dinsdag 24 juni 2008

Hirsi Ali 26

Dit schreef ik in december 2006:

"Twee jaar geleden liet Magan/Ali zonder enige ironie weten dat ze de meer dan 1 miljard islamieten op aarde de korte weg naar de Verlichting gaat wijzen. Tegenover de NRC verklaarde ze: 'Ik ben vooral bezig met een boek, getiteld Shortcut to Enlightenment. Ik wil moslims de korte weg wijzen naar de Verlichting.’ Ze vertelde het zonder enige zelfrelativering of een greintje scepsis. De NRC presenteerde het als voorpaginanieuws onder de kop ‘Ayaan Hirsi Ali: Ik ga me absoluut niet aanpassen.’ Hoe ze zich op deze grote taak heeft voorbereid valt op te maken uit een wonderlijk en flinterdun pamflet getiteld 'Verlichtingsfundamentalisme?' dat met de onvergetelijke zin begint: 'Lieve Ayaan, Toen het nog aan was tussen ons en we afgelopen zomer een reis maakten door de Verenigde Staten, had je twee dikke boeken in je koffer, die je beide wilde lezen tijdens de luttele veertien dagen welke we samen konden doorbrengen.' Dankzij dit aandoenlijke puberproza, geschreven door professor dr.mr. Herman Philipse, zie je het allemaal als het ware voor je: een volksvertegenwoordigster slepend met een koffer waarin twee dikke pillen zitten, samen meer dan 1800 pagina's, die haar snel moeten bijspijkeren over wat Verlichting nu eigenlijk precies is. Professor Philipse rekende voor haar en de lezer uit dat ze ruim 128 pagina's per dag had moeten doornemen wilde ze de boeken uitlezen. Aan het einde van de 14 dagen durende trip was ze niet verder gekomen dan in totaal 120 bladzijden. Geen ruim 128 maar nog geen 9 bladzijden per dag. Ongeveer zes procent van wat ze had willen lezen, dus het schoot niet op. En dat terwijl ze zichzelf 'opsloot in de Public Library in New York terwijl ik met mijn kinderen het Empire State Building beklom.' Enfin, alle islamieten ter wereld moeten maar afwachten of hun toekomstige Verlichtingsprofete genoeg over haar onderwerp heeft gelezen om een goede Shortcut te kunnen schrijven. Vooralsnog lijkt het of dat wat ze weet halfverteerde, niet doorleefde kennis is. Ze schijnt maar niet te willen beseffen dat de joodse holocaust een westers fenomeen is, voortkomend uit de christelijke en verlichte westerse beschaving. Twee jaar voor zijn dood sprak de auteur Frans Kellendonk over ‘het interbellum met de ideologieën die allemaal voortkomen uit het Verlichtingsdenken, zowel het liberalisme, als het socialisme, als het fascisme – we doen net of het fascisme een enorme aberratie van onze geschiedenis is, maar dat is allemaal niet waar, het is evenzeer een tak van het Verlichtingsdenken als welke andere ideologie dan ook.’ Toen ik vroeg waarom antwoordde hij: ‘Ja, het is een geloof – wat is het eigenlijk, sociaal Darwinisme, het is niet zo heel eenvoudig om een definitie van fascisme te geven, maar in ieder geval een geloof in het recht van de sterkste. Dat is de wetenschappelijke kant ervan. Maar wat ik zeggen wou, is dat al die ideologieën in ieder geval op een gegeven moment zijn gaan functioneren als substituten voor de oude christelijke geloofsovertuiging. In de manier waarop ze beleden zijn, de Verlichtingsidealen, stemmen ze zeker overeen met wat wij onder geloof verstaan.’ En ook het verabsoluteren? vroeg ik. ‘Ja, niet alleen in de religie vind je dat, maar evenzeer in de wetenschap, in de filosofie vooral.’ Net als elke bekeerling is Magan/Ali roomser dan de paus geworden. En met een handvol leuzen en wat simpele oplossingen probeert ze telkens weer in de schijnwerpers te komen. In een klein provinciaals land als Nederland is dat niet moeilijk, veel ingewikkelder is het om in de Verenigde Staten blijvend op te vallen."

Lees verder: http://stanvanhoucke.blogspot.com/search?q=shortcut+to+enlightenment

We zijn inmiddels weer anderhalf jaar verder en nog steeds heeft de moslimwereld het zonder Hirsi Magan/Ali’s Shortcut to Enlightenment moeten doen. De vraag is of ze zich nu helemaal heeft ingelezen in haar onderwerp en zo ja of ze het werk van de eerste grote blanke Europese Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant goed heeft bestudeerd. Zo ja, dan weet ze dat deze auteur van “What is the Enlightenment” rond 1784 het volgende schreef: “The Negroes of Africa have by nature no feeling that rises above the trifling. Mr. [David] Hume challenges anyone to cite a single example in which a Negro has shown talents, and asserts that among the hundreds of thousands of blacks who are transported elsewhere from their countries, although many of them have even been set free, still not a single one was ever found who presented anything great in art or science or any other praiseworthy quality, even though among the whites some continually rise aloft from the lowest rabble and through superior gifts earn respect in the world. So fundamental is the difference between these two races of man, and it appears to be as great in regard to mental capacities as in color,” aldus een van de meest gerespecteerde westerse wijsgeren, de belangrijkste woordvoerder van de westerse Verlichtingsideologie. Zou het Hirsi Magan/Ali aan het twijfelen hebben gebracht over de superioriteit van de door haar zonder enige reserves bejubelde westerse cultuur? Het is natuurlijk nooit leuk om te worden afgeschilderd als een domme aap door een verheven intellectueel die je tegenover anderen als voorbeeld wilt stellen van iemand met inzicht en beschaving. Het zou kunnen dat ze is gaan twijfelen, maar misschien is de reden dat ze nog geen ghostwriter heeft gevonden, want zoals bekend, heeft ze geen enkel boek zelf geschreven en ook geen enkele belangrijke toespraak. Maar dan nog: hoe zal ze Kant inpassen in haar propaganda voor het westers mens- en wereldbeeld? Morgen meer over de functie van de Magan/Ali’s in deze wereld.

8 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik neem het ex-vriendinnetje van prof. Herman niet serieus op intellectueel vlak. Ze is wel slim maar ze doet gewoon het neoconservatieve kunstje. Haar publiek is niet de moslims maar het establishment dat de moslims namens Shell, BP, Exxon e.d. vermoordt.

Ooit zei Hirsi Ali in de Tweede Kamer (het ging over ontwikk. samenwerking) het volgende:
(Bakker, D66) Denkt u nu niet, mevrouw Hirsi Ali,
dat er in die dertig jaar dat wij hier
ontwikkelingssamenwerking doen,
ten opzichte van al die factoren is
gewikt en gewogen en dat er
besluiten zijn genomen waarbij
geprobeerd is te komen tot het best
mogelijke en het effectiefste beleid?
Natuurlijk, af en toe stoot je je hoofd,
maar mevrouw Hirsi Ali komt langs,
leest twee boeken en kondigt aan dat
het beleid is mislukt. Vindt u dat niet
van een schaamteloze pedanterie
getuigen?
Mevrouw Hirsi Ali (VVD): Neen.
Voorzitter. Nog grotendeels taboe is
het spreken over culturele factoren.
Culturele factoren zijn zeer moeilijk
beı ̈nvloedbaar, maar dit is niet
onmogelijk. De relatief beperkte
macht van autocratische heersers en
religieuze leiders, alsmede een grote
aandacht voor individuele ontwikke-
ling in plaats van collectieve
ontwikkeling zijn factoren die Europa
een enorme culturele voorsprong op
de rest van de wereld hebben
gegeven. Het Human Development
Report van de Wereldbank bevestigt
de link tussen westerse waarden en
welvaart. Het overnemen van het
westerse maatschappelijke model is
een goede aanjager van ontwikkeling
en geen poging tot kolonialisme.
Japan is hiervan een goed voor-
beeld. Nadat de Japanse markt als
gevolg van de kanonneerbootpolitiek
was opengebroken, drong het besef
door bij de Japanse elite dat het land
westerse gewoontes moest
overnemen, wilde het meekomen in
de vaart der volkeren. Dat leidde tot
een snelle opkomst van Japan, een
proces dat verder vervolmaakt werd
onder het bewind van generaal
McArthur na de Tweede Wereldoor-
log. In de jaren tachtig was Japan
een van de rijkste en meest
succesvolle economieen. De huidige
problemen in Japan hebben veel te
maken met de stagnatie in de
overname van het westerse model.

De bijlage Letter en geest van het
dagblad Trouw distilleerde indertijd
achttien stellingen uit het boek van
Roel van der Veen. Een aantal
daarvan heeft betrekking op cultuur.
De uitholling van de moderne
Afrikaanse staten wordt veroorzaakt
door eeuwenoude Afrikaanse
tradities. Apartheid is geen Europese
uitvinding. De aids-explosie is te
wijten aan het taboe om over seks te
praten. De islam die zich in Afrika
sneller uitbreidt dan waar ook ter
wereld, is een protestreligie tegen
het Westen en tegen modernisering,
en zorgt ervoor dat de kans op
ontwikkeling voor decennia is
verkeken. Voorwaarden voor
verbetering zijn in Afrika nauwelijks
aanwezig. (...)


Merk op wat ze over Japan zegt. Economische een compleet kulverhaal. Japan (en Korea, en Taiwan) zijn juist succesvol omdat ze NIET WESTERS zijn gaan doen en omdat ze hun eigen manier van business doen hebben gehouden, of mensen dat nou leuk vinden of niet. En de crisis heeft geen fluit met het ontbreken van VS-stijl wurgkapitalisme te maken.
Kortom, een hilarische vorm van zelfoverschatting en een heilig geloof in het eigen gelijk, bevestigd door kwijlende bewonderaars op middelbare leeftijd, linke combinatie. Ze had zich bezig moeten houden met vrouwenrechten op praktisch niveau, daar heeft ze af en toe een klein succesje geboekt in de 2e Kamer. Zo gauw het ideologisch werd ging het nergens meer over.
overigens begrijpt ze ook van de islam helemaal niks. De islam is in Afrika geen protestreligie, maar een moderniseringsbeweging die Afrikanen bevestigt in hun waardigheid.

Anoniem zei

Hirsi Ali in een interview met Reason Magazine:

"Reason: Don’t you mean defeating radical Islam?

Hirsi Ali: No. Islam, period. Once it’s defeated, it can mutate into something peaceful. It’s very difficult to even talk about peace now. They’re not interested in peace.

Reason: We have to crush the world’s 1.5 billion Muslims under our boot? In concrete terms, what does that mean, “defeat Islam”?

Hirsi Ali: I think that we are at war with Islam. And there’s no middle ground in wars. Islam can be defeated in many ways. For starters, you stop the spread of the ideology itself; at present, there are native Westerners converting to Islam, and they’re the most fanatical sometimes. There is infiltration of Islam in the schools and universities of the West. You stop that. You stop the symbol burning and the effigy burning, and you look them in the eye and flex your muscles and you say, “This is a warning. We won’t accept this anymore.” There comes a moment when you crush your enemy.

Reason: Militarily?

Hirsi Ali: In all forms, and if you don’t do that, then you have to live with the consequence of being crushed."

http://www.reason.com/news/show/122457.html

Anoniem zei

there are native Westerners converting to Islam, and they’re the most fanatical sometimes.

Zij kan het weten. :P

there are native Islamists converting to "Enlightenment fundamentalism", and they’re the most fanatical sometimes.

Merk overigens op hoe Ayaan Hirsi Ali/Magan haar verhaal moeiteloos aanpast aan haar gehoor. In het parlement, waar dit soort uitspraken zouden zijn weggehoond, zei ze bovenstaande hysterische dingen niet. Maar onder neocons is het geen punt.

Sonja zei

Natuurlijk is The Bell Curve ontstaan uit het denktankje waar ze nu werkt... Self-hating nigga?

Anoniem zei

Stan, kende je dit Canadese interview met onze self-deluded neocon Hirsi Ali al? ;)

stan zei

ik had het gezien, maar toch bedankt voor de tip. ik kom morgen op haar optreden terug.ze was een extremiste en blijft een extremiste, zo is ze nu eenmaal. stan

Anoniem zei

Briljant filmpje. Interviewer, itt Hirsi Ali wel bekend met de Amerikaanse samenleving, vraag waar ze in vredesnaam die stompzinnige cliches vandaan heeft.

Anoniem zei

Schokkend is natuurlijk een beter woord eigenlijk.

POLITICIANS? NO. MAD MEN!

  S.L. Kanthan @Kanthan2030 Western politicians are absolute clowns, but they have no self-awareness. “Iran’s actions are reckless!” Surpr...