donderdag 15 maart 2018

Waarom Laat D'66 Het Zo?


Naar aanleiding van mijn vraag over het huidige hoge

witheidsgehalte van de D'66 
raadsfractie in Amsterdam
antwoordde de fractievoorzitter:


Groot Wassink, Rutger:

Geachte heer Van Houcke,

Ons raadslid Simion Blom heeft een biculturele achtergrond. Op onze lijst voor de komende verkiezingen hebben van de eerste 10 drie kandidaten een biculturele achtergrond.
Met vriendelijke groet,
Rutger Groot Wassink

Eén dus, van de in totaal zeven D'66-raadsleden, (zes plus één 'duoraadslid'). Kortom, dat is slechts 14 procent, terwijl momenteel meer dan 50 procent van de Amsterdammers behoort tot de groep die wordt aangeduid als 'allochtoons.' Met andere woorden: ongeveer een kwart is absoluut geen representatieve vertegenwoordiging van de hoofdstedelijke bevolking. Hoe is dit te verklaren? Ik zal het opnieuw aan fractievoorzitter Rutger Groot Wassink vragen, want deze vraag heeft hij omzeild.

Dan wat betreft de nieuwe lijst, ook hier duikt de vraag op: 'Laten we het zo?' Stel namelijk dat D'66 opnieuw zes zetels binnensleept, dan nog betekent dit dat tweederde van de D'66 raadsleden wit zullen zijn, terwijl dit tenminste de helft moet zijn om representatief te kunnen worden genoemd. Verliest D'66, zoals verwacht wordt, dan betekent dit wederom, slechts één 'allochtoons' D'66 raadslid. De vraag blijft dus: waarom 'laten we het zo?' 


4 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik neem aan dat je met WIT de huidskleur bedoelt? Simion Bloem heeft een 'biculturele' achtergrond. Hier wordt huidskleur en culturele achtergrond op één hoop gegooid. En dan wordt nog het begrip allochtoon opgevoerd waarvan niet duidelijk is of dit een huidskleur of een cultuur representeert. Kortom, hier is sprake van begripsverwarring maar ook van het ontdoen van betekenis van begrippen. Ik zou graag willen weten hoeveel wit er in de raad moet, hoeveel bruin, maar ook hoeveel donkerbruin of zwart. Graag zou ik willen weten waar precies wit eindigt en bruin begint. Tevens wil ik graag dat alle religies, culturele achtergronden en genders exact vertegenwoordigt gaan worden in de Raad. Ik stel voor dat de Burgemeester rood haar moet hebben.

vriendelijke groeten
Janneke

Anoniem zei

Vanaf 1999 worden allochtonen volgens de nieuwe standaarddefinitie gedefinieerd als personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Vaak wordt een onderscheid gemaakt in eerstegeneratieallochtonen (personen die zelf in het buitenland zijn geboren) en tweedegeneratieallochtonen (personen die in Nederland zijn geboren) bron cbs.

In hey volksmond is een allochtoon vaak een "bruine", "zwarte", "gele". Maw een eentje die niet lijkt op de zogenaamde "blanke" bevolking

stan zei

Janneke,

één ding is zeker. Jij bent zo wit als het maar kan. vandaar jouw vragen. wit staat tegenover niet wit. Amsterdam is een multiculturele samenleving. wit is daarvan één cultuur. niet wit bestaat uit meerdere culturen. d'66 is een overwegende witte partij, met een witte cultuur. en is dus niet representatief voor de stad Amsterdam waarin meer dan de helft van de inwoners, van 'allochtone' afkomst zijn, c.q. niet wit zijn. de vraag is: hoe komt dat? op je vraag: waar eindigt wit, is mijn antwoord, daar waar het eindigt. de rest moet je zelf verzinnen. wit en niet wit zijn ook op een sociaal-economische manier van elkaar gescheiden. de elite is al eeuwenlang wit. kijk naar de Nederlandse regering en je ziet, allen wit. kijk naar de Nederlandse televisie en je ziet nagenoeg alleen maar wit. hoe komt dat Janneke? wat denk jij zelf? kijk naar de bbc en je ziet overal niet witte mensen? vanwaar dit verschil?

Anoniem zei

Stan, feit is dat GL mensen op de lijst heeft staan met niet traditioneel Nederlandse namen. Dat betekent dat het mogelijk is voor mensen met een migrantenachtergrond op de kandidatenlijst te komen. Dat GL de lijst niet representatief krijgt met de Amsterdamse bevolking hoeft niet eens te liggen aan wat u de witte cultuur noemt maar kan verschillende andere oorzaken hebben zoals onvoldoende kwaliteit of onvoldoende aanmeldingen van mensen met een migrantenachtergrond. Ik ben niet zo goed op de hoogte van de Nederlandse en Britse televisie maar ik geloof u als u stelt dat de Britse televisiewereld minder wit is. Of dat voor de Britse politiek ook geldt waag ik te betwijfelen want volgens mij is het Britse parliament uiterst wit van kleur. Waarom het in de Britse televisiewereld wel kan maar in de Britse politiek niet is me een raadsel maar zonder mer stellen dat dit met en heersende witte cultuur te maken heeft gaat me net iets te ver. Daar zouden best wel eens andere oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen.

Janneke.

Secret U.S. Military Bases

AFRICA ,  CHINA ,  EUROPE ,  FRANCE ,  GERMANY ,  GREAT BRITAIN ,  INTERNATIONAL ,  ISRAEL ,  LATIN AMERICA ,  MIDDLE EAST ,  RUSSIA ,  SE...