• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

  • I.F. Stone

maandag 19 maart 2012

Theodor Holman Als Fascistische Humanist 3

Ik citeer Het Parool:


'Tot slot. Ben je niet, hoe begrijpelijk ook, getraumatiseerd door de moord op je vriend Theo van Gogh?

'Natuurlijk. Mijn vraag is: hoe is het mogelijk dat die moord het beeld van zo veel anderen níét heeft veranderd?'

aldus de columnist Theodor Holman, die volgens eigen zeggen zich 'verwant' voelt 'met Breivik.' Holman's antwoord op de vraag in Het Parool illustreert zijn denken. Dat denken is gebaseerd op de stelling dat wanneer iemand uit een groep iets vreselijks doet de hele groep gestigmatiseerd is, want dan komt eindelijk naar boven wat ze eigenlijk allemaal al die tijd al zijn. Alle islamieten zijn volgens Holman fascisten: 'Ik geloof ook wel dat je andere moslims hebt, zoals je ook snoepjes gevende fascisten hebt gehad.' 


Vervang het woord 'moslims' door het woord joden en dan staat er: 'Ik geloof ook wel dat je andere joden hebt, zoals je ook snoepjes gevende fascisten hebt gehad,' aldus Theodor Holman.


Het is exact dezelfde denkwijze die de nationaal socialisten erop nahielden. Op dezelfde stelling die Holman hanteert, was het antisemitisme van de nazi's gebaseerd, en trouwens elk racisme, en ook de moderne variant van het antisemitisme, de haat  tegen en de stigmatisering van islamieten. Holman is een moderne antisemiet, zijn antisemitisme richt zich tegen de islamieten, 'Die Islam is verderfelijk,'  met voorop de arabieren die, zoals bekend, eveneens behoren tot de semitische taalgroep. Opvallend is dat het Humanistisch Verbond dit soort antisemitisme accepteert, en zelfs via zijn omroep propageert. 


De cabaretier Thomas van Luyn wees me erop dat Theodor Holman bijna zestig is en dat uit neurologisch onderzoek blijkt dat naarmate men ouder wordt het sociale radar verzwakt. Vandaar dat bejaarden ineens kunnen verklaren dat 'ze negers niet zien zitten.'  Uiteindelijk is een racist niet meer in staat zijn of haar onderhuidse fascistische of racistische opvattingen te verhullen. In vind Holman daarvan een heldere illustratie.


Holman beweert tevens dat elke islamiet een bedreiging vormt voor alle vrijdenkers in de wereld. Hij ziet zichzelf en Wilders en Breivik als vrijdenkers.


Bewijst Wilders niet het tegendeel? Die kan en mag alles zeggen.

'Nee, want hij moet daarom worden beveiligd. Zoals mij dat nu ook boven het hoofd hangt. Dus je kunt niet van vrijheid van meningsuiting spreken. Die is de laatste jaren alleen maar minder geworden. Dat ervaar ik elke dag.'


Holman lijkt naar het martelaarschap te streven. Hij moet beveiligd worden, suggereert hij, net als Wilders. Hem hangt onheil 'boven het hoofd.'  Elke dag die Holman leeft zal door hem als straf worden ervaren, want zolang hij niet bedreigd wordt geldt de waarheid dat men 'alles [mag] zeggen.'  Elke dag die hij leeft vormt het bewijs van zijn eigen ongelijk. Hij kan nu twee dingen doen: of een bedreiging verzinnen, of zijn beweringen terugtrekken. Ik vermoed dat hij het eerste gaat doen, voor dat laatste is hij te laf. Wat nu als blijkt dat Holman te onbelangrijk is om te worden bedreigd, of te maf wordt bevonden? Dat is de ergste straf denkbaar voor hem!  Dan zal hij nooit het martelaarschap kunnen bereiken. Theo van Gogh wel vermoord door een mafkees en hij niet. Holman zal het leven als steeds onrechtvaardiger gaan ervaren.  Gruwelijk, Holman is zijn eigen straf geworden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten