maandag 4 juni 2012

De Filosemiet en de Antisemiet 17


Het is niet eenvoudig om een onafhankelijke positie in te nemen bij controversiele onderwerpen als bijvoorbeeld de Israelische terreur tegen de Palestijnse bevolking en de verwerpelijke rol die het Westen hierin speelt.  Je ontvangt dan al gauw felle reacties van zowel antisemieten als filosemieten. Eerst genoemden verwijten je te verzwijgen dat volgens hen de joden achter al het kwaad in de wereld zitten, terwijl de filosemieten, die hun antisemitisme in een modern jasje hebben gestoken, met het verwijt komen dat je een antisemiet bent omdat je voor de rechten van Palestijnse burgers opkomt en de niet aflatende zionistische landroof met klem afwijst. En zodra een van die extreem rechtse figuren uit vooral het katholieke deel van Nederland met de kwalificatie antisemitisme aan komt zetten volgt al snel een hele meute querulanten die bij gebrek aan argumenten sentimenten inzetten. Opmerkelijk is dat zowel de antisemieten als de filosemieten 1 bepaalde groep criminaliseren en stigmatiseren. De ouderwetse antisemieten pikken de joden eruit terwijl de nieuwe antisemieten hun haat richten tegen de islamieten, en dan vooral tegen de Arabieren en Iraniers. Beide antisemitische stromingen, die veel meer met elkaar gemeen hebben dan ze van elkaar verschillen, verafschuwen onafhankelijke geesten die niet in hun kamp passen en proberen permanent de integriteit van iemand die een onafhankelijke positie inneemt aan te tasten.

Ik geef u enige recente voorbeelden van het antisemitische denkbeelden oude stijl:

'Jan Verheul. Onze joodse vrienden hebben eerst gezorgd dat het westen multi- werd, en gaan nu de clash of civilizations opstoken. Ze beginnen met de moslims, omdat die Israel het meest in de weg zitten… multi-etnische samenlevingen… een bron van ongeluk voor vele honderden jaren… De Franse revolutie was meer dan waarschijnlijk door joden bedacht en geregisseerd… Waarom hebben joden al die revoluties gepleegd? Om de bestaande elite te verdrijven of te doden, zodat ze zelf ( of hun frontmen) de leiding in handen konden nemen… Het is dus niet zo onwaarschijnlijk dat ze die neiging hebben om de bestaande samenleving af te breken… Vroeger had je in de VS de republikeinen, de echte conservatieven: geen inmenging in het buitenland etc. Die zijn nu geheel overgenomen door een joodse versie van 'conservatisme': de neocons. Ze hebben de oude orde afgebroken en vervangen door die van hun.  Maar àltijd als ze een land in handen hebben gekregen gaat het naar de ballen… Het moslim-bashen is een joods initiatief… Mijnheer Van Houcke, where have you been? Ik dacht dat het inmiddels algemeen bekend was dat de inval in Irak een zaak was die uitsluitend ten bate van Israel gebeurde. Àlle argumenten die destijds werden aangevoerd (WMD, Al Qaida, Londen, uranium, Praag) bleken verzonnen, en de regering wist het tevoren. Olie-bazen hebben laten weten niet blij te zijn met instabiliteit in die regio… Philip Zellikow ( 911-Commissie voorzitter, èn de man die de pre-emptive strike tot USA methode wist te maken) heeft in een speech op een universiteit gezegd dat Irak is aangevallen omdat het een bedreiging voor Israel was, niet omdat het de VS zou bedreigen… Mag ik het hier bij laten?’

Ander voorbeeld:

Aart Liberty heeft een nieuwe reactie op uw bericht "Syrie 14" achtergelaten:

Op de link http://world-and-jews-news.weebly.com/syrieuml-nieuws.html staan niet minder dan 12 artikelen, die de situatie in Syrië glashelder schetsen en duidelijk aangeven, dat de As van het Kwaad, Amerika-Israël, met aanhang, de oorzaak zijn van de ellende in Syrië. Ondanks deze overtuigende artikelen, dat alleen het Westen de oorzaak is van de ellende in Syrië, blijft de site van de sayanim jood Abupessoptimist de berichten in twijfel trekken. Voorts is daar het artikel "De aanhoudende leugens over Syrië!", dat te vinden is op deze link: http://stopzionism.com/index.html  Als men het dan nog niet begrijpt, is men niet bereid de waarheid tot zich te nemen.'

Een voorbeeld van antisemitisme nieuwe stijl is onder andere te lezen op de weblog van de mij verder onbekende 'academica' Ratna Pelle die op haar weblog permanent propaganda maakt voor het zionistisch extremisme en bijvoorbeeld het vermoorden van meer dan 300 Palestijnse kinderen tijdens de laatste grote Israelische aanval op Gaza 'niet buitenproportioneel' noemde omdat het hier Arabische kinderen betreft van wie het leven immens veel minder waard is dan dat van een joods of christelijke kind en een ieder die daarop structurele kritiek uitoefent wordt door haar uitgemaakt voor 'antisemiet,' in mijn geval zelfs 'VPRO-antisemiet.' Zie ook: http://stanvanhoucke.blogspot.nl/search?q=ratna+pelle

Wat te doen met deze ouderwetse en hedendaagse antisemieten? Doodzwijgen of hun verwerpelijke levenshouding aan de kaak stellen? Ik zelf verzwijg het meestal en wel omdat een discussie met dit slag mensen zinloos is, maar af en toe is het toch belangrijk om te signaleren dat tussen ons mensen leven die het grote kwaad in 1 bepaalde groep projecteren, joden dan wel Arabieren. Signaleren, al is het maar voor de geschiedenis.

1 opmerking:

Jan Verheul zei

Dag mijnheer Van Houcke,

U heeft wel een beetje gelijk dat ik joodse mensen voor heel veel boosaardigheden verantwoordelijk houd. Maar dat was niet altijd zo. Pas met het begin van de crisis ben ik flink gaan lezen op het internet en in diverse boeken. Met slechts één criterium: ik wil weten wat de waarheid is. Wat is er echt gebeurd? Wat gebeurt er Nu? Rücksichtslos de waarheid zoeken, dat is wat ik wil doen.

Daarvan doe ik verslag, op een blogspot,( www.xevolutie.blogspot.com ) en in vele ingezonden reacties, vroeger bij Welingelichte Kringen, Pluspost en nu bij de Volkskrant. En soms inderdaad op uw blog.
Mijn reacties hebben 3 kenmerken: 1. ze zijn vrijwel altijd kritisch over joodse mensen, en 2. Elke bewering wordt onderbouwd met een citaat of verwijzing naar een artikel. 3. Vrijwel al mijn bronnen zijn joods.

Het beste wat mij na zo'n reactie kan overkomen is dat iemand mijn mening onderuit haalt. Want dan ben ik daarna weer een stapje dichter bij de waarheid.
Stel U voor dat mijn hoofd vol zou zitten met vergissingen, met onjuiste opvattingen over de realiteit: zo'n hoofd zou ik niet wensen.

Ik beleef de interessantste tijd van mijn leven.

U heeft nu een etiketje op mij geplakt: antisemiet. Prima, als U dat plezier doet. Maar liever: weerleg mijn kijk op de wereld. Haal mijn bronnen onderuit. Daar schiet ik ( en U) wat mee op.

Met vriendelijke groet, Jan Verheul.

P.S.: 21 jaar geleden ben ik uit een politieke partij gestapt omdat men niet over de massale immigratie wilde praten. Alleen al er over praten vond men racistisch. Ik heb destijds een proteststem op Janmaat uitgebracht. Ik was blij dat Fortuyn de zaak wel bespreekbaar maakte. Maar van Wilders heb ik een afkeer: hij doet aan moslim-bashen, en werkt vooral voor Israel. Dat moslim-bashen vind ik totale onzin: wij hebben die mensen zelf hierheen gehaald, Er is niks mis met moslims. Er is wel iets mis als je een samenleving plots laat overstromen met mensen uit een andere cultuur. Dan maak je mensen ongelukkig.

Het zijn allemaal oprechte meningen, goed onderbouwd. Haal ze onderuit a.u.b. !

Caitlin Johnstone: A Nuclear State of Denial

  Caitlin Johnstone: A Nuclear State of Denial June 24, 2022 Nuclear Winter Recon.  (Paul Hocksenar, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0) For younger pe...