maandag 28 februari 2011

Ulrik Unger van de VPRO 2

Heeresma jr, alias Ulrik Unger: 'Het Joodsche volk.'


Terwijl ik vanmiddag op straat met een oud-politieman aan het praten was, werd ik ineens begroet door Ulrik Unger, de pseudoniem van Heere Heeresma junior, een bijbelkenner als geen ander en een fervente sympathisant van de zionistische staat die zich ditmaal liet ontvallen dat 'de joden een volk' zijn. Ik antwoordde dat er maar 1 Joods volk is en dat leeft in Israel, ze zijn daarheen geemigreerd juist omdat ze zich een volk voelden, een volk dat door het millennia oude christelijke antisemitisme niet langer meer onder andere volkeren wilden leven. Voor de rest is het judaisme allereerst een geloof en niet een volk. Alleen voor de zionisten en de antisemieten vormen joden een volk. Ulrik was het met mijn visie volstrekt oneens. 'Ga jij bepalen wie een jood is?' zo stelde hij mij de retorische vraag. Ik antwoordde dat ik dit zeker niet doe. Als iemand zich joods voelt dan is dat zijn/haar goed recht, net zoals anderen zich weer iets anders mogen voelen, de een voelt zich Napoleon, de ander een echte Nederlander etc. Zolang dit anderen niegt schaadt is er niets aan de hand. 'Maar, beste Heere,' zo zei ik 'tegelijkertijd kan ook jij niet bepalen dat alle joden tot 1 volk behoren. Je kunt bovendien niet staande houden dat als Job Cohen de nieuwe Nederlandse premier wordt dat de Hollanders dan geleid worden door een man uit een ander volk. Job Cohen behoort tot het Nederlandse volk, net zoals joodse Nederlanders die tijdens de oorlog werden verraden allereerst Nederlanders waren.' Ulrik keek me verbaasd aan, had kennelijk hier nooit zo over nagedacht en spoedde zich weg. Bijbelstudie leidt tot prachtige zaken maar ook tot veel verwarring. Het Bijbels geloof en de Verlichtingsidealen kunnen mijlenver van elkaar staan. Het paradoxale is dat Heeresma jr. mij probeert te verwijten dat ik wil bepalen wie tot het joodse volk behoort en wie niet, terwijl junior dit impliciet en expliciet zelf doet, vanuit zijn eigen religieuze opvattingen. Nogmaals:


W.H. Auden: 'Legislation is helpless against the wild prayer of longing.' Omdat wij in een tijd leven waarin feiten meningen zijn geworden en meningen feiten is het goed om over het onderwerp Joodse volk de gedocumenteerde studie van de Joods-Israelische hoogleraar Shlomo Sand te lezen: 'The Invention of the Jewish People':


Jewish origins

Sand argues that it is likely that the ancestry of most contemporary Jews stems mainly from outside the ancient Land of Israel and that a "nation-race" of Jews with a common origin never existed. Just as most contemporary Christians and Muslims are the progeny of converted people, not of the first Christians and Muslims, Judaism was originally, like its two cousins, a proselytising religion. Many of the present day world Jewish population are descendants of European, Russian and African groups.
According to Sand, the original Jews living in Israel, contrary to popular belief, were not exiled following the Bar Kokhba revolt.[10] Sand argues that most of the Jews were not exiled by the Romans, and were permitted to remain in the country. Many Jews converted to Islam following the Arab conquest, and were assimilated among the conquerors. He concludes that the progenitors of the Palestinian Arabs were Jews.[11] Sand writes that the story of the exile was a myth promoted by early Christians to recruit Jews to the new faith. They portrayed that event as a divine punishment imposed on the Jews for having rejected the Christian gospel. Sand writes that "Christians wanted later generations of Jews to believe that their ancestors had been exiled as a punishment from God."[9]

[edit]Jewish peoplehood

Sand's explanation of the birth of the "myth" of a Jewish people as a group with a common, ethnic origin has been summarized as follows: "[a]t a certain stage in the 19th century intellectuals of Jewish origin in Germany, influenced by the folk character of German nationalism, took upon themselves the task of inventing a people "retrospectively," out of a thirst to create a modern Jewish people. From historian Heinrich Graetz on, Jewish historians began to draw the history of Judaism as the history of a nation that had been a kingdom, became a wandering people and ultimately turned around and went back to its birthplace."[10]
In this, Sand writes, they were similar to other nationalist movements in Europe at the time that sought the reassurance of a Golden Age in their past to prove they have existed as a separate people since the beginnings of history. Jewish people found theirs in what he calls "the mythical Kingdom of David". Before this invention, he says, Jews thought of themselves as Jews because they shared a common religion, not a common ethnic background.[10]

[edit]Return from exile, Zionism

Sand believes that the idea of Jews being obliged to return from exile to the Promised Land was alien to Judaism before the birth of Zionism, and that the holy places were seen as places to long for, not to be lived in. On the contrary, for 2,000 years Jews stayed away from Jerusalem because their religion forbade them from returning until the Messiah came. According to Sand, the ancestry of Central and Eastern European Jews stems heavily from mediæval Turkic Khazars who were converted to Judaism, a theory which was popularized in a book written by Arthur Koestler in 1976.[12]

[edit]Overall intent of the book

Sand explained during a newspaper interview his reasons for writing the book: "I wrote the book for a double purpose. First, as an Israeli, to democratise the state; to make it a real republic. Second, I wrote the book against Jewish essentialism." Sand explained in the same interview that what he means by 'Jewish essentialism' is the tendency in modern Judaism to make shared ethnicity the basis for faith. "That is dangerous and it nourishes antisemitism. I am trying to normalise the Jewish presence in history and contemporary life."[13]

[edit]


http://en.wikipedia.org/wiki/The_Invention_of_the_Jewish_People

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Bijbelkenner ?

Zie het artikel"niet doorleefde werkelijkheid.

Lucas zei

De Roma, in het dagelijks taalgebruik ook vaak zigeuners genoemd, zijn een van oorsprong nomadisch volk. De bekendste groep in Europa zijn de Sinti. De term Roma kan zowel op het gehele volk als op één van de groepen slaan.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roma_(volk)

Een volk kan ook een bepaalde groep mensen zijn die onderlinge verwantschap en verbondenheid voelen op basis van één of meerdere gemeenschappelijke kenmerken. Gebruikmakend van deze definitie kunnen we zeggen dat Belgische bevolking uit drie volkeren bestaat: Vlamingen, Walen en Duitsers (Duitstalige Belgen).
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volk

stan zei

klopt, en er zijn 'joden' die van mening zijn niet tot 'het joodse volk' te behoren, en tevens van mening zijn niet 'joods' te zijn, wat dat ook moge betekenen voor jan en alleman. toch behoren die volgens nogal wat christenen, zionisten en zeker antisemieten tot 'het joodse volk.' aan het hele begrip volk kleeft veel nonsens, het is een gevaarlijk begrip. gebruik het maar niet, in de negentiende eeuw waren ze er gek op, in de twintigste eeuw werd een zeer hoge prijs voor die gekte betaald, laten we in de 21ste geglobaliseerde eeuw het hele begrip maar negeren.

Trump Aanslag Roept Moeilijke vragen op

 Let op: Deze scherpschutters stonden al klaar voordat Trump was gearriveerd. Toch wachtten zij 42 seconden voordat ze de 20-jarige schutter...