zondag 6 mei 2018

De Angstaanjagende Rancune, Bitterheid, Haat en Verongelijktheid van de Nederlandse Kleinburger


Wat mij opvalt aan een aanzienlijk aantal reacties op mijn gesprek met Freek de Jonge is de angstaanjagende  rancune, de bitterheid, de haat en de verongelijktheid van Nederlandse kleinburgers, die het gevoel hebben zelf niet helemaal uit de verf te zijn gekomen. Zo schreef een mij verder onbekende Bert Heemst ondermeer over Freek:

Verder wordt wat 'de witte man' fout heeft gedaan zo opgeblazen, dat het niet meer dan normaal is dat hij het binnen niet al te lange tijd een stuk moeilijker krijgt. 
http://stanvanhoucke.blogspot.it/2018/05/bert-heemst.html 

Vijf eeuwen westers genocidaal kolonialisme en imperialisme wordt door deze Heemst afgedaan als iets dat door Freek en mij  werd 'opgeblazen.' Deze mening verraadt niet alleen een gebrek aan kennis, maar tevens aan een onvermogen om verantwoording te accepteren. Onze huidige rijkdom is gebaseerd op slavernij, moord en roof.

Het heeft de westerling nooit aan ‘ideologische rechtvaardigingen’ ontbroken, zo constateerde de Zuid-Amerikaanse auteur Eduardo Galeano, wiens bekende trilogie Kroniek van het vuur (1991) in 20 talen is verschenen. Met betrekking tot de verovering van het Amerikaanse continent schreef hij over de ‘woeste vloedgolf van hebzucht, terreur en wreedheid,’ die ten grondslag ligt aan een alles behalve 'opgeblazen' genocide. Galeano:

Volgens de meest betrouwbare recente onderzoekingen had Mexico in de tijd vóór Columbus tussen de 30 en 37,5 miljoen inwoners en men schat dat in het Andesgebied nog eens zoveel indianen woonden; Midden-Amerika telde tussen de 10 en 13 miljoen inwoners. In totaal waren er tussen de 70 en 90 miljoen Azteken, Inca's en Maya's toen de buitenlandse veroveraars aan de horizon verschenen: anderhalve eeuw later was dat aantal teruggelopen tot slechts 3,5 miljoen. 

En nogmaals, net als nu ontbraken destijds

ideologische rechtvaardigingen niet. Het bloedbad dat in de Nieuwe Wereld werd aangericht veranderde in een daad van naastenliefde of kreeg geloofsmotieven. Tegelijk met de schuld ontstond er een heel systeem van alibi's voor de schuldige gewetens,

die nog steeds er heilig van overtuigd zijn dat dit alles is 'opgeblazen.' Wat deze praatjesmakers niet beseffen is dat, zoals Galeano in zijn boek De aderlating van een continent. Vijf eeuwen economische exploitatie van Latijns-Amerika (1971) vaststelde:

Dankzij het offer van de slaven in het Caribisch gebied kwamen James Watts stoommachine en George Washington’s kanonnen op de wereld... De suiker uit de Latijns-Amerikaanse tropen vormde een grote stimulans voor de accumulatie van het kapitaal ten behoeve van de industriële ontwikkeling van Engeland, Frankrijk, Nederland en ook de Verenigde Staten, terwijl tegelijkertijd de economie van Noordoost-Brazilië en de Caribische eilanden erdoor verminkt en de historische ruïnering van Afrika erdoor bezegeld werden. De steunpilaar voor de driehoek-handel tussen Europa, Afrika en Amerika was de slavenhandel met als bestemming de suikerplantages.

Zo wordt al vijf eeuwen lang een onmenselijk systeem in stand gehouden. Galeano: 

Adam Smith zei dat de ontdekking van Amerika 'het mercantilistische systeem tot een stadium van schittering en glorie had verheven dat het anders nooit bereikt zou hebben,'

met als uiteindelijk resultaat dat de

landen die in onze tijd ontwikkeld zijn, ontwikkelden zich; de onderontwikkelden onderontwikkelden zich. 

Daardoor werd het mogelijk geweest dat anno 2018 slechts 64 individuen op aarde evenveel bezitten als de helft van de hele mensheid tezamen. De kracht van Galeano’s werk is dat het verborgen processen bloot legt en in simpele woorden lezers erop attent maakt dat 

De rijkdom van veel mensen op deze wereld het resultaat [is] van de armoede van anderen. Het wordt tijd dat we de kloof tussen rijk en arm kleiner maken. 

Galeano behoort bij een voorbije tijd en hij wist het. Over zichzelf zei hij: 

Ik realiseer me dat praten over de machtigen en de underdogs absoluut niet in de mode is. Maar ik ben dan ook een prehistorisch mens.

 Daarentegen geloven Bert Heemst en zijn gelijkgestemden in het postmodernisme, waarin geen enkele waarheid meer bestaat, behalve die van de waan van de dag. Daarom zullen zij nooit de mening kunnen delen van Galeano dat: 

To justify itself, state terrorism manufactures terrorists: it sows hate and harvests alibis. Everything indicates that this slaughterhouse of Gaza, which according to its perpetrators is for finishing off the terrorists, will achieve boosting them.

Since 1948, the Palestinians live condemned to perpetual humiliation. They cannot even breathe without permission. They have lost their country, their land, their water, their freedom, everything of theirs. They do not even have the right to choose their governments. When they vote for those they should not, they are punished. Gaza is being punished. It turned into a mousetrap without exit since Hamas cleanly won the elections of 2006. Something similar happened in 1932 when the Communist Party triumphed in the elections of El Salvador. Drenched in blood, the Salvadorans atoned for their bad behavior and since then have lived under military dictatorships. Democracy is a luxury which not everyone deserves.

Voor de twijfelaars onder degenen die weigeren volwassen te worden: 

The West won the world not by the superiority of its ideas or values or religion, but rather by its superiority in applying organized violence. Westerners often forget this fact, non-Westerners never do.

aldus de neo-conservatieve geleerde Samuel Huntington in The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996) 25 opmerkingen:

Ben zei

Hi Stan,

Hulde! De spijker op de kop!

Groeten, Ben

Willem Willem zei

In de ziektegeschiedenissen beschreven door Freud en Stekel, gebeurt het keer op keer dat als hun patiënten eindelijk hun onderbewuste voor zich zien, zij besluiten zich van hun Ego af te wenden en de psycho-analyse met een smoesje vaarwel zeggen.

Stan, je bent niet de eerste die het hazenpad kiest op het moment dat hij de kans krijgt om te horen van een ooggetuige (als ik) hoe terreur in elkaar zit. Het vergt dan ook wel wat lef, maar ook weer niet zo veel lef, het gesprek aangaan met een onbekende: geloof me, ik bijt niet.

Dat je in plaats van mijn aanbod er voor kiest om het over 'de witte man' te hebben (een racistisch etiket waarbij je voorbij gaat aan het feit dat de blanke, mannelijke bevolking niet staat voor de besluitvorming van een paar schatrijke mensen die, inderdaad in het merendeel blank en man zijn), is zo'n smoesje als de hystericus die op de bank van Stekel ligt en tot slot zegt: 'Alles goed en wel, maar nu ben ik erg moe van dit alles en ga ik heel diep slapen voor de rest van mijn leven.'

Waarom wil je koste wat het kost de hand boven het hoofd houden van linkse, intellectuele, oudere mensen als Freek de Jonge die ons jarenlang het wijsje 'Er zit een Rover in een ver en vreemd land, die de lokale bevolking ranselt en uitmoordt. En die rover is er nu op uit om het kalifaat te stichten in de Jordaan geholpen door een vijfde colonne bruingetinte mensen.'

Je staat ver boven Freek de Jonge, Stan. Laat je niet door dat soort valse profeten in de war brengen.

Want hoe goed je ook weet dat bovenstaand wijsje belachelijk is, het is wel reden waarom volksstammen jaar in jaar uit de oorlogen in het Midden Oosten aan hun voorbij laten gaan, want 'Freek de Jonge (en soortgelijke intellectuelen) zeggen dat die mensen achterlijk zijn en niets liever willen dan ons de keel af te snijden'. Geloof je het niet?

Hier is Freek in 2002 die in de Volkskrant zegt wie er de oorzaak is van 11 september.

'Na 11 september was er totaal geen aanspreekpunt, de vooruitstrevende, geïntegreerde moslims kwamen niet uit hun holen en gingen niet met ons in discussie. Ze sporen hun ongeletterde, domme achterban ook niet aan om eens iets te gaan leren en zich te verdiepen in de maatschappij. Dat was de opdracht van 11 september, maar ze hebben zich gênant koest gehouden. De provocaties gelden juist die mensen'

https://www.volkskrant.nl/archief/freek-de-jonge~a639821/

Het valt me op dat praatjesmakers zo graag de mond vol hebben van journalisten als Eva Bartlett en Vanessa Beeley die met gevaar voor eigen leven de oorlogssituatie in Syrie beschrijven. Ik heb ook groot respect voor die mensen, en mij niet gezien dat ik met hetzelfde lef naar Syrie zou gaan (mijn naasten zouden niet meer kunnen slapen van ongerustheid, wat reden genoeg is om niet te gaan). Maar dat die praatjesmakers zelfs niet het lef hebben om het gesprek aan te gaan in hun eigen land, waar het enige 'gevaar' is dat het gesprek niet uitloopt tot op dat wat beide gesprekspartners vooraf hadden gehoopt om te bereiken, maakt het dat ik dat soort praatjesmakers, praatjesmakers noem.

Is het je wel eens opgevallen, Stan dat er zo weinig ooggetuigenverslagen, verhalen van nabestaanden, of verhalen van asielzoekers in de pers staan die, als ze de krant al halen, iets anders zeggen dan de waan van de dag? - Dat komt niet omdat die mensen niet bestaan Stan, maar dat komt omdat die mensen geen kans wordt gegeven door de pers om hun kant van het verhaal te vertellen.

Mijn eerdere aanbod staat nog steeds. Ik hoop dat je het aanneemt. De schellen zouden je wel eens van de ogen kunnen vallen. Maar om dat te laten gebeuren, daarvoor heb je wel wat lef nodig.

Wat kan er gebeuren Stan?

Jan Verheul zei

@ Willem Willem,
1. Je zei een vorige keer: Waarom hebben wij geen George Carlin. Ik ben een fan van Carlin zoals je weet, maarik vind Freek net zo goed als Carlin. Wel op een andere manier natuurlijk.

2. Wat Freek in 2002 over 911 zei mag je niet mee tellen. Er waren toen nog erg veel mensen ( ook ik) die nog niet bezigt waren met 911 truth.
Maar dat hij NU nog niet met die zaak bezig is, dat moet je hem kwalijk nemen. Hij zou namelijk in staat zijn om die discussie op de kaart te zetten. Ik vrees dat hij dan thuis wel enorm e bonje krijgt.

3. Jij wil persé een gesprek met Stan. Maar dat lijkt me niet nodig. Als je de Wolfowitz Doctrine leest en het PNAC rapport en als je hoort wat Wesley Clark zegt, dan moet je weten: àl die 6 miljoen doden sinds 2001 ( volgens Nicholas Davies) zijn een gevolg van de Neocon-geïnitieerde oorlogen. Niet dat de Neocons de enige belanghebbenden waren ( ook de wapenindustrie etc. heeft belangen) , maar zònder de politieke en Media macht van vele joodse organisaties zouden die oorlogen NOOIT hebben plaatsgevonden. Iemand als Stan moet dat kunnen waarnemen. Maar hij doet het niet. Hij trekt niet de laatste , heldere conclusie: Deze oorlogen zijn joodse oorlogen.
De slachtoffers kun je zo van die welbekende 6 miljoen aftrekken. Òf over beide 6 miljoen onschuldige doden grote ophef maken, òf over geen van beiden.

Later zal ik nog ingaan op het artikel van Stan hierboven.

Jan Verheul zei

Bert Heemst heeft erg veel angst dat zijn wereld wordt overvleugeld door enorme aantallen moslims.
Dat is wat ik lees in zijn comment op youtube.
( Ik heb die comment integraal op de Bert Heemst blog gepost: https://stanvanhoucke.blogspot.nl/2018/05/bert-heemst.html )
Dat hij geen 'waarden'meer heeft en postmodern is, dat zie ik nergens.
Heemst heeft 30 jaar lang de massa-immigratie zien voortgaan en moest 20 jaar lang van 'links' horen dat het wel goed zou komen (VB: Hugenoten, joden, Molukkers) terwijl hij zelf voelde dat het niet goed zou komen. Freek, van de Linkse kerk, geeft nu half en half toe dat het niet goed komt, en ziet nu plots wel 'waarde' in dat oude Christendom dat hij in zijn jonge jaren niet hard genoeg kon afbreken.
Als Heemst schrijft : Verder wordt wat 'de witte man' fout heeft gedaan zo opgeblazen, dat het niet meer dan normaal is dat hij het binnen niet al te lange tijd een stuk moeilijker krijgt. " dan denkt hij niet aan de slavernij of de 500 jaar roofkapitalisme maar aan het feit dat hem nu plotseling wordt aangerekend dat 'Zwarte Piet' een deel van zijn cultuur is, en dat diezelfde Linkse Kerk mee helppt om dat stukje onschuldige traditie óók nog af te breken.
Dan zegt hij: nationaal socialisme en communisme hewbben óók veel kwaad gedaan, en waren ook een product van diezelfde Links kerk.

Tot zover mijn interpretatie van Bert Heemst op youtube.

Stan en Freek zeggen: 'We had it coming. Wij hebben de derde wereld 5 eeuwen uitgebuit, en nu komen ze het halen. Pech gehad. In feite nog rechtvaardig ook. "

Dat wordt onderbouwd met Galeano die over het Amerikaanse continent spreekt. En een klein stukje 'Gaza'.

Ik denk dat Galeano een heel erg nauwe blik werpt op die hele geschiedenis. Dat neemt niet weg dat het lot van die Indianen vreselijk was, en dat dit door Het Westen is veroorzaakt.
Maar het was deels een gevolg van rassendiscriminatie ( men zag de indiaan wellicht niet voor volwaardig mens aan) , van de harde omstandigheden destijds ( Piet Emmer zegt dat de slaven het soms beter hadden dan de vrije mensen bij ons) , veel doden vielen door infectie ziekten waar ze geen afweer tegen hadden. En zo kun je veel argumenten aanvoeren waarmee

Huntington zegt dat wij superieure techniek en agressie hadden, maar geen betere waarden en normen of betere religie. Klopt. Maar de indianen hadden altijd wel ruimte om zich te vestigen, en in Europa was de bevolkingsdruk al eeuwen hoog. Oorlog ontwikkelt zich pas als het nodig is, maar in aanleg zit dat net zo goed bij indianen in het bloed als bij blanken. Ook indianen vochten als het nodig was. Net als alle levende wezens. Misleiding van Huntington.

Maar waarom al die oude zaken naar boven halen?
Waarom niet gewoon tegen Bert Heemst zeggen:
Je hebt gelijk Bert, wij van de Linkse Kerk hebben decennia lang neerbuigend gedaan over de gewone man die bang was voor immigranten,. en nu zijn we zelf bang. Sorry dat we het weer mis hadden.

( Zelf heb ik er nog veel meer over te zeggen. En heb dat ook elders beschreven: Boas, Stephen Jay Gould , Richard Lewontin etc. hebben ons allen wijs gemaakt dat àlle mensen gelijk zijn. Dus er is geen zinnig argument tegen massa-immmigratie. (Behalve in Israel. Daar geloofde natuurlijk NIEMAND hen.) Wie toch tegen stribbelde werd onmiddellijk bij karaktermoord afgemaakt: hij was een volgeling van Hitler, een Auschwitzbeul in statu nascendi. En zo werd ons land multi. ( etnisch, religieus, cultureel).
En zo was de brandstof aanwezig voor een burgeroorlog. )

stan zei

ik wil je graag interviewen voor weltschmerz, willem. wat bert heemst te melden heeft, weet ik allang. ik ken de rancuneuzen, de slachtofferisten, die uit karakterloosheid lange tijd hun mond hielden en nu hun scheur open trekken. ik ken de fascisten van haver tot gort, al vanaf mijn puberjaren en heb deze mensen altijd verafschuwt. ik zit nu in italie, maar email me maar wanneer jij geïnterviewd kan worden over twee weken.

stan zei

je kunt me mailen op stanvanhoucke@gmail.com

Jan Verheul zei

Er is een zin niet afgemaakt: En zo kun je veel argumenten aanvoeren waarmee ...

Geen idee wat daar zou moeten komen.
Maar wel weet ik dat onze rijkdom heel complexe oorzaken heeft.
Ik heb vroeger Immanuel Wallerstein bestudeerd: the modern world system. Deel 1 van vier boeken over het ontstaan van onze rijkdom. ( Subtitel: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the 16 th century.
Een heelcomplex boek.
Wart ik me vooral herinner is dit: Vanaf de middeleeuwen worden de joden uit vele west europese landen verdreven. SZe worden met open armen ontvangen in Polen, waar de elite ( Schlachta) hen allerlei ondernemingen verhuurt ( voor 3 jaar), zoals boerderijen, brouwerijen, dorpsbestuur, de rechtspraak etc etc. De lijfeigenen waren gebonden aan die entiteiten, en omdat de lease maar 3 jaar duurde, werden die lijfeigenen tot op het bot uitgeperst. Ze hadden het met zekerheid veel slechter dan de slaven.
( Heb zojuist een lang telefoongesprek gevoerd en heb nu geen tijd om dat verhaal af te maken. Maar in elk geval: het is geen simpel verhaal van wij zijn fout en de anderen zijn arm door ons. )

Jan Verheul zei

Beste Stan,

ik ga er van uit dat je Willem vraagt om hem te mogen interviewen voor Weltschmerz.

Maar je plaatst het onder mijn reactie.
Heb je je in de naam vergist, of in de plaats van de reactie?
In geval je toch mij bedoelt: ik wil heel graag met je spreken, een keer in Amsterdam. Maar een interview op Weltschmerz, daar ben ik echt niet de goede persoon voor.

Ik waardeer heel erg alle informatie die je ons brengt, en de interviews op Weltschmerz. Maar toch ben ik bang dat je mij afwijst, dat je heel veel moeite met me zult hebben, omdat ik echt overtuigd ben van raciale aangeboren verschillen tussen de volkeren.
( Wat dat betreft kan ik prima door een deur met onze joodse vrienden..)
Als je in de evolutie gelooft, dan is het ook ondenkbaar dat we niet verschillend zouden zijn.
Ik zie meer heil in 'de verschillen onderkennen en daar verstandig mee om gaan' dan in de promotie van het dogma 'We zijn allemaal precies hetzelfde.' Beter met de werkelijkheid te dealen ( hoe lastig ook) dan met een leugen.
Ik denk dat die kloof tussen ons onoverbrugbaar zal blijken.

stan zei

ja, het is aan willem gericht, aangezien hij geïnterviewd wil worden.

Jan Verheul zei

OK,

ik ga er van uit dat Willem dit wel zal lezen.
Zo niet dan zal ik hem over enkele dagen op Blik wel een hint geven.

Met vr groet, J V.

Anoniem zei

Love topic

https://twitter.com/inthemoodfortw/status/992661010594050048
Vanwege het cultuurverschil in leefstijl komt deze foto zo hard binnen gestormd geloof ik.
Wij houden Amerikaanse honden, kijken naar Amerikaanse televizie, lezen Amerikaanse kranten, luisteren naar Amerikaanse muziek, meten alles af aan wat Amerikaanse ploticici beweren, wat zeg ik, we lijken een provincie van de VS, in ons onbeteugeld volgen van Amerika doen we onszelf tekort. Hoe meer schuld hoe minder tijd, dat ook beg=heerst ons hele leven. Wall Street & Fight Club. Zoek hier de verschillen. Wat en wie worden in rap tempo naar de marge gedrukt? Indegenous knowledge? Way of life? Hidden treasures? Cultureel imperialisme, de elektronische revolutie en de onstuitbare opmars van het onverbiddelijk, gelijkmakende. Toeristeren ook zoiets.

stan zei

je stelt dat je 'echt overtuigd' bent 'van raciale aangeboren verschillen tussen de volkeren.' maar zelfs dan maakt het niet uit dat er verschillen zijn. je kunt stellen dat de witte man agressiever, expansionistischer en minder geworteld zijn geweest, zeker de afgelopen vijf eeuwen, dan andere rassen. so what? daarmee verander je niets aan de mentaliteit van de witte man.

Anoniem zei

Klopt het beeld wel dat we hebben van de witte cowboys de eerste veroveraars van het 'wilde' westen die de wilden temden.
Of is er weinig verschil met het heden waarin macht en wapens bepalen wie het waar voor het zeggen heeft. De cowboys van nu werken gestaag aan de ontwikkeling van een voetvolk, een leger van nimmer protesterende makkelijk te vervangen robots. Zo komen ze er ook. Macht is een gevoel. How to feel great. Volslagen losgezongen en vervreemd van de natuur dwingen ze de natuur en alles wat er in leeft, naar de rand van het bestaanbare met een onstilbaar verlangen naar oneindige groei, de ideologie van 'n kankercel.

Anoniem zei

In Zuid of Latijns Amerika gist weer van alles waarvan wij hier lange tijd gedacht hadden dat het weg was of definitief op z'n retour. In Brazilië werd eerst Dilma de presidente afgezet na een corruptieschandaal en vervolgens is Lula aan de beurt omdat er in Okt. verkiezingen aankomen. De smear campaigns bleken vooralsnog effectief hij kreeg een gevangenisstraf van maar liefst 12 jaar aan zijn broek! Er klopt natuurlijk niets van. Lula was als president een zegen voor het land, voor de armen en voor de economie. Het rommelde al langer in Venezuela natuurlijk door het verstikkende embargo dat de economische ontwikkeling lam legt. Ortega in Nicaragua ligt onder vuur er zijn weer onlusten waarbij doden te betreuren zijn. In Colombia gaat het nog steeds niet goed en ga zo maar door. Het hele continent zucht weer onder contrarevolutionaire krachten. De corruptie uit de tijd van de heersende despoten is natuurlijk nooit helemaal weggeweest, daar zal onder meer de cia handig gebruik van maken. Doen alsof het allemaal niets te maken heeft met de erfenis van de imperialistische kolonialen kunnen alleen witte mensen. De regering onder Temer heeft onlangs in Brazilië weer nieuwe licenties uit gegeven om een enorm areaal aan tropisch regenwoud te ontginnen. Indianen staan machteloos tegen de indringers van hun leefgebied. Er is steeds meer te doen rond water, waterkrachtcentrale's en de claims van ondernemingen op bronnen. Het water dat door rivieren stroomt en afgetapt voor irrigatie zorgt maar verder stroomafwaarts tot tekorten leidt. Dat is allemaal niet goed geregeld maar het zou niets met een post-koloniaal erfgoed te maken hebben? Ik ben geen antropoloog maar alleen de troepen illegale goudzoekers die in het kielzog van houtkapbedrijven meegezogen het water vergiftigen met kwik waarvan ik de naam ben vergeten maar waar George Monbiot uitgebreid verslag deed een decennium geleden, ze zijn niet weg geweest. Even bij de les blijven. Argwaan is hier op z'n plaats want natuurlijk is het gentechnologisch-bi-industrieel-complex een wit project en de volstrekte wetteloosheid in centraal Afrika waar zo ontzettend veel waardevolle grondstoffen uit de bodem te halen zijn en allerlei prive milities de dienst uit maken momenteel het direct gevolg van de uitbuitende kolonialen die hen ti=ot voorbeeld dienden. Die bloeddiamanten blijven ook gewoon hun geld opbrengen. En de politie zo ze er al handhaaft in 'gecontroleerde' gebieden is er gewoon te koop. Het is nooit anders geweest. De wanorde heeft dan wel voordelen voor de lokale maffia en haar milities maar net zo goed voor het witte establishment dat er zijn zaakjes voor elkaar heeft. Markten worden gemanipuleerd met dit soort corrupte onoverzichtelijkheden. De VN gaat er ook niet handhaven.

Anoniem zei

Teveel partijen hebben er heimelijk belang bij en worden er financieel beter van. De koloniale erfenis vergiftigde ook het denken. Critici van het uitbuitingsmodel worden nog steeds uit de weg geruimd. Het uitbuitingsmodel ís de cultuur geworden. De 'wars on drugs' in Mexico en de Filipijnen hebben ook alles met het uitroeien van de armen en ongelukkigen aan de onderkant te maken die de schuld krijgen van andere ellende maar in wezen de legitimatie vormen de staat tot een politiestaat om te vormen waarbij de macht aan de top van de pyramide alleen maar toeneemt. Invloedrijke figuren met privileges die te corrumperen zijn vormen bovendien voor de zittende macht een beproefde methode om steviger in het zadel te zitten vandaar dat inlichtingendiensten hier dankbaar gebruik van maken. Natuurlijk worden bevolkingsgroepen tegen elkaar uitgespeeld en gooien provocateurs olie op het vuur. Altijd, overal.

Ik heb geen oordeel over Freek. Maar kijk even naar populisten die de kalificatie dobberneger verzinnen en het opnemen voor facisten van het identitair verzet die vluchtelingen bedreigen of haar zogenaamd briljante voorman van het FVD die ons flapdrol Gerard Joling tot voorbeeld stelt en ik weet precies bij welk soort mensen ik een naar gevoel krijg en hoor te krijgen. De intentie deugt niet. Ze heten niet voor niets populisten, het maakt hen niets minder gevaarlijk, integendeel.

Jan Verheul zei

Het is er mij niet om te doen de boosaardigheden van de blanke mensen goed te praten.

Het is er mij om te doen dat we begrijpen dat assimilatie minder vaak optreedt naarmate de mensen meer van elkaar verschillen (uiterlijk en qua aangeboren gedrags-voorkeuren). Zelfs integratie wordt lastiger bij mensen die meer van elkaar verschillen. (Tenzij het verspreide mensen betreft die niet samen kunnen 'klonteren'.)
In Amerika zijn de mensen van west europese afkomst goed gemixt, omdat ze veel op elkaar lijken. Joden ook redelijk, maar zwarten assimileren minder met blanken.
Daarom was het een riskante zaak om heel veel mensen tegelijknaar ons land te laten immigreren die zo veel van ons verschillen ( Turken en Marokkanen). Logisch dat ze naar elkaar toe trekken en niet zo goed integreren.

Nu daar de moslim-bashing campagne over heen komt ( die naar mijn mening een joods project is) , wordt het helemaal lastig.

Twee vragen:
1) Hoe gaan we dit oplossen?
2) Wie, behalve onze joodse vrienden, hebben hier baat bij ?

Dit zijn zo de zorgen die ik me al 25 jaar maak.

Ik heb een grote hekel aan de moslim-bashers (zoals Joost Niemöller), omdat ik de moslims als pionnen zie in het spel.
Zij zijn door ons hierheen gehaald. Ze kwamen niet uit zichzelf en vrijwel nooit op illegale wijze.
We moeten dat netjes oplossen.
Ons best doen om ze mee te laten doen. Beseffen dat wij ze hierheen haalden, ook al was dat wellicht dom.
Dat alles wil niet zeggen dat Morokkaanse jongens geen ass-holes zijn. Dat wil niet zeggen dat het gemakkelijk is.
Maar integreren en elkaars verschillen erkennen en niet kwalijk nemen, ( omdat we nu eenmaal een verschillende aanleg hebben) is niet voldoende:
Als je de bedenkers van het hele plan niet exposeert ( Ik zie het als een joods plan: moslims hierheen , verdeel de mensen, en zet ze tegen elkaar op) dan gaat het maar door.
Dan steken die aanstkers het vuur aan en ontploft de zaak. Dat is hun doel.
Dan eindigen onze kinderen in een Gulag-situatie. Of in een Arendar-situatie, of in een Gaza-situatie.

Luister maar naar Yossi Gurvitz: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YSy6ENVAJlY

( hier een blog van mij over Gurbvitz: http://xevolutie.blogspot.nl/2014/12/427-yossi-gurvitz-when-israel-is-mighty.html )

Jan Verheul zei

Het probleem is niet dat Trump jr. fout bezig is. Het probleem is dat de man die met de karibou 'vergroeid' is (a family member) er naar streeft om te leven als Trump jr.
Mooie dromen lossen niks op. Morele apeals lossen niks op. Het begrip van de menselijke natuur ( en dan niet bang zijn voor de waarheid) is de eerste stap naar een oplossing.

stan zei

ik citeer: 'Ik zie het als een joods plan: moslims hierheen, verdeel de mensen, en zet ze tegen elkaar op.' Dit is klinkklare nonsens. er zijn reactionaire en progressieve joden, politieke onbenullen en politiek wijze mensen. ik zelf steun al jaren mijn vrienden van een ander joods geluid. het idee dat er een 'joods plan' zou bestaan, is antisemitisch, en leidt tot haat. stop ermee jan verheul.

Jan Verheul zei

Ja, Anoniem, het is deprimerend.

En het is vreemd dat we dit alles nooit meer in de Media horen.
Zou het komen omdat die Media in handen zijn van een groep die de wereld wil gaan controleren?


Sudan:

William Engdahl: ”Plots beweerden de Amerikanen dat er een genocide in Darfur was. Ik heb nooit bewijzen gezien., Wel zijn Amerikanen gepakt die wapens door Tsjaad naar Darfur brachten. Door al die beschuldigingen heeft men Zuid Sudan los kunnen maken van het Noorden. Eigenlijk is het een strijd tussen China en Amerika: China kocht erg veel van zijn olie in Zuid Sudan, wat per spoor naar Port Sudan ging en dan naar China. Nu is dat onder VS controle.”

"We had to weaken Sudan and deprive it of the initiative to build a strong and united state. That is necessary for bolstering and strengthening Israel's national security. We produced and escalated the Darfur crisis to prevent Sudan from developing its capabilities."
- Avi Dichter (Israel's former interior security minister)

http://www.allthingspass.com/uploads/pdf-250GERTLERS.pdf

Jan Verheul zei

Een ander joods geluid?
In welk pakje boter kan ik hun vingerafdruk vinden?

Waar hebben al die moedige joden () ik ken er ook heel wat) ooit een indruk nagelaten, behalve dan op vellen papier?

Hebben ze het Arendart systeem kunnen stoppen?
Hebben ze de russische revolutie kunnen stoppen?

Hebben ze de neergang van de VS kunnen stoppen?

Hebben ze de steeds extremer wordende trend van Israel kunnen stoppen?

Ze spelen geen enkele rol, beste Stan.

De enige rol die ze spelen is dat ze jou om de tuin leiden ( in alle oprechtheid, ze menen wat ze zeggen).
En de wereld gaat verder op haar lijdensweg.

'Links' , de strijd voor d e verdrukte massa, dat was de niche voor de joden.
Waarom? Omdat ze die massa gebruikten tegen de aristocratie, tegen de zittende elite.
Zo konden ze de macht zelf in handen nemen.

En wat zien we: 'Links' verdwijnt compleet uit het zicht. Het bestaat niet meer.
Ze hebben het nbiet meer nodig, want ze zijn nu zelf in het centrum van de macht. Ze hebben de macht.
Ze gaan zichzelf toch niet aanvallen ?

Hoe je me uitscheldt dat moet jij zelf weten, beste Stan.
Ik let alleen op argumenten. Ik wordt al mijn hele leven uitgescholden en voor gek verklaard. Toen ik in 1979 bioboer werd. (dat bestond toen nog niet echt), toen ik in 1991 vragen begon te stellen bij de massa immigratie, En nu weer, nu ik de joodse macht in het volle licht zet.

Er is nergens een joods plan. Er is een bepaalde richting waarin de hazen lopen. En sommigen hebben dat niet door. Die zijn nog op de vorige pagina. Er is wel de steeds onuitgesproken vraag: is it good for the jews.

Beste Stan,
ik wil weer andere zaken gaan doen. en ik wil graag ruzie met jou vermijden. We gaan het niet eens worden.
Maar tegen Hulleman zei je nog dat je graag weerwoord hoorde tegen jouw mening. En een beetje heb ik dat gegeven.

Op een andere keer gaan we verder als je dat goed vindt.
Maar iemand voor antisemiet uitmaken dat moet je niet meer doen. Dat is zo achterhaald. Alsof je vindt dat joden niet mogen worden bekritiseerd. Het wemelt om je heen van de anti-moslims. Het halve team van Weltschmerz. Heb je ze ooit uitgescholden?

stan zei

mijn argument is heel simpel: een hele groep beoordelen en veroordelen aan de hand van enkelen uit die groep is onjuist. of dit nu joden, christenen of islamieten betreft, socialisten of liberalen, etc.

stan zei

overigens zijn de islam-haters eveneens antisemieten, evenals de filosemieten.

Jan Verheul zei

Mijn antwoord is ook heel simpel. De poolse en oekraiense lijfeigenen werden volledig onmenselijk behandeld door de joodse bazen, de Arendars. Zo erg dat zelfs de rabbi's waarschuwden: dit loopt een keer fout.

According to Chaim Bermant, The Jews, p. 26 (1977):

. . . [O]ne cannot see the events of [1648-49] as entirely the result of crazed fanaticism or mindless superstition. . . . [I]f the nobility were. . . the ultimate exploiters,the Jews were the visible ones and aroused the most immediate hostility. Rabbis warned that Jews were sowing a terrible harvest of hatred, but while the revenues rolled in the warnings were ignored. Moreover, the rabbis themselves were beneficiaries of the system.

Those rabbinical forebodings are also mentioned in Jacob Katz, Exclusiveness and Tolerance, p. 152 (Oxford University Press, 1961). Graetz (vol. 5, pp. 5-6) says of the Jewish arendars that they had lost “integrity and right-mindedness. . . as completely as simplicity and the sense of truth. They found pleasure and a sort of triumphant delight in deception and cheating.” He adds that they “advised the [Polish noble and ecclesiast-ical] possessors of the Cossack colonies how most completely to humiliate, oppress, torment, and ill-use [those colonies]. . . . No wonder that the enslaved Cossacks hated the Jews. . . . The Jews were not without warning what would be their lot, if these embittered enemies once got the upper hand.”

Uit: http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Voices.php/2009/05/26/holocaust-holodomor-origins-of-anti-semi?page=1
====

Geen enkele poolse lijfeigene had ook maar 1 druppel nut van die brave rabbi's die waarschuwden, die vonden dat hun mede-joden te hard waren.

In Rusland ging het later niet veel anders: 60 miljoen doden.

In Gaza gaat het precies hetzelfde.

Maar sommigen onder ons blijven kijken naart die paar joden die zeggen: Ik ben tegen die gruwelijkheden.

Daar ben je dan als lijfeigene/ gulag gevangene of Gaza bewoner vet mee !

Dat schiet lekker op !

Zolang er geen grote drommen joden op straat lopen in Amsterdam om tegen de genocide in Israel te protesteren, scheer ik ze allemaal over 1 kam.
Ik kan er echt niet mee zitten.
Van moslims eisen ze wel dat die de straat op gaan om tegen de terroristen te protesteren.
Maar zelf hebben ze veel en veel meer bloed aan de handen. Echt heel veel meer.
Als U dat niet wil zien, prima. Maar voor anderen is het heel duidelijk te zien.

Het gevolg van al die bline mensen en niet protesterende joden is is duidelijk: gespietste boertjes die uit honger een brood stalen, Gulag gevangenen die zonder goede kleding bij - 35 moesten werken tot ze dood vroren, 2000 kinderen in Gaza die in 18 jaar tijd zijn vermoord, maar waarvoor ik nog niet één flinke demonstratie in Amsterdam heb gezien.
'Ze' zijn echter nooit te beroerd om flinke demonstraties tegen Iran op touw te zetten als daar een moordenares ( Ashtiani, in 2010) dreigt te worden gestenigd. In de hoop dat ze weer een land kapot kunnen maken, zoals ze er in de laatste jaren al weer ettelijke kapot hebben gemaakt.

Ik moet hier mee ophouden, want ik word er elke keer weer heel boos over, en ik weet zeker dat U zich er helemaal niks van aan trekt.
U staart zich blind op woorden en betekenissen. Bullshit. Kletskoek.
We praten over pijn, miljoenen doden , honger , ellende, Niet over semantics. Dat zijn laffe pogingen om iets niet te hoeven zien.

Ik stop er mee vandaag.


stan zei

tegelijkertijd waren er overal in oost-europa straatarme joden.

Throughout history, Jews have always been a small minority in Europe that never made up more than 1 or 2% of the population. Yet, before World War II, Jews lived and thrived in varied communities, spanning eastern and western Europe, with diverse cultures and ways of life. Jews in Europe came from small towns as well as cities, and they held a variety of occupations. Bergen continues:

[T]here were wealthy Jews in Europe around 1930 as well as middle-class and very poor Jews. There were Jewish bankers and shopkeepers, Jewish doctors, nurses, actors, professors, soldiers, typists, peddlers, factory owners, factory workers, kindergarten teachers, conservatives, liberals, nationalists, feminists, anarchists, and Communists.
Many Jews identified more closely with the nations in which they lived than with Jewish religion and culture, while others lived apart from non-Jews and hewed to a more traditional and religious way of life. Bergen explains:

European Jews, like European Christians, were and are a diverse group. By the early twentieth century many Jews were highly acculturated; neither their appearance, habits of daily life, or language distinguished them from their non-Jewish French, German, Italian, Polish, Greek, or other neighbors. Some attended religious services on high holidays only; others, never. Some maintained a strong sense of Jewish identity; others, very little or none at all...

In Europe in the early 1900s there were also more visible kinds of Jews. In some parts of eastern Europe many Jews lived in communities known as shtetls. Confined by the Russian tsars to an area in the west of the Russian empire called the Pale of Settlement, these Jews developed a lifestyle based on shared religious observance, the Yiddish language, a diet following kashrut—the Jewish dietary laws—and predominance of certain occupations. For example, many were small traders and craftspeople. Those lines of work did not require them to own land, something from which they were restricted and in some places prohibited altogether.

https://www.facinghistory.org/resource-library/teaching-holocaust-and-human-behavior/european-jewish-life-world-war-ii

Willem Willem zei

Heel fijn, Stan. Ik mail je vanavond

(De draad wordt wat lang, ik plaats het daarom hier).

Groeten,
Willem

Former IDF Chief Proud About his Fascism

IDF chief turned PM candidate touts body count & bombing Gaza into ‘stone age’ in campaign ad Published time: 22 Jan, 2019 00:50  Edi...