dinsdag 14 oktober 2014

Media Corruptie 6

Hubert Smeets: 'Het is typisch Russisch, om altijd alles om te draaien.' 

Het is als het ware een ingeboren karaktertrek van de machtigen en hun opiniemakers om het publiek diep te wantrouwen. Dit fenomeen wordt nog zichtbaarder 'When new technologies impose themselves on societies long habituated to older technologies,' aldus de fameuze Canadese filosoof Marshall McLuhan in The Book of Probes (2003), die hieraan toevoegde dat daardoor 'anxieties of all kinds result.' Een voorbeeld van die ‘veelsoortige angsten’ demonstreert de bekendste mainstream-opiniemaker in de polder, H.J.A. Hofland, wanneer hij met nauwelijks ingehouden walging schrijft dat de

‘nieuwe media’ met de mening van de bloggers voor een groot deel van de publieke opinie toonaangevend [zijn] geworden. Dit is de gedigitaliseerde stem des volks…

Volgens Hofland heeft

internet het machtsgevoel van de ontevredenen vergroot. Nu kunnen ze de wereld in hun wrok laten delen. Deze bloggers zijn de permanent wrokkenden in digitale gedaante…

Het gevolg is, naar zijn mening, dat

Bestuurders zich in het nauw [voelen] gedreven, aan de ene kant doordat het onvermijdelijke internet ook een middel tot voorbarige openbaarheid kan zijn, aan de andere kant doordat ze daarmee worden uitgeleverd aan het onmiddellijke oordeel van de dan plotseling goedgelovige massa. De verborgen zwakte van internet is dat het oorzaak kan zijn van een laaiende volkswoede.

Opvallend is dat Henk Hofland hier niet in staat is een onderscheid te maken tussen oorzaak en gevolg. 'Internet' kan natuurlijk nooit de 'oorzaak' zijn van ‘een laaiende volkswoede,’ internet kan hooguit richting geven aan een al bestaande ‘volkswoede.’ Het enige verschil met voorheen is dat de commerciële massamedia het monopolie op de berichtgeving is kwijtgeraakt en de neoliberale opiniemaker niet langer meer als enige bepaald hoe het publiek de werkelijkheid dient te ervaren. De journalist heeft een deel van zijn macht moeten inleveren en dat maakt 'wrokkig,' om even het jargon van Hofland, de nestor van de polderpers, te lenen. Het publiek is in dit opzicht geëmancipeerd geraakt, dat wil zeggen, het kan voortaan zonder tussenkomst van de corrupte mainstream-journalistiek zelf op zoek gaan naar de werkelijkheid. Vandaar dat een toenemend aantal burgers niet meer zo gemakkelijk te mobiliseren is voor nieuwe NAVO-bombardementen die landen in totale chaos achterlaten, getuige Afghanistan, Irak, Libië. En vandaar ook dat een mainstream-opiniemaker als Hubert Smeets van de NRC met steeds zwaarder geschut voor de dag moet komen. Een voorbeeld daarvan is hoe hij de afgelopen jaren het Russische volk van ruim 142 miljoen zielen tracht te stigmatiseren, met 'Poetin' voorop. Zo verklaarde buitenland-redacteur Smeets over een -- in de woorden van de New York Times -- 'Plea for Caution From Russia. What Putin Has to Say to Americans About Syria':

Het is typisch Russisch, om altijd alles om te draaien. Rusland is er heel sterk in om zichzelf als gelijkwaardig en democratisch land neer te zetten. En daarmee ontwijkt Poetin elke discussie die je wil voeren: hij zegt niet dat Rusland een betere democratie is dan Amerika. Er is in deze brief nergens een haakje te vinden om te zeggen: de pot verwijt de ketel.

Het propagandabeeld van de mainstream polder pers.

Het handelt hier om een open brief van de president van de Russische Federatie aan de Amerikaanse bevolking, die als volgt begon: 

RECENT events surrounding Syria have prompted me to speak directly to the American people and their political leaders. It is important to do so at a time of insufficient communication between our societies,

en met de volgende woorden eindigde:

A new opportunity to avoid military action has emerged in the past few days. The United States, Russia and all members of the international community must take advantage of the Syrian government’s willingness to place its chemical arsenal under international control for subsequent destruction. Judging by the statements of President Obama, the United States sees this as an alternative to military action.

I welcome the president’s interest in continuing the dialogue with Russia on Syria. We must work together to keep this hope alive, as we agreed to at the Group of 8 meeting in Lough Erne in Northern Ireland in June, and steer the discussion back toward negotiations.

If we can avoid force against Syria, this will improve the atmosphere in international affairs and strengthen mutual trust. It will be our shared success and open the door to cooperation on other critical issues.

My working and personal relationship with President Obama is marked by growing trust. I appreciate this. I carefully studied his address to the nation on Tuesday. And I would rather disagree with a case he made on American exceptionalism, stating that the United States’ policy is 'what makes America different. It’s what makes us exceptional.' It is extremely dangerous to encourage people to see themselves as exceptional, whatever the motivation. There are big countries and small countries, rich and poor, those with long democratic traditions and those still finding their way to democracy. Their policies differ, too. We are all different, but when we ask for the Lord’s blessings, we must not forget that God created us equal.

Dat was tegen het zere been van mainstream-opiniemaker Hubert Smeets, die een jaar eerder nog op kosten van de belastingbetaler een 'studiereis' naar de VS maakte, georganiseerd door de Atlantische Commissie, in het leven geroepen om propaganda te maken voor de NAVO. Wanneer een Russische president in de belangrijkste krant van de wereld ineens de mogelijkheid krijgt om zijn visie te ontvouwen dan kan de polderpers net zo goed ophouden, en verliezen zeker polder-opiniemakers als Hofland, Mak en Smeets, die doorgaans hun meningen aangereikt krijgen via de New York Times, hun laatste restjes invloed en status. Het spreekt voor zich dat het nooit de bedoeling kan zijn dat de 'vrije pers' in het Westen de zorgvuldig gekozen 'vijand' ongeclausuleerd aan het woord laat. En dus moet deze ontwikkeling onmiddellijk in de kiem gesmoord worden door beweringen als deze:

Het is typisch Russisch, om altijd alles om te draaien.

Klopt dit? Welnu, wie is een betere deskundige op dit gebied dan Hubert Smeets zelf: zijn echtgenote is Russisch, en hoe. Met andere woorden: of Hubert heeft dagelijks slaande ruzie met zijn Olga Polsatsjova, die als Russin 'alles' maar dan ook 'alles' omdraait, of haar echtgenoot durft zijn mond thuis niet meer open te doen, en kan alleen nog in zijn krant  onthullen dat het 'typisch Russisch,' is 'om altijd alles om te draaien.' Afgezien hiervan bestaat ook de mogelijkheid dat Smeets uit zijn nek zwetst, en meedoet aan het stigmatiseren van meer dan 142 miljoen zielen, met 'Poetin' aan top, want het eeuwige Kwaad moet in een neoliberale 'democratie,' net als in elk ander totalitair systeem, gepersonifieerd worden, zodra het simplistisch denkende publiek om wat voor reden dan ook moet worden gemobiliseerd. Ik gok het erop dat mijn oude kameraad Hubert in het kader van zijn NAVO-propaganda iets soortgelijks doet als Julius Streicher deed in Der Stürmer, het weekblad van de nazi's, waarin beweerd werd dat het 'typisch' joods was om 'altijd alles om te draaien,' in een poging er zelf beter van te worden. Het langdurig brandmerken van een héél volk leidt altijd en overal onvermijdelijk tot bloedvergieten. Het is dan ook weerzinwekkend dat Smeets als opiniemaker van een zelfbenoemde 'kwaliteitskrant' en passent het volgende meldt: 'Rusland is er heel sterk in om zichzelf als gelijkwaardig… neer te zetten,' daarmee implicerend dat ruim 142 miljoen Russen geenszins 'gelijkwaardig' zijn aan de 'beschaafde' westerlingen. In zijn ogen hebben we te maken met een ongelijkwaardig volk dat 'altijd alles' omdraait. Inderdaad, 'de pot verwijt de ketel,' het had niet treffender geformuleerd kunnen worden: nadat het Warschau Pact was ontbonden, was er sprake van bijna een verdubbeling van het aantal NAVO-leden, terwijl ondertussen het gewelddadige NAVO-bondgenoot in strijd met de westerse toezeggingen almaar oostwaarts oprukte. En desondanks is de westerse mainstream-pers erin geslaagd Rusland af te schilderen als een grote bedreiging van het Westen. Indien dit niet een schitterend voorbeeld is van de wijze waarop de 'vrije pers' succesvol de werkelijkheid wist 'om te draaien' dan verneem ik graag van u een nog beter voorbeeld, en krijgt u van mij weliswaar geen gratis 'studiereis' naar de VS, maar toch wel een pot en een ketel van de Hema toegestuurd.


Nu we toch bezig zijn: hoe 'democratisch' is het Westen met een 'vrije pers' die zo succesvol een virtuele realiteit weet te presenteren als de waarheid? Hoe 'democratisch' is Hubert Smeets? Zoals ik al eerder stelde wantrouwt de opiniemaker van nature het publiek. Vandaar dat een dergelijke open brief van een Russische president vergezeld gaat van de 'duiding,' dus de gekleurde mening van Smeets. Zelfs het publiek van de zogeheten 'kwaliteitskrant' de NRC wordt als te onnozel beschouwd om zelf, in alle vrijheid, een oordeel te vormen.  Het feit dat 'Poetin' zich direct richt tot het Amerikaanse publiek is een beangstigende bedreiging voor het aanzien en de opdracht van de 'vrije pers' om de belangen van de westerse elite te beschermen. De status quo dreigt hier in het gedrang te komen en voor de spreekbuizen van de elite is iets ergers nauwelijks denkbaar. Het is nog hun enige raison d'être. Wanneer een Russische president opmerkt dat 'at a time of insufficient communication between our societies' beseft ook Smeets instinctmatig dat dit verhulde kritiek is op het functioneren van de zogenaamde 'vrije pers' die zelden tot nooit in dit soort gevallen hoor en wederhoor pleegt, maar de werkelijkheid slechts belicht vanuit de optiek van de westerse economische en politieke macht. Voor de westerse opiniemakers functioneer 'Poetin' als een ongeleid projectiel, en dient hij zo snel mogelijk te worden afgeschoten. Juist dat is ook hun enige functie en opdracht, het criminaliseren van degene die zich weigert neer te leggen bij de westerse dictaten. Het feit dat de Russiche president 'an alternative to military action,' voorstelt door het Assad-regime te dwingen zijn chemische wapens in te leveren, werd door Smeets verdacht gemaakt, terwijl zelfs hij wist dat NAVO-geweld, onder aanvoering van de VS, tot nog meer chaos zou leiden, en dat, zoals nrc.next op donderdag 5 september 2013 op de voorpagina meldde, 'Als Amerika bombardeert' de 'jihadisten' hun kans zouden grijpen, omdat zij 'In het noorden van Syrië… de strijd [domineren].' Deze feiten waren destijds, in de ogen van Hubert Smeets te verwaarlozen details en was het veel belangrijker voor het grote publiek te weten dat het 'typisch Russisch [is], om altijd alles om te draaien.' Meer over de media corruptie later.

Geen opmerkingen:

The U.S. Dollar

 https://www.youtube.com/watch?v=7IDc4kAW4pk Oh SH*T, the U.S. dollar is in real trouble | Morris Invest