dinsdag 20 maart 2007

Trouw, Misschien Wel 15

Let u eens op het taalgebruik van deze Trouw-redacteur: 'prima investering, zuiver op de graat zijn is lastig, en de vraag is of dat helemaal duurzaam en verantwoord kan.' Voor alle duidelijkheid, in feite gaat het om de gruwelijke dood van onder andere het kind op de foto, slachtoffer van Amerikaanse concerns waarin Nederlandse pensioenfondsen investeren. Prima investering? Lastig? De vraag is? Veilig idee? Maar niet iedereen denkt daar zo over? Christelijk dagblad? Volgens mij is in dit geval volstrekt niet de vraag of het 'helemaal duurzaam en verantwoord kan.' Mijn vraag aan Gijs Moes is: is hier sprake van twee gelijkwaardige opvattingen, een kwestie van enerzijds, anderzijs? De 1 die verdient aan de dood van kinderen en de ander die daar tegen is. Gijs, hoe meer kinderen door clusterbommen sterven, des te beter de investering is. Dat is dan ook een argument. Het Trouw-artikel is een sprekend voorbeeld van de eeuwenoude christelijke koopmansgeest, waarbij behalve winst, alles van waarde weerloos is, de menselijke waardigheid, humanitaire normen, het internationaal recht.

Trouw: 'Beleggen in clusterbommen is financieel gezien een prima investering
Zuiver op de graat zijn is lastig
Gijs Moes

Pensioenfondsen moeten rendement maken voor hun deelnemers, en de vraag is of dat helemaal duurzaam en verantwoord kan.
Pensioenfonds ABP belegt in het Amerikaanse bedrijf Raytheon, producent van clusterbommen en kruisraketten. Financieel gezien een prima investering, want het aandeel Raytheon is het afgelopen jaar bijna 20 procent gestegen.
Zo’n rendement helpt het ABP om zijn 2,4 miljoen ambtenaren en docenten een goed pensioen te bezorgen. Dat is een veilig idee, zeker na eerdere zorgen over te lage dekkingsgraden.
Maar niet iedereen denkt daar zo over. „Dit is fout, punt uit. Dit is in strijd met onze ethische normen en waarden”, zegt voorzitter Paul Koeslag van CNV Publieke Zaak. „Werknemers willen een optimaal beleggingsrendement voor hun geld en een betrouwbaar pensioen, maar niet ten koste van alles.” Publieke Zaak is zelf vertegenwoordigd in het ABP-bestuur. Koeslag wil nu dat de beleggingen op korte termijn voldoen aan strenge eisen op het gebied van milieu, sociaal beleid en ondernemingsbestuur
Dat kan nog lastig worden. Want er zijn heel veel economische activiteiten die niet helemaal deugen. De olie-industrie is een voor de hand liggend voorbeeld: Shell en Total zijn verdacht vanwege hun activiteiten in Afrika en Azië. Maar ook het Britse BP, tot voor kort een lichtend voorbeeld in de sector, is door milieuschandalen onlangs van zijn duurzame voetstuk gevallen.

Lees verder: http://www.trouw.nl/hetnieuws/economie/article663536.ece/
Beleggen_in_clusterbommen_is_financieel_gezien_een_prima_investering
Clusterbommen zijn door de werkwijze ervan massavernietigingswapens. In Trouw staat: 'Beleggen in clusterbommen is financieel gezien een prima investering.' Het zal allemaal best. Maar hoe zou de Trouw-lezer hebben gekeken als er had gestaan: 'Beleggen in gaskamers is financieel gezien een prima investering.'

19 opmerkingen:

Sonja zei

Ik las van Moes ook al zo'n apologistisch stukje over de VOC, en in zijn titels onder meer 'Geld maakt niet gelukkig, zeker als een ander het krijgt' en 'Foute fabriek mijden werkt niet' (over sweat shops in India). Proficiat Trouw, zo'n VVD-er die de krant gebruikt voor 'liberale' propaganda.

Gerard van de Ven zei

Zoekend naar iets anders kom ik op dit blog terecht. Ik voel me thuis, omdat ik de oude strijder van Houcke onmiddellijk herken, met zijn brede oriëntatie, eruditie en licht ontvlambaar activisme. Toch bevalt het me er niet: nog steeds dezelfde toon na al die jaren, en kennelijk naar eigen mening nog zo weinig bereikt. Het blijft een kwade wereld waarin we moeten leven, we moeten ons er met verbaal geweld een weg doorheen vechten.
Dat we er nog lang niet zijn, wie zal het ontkennen. Maar dat blijven hameren op de trom van het eigen gelijk, is dat nou de weg? Ikzelf heb n.a.v. de commotie rond Wilders (toegegeven: een kleine vis vergeleken bij de personaliteiten en toestanden die hìer de revue plegen te passeren) een andere aanpak voorgesteld: een meer socratische benadering. Het lijkt mij de moeite waard om daarover met van Houcke c.s. in gesprek te komen. Voor verdere informatie: http:/tekensvanlezen.blogspot.com/search/labels/Wilders.

stan zei

beste gerard,
alles wordt tegenwoordig beoordeeld naar de toon, de inhoud is van geen of weinig belang meer. het enige dat ik doe is terugpraten. dat is ook het enige dat men kan doen. opkomen voor de mensen van wie de waardigheid wordt ontnomen is het minste dat ik kan doen. de socratische weg is perfect, maar die manier is goed voor een publieke discussie,niet voor een persoonlijke weblog. email me als je erover wilt praten. stan10@planet.nl

Anoniem zei

Laat de ambtenaren en leraren zelfs eens nadenken over hun eigen verantwoordelijkheid bij pensioenbeleggingen. Ze zijn vertegenwoordigd via deelnemersraden en via de vakbonden in het bestuur van de pensioenfondsen.
Mijn VOC-stuk ging juist over de zwarte kanten van die geschiedenis. De kop was: Corrupt, wreed en niet innovatief. Dat laatste vanwege Balkenendes oproep om de VOC als economisch voorbeeld te zien.
Bij Trouw heb ik regelmatig geschreven over de slechte arbeidsomstandigheden in fabrieken in India en China. De eerste brieven van advocaten aldaar die met processen dreigen, zijn al binnen.
Mijn punt is en blijft: Nederlandse consument, pensioengerechtigde, kiezer, burger etc, denk eens na bij wat je koopt, consumeert, belegt. Laat dat niet over aan de managers.
En voor VVD'er laat me al helemaal niet uitmaken, dat neem je terug Sonja.
Groet, Gijs Moes

Gerard van de Ven zei

Zo wou ik het toch maar niet doen, Stan: nu gaan e-mailen lijkt me teveel op een biechtstoelprocedure en daarbij heb ik in mijn rijke roomsche jeugd genoeg zweetdruppels gelaten.

Het zou een socratische vraag kunnen zijn: wil het gebruik van een andere toon meteen zeggen dat de inhoud wordt prijsgegeven? Verwart de geachte opponens hier niet doel en middel?
We hebben allebei hetzelfde doel, b.v. de ontmaskering van Wilders. Let wel: ik zeg niet de 'bekering' van de brave borst. Dat is onbegonnen werk. Maar de socratische methode is altijd theater voor de omstanders. Die kunnen door de geleidelijke afpelling van 's mans meningen aan het twijfelen worden gebracht. En daar gaat het om, want anders haalt het partijtje straks de 10%.

Wat ik niet snap is dat je je weblog 'persoonlijk' noemt. Op internet wordt al het persoonlijke publiek, en wie het als medium gebruikt dient daar rekening mee te houden. Jouw opvatting komt me te dicht bij 'getuigenispolitiek' en die levert weinig op. Mijn idee van een weblog is dat je in gesprek probeert te raken met een aantal geestverwanten, met wie je overlegt over hoe je verder komt met wat je wil. Dat is iets anders dan het elkaar bevestigen of afkatten wat je rond zoveel weblogs en Newsgroups ziet gebeuren. Dáár heb je e-mail voor.

stan zei

beste gerard
ik heb me kennelijk niet duidelijk genoeg uitgedrukt. wat ik wil zeggen is dit: in tegenstelling tot wat jij beoogt, wil ik niemand veranderen, aangezien ik weet dat dit toch niet lukt. het kost een heel leven om het voor de hand liggende, het vanzelfsprekende te aanvaarden, desalniettemin... in tegenstelling tot jou wil ik niemand bekeren, er is dus ook geen sprake van getuigenispolitiek. nogmaals, het enige dat ik doe is terugprate. dat doe ik in de eerste en laatste plaats voor mezelf, om mijn eigen bewustzijn helder te houden. dat jij op een of andere manier anderen wilt overtuigen van je gelijk,is je goed recht en ik wens je er succes mee.

Gerard van de Ven zei

Er schiet me nu een liedje te binnen: 'Ik doe wat ik doe, en vraag me niet waarom'.
Jammer, ik had meer van deze discussie verwacht. Maar de helden zijn vermoeid ...

Anoniem zei

Ik hoor Gerard zeggen:
Stan, je moet vooral niet zeggen wat je ziet, hoe je het ervaart en wat je er bij voelt.

En vervolgens onderwijst hij hoe hij vind dat je je mening mag geven, welke weg je daarvoor moet bewandelen en wat het uiteindelijke (gezamelijke?) doel ervan moet zijn.

Gelukkig heb ik een gezond wantrouwen jegens dergelijke mensen met een missie.

Ik wil Trouw vervolgens nog aanraden om deze investeringstips op te nemen in hun Gristelijke dagblad:

Beleggen in massamoordenaars is een prima investering.
Beleggen in plunderaars is een prima investering.
Beleggen in de Globale Maffia is een prima investering.

stan zei

beste gerard
ik heb keurig uitgelegd waarom ik het doe. een discussie is prima, maar kom dan met argumenten. vermoeid? geenszins, dat blijkt wel uit deze weblog. maar een herhaling van zetten is geen discussie.

5:43 PM

Sonja zei

Beste Gijs,

"Laat de ambtenaren en leraren zelfs eens nadenken over hun eigen verantwoordelijkheid bij pensioenbeleggingen."
Alles goed en wel, maar ambtenaren en leraren kunnen niet veel wanneer geheim gehouden wordt (en blijkbaar was daar reden toe) waarin belegd wordt. Tot op heden, en dit dankzij Zembla.

"Mijn VOC-stuk ging juist over de zwarte kanten van die geschiedenis."
"Zelfs afgezien van het geweld is de manier waarop de VOC handelde niet direct een voorbeeld voor moderne ondernemers" vind ik een te enigmatische opmerking, en mis ik het belang van de opiumhandel (en stimulering van verslaving) in het hele verhaal, een van de meest winstgevende facetten van de VOC. De hoofdtoon die ik in het VOC stukje las was: okee, corrupt, wreed en niet innovatief - maar de VOC stelde eigenlijk helemaal niet zo veel voor. Dus? En dat noem ik toch apologistisch.

Je schrijft ook: "Mijn punt is en blijft: Nederlandse consument, pensioengerechtigde, kiezer, burger etc, denk eens na bij wat je koopt, consumeert, belegt. Laat dat niet over aan de managers." Ook dat is de zaak weer vergoeilijken, je verlegt de ethische verantwoordelijkheid. Bedrijven mogen van Gijs Moes doen en laten wat ze willen, maar de consument moet er zich schuldig over voelen wat voor slachtoffers die bedrijven maken in hun zucht naar winst. Mijn idee is dat je problemen moet aanpakken bij de bron, niet bij het eindstation, zoals hier de consument. Maar, surprise, ook dit past weer perfect in de ideologie van de VVD.

Sonja zei

Beste Stan, ik denk dat ik begrijp waarom jij (al dan niet verbeten, so what?) dit weblog bijhoudt. Zo hou ik ook mijn weblog bij (hoewel heel anders van stijl). Ik wil mensen informeren en ze laten zien wat ik zie (voor het geval ze iets missen) en ik wil dat ze ook verontwaardigd worden. Ik wil mensen met feiten om de oren slaan. Of dat opgepikt wordt, dat weet je nooit, maar persoonlijk denk ik wel. Al is het maar een aanzet tot reflectie.

Wat Gerard beweert met 'steeds weer diezelfde toon', dat begrijp ik wel van je, maar niet alleen dat, dat respecteer ik. Omdat je daarmee bewijst dat je verontwaardigd blíjft, je boos blíjft maken over het vreselijke onrecht dat zwakkeren en andere 'Untermenschen' wordt aangedaan, en niet apathisch wordt van het volume. Graag lees ik vooral je eigen commentaren, maar meer omdat ik de artikelen toch wel lees, aangezien ik elke dag een lading toegemaild krijg. En zo'n opmerking als "hoe meer kinderen het slachtoffer worden van clusterbommen des te interessanter de investering" is echt goud (is die weg?).

Heel vaak (en steeds vaker) hoor ik: er zal altijd wel ergens oorlog en ellende zijn op de wereld, en dat bedoel ik met apathie. John Lennon stelde: war is over - if you want it. En dat raakt wat mij betreft de kern van de zaak. Dus blijf 'die toon' houden, in vredesnaam. :)

Anoniem zei

Beste Sonja, Stan en anderen,
Is het wel eens bij jullie opgekomen dat journalisten misschien vooral invloed hebben door de onderwerpen die ze kiezen? Het gaat mij om de bewustwording - van iedereen.
De toon die je er vervolgens in leest, is iets anders. Je kunt mijn stukken 'apologistisch' (apologetisch volgens het woordenboek, maar ik zou nooit zulke moeilijke woorden gebruiken) noemen, van anderen krijg ik weer positieve reacties, juist omdat ik deze onderwerpen aanroer.
In ieder geval ben ik blij dat jullie onderwerpen oppikken en erover discussieren. Een iets ruimer 'denkraam' - misschien hebben anderen ook wel eens gelijk - zou jullie blogs nog leesbaarder maken.
groet, Gijs

Sonja zei

O, maar ik schrijf niet om zieltjes te winnen hoor. Ik hoef ook niet bij iedereen populair te zijn - en dat ben ik ook niet. Zou ik een politicus zijn, dan moest ik beveiligd worden, met name tegen VVD-ers, Wilders-adepten, Fortuynisten, kaalkoppen, je weet wel, dat soort fascisten. Al die mensen die het zo hoog op hebben met de vrijheid van meningsuiting, behalve wanneer het om een andere mening dan de hunne gaat.

stan zei

beste gijs
natuurlijk is het bij mij wel eens opgekomen dat journalisten 'misschien vooral invloed hebben door de onderwerpen die ze kiezen.' Ik weet daar alles van, ik ben al meer dan 40 jaar journalist, op mijn zestiende schreef ik mijn eerste krantenartikel, ik heb voor kranten, tijdschriften, radio en televisie gewerkt en weet maar te goed hoe de journalist een onderwerp kan maken en breken. bijvoorbeeld door de wijze waarop hij/zij een onderwerp presenteert, belicht vanuit een bepaalde benauwde context. en dat brengt me op het trouw-artikel. ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag, te weten 'is hier sprake van twee gelijkwaardige opvattingen, een kwestie van enerzijds, anderzijds? boven het artikel staat 'beleggen in clusterbommen is financieel gezien een prima investering. zuiver op de graat zijn is lastig.' hier wordt kunstmatig een tegenstelling geschapen die volgens mij niet zou moeten bestaan voor een onafhankelijke journalist. beste gijs, wat zou je gezegd hebben als er tijdens de tweede wereldoorlog in de krant had gestaan: 'beleggen in gaskamers is financieel gezien een prima investering. zuiver op de graat zijn is lastig.' met andere woorden die kop en de invalshoek deugen niet. er is hier sprake van een ernstig moreel probleem, een verwerpelijke economische politiek, waar geen enkele rechtvaardiging voor bestaat, de winst gaat ten koste van onschuldige burgers. vraag jezelf eens af wat relevant is aan de feiten die de trouw kop brengt? dat in tijden van oorlog het financieel een prima investering is om in moordwapens te beleggen, dat weet iedere hansworst. dus: wat wilde gijs moes ons nu in feite duidelijk maken? met welk nieuws kwam hij? 'zuiver op de graat zijn is lastig.' het zal best, gijs, dat weten we, maar wat wil gijs moes ons nu duidelijk maken? is de vraag voor hem echt of het investeren 'helemaal duurzaam en verantwoord kan?' waarom investeren noorse pensioenfondsen niet in de oorlogsindustrie en nederlandse wel? allemaal vragen gijs, waar je niet omheen kan. nu jij weer.
vriendelijke groet
stan

Anoniem zei

Het is heel simpel, Stan. Ik bedrijf geen agitprop, ik wil de lezer niet iets duidelijk maken in de zin van: zo zit het en niet anders. Ik wil wel feiten aandragen, gezichtspunten bieden en, ja, vooral vragen opwerpen die de lezer kunnen helpen om een eigen mening te vormen.
Overigens ben ik niet vies van actie hoor, op mijn 15e (K-dag 1980) gooide ik al met stenen naar de ME terwijl jij achter de radiomicrofoon zat :) Die stenen gooide ik overigens niet op jouw instigatie, maar omdat ik op dat moment niets beters te doen had.
Die opmerking over gaskamers is laag en onsmakelijk. Ik had er nog niet op gereageerd omdat ik liever niet reageer als mensen - in welke discussie dan ook - zo diep zinken om de holocaust erbij te halen. Een ding: gaskamers zijn heel wat anders dan wapens, hoe onsmakelijk die wapens ook kunnen zijn. Zo lang je geen pacifist bent - en dat ben ik niet, net zo min als de grote meerderheid van de ABP'ers neem ik aan - is wapenproductie een legitieme belegging. Misschien wel een onwenselijke belegging, ook daarover moeten de verantwoordelijken nog maar eens goed nadenken vind ik. Zelf zou ik niet mijn geld in wapens steken, maar ik ga anderen niet verbieden om dat te doen.
Om een lang verhaal kort te maken: Hier is volgens mij geen sprake van een ernstig moreel probleem, maar van een praktisch probleem. Want als je niet in wapens wilt beleggen, wil je dan wel in olie beleggen (met alle klimaat- en geopolitieke bezwaren vandien) en alle andere voorbeelden die ik in mijn artikel noem, waar jij niet op ingaat.
Misschien heb ik (naar jouw zin) onvoldoende duidelijk gemaakt dat clusterbommen onsmakelijke dingen zijn. Dat leek me een open deur. Het rendement erop is een feit, nu weten jij en allerlei andere mensen weer eens dat daar flink mee verdiend wordt - wees blij met die informatie, zou ik zeggen.
Verder heb ik duidelijk willen maken dat het beleggen van 200 miljard euro nog een hele klus is. Dat lukt je niet als je alleen wilt kiezen voor boerencooperaties op de Peruaanse Altiplano die vrolijk gekleurde mutsen breien.
groet, Gijs

stan zei

beste gijs
bedankt voor je openhartigheid. ik weet nu dat 'Zo lang je geen pacifist bent - en dat ben ik niet, net zo min als de grote meerderheid van de ABP'ers neem ik aan - is wapenproductie een legitieme belegging.' met andere woorden dat jij het investeren in een massavernietigingswapen als clusterbommen geen probleem vindt. ik vermoedde dat al aan het woordgebruik en invalshoek van het artikel. als ik jouw kwalificatie mag overnemen: ik vind die houding laag en onsmakelijk. vandaar ook dat ik je dit duidelijk probeerde te maken via het voorbeeld van de gaskamers. ik vermoedde - overigens terecht, zoals nu blijkt - dat een subtiele benadering aan het doel voorbij zou gaan. maar nu blijkt dat je zelfs voor extreme voorbeelden niet gevoelig bent. hier houdt elk argument op. kijk nog eens naar de foto van dat uit elkaar gereten kind en zeg dan nog eens het volgende: 'Zo lang je geen pacifist bent - en dat ben ik niet, net zo min als de grote meerderheid van de ABP'ers neem ik aan - is wapenproductie een legitieme belegging.' succes met je loopbaan.
stan

Anoniem zei

Als je niet kunt lezen, houdt alles op natuurlijk. Dan dooft het licht. Zo krijg ik nog spijt dat ik gereageerd heb, ik weet niet of dat je bedoeling is.
Ik schreef: wapenproductie, niet: clusterbommen. Dat zijn walgelijke wapens waarin ik niet wil beleggen, en hopelijk het ABP ook niet. Net zo min als anti-personeelslandmijnen. Alle landmijnen? Tja, dan begint het al ingewikkelder te worden. En wat de denken van machinegeweren, tanks, vliegtuigen of computers die in commandacentra gebruikt kunnen worden (maar ook om mee te bloggen natuurlijk)?
Heb je het Volkskrant-commentaar van vandaag al gelezen? Zou ik even doen, en poets je gaskamervergelijking nog maar eens lekker op.
Denk aan de wijze woorden van Kamagurka: 'Kritiek hebben is eenvoudig, maar haar in kleine stukjes snijden en opdienen met knapperig Frans brood, dat is de kunst.' Jouw 'subtiele benadering' heeft meer weg van een massavernietigingswapen.
Ik verlaat deze discussie, zodat je het hier lekker met jezelf eens kan zijn.
Gijs

stan zei

beste gijs
lezen kan ik maar al te goed, ik kan zelfs tussen de regels doorlezen, zoals je hebt gemerkt. ik vrees nu alleen dat jij niet kunt schrijven. je bedoelt kennelijk telkens iets anders dan je suggereert en schrijft. dat moet je niet een ander verwijten, maar jezelf.
stan

Anoniem zei

Als iemand niet begrijpt wat ik bedoel, probeer ik het nog eens uit te leggen en nog eens, steeds op een andere manier.
Als iemand niet wil begrijpen wat ik bedoel, heeft reageren geen zin meer.
Wat je tussen de regels doorleest, heb je daar zelf geprojecteerd.
Gijs

POLITICIANS? NO. MAD MEN!

  S.L. Kanthan @Kanthan2030 Western politicians are absolute clowns, but they have no self-awareness. “Iran’s actions are reckless!” Surpr...