maandag 11 februari 2019

Hoe NOVINI Zionistische Propaganda VerspreidtPalestinians driven into the sea at Jaffa Harbor, late April 1948. With the land routes cut off by the Haganah, tens of thousands of the citizens of Jaffa and neighboring villages fled by boat to Gaza and Egypt; scores were drowned. Jaffa was to have been the main port of the Palestinian state envisioned in the UN partition plan.

De weblog NOVINI publiceerde op 6 februari 2019 een artikel met als kop: 

'9/11 – De aanslag op het World Trade Center: Deconstructie van een anti-zionistische complottheorie,' 

waarin over het boek The War on Terror, The Plot to Rule the Middle East (2017, geschreven door de Amerikaanse onderzoeksjournalist Christopher Bollyn, beweerd wordt:

Als steeds terugkerend thema in zijn boek, begint Bollyn met de feitelijke vaststelling dat Benjamin Netanyahu (de huidige premier van Israël) sinds 1979 – mede via het samen met zijn vader opgerichte Jonathan Netanyahu Institute – consequent de doctrine van de War on Terror heeft gepropageerd. Met steeds als ultiem doel de uitschakeling van Israëls aangrenzende vijanden. ‘Balkanisering’ van de regio (later zo genoemd naar voorbeeld van het uiteenvallen van het vroegere Joegoslavië in de jaren ‘90) was daarbij de te volgen strategie, d.w.z. opdeling van de regio in kleinere etnische en religieuze enclaves die elkaar onderling bestrijden. In 1982 is Netanyahu’s idee als een uitgewerkt operationeel plan in de openbaarheid gebracht onder de naam Yinon-Plan.
In zijn boek plaatst Bollyn dit Plan van meet af aan in een uiterst verdachte hoek. Alsof het staat voor iets onbetamelijks. Maar vanuit het perspectief van Israël dat binnen een vijandige moslim-omgeving moet leven met de voortdurende dreiging om als Joods volk in zee gedreven te worden, zou iedere rechtgeaarde en vaderlandslievende machiavellist zo’n strategisch plan kunnen bedenken. Goed voor het bedreigde Israël maar slecht voor vijandige moslims in de aangrenzende regio. Zo bijzonder is het Yinon-Plan dus niet.
Bollyn beschrijft een op het eerste gezicht inderdaad nogal verdachte verzameling van – op zichzelf goed gedocumenteerde (maar niet alle onomstotelijk bewezen) – gebeurtenissen en feiten, die tezamen geframed kunnen worden binnen zijn zionistische complot. Rode lijn van Bollyns (nogal doorzichtige) Zionistische Plot-redenering: Omdat er twijfel bestaat aan de officiële lezing van de aanslag op het WTC (zie hieronder) terwijl die aanslag (inderdaad) Israël vol in de kaart speelde, is Israël DUS de ware dader van deze aanval. En dat zonder ook maar één dode Israëlische soldaat, voegt Bollyn daar nogal vilein aan toe. (Alsof Israël geen militaire inzet zou willen leveren om zijn kerndoel – veiligheid – te realiseren!) 

De schrijvers van dit artikel zijn geen onderzoeksjournalisten, maar een 'elektrotechnisch ingenieur' annex 'toegepast wiskundige' en een 'fiscaal econoom' annex 'pensioendeskundige.' 

Beiden zullen, naar ik mag aannemen, expert zijn op hun eigen gebied, maar zij weten tegelijkertijd weinig van de Israelische geschiedenis, zoals blijkt uit hun beweringen dat 'Israël's kerndoel veiligheid!' is met uitroepteken, en dat 'Israël binnen een vijandige moslim-omgeving moet leven met de voortdurende dreiging om als Joods volk in zee gedreven te worden.'   

Hier wordt de aloude zionistische propaganda verkocht, zoals de 'voortdurende dreiging om als Joods volk in zee gedreven te worden.' De werkelijkheid is precies andersom, zoals allang door vooraanstaande Jooods-Israelische historici en politici gedocumenteerd is beschreven.

Zo is de etnische zuivering van het voormalige Britse mandaatsgebied Palestina uitgebreid beschreven in gedegen historisch onderzoek van Joods-Israelische historici als Simha Flapan, Ilan Pappe, Tom Segev, Avi Shlaim, Benny Morris, etc. De oorzaak van het conflict, te weten de etnische zuivering, begon in 1947, een feit dat volgens de prominente Joods Israelische geschiedkundige Benny Morris 'is based on many documents,' waaraan hij toevoegde: 

most of them from the Israel Defense Forces Archives. What the new material shows is that there were far more Israeli acts of massacre than I had previously thought. To my surprise, there were also many cases of rape. In the months of April-May 1948, units of the Haganah [the pre-state defense force that was the precursor of the IDF] were given operational orders that stated explicitly that they were to uproot the villagers, expel them and destroy the villages themselves.

En:

From April 1948, Ben-Gurion is projecting a message of transfer. There is no explicit order of his in writing, there is no orderly comprehensive policy, but there is an atmosphere of [population] transfer. The transfer idea is in the air. The entire leadership understands that this is the idea. The officer corps understands what is required of them. Under Ben-Gurion, a consensus of transfer is created... Ben-Gurion was a transferist. He understood that there could be no Jewish state with a large and hostile Arab minority in its midst. There would be no such state. It would not be able to exist.

Voor degenen die de boeken van Morris niet gelezen hebben, het begrip 'transfer' is een eufemisme voor etnische zuivering. Met andere woorden: Israel heeft volgens één van zijn meest vooraanstaande historicus, en de eerder genoemde 'nieuwe historici,' met geweld en 'terreur' tenminste 750.000 Palestijnse burgers verdreven, waardoor ze, zonder enige compensatie van Israel, in vluchtelingenkampen terechtkwamen, omdat ze in strijd met het internationaal recht en talloze resoluties van de VN van Israel niet mochten terugkeren. Deze situatie duurt al meer dan zes decennia.
https://books.google.nl/books?id=Vau-AAAAQBAJ&pg=PA110&lpg=PA110&dq=From+April+1948,+Ben-Gurion+is+projecting+a+message+of+transfer.+There+is+no+explicit+order+of+his+in+writing,+there+is+no+orderly+comprehensive+policy,+but+there+is+an+atmosphere+of+%5Bpopulation%5D+transfer.+The+transfer+idea+is+in+the+air.+The+entire+leadership+understands+that+this+is+the+idea.+The+officer+corps+understands+what+is+required+of+them.+Under+Ben-Gurion,+a+consensus+of+transfer+is+created...Ben-Gurion+was+a+transferist.+He+understood+that+there+could+be+no+Jewish+state+with+a+large+and+hostile+Arab+minority+in+its+midst.+There+would+be+no+such+state.+It+would+not+be+able+to+exist.&source=bl&ots=iOt8BsB5pO&sig=ACfU3U1lJc7hvJtLVv00dauGFbwG_W06CQ&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwj3hdD5ibTgAhVBblAKHYEUDzgQ6AEwAHoECAAQAQ#v=onepage&q=From%20April%201948%2C%20Ben-Gurion%20is%20projecting%20a%20message%20of%20transfer.%20There%20is%20no%20explicit%20order%20of%20his%20in%20writing%2C%20there%20is%20no%20orderly%20comprehensive%20policy%2C%20but%20there%20is%20an%20atmosphere%20of%20%5Bpopulation%5D%20transfer.%20The%20transfer%20idea%20is%20in%20the%20air.%20The%20entire%20leadership%20understands%20that%20this%20is%20the%20idea.%20The%20officer%20corps%20understands%20what%20is%20required%20of%20them.%20Under%20Ben-Gurion%2C%20a%20consensus%20of%20transfer%20is%20created...Ben-Gurion%20was%20a%20transferist.%20He%20understood%20that%20there%20could%20be%20no%20Jewish%20state%20with%20a%20large%20and%20hostile%20Arab%20minority%20in%20its%20midst.%20There%20would%20be%20no%20such%20state.%20It%20would%20not%20be%20able%20to%20exist.&f=false

Ik ga ervan uit dat een burger die waarde hecht aan het internationaal recht  zal denken dat Morris walgt van deze wrede zionistische politiek, die de oorzaak is van het voortdurende geweld. Maar met schokkende eerlijkheid en onverschilligheid beweerde de historicus vervolgens: 

under certain conditions, expulsion is not a war crime. I don't think that the expulsions of 1948 were war crimes. You can't make an omelet without breaking eggs. You have to dirty your hands.

Het was kennelijk allemaal onvoldoende geweest, want de huidige extremisten onder de zionisten hebben felle kritiek op Ben-Gurion. Zo stelt Morris zelf, die tot het Israelische progressieve kamp werd gerekend, het volgende: 

Ik denk dat [Ben-Goerion] in 1948 een ernstige historische fout maakte. Hoewel hij het demografische vraagstuk begreep en de noodzaak van het vestigen van een joodse straat zonder een grote Arabische minderheid, werd hij tijdens de oorlog bang. Op het laatst aarzelde hij… Ik weet dat dit de Arabieren en de ruim denkenden en de politiek correcte types verbijsterd. Maar mijn gevoel is dat deze plaats rustiger zou zijn en minder lijden zou kennen als de zaak eens en voor altijd opgelost was geweest… Als het eind van het liedje mistroostig blijkt te zijn voor de joden dan zal dit zijn omdat Ben Goerion de verplaatsing in 1948 niet voltooide. Omdat hij een groot en veranderlijke demografische reserve op de Westbank en Gaza en binnen Israël zelf achterliet. 

Kortom, ook de laatste 150.000 Palestijnen hadden in 1948 verdreven moeten worden om een etnisch zuivere 'Joodse staat' mogelijk te maken. Afgaande op NOVINI's voorstelling van zaken is duidelijk dat zij met de oude zionistische propaganda aankomen. 

Ook voor dit slag opiniemakers geldt dat zij, net als de 'corporate press,' over te weinig feiten en te veel meningen beschikken, en de werkelijkheid 180 graden omdraaien. Ik zal de komende tijd de rest van hun tekst fileren, want wanneer onwetenden een theorie willen deconstrueren, moeten ze allereerst de feiten kennen.


De Palestijns Nakba, waarbij tenminste 750.000 Palestijnse burgers verdreven werden door Joodse milities, ruim 400 van hun dorpen met de grond gelijk gemaakt werden en in strijd met het internationaal recht niet meer mochten terugkeren, om van Israel een zo zuiver mogelijke Joodse staat te kunnen maken.2 opmerkingen:

Eric van de Beek zei

Het is geen artikel van de redactie van Novini waar je op reageert. Het gaat om een ingezonden stuk van twee auteurs die nooit eerder op Novini hebben gepubliceerd, zoals bovenaan het artikel vermeld staat. Artikel staat ook in de opinie-sectie. Een reactie van jou op hun artikel was evengoed welkom geweest, al vrees ik dat dat nu niet meer het geval is, nu je zo tekeer bent gegaan tegen Novini, al ben ik niet degene die daarover beslist.
Zie ook: http://www.novini.nl/nog-even-over-9-11-en-wat-volgde/

stan zei

teker gaan? het weerleggen van waanzin is volgens jou 'tekeer gaan'? wat dacht novini te bereiken met het plaatsen van deze propaganda?

Racism is Welcome in Israel

Roseanne Barr’s Racism is Welcome in Israel February 17, 2019 at 6:51 pm Written by  Middle East Monitor ( MEMO  Op-ed)  — The d...