vrijdag 15 juni 2018

NRC's Steun aan Zionistische Terreur

Israelische scherpschutters lacht nadat hij een Palestijnse jongere heeft neergeschoten.


De NRC heeft als grondbeginsel dat

de veiligheid van de wereld niet bevorderd [zal] worden door een Nederlands neutralisme. Vandaar dat wij de grondslag van het Atlantisch bondgenootschap aanvaarden — niet om ideologische redenen, maar omdat vrede en veiligheid in Europa, bij gebreke van een betrouwbaar veiligheidsstelsel, niet gediend zijn met het ontstaan van machtsvacua.

Gezien het feit dat Israel nu deel mag nemen aan NAVO-oefeningen, en het geclaimde doel van de NAVO is, ‘om wereldwijd stabiliteit te bevorderen,’ terwijl tegelijkertijd de wereldgemeenschap, bij monde van de meerderheid van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de zelfbenoemde 'Joodse staat' scherp veroordeelt vanwege ernstige schendingen van het internationaal recht, moet geconcludeerd worden dat het NAVO-militarisme een ideologie in zichzelf is. 

Blijft over de vraag waarom de NRC indirect de Israëlische terreur steunt, en toch blijft volhouden dat het onafhankelijk is.


Geen opmerkingen:

The Zionist Lobby is The Deep State

The Israeli Lobby Is the Deep State By  Jason Charles  on 2/13/2019 (6 days ago)  Israel/Zionism This week the Intercept reported ...