zaterdag 14 april 2018

Onze Totalitaire Democratie


De macht heeft van de recente agressie-aanval op Syrië, een oorlogsmisdaad volgens de normen van de Neurenberger Processen, een aantal belangrijke lessen geleerd. 

1. de voorbereidingen van een illegale agressieoorlog moeten geen maanden duren, zoals ten tijde van de shock and awe-terreur tegen Irak, maar hooguit een week, want anders kan zich een anti-oorlogsbeweging ontwikkelen. 

2. de aanval moet met slechts enkele landen worden uitgevoerd. De VS natuurlijk voorop, geassisteerd door het liefst twee voormalige koloniale machten die eeuwenlange ervaring met grootscheeps terreur hebben, dus het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, want dan kunnen er onderling geen discussies ontstaan over de legitimiteit van het geweld.

3. de mainstream-media moeten niet gedwongen worden aandacht te besteden aan de publieke opinie, en moeten dus meteen aan boord worden gehaald. Bovendien moeten de betrokken parlementen niet geraadpleegd worden, ook al is dit in geval van oorlogshandelingen verplicht, want dan wordt dit democratisch beslist en dat is zeker niet de bedoeling.

4. geen aandacht besteden aan het gebrek aan logica van de mainstream-media. Voorbeeld: wanneer de toonaangevende New York Times beweert dat de 'U.S. Attacks Syria in Retaliatory Strike' is en vervolgens met evenveel stelligheid stelt dat er slechts sprake is van 'Suspected Chemical Weapons Attack' dan moet voorkomen worden dat deze tegenstrijdigheid onderwerp van discussie wordt. Men kan immers niet iets 'vergelden' wanneer niet onomstotelijk is komen vast te staan wie de dader is. 

5. een rechtstaat die claimt ook nog eens een democratie te zijn, kan vanzelfsprekend niet zonder onweerlegbaar bewijs een soevereine staat aanvallen. Maar nu is juist bewezen dat dit wel kan.

6. de volgende stap is het geleidelijk aan afschaffen van het bewijsrecht in eigen land, zodat dissidenten kunnen worden opgepakt zonder rechtsgeldig bewijs. 

7. gezien de lethargie van het publiek, kan de macht het internationaal recht verder schenden, en zelfs afschaffen. Nu al is de VN en haar handvest buitenspel gezet, en het oorlogsrecht.

8. de mainstream-media zijn zo slecht geïnformeerd en zo weinig geïnteresseerd in feiten dat bijvoorbeeld de NOS in al haar onnozelheid moeiteloos kon berichten dat het

de tweede keer [is] dat Trump opdracht geeft tot een aanval op Syrië. Hij liet vorig jaar al een vergeldingsaanval uitvoeren vanwege het gebruik van chemische wapens door het regime van Assad. Toen liet Trump 59 raketten afvuren op een Syrische luchtmachtbasis in de provincie Homs, die was gebruikt bij de zenuwgasaanval waarbij tientallen mensen stierven,

terwijl de NOS daarbij angstvallig verzwijgt dat 

allegations of chemical weapons use are routinely made against the Syrian government, and while, through repetition, have been transfigured into received truths, have all proved to be unverified. 

Jim Mattis acknowledged this at a February 2 (2018) news conference.
Q: Just make sure I heard you correctly, you’re saying you think it’s likely they have used it and you’re looking for the evidence? Is that what you said?
SEC. MATTIS: We do not have evidence of it… we’re looking for evidence of it….
Q: So the likelihood was not what your — you’re not characterizing it as a likelihood? I thought I used — you used that word; I guess I misunderstood you.
SEC. MATTIS: Well, there’s certainly groups that say they’ve used it. And so they think there’s a likelihood, so we’re looking for the evidence. 
Q: So there’s credible evidence out there that both sarin and chlorine —
SEC. MATTIS: No, I have not got the evidence, not specifically. I don’t have the evidence.
https://www.investigaction.net/en/eight-reasons-why-the-latest-syria-chemical-weapons-attack-allegations-are-almost-certainly-complete-nonsense/

9. gezien het gegeven dat de westerse mainstream-media niet geïnteresseerd zijn in feiten, maar in meningen, in opinies, maar niet in bewijzen, leeft de westerling in een virtuele werkelijkheid, waarin hem en haar van alles kan worden wijsgemaakt, zonder dat zij de absurditeit en gebrek aan logica kunnen zien. Met andere woorden: de macht kan zich in een democratische rechtsstaat van alles permitteren. Kortom: wij leven in een totalitair systeem. 

10. Welcome in Paradise. Big Brother is Watching You.
2 opmerkingen:

Sonja zei

Irak vergaste destijds ±100.000 Iraniërs en Koerden. Was het westen op de hoogte? Ja. Hoe reageerde het westen (en Nederland)? Het leverde Irak grondstoffen voor chemische wapens.

De Volkskrant, toen al een foute krant, presteerde het in 2003 (in de opmaat naar de aanval op Irak) te melden dat het geen Iraaks gifgas was, maar dat Iran de Koerden vergast had -> https://www.volkskrant.nl/archief/halabja-werd-bestookt-met-iraans-gifgas~a728062/

Geen enkele resolutie van de VN-Veiligheidsraad uit die periode stelde Irak verantwoordelijk voor de gifgasaanvallen op Iraniërs en Koerden.

Toen het eindelijk ik Nederland doordrong dat Irak 100.000 mensen vergast had wilde men aan Irak exportbeperkingen opleggen. Maar Frits Bolkenstein en zijn bende ambtenaren verzette zich daartegen met hand en tand.

Sterker nog, een Iraakse handelsdelegatie kreeg in Nederland de rode loper. Economische Zaken: "ook in deze voor Irak moeilijke tijden […] dient het Nederlandse bedrijfsleven zich daar staande te houden; de Nederlandse overheid komt daarbij een aanmoedigende rol toe."

Ook, toen er Kamervragen waren over een eventuele vervolging van Frans van Anraat, werd dat van de hand gezen, want de zaak zou verjaard zijn.
Volgens de belangrijkste getuige-deskundige in de zaak Van Anraat zouden de grondstoffen voor het gifgas van Irak voor 45 procent van Nederlandse handelaren afkomstig zijn geweest.

Toen uitkwam dat Saddam Hoessein geen chemische wapens had, schakelde men snel over op dat hij zo'n wrede dictator was en we de arme Irakezen moesten helpen. Dat was hij ook, maar dat was voor de inname van het Ministerie van Olie nooit een bezwaar geweest.

Enfin, vanmorgen word ik weer wakker met de gebruikelijke praatjes in de mainstream media bij immorele, criminele en illegale proxy wars van het westen: proportioneel, legitiem, begrijpelijk, weloverwogen.

Correspondent Wouter Zwart (NOS) spreekt van precisiebombardementen, en legt bombarderen zonder mandaat uit als dat de regels 'even aan de kant geschoven' zijn.

Defensiespecialist (Clingendael) Frans Osinga geeft bij de NOS deskundig commentaar: "Want ik lees in de New York Times dat..." (Niet) toevallig dezelfde Frans Osinga die in 2003 de aanval op Irak toejuichte.

Ron zei

6a. De volgende stap is het indefinitely opsluiten van dissidenten in eigen land,gelijk de VS,desnoods het d.m.v. snipers afknallen van raddraaiers,dissidenten e.d.,gelijk Israel......geen haan die er naar kraait....

Former IDF Chief Proud About his Fascism

IDF chief turned PM candidate touts body count & bombing Gaza into ‘stone age’ in campaign ad Published time: 22 Jan, 2019 00:50  Edi...