Doorgaan naar hoofdcontent

NAVO en Mainstream Media

Ron heeft een nieuwe reactie op je bericht "The MSM Want War" achtergelaten:

Zoals ook v.w.b. Joegoslavië, Libië en natuurlijk Syrië etc .....
John Pilger:
"John Pilger klaagt in zijn bekende stijl de media aan voor hun volgzame berichtgeving over de NAVO. Het Joegoslavië-tribunaal pleitte Milošević vrij van genocide, waarmee het centrale argument voor de NAVO-oorlog tegen Servië wegvalt.""Het onschuldig verklaren van een man die werd beschuldigd van de ergste misdaad, genocide, heeft de krantenkoppen niet gehaald. Noch de BBC noch CNN brachten er verslag van uit. The Guardian beperkte zich tot een korte commentaar. Een dergelijke zeldzame officiële bekentenis werd begraven of onderdrukt. Begrijpelijk. Het zou immers te veel vertellen over hoe de leiders van deze wereld over ons heersen."

"Het Internationale Joegoslaviëtribunaal (ICTY) in Den Haag heeft in alle stilte voormalig Servisch president, wijlen Slobodan Milošević ('Milosjevitsj'), vrijgesproken van oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische Oorlog van 1992-95, ook van de slachting in Srebrenica."
"Verre van samen te spannen met de wel door het ICTY-Tribunaal in Den Haag veroordeelde Bosnische Serviër Radovan Karadžić ('Karadzjitsj') heeft Milošević de “ethnische zuiveringen in Bosnië veroordeeld”, heeft hij zich gekant tegen Karadžić en heeft hij geprobeerd de oorlog die Joegoslavië verscheurde stop te zetten."
".... breekt deze waarheid de propaganda verder af die de illegale Navo-aanval op Servië van 1999 rechtvaardigde."
"....een showproces door een in de VS verzonnen “internationaal strafhof”. "
"Milošević was het slachtoffer van oorlogspropaganda die ook vandaag van ons scherm en onze kranten druipt en die ons in groot gevaar brengt. Hij was het prototype van de duivel, afgeschilderd door de Westerse media als “de slachter van de Balkan”"
"......Tony Blair.....eiste een optreden tegen “deze nieuwe Hitler”
"David Scheffer, toenmalig Amerikaanse speciaal ambassadeur voor oorlogsmisdaden (sic), verklaarde dat tot “225.000 etnisch Albanese mannen tussen 14 en 59 jaar in 1999 zouden zijn gedood door de troepen van Milošević".

Dit was de ultieme rechtvaardiging voor de NAVO-bombardementen op Servië en op Servische stellingen in Kosovo, geleid door Amerikaans president Bill Clinton en Brits eerste minister Blair. Deze NAVO-bombardementen doodden honderden burgers in ziekenhuizen, scholen, kerken, parken en televisiestudio’s en vernietigden de Servische economische infrastructuur."
"Albright overhandigde toen een “voorstel” aan Milošević dat geen enkele nationale leider kon aanvaarden, tenzij hij instemde met een volledige militaire bezetting van zijn land door een bezettingsmacht die (volgens de termen van het voorstel) boven de wet zou staan en bovendien het opleggen van de neoliberale “vrije markt” inhield. Als hij dit niet aanvaardde zou Servië worden gebombardeerd.

Dit stond beschreven in “Appendix B” van het akkoord van Rambouillet die de media hebben nagelaten te lezen of hebben verzwegen. Het doel van dit opgelegde akkoord was Europa’s laatste onafhankelijke “socialistische” staat te vernietigen."
http://www.dewereldmorgen.be/long-read/2016/09/01/john-pilger-media-bereiden-kernoorlog-voorGeplaatst door Ron op  stan van houcke op 30 april 2017 om 08:52:00 CEST 

Ron noreply-comment@blogger.com

08:53 (1 uur geleden)
aan mij
Ron heeft een nieuwe reactie op je bericht "The MSM Want War" achtergelaten:
"In 2008 onthulde Carla Del Ponte, aanklaagster van het Internationale Joegoslaviëtribunaal, dat ze onder druk was gezet om de oorlogsmisdaden van de NAVO in Joegoslavië niet te onderzoeken en zich uitsluitend te beperken tot de misdaden van de Servische strijdkrachten en milities."
"Dit werd voor Washington het propaganda-model voor de daaropvolgende invasies van Afghanistan, Irak, Libië en meer verborgen ook Syrië. Al deze invasies kunnen volgens de normen van de oorlogsprocessen in Nuremberg (1945-1946) als grove misdaden worden bestempeld. Allen steunen ze op mediapropaganda."
"Terwijl de boulevardpers haar traditionele rol speelde, was het de ernstige, geloofwaardige, vaak progressieve journalistiek die het meest effectief was – de vererende uitstalling van Blair en zijn oorlogen door The Guardian, de onophoudelijke leugens over Iraaks president Saddam Hoesseins onbestaande massavernietigingswapens in The Observer en The New York Times en het foutloze tromgeroffel van de overheidspropaganda door de BBC in hun verzuimend stilzwijgen."
"Matt Frei, BBC-correspondent in Washington, zei dat “er geen twijfel over bestond dat het verlangen om het goede te verspreiden, om Amerikaanse waarden naar de rest van de wereld te brengen, en in het bijzonder naar het Midden-Oosten… nu steeds meer verbonden is met militaire macht.” "
Etc. over de oorlogszuchtige BBC met de verschrikkelijke Kristy Wark e.a.,..........................
"De jihadistische krachten die werden ontketend en bewapend door de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Turkije en hun “proxy-coalition” dienen dit doel. Zij zijn het die de propaganda en video’s verspreiden die nieuws worden in de VS en Europa en die toegang verschaffen aan journalisten en een eenzijdige “berichtgeving” over Syrië verzekeren." etc. etc.
http://www.dewereldmorgen.be/long-read/2016/09/01/john-pilger-media-bereiden-kernoorlog-voorGeplaatst door Ron op  stan van houcke op 30 april 2017 om 08:53:00 CEST 

Ron noreply-comment@blogger.com

08:58 (1 uur geleden)
aan mij
Ron heeft een nieuwe reactie op je bericht "The MSM Want War" achtergelaten:
"Zoals Milošević toen is Poetin vandaag duivel nummer één."
"Als er een oorlog uitbreekt met Rusland, bewust of per ongeluk, zullen journalisten daar een groot deel van de verantwoordelijkheid voor dragen." 

Populaire posts van deze blog

Geert Mak Pleit Nu Voor Vriendschap met Rusland

Ik kwam zojuist mijn oude vriend, de bestseller-auteur en mainstream-opiniemaker Geert Mak in de regen op straat tegen. Na elkaar te hebben begroet, vertelde Geert mij dat hij van oordeel is dat Europa zo snel mogelijk met Rusland om de tafel moet gaan zitten, om de opgelopen spanningen te deëscaleren. De VS heeft heel andere belangen dan 'wij,' aldus Mak, die benadrukte dat de macht van 'onze' Atlantische bondgenoot ingrijpend aan het afnemen is. Kortom, ik hoorde wat ikzelf al enige jaren op mijn weblog schrijf. Opvallend hoe een Nederlandse opiniemaker binnen zo'n betrekkelijk korte tijd zo wezenlijk van oordeel kan veranderen.  Immers, Mak’s gevaarlijke anti-Rusland hetze was een treffend voorbeeld van zijn opportunisme. Mei 2014 beweerde op de Hilversumse televisie de zogeheten ‘chroniqueur van Amsterdam, Nederland, Europa en de VS,’ dat er sprake was van een 'Russische gevaar,’ aangezien ‘meneer Poetin’ aan ‘landjepik’ deed en dat de Russische president d…

America Has Been at War 93% of the Time Since 1776

America Has Been at War 93% of the Time – 222 out of 239 Years – Since 1776 By Washington's Blog Global Research, December 26, 2017 Washington's Blog 20 February 2015 Region:  Theme: 

Native American Rape Survivors

A sign marks the entrance to White Earth Indian Reservation in Mahnomen County, Minn. (J. Stephen Conn / CC 2.0) WHITE EARTH RESERVATION, Minn.—Candice (not her real name) awoke with a start. Someone was pulling down her sweatpants. It was a male friend. “Stop!” she shouted. He kept groping her. She kicked him and he fell off the bed. She dashed out of the bedroom, tripping and tumbling down the stairs. Gripped with fear, she heard his footsteps behind her in the dark and forced herself to stand upright as she staggered out to the porch. Candice was still intoxicated. She got into her car and drove into a ditch. A white police officer pulled up. She struggled to hold back tears as she told him about the attempted rape. All the officer saw was a drunk and disorderly Native American woman. He dismissed Candice’s report of sexual assault as a lie she had made up to avoid getting a DUI. He did not take her to the hospital for a forensic exam. The sexual assault was not recorded in his pol…