donderdag 7 juni 2012

De Filosemiet en de Antisemiet 18
Naar aanleiding van de overeenkomsten die ik beschreef tussen het moderne antisemitisme van bloggers als Ratna Pelle, gericht tegen Arabieren, en het ouderwetse antisemitisme van mensen als Jan Verheul, gericht tegen joden, kreeg ik de volgende reactie:

Dag mijnheer Van Houcke,

U heeft wel een beetje gelijk dat ik joodse mensen voor heel veel boosaardigheden verantwoordelijk houd. Maar dat was niet altijd zo. Pas met het begin van de crisis ben ik flink gaan lezen op het internet en in diverse boeken. Met slechts één criterium: ik wil weten wat de waarheid is. Wat is er echt gebeurd? Wat gebeurt er Nu? Rücksichtslos de waarheid zoeken, dat is wat ik wil doen.

Daarvan doe ik verslag, op een blogspot,( www.xevolutie.blogspot.com ) en in vele ingezonden reacties, vroeger bij Welingelichte Kringen, Pluspost en nu bij de Volkskrant. En soms inderdaad op uw blog.
Mijn reacties hebben 3 kenmerken: 1. ze zijn vrijwel altijd kritisch over joodse mensen, en 2. Elke bewering wordt onderbouwd met een citaat of verwijzing naar een artikel. 3. Vrijwel al mijn bronnen zijn joods.

Het beste wat mij na zo'n reactie kan overkomen is dat iemand mijn mening onderuit haalt. Want dan ben ik daarna weer een stapje dichter bij de waarheid.
Stel U voor dat mijn hoofd vol zou zitten met vergissingen, met onjuiste opvattingen over de realiteit: zo'n hoofd zou ik niet wensen.

Ik beleef de interessantste tijd van mijn leven.

U heeft nu een etiketje op mij geplakt: antisemiet. Prima, als U dat plezier doet. Maar liever: weerleg mijn kijk op de wereld. Haal mijn bronnen onderuit. Daar schiet ik ( en U) wat mee op.

Met vriendelijke groet, Jan Verheul.

P.S.: 21 jaar geleden ben ik uit een politieke partij gestapt omdat men niet over de massale immigratie wilde praten. Alleen al er over praten vond men racistisch. Ik heb destijds een proteststem op Janmaat uitgebracht. Ik was blij dat Fortuyn de zaak wel bespreekbaar maakte. Maar van Wilders heb ik een afkeer: hij doet aan moslim-bashen, en werkt vooral voor Israel. Dat moslim-bashen vind ik totale onzin: wij hebben die mensen zelf hierheen gehaald, Er is niks mis met moslims. Er is wel iets mis als je een samenleving plots laat overstromen met mensen uit een andere cultuur. Dan maak je mensen ongelukkig.

Het zijn allemaal oprechte meningen, goed onderbouwd. Haal ze onderuit a.u.b. !'

Welnu, Jan Verheul, 'meningen' kan ik niet onderuit halen, hoe 'oprecht'  die ook mogen lijken wanneer ze op vooroordelen berusten, op ressentimenten die niets te maken hebben met feiten maar alles met gefrustreerde emoties. Ik ga het dan ook niet eens proberen. Net als Ratna Pelle met haar filosemitisme projecteert u uw haat in 1 bepaalde groep, in uw geval de joden, in het geval van Pelle, de islamieten, met voorop de Arabieren. U beiden proberen aan de hand van hetgeen een enkeling doet de hele groep te stigmatiseren door te suggereren dat de daad van die enkeling kenmerkend is voor de hele groep. Ondertussen verzwijgen u en Ratna Pelle angstvallig de voorbeelden die duidelijk maken dat de betreffende groep volstrekt niet homogeen is, dat er goede zowel als slechte joden bestaan, of goede en slechte Arabieren. Wanneer u mijn boek De oneindige oorlog zou hebben gelezen dan had u ontdekt dat de meeste mensen met fundamentele kritiek op het zionisme die ik geinterviewd heb joden zijn. Maar alles dat niet binnen de propaganda van u en van Ratna Pelle past wordt dood gezwegen. Jullie werkwijze is ook identiek. Ik geef u een voorbeeld. U schrijft: 'Philip Zellikow ( 911-Commissie voorzitter, èn de man die de pre-emptive strike tot USA methode wist te maken) heeft in een speech op een universiteit gezegd dat Irak is aangevallen omdat het een bedreiging voor Israel was, niet omdat het de VS zou bedreigen. Het citaat is van de Wikipedia pagina weggehaald.' Deze enkele bron voert u aan als bewijs voor uw stelling dat niet de olie de reden was waarom de Verenigde Staten met massaal geweld Irak aanviel, maar dat het belang van de 'Joodse staat' verdedigd moest worden, met andere woorden: ook hier weer zitten de joden achter. 

De meest onthullende opmerking van u vind ik deze: 'Er is wel iets mis als je een samenleving plots laat overstromen met mensen uit een andere cultuur.' Dit is nu precies de voedingsbron van extreem rechts, de vreemdelingenhaat van mensen als Geert Wilders en Ratna Pelle die hun ressentimenten niet op joden projecteren omdat dit vandaag de dag 'politiek incorrect' is en zelfs strafbaar, maar op een andere semitische groep, de Arabieren. De eeuwenoude blanke, christelijke xenofobie moet ergens naar toe. Uw opmerking toont tevens aan hoe dicht antisemitisme en filosemitisme elkaar naderen. Uw 'kijk op de wereld' kan ik niet weerleggen, niemand kan dat, net zo min als ik de 'kijk op de wereld' van iemand als Ratna Pelle kan weerleggen om de simpele reden dat rationele argumenten er bij u beiden niet toe doen. De 'waarheid' waarover u het heeft speelt daarbij geen enkele rol van betekenis. Uw en haar 'kijk op de wereld' wordt gevoed door haat, en dat is probleem dat alleen u beiden kunt oplossen. 
Geen opmerkingen:

De Misdadige Hypocrisie van de Nederlander

  Zondag 23 augustus 2020 schreef ik het volgende op mijn weblog over de cynische hypocrisie van de Polder Politici en Polder Pers: O p 20 m...