donderdag 22 september 2022

Bernard Claeys: 'DE OPRUKKENDE NAVO IS EEN EXISTENTIELE BEDREIGING VOOR RUSLAND.'

 

OPGEPAST - POETIN BLUFT NIET. DE OPRUKKENDE NAVO IS EEN EXISTENTIELE BEDREIGING VOOR RUSLAND. Als kind dat opgroeide in Leningrad woonde Vladimir Poetin in een vervallen gebouw van vijf verdiepingen. Hij en zijn ouders deelden een appartement met twee andere gezinnen. De tuin was gevuld met afval, en het afval zat vol met ratten. "Poetin en zijn vrienden gingen ze achterna met stokken, totdat op een dag een grote rat, die hij in het nauw gedreven had, zich omdraaide en hem aanviel, waardoor hij de schrik van zijn leven kreeg. De herinnering bleef hem bij en jaren later zou hij er de les uit trekken: 'Niemand mag in het nauw gedreven worden. Niemand mag in een situatie terechtkomen waarin hij geen uitweg heeft."
Het verhaal wordt verteld in de biografie van Philip Short, Poetin. In de biografie zijn verschillende lessen uit de kindertijd te vinden die bepalend lijken te zijn geweest voor Poetin. Drie daarvan springen eruit.
Niemand mag in het nauw worden gedreven
Ondanks de herhaalde beloften van de VS, Duitsland, het VK en de NAVO dat de NAVO niet verder naar het oosten zou trekken, bleef de NAVO naar het oosten trekken. De NAVO bleef oprukken, steeds dichter naar een Rusland dat uitdrukkelijk buiten de Europese Unie was gehouden en dat nu zag hoe het door de VS geleide militaire bondgenootschap grondgebied verslond naarmate het tot aan zijn grenzen kwam. Rusland werd in het nauw gedreven.
Al in 2008, toen de NAVO op de top van Boekarest aankondigde dat Oekraïne en Georgië lid zouden worden van de NAVO, maakte de Russische leiding duidelijk dat zij dit besluit als een existentiële bedreiging zag. Poetin waarschuwde dat het NAVO-lidmaatschap van Georgië en Oekraïne "een directe bedreiging" voor de Russische veiligheid vormde. John Mearsheimer citeert een Russische journalist die meldde dat Poetin "in woede uitbarstte" en waarschuwde dat "als Oekraïne toetreedt tot de NAVO, het dat zal doen zonder de Krim en de oostelijke regio's. Het zal gewoon uit elkaar vallen. Het zal gewoon uit elkaar vallen."
Ruim tien jaar later deed Poetin hetzelfde pleidooi voor de VS. Op 2 december 2021 vroeg Poetin de VS om onmiddellijke onderhandelingen en stuurde hij een voorstel over wederzijdse veiligheidsgaranties. Hij vroeg de VS om "betrouwbare en langdurige veiligheidsgaranties" die "elke verdere stap van de NAVO naar het oosten en de inzet van wapensystemen die ons bedreigen in de nabijheid van Russisch grondgebied zouden uitsluiten."
De VS wezen dit af en sloten de deur. Rusland had geen uitweg.
Nu de NAVO de Russische grenzen overspoelde, Oekraïne werd overspoeld met dodelijke NAVO-wapens en tienduizenden Oekraïense elitetroepen zich langs de oostgrens met Donbas verzamelden, als die rat in Poetins tuin, was Rusland in het nauw gedreven. Omdat zijn waarschuwingen en pleidooien voor onmiddellijke onderhandelingen werden genegeerd, zag Rusland geen uitweg meer.
Dat rechtvaardigt de invasie van Oekraïne niet. Maar de volgende stap had Poetin in zijn jeugd geleerd.
Nooit bluffen
Er waren veel regels die door de KGB werden geleerd en die Poetin als kind al had geleerd toen hij met de andere kinderen aan het scharrelen was. Een ervan was: "Pak geen wapen als je niet bereid bent het te gebruiken...". Op straat was het net zo. [Daar werden relaties verduidelijkt met vuisten. Je raakte er niet bij betrokken tenzij je bereid was het af te maken."
Toen Poetin in 2008 zei dat "als Oekraïne toetreedt tot de NAVO, het dat zal doen zonder de Krim en de oostelijke regio's", negeerde het Westen hem en dacht dat het bluf was. Maar Poetin heeft als kind geleerd niet te bluffen. Je dreigt niet met actie tenzij je "bereid bent om het uit te voeren".
Toen de VS steeds directer bij de oorlog betrokken raakten en niet alleen wapens, training en inlichtingen verstrekten, maar zelfs zover gingen dat ze met het Oekraïense leger oorlogsspelletjes speelden en advies gaven, stelde Rusland een nieuwe rode lijn vast.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de VS gevraagd verder te gaan dan de HIMARS-raketsystemen met hun bereik van 50 mijl en "een raketsysteem te leveren met een bereik van 190 mijl, dat tot ver op Russisch grondgebied kan reiken".
Op 15 september verklaarde Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, dat als de VS ermee instemmen deze raketten met een groter bereik aan het Oekraïense leger te leveren, "zij de rode lijn zou overschrijden en een feitelijke partij in het conflict zou worden". De Russische woordvoerster voegde daaraan toe: "In een dergelijk scenario moeten we met een adequate reactie komen." Rusland, zo herinnerde ze het Westen eraan, "behoudt zich het recht voor om zijn grondgebied met alle beschikbare middelen te verdedigen".
Een week later, op 21 september, herhaalde Poetin die waarschuwing zelf. Naast de dreiging van langereafstandsraketten, zei Poetin dat enkele vooraanstaande NAVO-landen hadden gesproken over de mogelijkheid om kernwapens tegen Rusland te gebruiken en zei: "Ik wil degenen die dergelijke uitspraken doen over Rusland eraan herinneren dat ons land ook verschillende soorten wapens heeft, en dat sommige daarvan moderner zijn dan de wapens waarover de NAVO-landen beschikken. In geval van bedreiging van de territoriale integriteit van ons land en om Rusland en ons volk te verdedigen, zullen wij zeker gebruik maken van alle wapensystemen waarover wij beschikken. Poetin zei toen: "Dit is geen bluf."
Als kind leerde Poetin dat je niet naar een wapen grijpt als je niet bereid bent het te gebruiken.
Biden erkent dat het voorzien van Oekraïne van geleide raketten met een groter bereik die Russisch grondgebied kunnen treffen "door Moskou waarschijnlijk als een grote provocatie zou worden gezien", dat die provocatie zou kunnen leiden tot de Derde Wereldoorlog en dat de voordelen "tijdens de volgende fase van de oorlog" "minimaal zouden zijn", en lijkt zich te verzetten tegen het laatste verzoek van Zelensky.
Nooit terugkrabbelen
Poetin is niet spontaan of onbezonnen. Zijn ex-vrouw, Ljoedmila, zei dat "alles wat hij deed altijd doordacht was". Een Zweedse diplomaat die hem kende zei dat "hij zijn tegenstanders koud en nuchter inschat, en op zijn eigen acties en die van anderen anticipeert ruim voordat hij de eerste schaakzet doet."
Als je die zet doet, zet je je in voor de reeks stappen die het in gang zet. "Als er iets gebeurt," zei Poetin ooit, "moet je uitgaan van het feit dat er geen weg terug is. Het is noodzakelijk om het tot het einde toe uit te voeren." De KGB leerde die regel, maar Poetin zegt dat hij hem al kende omdat hij "hem al veel eerder leerde, tijdens het schrappen met kinderen."
Poetin zou die "doorzetten tot het einde" formulering herhalen. "Als je een gevecht wilt winnen," zei hij, "moet je het tot het einde toe volhouden, alsof het de meest beslissende strijd van je leven is."
Hoewel de VS en hun NAVO-bondgenoten herhaaldelijk hebben toegezegd Oekraïne te zullen bewapenen en te zullen blijven helpen, heeft Poetin geen teken gegeven van terugtrekking of terugtrekking. Nu hij kennelijk tot de conclusie is gekomen dat Rusland geen regionale oorlog tegen Oekraïne voert, maar een langdurige wereldwijde oorlog tegen "de hele westerse militaire machine", heeft Poetin op 21 september een gedeeltelijke mobilisatie van maximaal 300.000 reserves bevolen. De mobilisatie zal alleen militaire reservisten omvatten "die in het leger hebben gediend en specifieke militaire beroepsspecialiteiten en overeenkomstige ervaring hebben", die ongeveer 1% van het volledige potentieel van Rusland vertegenwoordigen.
Rusland ziet de oprukkende NAVO en haar aanwezigheid in Oekraïne als een existentiële bedreiging. Poetin leerde als kind dat "er geen weg terug is" en dat "je het tot het einde moet volhouden, alsof het de meest beslissende slag van je leven is."

Geen opmerkingen:

Ollongren, Kijk eens hoe de Oekraïners voor Jou Sterven

  What the media hides. @narrative_hole · 20 u Horrific last moments of outplayed Ukrainian stormtroopers flanked and GUNNED DOWN trying ...