donderdag 25 mei 2023

Femke Halsema is een Brokkenmaker

Burgemeester Femke Halsema faalt op vele gebieden, zowel in haar privé-leven als in haar publieke bestaan, zoals vandaag weer eens duidelijk werd toen Het Parool berichtte dat: 'Halsema door het stof wegens onterechte opname linkse activist in aanpak radicalisering,' en 's middags haar wervend bedoelde praatje tijdens de introductie van een ontplofte Russische tank als trofee op het Leidseplein afsloot met de kreet: 'Slava Ukraine,' waarmee de Oekraïense neonazi's van onder andere de Azov Brigade elkaar begroeten, een soort 'Heil Hitler,' maar dan voor Oekraïense extremisten. Hetzelfde verlies aan verhoudingen toonde Femke Halsema in haar huwelijk, als we afgaan op de woorden van haar voormalige partner Robert Oey, die volgens de polderpers: 

weinig affiniteit [blijkt] te hebben gehad met de ambities van ‘wereldverbeteraar’ Halsema. Zo vertelde hij destijds over hun ontmoeting: 'Dat was in Carels Nachtcafé. Stomdronken. Heel gênant. Ik was haar al helemaal vergeten, maar we zagen elkaar opnieuw in De Balie. Ik wist helemaal niet wie ze was. Toen ze zei dat ze voor GroenLinks de Kamer in ging, zei ik alleen: ‘O ja, ik heb ook altijd dominee willen worden.'

Ik zou dit verder onvermeld hebben gelaten ware het niet dat Femke Halsema even chaotisch optreedt in haar privéleven als in het ambt van burgemeester. Het is ook niet verwonderijk dat zij onder brede lagen van de hoofdstedelijke bevolking als kil en afstandelijk wordt beschouwd. Enfin: vandaag meldde Het Parool:

De linkse activist Frank van der Linde had nooit in de radicaliseringsaanpak van de gemeente Amsterdam mogen worden opgenomen, omdat er onvoldoende dreiging voor radicalisering en eventueel geweld bestond. Dit schrijft burgemeester Femke Halsema in een donderdag verstuurde brief.

Het Parool
Frank van der Linde Beeld Jakob van Vliet
Frank van der LindeBEELD JAKOB VAN VLIET

‘Uit al onze gesprekken weet ik hoe groot het leed is dat u is aangedaan en dat spijt me zeer. De gemeente heeft u niet goed behandeld,’ aldus Halsema. Ze verklaart bereid te zijn tot een gesprek over schadevergoeding.

Van der Linde heeft in politiekringen een reputatie als geharnast demonstrant tegen zaken als racisme, extreemrechts en opwarming van de aarde. Hij belandde in 2017 in de radicaliseringsaanpak, die toen vrijwel uitsluitend was gericht op moslims met jihadistische ideeën en uitreisplannen. Zo’n aanpak geeft de overheid vergaande bevoegdheden, waardoor ook nu nog reizen ingewikkeld kan zijn en de politie hem in het vizier heeft. Met verschillende rechtszaken tegen overheidsinstanties probeert Van der Linde de negatieve gevolgen ongedaan te maken.

“Die strijd is nog niet ten einde,” zegt hij in een reactie. “Maar dit is een belangrijke overwinning. Het geeft een dubbel gevoel: een heel nette brief, waar ik wel heel lang voor heb moeten strijden.”

Rechtmatig

Halsema hield tot nu toe vol dat zijn opname in de radicaliseringsaanpak rechtmatig was, omdat deze vooral was gericht op het bieden van zorg. Het Parool beschreef eind vorige maand in een reconstructie dat politie en Openbaar Ministerie destijds vonden dat hij helemaal niet thuishoorde in die aanpak, maar dat dit onder druk van de gemeente was doorgezet.

Halsema’s ommezwaai volgt op nader onderzoek en gesprekken met onder anderen Van der Linde als een reactie op het artikel. Daarin werd geciteerd uit een voor Van der Linde tot dan toe onbekend document, waarin werd benadrukt dat hij meteen uit de radicaliseringsaanpak zou worden gehaald zodra er zorg voor hem was geregeld. In de praktijk gebeurde dat niet en bleef hij er tot 2019 in.

Onafhankelijk expert

Halsema erkent ook dat Van der Linde niet alle door hem opgevraagde stukken heeft gekregen. ‘Ik trek me dit aan, omdat ik u eerder juist had toegezegd dat u (..) uw volledige dossier zou ontvangen.’ Een onafhankelijk expert zal nagaan of Van der Lindes dossier nu wel compleet is en of er niet te veel zaken zijn weggelakt.

‘Ik ben u dankbaar voor het geduld en de scherpte, maar ook de vriendelijkheid die u in onze gesprekken heeft getoond,’ schrijft ze aan het slot. Ook verzekert ze dat sinds 2019 ‘steviger waarborgen’ zijn ingebouwd in de radicaliseringsaanpak, om herhaling te voorkomen.

https://www.parool.nl/amsterdam/halsema-door-het-stof-wegens-onterechte-opname-linkse-activist-in-aanpak-radicalisering~b140e91a/

Meer over deze trendy burgemeester van Groen Links de volgende keer.  


STOP DE DERDE WERELDOORLOG. WEG MET DE NAVO!Geen opmerkingen:

Covid was een biowapen

  Midas Dewolff Covid was een biowapen zegt expert DMartin voor de EU parlement  https://storage.blacklist.exposed/EU%20speech%20about...