woensdag 19 september 2007

De Israelische Terreur 236

Na weer een dag de gruwelen van de Israelische bezetting van de Westbank te hebben gezien, las ik net op mijn hotelkamer in Oost Jeruzalem de volgende email:

' Lectori Salutem,Enkele maanden geleden heb ik het onderstaande bericht verzonden, de uitzending van NOVA op 4 juni jl. heeft blijkbaar bij sommige groeperingen in ons land iets losgemaakt, zoals u uit de onderaan geplaatste kopie van een Persbericht kunt vernemen. De NOVA redactie en de heer Jan Mühren zien de ontwikkelingen met belangstelling tegemoet en zullen zonodig de in het persbericht aangehaalde argumenten met algemeen erkende historische feiten weerleggen.Met vriendelijke groeten,

International Forum

Ben SmoesDe heer Jan Mühren, onze International Counsellor uit Sittard, is door de redactie van het TV programma NOVA uitgenodigd binnenkort met hen een bezoek te brengen aan de plekken, waar in 1967, de door Israël geprovoceerde - doch destijds volledig incorrect gebrachte c.q.verzwegen - incidenten (zowel aan de voet van de Golan als op de Westelijke Jordaanoever) plaats vonden.Zoals u waarschijnlijk al weet, was de heer Mühren daar militair VN-waarnemer (1966-1967) en defensie-attaché (1981-1985) in het Midden-Oosten en is hij auteur van "VERSCHEURD LAND Maximalisten blokkeren vrede in het Heilige Land"NOVA wil deze uitzending brengen op 4 juni a.s. - de vooravond van de 40-jarige herdenking van de Zesdaagse Oorlog -. Wij zullen het op prijs stellen, indien u deze informatie aan verdere geïnteresseerden wilt doorsturen.Met vriendelijke groeten,

International Forum

Ben SmoesPersbericht:

Eenzijdige berichtgeving van Nova aan de kaak gesteld

De Federatie Nederlandse Zionisten en Likoed Nederland hebben gezamenlijk een aanklacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek tegen NOVA vanwege de eenzijdige berichtgeving over Israël. De gewraakte uitzending betrof de Zesdaagse oorlog van 1967. In de uitzending werd Israël beschuldigd de oorlog te hebben uitgelokt en zich daarbij schuldig gemaakt te hebben aan "de grootste geschiedvervalsing uit de vorige eeuw".

Deze beschuldigingen zijn in tegenspraak met de reguliere (wetenschappelijke verantwoorde) geschiedschrijving. Desondanks bracht Nova deze als de enige werkelijkheid en gaf geen gelegenheid tot wederhoor. Volgens de indieners is dat in strijd met de normen zoals neergelegd in de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek.

De uitzending was vrijwel volledig gebaseerd op de mening van één ooggetuige (de heer Mühren), die blijkens de uitzending en andere publicaties er een sterke anti-Israël mening op na houdt. Hij vindt de beschietingen van Israëlische nederzettingen aan de Syrische grens 'geschiedvervalsing', ondanks dat alle reguliere historici dat als vaststaand feit weergeven. Niettemin nuanceerde de

redactie van NOVA deze beschuldiging op geen enkele manier en liet deze onweersproken toe in de reportage.Ook werd in de uitzending beweerd dat Israël niet bedreigd werd door de Arabische buurlanden, een onzinnige bewering die door vele uitspraken van Arabische staatshoofden destijds wordt gelogenstraft:

· "Wij willen een volledige bevrijdingsoorlog om de zionistische vijand te vernietigen."

(president van Syrië Nureddin al-Attasi, 22 mei 1967)

· "Het bestaan van Israël is een fout die gecorrigeerd moet worden. Ons doel is duidelijk:

Israël van de kaart vegen. ... "

(president van Irak Abdel-Rahman Aref, 31 mei 1967)

· "Wij zullen Palestina niet binnengaan met de bodem bedekt met zand, we zullen het binnengaan

met de bodem verzadigd van het bloed."

(president van Egypte Gamel Abdel Nasser op 8 maart 1965).Ook de Arabische terreur van voor 1967 (jaarlijks gemiddeld 25 doden) werd als nooit bestaand weggewuifd. Niettemin werd de uitzending groots aangekondigd als een 'poging de waarheid te achterhalen'. Een verzoek om terug te komen op de uitzending teneinde deze te nuanceren is geweigerd.De Federatie Nederlandse Zionisten en Likoed Nederland betreuren het dat NOVA - met zo een minachting voor de journalistieke normen - Israël in het verdomhoekje heeft geplaatst. Het is NOVA dat zich hier schuldig maakt aan geschiedvervalsing. Dit soort ongenuanceerde rapportages dragen zeker niet bij tot een beter begrip van het conflict in het Midden-Oosten en leiden slechts tot

radicalisering van standpunten waarbij niemand gebaat is.Voor de volledige tekst van de ingediende aanklacht zie: http://www.likud.nl/actie10.html

Den Haag, 16 september 2007.

Dan Cohen,

voorzitter Federatie Nederlandse Zionisten,'


Dit is de bekende en beproefde taktiek van de pro-Israel lobby die jarenlang sucesvol was, maar nu toch onder druk staat. Op ventilerende toon iemand verdacht maken die met feiten komt die onwelgevallig zijn voor bijvoorbeeld de betaalde propaganda instelling het CIDI, waarvan een bestuurslid betrokken is bij de bouw van de volgens het internationaal gerechtshof illegale Apartheidsmuur op Palestijns land.

Om de leugens en halve waarheden en verdraaiingen van deze pro-Israel lobbyisten te weerleggen, hier maar meteen de meest betrouwbare bron in deze, zijnde Moshe Dayan, de toenmalige Israelische minister van Defensie:

' In a series of interviews that Dayan gave to journalist Rami Tal in the mid-1970s and which were recently published in the Israeli daily Yediot Achronot, Dayan says 80 percent of cross-border clashes between Israel and Syria in the years before the war were due to Israeli provocation.In the interviews with Tal, Dayan described his grudging agreement to fight Syria as one of the most serious errors of his life...
This version of events before and during the war flies in the face of some of the most cherished Israeli myths. Every Israeli schoolchild was taught that the brave kibbutzniks faced constant harassment from the Syrian forces that were perched on the Golan.
Dayan's version also has direct implications for the Israeli-Syrian peace process, particularly the present Israeli government's refusal to agree to a withdrawal from all of the Golan, even in the context of a full peace and satisfactory security arrangements.
Dayan insisted that Tal shelve the tapes and not publish the interviews, and the reporter respected his wishes for more than 20 years.'

Lees verder: http://www.jewishsf.com/bk970530/1six.htm

Gisteren sprak ik met enkele Europese diplomaten die me vertelden hoe Israel hen onder druk zet. Volgens 1 van hen is er zelfs sprake van ' haressment'. Ondertussen verklaren VN medewerkers hier dat Israel op dit moment bezig is met een sluipende etnische zuivering van bezet gebied. Daarover later meer.

Zie ook: http://64.233.183.104/search?q=cache:70i3ReBy008J:www.cidi.nl/news/2005/121105a.html+ben+smoes&hl=nl&ct=clnk&cd=1&client=safari

maandag 17 september 2007

The Empire 180

Een onderwerp dat door de Nederlandse commerciele massamedia nooit serieus is geanalyseerd, omdat het buiten de consensus viel van waarover bericht mag worden. Ik las het net na vandaag een hele dag op de Westbank getuige te zijn geweest van de gruwelijke allerdaagse terreur van de Israelische militaire bezetting die al 40 jaar duurt. Maar daarover na mijn terugkeer.

'Alan Greenspan Claims Iraq War Was Really for Oil
    By Graham Patersoan 
    The UK Times
    
    America's elder statesman of finance, Alan Greenspan, has shaken the White House by declaring that the prime motive for the war in Iraq was oil.
    In his long-awaited memoir, to be published tomorrow, Greenspan, a Republican whose 18-year tenure as head of the US Federal Reserve was widely admired, will also deliver a stinging critique of President George W Bush's economic policies.
    However, it is his view on the motive for the 2003 Iraq invasion that is likely to provoke the most controversy. "I am saddened that it is politically inconvenient to acknowledge what everyone knows: the Iraq war is largely about oil," he says.
    Greenspan, 81, is understood to believe that Saddam Hussein posed a threat to the security of oil supplies in the Middle East.
    Britain and America have always insisted the war had nothing to do with oil. Bush said the aim was to disarm Iraq of weapons of mass destruction and end Saddam's support for terrorism.'

Lees verder: http://www.truthout.org/docs_2006/091707M.shtmla

Zie ook: http://www.google.com/search?client=safari&rls=nl-nl&q=stan+van+houcke%2Bolie&ie=UTF-8&oe=UTF-8

Watch CNN's investigation into a UN aid truck that was hit by Israeli forces

  https://www.cnn.com/videos/ world/2024/02/20/israel-gaza- un-aid-trucks-investigation- polglase-intl-ldn-vpx.cnn https://edition.cnn.com/ ...