woensdag 21 september 2022

Washington Liet Europa in de Val Lopen

Op het moment dat ik dit schrijf, woensdag 21 september 2022 heeft de VS een buitenlandse schuld van meer dan 30 biljoen dollar, 30 keer een miljoen keer een miljoen. Kortom, de VS bezit een parasitair systeem, waarbij de federal schuld ten opzichte van het bruto binnenlands product sinds 1980 bijna verviervoudigd is waardoor de VS nu meer schuld heeft dan het jaarlijks aan goederen en diensten produceert. Kortom, het land is failliet, maar desondanks, of beter nog, juist daarom blijft het Witte Huis en het Pentagon overal op aarde oorlogen plannen en voeren, al dan niet door middel van huurlingen-staten, zoals Oekraïne. Op 11 augustus 2022, werd bekend dat: 

The Ukraine War in data: $9 billion in U.S. military aid; more than $50 billion overall

New pledges add to the staggering levels of U.S. aid to Ukraine — and there may be much more to come.

American pledges of aid for Ukraine have come at a dizzying pace and scale. The flood of spending is remarkable for a conflict in which U.S. forces are not directly involved.

https://www.grid.news/story/global/2022/08/11/the-ukraine-war-in-data-9-billion-in-us-military-aid-more-than-50-billion-overall/

Dankzij deze 'proxy war' is Europa in grote problemen gekomen, financieel, politiek en economisch. De rampzalige gevolgen worden, zoals gebruikelijk, afgewenteld op de minst draagkrachtigen. Gisteren werd voor het eerst in vele jaren het koninklijke paar uitgejouwd door landgenoten die de politieke corruptie en waanzin niet langer accepteren. Wat dat betreft gaat het de goede kant op, want verzet tegen het ineengestorte neoliberale kapitalisme is voor de toekomst van de mensheid van superieur belang. Het huidige niveau van Europese politici en de bureaucratie is zo laag dat zij niet beseffen hoe zij Europa in de val van de VS hebben laten lopen.   


Daag, beste mensen... 


Geen opmerkingen:

John Pilger in 2014: In Ukraine, the US is dragging us towards war with Russia

    This article is more than   8 years old In Ukraine, the US is dragging us towards war with Russia This article is more than 8 years old ...