dinsdag 2 januari 2018

American War Crimes in Korea

BBC Timewatch - Kill 'Em All: American War Crimes in Korea


Geen opmerkingen:

Ian Buruma's Gebrek aan Logica 13

Onder de kop ‘Herkennen we de signalen voordat het te laat is?’ beweerde Ian Buruma in NRC Handelsblad van 2 augustus 2018: zor...