zaterdag 3 juni 2006

Nederland en Pinochet
Wil een misdadiger succesvol zijn dan heeft hij handlangers nodig, anders blijft hij een kruimeldief. En zowel de boef als de handlanger hebben altijd een motief. Die kunnen uiteenlopend zijn, van liefde voor volk en vaderland tot ordinaire zakkenvullerij en combinaties daarvan. Deze misdadiger heet Pinochet. Geholpen door Amerikaanse concerns, de Amerikaanse regering en de CIA pleegde hij een militaire staatsgreep om zo de democratisch gekozen regering van president Allende ten val te brengen. Tijdens zijn regime zijn ongeveer 3.000 politieke tegenstanders vermoord, veelal jonge progressieve mensen. In de eerste drie jaar van Pinochets terreur bewind laat hij zeker 130.000 mensen arresteren. Aanhangers van Allende zijn hun leven niet zeker, tienduizenden verlaten hun land.

Vandaag onthult de NRC in een goed gedocumenteerd verhaal hoe destijds het Paarse kabinet via een Nederlands bedrijf tanks aan Pinochet verkocht en er vervolgens over loog tegen het parlement.

De NRC: '"Een ‘faire vergoeding" voor Pinochet.
Rotterdamse RDM was spin in het web bij verkoop van oude tanks aan Chili...

De Chileense ex-dictator Pinochet kocht overtollige Nederlandse tanks. Maar er moest wel flink geld aan verdiend worden. Onderzoek naar de slimme Chileense smeergeldconstructie, de steekpenningen van RDM en de dubbele moraal van de Nederlandse regering. „Ruchtbaarheid over het Pinochet-obstakel is niet aanvaardbaar.”
…Volgens planning was de deal, inclusief de garantie voor een exportvergunning, rond voordat Pinochet afscheid nam van zijn troepen. De Nederlandse staat verkocht de tanks voor 18,5 miljoen dollar aan RDM. Het Chileense leger betaalde RDM 77 miljoen dollar. Het was dus een lucratieve deal, ook al moest RDM een fors bedrag aan ‘commissies’ betalen. Dat waren steekpenningen voor de legertop, ontdekte justitie in Chili.
Dat uitgerekend ex-dictator Pinochet smeergeld krijgen, bezorgde een medewerker van RDM in 1998 gewetenswroeging, zegt hij nu: „Dat we commissie, smeergeld of hoe je het ook wil noemen, betaalden was gebruikelijk. Je weet vaak niet wie mee deelt. Maar in dit geval was het wél duidelijk: Pinochet. Dat ging voor mij over de ethische grens.”
De naam van deze oud-medewerker blijft onvermeld. Hij heeft een nieuwe baan en wil die graag houden. Zijn getuigenis wordt ondersteund door twee andere medewerkers. Zij bevestigen het vermoeden van justitie: RDM betaalde steekpenningen aan de legertop. In totaal zo’n 9 miljoen dollar...
Hoe verliep de parlementaire afhandeling van de tankdeal in Nederland? Volgens de regels moest de Tweede Kamer instemmen. Toenmalig staatssecretaris Gmelich Meijling (Defensie, VVD) stuurde in december 1997, voorafgaand aan de levering van de tanks, een vertrouwelijke brief aan de Kamer. Aanvankelijk had hij de eindbestemming van de tanks willen verzwijgen. Buitenlandse Zaken eiste echter dat Chili genoemd zou worden, blijkt uit een memorandum aan minister Van Mierlo.
De actie van Van Mierlo voorkwam niet dat de Kamer toch onjuiste informatie kreeg. Gmelich Meijling meldde namelijk dat de Leopards verkocht werden aan ,,RDM Technology Holding NV”. Maar dat bedrijf bestond helemaal niet. Koper was RDM Holding NV, het bedrijf van Joep van den Nieuwenhuyzen in het belastingparadijs Curaçao. Vlak vóór ondertekening stond nog de naam RDM Technology BV in de contracten. Dat Rotterdamse bedrijf had de deal voorbereid, zou de tanks aanpassen en daarna aan Chili verkopen. Op last van Van den Nieuwenhuyzen werd het Nederlandse bedrijf vervangen door het Antilliaanse bedrijf.
Is het van belang welke firma de tanks kocht? Ja, want de Nederlandse staat liep er miljoenen door mis. Door de wijziging betaalde Van den Nieuwenhuyzen over de winst (de lage) vennootschapsbelasting op de Antillen. Van den Nieuwenhuyzen zegt dat er „een fout” gemaakt was. Het was „altijd al” zijn bedoeling dat zijn Antilliaanse holding tekende.
Hoe het afliep? RDM Technology knapte de tanks op, maar deelde nauwelijks in de winst. Dat droeg bij aan de ondergang van RDM Technology, dat in de jaren daarna zijn financiële problemen zag groeien. Het bedrijf ging 23 april 2004 failliet, met achterlating van onbetaalde miljoenenrekeningen van de Nederlandse staat. In het rijtje schuldeisers ontbrak de Chileense tussenpersoon Ibieta. Het laatste deel van zijn ‘commissie’ was op de valreep wel uitbetaald.' Lees verder: http://www.nrc.nl/economie/article339433.ece

Het NRC-artikel schetst een haarscherp beeld van wie de Nederlanders eigenlijk zijn, half dominee, half koopman. De mond vol ethische praatjes terwijl men de beurs nooit uit het oog verliest. Misdadigers en handlangers. Frans Van Anraat kreeg 15 jaar gevangenisstraf voor de levering van grondstoffen voor chemische wapens aan Saddam Hoessein. Komende week is de uitspraak tegen Guus Kouwenhoven die ondermeer wapens leverde aan de Liberiaanse president Charles Taylor verdacht van oorlogsmisdaden. Gewone zakenmensen, net zo gewoon als de zakenmensen, ambtenaren en politici die tanks aan Pinochet leverde. Via een omweg weliswaar, zodat iedereen met een uitgestreken gezicht dominee kon blijven spelen, maar toch. En ondertussen wordt nu de vroegere socialistische premier van het Paarse kabinet, Wim Kok, als commissaris bij Shell en ING vorstelijk beloond voor zijn kennis, die hij als voormalige vakbondsman en politicus opdeed. En geen haan die ergens meer naar kraait. Want let u maar op: niemand zal in deze zaak worden veroordeeld. Politici en grote zakenmensen staan boven de wet. Maar dat wisten we al.

2 opmerkingen:

Sonja zei

Wat ik niet begrijp is dat Van Anraat is blijven zwijgen. Ik denk dat hij namelijk veel meer weet, o.a. de rol van de CIA in zijn handel met Saddam Hoessein? Maar misschien heeft hij een deal gemaakt.

Over politici en bedrijven: je moet altijd kijken naar waar ze vandaan komen, maar vooral waar ze naartoe gaan na de politieke carrière - want daar zitten de 'opdrachtgevers' of de gediende belangen denk ik.

stan zei

mensen die veel meer weten, weten ook dat ze niet alles openbaar kunnen maken, tenzij ze levensmoe zijn. de cia heeft een speciale afdeling die rekeningen vereffent met mensen die uit de pas lopen. ik denk dus dat van anraat nog even wil leven.
stan

Hoe Oekraïense- en Amerikaanse 'Hofjoden' Gebruikt Worden 13

In zijn boek The Nazis Next Door.   How America Became A Safe Haven For Hiler’s Men (2014),  zet de geprezen joods-Amerikaanse onderzoeksjo...