Doorgaan naar hoofdcontent

Arnold Karskens Gaat Zelf In De FoutDe doorgaans goed geïnformeerde journalist Arnold Karskens stelt in zijn Zwartboek NOSjournaal 7:

NOS.nl en NOS Teletekst plaatsen 8 juni 2018 een artikel over Palestijnse protesten: 'Onder de noemer 'Mars van de terugkeer' eisen Palestijnen dat zij mogen terugkeren naar de gebieden die sinds de oprichting van Israël in 1948 bezet worden.' Het woord 'bezet' staat als mededeling van de NOS.

Opvallend genoeg maakt Karskens hier zelf een fout. Allereerst werden eind '47 en '48 naar schatting 750.000 Palestijnse burgers door zionistische milities met grof geweld uit het voormalige Britse mandaatgebied Palestina verdreven. Deze etnische zuivering werd jarenlang in Tel Aviv voorbereid. Ben-Goerion, de socialistische vader des vaderlands van de zelfbenoemde Joodse staat, verklaarde in 1938: ‘na de formatie van een groot leger, zodra de staat is gesticht, zullen wij de verdeling afschaffen en het geheel van Palestina in bezit nemen.’ Al een jaar eerder schreef hij aan zijn zoon Amos ‘Geen zionist kan afstand doen van ook maar het kleinste gedeelte van het land van Israël. Een joodse staat in een deel van Palestina is geen einde, maar een begin.’ Het bezit van een grondgebied was, volgens hem, doorslaggevend want juist  'daardoor vergroten we onze macht en elke machtstoename maakt het mogelijk het land in zijn geheel in handen te krijgen. Het vestigen van een [kleine] staat… zal dienen als een buitengewoon krachtig instrument in onze historische inspanning om het hele land te bevrijden.'

Benny Morris, de vooraanstaande Joods-Israelische historicus, verklaarde in 2004 over de etnische zuivering van Palestina: 

Ben-Goerion had gelijk... Zonder het verdrijven van de Palestijnen was er hier nooit een Joodse staat ontstaan… Wat het nieuwe material aantoont is dat er veel meer Israelische bloedbaden bestonden dan ik voorheen dacht. Tot mijn verbazing waren er ook veel gevallen van verkrachting. Tijdens de maanden april-mei 1948, kregen eenheden van de Haganah (de socialistische zionistische milities. svh) operationele bevelen die expliciet opdracht gaven dat zij de dorpelingen moesten verdrijven, en de dorpen zelf moesten vernietigen. 

Nogmaals Benny Morris: 

Ik denk dat [Ben-Goerion] in 1948 een ernstige historische fout maakte. Hoewel hij het demografische vraagstuk begreep en de noodzaak van het vestigen van een Joodse staat zonder een grote Arabische minderheid…’ aarzelde hij op ‘het laatst. Ik weet dat dit de Arabieren en de ruimdenkenden en de politiek correcte types verbijsterd. Maar mijn gevoel is dat deze plaats rustiger zou zijn en minder lijden zou kennen als de zaak eens en voor altijd opgelost was geweest… Als het eind van het liedje treurig blijkt te zijn voor de Joden dan’ is dit ‘omdat Ben-Goerion de transfer (oftewel de ethnische zuivering. svh) in 1948 niet voltooide. Omdat hij een groot en veranderlijke demografische reserve op de Westbank en Gaza en binnen Israël zelf achterliet. 

Vandaar ook dat de huidige verdere etnische zuivering van de Westbank door middel van het stelen van Palestijns land, niet uniek is. De rechtse Netanyahu doet hetzelfde als de linkse Ben-Goerion  deed. Dunam for Dunam. Hectare na Hectare, de politiek van de voldongen feiten als normale, ouderwetse koloniale politiek. De Amerikaanse geleerde Samuel Huntington schreef in dit verband in zijn boek The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order:

Het Westen overmeesterde de wereld niet door de superioriteit van zijn ideeën of waarden of religie, maar veeleer door zijn superioriteit in het toepassen van georganiseerd geweld.

Welnu, wanneer de NOS bericht dat 

Onder de noemer 'Mars van de terugkeer' Palestijnen [eisen] dat zij mogen terugkeren naar de gebieden die sinds de oprichting van Israël in 1948 bezet worden,

klopt dit ook. Meer dan 400 Palestijnse dorpen werden verwoest en met bulldozers met de grond gelijk gemaakt. Het Palestijnse land en alle bezittingen werden door het zionistisch regime zonder enige compensatie in beslag genomen. Dat zij nu 'naar de gebieden die sinds de oprichting van Israël in 1948 bezet worden,' terug willen is geen foutieve melding, maar een juiste beschrijving van de werkelijkheid. Die dorpen en het grondgebied waarop hun landerijen stonden, zijn juridisch gesproken nog steeds 'hun land.' Sterker nog, Israel mocht lid worden van de Verenigde Naties op voorwaarde dat het Joods regime de Palestijnse vluchtelingen naar hun land zou laten terugkeren.

Het volgende punt is dat de Palestijnen met de ondertekening van de Oslo-Akkoorden het bestaan van Israel hebben erkend. Dit is een enorm offer geweest, want volgens het VN-Verdelingsplan uit 1947 hadden de Palestijnen 47 procent van het land, waarin zij al vele generaties woonden, toegewezen gekregen. Dat verminderde gelijk al in 1947 en 1948 door het gewelddadig zionistisch expansionisme, waardoor in totaal 22 procent van de 100 procent overbleef, minder dan de helft die de Palestijnse bevolking officieel had gekregen van de Verenigde Naties. Maar zelfs van de resterende 22 procent die de Palestijnen bereid waren te accepteren, zijnde de Westbank en de Gaza-strook, steelt Israel nog eens een aanzienlijk deel van de Westbank, meer dan 40 procent. Daardoor is van de 47 procent die de VN aan de Palestijnen gaf nog maar zo'n 13 procent over, iets meer dan een kwart. Kortom jouw suggestie dat het huidige Israel door de VN aan de Joden was gegeven, is onjuist. Dat de NOS dit allemaal kennelijk niet weet, en een juiste tekst vervangt door een foutieve, is tekenend voor de Nederlandse journalistiek. Arnold, ga nu niet dezelfde fouten maken.

Even als achtergrond-informatie:De zioniste van het eerste uur, de filosofe Hannah Arendt, schreef al in 1945:Het eindresultaat van vijftig jaar zionistische politiek is belichaamd in de recente resolutie van de grootste en invloedrijkste afdeling van de Zionistische Wereldorganisatie. Tijdens de laatste jaarlijkse conventie in Atlantic City in oktober 1944 namen Amerikaanse zionisten van links tot rechts unaniem de eis aan voor een ‘vrije en democratische joodse staat… [die] geheel Palestina zal omvatten, onverdeeld en onverminderd.’Door de resolutie zo bot te verwoorden op een moment dat hun geschikt leek, hebben de zionisten voor een lange tijd iedere kans op onderhandelingen met de Arabieren verspeeld, want wat de zionisten ook mogen aanbieden, ze zullen niet vertrouwd worden. Dit zet op zijn beurt de deur wijd open voor een macht van buiten om het heft in handen te nemen zonder de twee meest betrokken partijen te raadplegen. De zionisten hebben nu daadwerkelijk alles gedaan om een onoplosbaar ‘tragisch conflict’ te creëren…

Het feitelijke resultaat was een terugkeer van de nieuwe beweging naar de traditionele methoden van shtadlonus (de vroegere 'hofjoden' die allerlei Europese vorsten financieel ten dienste stonden. svh), die de zionisten ooit eens zo bitter hadden gehaat en zo fel hadden gehekeld. Nu kenden ook de zionisten politiek gesproken geen betere plaats meer dan de foyers van de machtigen en ze kenden geen betere basis voor hun overeenkomsten dan de goede diensten aan te bieden als agenten van buitenlandse belangen… slechts dwaasheid kan een beleid dicteren dat vertrouwt op bescherming van een verre imperiale macht terwijl het de welwillendheid van de buren verspeelt […] Welk programma hebben de zionisten te bieden voor een oplossing van het Arabisch-joodse conflict?


Arnold, wanneer jij afgaat op de propaganda van het CIDI, het Centrum Informatie Documentatie Israel, met aan het hoofd een Israëlische pion, Hannah Luden, dan moet je niet vergeten dat deze instelling, waarvan de financiering onduidelijk blijft, een organisatie is die de Israëlische terreur telkens weer verdoezelt, of zelfs vergoelijkt. Wees voorzichtig met Luden's regelmatig weerzinwekkende propaganda.


Reacties

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Geert Mak Pleit Nu Voor Vriendschap met Rusland

Ik kwam zojuist mijn oude vriend, de bestseller-auteur en mainstream-opiniemaker Geert Mak in de regen op straat tegen. Na elkaar te hebben begroet, vertelde Geert mij dat hij van oordeel is dat Europa zo snel mogelijk met Rusland om de tafel moet gaan zitten, om de opgelopen spanningen te deëscaleren. De VS heeft heel andere belangen dan 'wij,' aldus Mak, die benadrukte dat de macht van 'onze' Atlantische bondgenoot ingrijpend aan het afnemen is. Kortom, ik hoorde wat ikzelf al enige jaren op mijn weblog schrijf. Opvallend hoe een Nederlandse opiniemaker binnen zo'n betrekkelijk korte tijd zo wezenlijk van oordeel kan veranderen.  Immers, Mak’s gevaarlijke anti-Rusland hetze was een treffend voorbeeld van zijn opportunisme. Mei 2014 beweerde op de Hilversumse televisie de zogeheten ‘chroniqueur van Amsterdam, Nederland, Europa en de VS,’ dat er sprake was van een 'Russische gevaar,’ aangezien ‘meneer Poetin’ aan ‘landjepik’ deed en dat de Russische president d…

America Has Been at War 93% of the Time Since 1776

America Has Been at War 93% of the Time – 222 out of 239 Years – Since 1776 By Washington's Blog Global Research, December 26, 2017 Washington's Blog 20 February 2015 Region:  Theme: 

Native American Rape Survivors

A sign marks the entrance to White Earth Indian Reservation in Mahnomen County, Minn. (J. Stephen Conn / CC 2.0) WHITE EARTH RESERVATION, Minn.—Candice (not her real name) awoke with a start. Someone was pulling down her sweatpants. It was a male friend. “Stop!” she shouted. He kept groping her. She kicked him and he fell off the bed. She dashed out of the bedroom, tripping and tumbling down the stairs. Gripped with fear, she heard his footsteps behind her in the dark and forced herself to stand upright as she staggered out to the porch. Candice was still intoxicated. She got into her car and drove into a ditch. A white police officer pulled up. She struggled to hold back tears as she told him about the attempted rape. All the officer saw was a drunk and disorderly Native American woman. He dismissed Candice’s report of sexual assault as a lie she had made up to avoid getting a DUI. He did not take her to the hospital for a forensic exam. The sexual assault was not recorded in his pol…