijke wijze vermoorden, of om in uw terminologie te blijven: 'in het verborgene vuile handen maken'. Meneer Jansen, u en ik zijn van na de Tweede Wereldoorlog. Ik neem aan dat u nooit van nabij een oorlog hebt meegemaakt, anders zou u dit niet schrijven, tenzij u gek bent. De keren dat ik van nabij de resultaten van een gewapend conflict heb gezien, was ik getroffen door afschuw en was ik diep doordrongen van het feit dat we onze rechtstaat moeten beschermen. Het is het enige dat we hebben tegen de barbarij. Nu wilt u de kern van die rechtstaat vernietigen, namelijk de fundamentele rechtsregel dat er zonder een rechterlijke uitspraak niemand veroordeeld kan worden. Het opzij schuiven van dat elementaire recht is precies dat wat de nazi’s en de fascisten voorstonden en in de praktijk brachten. Of als u een recenter voorbeeld prefereert, u pleit voor dat wat de doodseskaders met militaire steun van de VS in Latijns Amerika deden en nog steeds in het geheim doen.
Goddank is de meerderheid van de Nederlanders hier nog op tegen en bent u er nog niet in geslaagd om de noodzaak van geheime buitengerechtelijke executies 'overtuigend uit te leggen aan al die brave en aardige mensen van het CDA en de ChristenUnie. En aan de rest.’
Professor, begrijpt u nu dat ik me afvraag wat precies de criteria zijn geweest van de Universiteit Utrecht om u als hoogleraar te benoemen? Professor dr. Jansen, hoe onpeilbaar diep bent u gekrenkt dat u voor doodseskaders pleit? Wat is er toch met u gebeurd? Waar komt die verschrikkelijke rancune vandaan? Denkt u werkelijk dat bloedoffers uw verdriet kunnen stillen?

‘Legislation is helpless against the wild prayer of longing that rises, day in, day out, from all these households under my protection: “O God, put away justice and truth for we cannot understand them and do not want them.’
W.H. Auden

vrijdag 11 mei 2007

Michael Moore

'Political Persecution of Michael Moore!

Michael Moore's latest attack film, Sicko, will skewer U.S. health care: a fitting target at an opportune time, you have to admit. In true Moore fashion, he proves his point with well-executed sensationalism: He takes workers whose health deteriorated after they participated in the 9/11 cleanup to get care they can't get in the United States in Cuba. Take that, conservatives. Only thing is, the Bush administration now has film footage of Michael Moore committing a crime—or, well, violating a trade embargo, but either way, they were not about to pass up an opportunity to make the filmmaker pay for Fahrenheit 9/11. In a letter dated May 2, Moore was notified by Treasury that the department is conducting a civil investigation into his violation. We wish him luck, even though he was a notorious a-hole during his brief tenure as editor-in-chief of Mother Jones.'

Zie: http://www.motherjones.com/riff_blog/archives/2007/05/4407_political_perse.html?src=email&link=hed_20070511_bl2_politicalpersecution

De Bush Bende 56


Democracy Now:
'JUAN GONZALEZ: A pair of British men were sentenced to jail on Thursday for leaking a classified memo that revealed President Bush told British Prime Minister Tony Blair in April 2004 that he wanted to bomb the Doha headquarters of the Arabic television network Al Jazeera. On Thursday, a former civil servant named David Keogh was sentenced to six months in jail for violating Britain’s Official Secrets Act. A former parliamentary researcher named Leo O’Connor was given a three-month sentence. They were convicted after a highly secretive trial. The British government maintained that the memo was so sensitive that most of the trial could not take place in public in the interest of national security.
AMY GOODMAN: The Daily Mirror newspaper first reported on the existence of the memo, but the British government has placed a gag order on other news organizations. To talk more about the memo, Davide Simonetti of the website, BlairWatch, joins us in London. Welcome to Democracy Now!
DAVIDE SIMONETTI: Thank you very much.
AMY GOODMAN: Explain exactly what you understand this memo to say.
DAVIDE SIMONETTI: Well, we have not seen the memo, so we can't know exactly what's on it at all, but what we understand from what we've read is an alleged plan by the President George Bush to bomb the Al Jazeera offices in Doha, after not being very pleased with some unflattering coverage. This is roundabout the time of the attack on Fallujah, of course. There's also allegedly other stuff in the memo about the attack on Fallujah, and that also might have been deemed as sensitive in the court case.
JUAN GONZALEZ: And was this a proposal by President Bush to have the British bomb the headquarters or that the United States was going to do it and they wanted to get the viewpoint or perspective of Prime Minister Blair?
DAVIDE SIMONETTI: I think, and, of course, I can't be sure, because none of us have seen this memo, that it would have been an American action, and it would have been just a request of -- to see what Tony Blair would have thought of the idea. That's my take on it, from the little I’ve seen. But, of course, we don't know, because nothing's been disclosed.
AMY GOODMAN: In February of 2006, Democracy Now! traveled to Doha to attend the second Al Jazeera Forum. During our Democracy Now! broadcast from Qatar, we spoke with Al Jazeera’s managing director, Wadah Khanfar. I asked him for his response to the 2004 memo.
WADAH KHANFAR: You know, I would say that I was at that moment in time, the bureau chief in Baghdad. So I was aware of the daily problems that we faced in our work in Iraq. More than twenty of our colleagues were detained at certain checkpoints. Some of them spent, you know, days in jail, actually, in very serious circumstances. Some of them were tortured in Baghdad.
The situation in Fallujah, we -- it happened that we were the only team, the only crew, that we had -- Al Jazeera had the only crew inside Fallujah reporting live, actually. I remember when Kimmitt made this kind of statement, he was in the box on our screen, the other half of the screen, the other box, was showing live images from the hospital of Fallujah, about civilians who had been killed. He was telling us that, “You are fabricating the story. You are lying. You are not telling the truth,” you know, and the Arab world was watching what has been happening.
Now, of course, recently, a lot of media started to apologize about the misinformation regarding Fallujah and the fact that they were reporting incidents, or the attack on Fallujah from the embedded -- embedded with the American side. So the situation in Fallujah, that was the issue.'

The Empire 245

'Iraq’s Own Pentagon (News)Papers
By Asia Times.

WASHINGTON - In the run-up to the March 2003 invasion of Iraq, the Pentagon planned to create a “Rapid Reaction Media Team” (RRMT) designed to ensure control over major Iraqi media while providing an Iraqi “face” for its efforts, according to a report obtained by the independent National Security Archive (NSA), which released it on Tuesday.
The partially redacted three-page document was accompanied by a longer PowerPoint presentation that included a proposed six-month, US$51 million budget for the operation, apparently the first phase in a one-to-two-year “strategic information campaign”.
Among other items, the budget called for the hiring of two US “media consultants” who were to be paid $140,000 each for six months’ work. A further $800,000 was to be paid for six Iraqi media consultants over the same period.
Both the paper and the slide presentation were prepared by two Pentagon offices - Special Operations and Low-Intensity Conflict, which, among other things, specialize in psychological warfare, and the Office of Special Plans under then under secretary of defense for policy Douglas Feith - in mid-January 2003, two months before the invasion, according to NSA analyst Joyce Battle.
“The RRMT concept focuses on USG [government]-UK pre- and post-hostilities efforts to develop programing, train talent and rapidly deploy a team of US/UK media experts with a team of ‘hand-selected’ Iraqi media experts to communicate immediately with the Iraqi public opinion upon liberation of Iraq,” said the paper.
The “hand-picked” Iraqi experts, according to the paper, would provide planning and program guidance for the US experts and help “select and train the Iraqi broadcasters and publishers [the ‘face’] for the USG/coalition-sponsored information effort”.
“It will be as if, after another day of deadly agitprop, the North Korean people turned off their TVs at night, and turned them on in the morning to find the rich fare of South Korean TV spread before them as their very own,” the paper enthused, adding that “reconstituted free Iraqi domestic media can serve as a model in the Middle East where so much Arab hate-media are themselves equivalent to weapons of mass destruction”.
Whether the plan was implemented as described in the paper is not clear, although the NSA on Tuesday also released an audit by the Pentagon’s inspector general regarding two dozen mostly non-competitive contracts totaling $122.5 million awarded by the Defense Department to three defense contractors that carried out media-related activities in Iraq after the invasion.'

Lees verder: http://www.mediachannel.org/wordpress/2007/05/11/iraqs-own-pentagon-newspapers/

Tony Blair 3

Democracy Now: 'AMY GOODMAN: We return now to London to Tariq Ali, historian and one of the editors of the New Left Review, as well as author of many books, including Rough Music: Blair, Bombs, Baghdad, London, Terror. He joins us from a London studio. Welcome to Democracy Now!, Tariq.
TARIQ ALI: Hi, Amy. Good to be with you again.
AMY GOODMAN: It's good to have you with us. Talk about Blair resigning.
TARIQ ALI: Well, it was classic New Labour spin, well-orchestrated, designed for the global media networks, a self-serving speech, a carefully hand-picked audience so that there would be no trouble at all, and, actually, for him, a very bad speech. I mean, and I’ve always regarded Blair as a second-rate politician with a third-rate mind, but he's had better speech writers than this, and I wondered whether he had written it himself. I mean, it's sort of full of contradictions and half-truths. I mean, if he was going to see the so-called war against terror through, why quit?
We had no real accounting of why he's leaving as prime minister. And the fact is he's leaving is, because he's hated. And the reason he’s hated is because he joined the neocons in Washington and went to war against Iraq, which now 78% of the population in this country oppose. And when people are being asked what will Blair’s legacy be, a large majority is saying Iraq. And I think that's what he will be remembered for, as a prime minister who took a reluctant and skeptical country into a war designed by Washington and its neoconservative strategists, all of whom are in crisis.
And you listen to Blair now and his successor, Brown, and they sound much worse than any Democrat in the Senate or the House, because they realize the war's unpopular. These guys carry on living in a tiny bubble, media bubble, which they construct. And I think the BBC's sycophancy, the way in which they portrayed him yesterday as if he was a sort of dead Princess Diana, doesn’t do them proud. It was a low point in BBC journalism, with one of their political correspondents saying, “Gosh, look at him. Isn't he a winner?” Well, he isn't a winner, which is why he's leaving. And a reluctant party is saying farewell to him, because they think they’ll lose the next election if he’s in charge. That's what's going on.'

Lees verder: http://www.democracynow.org/article.pl?sid=07/05/11/1531215

Het Neoliberale Geloof 35

'Facts on Dow Jones deal changing
By USA Today.

NEW YORK - There’s another new twist in the investigation into unusual trading in Dow Jones shares prior to the disclosure of a takeover bid that sent the stock skyrocketing last week.
Since the May 1 disclosure that News Corp. CEO Rupert Murdoch had made a $60-a-share offer for the company, most of the news about how the bid was made has come from Dow Jones’ flagship publication, The Wall Street Journal.
But as internal and external inquiries have begun to delve into who knew what about Murdoch’s bid and when, the Journal, which is considered a newspaper of record by many members of the Wall Street financial community, has had to amend its version of the story.
After reporting for several days that Dow Jones CEO Richard Zannino had met with Murdoch for breakfast during the week of April 9, the Journal reported Thursday that the meeting — at which the subject of a Murdoch takeover was broached — actually occurred on March 29, almost two weeks earlier.
The timing of Zannino’s meeting with Murdoch is important because the Securities and Exchange Commission is investigating allegations that someone leaked news of the deal to outsiders who bought stock and options throughout April. When Murdoch’s bid became public on May 1, shares of Dow Jones stock leapt from $36 per share to $58.
On Tuesday, the SEC froze the Merrill Lynch account of a married couple in Hong Kong who bought 415,000 shares of Dow Jones stock in April and turned a profit of $8.1 million on news of the bid. The SEC noted that the father of the woman involved in the fortuitous purchases of Dow Jones stock wired $3 million into the couple’s account in April.
That individual, Michael Leung, has had significant business dealings with a Dow Jones director, David Li. Li has denied, in The Wall Street Journal, telling anyone about the Murdoch bid.'

Lees verder: http://www.mediachannel.org/wordpress/2007/05/11/facts-on-dow-jones-deal-changing/

Psychiatrie

'IS PSYCHIATRY SCIENTIFIC AND DANGEROUS?
By Dr. James Howenstine, MD.
NewsWithViews.com

When you look below the surface at the specialty of psychiatry what you uncover is so ludicrous it is difficult to believe that it is really true. Prominent psychiatrists from all over the world gather annually for a meeting at which new diseases are invented. There are no objective findings that establish the diagnosis of these diseases. These new diseases are included in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Diseases. Potential new diseases are discussed at these meetings and new diseases are voted in or out by a show of hands.[1] Among the new diseases are social anxiety disorder (everyone who is uncomfortable in a social setting has this disease) and mathematics disease (anyone who has struggled over a math problem has this disease). Gender identity disorder, passive-aggressive disorder, disorder of written expression and sexual disorder are other examples of invented diseases that will follow the individuals tagged with these ridiculous diagnoses the remainder of their lives. Naturally all these phony diseases have a psychoactive drug which supposedly ameliorates this disease.
This is laughable but it has serious consequences. When a child is diagnosed with depression the child is often placed on a potent SSRI drug. The manufacturer of one of the leading SSRI drug knew for many years that the drug caused loss of the ability to control violent behavior thus increasing violence toward self (suicide) and others (mass murders). This information was covered up because it would have hurt sales of the drug. Nearly every teen involved in the Columbine and Red Lake mass murders was taking an SSRI drug. There is a fundamental flaw in a nation more concerned about sales of drugs than the welfare of it’s children.
An annoyed teacher is allowed to make a diagnosis of Hyperactive Disease. Hyperactive children are routinely given the very addictive drug Ritalin. More than 1.5000,000 children are taking Ritalin which is known to cause zombie like behavior, suppressed appetite, weight loss, serious addiction problems, retarded growth, paranoid symptoms, auditory and visual hallucinations and insomnia. Public schools get financial rewards from the government for increasing the number of students taking Ritalin and the number of children completing vaccine programs. Following a nutritious diet restricted in sugar content and colorants but replete with vitamins and minerals goes a long way toward eliminating most cases of hyperactivity.
What is Teen Screen?'

Lees verder: http://www.newswithviews.com/Howenstine/james58.htm

The Empire 244

'The War the Government Cannot Win
by Llewellyn H. Rockwell, Jr.
This talk was delivered at the Wisconsin Forum in Milwaukee on May 1, 2007.

Ludwig von Mises said that the great accomplishment of economists was to draw attention to the extreme limits on the power of government. His point was not merely that government should be limited, but that it is limited by the very structure of reality. It cannot make all people rich by its own initiative. It cannot provide universal housing, literacy, and health. It cannot raise wages across the board. It cannot ban products. Those who seek to accomplish economic ends such as these are choosing the wrong means. That is because there is something more powerful than government: namely economic law.
And what is economic law? It is a force that operates within the structure of all societies everywhere that governs the production and allocation of material resources and time according to strict bounds of what is possible. Some things are just not possible. It just so happens that this includes most of the demands that are made by the public and pressure groups on the government. This was the great discovery of the modern science of economics. This was not known by the ancients. It was not known by the fathers of the early church. It was the discovery of the medieval schoolmen, and the insight was gradually elaborated upon and systematized over the centuries, culminating in the classical and Austrian traditions of thought.
The power of government to do what we desire is strictly limited. Those who do not understand this point do not understand economics. And the economic teaching has a broader implication that concerns the organization of society itself. Government is not free to make and unmake society as it sees fit. It is not a tool we can use to fulfill our private dreams. Society is too complicated, too far reaching, too much a reflection of the free volition of individual actors, for government to be able to accomplish its ends. Most often, what government attempts to do – whether abolish poverty, end liquor consumption, or make all citizens literate and healthy – ends up backfiring and generating the exact opposite.
With this background, I would like to discuss the broad topic of the war on terror. Terrorism is not something that any of us likes. We would all like to see a world without violence and bloodshed. This hardly distinguishes our generation from any that preceded. What is unique about our moment is that we live under a regime that has come to believe that the government itself can produce this result for us if we only give the government enough power, money, and managerial discretion to accomplish this goal.
We associate this view with the political right. This might be something of a misnomer since the right was very much against the wars of the 1990s. It was the right that made the case against nation building, and it was Bush who earned the support of the American middle class by promising a humble foreign policy. It was the conviction back then that Clinton's wars had been waged at the expense of the life and liberty of Americans here and abroad, and had failed to accomplish their ends.
A similar critique of left-wing wars was offered by the right in the interwar period. It was clear that World War I had diminished American liberty, regimented the economy, inflated the money, slaughtered many people, and failed to accomplish its goal of bringing about self-determination for all peoples of the world. The right applied its political logic of the need for freedom at home to issues of foreign policy. Small government and non-intervention applied to domestic as well as foreign affairs, for reasons both practical and moral. The left, in contrast, saw war as yet another application of the principle that government can accomplish great things for us, and they saw how war provides the great pretext for expanding the power of the state to do these things.'

Lees verder: http://www.lewrockwell.com/rockwell/war-govt-nowin.html

De Israelische Terreur 194

'Audio: Interview with journalist Jonathan Cook

On 1 May 2007, The Electronic Intifada's Maureen Clare Murphy and Ali Abunimah sat down with Jonathan Cook, EI contributor and author of the new book Blood and Religion: The Unmasking of the Jewish and Democratic State. Cook, who resides in Nazareth, discussed the implications of the Israeli Winograd report which faulted the state's handling of last summer's Lebanon war; the probe and resignation of former member of Knesset and Palestinian citizen of Israel Azmi Bishara; as well as his book.'

Luister: http://electronicintifada.net/v2/article6865.shtml

Meer nieuws van Electronic Intifada:

'Bleak reality in Gaza gives rise to dreams of emigration
Yousef Alhelou writing from the Gaza Strip,

The Palestinian Authority has been starved of funds since Hamas was elected in January 2006. Israel has also been withholding the millions of US dollars it owes the Palestinian Authority in tax revenues. This has led to a breakdown of public services and law and order in the occupied Palestinian territories. Government ministries, hospitals, schools and the courts have all faced closure over the last year and are functioning at minimum capacity, with staff salaries withheld. Poverty is rising in the West Bank and Gaza because of international sanctions, compounded by Israeli restrictions on the movement of Palestinian goods and labour related to security concerns. The Palestinian Authority (PA) cannot pay its civil servants because the international community has refused to fund the PA unless the Palestinian government, which includes Hamas, recognises Israel.Poverty in 'the biggest jail on earth'According to the United Nations' World Food Program (WFP) and Food and Agriculture Organization (FAO), 84 percent of Gazans and 60 percent of West Bankers have reduced their spending; some households have already sold their assets such as land, jewelry, electrical devices and furniture.Thousands of laborers have not been able to find reliable long-term work inside Gaza to replace the construction or agricultural jobs they had in Israel. A small number earn food from the WFP by working on community projects in Gaza, such as road cleaning. According to the UN, one-third of Palestinians are 'food insecure' More than 80 percent of Palestinians live under the poverty line; most of those Palestinians who have been affected due to the siege imposed up on the government and the ordinary Palestinian people as a form of collective punishment live in the Gaza Strip. While the disengagement of Israel from the Gaza Strip in the summer of 2005 was thought to represent new hope for the Gazan civilians, it has practically turned Gaza into the biggest jail on earth; the Strip has become isolated from the rest of the world because Israel still controls Gaza's airspace, territorial water and the borders, including cargo and commercial crossings, in addition to the Rafah pedestrian terminal in the southern Gaza Strip which is the only gate for Gazans to the outside world.The Gaza 'pressure cooker'Since Gaza is a prison for 1.4 million people and they are locked inside, it has become a pressure cooker. As result of these circumstances, falatan, the Arabic word which means security chaos, anarchy and lawlessness, has spread, especially in light of the security forces' inability to enforce the law despite the fact that there are more than 85,000 Palestinian security men. The Palestinian society, torn apart by internal feuding and infighting between the two major factions as they struggle for power, in addition to clan disputes and thugs running around with AK-47s, have became ordinary occurrences in our everyday life. On the other hand, the continued Israeli military practices in all its forms contribute to the suffering of the people.'

Lees verder: http://electronicintifada.net/v2/article6862.shtml

Geert Wilders en Israel 5


Vanmiddag ontving ik deze email van professor dr. Hans Jansen:
'vr 11-5-2007 15:31

Sorry, vanaf 'Goebbels' niet verder gelezen.'
Hoe nu, meneer Jansen? Ik heb geschreven: 'Over uw werkwijze. U gaat niet op vragen in, u legt anderen via retorische vragen beweringen in de mond om die vervolgens uit te vergroten en te bestrijden. En u blijft dat herhalen, keer op keer, zonder in te gaan op het verzoek uw beweringen met feiten te staven. U gebruikt daarbij uiterst onwetenschappelijke manipulatietechnieken die door Joseph Goebbels ooit eens als volgt werden verwoord: ''Wij spreken niet om iets te zeggen, maar om een bepaald effect te bereiken.'' Zie:
http://stanvanhoucke.blogspot.com/2007/05/geert-wilders-en-israel-4.html
Ik heb hier niet geschreven noch de suggestie gedaan dat u een moderne Goebbels bent, maar dat u dezelfde manipulatietechnieken gebruikt die door de nazi's verder werden ontwikkeld en momenteel door de moderne communicatiemiddelen grootscheeps worden toegepast. Op die manier worden bevolkingen rijp gemaakt voor geweld tegen bijvoorbeeld de Irakezen, de Afghanen, en elk ander volkje dat onze westerse economische belangen in de weg staat. U speelt in dat proces als opiniemaker in de massamedia een vitale rol in Nederland. Ik heb nu van nabij meegemaakt hoe u te werk gaat, hoe u mij via retorische vragen woorden in de mond legt en die vervolgens begint te bestrijden. Hoe u de integriteit van uw vermeende tegenstander probeert te vernietigen. Het zijn de technieken van de pamflettist en niet die van de wetenschapper, zoals elke docent op het gebied van de massacommunicatie u desgevraagd kan vertellen.
U moet nu niet de vermoorde onschuld gaan spelen. Het is juist iemand als u die maar al te snel met de suggestie of kwalificatie komt van anti-semitisme zodra u een intellectuele tegenstander probeert onderuit te halen. Ik gaf uw kritiek op Geert Mak al als voorbeeld, maar er zijn meerdere voorbeelden. Lees uw eigen weblog maar na.
Ik constateer derhalve 3 dingen.
1. U weigert antwoord te geven op mijn simpele vraag over wie u het precies heeft in de volgende bewering: 'De overspannen verwachtingen die een aantal regeerders in het Midden-Oosten en in Turkije koesteren over de uitbreiding van hun macht over West-Europa.’ Ik ga er vanuit dat u dit verzonnen heeft, dat er dus sprake is van een leugen. En dat is een bijzonder kwalijk feit, per slot van rekening bent u iemand die zich erop voorstaat een wetenschapper te zijn. U spreekt op die manier niet om iets te zeggen, maar om een bepaald effect te bewerkstelligen, om een sfeer op te roepen, om een hetze te kweken. Een hetze die hele bevolkingsgroepen kan duperen, en dat is verwerpelijk.
2. Door te doen voorkomen dat u beledigd bent, onttrekt u zich aan een waar debat en hoeft u geen antwoord te geven op mijn vragen.
3. Ondertussen bent u wel een van de mensen die in Nederland het multiculturele debat probeert te domineren met halve waarheden, leugens en - misschien erger nog - met suggestieve opmerkingen die een sfeer van wantrouwen hebben geschapen. Het is mede door de stemmingmakerij van mensen zoals u dat er een soort angstpsychose in Nederland is ontstaan. Het onderstaande resultaat is dan ook niet verwonderlijk:

'Nederlanders banger voor moslimfundamentalisme'
Van alle westerse landen, wantrouwt Nederland moslims het meest

Gepubliceerd op 5-2-2006 22:25 door Joeri Stubenitsky
Nieuwsrubriek: Binnenland

UTRECHT – Het grootste proces tegen moslimfundamentalisten dat ooit in Nederland is gehouden, is het huidige proces tegen de Hofstadgroep. Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, werd onlangs al veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Veel Nederlanders, waaronder de bekende islamoloog Hans Jansen, denken dat de dreiging van het moslimfundamentalisme de komende vijftien jaar groter zal worden. Dit komt ook naar voren uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)… De vrees van veel Nederlanders.
Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat Nederland, van alle westerse landen, het meest negatieve beeld heeft van moslims. Maarliefst 51 procent van de autochtone Nederlanders wantrouwt de bijna één miljoen aanwezige moslims in dit land. Het aantal Nederlanders dat tussen 1995 en 2002 moslims wantrouwde steeg in die zeven jaar van 12 naar 22 procent. De oorzaak hiervan is de toename van de immigratie en de druk op de verzorgingsstaat. De grote toename naar 51 procent is te wijten aan de moord op Van Gogh en de aanslagen op 11 september. De Nederlandse kritiek dat allochtonen te veel met mensen van dezelfde afkomst omgaan, slaat ook op de autochtonen zelf terug omdat slechts een minderheid van hen contact met buitenlanders heeft of zoekt.'
En voor de rest: Kundera schreef over Flaubert dat 'het meest schokkende' in zijn 'visie op de dwaasheid' het feit is dat 'de dwaasheid niet vervaagt ten overstaan van de wetenschap, de techniek, de vooruitgang of het moderne, integendeel, met de vooruitgang gaat ook zij vooruit!'
U bent uit op een conflict dat in u zelf zit en kennelijk voor u onoplosbaar is. In 1983 stelde Kundera tijdens een lezing in de Verenigde Staten de vraag waar de obsessieve drang vandaan kwam om de wereld te willen overheersen: 'Om rijker te zijn? Gelukkiger? Nee. De agressiviteit van het geweld is volmaakt ongeinteresseerd, ongemotiveerd, ze wil alleen maar haar willen; ze is het zuiver irrationele. Kafka en Hasek confronteren ons... met deze reusachtige paradox: gedurende het tijdperk van de Moderne Tijd vernietigde de cartesiaans rede een voor een alle uit de middeleeuwen geerfde waarden. Maar op het moment van de totale overwinning van de rede maakt het zuiver irrationele (het geweld dat niet meer wil dan z'n willen) zich meester van het wereldtoneel, omdat er geen enkel aanvaard waardensysteem meer is dat het in de weg zou kunnen staan.'
Al uw energie, meneer Jansen, zou beter besteed zijn aan een beschouwing van onze eigen cultuur in plaats van het kwaad telkens weer in een andere cultuur te zoeken. U kunt het haarscherp geanalyseerd lezen in Milan Kundera: De kunst van de roman, uitgegeven bij Ambo.

Geert Wilders en Israel 4


Ik kreeg vanochtend deze email van professor dr. Hans Jansen
' vr 11-5-2007 11:40

Zeer geachte Stan van Houcke:

Het valt me niet makkelijk toe te geven dat ik niet alles wat u schrijft begrijp. Hoe kunt u nu mijn wetenschappelijke reputatie beoordelen door in uw vriendenkring rond te vragen? Om die reputatie te beoordelen kunt u toch beter naar publicatielijsten kijken (die van mij staat op mijn website) en eens nagaan of zo iemand wel eens ergens geciteerd wordt?

Ook geloof ik niet dat ik u woorden in de mond heb gelegd, ik probeer uw uiteenlopende mededelingen samen te vatten, en kom dan toch uit op 'een overmatig enthousiasme voor wat de religieuze en politieke elite van de Arabische en de Islamitische wereld verkondigt'. Zulk enthousiasme is, helaas, in Nederland heel algemeen. Maar het impliceert logischer- en noodzakelijkerwijs het in de steek laten van Arabieren en/of Moslims die vrijheid in onze betekenis van het woord op prijs stellen. Het zijn de opvattingen van die laatste groep die ik in mijn stukjes uittentreure herhaal. Het is alsof u Karel van het Reve die inderdaad anti-communistisch was, het verwijt maakt dat hij anti-Russisch is. (Mijn excuus dat het lijkt alsof ik mij met Van het Reve durf te vergelijken).

Een antwoord op uw vraag naar de diepste zieleroerselen van Geert Wilders moet ik u inderdaad schuldig blijven. Ik vind het (net als ook u mogelijkerwijs) al heel lastig om mijn eigen diepste zieleroerselen te doorgronden. Maar het gaat in de dubbele paspoortenkwetsie niet om zieleroerselen, maar om een interessante politieke en juridische kwestie. Ik zou me, ook in deze kwestie, niet graag aansluiten bij de Daar-mag-je-niet-over-praten-brigade.

Mag ik het hierbij laten? Ons meningsverschil zal steeds weer op twee vragen neerkomen: Hebben de dissidenten in de Arabisch/Islamitische wereld er ook recht op gehoord te worden? Zijn er kwesties waar je niet over nadenken mag? Ik vermoed dat we beiden te oud zijn om onze individuele antwoorden op die twee vragen (die mogelijkerwijs wél samenhangen met de diepste zieleroerselen) nog te kunnen veranderen.
Met vriendelijke groet, HansJansen'
Ik heb de heer Jansen de volgende reactie gezonden:

'Professor Jansen

Voordat we in een Babylonische spraakverwarring verzanden, constateer ik opnieuw een aantal feiten: u weigert antwoord te geven op mijn simpele vraag over wie u het precies heeft in de volgende bewering: 'De overspannen verwachtingen die een aantal regeerders in het Midden-Oosten en in Turkije koesteren over de uitbreiding van hun macht over West-Europa.’ Waarom geeft u hier geen antwoord op? U jaagt onschuldige Belgische bejaarden de stuipen op het lijf, terwijl u kennelijk maar iets uit uw duim heeft gezogen, en zo een tendentieuze sfeer schept. Dat is een uiterst onwetenschappelijke houding van iemand die claimt een wetenschapper te zijn.

U schrijft: ‘Hoe kunt u nu mijn wetenschappelijke reputatie beoordelen door in uw vriendenkring rond te vragen?’ Ik vrees dat ik me niet duidelijk genoeg heb uitgedrukt of dat u ook dit niet heeft begrepen. Ik schreef: ‘Welke criteria zou die universiteit gebruiken? Toch eens aan mijn goede vriend André Klukhuhn vragen, die doceert aan dezelfde universiteit.’ Ik zou dus graag de criteria willen weten die de Universiteit Utrecht hanteerde bij het benoemen van een hoogleraar die in het openbaar uiterst onwetenschappelijk te werk gaat. Daarom opnieuw: ik zal het mijn goede vriend Klukhuhn toch eens vragen.

Dan: zonder een serieus onderzoek te hebben gedaan naar wat ik in boeken, tijdschriften, op de radio allemaal heb geponeerd, heeft u al een veroordeling, vervat in deze retorische vraag: ‘Waarom kiest u eigenlijk geblindoekt partij voor de ayatollah's, en verraadt u rest van de Arabische en Islamitische wereld?’ Ook dit is een uiterst onwetenschappelijke houding van iemand die claimt wetenschapper te zijn. Meneer Jansen, los van de inhoudelijke nonsense, ontdek ik nu toch weer opnieuw een taalkundige fout. ‘Geblindoekt’ moet zijn ‘geblinddoekt’, dus met twee d’s, anders staat er geblind-oekt. En oeken betekent in het Nederlands: ‘brommen, grommen, mompelen en pruttelen’. Met andere woorden: dan staat er ‘geblind pruttelen’ en dat heeft u toch niet bedoeld. Althans, daar ga ik gemakshalve maar vanuit.

Wat het citeren betreft, ach professor Jansen, u weet toch hoe dat in het academische wereldje gaat. Het is maar de vraag wie wie citeert en waarom. Het doet me denken aan die grappige sketch van Koot en Bie. Koot koopt rotzooi aan de deur van twee heren en Bie vraagt aan Koot hoe hij zich in godsnaam zoiets heeft kunnen laten aansmeren. Koot antwoordt dat het spul heel goed werkt, want ‘dat zei die professor.’ Bie wil weten hoe hij zo zeker was dat het hier een professor betrof. “Wel,’ zegt Koot ‘Dat zei die andere professor.’ Ik bedoel maar, meneer Jansen, ook onder hoogleraren lopen charlatans rond, die uiterst onwetenschappelijk te werk gaan. Waar of niet?

Over uw werkwijze. U gaat niet op vragen in, u legt anderen via retorische vragen beweringen in de mond om die vervolgens uit te vergroten en te bestrijden. En u blijft dat herhalen, keer op keer, zonder in te gaan op het verzoek uw beweringen met feiten te staven. U gebruikt daarbij uiterst onwetenschappelijke manipulatietechnieken die door Joseph Goebbels ooit eens als volgt werden verwoord: ‘Wij spreken niet om iets te zeggen, maar om een bepaald effect te bereiken.’ Bij gebrek aan argumenten bespeelt u emoties, gevaarlijke ressentimenten om bepaalde stereotypen te scheppen van de mensen die u eigenhandig tot vijand heeft bestempeld. U kent ongetwijfeld het Arabische spreekwoord: ‘Al tikrar biallem il hmar. Door herhaling leert zelfs de ezel.’ Op dit spreekwoord wees de Amerikaanse emeritus hoogleraar Jack G. Shaheen me afgelopen maandagochtend toen ik hem interviewde over zijn 574 pagina’s uitgebreid gedocumenteerde studie ‘Reel Bad Arabs. How Hollywood Vilifies a People,’ een boek waarover de Amerikaanse voormalige diplomaat en Midden-Oosten specialist James E. Akins schreef: ‘If you think overt racism in America is dead, think again. Jack Shaheen has shown in depressing detail in his book, Reel Bad Arabs, that anti-Semitism in motion pictures is more virulent than ever provided the Semites being portrayed are Arabs. Films from Exodus (1960) to Rules of Engagement (2000) have relentlessly stereotyped Arabs and Muslims in ways that would fit seamlessly into Der Stürmer and the films of Nazi Germany.’ Shaheen wijst erop dat ‘for more than a century Hollywood, too, has used repetition as a teaching tool, tutoring movie audiences by repeating over and over, in film after film, insidious images of the Arab people. I ask the reader to study in these pages the persistence of this defamation, from earlier times to the present day, and to consider how these slanderous stereotypes have affected honest discourse and public policy.’ Professor Shaheen die ongeveer duizend films had bestudeerd voordat hij zijn conclusies trok, vertelde me hoe hij in het begin van zijn onderzoek verrast was geweest over de overeenkomsten in de stereotypering en stigmatisering van joden en arabieren, dezelfde gelaatstrekken, dezelfde afschuw van een andere godsdienst dan het christendom, dezelfde geldlust en hetzelfde seksuele verlangen naar de blanke, Germaanse maagd. Keer op keer komt dit in de stigmatisering terug. Ik wil maar zeggen, het stereotyperen van de ander die als vijand wordt geportretteerd, is niet nieuw en leidt onherroepelijk tot het verontmenselijken van de ander en het gevolg daarvan heeft de recente Europese geschiedenis aangetoond. Bovendien is het in vakjes stoppen van de ander, het stigmatiseren en stereotyperen, een uiterst onwetenschappelijke houding. Ik vermoed dat een of ander groot verdriet aan uw angsten ten grondslag liggen. En angst is een slechte raadgever, zeker voor iemand die claimt wetenschapper te zijn, want ook de wetenschap kent haar beperkingen, zoals Merleau-Ponty eens op deze manier prachtig verwoordde: ‘De wetenschap manipuleert de dingen en ziet ervan af hen te bewonen. Ze stelt er haar eigen modellen van op en ze treedt, bij de toepassing van de door hun definitie toegestane omvormingen op deze aanduidingen of variabelen, slechts hier en daar in contact met de actuele wereld.’ Hier kunt u luisteren naar mijn interview met Jack Shaheen over stigmatisering: http://www.stanvanhoucke.net/audioblog/pivot/entry.php?id=29#body
Reizen professor, stap uit uw modellen en trek de wereld in, laat uw verbetenheid en uw ressentimenten varen.

Dan nog dit: op het gevaar af dat u niet alles begrijpt wat ik schrijf het volgende:

Vijf jaar geleden schreef ik in het tijdschrift de Humanist het volgende over blanke mannen in de overgangsleeftijd die de draad waren kwijtgeraakt:

‘Opvallend is het aantal poseurs onder de columnisten. Pim Fortuyn, Leon de Winter, Sylvain Ephimenco, om er enkelen te noemen. Opvallend maar niet onverklaarbaar. De column is bij uitstek het wapen van de poseur in zijn strijd om erkenning. Hoewel ze in uiteenlopende gradaties en soorten voorkomen hebben de poseurs onder de columnisten één ding gemeen: na verloop van tijd gaan ze in hun eigen geconstrueerde waarheid geloven. Als vanzelf valt hij (of zij) automatisch terug op een pose. Z'n woorden zijn een schreeuw om aandacht. Hij wil behagen om bewonderd te worden. De opinie an sich interesseert hem niet, alleen het effect dat ze teweegbrengt. En omdat in een massamaatschappij gedachten niet de ultieme impact opleveren, zet hij sentimenten in: het simplistische vooroordeel tegen het complexe oordeel, de impuls tegen de bezinning, de verholen suggestie tegen de beargumenteerde gedachte. Hij is de man van de soundbite, zijn wereld is eendimensionaal, even overzichtelijk als een stripboek. De columnist is als een standup comedian, een hit en runfiguur, die met de snelheid van een tasjesdief te werk gaat. Daarbij moet hij als broodschrijver telkens weer een mening over van alles en nog wat ophoesten, hetgeen automatisch leidt tot een inflatie van meningen. Om dit te verdoezelen moet elke opinie de kracht van een donderslag krijgen. De minder bekwame columnist pompt zijn vruchteloze woorden op tot ze als reusachtige ballonnen boven hem zweven en met hem aan de haal gaan. Hij gebruikt de taal niet om inzicht te verschaffen maar om te heersen, om te straffen, om iemand in een hoek te dwingen en verbaal af te ranselen. Hij dicht de ander alle denkbare gruwelijkheden toe om zelf buiten schot te blijven. Hoe zwarter de ander wordt afgeschilderd des te onschuldiger lijkt hij. De column is voor hem een techniek, een foefje, een suikerspin van woorden; na vijf minuten is het op en weg, de consument met plakkerige handen achterlatend. Het lijkt allemaal echt, maar is het niet. De woorden zijn te hol, de begrippen potsierlijk, de zinnen drijven in een niet doorleefde werkelijkheid. In zijn hang een maximaal effect te bereiken, vervalt de poseur onder de columnisten onherroepelijk in pathetiek. Hij uit zich in steeds heftigere bewoordingen, zijn toon wordt geëxalteerd, zijn opinies grotesk. Meningen worden door hem uitgemolken en verder aangescherpt tot ze een karikatuur van de werkelijkheid zijn geworden. Een jaar voor zijn dood wees de auteur Frans Kellendonk me op een ander fenomeen: ‘'Het gruwelijke is: zodra je iets opschrijft, verhardt het. Het gevaar is dat je er dan ook in gaat geloven, dat de dingen zijn zoals je zegt dat ze zijn. Wat je moet behouden is een scepsis, een vrijheid, het gevoel van de ongrijpbaarheid van alles. Dat vereist een geweldige krachtsinspanning.’’ Maar juist aan die scepsis ontbreekt het de poseur onder de columnisten, zijn stukje zou het niet verdragen, het zou dan te duidelijk worden dat er wartaal staat, wat bij closereading al snel blijkt. De columnist en de schrijver leven in twee gescheiden werelden. Voor een auteur vormt de taal een moreel criterium, hij heeft niets anders. Hij weet dat, zoals de satiricus Karl Kraus schreef: '’Taal de moeder [is] van de gedachte, niet haar dienstmeid.’' Die wetenschap ontgaat de hier genoemde columnisten. Voor hen zijn de woorden zelf inhoudsloos geworden, ze hebben slechts propagandistische waarde en kunnen derhalve als dodelijk gif werken.’

Vijf jaar na dato valt me op hoe ook u zich gedraagt als een van de hierboven beschreven columnisten. Herkent u hier iets in?

Tenslotte nog dit, u schrijft: ‘Ons meningsverschil zal steeds weer op twee vragen neerkomen: Hebben de dissidenten in de Arabisch/Islamitische wereld er ook recht op gehoord te worden? Zijn er kwesties waar je niet over nadenken mag?’

Ach meneer Jansen, opnieuw is hier sprake van retorische vragen. Kunt u echt niet anders? U belemmert zo zelf elk waar debat. Ik denk dat een veel serieuzere vraag de volgende is: gezien de huidige stand van zaken in de westerse commerciële massamedia is er geen ruimte meer voor westerse dissidenten om hun gedachten rustig uiteen te zetten. Hoe komt dat? En wat zullen de gevolgen hiervan op langere termijn zijn? Waarom zijn de commerciële massamedia een slagveld geworden van populistische opiniemakers en andere gillende ayatollahs?

donderdag 10 mei 2007

Geert Wilders en Israel 3Naar aanleiding van dit stukje (zie: http://stanvanhoucke.blogspot.com/2007/05/geert-wilders-en-israel-3.html) ontving ik gistermiddag deze email:

'wo 9-5-2007 14:12

Zeer geachte Stan van Houcke: Waar haalt u het vandaan dat ik in onmin leef met 'mijn onderwerp'? Heeft u enig idee hoeveel Moslims en hoeveel Arabieren er precies zo over denken als ik? Nagenoeg alles wat ik aan 'lelijke' dingen over 'mijn onderwerp' schrijf, is wel al eens door een Arabier of Moslim opgeschreven. Meestal wel meer dan een keer. Waarom kiest u eigenlijk geblindoekt partij voor de ayatollah's, en verraadt u rest van de Arabische en Islamitische wereld? In afwachting van uw antwoord, met vriendelijke groet, HansJansen’

Vanochtend vroeg ontving ik deze email:

'do 10-5-2007 7:34

‘Vergeet u niet mij te antwoorden? Met vriendelijke groet, HansJansen’

Ik heb profesor Jansen dit geantwoord:

'Geachte heer Jansen
Zeker niet, maar ook al had ik geweten dat u zo dringend op mijn antwoord wachtte, had ik toch niet eerder kunnen antwoorden. Een korte verklaring daarvoor: gistermiddag viel in het centrum van Amsterdam de ADSL-verbinding uit en dus ook mijn computerverbinding. Vanochtend had ik geen tijd aangezien ik druk doende was de arts/epidemioloog Pieter Bol te interviewen over zijn boek ‘Biological Globalisation’. Warm aanbevolen. Vervolgens heb ik in het Van Gogh museum de tentoonstelling Max Beckmann in Amsterdam, 1937-1947 bezocht. Eveneens warm aanbevolen. Een van zijn uitspraken was dat het grootste gevaar dat de mensheid bedreigt het collectivisme is, en voorop het westers collectivisme, wel te verstaan. Tenslotte ben ik al flierefluitend door Amsterdam naar huis gefietst. Warm aanbevolen.

Het antwoord op uw vraag is bijzonder simpel, lees uw eigen teksten op uw weblog. Zie: http://www.arabistjansen.nl/ U suggereert veel, impliceert veel, en sterker nog: uw toon van schrijven is die van een verbeten mens, van een man die zich door iets of iemand, misschien wel door het leven zelf, tekort voelt gedaan. Er is daarbij sprake van een bepaalde mate van grofheid in vorm en inhoud, in doen en denken, waarachter een rancuneus gevoel lijkt schuil te gaan. De lezer/luisteraar mist in uw opvattingen een zekere onafhankelijke, wetenschappelijke benadering. Uw betoog verraadt een manichëisch wereldbeeld, goed en kwaad zijn bij u bijzonder sterk gescheiden. Telkens als ik iets van u lees of van u hoor moet ik denken aan Milan Kundera die ooit eens schreef: ‘De mens wenst zich een wereld waarin het goed en het kwaad duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn, want in hem huist het ingeschapen en ontembare verlangen te oordelen alvorens te begrijpen.’ En u doet dat ook nog op zo’n typisch Hollandse manier, nogal grof. Ik heb u eens in het openbaar zien optreden. Dat was tijdens de promotiebijeenkomst van de arabist Maurits Berger in november 2005, toen u zich druk maakte over een in uw ogen verkeerde arabische vertaling in zijn dissertatie. U deed dat niet op een wetenschappelijke, afstandelijke manier, maar op een voor de aanwezigen pijnlijk verbeten, onbehouwen manier, zonder enige charme. Uw lippen trilden, uw ogen puilden uit, u liep rood aan, het was een bespottelijk gezicht. Ook toen al vroeg ik me af waar deze verbeten, grove houding vandaan kwam.

U bent kennelijk nogal trots op uw stukjes in de HP. In elk geval heeft u ze op uw website gezet. Een daarvan gaat over de auteur Geert Mak. Twee korte fragmenten daaruit:Gedoemd tot kwetsbaarheid is een fout boekje.’ Fout? Is er dan oorlog? U schrijft voorts:‘Leuke uitdrukking trouwens, ‘’handelaren in angst’’. Waar komt die eigenlijk vandaan? In Arabische versies van de zogenoemde Protocollen van de Wijzen van Zion, een berucht anti-semitisch vervalst document uit de 19de eeuw, worden de joden zo genoemd. Het zal toch niet zo zijn dat Geert Mak die aardige uitdrukking aan de Protocollen heeft ontleend?’

Die toon, meneer Jansen, die suggestie van anti-semitisme, het stigmatiseren van de tegenstander, het proberen iemand’s persoonlijke integriteit aan te tasten, is de handelwijze van een pamflettist, van iemand die graag een hetze voert en zeker niet de werkwijze van een beschouwelijk mens die met de toon en argumenten van een wetenschapper op een zakelijke manier een meningsverschil uitvecht. Het schermen met anti-semitisme wordt veelal gedaan door querulanten die bij gebrek aan argumenten de onderbuikgevoelens bespelen.

Overigens, nu we toch met taalkritiek bezig zijn. Gezien het feit dat u hecht aan een juist taalgebruik, zult u mij dankbaar zijn dat ik u op de volgende fout wijs. U schreef voor Belgische bejaarden in uw hoedanigheid van professor, dr.: 'De overspannen verwachtingen die een aantal regeerders in het Midden-Oosten en in Turkije koesteren over de uitbreiding van hun macht over West-Europa?’ Fout. Aantal is enkelfout, dus: ‘De overspannen verwachtingen die een aantal regeerders’ koestert.

Dan nog even dit, u eindigde een toespraak eens als volgt: ‘Ik wil u ook nog voorstellen om straks wanneer het programma dat toestaat een dronk uit te brengen op twee afwezigen: Pim Fortuyn en Theo van Gogh’ die ‘samen met de profeten, martelaren en heiligen schuilen onder de troon van de Allerhoogste.’

Een dronk uitbrengen op twee mensen die met opmerkingen als deze:‘de islam is achterlijk, ik zeg het maar, het is gewoon een achterlijke cultuur’ en ‘de vijfde colonne van de geitenneukers’ symbool staan voor de grofheid ten opzichte van de islam, tekent uw houding. Ondermeer daarom, maar zeker niet alleen daarom, mijn stelling dat u 'om het maar eens voorzichtig te stellen in onmin leeft met’ uw 'onderwerp, de arabieren.’ Nadat Van Gogh vermoord was werd ik geinterviewd door Time Magazine over de situatie in Nederland. Ik vertelde de verslaggeefster wat Van Gogh allemaal in het openbaar had gezegd over joden en arabieren. Ze luisterde aandachtig en zei toen: 'Dit kan ik niet opschrijven in mijn artikel. Het is te stigmatiserend en te grof. Dat wordt in de VS niet toegestaan.' Hier in Nederland is die grofheid normaal geworden in het zogeheten publieke debat. Ik zie deze grofheid geenszins als een teken van vrijheid, maar als een gebrek aan beschaving.

Tenslotte: Maar natuurlijk, meneer Jansen, weet ik dat we te maken hebben met slechts een kleine groep extremisten binnen de islam. Dat is nu juist mijn verhaal. Mijn kritiek op u is ook dat u zo weinig genuanceerd bent. Dankzij de VPRO Radio heb ik vele jaren lang door de arabische wereld kunnen reizen en ik herken nagenoeg niets van die wereld in uw opgewonden stukjes. De wereld is veel gecompliceerder dan de zwart-wit portrettering die u geeft, zo van wij het Verlichte westen en zij de obscurantistische wereld voor wie we waakzaam moeten zijn vanwege: ‘overspannen verwachtingen die een aantal regeerders in het Midden-Oosten en in Turkije koesteren over de uitbreiding van hun macht over West-Europa.’ De nodige scepsis ten opzichte van onze eigen cultuur is dringend gewenst, gezien het feit dat zowel Auschwitz als Hiroshima exclusieve producten van het beschaafde Westen zijn dat zo prat gaat op zijn Verlichtingsidealen. Bovendien heb ik zoveel islamieten ontmoet dat ik nooit een dronk zou uitbrengen op de stigmatisering en stereotypering die Fortuyn en Van Gogh als wapen gebruikten.

Over die regeerders. Volgens mij is dit absurde bangmakerij, vandaar nogmaals mijn door u nog niet beantwoorde vragen: 'De overspannen verwachtingen die een aantal regeerders in het Midden-Oosten en in Turkije koesteren over de uitbreiding van hun macht over West-Europa?' Hallelujah!!! Een omgekeerde kruistocht? Over wie heeft u het? Kunt u wetenschappelijk bewijzen dat uw bewering ook klopt? Waarom noemt u geen namen? Worden de christenen in het Westen bedreigd door wilde horden arabieren? En zo niet, waarom dan de suggestie dat we bedreigd worden? Nu we toch bezig zijn: gezien zijn Israelische contacten, hoe loyaal, denkt u, is Geert Wilders aan het Koninkrijk der Nederlanden? Of is het toch 'wereldvreemde en absurde onzin' om in die termen te denken?

Er vanuit gaande dat ik uw vraag naar volle tevredenheid heb beantwoord, zie ik met spanning uit naar uw antwoorden op mijn vragen.
vriendelijke groet
stan van houcke'
Ik kreeg net deze reactie van de heer Jansen:
'do 10-5-2007 19:52
Veel woorden, sommige ter zake. Uw enthousiasme voor de standpunten van de ayatollahs blijf ik vreemd vinden. Uw gebrek aan belangstelling voor de rest van de Arabische en islamitische wereld komt naar mijn indruk voort uit harteloosheid. Vriendelijke groet, HansJansen'
Ik constateer twee dingen:
1. de professor weigert antwoord geven op mijn vragen, of kan het domweg niet. Mijn conclusie is dat zijn bewering op niets is gebaseerd en niets anders is dan tendentieuze verdachtmakerij.
2. de heer Jansen maakt gebruik van een oude truuk: je legt je tegenstander woorden in de mond en die ga je vervolgens bestrijden. Ook dit is een vorm van tendentieuze stemmingmakerij. Ik heb nergens ook maar iets geschreven of gezegd dat duidt op mijn 'enthousiasme voor de standpunten van de ayatollahs.' En gebrek aan 'belangstelling voor de rest van de Arabische en islamitische wereld' blijkt niet uit hetgeen ik geschreven en als radiomaker gezegd heb. Zie onder andere mijn weblog of mijn website: http://home.planet.nl/~houck006/
Toch stelt professor dr. Jansen dit en hij geeft en passant ook een antwoord op zijn zelf beweerde stelling: het 'komt naar mijn indruk voort uit harteloosheid.' Professor, op welke uitspraken van mij baseert u deze beweringen? Ik zal er geen antwoord op krijgen.
Het is deze tendentieuze manier van debatteren die het niveau van gedachtenuitwisseling in Nederland zo laag en naargeestig maakt, en een waar debat onder intellectuelen volstrekt onmogelijk maakt. Toch heeft het gebrek aan wetenschappelijk niveau de Universiteit Utrecht niet weerhouden om de heer Jansen tot professor te benoemen. Welke criteria zou die universiteit gebruiken? Toch eens aan mijn goede vriend André Klukhuhn vragen, die doceert aan dezelfde universiteit.

woensdag 9 mei 2007

Geert Wilders en Israel 2

Dit is de arabist Hans Jansen, die om het maar eens voorzichtig te stellen in onmin leeft met zijn onderwerp, de arabieren. Hij ligt wat dat betreft op 1 lijn met Geert Wilders. Het is dan ook niet vreemd dat hij het volgende schreef:

'Op het gastenpodium : Prof. Dr. J.G.G. Jansen
NIEUWE GOUDEN BLADZIJ

De bedenkingen van Geert Wilders over de dubbele nationaliteiten in het Nederlandse kabinet zijn dan ook geen wereldvreemde en absurde onzin, maar zouden het rustig onderwerp van discussie moeten zijn, al was het alleen maar vanwege de overspannen verwachtingen die een aantal regeerders in het Midden-Oosten en in Turkije koesteren over de uitbreiding van hun macht over West-Europa.'


Lees verder: http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=466

Hoe nu professor Jansen? 'De overspannen verwachtingen die een aantal regeerders in het Midden-Oosten en in Turkije koesteren over de uitbreiding van hun macht over West-Europa?' Hallelujah!!! Een omgekeerde kruistocht? Over wie heeft u het? Kunt u wetenschappelijk bewijzen dat uw bewering ook klopt? Waarom noemt u geen namen? Worden de christenen in het Westen bedreigd door wilde horden arabieren? En zo niet, waarom dan de suggestie dat we bedreigd worden? Nu we toch bezig zijn: gezien zijn Israelische contacten, hoe loyaal, denkt u, is Geert Wilders aan het Koninkrijk der Nederlanden? Of is het toch 'wereldvreemde en absurde onzin' om in die termen te denken?

Zie ook de professor zijn website: http://www.arabistjansen.nl

Geert Wilders en Israel
De Telegraaf bericht:
'AIVD vermoedde instructies Wilders
door onze verslaggevers
AMSTERDAM - Volgens goed geïnformeerde bronnen was de AIVD zeer geïnteresseerd in de warme banden die Wilders leek te hebben met de vertegenwoordigers van Israël.
"De dienst vermoedde zelfs dat Wilders op de ambassade instructies kreeg voor diens werk in de Kamer. Het frustreerde hen enorm dat zij niet konden achterhalen wat er binnen het ambassadegebouw werd besproken. Eigenlijk wilden ze om die reden afluisterapparatuur plaatsen, maar dat is in de Israëlische ambassade onmogelijk", aldus een ingewijde. Binnen de AIVD zou de afgelopen jaren grote onenigheid zijn ontstaan over 'politiek getinte activiteiten' van de dienst. Met name het middenkader verzette zich tegen deze werkzaamheden, waarvan het volgen van Wilders maar één voorbeeld zou zijn.
Het AIVD-dossier met alle geregistreerde bezoeken zou door de dienst achter de hand zijn gehouden om het in een later stadium tegen Wilders te kunnen inzetten.
Onlangs ontstond commotie over een geheim gesprek dat Wilders had bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding over de ophef in de Arabische wereld na Wilders' felle kritiek op de islam.'
'Wilders in Israel: Sluit ze op, zonder proces
Gepubliceerd op woensdag 19 oktober 2005
- COLUMN -
Geert Wilders is in Israël. Hij is hier om een Israëlische arrestatiemethode te bestuderen. De “administratieve detentie”. Wilders vindt het namelijk belachelijk dat moslimextremisten in Nederland vaak binnen no-time weer op straat staan. En een gevaar blijven vormen voor de samenleving.
In Israël doen ze dat beter, zegt hij: daar stoppen ze verdachten zonder proces voor langere tijd achter de tralies. Wilders is er zo enthousiast over, dat hij er in Nederland een wetsvoorstel van wil maken. Dat “administratieve detentie” hier tot excessen en het uitgebreid schenden van de mensenrechten leidt, is iets waar de goede man zich liever niet in verdiept.'
'Vragen van het lid Wilders (Groep Wilders) aan de Minister van Buitenlandse Zaken inzake het uitspreken van solidariteit met en steun aan Israël en het Israëlische recht op zelfverdediging in de strijd tegen terrorisme
1.)Deelt u mijn mening dat een Midden-Oosten dat is ontdaan is van terrorisme en terroristische organisaties zoals Hamas in de Palestijnse Gebieden en Hezbollah in Libanon, niet alleen de stabiliteit van het Midden-Oosten ten goede komt maar ook een direct veiligheidsbelang van Europa is?2.)Deelt u de mening dat het kidnappen van Israëlische soldaten, zoals gedaan door terroristen in de Palestijnse Gebieden en de terroristische Hezbollah in Libanon een onaanvaardbare terroristische daad is? Deelt u voorts de mening dat het zeer kwalijk is dat het Libanese leger de afgelopen jaren heeft nagelaten haar rol in Zuid-Libanon te vervullen waardoor de terroristische Hezbollah daar vrij spel heeft gekregen, Israëlische soldaten heeft kunnen ontvoeren en raketten heeft kunnen afvuren die inmiddels ook Israëlische steden als Haifa en Tiberias hebben bereikt? Waarom zwijgt u hierover?3.)Deelt u mijn mening dat Israël het volste recht heeft om zichzelf te verdedigen tegen terroristische daden zoals het ontvoeren van soldaten? Deelt u ook de mening dat het in het kader van de strijd tegen het islamitisch terrorisme van groot belang is dat organisaties als Hezbollah en Hamas worden ontwapend en ook van het politieke toneel verdwijnen? Wat is de precieze rol van Iran als het gaat om ideologische en militaire steun van Hezbollah en haar terreurleider Sayyed Hassan Nasrallah in Libanon?4.)Bent u bereid wat minder te zwijgen maar daarentegen onmiddellijk publiekelijk namens de Nederlandse regering politieke steun aan - en solidariteit met - Israël en de Israëlische strijd tegen het terrorisme in de Palestijnse Gebieden en Libanon uit te spreken en daar tijdens het komende Europese (razeb-)overleg aanstaande maandag ook medestanders in de Europese Unie voor te krijgen en indien dat niet lukt een eigen positie in te nemen? Zo neen, waarom niet?5.) Wilt u deze vragen per ommegaande beantwoorden?http://www.groepwilders.nl/'
Die Geert Wilders toch. Hij handelt alsof hij een dubbele nationaliteit bezit. Hij kan natuurlijk de Israelische nationaliteit aanvragen, maar ik geef hem als katholiek weinig kans.
Ik denk dat het volgende aan de hand is. De Nederlandse inlichtingendiensten hebben sinds een paar jaar enkele uitstekend geinformeerde Midden-Oosten deskundigen, die ondermeer door hun contacten met buitenlandse geheime diensten goed op de hoogte zijn van wat er onder islamitische jongeren hier en elders gedacht wordt. Daar trekken ze logischerwijs conclusies uit. Ze weten bijvoorbeeld dat het contraproductief is om in het openbaar 1,3 miljard islamieten voor van alles en nog wat uit te maken, zoals Wilders om electorale redenen doet. De AIVD heeft geprobeerd om deze provocateur voorzichtig duidelijk te maken dat hij met vuur speelt. Maar Geert gedraagt zich als een Hansworst en wil niet luisteren. De AIVD zag kennelijk geen andere mogelijkheid dan dit bericht te laten lekken naar De Telegraaf om Wilders te laten weten dat ze hem in beeld hebben. Ik denk zelfs dat de AIVD inmiddels weet welke geheime afspraken Wilders mogelijk heeft met Israel, maar dat niet vertelt. Dat hoeft ook niet. Deze waarschuwing is voldoende, een schot voor de boeg.
Ik zou zeggen: hier ligt nu eens een mooie taak voor mijn immer wakkere collega's van de Volkskrant, NOVA, NRC, ik noem maar een paar namen, om eens een gedegen onderzoek te doen naar handel en wandel van deze volksvertegenwoordiger, die door de AIVD zo scherp in de gaten wordt gehouden. Waar rook is, is vuur, jongelui!!! Erop af, voor god, koningin, vaderland en almaar stijgende oplages.

dinsdag 8 mei 2007

Jack G. Shaheen


Gisterochtend interviewde ik de Amerikaanse auteur Jack G. Shaheen over zijn boek: Reel Bad Arabs. How Hollywood Vilifies a People.

Jack Shaheen is Professor Emeritus Massa Communicatie van de Southern Illinois University, en 's werelds belangrijkste autoriteit op het gebied van mediabeelden van Arabieren.

James E. Akins, Midden-Oosten specialist and voormalig diplomaat van de Verenigde Staten, schreef over Reel Bad Arabs: 'If you think overt racism in America is dead, think again. Jack Shaheen has shown in depressing detail in his book Reel Bad Arabs, that anti-Semitism in motion pictures is more virulent than ever provides the Semites being portrayed are Arabs. Films from Exodus (1960) to Rules of Engagement (2000) have relentlessly stereotyped Arabs and Muslims in ways that would fit seamlessly into Der Stürmer and the films of Nazi Germany.'

U kunt het interview hier beluisteren: http://www.stanvanhoucke.net/audioblog/pivot/entry.php?id=29#body

zondag 6 mei 2007

The Empire 243

'The love of liberty is the love of others; the love of power is the love of ourselves.: William Hazlitt (1778-1830)

=He who joyfully marches to music in rank and file has already earned my contempt. He has been given a large brain by mistake, science for him the spinal cord would fully suffice. This disgrace to civilization should be done away with at once. Heroism at command, senseless brutality, deplorable love-of-country stance, how violently I hate all this, how despicable an ignorable war is; I would rather be torn to shreds than be a part of so base an action! It is my conviction that killing under the cloak of war is nothing but an act of murder." : Albert Einstein

=Big money and big business, corporations and commerce, are again the undisputed overlords of politics and government. The White House, the Congress and, increasingly, the judiciary, reflect their interests. We appear to have a government run by remote control from the U.S. Chamber of Commerce, the National Association of Manufacturers and the American Petroleum Institute. To hell with everyone else: Bill Moyers - PBS Commentator

=The principal power in Washington is no longer the government of the people it represents. It is the Money Power. Under the deceptive cloak of campaign contributions, access and influence, votes and amendments are bought and sold. Money established priorities of action, holds down federal revenues, revises federal legislation, shifts income from the middle class to the very rich. Money restrains the enforcement of laws written to protect the country from abuses of wealth--laws that mandate environmental protection, antitrust laws, laws to protect the consumer against fraud, laws that safeguard the securities markets, and many more: Richard N. Goodwin - Speechwriter for John F. Kennedy

===Click here for text only version of the site (great for dialup users)! http://www.ichblog.eu/text/ === Read this newsletter online http://tinyurl.com/dy6yy ===Number Of Iraqi Civilians Slaughtered In America's War On Iraq - At Least 655,000 + +http://tinyurl.com/usq4x Number of U.S. Military Personnel Sacrificed (Officially acknowledged) In America'sWar On Iraq 3,358http://icasualties.org/oif/ The War in Iraq Costs $422,757,314,838 See the cost in your communityhttp://nationalpriorities.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=182 ===
One Day You're Gonna Wake Up, America.

By David Michael Green

One day you're gonna wake up in a hostile world where your country no longer has any friends. There will be governments of other countries - former long-standing allies - that cannot afford to have anything to do with you, lest their publics angrily remove them from office for collaborating with a country as hated as yours. Nor will those governments trust yours anyway.'

De Israelische Terreur 193


Theodore Roosevelt, een van de grondleggers van het Amerikaans imperium omschreef zijn politiek adagium als volgt: "Speak softly and carry a big stick; you will go far." We kunnen veel van de huidige generatie Amerikaanse presidenten zeggen, maar niet dat ze zacht spreken, wel dat ze nog steeds een knuppel bij zich dragen.
'Rights: US ''Moral Authority'' Rests on Big Stick.
by Thalif Deen
UNITED NATIONS - When the 192-member U.N. General Assembly meets in mid-May to elect 14 new members to the 47-nation Geneva-based Human Rights Council (HRC), the United States will be conspicuous by its absence and missing from the ballot.
Justifying its decision, Washington says it will skip the elections because the HRC has lost its “credibility” for focusing primarily on one country — Israel — and ignoring “human rights abusers” such as Myanmar (Burma), Iran, Zimbabwe and North Korea.
But U.N. diplomats, human rights activists and legal experts point out that the administration of President George W. Bush has no legitimate right to sit in judgment over the transgressions of others while its own “abusive behaviour” is not under scrutiny by any international body.
“The United States does not have a shred of moral authority left; its only authority is the big stick,” Michael Ratner, president of the New York-based Centre for Constitutional Rights, told IPS.
He argued that the U.S. claim it is staying away from the elections because the Council has lost its credibility is “bogus”.
“It is the United States that has lost its credibility, and that is why it would never be elected. Ask almost anyone in the world whether the U.S. engages in torture — sadly the answer will be affirmative,” he added.
When the United States ran for a seat back in May 2001, it was ousted from the former 53-member U.N. Human Rights Commission for the first time since its creation in 1947.
The Commission was replaced by a Council last year. But Washington also bypassed the first election, possibly fearing defeat. This is the second consecutive year it has avoided elections to the U.N.’s supreme human rights body.
An Asian diplomat told IPS that the resentment against Washington was so intense at that time that many of the member states, including U.S. allies, who publicly pledged their votes reneged on their promises privately — and got away with it in a secret ballot voting.
The U.S. refusal to stand for elections has triggered sharp criticism from at least one U.S. Congressman — Tom Lantos, a Democrat from California — who described the decision as “an act of unparalleled defeatism”.
Lantos went one step further by accusing the Bush administration of surrendering the HRC to “a cabal of military juntas, single-party states and tin-pot dictators” who will retain “their death grip on the world’s human rights machinery.”'

Howard Zinn 11

'Historian Howard Zinn Calls for Activism
by Lea Yu

NEW HAVEN, Conn. - Howard Zinn may be a historian, but he lives in the present.
As demonstrators for immigrant rights made their way around New Haven on May Day, Zinn assumed the stage at the Center Church on the New Haven Green, stressing the need for youth to engage in activism, to understand the darker aspects of American domestic and foreign policy, and to distinguish between allegiance to a government and allegiance to a country.
Evoking a rare mixture of political seriousness and light-hearted wit, the 84-year-old history professor spoke conversationally, prompting many audience members to laugh at his sense of humor or applaud when his musings culminated in calls for change.
“Our interests are not the same [as the government’s], despite our culture and the way it tries to indoctrinate us into thinking our interests are the same … we and the government, Exxon and me,” Zinn said to long, drawn-out laughter.
“Bush,” he then said with a pause, “and the young person he sends to war do not have the same interests.”
Strenuous clapping ensued.
The event, sponsored by Labyrinth Books, coincided with the release of Zinn’s “A Young People’s History of the United States,” a youth-oriented articulation of his seminal “A People’s History of the United States.” Though he emphasized that the two books do not differ substantially and that his message was the same to Americans both young and old, Zinn’s speech on Tuesday focused on the need for the “next generation of youth” to question the government and understand its complexities - an implicit criticism of what he sees as older Americans’ failures to do the same.
“We need something better,” he said. “With the situation we’re in, we can’t afford to have another generation that will go along with war. Or another nation that will go along with the nation’s enormous militarism.”
Youth today need to recognize the presence of social upheaval in America’s past in order to recognize the importance of activism, Zinn said, but history teaching has traditionally emphasized American unity while ignoring social movements and conflicts of interest that steered the country toward historical change.'

Lees verder: http://www.commondreams.org/archive/2007/05/04/963/ Of:
http://www.yaledailynews.com/articles/view/21049

Nazi Crimes of the Self Proclaimed Jewish State

  https://x.com/ShaykhSulaiman/status/1801917313551339642 Sulaiman Ahmed @ShaykhSulaiman NEVER FORGET WHAT THEY DID 11:59 a.m. · 15 jun. 202...