dinsdag 2 januari 2018

American War Crimes in Korea

BBC Timewatch - Kill 'Em All: American War Crimes in Korea


Ian Buruma's 'Signalen' 2

In NRC Handelsblad van donderdag 2 augustus 2018 beweerde mijn oude vriend, Ian Buruma, onder de kop ‘ Herkennen we de signalen voordat ...