Doorgaan naar hoofdcontent

Theodor Holman Als Fascistische Humanist 3

Ik citeer Het Parool:


'Tot slot. Ben je niet, hoe begrijpelijk ook, getraumatiseerd door de moord op je vriend Theo van Gogh?

'Natuurlijk. Mijn vraag is: hoe is het mogelijk dat die moord het beeld van zo veel anderen níét heeft veranderd?'

aldus de columnist Theodor Holman, die volgens eigen zeggen zich 'verwant' voelt 'met Breivik.' Holman's antwoord op de vraag in Het Parool illustreert zijn denken. Dat denken is gebaseerd op de stelling dat wanneer iemand uit een groep iets vreselijks doet de hele groep gestigmatiseerd is, want dan komt eindelijk naar boven wat ze eigenlijk allemaal al die tijd al zijn. Alle islamieten zijn volgens Holman fascisten: 'Ik geloof ook wel dat je andere moslims hebt, zoals je ook snoepjes gevende fascisten hebt gehad.' 


Vervang het woord 'moslims' door het woord joden en dan staat er: 'Ik geloof ook wel dat je andere joden hebt, zoals je ook snoepjes gevende fascisten hebt gehad,' aldus Theodor Holman.


Het is exact dezelfde denkwijze die de nationaal socialisten erop nahielden. Op dezelfde stelling die Holman hanteert, was het antisemitisme van de nazi's gebaseerd, en trouwens elk racisme, en ook de moderne variant van het antisemitisme, de haat  tegen en de stigmatisering van islamieten. Holman is een moderne antisemiet, zijn antisemitisme richt zich tegen de islamieten, 'Die Islam is verderfelijk,'  met voorop de arabieren die, zoals bekend, eveneens behoren tot de semitische taalgroep. Opvallend is dat het Humanistisch Verbond dit soort antisemitisme accepteert, en zelfs via zijn omroep propageert. 


De cabaretier Thomas van Luyn wees me erop dat Theodor Holman bijna zestig is en dat uit neurologisch onderzoek blijkt dat naarmate men ouder wordt het sociale radar verzwakt. Vandaar dat bejaarden ineens kunnen verklaren dat 'ze negers niet zien zitten.'  Uiteindelijk is een racist niet meer in staat zijn of haar onderhuidse fascistische of racistische opvattingen te verhullen. In vind Holman daarvan een heldere illustratie.


Holman beweert tevens dat elke islamiet een bedreiging vormt voor alle vrijdenkers in de wereld. Hij ziet zichzelf en Wilders en Breivik als vrijdenkers.


Bewijst Wilders niet het tegendeel? Die kan en mag alles zeggen.

'Nee, want hij moet daarom worden beveiligd. Zoals mij dat nu ook boven het hoofd hangt. Dus je kunt niet van vrijheid van meningsuiting spreken. Die is de laatste jaren alleen maar minder geworden. Dat ervaar ik elke dag.'


Holman lijkt naar het martelaarschap te streven. Hij moet beveiligd worden, suggereert hij, net als Wilders. Hem hangt onheil 'boven het hoofd.'  Elke dag die Holman leeft zal door hem als straf worden ervaren, want zolang hij niet bedreigd wordt geldt de waarheid dat men 'alles [mag] zeggen.'  Elke dag die hij leeft vormt het bewijs van zijn eigen ongelijk. Hij kan nu twee dingen doen: of een bedreiging verzinnen, of zijn beweringen terugtrekken. Ik vermoed dat hij het eerste gaat doen, voor dat laatste is hij te laf. Wat nu als blijkt dat Holman te onbelangrijk is om te worden bedreigd, of te maf wordt bevonden? Dat is de ergste straf denkbaar voor hem!  Dan zal hij nooit het martelaarschap kunnen bereiken. Theo van Gogh wel vermoord door een mafkees en hij niet. Holman zal het leven als steeds onrechtvaardiger gaan ervaren.  Gruwelijk, Holman is zijn eigen straf geworden.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Geert Mak Pleit Nu Voor Vriendschap met Rusland

Ik kwam zojuist mijn oude vriend, de bestseller-auteur en mainstream-opiniemaker Geert Mak in de regen op straat tegen. Na elkaar te hebben begroet, vertelde Geert mij dat hij van oordeel is dat Europa zo snel mogelijk met Rusland om de tafel moet gaan zitten, om de opgelopen spanningen te deëscaleren. De VS heeft heel andere belangen dan 'wij,' aldus Mak, die benadrukte dat de macht van 'onze' Atlantische bondgenoot ingrijpend aan het afnemen is. Kortom, ik hoorde wat ikzelf al enige jaren op mijn weblog schrijf. Opvallend hoe een Nederlandse opiniemaker binnen zo'n betrekkelijk korte tijd zo wezenlijk van oordeel kan veranderen.  Immers, Mak’s gevaarlijke anti-Rusland hetze was een treffend voorbeeld van zijn opportunisme. Mei 2014 beweerde op de Hilversumse televisie de zogeheten ‘chroniqueur van Amsterdam, Nederland, Europa en de VS,’ dat er sprake was van een 'Russische gevaar,’ aangezien ‘meneer Poetin’ aan ‘landjepik’ deed en dat de Russische president d…

America Has Been at War 93% of the Time Since 1776

America Has Been at War 93% of the Time – 222 out of 239 Years – Since 1776 By Washington's Blog Global Research, December 26, 2017 Washington's Blog 20 February 2015 Region:  Theme: 

Native American Rape Survivors

A sign marks the entrance to White Earth Indian Reservation in Mahnomen County, Minn. (J. Stephen Conn / CC 2.0) WHITE EARTH RESERVATION, Minn.—Candice (not her real name) awoke with a start. Someone was pulling down her sweatpants. It was a male friend. “Stop!” she shouted. He kept groping her. She kicked him and he fell off the bed. She dashed out of the bedroom, tripping and tumbling down the stairs. Gripped with fear, she heard his footsteps behind her in the dark and forced herself to stand upright as she staggered out to the porch. Candice was still intoxicated. She got into her car and drove into a ditch. A white police officer pulled up. She struggled to hold back tears as she told him about the attempted rape. All the officer saw was a drunk and disorderly Native American woman. He dismissed Candice’s report of sexual assault as a lie she had made up to avoid getting a DUI. He did not take her to the hospital for a forensic exam. The sexual assault was not recorded in his pol…