• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

  • I.F. Stone

dinsdag 4 oktober 2016

De Correspondent Over De Bom

Vandaag 35 jaar geleden zond de regionale Omroep Brabant mijn radiodocumentaire uit over een denkbeeldige atoomaanval op vliegbasis Volkel in de Peel. De paniek die uitbrak, werd wereldnieuws. Anno 2016 is de kans op het gebruik van kernwapens groter dan ooit.

Vandaag 35 jaar geleden verscheen een docu die insloeg als een bom. Nu is die actueler dan ooit


Wie is er nog bang voor de bom? Wie is er nog bang voor de kernbom? Bij de koffieautomaat praat niemand er meer over.
In de eerste helft van de jaren tachtig was dat wel anders. Nederland was in de ban van de bom. Europa dreigde het speelveld te worden van een kernoorlog. Nederland zag zich in de frontlinie geplaatst.
Aanleiding was een verstoring van het machtsevenwicht tussen de twee toenmalige supermachten. De Sovjet-Unie had een middellangeafstandsraket ontwikkeld met drie kernkoppen: de SS-20. Zevenhonderd van die raketten waren op West-Europa gericht. In reactie daarop besloot de NAVO op 12 december 1979 om 572 Amerikaanse kruisraketten te stationeren in vijf West-Europese landen. In het Brabantse Woensdrecht zouden er 48 worden geplaatst. Dat is uiteindelijk nooit doorgegaan omdat de Nederlandse regering de plaatsing steeds voor zich uit schoof. Tot het niet meer nodig was dankzij de ontspanningspolitiek van Sovjetpresident Michail Gorbatsjov.
Maar begin jaren tachtig leidde die dreigende plaatsing in Nederland tot massale protesten:
  • Aan de vredesdemonstratie in 1981 in Amsterdam deden 400.000 mensen mee.
  • De demonstratie in Den Haag twee jaar later was met naar schatting 550.000 deelnemers de grootste die ooit in Nederland heeft plaatsgevonden.
  • In 1985 overhandigde het Komitee Kruisraketten Nee aan de toenmalige premier Ruud Lubbers 3,7 miljoen handtekeningen tegen plaatsing van kruisraketten in Nederland.
In die tijd was de dreiging van een kernoorlog heel reëel. Overheden en bedrijven richtten atoomschuilkelders in. De Bescherming Burgerbevolking, een burgerorganisatie die in 1952 was opgericht om de bevolking in tijden van oorlog te beschermen, verspreidde folders over wat te doen bij een kernaanval. De Nederlandse popgroep Doe Maar verwoordde in zijn lied 'De Bom' het levensgevoel dat bij die dreiging hoorde:
En als de bom valt
Lig ik in mijn nette pak
Diploma's en mijn cheques op zak
Mijn polis en mijn woordenschat
Onder de flatgebouwen van de stad
Naast jou

Geen opmerkingen:

Een reactie posten